החוג להתמחות במדע המידע בניהול (3223) - מסלול התמחות במדע המידע בניהול - מורחבת
קורסי המסלול
האתר נבנה ע"יהפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע