החוג למדעי כדור הארץ (595)
מסלול מדעי כדור הארץ שנה א'- מסלול דו חוגי או חד חוגי (6014)
נכון לשנתון:
 


תוכנית הלימודים
שנה א'
מסלולי המשך:
מדעי כדור הארץ בהתמחות גיאולוגיה במסלול מורחב (5956)
מדעי כדור הארץ בהתמחות אקלים, אטמוספירה ואוקיינוגרפיה במסלול מורחב (5957)
מדעי כדור הארץ בהתמחות גאולוגיה במסלול דו-חוגי (5958)
מדעי כדור הארץ בהתמחות א.א.א במסלול דו חוגי (5959)
מדעי כדור הארץ בהתמחות גיאולוגיה במסלול חד חוגי (5960)
מדעי כדור הארץ בהתמחות אקלים, אטמוספירה, אוקיינוגרפיה במסלול חד חוגי (5961)
מדעי כדור הארץ בהתמחות גאולוגיה ו-א.א.א (6019)

היקף הלימודים במסלול
סה"כ נקודות בחוג מדעי כדור הארץ
( 595)
חובהחובה בחוג12.5-14.5
לימודי יסוד חובה40
סה"כ בחוג56.5-58.5
לימודי תכנות4
מס שנים לתואר3
סה"כ אחוז שכר לימוד לתואר 300


הלימודים בשנה א' מתמקדים בהקניית וביסוס הידע במדעים ותלמידי החוג לומדים ביחד עם תלמידי הפקולטה מחוגים אחרים קורסים במתמטיקה, כימיה ופיסיקה' תכנות, ומעבדה. הלימודים בחוג עצמו מתמקדים בשלושה מבואות חשובים: כדה"א הדינאמי, מבוא לתורת האקלים ומבוא למדעי הים. בנוסף יצאו כל תלמידי החוג לסיור גיאולוגי בנגב. בתום שנת הלימודים הראשונה יבחרו התלמידים את ההתמחות המענינת אותם (1- גיאולוגיה, או 2-אקלים, אטמוספרה, אוקיינוגרפיה) ויש אף אפשרות ללמוד את שתי ההתמחויות במסגרת מסלול דו חוגי
האתר נבנה ע"יהפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע