החוג למדעי קרקע ומים וכלכלת סביבה וניהול (719) - מסלול מדעי הקרקע והמים וכלכלת סביבה וניהול
קורסי המסלול
תואר בוגר
מדעי הקרקע והמים וכלכלת סביבה וניהול (1910)
שנה א'
לימודי חובה להלן טבלת קורסי חובה המדגימה מהלך אופטימאלי של לימודים בחוג. חריגה מרצף לימודים מומלץ המתפרס על פני שישה סמסטרים, עלולה לשבש את מהלך הלימודים הסדיר ואף להיות כרוכה בהוצאות נוספות.
71031
פיזיקה א' (מורחב)
החוג הנותן: מדעי קרקע ומים וכלכלת סביבה וניהול נ"ז: 6 ש"ש: 84 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 11:15 13:00 לולב צריף 10 א' מר נתנאל חזות, מר נתנאל חזות
שעור א ה 13:15 15:00 אולם 11 א' מר נתנאל חזות, מר נתנאל חזות
תרגיל א ג 11:15 13:00 חדר 10 א' מר נתנאל חזות, מר עפרי זוסמן
תרגיל ב ב 12:15 14:00 חדר 8 א' מר עפרי זוסמן
שעור לחוג 793,722,716. תרג א לחוג 716. תרג ב לחוג 793,722.הקורס יהיה מוקלט בתיאום עם נתן מ 11-12:45 ) שעור א לחוג ‎716‏,‎719‏,‎722‏,‎793‏ ולמסלול ‎2516‏,‎2522‏. תרג א לחוג ‎716‏ ולמסלול ‎2516‏. תרג ב לחוג ‎722‏ ולמסלול ‎2522‏.
71032
פיזיקה ב (מורחב)
החוג הנותן: מדעי קרקע ומים וכלכלת סביבה וניהול נ"ז: 6 ש"ש: 84 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 10:15 12:00 אולם זימן ב' מר נתנאל חזות, מר נתנאל חזות
שעור א ג 8:15 10:00 חדר 10 ב' מר נתנאל חזות, מר נתנאל חזות
תרגיל א א 14:15 16:00 חדר 9 ב'
תרגיל ב ד 13:15 15:00 חדר 104 ב'
תרגיל ג א 16:15 18:00 יק"א 20 ב'
שעור לחוג 722,716. תרג א לחוג 722. תרג ב לחוג 716. תרג ג לחוג ‎722‏ ולמסלול ‎2522‏. שעור א לחוג ‎716‏,‎719‏,‎722‏,‎793‏ ולמסלול ‎2516‏,‎2522‏. תרג א לחוג ‎722‏,‎793‏. תרג ב לחוג ‎716‏,‎719‏ ולמסלול ‎2516‏.
71048
מבוא למדעי הצמח – אנטומיה של צמחי הזרע
החוג הנותן: מדעי קרקע ומים וכלכלת סביבה וניהול נ"ז: 5 ש"ש: 70 סוג: שעור ומעבדה סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 10:15 12:00 אולם אריוביץ 20 ב' פרופ אפרת שפר, ד"ר עידן עפרוני
מעבדה א ג 15:15 18:00 מע' 11 ב' ד"ר עידן עפרוני
מעבדה ב ד 10:15 13:00 מע' 11 ב'
מעבדה ג ד 15:15 18:00 מע' 11 ב' פרופ אפרת שפר
שעור א לחוג ‎710‏,‎715‏,‎716‏,‎719‏,‎791‏,‎792‏ ולמסלול ‎2510‏,‎2515‏,‎2516‏,‎2610‏,‎2615‏. מעב א לחוג ‎715‏,‎719‏,‎792‏ ולמסלול ‎2615‏. מעב ב לחוג ‎710‏,‎715‏,‎716‏,‎792‏ ולמסלול ‎2510‏,‎2515‏. מעב ג לחוג ‎710‏,‎791‏.
71066
עקרונות בכימיה אורגנית א
החוג הנותן: מדעי קרקע ומים וכלכלת סביבה וניהול נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: קורס שנתי סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 8:15 10:00 אולם אריוביץ 20 א' ד"ר מרב סטי, ד"ר מרב סטי
שעור א ב 15:15 17:00 אולם אריוביץ 20 ב' ד"ר מרב סטי, ד"ר מרב סטי
שעור ב ב 8:15 10:00 אולם אריוביץ 20 ב' ד"ר מרב סטי, ד"ר מרב סטי
שעור ב ב 10:15 12:00 אולם אריוביץ 20 א' ד"ר מרב סטי, ד"ר מרב סטי
תרגיל א ב 14:15 16:00 חדר 106 א'
תרגיל ג ב 14:15 16:00 חדר 5 א'
תרגיל ד ה 17:15 19:00 חדר 1 א'
תרגיל ה ה 17:15 19:00 חדר 102 א'
תרגיל ו ג 11:15 13:00 חדר 103 א'
תרגיל ז ג 11:15 13:00 חדר 3 א'
תרגיל ח ג 11:15 13:00 חדר 101 א'
תרגיל ט ה 15:15 17:00 חדר 108 א'
תרגיל י ה 15:15 17:00 חדר 3 א'
תרגיל יא ה 15:15 17:00 חדר 102 א'
תרגיל יב ג 16:15 18:00 חדר 104 א'
תרגיל יג ג 16:15 18:00 חדר 5 א'
שימו לב, הקורס בכימיה אורגנית א' יחל רק בשבוע ה 11 לסמסטר א' וינתן על ידי ד"ר מרב סטי וימשך באופן רצוף בארבעת השבועות הראשונים של סמסטר ב' - ינתן על ידי פרופ' צבי חיוקה . מבחן מועד א' ינתן ביום שישי בשבוע החמישי לסמסטר. עדכון ימסר על ידי מרצי הקורס עם תחילת השנה. לתלמידי בעלי חיים הרשומים לקבוצה א בין השעות 8-10 קיימת חפיפה עם הקורס בזאולוגיה למשך שעה אותה ניתן להשלים בעזרת הקלטה משני השיעורים כ שעור א לחוג ‎712‏,‎718‏,‎794‏ ולמסלול ‎2512‏,‎2518‏. שעור ב לחוג ‎710‏,‎715‏,‎716‏,‎719‏,‎722‏,‎791‏,‎792‏,‎793‏,‎795‏ ולמסלול ‎2510‏,‎2515‏,‎2516‏,‎2517‏,‎2522‏. תרג א לחוג ‎710‏,‎791‏. תרג ג לחוג ‎710‏,‎791‏. תרג ד לחוג ‎715‏,‎719‏,‎792‏,‎795‏. תרג יג לחוג ‎718‏,‎794‏. תרג ה לחוג ‎715‏,‎719‏,‎792‏,‎795‏. תרג ו לחוג ‎712‏ ולמסלול ‎2512‏. תרג ז לחוג ‎712‏. תרג ח לחוג ‎712‏. תרג ט לחוג ‎722‏,‎793‏ ולמסלול ‎2510‏,‎2522‏. תרג י לחוג ‎722‏,‎793‏. תרג יא לחוג ‎722‏,‎793‏ ולמסלול ‎2510‏,‎2517‏. תרג יב לחוג ‎718‏,‎794‏.
71067
עקרונות בכימיה אורגנית ב'
החוג הנותן: מדעי קרקע ומים וכלכלת סביבה וניהול נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור, תרגיל ומעבדה סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 8:15 10:00 אולם אריוביץ 20 ב' פרופ צבי חיוקה
שעור ב ג 15:15 17:00 אולם אריוביץ 20 ב' פרופ צבי חיוקה
תרגיל א ב 15:15 17:00 חדר 101 ב'
תרגיל ב ב 15:15 17:00 חדר 103 ב'
תרגיל ג ב 15:15 17:00 חדר 104 ב'
תרגיל ד ד 13:15 15:00 חדר 8 ב'
תרגיל ה ד 13:15 15:00 אתרוג ב'
תרגיל ו א 14:15 16:00 חדר 5 ב'
תרגיל ז א 14:15 16:00 חדר 3114 ב'
תרגיל ח א 14:15 16:00 חדר 8 ב'
תרגיל ט ה 8:15 10:00 יק"א 20 ב'
תרגיל י ה 8:15 10:00 חדר 104 ב'
תרגיל יא ה 8:15 10:00 חדר 106 ב'
תרגיל יב ד 15:15 17:00 חדר 5 ב'
תרגיל יג ד 15:15 17:00 חדר 102 ב'
מעבדה א ג 8:15 11:00 מע' 21 ב'
מעבדה ב ג 8:15 11:00 מע' 22 ב'
מעבדה ג ג 8:15 11:00 מע' 21 ב'
מעבדה ד ה 8:15 11:00 מע' 22 ב'
מעבדה ה ה 8:15 11:00 מע' 21 ב'
מעבדה ו ה 13:15 16:00 מע' 22 ב'
מעבדה ז ה 13:15 16:00 מע' 21 ב'
מעבדה ח ה 13:15 16:00 מע' 22 ב'
מעבדה ט א 16:15 19:00 מע' 21 ב'
מעבדה י א 16:15 19:00 מע' 22 ב'
מעבדה יא א 16:15 19:00 מע' 21 ב'
מעבדה יב ד 15:15 18:00 מע' 22 ב'
מעבדה יג ד 15:15 18:00 מע' 21 ב'
מעבדה יד ד 15:15 18:00 מע' 22 ב'
שימו לב, הקורס יחל בשבוע הרביעי לסמסטר ב' מיד כשיסתיים קורס כימיה אורגנית א' 71066 תרג יג לחוג ‎718‏,‎794‏. מעב ט לחוג ‎712‏. מעב י לחוג ‎712‏. מעב יא לחוג ‎712‏. מעב יב לחוג ‎722‏,‎793‏. מעב יג לחוג ‎722‏,‎793‏. מעב יד לחוג ‎722‏,‎793‏. מעב א לחוג ‎710‏,‎791‏. מעב ב לחוג ‎710‏,‎791‏. מעב ג לחוג ‎710‏,‎791‏. מעב ד לחוג ‎715‏,‎792‏,‎795‏ ולמסלול ‎2510‏. תרג א לחוג ‎710‏,‎791‏. תרג ב לחוג ‎710‏,‎791‏. תרג ג לחוג ‎710‏,‎791‏. תרג ד לחוג ‎715‏,‎792‏. תרג ה לחוג ‎715‏,‎792‏. תרג ו לחוג ‎712‏,‎795‏. תרג ז לחוג ‎712‏. תרג ח לחוג ‎712‏. תרג ט לחוג ‎722‏,‎793‏,‎795‏. תרג י לחוג ‎722‏,‎793‏. תרג יא לחוג ‎716‏,‎719‏,‎722‏,‎793‏. תרג יב לחוג ‎718‏,‎794‏. מעב ח לחוג ‎718‏,‎794‏. מעב ו לחוג ‎716‏,‎718‏,‎719‏,‎794‏. מעב ה לחוג ‎715‏,‎792‏. מעב ז לחוג ‎718‏,‎794‏. שעור א לחוג ‎710‏,‎715‏,‎716‏,‎719‏,‎722‏,‎791‏,‎792‏,‎793‏,‎795‏. שעור ב לחוג ‎712‏,‎718‏,‎794‏.
71073
מעבדה בעקרונות הכימיה
החוג הנותן: מדעי קרקע ומים וכלכלת סביבה וניהול נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: מעבדה סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
מעבדה א א 8:15 11:00 מע' 201 א' גב ליאור פרי, מר בר מרון, גב איה בריל, גב יערה זנדני
מעבדה ב א 15:15 18:00 מע' 201 א' ד"ר מרב סטי
מעבדה ג ב 14:15 17:00 מע' 201 א' ד"ר מרב סטי
מעבדה ד ג 8:15 11:00 מע' 201 א' גב ליאור פרי, גב איה בריל, גב דיאנה אבו חלקה
מעבדה ה ד 8:15 11:00 מע' 201 א' גב ליאור פרי, גב דיאנה אבו חלקה, גב שרון צרפתי, גב ורוניקה ביטן
מעבדה ו ד 16:15 19:00 מע' 201 א' גב ליאור פרי, מר בר מרון, גב איה בריל, גב נטלי בן עבו
מעבדה ז ג 13:15 16:00 מע' 201 א' גב ליאור פרי, גב יערה זנדני, גב שרון צרפתי, מר בר מרון
מעבדה ח ד 12:15 15:00 מע' 201 א' ד"ר מרב סטי
.המעבדה תחל בשבוע חמישי של הסמסטר לו"ז יתפרסם במודל. מעב ז לחוג ‎718‏ ולמסלול ‎2618‏. מעב א לחוג ‎710‏,‎716‏,‎719‏,‎791‏,‎792‏ ולמסלול ‎2510‏. מעב ב לחוג ‎710‏,‎715‏,‎791‏,‎792‏ ולמסלול ‎2510‏,‎2515‏. מעב ג לחוג ‎712‏. 716 לחייבי אנגלית. מעב ד לחוג ‎712‏,‎716‏,‎719‏,‎722‏ ולמסלול ‎2512‏. מעב ה לחוג ‎710‏,‎715‏,‎795‏ ולמסלול ‎2515‏. 715 עבור תלמידים חייבי אנגלית. מעב ו לחוג ‎722‏,‎793‏ ולמסלול ‎2522‏. מעב ח לחוג ‎718‏,‎794‏.
71074
עקרונות הכימיה
החוג הנותן: מדעי קרקע ומים וכלכלת סביבה וניהול נ"ז: 7 ש"ש: 98 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 11:15 13:00 אולם 11 א' ד"ר מרב סטי, ד"ר מרב סטי
שעור א ג 8:15 11:00 אולם 11 א' ד"ר מרב סטי, ד"ר מרב סטי
שעור ב א 13:15 15:00 אולם 11 א' ד"ר מרב סטי, ד"ר מרב סטי
שעור ב ד 8:15 11:00 אולם 11 א' ד"ר מרב סטי, ד"ר מרב סטי
תרגיל א ג 13:15 15:00 חדר 5 א' מר מתן בירנבוים
תרגיל ב ג 13:15 15:00 חדר 104 א' מר יובל פלד
תרגיל ג ג 13:15 15:00 חדר 8 א' מר מיכאל בריצ'קא
תרגיל ד ד 13:15 15:00 חדר 5 א' גב מיכל ורמן
תרגיל ה ד 13:15 15:00 חדר 108 א' מר איתן מרגוליס
תרגיל ו ה 13:15 15:00 חדר 108 א' מר מתן בירנבוים
תרגיל ז ה 13:15 15:00 חדר 3 א' גב רימא אבו יוניס
תרגיל ח ה 13:15 15:00 חדר 9 א' מר יובל פלד
תרגיל ט ה 11:15 13:00 9 ב א' גב רימא אבו יוניס
תרגיל י ה 11:15 13:00 חדר 104 א' מר מתן בירנבוים
תרגיל יא ד 11:15 13:00 חדר 9 א' מר איתן מרגוליס
תרגיל יב ד 11:15 13:00 חדר 2 א' גב מיכל ורמן
תרגיל יג ד 13:15 15:00 חדר 104 א' מר מיכאל בריצ'קא
ינתן תיגבור שיקבע על ידי מרצת הקורס עקרונות הכימיה - החל מהשבוע השני - תרג יג לחוג ‎722‏,‎793‏. תרג יא לחוג ‎722‏,‎793‏. שעור א לחוג ‎710‏,‎715‏,‎718‏,‎791‏,‎792‏,‎794‏,‎795‏. שעור ב לחוג ‎712‏,‎716‏,‎719‏,‎722‏,‎793‏ ולמסלול ‎2517‏. תרג א לחוג ‎710‏,‎791‏. תרג ג לחוג ‎710‏,‎791‏. תרג ד לחוג ‎715‏,‎792‏ ולמסלול ‎2515‏. תרג ה לחוג ‎715‏,‎792‏. לחייבי אנגלית. תרג ב לחוג ‎710‏,‎791‏. תרג ו לחוג ‎712‏. תרג ז לחוג ‎712‏. תרג ח לחוג ‎712‏. תרג ט לחוג ‎716‏,‎718‏,‎719‏,‎794‏,‎795‏. תרג י לחוג ‎716‏,‎718‏,‎719‏,‎794‏. תרג יב לחוג ‎722‏,‎793‏.
71078
ביולוגיה של התא
החוג הנותן: מדעי קרקע ומים וכלכלת סביבה וניהול נ"ז: 3.5 ש"ש: 49 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ה 8:15 9:00 אולם אריוביץ 20 א' פרופ מנחם מושליון, ד"ר אסף מוסקונה
שעור ב ה 9:15 10:00 אולם אריוביץ 20 א' פרופ מנחם מושליון, ד"ר אסף מוסקונה
תרגיל א ה 10:15 11:00 אולם אריוביץ 20 א' מר גיל זימרן, גב אייל ארז, גב הדר דובקין, גב נעה קרן, גב רותם מטסוביץ-לפר
הקורס ביולוגיה של התא 71078 עבר לפורמט של הוראה היברידית בו התלמידים צופים בשעורים מוקלטים ומגיעים לשעור פרונטלי עם המרצה לאחר מכאן. כולל הצגת סרטונים והגשת עבודות במודל שעור א לחוג ‎710‏,‎715‏,‎716‏,‎719‏,‎722‏,‎791‏,‎792‏,‎793‏,‎795‏ ולמסלול ‎2510‏,‎2515‏,‎2516‏,‎2522‏. שעור ב לחוג ‎712‏,‎717‏,‎718‏,‎794‏ ולמסלול ‎2512‏,‎2517‏,‎2518‏. תרג א לחוג ‎710‏,‎712‏,‎715‏,‎716‏,‎717‏,‎718‏,‎719‏,‎722‏,‎791‏,‎792‏,‎793‏,‎794‏,‎795‏.
71079
ביוכימיה למדעי החקלאות
החוג הנותן: מדעי קרקע ומים וכלכלת סביבה וניהול נ"ז: 5 ש"ש: 70 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 12:15 14:00 אולם 11 ב' ד"ר מרב סטי, ד"ר מרב סטי, ד"ר עידו גולדשטיין, ד"ר עידו גולדשטיין
שעור א ד 8:15 10:00 אולם אריוביץ 20 ב' ד"ר מרב סטי, ד"ר מרב סטי, ד"ר עידו גולדשטיין, ד"ר עידו גולדשטיין
תרגיל א ג 15:15 18:00 חדר 102 ב'
תרגיל ב ג 15:15 18:00 חדר 1 ב'
תרגיל ג ג 15:15 18:00 יק"א 20 ב'
תרגיל ד ג 15:15 18:00 חדר 106 ב'
תרגיל ה ג 11:15 14:00 חדר 5 ב'
תרגיל ו ג 11:15 14:00 מקלט ב'
תרגיל ז ג 11:15 14:00 חדר 84 ב'
תרגיל ח א 9:15 12:00 חדר 102 ב'
תרגיל ט א 9:15 12:00 חדר 10 ב'
תרגיל י א 9:15 12:00 חדר 103 ב'
תרגיל יא א 9:15 12:00 חדר 106 ב'
תרגיל יב ב 12:15 15:00 חדר 106 ב'
י קיימת חפיפה מובנית בין התרגיל בביוכימיה למעבדה בביוכימיה 71077, התרגיל והמעבדה יתקיימו לסירוגין .במידה וכללי הבריאות יאפשרו, השיעורים יעברו להוראה בקמפוס". תרג ו לחוג ‎715‏,‎792‏. תרג ח לחוג ‎718‏,‎794‏ ולמסלול ‎2518‏,‎2618‏. תרג ט לחוג ‎718‏,‎794‏. תרג י לחוג ‎718‏,‎794‏. תרג יא לחוג ‎718‏,‎794‏. תרג יב לחוג ‎716‏,‎719‏. שעור א לחוג ‎710‏,‎715‏,‎716‏,‎718‏,‎719‏,‎726‏,‎791‏,‎792‏,‎794‏,‎795‏ ולמסלול ‎2510‏,‎2515‏,‎2516‏,‎2517‏,‎2518‏. תרג א לחוג ‎710‏,‎791‏,‎795‏ ולמסלול ‎2510‏,‎2517‏,‎2610‏. תרג ב לחוג ‎710‏,‎791‏,‎795‏ ולמסלול ‎2510‏,‎2515‏,‎2610‏. תרג ג לחוג ‎710‏,‎791‏. תרג ד לחוג ‎710‏,‎791‏. תרג ה לחוג ‎715‏,‎792‏ ולמסלול ‎2615‏. תרג ז לחוג ‎715‏,‎792‏. 710 לחייבי אנגלית.
71250
תכנות בסיסי בפייתון
החוג הנותן: מדעי קרקע ומים וכלכלת סביבה וניהול נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' או ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ותרגיל א א 17:15 21:00 א' גב עיינה נטע
שעור ותרגיל ב ב 17:15 21:00 א' גב אלכס דנוב
שעור ותרגיל ג ג 17:15 21:00 א' גב אלכס דנוב
שעור ותרגיל ד א 17:15 21:00 ב' גב הילה מושיוב
שעור ותרגיל ה ב 17:15 21:00 ב' גב אלכס דנוב
שעור ותרגיל ו ג 17:15 21:00 ב' גב אלכס דנוב
שעור ותרגיל ז ד 12:15 16:00 כתת מחשב 16 ב' גב עיינה נטע
קבוצה א' מיועדת לתלמידי כלכלה בעלי פטור מאנגלית. חייבי אנגלית יוכלו לקחת את הקורס בסמסטר ב' . השיעור ניתן בכל הקבוצות באופן מקוון, למעט קבוצה ז' שהיא פרונטלית שות ב לחוג ‎716‏.
71709
מבוא לכלכלה א'
החוג הנותן: מדעי קרקע ומים וכלכלת סביבה וניהול נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ד 14:15 17:00 חדר 10 א' מר עפר ברונר
תרגיל א ד 17:15 18:00 חדר 10 א' מר עפר ברונר
שעור א לחוג ‎717‏,‎719‏,‎795‏. תרג א לחוג ‎717‏,‎719‏,‎795‏.
71710
מבוא לכלכלה ב'
החוג הנותן: מדעי קרקע ומים וכלכלת סביבה וניהול נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ותרגיל א ד 14:15 18:00 חדר 2 ב' פרופ אבי שמחון
שות א לחוג ‎717‏,‎719‏,‎795‏.
71740
חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי א' (מורחב)
החוג הנותן: מדעי קרקע ומים וכלכלת סביבה וניהול נ"ז: 7 ש"ש: 98 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 14:15 17:00 חדר 8 א' ד"ר אנה גורביץ, ד"ר אנה גורביץ
שעור א ג 13:15 15:00 חדר 2 א' ד"ר אנה גורביץ, ד"ר אנה גורביץ
תרגיל ב ב 17:15 19:00 חדר 108 א' מר ארטיום מכלין
תרגיל ג ג 15:15 17:00 חדר 2 א' מר ארטיום מכלין
תרג ג לחוג ‎717‏,‎719‏,‎795‏ ולמסלול ‎2510‏,‎2512‏,‎2515‏,‎2516‏,‎2517‏,‎2518‏,‎2522‏. תרג ב לחוג ‎795‏ ולמסלול ‎2510‏,‎2512‏,‎2515‏,‎2518‏. שעור א לחוג ‎717‏,‎719‏,‎795‏ ולמסלול ‎2510‏,‎2512‏,‎2515‏,‎2516‏,‎2517‏,‎2518‏,‎2522‏.
71745
חדו"א II לכלכלנים
החוג הנותן: מדעי קרקע ומים וכלכלת סביבה וניהול נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 10:15 12:00 יק"א 20 ב' ד"ר אנה גורביץ, ד"ר אנה גורביץ
שעור א ג 12:15 13:00 יק"א 20 ב' ד"ר אנה גורביץ, ד"ר אנה גורביץ
תרגיל ב ג 13:15 14:00 יק"א 20 ב' ד"ר אנה גורביץ
תרגיל ג ג 14:15 15:00 יק"א 20 ב' ד"ר אנה גורביץ
תרג ג לחוג ‎719‏ ולמסלול ‎2510‏,‎2512‏,‎2516‏,‎2517‏,‎2518‏,‎2522‏. שעור א לחוג ‎717‏,‎719‏,‎729‏,‎795‏ ולמסלול ‎2510‏,‎2512‏,‎2515‏,‎2516‏,‎2517‏,‎2518‏,‎2522‏. תרג ב לחוג ‎717‏,‎795‏ ולמסלול ‎2515‏,‎2517‏.
שנה ב'
לימודי חובה להלן טבלת קורסי חובה המדגימה מהלך אופטימאלי של לימודים בחוג. חריגה מרצף לימודים מומלץ המתפרס על פני שישה סמסטרים, עלולה לשבש את מהלך הלימודים הסדיר ואף להיות כרוכה בהוצאות נוספות.
71015
פיזיולוגיה של הצמח
החוג הנותן: מדעי קרקע ומים וכלכלת סביבה וניהול נ"ז: 7 ש"ש: 98 סוג: שעור ומעבדה סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 10:15 12:00 אולם 11 א' פרופ דוד וייס, פרופ דוד וייס, ד"ר שילה רוזנווסר, ד"ר שילה רוזנווסר, פרופ מנחם מושליון, פרופ מנחם מושליון
שעור א ג 10:15 12:00 אולם אריוביץ 20 א' פרופ דוד וייס, פרופ דוד וייס, ד"ר שילה רוזנווסר, ד"ר שילה רוזנווסר, פרופ מנחם מושליון, פרופ מנחם מושליון
מעבדה א ד 9:15 13:00 מע' 21 א' גב דפנה אוני, מר ניב אברבוך, מר אלעד בן דור, מר מתנאל היפש, גב נועה כרבי, מר בר בן זאב, מר אמיר כהן, מר עידן רוט
מעבדה ב ד 15:15 19:00 מע' 21 א' גב דפנה אוני, מר ניב אברבוך, מר אלעד בן דור, מר מתנאל היפש, גב נועה כרבי, מר עידן רוט
מעבדה ג ה 9:15 13:00 מע' 21 א' גב דפנה אוני, מר ניב אברבוך, מר אלעד בן דור, מר מתנאל היפש, גב נועה כרבי, מר בר בן זאב, מר אמיר כהן
המעבדה תחל בשבוע הראשון ללימודים. נוכחות במעבדה - חובה שעור א לחוג ‎710‏,‎715‏,‎716‏,‎791‏,‎792‏ ולמסלול ‎2510‏,‎2515‏,‎2516‏. מעב א לחוג ‎710‏,‎715‏,‎791‏,‎792‏ ולמסלול ‎2515‏,‎2610‏. מעב ב לחוג ‎710‏,‎715‏,‎716‏,‎791‏,‎792‏ ולמסלול ‎2510‏,‎2515‏,‎2516‏. מעב ג לחוג ‎710‏,‎715‏,‎716‏,‎791‏,‎792‏ ולמסלול ‎2516‏.
71018
יסודות מדע הקרקע
החוג הנותן: מדעי קרקע ומים וכלכלת סביבה וניהול נ"ז: 5 ש"ש: 70 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 10:15 13:00 אולם אריוביץ 20 א' מר אביתר בן מרדכי
תרגיל א ב 8:15 10:00 חדר 2 א' מר גיא רוזנר
תרגיל ב ב 8:15 10:00 חדר 8 א' מר עומר בורשטיין
תרגיל ג ב 15:15 17:00 חדר 9 א' מר גיא רוזנר
תרגיל ד ב 15:15 17:00 יק"א 20 א' מר עומר בורשטיין
ינתנו מעבדות לסרוגין במקביל לשעות התרגילים , מבחן אמצע יתקיים בתאריך , שעור א לחוג ‎710‏,‎715‏,‎716‏,‎791‏,‎792‏. תרג א לחוג ‎710‏,‎715‏,‎716‏,‎719‏. תרג ב לחוג ‎710‏,‎715‏,‎716‏,‎719‏. תרג ג לחוג ‎710‏,‎715‏,‎791‏,‎792‏. תרג ד לחוג ‎710‏,‎715‏,‎791‏,‎792‏.
71024
כימיה פיזיקלית
החוג הנותן: מדעי קרקע ומים וכלכלת סביבה וניהול נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 13:15 15:00 חדר 9 א' פרופ יעל מישאל
תרגיל א ב 15:15 17:00 חדר 1 א' פרופ יעל מישאל, מר יהודה יונגשטיין
תרגיל ב ג 13:15 15:00 לולב צריף 10 א' גב חן דיין
תרגיל ג ג 15:15 17:00 לולב צריף 10 א' גב חן דיין
שעור לחוג 793,722,716. תרג א לחוג 793,722. תרג ב לחוג 716. תרג ג לחוג ‎722‏. שעור א לחוג ‎716‏,‎722‏. תרג א לחוג ‎716‏,‎722‏ ולמסלול ‎2516‏. תרג ב לחוג ‎722‏ ולמסלול ‎2522‏.
71025
מבוא להסתברות וסטטיסטיקה תיאורית
החוג הנותן: מדעי קרקע ומים וכלכלת סביבה וניהול נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 14:15 16:00 אולם אריוביץ 20 ב' ד"ר דיצה בורשטיין
תרגיל א ה 14:15 15:00 חדר 3 ב' ד"ר דן גלסר
תרגיל ב ה 13:15 14:00 חדר 2 ב' ד"ר דן גלסר
תרגיל ג ה 15:15 16:00 חדר 102 ב' ד"ר דן גלסר
תרגיל ד ה 16:15 17:00 חדר 108 ב' ד"ר דן גלסר
תרגיל ה ה 11:15 12:00 חדר 8 ב' ד"ר הדס דון-יחיא
תרגיל ו ה 12:15 13:00 חדר 8 ב' ד"ר הדס דון-יחיא
תרג ו לחוג ‎716‏,‎718‏,‎719‏. תרג ד לחוג ‎710‏,‎715‏,‎716‏ ולמסלול ‎2516‏. תרג ה לחוג ‎718‏,‎794‏ ולמסלול ‎2518‏,‎2618‏. שעור א לחוג ‎710‏,‎715‏,‎716‏,‎718‏,‎719‏,‎791‏,‎792‏,‎794‏ ולמסלול ‎2510‏,‎2515‏,‎2516‏,‎2518‏,‎2610‏,‎2615‏,‎2618‏. תרג א לחוג ‎710‏,‎715‏,‎719‏ ולמסלול ‎2510‏,‎2515‏,‎2610‏,‎2615‏. תרג ב לחוג ‎710‏,‎715‏,‎791‏,‎792‏ ולמסלול ‎2510‏,‎2515‏,‎2610‏,‎2615‏. תרג ג לחוג ‎710‏ ולמסלול ‎2610‏.
71057
מיקרוביולוגיה
החוג הנותן: מדעי קרקע ומים וכלכלת סביבה וניהול נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 12:15 14:00 אולם 11 ב' ד"ר נדב קשטן, פרופ אדוארד יורקביץ, ד"ר יונתן פרידמן
המבחן בקורס מהווה רק 70% מהציון הסופי שעור א לחוג ‎712‏,‎716‏,‎722‏,‎793‏,‎795‏.
71086
מעבדה במיקרוביולוגיה
החוג הנותן: מדעי קרקע ומים וכלכלת סביבה וניהול נ"ז: 0 ש"ש: 0 סוג: מעבדה סמסטר: ב' סוג הבחינה: השתתפות פעילה

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
מעבדה א ד 10:15 14:00 מע' 3 ב'
מעבדה ב ד 15:15 19:00 מע' 3 ב' ד"ר אדר כהן
מעבדה ג ה 10:15 14:00 מע' 3 ב'
מעבדה ד ה 15:15 19:00 מע' 3 ב'
מעבדה ה ד 10:15 14:00 מע' 3 ב'
מעבדה ו ד 15:15 19:00 מע' 3 ב'
מעבדה ז ה 10:15 14:00 מע' 3 ב'
מעבדה ח ה 15:15 19:00 מע' 3 ב'
מעב ח לחוג ‎710‏,‎791‏,‎795‏. מעב א לחוג ‎716‏,‎718‏,‎794‏ ולמסלול ‎2518‏,‎2618‏. מעב ב לחוג ‎715‏,‎722‏,‎793‏. מעב ג לחוג ‎712‏. מעב ד לחוג ‎710‏,‎795‏. מעב ה לחוג ‎718‏ ולמסלול ‎2518‏,‎2618‏. מעב ו לחוג ‎710‏,‎715‏,‎792‏. מעב ז לחוג ‎712‏,‎722‏.
71615
תהליכי התהוות הקרקע
החוג הנותן: מדעי קרקע ומים וכלכלת סביבה וניהול נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ד 14:15 16:00 מי תהום ב' פרופ יעל מישאל
כולל סיור.
71616
שיטות לבדיקת קרקעות
החוג הנותן: מדעי קרקע ומים וכלכלת סביבה וניהול נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ומעבדה סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 14:15 15:00 מי תהום ב' פרופ משה שנקר
מעבדה א ב 15:15 17:00 מי תהום ב' פרופ משה שנקר
השיעור והמעבדה יתקיימו גם במעבדה 4 . בשלושת השבועות האחרונים תתקים המעבדה באופן מרוכז ופרונטלי.
71617
מבוא לגאולוגיה לחקלאות
החוג הנותן: מדעי קרקע ומים וכלכלת סביבה וניהול נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ותרגיל א א 15:15 18:00 חדר 2 א' גב יעל לוינסון
יתקיים סיור ב 25.12.2022
71619
יסודות המטאורולוגיה החקלאית
החוג הנותן: מדעי קרקע ומים וכלכלת סביבה וניהול נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 10:15 12:00 יק"א 19 ב' ד"ר ערן טס
תרגיל א ה 13:15 14:00 חדר 3 ב' גב נסרין גאנם
יתכן שינוי בשעות ההוראה במקביל לסיום המעבדה במיקרוביולוגיה בתאום.
71622
פיזיקה של המים בקרקע
החוג הנותן: מדעי קרקע ומים וכלכלת סביבה וניהול נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 11:15 14:00 חדר 101 ב' ד"ר נמרוד שוורץ
תרגיל א א 16:15 17:00 חדר 5 ב'
71701
הכרת משאבי הספריה
החוג הנותן: מדעי קרקע ומים וכלכלת סביבה וניהול נ"ז: 0 ש"ש: 0 סוג: מטלה סמסטר: א' או ב' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
מטלה א א'
מטלה א לחוג ‎717‏,‎729‏.
71724
מבוא לסטטיסטיקה ועיבוד נתונים ב'
החוג הנותן: מדעי קרקע ומים וכלכלת סביבה וניהול נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 10:15 13:00 חדר 8 ב' ד"ר דיצה בורשטיין
תרגיל א א 13:15 14:00 חדר 8 ב' ד"ר הדס דון-יחיא
שעור א לחוג ‎717‏,‎795‏ ולמסלול ‎2517‏. תרג א לחוג ‎717‏ ולמסלול ‎2517‏.
71732
תורת הצרכן
החוג הנותן: מדעי קרקע ומים וכלכלת סביבה וניהול נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ותרגיל א ג 15:15 17:00 חדר 1 א' ד"ר אוהד רוה, ד"ר אוהד רוה
שעור ותרגיל א ג 17:15 19:00 חדר 1 א' ד"ר אוהד רוה, ד"ר אוהד רוה
הקורס מקוון ( מידי פעם יתקיימו שיעורים פרונטלים בתאום עם המרצה בימי ג' בין השעות 17-19 חדר 1 ,דרישה מוקדמת לקורס 71732 : לתלמידי חוג 717: ציון ממוצע 70 לפחות בארבעת הקורסים 71745,71007,71710,71709 ובלבד שבכל אחד מארבעת הקורסים קיבל לפחות ציון 60.
71736
מאקרו כלכלה
החוג הנותן: מדעי קרקע ומים וכלכלת סביבה וניהול נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 15:15 17:00 חדר 1 ב' ד"ר אוהד רוה, ד"ר אוהד רוה
שעור א ב 14:15 16:00 חדר 1 ב' ד"ר אוהד רוה, ד"ר אוהד רוה
הקורס ינתן באופן מקוון , הקורס מקוון ( מידי פעם יתקיימו שיעורים פרונטלים בתאום עם המרצה בימי א' 15-17
71737
תורת היצרן
החוג הנותן: מדעי קרקע ומים וכלכלת סביבה וניהול נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ותרגיל א ב 8:15 10:00 חדר 9 ב' פרופ אייל קמחי, פרופ אייל קמחי
שעור ותרגיל א ב 10:15 12:00 חדר 9 ב' פרופ אייל קמחי, פרופ אייל קמחי
71738
נושאים נבחרים בכלכלת סביבה וניהול
החוג הנותן: מדעי קרקע ומים וכלכלת סביבה וניהול נ"ז: 1 ש"ש: 14 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: השתתפות פעילה

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 14:15 15:00 חדר 101 א' פרופ ישראל פינקלשטיין
תלמידים שהחלו את לימודיהם בשנת הלימודים תש"פ רשאים ללמוד את קורס זה כקורס בחירה.
