החוג להוראת התכנות (529) - מסלול הוראת התכנות
קורסי המסלול
תואר בוגר
הוראת התכנות (9030)
שנה א'
קורסי בחירה קורסים בסיסיים
76680
יישומי מחשב ברוקחות
החוג הנותן: הוראת התכנות נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 14:00 15:45 חווה חדר 1 ב' ד"ר עפר אליאור
שעור ב ב 10:00 11:45 חווה חדר 1 ב' מר אסף רימון
שעור ג ב 16:00 17:45 חווה חדר 4 ב' מר אסף רימון
שעור ד ב 16:00 17:45 חווה חדר 1 ב' ד"ר עפר אליאור
תרגיל א ב 12:00 12:45 חוות מחשבים ב' מר אסף רימון
תרגיל ב ב 19:00 19:45 חוות מחשבים ב' ד"ר עפר אליאור
תרגיל ג ב 18:00 18:45 חוות מחשבים ב' מר אסף רימון
תרגיל ד ב 18:00 18:45 חוות מחשבים ב' ד"ר עפר אליאור
מיועד לתלמידי רוקחות. תרגיל רשות ללא נזי"ם יינתן במעבדה. קיימת חובת הגשת תרגילים.
שנה ב'
קורסי בחירה קורסים בסיסיים
76680
יישומי מחשב ברוקחות
החוג הנותן: הוראת התכנות נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 14:00 15:45 חווה חדר 1 ב' ד"ר עפר אליאור
שעור ב ב 10:00 11:45 חווה חדר 1 ב' מר אסף רימון
שעור ג ב 16:00 17:45 חווה חדר 4 ב' מר אסף רימון
שעור ד ב 16:00 17:45 חווה חדר 1 ב' ד"ר עפר אליאור
תרגיל א ב 12:00 12:45 חוות מחשבים ב' מר אסף רימון
תרגיל ב ב 19:00 19:45 חוות מחשבים ב' ד"ר עפר אליאור
תרגיל ג ב 18:00 18:45 חוות מחשבים ב' מר אסף רימון
תרגיל ד ב 18:00 18:45 חוות מחשבים ב' ד"ר עפר אליאור
מיועד לתלמידי רוקחות. תרגיל רשות ללא נזי"ם יינתן במעבדה. קיימת חובת הגשת תרגילים.
שנה ג'
קורסי בחירה קורסים בסיסיים
76680
יישומי מחשב ברוקחות
החוג הנותן: הוראת התכנות נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 14:00 15:45 חווה חדר 1 ב' ד"ר עפר אליאור
שעור ב ב 10:00 11:45 חווה חדר 1 ב' מר אסף רימון
שעור ג ב 16:00 17:45 חווה חדר 4 ב' מר אסף רימון
שעור ד ב 16:00 17:45 חווה חדר 1 ב' ד"ר עפר אליאור
תרגיל א ב 12:00 12:45 חוות מחשבים ב' מר אסף רימון
תרגיל ב ב 19:00 19:45 חוות מחשבים ב' ד"ר עפר אליאור
תרגיל ג ב 18:00 18:45 חוות מחשבים ב' מר אסף רימון
תרגיל ד ב 18:00 18:45 חוות מחשבים ב' ד"ר עפר אליאור
מיועד לתלמידי רוקחות. תרגיל רשות ללא נזי"ם יינתן במעבדה. קיימת חובת הגשת תרגילים.
האתר נבנה ע"יהפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע