החוג לניהול מלונאות, משאבי מזון ותיירות (729)
מסלול ניהול מלונאות משאבי מזון ותיירות וחטיבה בשיווק ובמימון (2915)
נכון לשנתון:
 


תוכנית הלימודים
מסלול אב:
ניהול מלונאות, משאבי מזון ותיירות (2910)
שנה א'
שנה ב'
שנה ג'
היקף הלימודים במסלול


 תלמידי חטיבה זו יתמחו בלימודי שיווק ומימון כמפורט לעיל. השילוב של לימודי שיווק ומימון בהיקף המוצע בתוכנית ובתכנים הוא ייחודי ונותן יתרון בשוק העבודה ובלימודי המשך לתלמידים המתעניינים בתחומים של שיווק ומימון. 
 
הרחבה בשיווק
הפקולטה מאפשרת לתלמידים המעוניינים בכך להתמחות בלימודי שיווק עם דגש על שיווק מוצרי מזון, חקלאות, סביבה ותיירות. תלמיד הבוחר בהתמחות השיווק ירכוש ידע במקצועות הבסיס של שיווק ובנוסף יתמחה במגוון קורסים ייחודיים של שיווק מזון ושיווק מוצרי חקלאות. השילוב של לימודי שיווק, כלכלה ומימון בדגש למוצרי מזון וחקלאות הוא יחודי בארץ ומעניק יתרון בשוק העבודה.  תלמידים מצטיינים ישולבו בתוכנית השמה בחברות סחר חקלאיות, חברות מזון, דשנים וכימיקלים. לתלמידים מצטיינים מוצעות מלגות.
רכז: פרופ' אמיר היימן  Amir.Heiman@mail.huji.ac.il 
הרחבה במימון
לימוד נושא המימון  נועד להכיר לתלמידים את מבנה שוק ההון בישראל והנכסים הפיננסים הקיימים ולהקנות כלים לניתוח ניירות ערך. בנוסף, התלמידים ירכשו כלים תיאורטיים ומעשיים של קבלת החלטות השקעה בתנאי אי ודאות וילמדו את עקרונות הרישום החשבונאי וניתוח דוחות כספיים של החברות.

קורסי חובה בשיווק:

71733  ניהול השיווק (חובה חוגית) 3 נ"ז

71720 מבוא לחקר שווקים 3 נ"ז

71719 שיווק תוצרת חקלאית (חובה חוגית) 3  נ"ז

71730 סדנה בשיווק מוצרי מזון, חקלאות וסביבה א' 3 נ"ז

71731 סדנה בשיווק מוצרי מזון, חקלאות וסביבה  ב' 3 נ"ז

 

קורסי בחירה בשיווק: יש לבחור קורס 1 מתוך הרשימה הבאה:

 

71716 תקשורת ופרסום 3 נ"ז

71726 התנהגות צרכנים   2 נ"ז

65514 שיווק במלונאות ובתיירות 3 נ"ז

65533 ניהול אסטרטגי  2 נ"ז

71959 חשיבה אסטרטגית וקבלת החלטות 3 נ"ז

65507 התנהגות ארגונית 3 נ"ז

 

קורסי חובה במימון:

71752 יסודות המימון (חובה חוגית) 3 נ"ז

71761 ניהול פיננסי  3 נ"ז

71772 ניתוח דוחות כספיים 3 נ"ז

71706 ניירות ערך ומכשירים פיננסיים 3 נ"ז

 

 

קורסי בחירה במימון: יש לבחור 2 קורסים מתוך הרשימה הבאה:

 

71755 מבוא לכלכלת אינפורמציה והחלטות 3 נ"ז

65503 יסודות מדעי ההתנהגות 3 נ"ז

65520 מבוא לחקר ביצועים 3 נ"ז

71959 חשיבה אסטרטגית וקבלת החלטות 3 נ"ז