71744
מתמטיקה שימושית לתלמידי קרקע ומים
החוג הנותן: מדעי קרקע ומים וכלכלת סביבה וניהול נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ד 11:15 13:00 אתרוג א' ד"ר אנה גורביץ
תרגיל א ד 13:15 14:00 אתרוג א' ד"ר אנה גורביץ
שעור א לחוג ‎716‏. תרג א לחוג ‎716‏.
71747
אלגברה ליניארית א'
החוג הנותן: מדעי קרקע ומים וכלכלת סביבה וניהול נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ד 14:15 16:00 אולם 15 א' ד"ר יניב דביר
תרגיל א ד 16:15 17:00 אולם 15 א' ד"ר יניב דביר, ד"ר מיכל שפיר תדהר
תרגיל ב ד 17:15 18:00 אולם 15 א' ד"ר יניב דביר, ד"ר מיכל שפיר תדהר
צילום ידני נתן תרג ב לחוג ‎717‏. שעור א לחוג ‎717‏,‎795‏ ולמסלול ‎2510‏,‎2512‏,‎2515‏,‎2516‏,‎2517‏,‎2518‏,‎2522‏. תרג א לחוג ‎717‏,‎795‏ ולמסלול ‎2510‏,‎2512‏,‎2515‏,‎2516‏,‎2517‏,‎2518‏,‎2522‏.
שנה ג'
לימודי חובה . להלן טבלת קורסי חובה המדגימה מהלך אופטימאלי של לימודים בחוג. חריגה מרצף לימודים מומלץ המתפרס על פני שישה סמסטרים, עלולה לשבש את מהלך הלימודים הסדיר ואף להיות כרוכה בהוצאות נוספות. במקום 71702 או 71734 הנלמדים במסמטר א', ניתן ללמוד את 71705 הנלמד בסמסטר א' ומופיע בחובת הבחירה.
71601
יסודות מדע ההשקייה
החוג הנותן: מדעי קרקע ומים וכלכלת סביבה וניהול נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: עבודה שוטפת

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 12:15 14:00 חדר 102 א' ד"ר נמרוד שוורץ
תרגיל א ג 14:15 15:00 חדר 102 א' ד"ר נמרוד שוורץ, גב סוניה אלטזיצ'ר
71630
הידרולוגיה עילית
החוג הנותן: מדעי קרקע ומים וכלכלת סביבה וניהול נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 9:15 11:00 כתת מחשב 16 ב' ד"ר יאיר מאו
תרגיל א א 11:15 12:00 כתת מחשב 16 ב'
71702
כלכלת משאבי טבע
החוג הנותן: מדעי קרקע ומים וכלכלת סביבה וניהול נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 11:15 14:00 9 א ב' פרופ עידו קן
71708
מבוא לאקונומטריקה
החוג הנותן: מדעי קרקע ומים וכלכלת סביבה וניהול נ"ז: 5 ש"ש: 70 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 9:15 11:00 אתרוג א' ד"ר ביאטה איטיו שוורץ, ד"ר ביאטה איטיו שוורץ
שעור א ג 11:15 13:00 אתרוג א' ד"ר ביאטה איטיו שוורץ, ד"ר ביאטה איטיו שוורץ
תרגיל א ב 11:15 12:00 כתת מחשב 16 א' ד"ר ביאטה איטיו שוורץ
71733
ניהול השיווק
החוג הנותן: מדעי קרקע ומים וכלכלת סביבה וניהול נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ד 11:15 14:00 יק"א 20 א' פרופ אמיר היימן
שעור א לחוג ‎710‏,‎715‏,‎717‏,‎718‏,‎722‏,‎729‏,‎795‏.
71734
תכנון חקלאי
החוג הנותן: מדעי קרקע ומים וכלכלת סביבה וניהול נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 17:15 20:00 חדר 2 ב' פרופ עידו קן
71742
תורת הרווחה
החוג הנותן: מדעי קרקע ומים וכלכלת סביבה וניהול נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ותרגיל א ג 17:15 19:00 אתרוג א' פרופ ישראל פינקלשטיין, פרופ ישראל פינקלשטיין
שעור ותרגיל א ד 9:15 11:00 יק"א 20 א' פרופ ישראל פינקלשטיין, פרופ ישראל פינקלשטיין
71752
יסודות המימון
החוג הנותן: מדעי קרקע ומים וכלכלת סביבה וניהול נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 9:15 11:00 יק"א 20 א' ד"ר אביגיל הורוביץ
תרגיל א א 11:15 13:00 יק"א 20 א' ד"ר אביגיל הורוביץ
חלק מהרצאות הקורס ילמדו באופן עצמאי על בסיס הקלטות כפי שיוסבר בשיעור הראשון. התרגולים כולם יתקיימו בכיתה ויוקלטו.
לימודי חובת בחירה . במקום 71702 או 71734 הנלמדים במסמטר ב', ניתן ללמוד את 71705 הנלמד בסמסטר א'
71705
כלכלת איכות הסביבה
החוג הנותן: מדעי קרקע ומים וכלכלת סביבה וניהול נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 13:15 16:00 חדר 109 א' ד"ר אדם למפרט
האתר נבנה ע"יהפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע