החוג למדעי בעלי החיים (718) - מסלול חטיבת שמירת טבע ומנהל שטחים פתוחים בשילוב מדעי בעלי חיים
קורסי המסלול
תואר בוגר
חטיבת שמירת טבע ומנהל שטחים פתוחים בשילוב מדעי בעלי חיים (2618)
שנה א'
לימודי חובה להלן טבלת קורסי חובה המדגימה מהלך אופטימאלי של לימודים בחוג. חריגה מרצף לימודים מומלץ המתפרס על פני שישה סמסטרים, עלולה לשבש את מהלך הלימודים הסדיר ואף להיות כרוכה בהוצאות נוספות.
71004
מבוא לזואולוגיה
החוג הנותן: מדעי בעלי החיים נ"ז: 6 ש"ש: 84 סוג: שעור ומעבדה סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 9:15 12:00 אולם 15 א' ד"ר חיים סיון
מעבדה א ב 13:15 16:00 מע' 101 א' ד"ר חיים סיון, גב נעמה רייכר, מר יונתן דיין, גב בתיה דורפמן, גב רון שרון, גב חן כהן, גב הדר פרנס, גב איילת טל, מר פאדי סלהב
מעבדה ב ב 16:15 19:00 מע' 101 א' גב נעמה רייכר, מר יונתן דיין, גב בתיה דורפמן, גב רון שרון, גב חן כהן, גב הדר פרנס, גב איילת טל, מר פאדי סלהב
שימו לב. זמני המעבדות יהיו ברוטציה בין הקבוצות , המעבדה תחל מהשבוע השני ללימודים שעור א לחוג ‎718‏,‎794‏ ולמסלול ‎2518‏. מעב א לחוג ‎718‏,‎794‏. מעב ב לחוג ‎718‏,‎794‏ ולמסלול ‎2518‏.
71022
חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי א'
החוג הנותן: מדעי בעלי החיים נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ד 8:15 10:00 אולם זימן א' ד"ר אנה גורביץ
שעור ב ג 10:15 12:00 חדר 8 א' ד"ר אנה גורביץ
תרגיל א ה 17:15 18:00 חדר 108 א' מר צבי פריסמן
תרגיל ב ה 13:15 14:00 אולם 11 א' מר צבי פריסמן
תרגיל ג ה 14:15 15:00 חדר 9 א' מר צבי פריסמן
תרגיל ד ה 12:15 13:00 חדר 9 א' מר צבי פריסמן
תרגיל ה ה 11:15 12:00 חדר 8 א' מר צבי פריסמן
תרג ה לחוג ‎718‏,‎794‏. שעור א לחוג ‎710‏,‎715‏,‎791‏,‎792‏. שעור ב לחוג ‎718‏,‎794‏. תרג א לחוג ‎710‏. תרג ב לחוג ‎710‏,‎715‏,‎791‏. תרג ג לחוג ‎715‏,‎792‏ ולמסלול ‎2510‏,‎2515‏. תרג ד לחוג ‎718‏.
71023
חשבון דפרנציאלי ואינטגרלי ב'
החוג הנותן: מדעי בעלי החיים נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 11:15 13:00 אולם 11 ב' ד"ר יניב דביר
שעור ב ב 17:15 19:00 חדר 8 ב' ד"ר אנה גורביץ
תרגיל א ה 17:15 18:00 חדר 101 ב' גב מיכל שפיר תדהר
תרגיל ב ה 13:15 14:00 חדר 101 ב' מר צבי פריסמן
תרגיל ג ה 16:15 17:00 חדר 101 ב' גב מיכל שפיר תדהר
תרגיל ד ה 11:15 12:00 חדר 10 ב' מר צבי פריסמן
תרגיל ה ה 15:15 16:00 חדר 104 ב' גב מיכל שפיר תדהר
תרג ג לחוג ‎718‏,‎794‏ ולמסלול ‎2618‏. תרג ד לחוג ‎718‏,‎794‏. תרג ב לחוג ‎710‏. תרג ה לחוג ‎715‏,‎791‏,‎792‏ ולמסלול ‎2615‏. שעור א לחוג ‎710‏,‎715‏,‎791‏,‎792‏ ולמסלול ‎2610‏,‎2615‏. שעור ב לחוג ‎718‏,‎794‏ ולמסלול ‎2618‏. תרג א לחוג ‎710‏ ולמסלול ‎2610‏.
71025
מבוא להסתברות וסטטיסטיקה תיאורית
החוג הנותן: מדעי בעלי החיים נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 15:15 17:00 אולם אריוביץ 20 ב' ד"ר דיצה בורשטיין
תרגיל א ה 15:15 16:00 חדר 3 ב' מר עומרי חסון
תרגיל ב ה 14:15 15:00 חדר 109 ב' ד"ר דן גלסר
תרגיל ג ה 16:15 17:00 חדר 102 ב' ד"ר דן גלסר
תרגיל ד ה 16:15 17:00 חדר 108 ב' מר עומרי חסון
תרגיל ה ה 13:15 14:00 חדר 8 ב' ד"ר דן גלסר
תרגיל ו ה 14:15 15:00 חדר 8 ב' מר עומרי חסון
תרג ו לחוג ‎718‏. תרג ד לחוג ‎716‏ ולמסלול ‎2516‏. תרג ה לחוג ‎718‏,‎791‏,‎794‏ ולמסלול ‎2518‏,‎2618‏. שעור א לחוג ‎710‏,‎715‏,‎716‏,‎718‏,‎791‏,‎792‏,‎794‏ ולמסלול ‎2510‏,‎2515‏,‎2516‏,‎2518‏,‎2610‏,‎2615‏,‎2618‏. תרג א לחוג ‎710‏,‎715‏,‎791‏ ולמסלול ‎2510‏,‎2515‏,‎2610‏,‎2615‏. תרג ב לחוג ‎710‏,‎715‏,‎791‏,‎792‏ ולמסלול ‎2510‏,‎2515‏,‎2610‏,‎2615‏. תרג ג לחוג ‎710‏ ולמסלול ‎2610‏.
71044
ביולוגיה של הצמח
החוג הנותן: מדעי בעלי החיים נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ד 10:15 12:00 אולם אריוביץ 20 ב' פרופ נעמי אורי
שעור א לחוג ‎712‏,‎717‏,‎718‏,‎722‏,‎793‏,‎794‏,‎795‏ ולמסלול ‎2512‏,‎2517‏,‎2518‏,‎2522‏,‎2618‏.
71061
פיזיקה למדעי החקלאות א'
החוג הנותן: מדעי בעלי החיים נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: מבחן ממוחשב בבית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 13:15 15:00 אולם זימן א' מר איתי בראלי
שעור ב א 15:15 17:00 אולם זימן א' מר איתי בראלי
תרגיל א ה 13:15 14:00 חדר 8 א' מר ארקדי קפלן
תרגיל ב ה 11:15 12:00 יק"א 20 א' מר אייזק קרמר
תרגיל ג ה 14:15 15:00 חדר 2 א' מר ארקדי קפלן
תרגיל ד ה 13:15 15:00 יק"א 19 א' מר אייזק קרמר
תרגיל ה ה 15:15 16:00 אולם 15 א' מר אביעד מונטגיו
תרגיל ו ה 14:15 15:00 חדר 106 א' מר אביעד מונטגיו
תרגיל ז ה 13:15 14:00 חדר 9 א' גב לורה רז
תרג ז לחוג ‎718‏,‎794‏. שעור א לחוג ‎710‏,‎715‏,‎791‏,‎792‏ ולמסלול ‎2510‏,‎2515‏. תרג א לחוג ‎710‏,‎792‏. תרג ב לחוג ‎715‏. שעור ב לחוג ‎712‏,‎718‏,‎794‏,‎795‏ ולמסלול ‎2512‏,‎2518‏. תרג ג לחוג ‎710‏,‎715‏,‎791‏,‎795‏ ולמסלול ‎2510‏. תרג ד לחוג ‎712‏. תרג ה לחוג ‎712‏. תרג ו לחוג ‎718‏,‎794‏.
71062
פיזיקה למדעי החקלאות ב'
החוג הנותן: מדעי בעלי החיים נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ה 11:15 13:00 אולם 11 ב' מר איתי בראלי
שעור ב ב 14:15 16:00 אולם 11 ב' מר איתי בראלי
תרגיל א ה 16:15 17:00 חדר 9 ב' מר אביעד מונטגיו
תרגיל ב ה 15:15 16:00 חדר 9 ב' גב לורה רז, מר ארקדי קפלן
תרגיל ג ה 11:15 12:00 יק"א 20 ב' מר ארקדי קפלן
תרגיל ד ה 12:15 13:00 חדר 3 ב' מר ארקדי קפלן
תרגיל ה ה 14:15 15:00 יק"א 20 ב' גב לורה רז
תרגיל ו ה 17:15 18:00 חדר 104 ב' מר אביעד מונטגיו
תרג ג לחוג ‎718‏,‎794‏ ולמסלול ‎2518‏,‎2618‏. תרג ד לחוג ‎718‏,‎794‏. תרג ו לחוג ‎715‏,‎792‏ ולמסלול ‎2515‏,‎2615‏. תרג ה לחוג ‎710‏,‎795‏. שעור א לחוג ‎710‏,‎715‏,‎791‏,‎792‏,‎795‏ ולמסלול ‎2510‏,‎2515‏,‎2610‏,‎2615‏. שעור ב לחוג ‎718‏,‎794‏ ולמסלול ‎2518‏,‎2618‏. תרג א לחוג ‎710‏,‎715‏,‎791‏ ולמסלול ‎2510‏. תרג ב לחוג ‎710‏ ולמסלול ‎2610‏.
71073
מעבדה בעקרונות הכימיה
החוג הנותן: מדעי בעלי החיים נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: מעבדה סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
מעבדה א א 10:15 13:00 מע' 201 א' גב איה בריל, גב יפעת גולדשטיין, גב נטלי בן עבו, מר ירון בן שושן
מעבדה ב ג 13:15 16:00 מע' 201 א' ד"ר מרב סטי, גב איה בריל, גב ליאור פרי, גב דנה מייליך, גב נעה נח
מעבדה ג א 16:15 19:00 מע' 201 א' ד"ר מרב סטי, גב יפעת גולדשטיין, גב ליאור פרי, גב נעה נח, מר ירון בן שושן
מעבדה ד ב 13:15 16:00 מע' 201 א' גב יפעת גולדשטיין, גב ליאור פרי, גב נטלי בן עבו, מר ירון בן שושן
מעבדה ה ב 16:15 19:00 מע' 201 א' גב ליאור פרי, גב דנה מייליך, גב נטלי בן עבו, מר ירון בן שושן
מעבדה ו ד 12:15 15:00 מע' 201 א' גב ליאור פרי, גב נטלי בן עבו, גב נעה נח
מעבדה ז ג 16:15 19:00 מע' 201 א' ד"ר מרב סטי, גב איה בריל, גב יפעת גולדשטיין, גב ליאור פרי, גב דנה מייליך
מעבדה ח ד 17:15 20:00 מע' 201 א' ד"ר מרב סטי, גב איה בריל, גב ליאור פרי, גב דנה מייליך, גב נעה נח
.המעבדה תחל בשבוע חמישי של הסמסטר לו"ז יתפרסם במודל. מעב ז לחוג ‎718‏,‎794‏ ולמסלול ‎2618‏. מעב א לחוג ‎712‏ ולמסלול ‎2512‏. מעב ב לחוג ‎710‏,‎791‏ ולמסלול ‎2510‏. מעב ג לחוג ‎715‏,‎716‏,‎792‏ ולמסלול ‎2510‏,‎2515‏. 716 לחייבי אנגלית. מעב ד לחוג ‎710‏,‎791‏. מעב ה לחוג ‎712‏,‎715‏,‎716‏. 715 עבור תלמידים חייבי אנגלית. מעב ו לחוג ‎722‏ ולמסלול ‎2522‏. מעב ח לחוג ‎716‏,‎718‏,‎722‏,‎793‏ ולמסלול ‎2512‏,‎2522‏.
71074
עקרונות הכימיה
החוג הנותן: מדעי בעלי החיים נ"ז: 7 ש"ש: 98 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 11:15 13:00 אולם 11 א' ד"ר מרב סטי, ד"ר מרב סטי
שעור א ג 8:15 11:00 אולם 11 א' ד"ר מרב סטי, ד"ר מרב סטי
שעור ב א 13:15 15:00 אולם 11 א' ד"ר מרב סטי, ד"ר מרב סטי
שעור ב ד 8:15 11:00 אולם 11 א' ד"ר מרב סטי, ד"ר מרב סטי
תרגיל א ד 13:15 15:00 חדר 103 א' גב רימא אבו יוניס
תרגיל ב ה 11:15 13:00 חדר 104 א' גב מיכל ורמן
תרגיל ג ה 15:15 17:00 חדר 108 א' מר רועי עמר
תרגיל ד ג 13:15 15:00 חדר 104 א' גב נטע שקד
תרגיל ה ד 11:15 13:00 אולם 15 א' מר מתן בירנבוים
תרגיל ו ה 11:15 13:00 חדר 108 א' גב רימא אבו יוניס
תרגיל ז ה 11:15 13:00 יק"א 19 א' מר רועי עמר
תרגיל ח ד 13:15 15:00 חדר 3 א' מר ירון בן שושן
תרגיל ט ד 13:15 15:00 9 ב א' מר מתן בירנבוים
תרגיל י ד 13:15 15:00 חדר 3114 א' מר איתן מרגוליס
תרגיל יא ד 15:15 17:00 חדר 2 א' מר ירון בן שושן
תרגיל יב ד 15:15 17:00 יק"א 19 א' מר איתן מרגוליס
תרגיל יג ד 15:15 17:00 חדר 104 א' מר מתן בירנבוים
תרגיל יד ה 15:15 17:00 חדר 104 א' גב מיכל ורמן
ינתן תיגבור שיקבע על ידי מרצת הקורס עקרונות הכימיה - החל מהשבוע השני - תרג יג לחוג ‎722‏,‎793‏. תרג יד לחוג ‎716‏. תרג יא לחוג ‎722‏,‎793‏. שעור א לחוג ‎710‏,‎715‏,‎716‏,‎722‏,‎791‏,‎792‏,‎793‏,‎795‏. שעור ב לחוג ‎712‏,‎718‏,‎794‏. תרג א לחוג ‎710‏. תרג ג לחוג ‎710‏,‎715‏ ולמסלול ‎2510‏,‎2515‏. תרג ד לחוג ‎715‏,‎792‏. תרג ה לחוג ‎712‏,‎716‏. לחייבי אנגלית. תרג ב לחוג ‎710‏,‎791‏,‎792‏. תרג ו לחוג ‎712‏. תרג ז לחוג ‎712‏. תרג ח לחוג ‎718‏,‎791‏,‎792‏,‎794‏. תרג ט לחוג ‎718‏,‎794‏. תרג י לחוג ‎718‏,‎794‏. תרג יב לחוג ‎722‏,‎793‏.
71077
מעבדה בביוכימיה
החוג הנותן: מדעי בעלי החיים נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: מעבדה סמסטר: ב' סוג הבחינה: מעבדה

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
מעבדה א ג 17:15 21:00 מע' 21 ב' ד"ר רוני הלמן, גב דיאנה אבו חלקה, גב נופר חלימי
מעבדה ב ג 17:15 21:00 מע' 22 ב'
מעבדה ג ג 17:15 21:00 מע' 21 ב' ד"ר רוני הלמן, מר שי שמש
מעבדה ד ד 15:15 19:00 מע' 22 ב' ד"ר רוני הלמן, גב דיאנה אבו חלקה, גב נופר חלימי
מעבדה ה ד 15:15 19:00 מע' 21 ב' ד"ר רוני הלמן, גב דנה גולדברג
מעבדה ו ד 15:15 19:00 מע' 22 ב'
מעבדה ז ג 17:15 21:00 מע' 21 ב' ד"ר רוני הלמן, גב דנה גולדברג, גב נגה קורנפלד
מעבדה ח א 8:15 12:00 מע' 22 ב' ד"ר רוני הלמן, מר שי שמש, גב קרן אל דה לאון
מעבדה ט א 8:15 12:00 מע' 21 ב' ד"ר רוני הלמן, גב נגה קורנפלד
מעבדה י א 8:15 12:00 מע' 22 ב' ד"ר רוני הלמן, מר שי שמש, גב נופר חלימי
מעבדה יא א 8:15 12:00 מע' 21 ב' ד"ר רוני הלמן, גב דיאנה אבו חלקה, גב דנה גולדברג
קיימת חפיפה מובנית בין התרגיל בביוכימיה למעבדה בביוכימיה 71077, התרגיל והמעבדה יתקיימו לסירוגין מעב ז לחוג ‎715‏,‎792‏. 710 לחייבי אנגלית. מעב ו לחוג ‎715‏,‎792‏. מעב ג לחוג ‎710‏,‎791‏. מעב י לחוג ‎718‏,‎794‏. מעב ב לחוג ‎710‏,‎791‏ ולמסלול ‎2510‏,‎2610‏. מעב ח לחוג ‎718‏,‎794‏ ולמסלול ‎2518‏,‎2618‏. מעב ט לחוג ‎718‏,‎794‏. מעב ד לחוג ‎710‏,‎791‏. מעב ה לחוג ‎715‏,‎792‏ ולמסלול ‎2515‏,‎2615‏. מעב א לחוג ‎710‏,‎791‏,‎795‏ ולמסלול ‎2510‏,‎2517‏. מעב יא לחוג ‎718‏,‎794‏.
71078
ביולוגיה של התא
החוג הנותן: מדעי בעלי החיים נ"ז: 3.5 ש"ש: 49 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 8:15 11:00 אולם אריוביץ 20 א' פרופ מנחם מושליון, ד"ר אסף מוסקונה, גב עדי יערן
שעור ב ה 8:15 11:00 אולם אריוביץ 20 א' פרופ מנחם מושליון, ד"ר אסף מוסקונה, גב עדי יערן
תרגיל א ה 17:15 18:00 אולם אריוביץ 20 א' גב רותם מטסוביץ-לפר, מר גיל זימרן, מר איתמר שנהר, מר ארז פויר, מר פורת חנני, גב נעמה תמו
תרגיל ב ה 18:15 19:00 אולם אריוביץ 20 א' גב רותם מטסוביץ-לפר, מר גיל זימרן, מר איתמר שנהר, מר ארז פויר, מר פורת חנני, גב נעמה תמו
כולל הצגת סרטונים והגשת עבודות במודל תרג ב לחוג ‎710‏,‎715‏,‎716‏,‎717‏,‎718‏,‎722‏,‎791‏,‎792‏,‎794‏. תרג א לחוג ‎712‏,‎717‏,‎718‏,‎722‏,‎791‏,‎792‏,‎795‏ ולמסלול ‎2512‏,‎2515‏,‎2516‏,‎2518‏,‎2522‏. שעור א לחוג ‎710‏,‎715‏,‎716‏,‎722‏,‎791‏,‎792‏,‎793‏,‎795‏ ולמסלול ‎2510‏,‎2515‏,‎2516‏,‎2522‏. שעור ב לחוג ‎712‏,‎717‏,‎718‏,‎794‏ ולמסלול ‎2512‏,‎2517‏,‎2518‏.
71079
ביוכימיה למדעי החקלאות
החוג הנותן: מדעי בעלי החיים נ"ז: 5 ש"ש: 70 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 12:15 14:00 אולם 11 ב' ד"ר מרב סטי, ד"ר מרב סטי, ד"ר עידו גולדשטיין, ד"ר עידו גולדשטיין
שעור א ד 8:15 10:00 אולם אריוביץ 20 ב' ד"ר מרב סטי, ד"ר מרב סטי, ד"ר עידו גולדשטיין, ד"ר עידו גולדשטיין
תרגיל א ג 16:15 19:00 חדר 102 ב' גב שני הורנשטיין
תרגיל ב ג 16:15 19:00 חדר 109 ב'
תרגיל ג ג 16:15 19:00 חדר 5 ב' גב נופר חלימי
תרגיל ד ד 14:15 17:00 חדר 1 ב' גב הדס ריכטר
תרגיל ה ד 14:15 17:00 חדר 9 ב' גב הדר בר-דגן
תרגיל ו ד 14:15 17:00 חדר 108 ב'
תרגיל ז ג 16:15 19:00 חדר 106 ב' גב הדס ריכטר
תרגיל ח א 9:15 12:00 חדר 104 ב' גב הדס ריכטר
תרגיל ט א 9:15 12:00 חדר 101 ב' גב הדר בר-דגן
תרגיל י א 9:15 12:00 חדר 103 ב' גב נופר חלימי
תרגיל יא א 9:15 12:00 חדר 106 ב' גב שני הורנשטיין
תרגיל יב ה 11:15 14:00 חדר 106 ב' גב הדס ריכטר
קיימת חפיפה מובנית בין התרגיל בביוכימיה למעבדה בביוכימיה 71077, התרגיל והמעבדה יתקיימו לסירוגין .במידה וכללי הבריאות יאפשרו, השיעורים יעברו להוראה בקמפוס". תרג ו לחוג ‎715‏,‎792‏. תרג ח לחוג ‎718‏,‎794‏ ולמסלול ‎2518‏,‎2618‏. תרג ט לחוג ‎718‏,‎794‏. תרג י לחוג ‎718‏,‎794‏. תרג יא לחוג ‎718‏,‎794‏. תרג יב לחוג ‎716‏. שעור א לחוג ‎710‏,‎715‏,‎716‏,‎718‏,‎726‏,‎791‏,‎792‏,‎794‏,‎795‏ ולמסלול ‎2510‏,‎2515‏,‎2516‏,‎2517‏,‎2518‏. תרג א לחוג ‎710‏,‎791‏,‎795‏ ולמסלול ‎2510‏,‎2517‏,‎2610‏. תרג ב לחוג ‎710‏,‎791‏ ולמסלול ‎2510‏,‎2610‏. תרג ג לחוג ‎710‏,‎791‏. תרג ד לחוג ‎710‏,‎791‏. תרג ה לחוג ‎715‏,‎792‏ ולמסלול ‎2515‏,‎2615‏. תרג ז לחוג ‎715‏,‎792‏. 710 לחייבי אנגלית.
71090
עקרונות בכימיה אורגנית
החוג הנותן: מדעי בעלי החיים נ"ז: 6 ש"ש: 84 סוג: שעור, תרגיל ומעבדה סמסטר: קורס שנתי סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 11:15 13:00 אולם 11 א' פרופ צבי חיוקה, פרופ צבי חיוקה, ד"ר אלי רוכלין, ד"ר אלי רוכלין
שעור א ד 10:15 11:00 אולם זימן א' פרופ צבי חיוקה, פרופ צבי חיוקה, ד"ר אלי רוכלין, ד"ר אלי רוכלין
שעור ב ג 13:15 15:00 אולם זימן א' פרופ צבי חיוקה, פרופ צבי חיוקה, ד"ר אלי רוכלין, ד"ר אלי רוכלין
שעור ב ד 15:15 16:00 אולם 11 א' פרופ צבי חיוקה, פרופ צבי חיוקה, ד"ר אלי רוכלין, ד"ר אלי רוכלין
שעור ג ב 8:15 10:00 אולם אריוביץ 20 ב' פרופ צבי חיוקה, ד"ר אלי רוכלין
שעור ד ג 8:15 10:00 אולם אריוביץ 20 ב' פרופ צבי חיוקה, ד"ר אלי רוכלין
תרגיל א ה 8:15 10:00 חדר 106 א' גב מיטל כהן אור
תרגיל ב ה 8:15 10:00 חדר 102 א' גב שני הורנשטיין
תרגיל ג ב 13:15 15:00 חדר 5 א' גב מיטל כהן אור
תרגיל ד ד 15:15 17:00 חדר 108 א' גב מעיין בוקר
תרגיל ה ד 13:15 15:00 א' גב מיטל כהן אור
תרגיל ו ד 13:15 15:00 חדר 104 א'
תרגיל ז ד 13:15 15:00 אולם 15 א' גב שני הורנשטיין, גב מעיין בוקר
תרגיל ח ד 13:15 15:00 מי תהום א'
תרגיל ט ה 15:15 17:00 א' גב מיטל כהן אור
תרגיל טו ג 13:15 15:00 חדר 105 ב' גב מעיין בוקר
תרגיל טז ג 13:15 15:00 חדר 5 ב' מר איתן מרגוליס
תרגיל י ה 15:15 17:00 חדר 102 א' גב מעיין בוקר
תרגיל יא ה 15:15 17:00 חדר 109 א' גב שני הורנשטיין
תרגיל יב א 16:15 18:00 חדר 8 א' גב מעיין בוקר
תרגיל יג א 16:15 18:00 לולב צריף 10 א' גב שני הורנשטיין
תרגיל יד ב 13:15 15:00 חדר 101 ב' גב ספיר נחום טויזר
תרגיל יז ג 8:15 10:00 חדר 101 ב' גב ספיר נחום טויזר
תרגיל יח ג 8:15 10:00 חדר 1 ב' גב מעיין בוקר
תרגיל יט ד 13:15 15:00 יק"א 19 ב' מר איתן מרגוליס
תרגיל כ ה 14:15 16:00 חדר 102 ב' גב ספיר נחום טויזר
תרגיל כא ג 10:15 12:00 חדר 8 ב' מר איתן מרגוליס
תרגיל כב ג 10:15 12:00 חדר 3114 ב' גב מעיין בוקר
תרגיל כג ה 9:15 11:00 חדר 1 ב' גב ספיר נחום טויזר
תרגיל כד ד 13:15 15:00 חדר 8 ב' גב מעיין בוקר
תרגיל כה ד 8:15 10:00 יק"א 19 ב' מר איתן מרגוליס
תרגיל כו ד 8:15 10:00 חדר 102 ב' גב מעיין בוקר
מעבדה א ג 8:15 11:00 מע' 21 ב' גב אבישג יהודה, גב ענבר שבירו
מעבדה ב ג 8:15 11:00 מע' 22 ב' גב יעל בלו, גב יערה זנדני
מעבדה ג ג 8:15 11:00 מע' 21 ב' גב יעל בלו, גב ענבר שבירו
מעבדה ד ג 8:15 11:00 מע' 22 ב'
מעבדה ה ה 8:15 11:00 מע' 21 ב' גב אבישג יהודה, גב יערה זנדני
מעבדה ו ה 8:15 11:00 מע' 22 ב' מר בר מרון, גב יעל בלו
מעבדה ז ה 8:15 11:00 מע' 21 ב'
מעבדה ח א 14:15 17:00 מע' 22 ב' גב אבישג יהודה, גב שרון צרפתי
מעבדה ט א 14:15 17:00 מע' 21 ב' גב יעל בלו, גב ענבר שבירו
מעבדה טו ג 14:15 17:00 מע' 21 ב' גב יעל בלו, מר תומר גרין
מעבדה טז ג 14:15 17:00 מע' 22 ב' מר בר מרון, גב ענבר שבירו
מעבדה י א 14:15 17:00 מע' 22 ב' גב אבישג יהודה, גב ענבר שבירו
מעבדה יא א 14:15 17:00 מע' 21 ב' גב יעל בלו, גב שרון צרפתי
מעבדה יב ה 8:15 11:00 מע' 21 ב' מר בר מרון, גב יערה זנדני
מעבדה יג ג 14:15 17:00 מע' 21 ב' גב ענבר שבירו, גב יערה זנדני
מעבדה יד ג 14:15 17:00 מע' 22 ב' מר בר מרון, מר תומר גרין
מעבדה יז ה 16:15 19:00 מע' 21 ב' גב יערה זנדני, מר תומר גרין
מעבדה יח ה 16:15 19:00 מע' 22 ב' מר בר מרון, גב שרון צרפתי
מעבדה יט ה 16:15 19:00 מע' 21 ב' מר בר מרון, גב יערה זנדני
שימו לב, שעת השיעור בסמסטר ב' שנקבעה בים ד' בין השעות 12-13 היא שעת הוראה א-סנכרונית ( בפועל ההרצה לא תתקיים בזמן הנקוב) . הרצאה מוקלטת שניתן לצפות בה בזמנכם הפנוי. נא התעלמו מחפיפות בין השעה למעבדה במידה ונתקלתם בכך. מעב א לחוג ‎710‏,‎791‏. מעב ב לחוג ‎710‏,‎791‏. מעב ג לחוג ‎710‏. מעב ד לחוג ‎710‏,‎791‏. מעב ה לחוג ‎715‏,‎792‏ ולמסלול ‎2510‏. מעב ו לחוג ‎715‏,‎792‏ ולמסלול ‎2518‏. מעב ז לחוג ‎716‏. מעב ח לחוג ‎712‏. תרג יז לחוג ‎715‏,‎792‏ ולמסלול ‎2515‏,‎2615‏. תרג כב לחוג ‎712‏ ולמסלול ‎2512‏. מעב יא לחוג ‎712‏. מעב י לחוג ‎712‏. מעב ט לחוג ‎712‏. תרג יד לחוג ‎710‏. תרג טו לחוג ‎710‏,‎791‏. תרג טז לחוג ‎710‏,‎791‏. שעור א לחוג ‎710‏,‎715‏,‎716‏,‎722‏,‎791‏,‎792‏,‎793‏,‎795‏ ולמסלול ‎2516‏,‎2517‏. שעור ב לחוג ‎712‏,‎718‏,‎794‏ ולמסלול ‎2512‏. שעור ג לחוג ‎710‏,‎715‏,‎716‏,‎722‏,‎791‏,‎792‏,‎793‏. שעור ד לחוג ‎712‏,‎718‏,‎794‏,‎795‏ ולמסלול ‎2518‏. תרג א לחוג ‎710‏,‎716‏,‎791‏ ולמסלול ‎2510‏. תרג ב לחוג ‎710‏,‎716‏. תרג ג לחוג ‎715‏,‎792‏ ולמסלול ‎2522‏. תרג ה לחוג ‎715‏. תרג ו לחוג ‎712‏. תרג ז לחוג ‎712‏. תרג ח לחוג ‎712‏. תרג ט לחוג ‎718‏,‎794‏. תרג י לחוג ‎718‏,‎794‏. תרג יא לחוג ‎718‏,‎794‏. תרג יב לחוג ‎722‏,‎793‏. תרג יג לחוג ‎722‏,‎793‏. תרג ד לחוג ‎715‏,‎792‏. תרג יח לחוג ‎715‏,‎792‏ ולמסלול ‎2615‏. תרג יט לחוג ‎716‏. תרג כ לחוג ‎712‏. תרג כא לחוג ‎712‏. מעב יב לחוג ‎715‏,‎792‏,‎795‏. תרג כג לחוג ‎718‏,‎794‏,‎795‏. תרג כד לחוג ‎718‏,‎794‏ ולמסלול ‎2510‏,‎2512‏. תרג כה לחוג ‎722‏,‎793‏. תרג כו לחוג ‎722‏,‎793‏. מעב יג לחוג ‎718‏,‎794‏. מעב יד לחוג ‎718‏. מעב טו לחוג ‎718‏,‎794‏. מעב טז לחוג ‎718‏. מעב יז לחוג ‎722‏,‎793‏. מעב יח לחוג ‎722‏,‎793‏. מעב יט לחוג ‎722‏,‎793‏.
71501
מבוא לאנטומולוגיה
החוג הנותן: מדעי בעלי החיים נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 12:15 14:00 אולם אריוביץ 20 ב' פרופ בועז יובל
71817
מעבדה בהיסטולוגיה
החוג הנותן: מדעי בעלי החיים נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: מעבדה סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
מעבדה א ב 8:15 12:00 מע' 110 ב' ד"ר יוסי ווין, גב רון שרון, גב חן רז, מר יונתן דיין, גב יואנה ברטמן
מעבדה ב ג 10:15 14:00 מע' 110 ב' ד"ר יוסי ווין, גב ליאורה ברקוביץ, גב שיר מנוביץ, גב הדר פרנס
מעב א לחוג ‎718‏,‎794‏ ולמסלול ‎2518‏. מעב ב לחוג ‎718‏,‎794‏.
שנה ב'
לימודי חובה להלן טבלת קורסי חובה המדגימה מהלך אופטימאלי של לימודים בחוג. חריגה מרצף לימודים מומלץ המתפרס על פני שישה סמסטרים, עלולה לשבש את מהלך הלימודים הסדיר ואף להיות כרוכה בהוצאות נוספות.
71012
יסודות הגנטיקה
החוג הנותן: מדעי בעלי החיים נ"ז: 5 ש"ש: 70 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: מבחן ממוחשב בבית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 13:15 15:00 אולם אריוביץ 20 א' ד"ר עידן עפרוני, ד"ר עידן עפרוני, פרופ נעמי אורי, פרופ נעמי אורי
שעור א ג 8:15 10:00 אולם אריוביץ 20 א' ד"ר עידן עפרוני, ד"ר עידן עפרוני, פרופ נעמי אורי, פרופ נעמי אורי
תרגיל א ד 8:15 9:00 חדר 10 א' גב שני דורון
תרגיל ב ד 8:15 9:00 חדר 101 א' ד"ר עידן עפרוני
תרגיל ג ד 14:15 15:00 חדר 8 א' פרופ נעמי אורי, גב שני דורון
תרגיל ד ד 14:15 15:00 חדר 101 א'
תרגיל ה ה 8:15 9:00 חדר 2 א' מר מתן פרנקו
תרגיל ו ה 8:15 9:00 חדר 1 א' גב מיי קלסובסקי
תרגיל ז ב 13:15 14:00 אולם 15 א' מר מתן פרנקו
תרגיל ח ב 13:15 14:00 חדר 104 א' מר מתן לוי
תרגיל ט ג 17:15 18:00 חדר 1 א' מר נווה מן
תרגיל י ג 17:15 18:00 יק"א 19 א'
תרגיל יא ה 12:15 13:00 יק"א 20 א' מר מתן לוי
תרגיל יב ה 12:15 13:00 חדר 8 א' גב מיי קלסובסקי
שימו לב, קורס גנטיקה הינו קורס גדול המקיף את תלמידי שנה ב' ולכן יתכן שלא יהיו מספיק מקומות ישיבה באולם המצוין , לשם כך יתקיים שידור במעגל סגור מאולם אריוביץ ישירות לכיתה 9 בבניין קנדי לי . תרג יא לחוג ‎718‏,‎794‏ ולמסלול ‎2518‏. תרג יב לחוג ‎718‏,‎794‏. תרג ז לחוג ‎712‏,‎793‏. שעור א לחוג ‎710‏,‎712‏,‎715‏,‎718‏,‎722‏,‎791‏,‎792‏,‎793‏,‎794‏,‎795‏ ולמסלול ‎2610‏,‎2615‏,‎2618‏. תרג א לחוג ‎710‏,‎715‏,‎791‏,‎792‏ ולמסלול ‎2510‏,‎2515‏. תרג ב לחוג ‎710‏,‎715‏,‎791‏,‎792‏ ולמסלול ‎2510‏,‎2515‏. תרג ג לחוג ‎710‏,‎715‏,‎791‏,‎792‏. תרג ד לחוג ‎710‏,‎715‏,‎792‏. תרג ה לחוג ‎710‏,‎715‏,‎791‏,‎792‏ ולמסלול ‎2510‏,‎2515‏. תרג ו לחוג ‎710‏,‎715‏,‎791‏,‎792‏. תרג ט לחוג ‎722‏ ולמסלול ‎2522‏. תרג י לחוג ‎722‏. תרג ח לחוג ‎712‏.
71019
מבוא לכלכלה
החוג הנותן: מדעי בעלי החיים נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: א' או ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 17:15 19:00 אולם אריוביץ 20 א' מר עפר ברונר
שעור ב ב 17:15 19:00 חדר 2 ב' מר עפר ברונר
שעור ב לחוג ‎716‏,‎722‏,‎793‏. שעור א לחוג ‎710‏,‎715‏,‎718‏,‎791‏,‎792‏,‎794‏.
71026
הסקה סטטיסטית ותכנון ניסויים
החוג הנותן: מדעי בעלי החיים נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 8:15 11:00 אולם זימן ב' ד"ר דיצה בורשטיין
תרגיל א ד 14:15 15:00 חדר 101 ב' גב רונה קרני
תרגיל ב ד 13:15 14:00 חדר 6 ב' גב רונה קרני
תרגיל ג ד 12:15 13:00 חדר 104 ב' גב רונה קרני
תרגיל ד ג 15:15 16:00 חדר 103 ב' מר דין הלפרין
תרגיל ה ג 16:15 17:00 חדר 104 ב' מר דין הלפרין
תרג ד לחוג ‎716‏,‎718‏,‎792‏,‎794‏ ולמסלול ‎2518‏. תרג ה לחוג ‎718‏. תרג א לחוג ‎710‏,‎715‏,‎791‏,‎792‏ ולמסלול ‎2510‏,‎2515‏. תרג ב לחוג ‎710‏,‎715‏,‎791‏,‎792‏. תרג ג לחוג ‎710‏,‎715‏. שעור א לחוג ‎710‏,‎715‏,‎716‏,‎718‏,‎791‏,‎792‏,‎794‏.
71056
מיקרוביולוגיה כללית
החוג הנותן: מדעי בעלי החיים נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 12:15 14:00 אולם אריוביץ 20 ב' ד"ר יונתן פרידמן, פרופ אדוארד יורקביץ
שימו לב, מועדי הוראה מדויקים יועברו אליכם על ידי האחראים לקורס.המבחן בקורס מהווה רק 70% מהציון הסופי שעור א לחוג ‎710‏,‎715‏,‎718‏,‎791‏,‎792‏,‎794‏ ולמסלול ‎2510‏,‎2515‏,‎2518‏.
71065
מבוא לביולוגיה מולקולרית
החוג הנותן: מדעי בעלי החיים נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: מבחן ממוחשב בבית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 13:15 15:00 אולם אריוביץ 20 א' פרופ שי מורין, פרופ אלכסנדר ויינשטיין
שעור ב ד 10:15 12:00 אולם אריוביץ 20 א' פרופ אלכסנדר ויינשטיין, פרופ שי מורין
תרגיל א ג 15:15 17:00 חדר 2 א' מר אלעד שרון
תרגיל ב ג 15:15 17:00 חדר 9 א' גב מורן קופ
תרגיל ג ג 15:15 17:00 אולם אריוביץ 20 א' מר שירן בן-זאב
תרגיל ד ד 12:15 14:00 חדר 106 א' גב אלה תדמור
תרגיל ה ד 12:15 14:00 אולם זימן א' מר עופר אידלין הררי
תרגיל ו ד 12:15 14:00 אולם אריוביץ 20 א' גב ירין עקנין
תרגיל ז ג 15:15 17:00 יק"א 20 א' מר דור וינטראוב
רישום תלמידי מוסמך ודוקטור באישור המרצה בלבד. תרגיל ו' המתקיים ביום רביעי בין השעות 12-14 באולם אריוביץ יתקיים בתאריכים 10.11.21או 24.11.21 + 15.12.21או 29.12.21 יתקיים התרגול באולם 11 - עדכון ישלח עם פתיחת הסמסטר תרג ה לחוג ‎712‏,‎718‏,‎793‏,‎794‏ ולמסלול ‎2518‏. תרג ו לחוג ‎712‏,‎718‏,‎793‏,‎794‏. שעור א לחוג ‎710‏,‎715‏,‎722‏,‎791‏,‎792‏ ולמסלול ‎2510‏,‎2515‏,‎2522‏,‎2610‏,‎2615‏. שעור ב לחוג ‎712‏,‎718‏,‎793‏,‎794‏,‎795‏ ולמסלול ‎2512‏,‎2518‏,‎2618‏. תרג א לחוג ‎710‏,‎715‏,‎722‏,‎791‏,‎792‏ ולמסלול ‎2510‏,‎2515‏,‎2522‏,‎2610‏,‎2615‏. תרג ב לחוג ‎710‏,‎715‏,‎722‏,‎791‏,‎792‏,‎795‏. תרג ג לחוג ‎710‏,‎715‏,‎722‏. תרג ד לחוג ‎712‏,‎718‏,‎793‏,‎794‏ ולמסלול ‎2512‏,‎2518‏.
71070
גאולוגיה סביבתית
החוג הנותן: מדעי בעלי החיים נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ותרגיל א ג 12:15 14:00 ב' ד"ר לרי גבר
תלמידי חוג 716 אינם רשאים ללמוד קורס זה. יתקיימו סיורים בתאום מול מרצה.
71086
מעבדה במיקרוביולוגיה
החוג הנותן: מדעי בעלי החיים נ"ז: 0 ש"ש: 0 סוג: מעבדה סמסטר: ב' סוג הבחינה: השתתפות פעילה

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
מעבדה א ד 10:15 14:00 מע' 3 ב' גב יאנה בייזמן מגן, מר נתאי מרוז, גב גל ששון, מר נמרוד נחמיאס
מעבדה ב ד 10:15 14:00 מע' 3 ב' מר עמיחי ביצ'מן קס, מר נתאי מרוז, ד"ר אדר כהן, מר פלג שניידר, גב נגה גבריאלי
מעבדה ג ד 15:15 19:00 מע' 3 ב' גב יאנה בייזמן מגן, מר עמיחי ביצ'מן קס, מר נתאי מרוז, מר נמרוד נחמיאס
מעבדה ד ד 15:15 19:00 מע' 3 ב' גב גל ששון, גב מירי ואנונו, מר פלג שניידר, מר טל ימין
מעבדה ה ה 9:15 13:00 מע' 3 ב' גב מירי ואנונו, מר טל ימין, מר עמיחי ביצ'מן קס
מעבדה ו ה 9:15 13:00 מע' 3 ב' מר עמיחי ביצ'מן קס, מר נמרוד נחמיאס, ד"ר אדר כהן, מר טל ימין
מעבדה ז ה 15:15 19:00 מע' 3 ב' ד"ר אדר כהן, גב מירי ואנונו, מר פלג שניידר, גב גל ששון
מעבדה ח ה 15:15 19:00 מע' 3 ב' גב יאנה בייזמן מגן, גב גל ששון, גב מירי ואנונו
מעב א לחוג ‎716‏,‎718‏,‎794‏ ולמסלול ‎2518‏,‎2618‏. מעב ב לחוג ‎718‏,‎794‏ ולמסלול ‎2518‏,‎2618‏. מעב ג לחוג ‎710‏,‎715‏,‎791‏,‎792‏,‎793‏ ולמסלול ‎2510‏,‎2515‏,‎2615‏. מעב ד לחוג ‎710‏,‎715‏. מעב ה לחוג ‎712‏,‎722‏. מעב ו לחוג ‎712‏,‎722‏. מעב ז לחוג ‎710‏,‎715‏. מעב ח לחוג ‎722‏,‎793‏.
71091
גנטיקה של בעלי חיים וטיפוח חיות משק
החוג הנותן: מדעי בעלי החיים נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 9:15 11:00 חדר 8 ב' פרופ ליאור דוד
תרגיל א ב 14:15 15:00 חדר 8 ב' פרופ ליאור דוד, מר איתי עוז, גב בתיה דורפמן, גב איבנה ריברסקי
תרגיל ב ב 13:15 14:00 חדר 8 ב' מר איתי עוז, גב בתיה דורפמן, גב איבנה ריברסקי, מר גיא הירש
71251
מבוא להיסטוריה ולפילוסופיה של המדע
החוג הנותן: מדעי בעלי החיים נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 16:15 18:00 אולם אריוביץ 20 ב' מר נתנאל קופפר
שעור ב ג 17:15 19:00 אולם אריוביץ 20 ב' מר נתנאל קופפר
שעור א לחוג ‎712‏,‎717‏,‎718‏,‎793‏,‎794‏ ולמסלול ‎2518‏,‎2522‏. שעור ב לחוג ‎710‏,‎715‏,‎716‏,‎717‏,‎722‏,‎729‏,‎791‏,‎792‏,‎795‏.
71345
סדנת מבוא לשמירת טבע ושטחים פתוחים
החוג הנותן: מדעי בעלי החיים נ"ז: 1 ש"ש: 14 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 16:15 18:00 חדר 1 א' פרופ ז'וזה גרינצוויג
הסדנה תינתן באופן מרוכז בין 10.10.21-21.11.21
71530
אקולוגיה כללית
החוג הנותן: מדעי בעלי החיים נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 17:15 19:00 אולם אריוביץ 20 ב' ד"ר יעל מנדליק
71803
רבייה השוואתית
החוג הנותן: מדעי בעלי החיים נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור ומעבדה סמסטר: א' סוג הבחינה: מבחן ממוחשב בבית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 8:15 10:00 אולם 11 א' פרופ ישראל רוזנבוים, ד"ר דורית קלו
מעבדה א ב 10:15 14:00 מע' 11 א' פרופ ישראל רוזנבוים, גב שירה יעקבי-ארצי, גב דקל עדן צאליק, מר עומר כהנשטם, גב ליאורה ברקוביץ, מר תם ידיד, גב איבנה ריברסקי, גב יואנה ברטמן
מעבדה ב ב 10:15 14:00 מע' 12 א' גב שירה יעקבי-ארצי, גב דקל עדן צאליק, גב יואנה ברטמן, גב איבנה ריברסקי, מר עומר כהנשטם, גב ליאורה ברקוביץ, מר תם ידיד
71805
פיזיולוגיה של בע"ח א'
החוג הנותן: מדעי בעלי החיים נ"ז: 5 ש"ש: 70 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 10:15 12:00 חדר 10 א' ד"ר יוסי ווין, ד"ר יוסי ווין, ד"ר יוסי ווין, גב איבנה ריברסקי, גב איבנה ריברסקי, גב איבנה ריברסקי
שעור א ב 14:15 15:00 אולם זימן א' ד"ר יוסי ווין, ד"ר יוסי ווין, ד"ר יוסי ווין, גב איבנה ריברסקי, גב איבנה ריברסקי, גב איבנה ריברסקי
שעור א ה 10:15 12:00 חדר 10 א' ד"ר יוסי ווין, ד"ר יוסי ווין, ד"ר יוסי ווין, גב איבנה ריברסקי, גב איבנה ריברסקי, גב איבנה ריברסקי
71806
פיזיולוגיה של בע"ח ב'
החוג הנותן: מדעי בעלי החיים נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 14:15 16:00 אולם 11 ב' ד"ר יוסי ווין, ד"ר יוסי ווין, גב איבנה ריברסקי, גב איבנה ריברסקי
שעור א ד 14:15 15:00 אולם 11 ב' ד"ר יוסי ווין, ד"ר יוסי ווין, גב איבנה ריברסקי, גב איבנה ריברסקי
בוחן מס' 1 (מערכת הנשימה): 30/03/2022 בוחן מס' 2 (מערכת ההפרשה הכלייתית): 18/05/2022 בוחן מס' 3 (המטולוגיה וקרישת הדם): 22/06/2022
71810
אנדוקרינולוגיה כללית
החוג הנותן: מדעי בעלי החיים נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ד 8:15 10:00 אולם 11 ב' ד"ר אסף מרקו
הקורס ניתן באנגלית שעור א לחוג ‎718‏,‎794‏.
71821
תחומי ידע ועשייה במדעי בעלי חיים
החוג הנותן: מדעי בעלי החיים נ"ז: 1 ש"ש: 14 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 11:15 12:00 אולם 15 ב' פרופ ליאור דוד, גב עדי קורן
שעור א לחוג ‎718‏,‎794‏.
71839
עקרונות התזונה של חיות המשק
החוג הנותן: מדעי בעלי החיים נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 10:15 12:00 אולם 15 ב' פרופ נורית ארגוב-ארגמן, פרופ נורית ארגוב-ארגמן, ד"ר טלי מלקמן-זהבי, ד"ר טלי מלקמן-זהבי
שעור א ב 11:15 13:00 חדר 8 ב' פרופ נורית ארגוב-ארגמן, פרופ נורית ארגוב-ארגמן, ד"ר טלי מלקמן-זהבי, ד"ר טלי מלקמן-זהבי
71844
יסודות תורת המחלות
החוג הנותן: מדעי בעלי החיים נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: מבחן ממוחשב בבית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 14:15 16:00 אולם 11 א' ד"ר אלון לוי
לימודי חובת בחירה . יש לבחור לפחות 7 נ"ז מרשימה זו בשנים ב', ג'. חובת בחירה של התכנית.
71085
מבוא לאקולוגיה של צמחים
החוג הנותן: מדעי בעלי החיים נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: מבחן ממוחשב בבית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 13:15 15:00 יק"א 19 א' ד"ר ניב דה מלאך
71145
ניהול יער בישראל
החוג הנותן: מדעי בעלי החיים נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ד 10:15 12:00 חדר 5 ב' ד"ר יגיל אסם
הקורס כולל סיור ומוגבל ל-50 סטודנטים. פתוח לתלמידי שנה ג' באישור מרצה
71527
אנטומולוגיה של היער
החוג הנותן: מדעי בעלי החיים נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: מבחן ממוחשב בבית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ד 15:15 17:00 חדר 3 א' פרופ צבי מנדל
71911
גישות ושיטות מתקדמות באקולוגיה של צמחים
החוג הנותן: מדעי בעלי החיים נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ה 10:15 12:00 חדר 5 ב' ד"ר אפרת שפר
תרגיל א ה 12:15 13:00 כתת מחשב 18 ב' ד"ר אפרת שפר
יתקיים סיור במהלך הקורס.
72668
אקולוגיה של תנועה
החוג הנותן: מדעי בעלי החיים נ"ז: 6 ש"ש: 72 סוג: שעור, תרגיל ומעבדה סמסטר: קורס שנתי סוג הבחינה: עבודה שוטפת


סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 9:15 18:00 א' פרופ רן נתן, פרופ רן נתן, פרופ רן נתן, פרופ רן נתן
שעור א ב 9:15 13:00 א' פרופ רן נתן, פרופ רן נתן, פרופ רן נתן, פרופ רן נתן
שעור א ד 9:15 13:00 א' פרופ רן נתן, פרופ רן נתן, פרופ רן נתן, פרופ רן נתן
שעור א ה 9:15 13:00 א' פרופ רן נתן, פרופ רן נתן, פרופ רן נתן, פרופ רן נתן
תרגיל ב ב 14:15 18:00 א' מר עמנואל לוריא, מר עמנואל לוריא, מר עמנואל לוריא, מר עמנואל לוריא, מר עמנואל לוריא, מר עמנואל לוריא, מר עידן טלמון, מר עידן טלמון, מר עידן טלמון, מר עידן טלמון, מר עידן טלמון, מר עידן טלמון
תרגיל ב ג 9:15 15:00 ב' מר עמנואל לוריא, מר עמנואל לוריא, מר עמנואל לוריא, מר עמנואל לוריא, מר עמנואל לוריא, מר עמנואל לוריא, מר עידן טלמון, מר עידן טלמון, מר עידן טלמון, מר עידן טלמון, מר עידן טלמון, מר עידן טלמון
תרגיל ב ג 9:15 15:00 ב' מר עמנואל לוריא, מר עמנואל לוריא, מר עמנואל לוריא, מר עמנואל לוריא, מר עמנואל לוריא, מר עמנואל לוריא, מר עידן טלמון, מר עידן טלמון, מר עידן טלמון, מר עידן טלמון, מר עידן טלמון, מר עידן טלמון
תרגיל ב ג 9:15 18:00 א' מר עמנואל לוריא, מר עמנואל לוריא, מר עמנואל לוריא, מר עמנואל לוריא, מר עמנואל לוריא, מר עמנואל לוריא, מר עידן טלמון, מר עידן טלמון, מר עידן טלמון, מר עידן טלמון, מר עידן טלמון, מר עידן טלמון
תרגיל ב ד 14:15 18:00 א' מר עמנואל לוריא, מר עמנואל לוריא, מר עמנואל לוריא, מר עמנואל לוריא, מר עמנואל לוריא, מר עמנואל לוריא, מר עידן טלמון, מר עידן טלמון, מר עידן טלמון, מר עידן טלמון, מר עידן טלמון, מר עידן טלמון
תרגיל ב ה 14:15 18:00 א' מר עמנואל לוריא, מר עמנואל לוריא, מר עמנואל לוריא, מר עמנואל לוריא, מר עמנואל לוריא, מר עמנואל לוריא, מר עידן טלמון, מר עידן טלמון, מר עידן טלמון, מר עידן טלמון, מר עידן טלמון, מר עידן טלמון
מעבדה ג א 8:15 16:00 ב' מר עמנואל לוריא, מר עמנואל לוריא, מר עמנואל לוריא, מר עמנואל לוריא, מר עמנואל לוריא, מר עידן טלמון, מר עידן טלמון, מר עידן טלמון, מר עידן טלמון, מר עידן טלמון
מעבדה ג ב 8:15 16:00 ב' מר עמנואל לוריא, מר עמנואל לוריא, מר עמנואל לוריא, מר עמנואל לוריא, מר עמנואל לוריא, מר עידן טלמון, מר עידן טלמון, מר עידן טלמון, מר עידן טלמון, מר עידן טלמון
מעבדה ג ג 8:15 16:00 ב' מר עמנואל לוריא, מר עמנואל לוריא, מר עמנואל לוריא, מר עמנואל לוריא, מר עמנואל לוריא, מר עידן טלמון, מר עידן טלמון, מר עידן טלמון, מר עידן טלמון, מר עידן טלמון
מעבדה ג ד 8:15 16:00 ב' מר עמנואל לוריא, מר עמנואל לוריא, מר עמנואל לוריא, מר עמנואל לוריא, מר עמנואל לוריא, מר עידן טלמון, מר עידן טלמון, מר עידן טלמון, מר עידן טלמון, מר עידן טלמון
מעבדה ג ה 8:15 16:00 ב' מר עמנואל לוריא, מר עמנואל לוריא, מר עמנואל לוריא, מר עמנואל לוריא, מר עמנואל לוריא, מר עידן טלמון, מר עידן טלמון, מר עידן טלמון, מר עידן טלמון, מר עידן טלמון
הקורס מיועד לתלמידי בוגר שנה ג' ופתוח לתלמידי בוגר שנה ב', מוסמך ודוקטורט באישור המרצה. מוגבל ל 30 משתתפים. הקורס יינתן ב 5 ימים מרוכזים רצופים בינואר 2022 (הרצאות ותרגול), 5 ימים רצופים במרץ 2022 (מחקר פעיל ומונחה בשדה שיבוצע בעמק החולה) ועוד יומיים נפרדים (לא ברצף) לפני חופשת פסח שיוקדשו לתרגול וליום עיון. למען הסר ספק, הקורס לא יינתן בכל שבוע, אלא רק ב 12 התאריכים הנקובים.
וגם . מרשימה זו יש לבחור לפחות 8 נ"ז בשנים ב' וג'. חובת בחירה של החוג.
65534
תיירות עירונית וכפרית
החוג הנותן: מדעי בעלי החיים נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ד 10:15 13:00 חדר 104 א' גב רותם משקוב
יתקיים סיור בתאום עם המרצה
71092
מבוא לאבולוציה
החוג הנותן: מדעי בעלי החיים נ"ז: 2.5 ש"ש: 35 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 14:15 16:00 אולם זימן ב' פרופ ליאור דוד
תרגיל א ג 16:15 17:00 אולם זימן ב' פרופ ליאור דוד, מר איתי עוז, גב עדי קורן
שעור לחוג 726,722,721,718,715,712,710. תרג לחוג 726,722,721,718,715,712,710. יינתן באנגלית
71259
תרגיל סמינריוני
החוג הנותן: מדעי בעלי החיים נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור סמסטר: קורס שנתי סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א שנתי פרופ שי מורין
לרישום קורס זה עליך לפנות לראש החוג.
71260
תרגיל מחקר
החוג הנותן: מדעי בעלי החיים נ"ז: 8 ש"ש: 112 סוג: שעור סמסטר: קורס שנתי סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א שנתי
לרישום קורס זה עליך לפנות למזכירות
71515
מבוא לניהול אוכלוסיות מזיקים
החוג הנותן: מדעי בעלי החיים נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ה 11:15 13:00 חדר 8 ב' פרופ שי מורין, ד"ר פיליפוס פאפאתנוס
. חובת בחירה לכל תלמידי חטיבה 7101.
71608
מטאורולוגיה וזיהום אויר
החוג הנותן: מדעי בעלי החיים נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ד 10:15 12:00 חדר 101 א' ד"ר ערן טס
תרגיל א א 14:15 15:00 חדר 101 א' ד"ר ערן טס
כולל סיור
71609
כימיה של הסביבה
החוג הנותן: מדעי בעלי החיים נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ה 8:15 10:00 חדר 102 ב' פרופ בנימין חפץ
71619
יסודות המטאורולוגיה החקלאית
החוג הנותן: מדעי בעלי החיים נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 10:15 12:00 יק"א 20 ב' ד"ר ערן טס
תרגיל א ד 16:15 17:00 יק"א 20 ב' ד"ר ערן טס, גב נסרין גאנם