ביוכימיה ומדעי המזון (722) - לימודים לתואר מוסמך            
 
מסלולי לימוד

החוג לביוכימיה ומדעי המזון של האוניברסיטה העברית מציע תכנית לימודים איכותית, מגוונת, ובעלת אוריינטציה יישומית בתחום הביוכימיה ומדעי המזון ברמות מוסמך. תלמידים לתואר מוסמך כותבים עבודות גמר בהנחיה צמודה של אחד או יותר מחברי הסגל בתחום ביוכימיה ומדעי המזון. תחומי המחקר מגוונים וכוללים מחקרים ביוכימיים ומחקרים בתחום המזון והתזונה.

במסלול המחקרי חובה על הלומדים בחוג ללמוד סה"כ 24 נ"ז, מתוכן לפחות 14 נ"ז מבין אלה המוצעות על-ידי החוג  מתוכן סמינר חוגי אחד.
במסלול הלא מחקרי חובה על הלומדים בחוג ללמוד סה"כ 40 נ"ז, מתוכן לפחות 20 נ"ז מבין אלה המוצעות על-ידי החוג מתוכן סמינר חוגי אחד.

קורסי המוסמך בפקולטה ניתנים בשפה האנגלית. במידה וכל התלמידים דוברי עברית, רשאי מורה הקורס ללמד בעברית.

בעלי תפקידים בחוג

ראש החוג
פרופ' חגי אבליוביץ
טלפון:08-9489060
e-mail:hagai.ebliyovich@mail.huji.ac.il

מזכירת החוג:

גב' גילי גפני-אבידור
טלפון:08-9489265
e-mail:giliag@savion.huji.ac.il
 


לקראת מוסמך
94810 – שימוש אתי בחיות מעבדה
חובה על תלמידים המבצעים מחקר הכרוך בשימוש בחיות מעבדה להשתתף בקורס:
הקורס יינתן בפקולטה לרפואה בירושלים. פרטים בקורס 94810 או בטלפון –  02-6758138.