מתמטיקה (530) - לימודים לתואר בוגר            
 

 
לימודי המתמטיקה באוניברסיטה מאפשרים לתלמיד לחוות לרוחב ולעומק את תחום המתמטיקה. בחוג למתמטיקה כ-30 חברי סגל קבועים, רבים מהם בעלי שם עולמי בתחומם. תחומי עיסוקם מכסים את מרבית ההיבטים של המתמטיקה המודרנית, למן תורת המספרים והאלגברה ועד הסתברות ומתמטיקה שימושית, ומן הגיאומטריה לסוגיה ועד הלוגיקה ויסודות המתמטיקה.

בוגרי החוג למתמטיקה מבוקשים מאוד כתלמידים לתארים מתקדמים בתחומים השונים של הלימודים האקדמיים, במשרות בכירות בתעשיית ההי-טק ובכלכלה.

לימודי המתמטיקה כחוג בהיקף מורחב מתאימים במיוחד לתלמידים המתכוונים להמשיך את לימודי המתמטיקה לתארים מתקדמים. לימודי מתמטיקה כחוג בהיקף רגיל מיועדים בעיקר לתלמידים המבקשים ללמוד במסלול דו-חוגי, דהיינו חוג במתמטיקה וחוג נוסף מהפקולטה או מחוץ לפקולטה, וכן, לתלמידים המבקשים לכלול בלימודי הבוגר שלהם את לימודי תעודת הוראה.


תנאי מעבר משנה לשנה: ציון עובר בכל קורסי החובה במתמטיקה. 

 

כדי לקבל תואר בוגר בפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע על התלמיד ללמוד לפחות 134 נקודות זכות (נ"ז) ולמלא אחר הדרישות של החוגים בהם הוא לומד. בחלק מן המסלולים הדרישות של החוגים מסתכמות ביותר מ- 134 נ"ז, ואז על התלמיד ללמוד מספר נ"ז כנדרש באותם מסלולים.

דרישות לימודי החובה של שנה א' במתמטיקה זהות בכל מסלולי המתמטיקה (למעט מסלולי המתמטיקה-פיסיקה 8013,8012,8010). לקראת שנה ב' יתאפשר מעבר חופשי מכל אחד ממסלולי המתמטיקה לכל אחד מהמסלולים 1010, 1011, 1012 (בכפוף, כמובן, לעמידה בתנאי המעבר לשנה ב' במתמטיקה ולעמידה בדרישות של החוג הנוסף במסלולים 1011, 1012). דרישות לימודי החובה של שנה א' במתמטיקה נכללות גם במסלול 3013 של מדעי המחשב ותלמידים הלומדים בו יוכלו לעבור לקראת שנה ב' למסלול הדו-חוגי 8014 או למסלולי מתמטיקה אחרים.
 
דרישות לימודי החובה של שנה א' זהות גם בכל מסלולי המתמטיקה-פיסיקה 8010, 8012, 8013. לקראת שנה ב' יתאפשר מעבר חופשי בין מסלולים אלה, כמו גם מעבר מכל אחד מהם למסלולים 1010 או 1011 בשילוב חטיבה בפיסיקה (בכפוף, כמובן, לעמידה בתנאי המעבר המתאימים לשנה ב').

קורסי המוסמך בפקולטה ניתנים בשפה העברית אלא אם בקורס נוכח תלמיד חו"ל שאינו דובר את השפה העברית. במקרה כזה הקורס יינתן באנגלית.

בעלי תפקידים בחוג

ראש החוג

פרופ' יונתן ברויאר
vchair.math@mail.huji.ac.il

מזכירה לענייני הוראה:
אורנה ברק 
ornaba@savion.huji.ac.il
טלפון: 02-6584748

מזכירה לענייני תלמידים:
אורלי אביטל
orlyko@savion.huji.ac.il
טלפון: 02-6585137


יועצי בוגר: 
פרופ' יבגני סטרחוב
bogermath.yoetz@mail.huji.ac.il

ד"ר שאול זמל (פטורים וזיכויים)

zemels@math.huji.ac.il
 


מבנה והיקף הלימודים

חובה בחוגחובת בחירהבחירה בחוגסה"כ בחוגלימודי תכנותחטיבהאבני פינהחוג נוסףלימודים משלימיםסה"כ נ"ז למסלול מינימוםסה"כ נ"ז למסלול מקסימוםמס שנים לתוארסה"כ אחוז שכר לימוד לתואר
מתמטיקה במסלול דו חוגי עם חוג במדעי הטבע
(מסלול 1011)
4511-125-66224לפי דרישת החוג1343300
מתמטיקה חד- חוגי רגיל
(מסלול 1012)
5311-1212-13772לפי דרישות החטיבה8151343300
לקראת מוסמך

ללימודי מוסמך במתמטיקה רשאים להגיש מועמדות תלמידים בעלי תואר בוגר במתמטיקה בהיקף של חוג (רחב או רגיל) באוניברסיטה העברית או אוניברסיטה מוכרת אחרת בארץ או בחו"ל, שסיימו את לימודיהם עם ציונים מספיק גבוהים. ככלל, החוג ידון רק במועמדים שציון הממוצע הכללי שלהם לתואר, והממוצע בקורסי חובה וחובת בחירה במתמטיקה של שנים ב-ג, הוא 85 לפחות (רשימת הקורסים מופיעה למטה). במקרים חריגים, ידון החוג גם במועמדים בעלי ממוצעים נמוכים מ- 85, אך גבוהים מ- 80. תלמידים בעלי תואר בוגר בתחום אחר רשאים להגיש מועמדות, ומועמדותם תשקל על בסיס פרטני.

כדי להתקבל בקבלה ישירה (ללא השלמות), הלימודים לבוגר של המועמד\ת צריכים לכלול את קורסי החובה והחובה-בחירה של תואר בוגר, כלומר את הקורסים הבאים:

אינפי מתקדם 1 (80315) או אינפי 3 (80415); אינפי מתקדם 2 (80316) או צמד הקורסים אנליזה על יריעות (80426) + אנליזה פונקציונלית (80427); מבנים אלגבריים 1 (80445); תורת הקבוצות (80200);  תורת ההסתברות 1 (80420); מבוא ללוגיקה (80423); מבנים אלגבריים (2) (80446); מבוא לטופולוגיה (80516); משוואות דיפרנציאליות (80320); תורת המידה (80517); פונקציות מרוכבות (80519)

בכפוף לאישור של יועץ מוסמך או ראש החוג, יתקבלו בתנאים מסויימים גם תחליפים ראויים לחלק מקורסים אלו. בפרט, עבור תלמידים שסיימו לימודי פיזיקה בהיקף של חוג, יתקבלו בדרך כלל התחליפים הבאים:

מתמטיקה שימושית 2 (80157) כתחליף למשוואות דיפרנציאליות (80320), פונקציות מרוכבות ושימושיהן (80314) כתחליף לפונקציות מרוכבות (80519), הסתברות ושימושיה (80312) כתחליף לתורת ההסתברות 1 (80420).

תישקל גם מועמדותם של תלמידים שלא למדו חלק מן הקורסים המצוינים לעיל. במקרה של קבלה התלמיד\ה יידרשו בדרך כלל להשלים את החסר בשנת הלימודים הראשונה למוסמך, בנוסף ללימודי המוסמך. יתכנו החרגות לתלמידים מצטיינים.