החוג לכלכלת סביבה וניהול (717) - מסלול כלכלת סביבה וניהול איכות הסביבה וחקלאות
קורסי המסלול
תואר בוגר
כלכלת סביבה וניהול איכות הסביבה וחקלאות (1723)
שנה א'
לימודי חובה . להלן טבלת קורסי חובה המדגימה מהלך אופטימאלי של לימודים במסלול זה. חריגה מרצף לימודים מומלץ המתפרס על פני שישה סמסטרים, עלולה לשבש את מהלך הלימודים הסדיר ואף להיות כרוכה בהוצאות נוספות. אבני פינה - יש לבחור 2 קורסים מתחום הרוח עד סוף התואר.
65516
כימיה מבואות
החוג הנותן: כלכלת סביבה וניהול נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 8:15 10:00 יק"א 20 ב' ד"ר אורן שינברג
שעור א לחוג ‎717‏,‎729‏.
65524
עקרונות הביוכימיה והביולוגיה של התא
החוג הנותן: כלכלת סביבה וניהול נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ד 9:15 12:00 יק"א 20 ב' ד"ר אורן שינברג
שעור לחוג 729,717. שעור לחוג 717,729.
71250
תכנות בסיסי בפייתון
החוג הנותן: כלכלת סביבה וניהול נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' או ב' סוג הבחינה: מבחן ממוחשב בבית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ותרגיל א א 17:15 21:00 א' גב אלכס דנוב
שעור ותרגיל ב ב 18:15 22:00 א' גב אלכס דנוב
שעור ותרגיל ג א 17:15 21:00 ב' גב אלכס דנוב
שעור ותרגיל ד ב 17:15 21:00 ב' גב אלכס דנוב
שעור ותרגיל ה ב' גב אלכס דנוב
שעור ותרגיל ו ג 17:15 21:00 ב' מר דוד זלוטקין
שעור ותרגיל ז ג 17:15 21:00 א' מר דוד זלוטקין
קורס קיץ יתקיים בין ה 14.8.22 עד 31.8.22 לא כולל ימי שיש בין השעות 9-13 שות ה לחוג ‎717‏ ולמסלול ‎2510‏,‎2512‏,‎2515‏,‎2516‏,‎2517‏,‎2518‏,‎2522‏. שות ו לחוג ‎717‏. שות א לחוג ‎717‏ ולמסלול ‎2512‏,‎2515‏,‎2516‏,‎2518‏. שות ב למסלול ‎2512‏. שות ג למסלול ‎2510‏. שות ד לחוג ‎717‏ ולמסלול ‎2515‏,‎2517‏,‎2518‏. שות ז למסלול ‎2518‏.
71530
אקולוגיה כללית
החוג הנותן: כלכלת סביבה וניהול נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 17:15 19:00 אולם אריוביץ 20 ב' ד"ר יעל מנדליק
71709
מבוא לכלכלה א'
החוג הנותן: כלכלת סביבה וניהול נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: מבחן ממוחשב בבית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ד 12:15 15:00 חדר 10 א' מר עפר ברונר
תרגיל א ד 15:15 16:00 חדר 10 א' מר עפר ברונר
71710
מבוא לכלכלה ב'
החוג הנותן: כלכלת סביבה וניהול נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ותרגיל א א 13:15 17:00 חדר 3114 ב' מר עפר ברונר
71723
מבוא לסטטיסטיקה ועיבוד נתונים א'
החוג הנותן: כלכלת סביבה וניהול נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: מבחן ממוחשב בבית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 11:15 14:00 יק"א 20 א' ד"ר דיצה בורשטיין
תרגיל א ג 14:15 15:00 א' ד"ר דיצה בורשטיין, גב רונה קרני
71724
מבוא לסטטיסטיקה ועיבוד נתונים ב'
החוג הנותן: כלכלת סביבה וניהול נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 10:15 13:00 חדר 8 ב' ד"ר דיצה בורשטיין
תרגיל א א 19:15 20:00 חדר 8 ב' ד"ר דיצה בורשטיין
שעור א לחוג ‎717‏,‎795‏ ולמסלול ‎2517‏. תרג א לחוג ‎717‏ ולמסלול ‎2517‏.
71740
חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי א' (מורחב)
החוג הנותן: כלכלת סביבה וניהול נ"ז: 7 ש"ש: 98 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: מבחן ממוחשב בבית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 13:15 16:00 חדר 8 א' ד"ר אנה גורביץ, ד"ר אנה גורביץ
שעור א ג 15:15 17:00 אולם 15 א' ד"ר אנה גורביץ, ד"ר אנה גורביץ
תרגיל ב ב 16:15 18:00 חדר 108 א' מר יונתן צין
תרגיל ג ג 17:15 19:00 חדר 109 א' מר יונתן צין
תרג ג לחוג ‎717‏,‎729‏ ולמסלול ‎2510‏,‎2512‏,‎2515‏,‎2516‏,‎2517‏,‎2518‏,‎2522‏. תרג ב לחוג ‎795‏ ולמסלול ‎2510‏,‎2512‏,‎2515‏,‎2518‏. שעור א לחוג ‎717‏,‎729‏,‎795‏ ולמסלול ‎2510‏,‎2512‏,‎2515‏,‎2516‏,‎2517‏,‎2518‏,‎2522‏.
71745
חדו"א II לכלכלנים
החוג הנותן: כלכלת סביבה וניהול נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 10:15 12:00 יק"א 20 ב' ד"ר אנה גורביץ, ד"ר אנה גורביץ
שעור א ג 12:15 13:00 יק"א 20 ב' ד"ר אנה גורביץ, ד"ר אנה גורביץ
תרגיל ב ג 13:15 14:00 יק"א 20 ב' מר אלישיב ליבטג
תרגיל ג ג 14:15 15:00 יק"א 20 ב' מר אלישיב ליבטג
שעור א לחוג ‎717‏,‎729‏,‎795‏ ולמסלול ‎2510‏,‎2512‏,‎2515‏,‎2516‏,‎2517‏,‎2518‏,‎2522‏. תרג ב לחוג ‎717‏,‎795‏ ולמסלול ‎2515‏,‎2517‏. תרג ג לחוג ‎729‏ ולמסלול ‎2510‏,‎2512‏,‎2516‏,‎2517‏,‎2518‏,‎2522‏.
71751
יסודות החשבונאות והתמחיר
החוג הנותן: כלכלת סביבה וניהול נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: מבחן ממוחשב בבית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 17:15 21:00 חדר 9 א' מר רונן זינגר
לימודי חובת בחירה . מרשימה זו יש לבחור קורסים בהיקף של 21 נ"ז לפחות, ולא יותר מ- 23. (בשימת לב לדרישות הקדם)
49601
דיני סביבה
החוג הנותן: כלכלת סביבה וניהול נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: מבחן בית


סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ד 16:15 18:00 3401 חבר א' עו"ד עמית ברכה
שעור א ד 16:15 18:00 א'
הקורס אינו מיועד למשפטנים. הקורס יערך בהר הצופים בחדר 3401 בחברה . הקורס יועבר במקביל בזום/פנטופו. בקורס תיערך בחינת בית בין התאריכים 24/1/2022 - 27/1/2022
65510
תזונה ופיזיולוגיה - מבואות
החוג הנותן: כלכלת סביבה וניהול נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: מבחן ממוחשב בבית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 11:15 15:00 א' ד"ר אורלי ליבני
שעור א לחוג ‎729‏.
71016
עקרונות ההשקייה
החוג הנותן: כלכלת סביבה וניהול נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ותרגיל א ב 8:15 11:00 חדר 2 ב' ד"ר אפי טריפלר
תלמידי חוג 716 אינם רשאים ללמוד קורס זה. .
71018
יסודות מדע הקרקע
החוג הנותן: כלכלת סביבה וניהול נ"ז: 5 ש"ש: 70 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: מבחן ממוחשב בבית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 10:15 13:00 אולם אריוביץ 20 א' פרופ בנימין חפץ
תרגיל א ב 8:15 10:00 מי תהום א' מר עמית פפוריש
תרגיל ב ב 8:15 10:00 חדר 9 א' מר אביתר בן מרדכי
תרגיל ג ג 12:15 14:00 חדר 8 א' מר איתמר אסא
תרגיל ד ב 8:15 10:00 חדר 1 א' גב מיכל פרלמן
תרגיל ה ב 15:15 17:00 חדר 102 א' מר עמית פפוריש
תרגיל ו ב 15:15 17:00 אולם זימן א' מר ישי אייל
ינתנו מעבדות לסרוגין במקביל לשעות התרגילים , מבחן אמצע יתקיים בתאריך , תרג ה לחוג ‎710‏,‎715‏. תרג ו לחוג ‎710‏,‎715‏. שעור א לחוג ‎710‏,‎715‏,‎716‏,‎791‏,‎792‏. תרג א לחוג ‎710‏,‎791‏. תרג ב לחוג ‎710‏,‎715‏,‎791‏. תרג ג לחוג ‎716‏. תרג ד לחוג ‎715‏,‎792‏.
71028
גנטיקה בסיסית
החוג הנותן: כלכלת סביבה וניהול נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: מבחן ממוחשב בבית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 13:15 15:00 אולם אריוביץ 20 א' ד"ר עידן עפרוני, ד"ר עידן עפרוני, פרופ נעמי אורי, פרופ נעמי אורי
שעור א ג 8:15 10:00 אולם אריוביץ 20 א' ד"ר עידן עפרוני, ד"ר עידן עפרוני, פרופ נעמי אורי, פרופ נעמי אורי
תרגיל א ג 14:15 15:00 חדר 9 א' ד"ר עידן עפרוני, פרופ נעמי אורי, מר נווה מן
הקורס ילמד יחד עם קורס יסודות הגנטיקה 71012 המיועד לתלמידי יתר החוגים בשנה ב'. הקורס ילמד במחצית הראשונה של הסימסטר למשך 8 שבועות. שימו לב, קורס גנטיקה הינו קורס גדול המקיף את תלמידי שנה ב' ולכן יתכן שלא יהיו מספיק מקומות ישיבה באולם המצוין , לשם כך יתקיים שידור במעגל סגור מאולם אריוביץ ישירות לכיתה 9 בבניין קנדי לי .
71033
חקלאות הצומח בישראל
החוג הנותן: כלכלת סביבה וניהול נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ה 9:15 11:00 חדר 10 ב' פרופ יהושע סרנגה
ינתן סיור בתאום עם המרצה בתאריך 13/04/2022 היום הראשון של חופשת פסח..... השתתפות חובה חטיבת שיווק יכולים לקחת את הקורס רק בשנה א' שעור א לחוג ‎710‏,‎717‏ ולמסלול ‎2610‏.
71070
גאולוגיה סביבתית
החוג הנותן: כלכלת סביבה וניהול נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ותרגיל א ג 12:15 14:00 חדר 2 ב' ד"ר לרי גבר
תלמידי חוג 716 אינם רשאים ללמוד קורס זה. יתקיימו סיורים בתאום מול מרצה.
71075
הלכות התלויות בארץ
החוג הנותן: כלכלת סביבה וניהול נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 15:15 17:00 אתרוג א' ד"ר יהושע קליין
71078
ביולוגיה של התא
החוג הנותן: כלכלת סביבה וניהול נ"ז: 3.5 ש"ש: 49 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: מבחן ממוחשב בבית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 8:15 11:00 אולם אריוביץ 20 א' פרופ מנחם מושליון, ד"ר אסף מוסקונה, גב עדי יערן
שעור ב ה 8:15 11:00 אולם אריוביץ 20 א' פרופ מנחם מושליון, ד"ר אסף מוסקונה, גב עדי יערן
תרגיל א ה 17:15 18:00 אולם אריוביץ 20 א' גב רותם מטסוביץ-לפר, מר גיל זימרן, מר איתמר שנהר, מר ארז פויר, מר פורת חנני, גב נעמה תמו
תרגיל ב ה 18:15 19:00 אולם אריוביץ 20 א' גב רותם מטסוביץ-לפר, מר גיל זימרן, מר איתמר שנהר, מר ארז פויר, מר פורת חנני, גב נעמה תמו
כולל הצגת סרטונים והגשת עבודות במודל תרג ב לחוג ‎710‏,‎715‏,‎716‏,‎717‏,‎718‏,‎722‏,‎791‏,‎792‏,‎794‏. תרג א לחוג ‎712‏,‎717‏,‎718‏,‎722‏,‎791‏,‎792‏,‎795‏ ולמסלול ‎2512‏,‎2515‏,‎2516‏,‎2518‏,‎2522‏. שעור א לחוג ‎710‏,‎715‏,‎716‏,‎722‏,‎791‏,‎792‏,‎793‏,‎795‏ ולמסלול ‎2510‏,‎2515‏,‎2516‏,‎2522‏. שעור ב לחוג ‎712‏,‎717‏,‎718‏,‎794‏ ולמסלול ‎2512‏,‎2517‏,‎2518‏.
71082
ניהול משולב של שטחים פתוחים
החוג הנותן: כלכלת סביבה וניהול נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ה 11:15 13:00 חדר 102 ב' ד"ר יעל מנדליק
תרגיל א ה 13:15 14:00 חדר 102 ב' ד"ר יעל מנדליק
משתתפים מוגבל ל-30. יתקיימו שני סיורים בתאום עם המרצה, נוכחות חובה!
71084
חקלאות ואיכות הסביבה - פרקים נבחרים
החוג הנותן: כלכלת סביבה וניהול נ"ז: 1 ש"ש: 14 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: השתתפות פעילה

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 14:15 15:00 יק"א 19 ב' ד"ר יעל הלמן
קורס מיועד למעוניינים בתחומים המשיקים בין חקלאות לבין איכות הסביבה. שעור לחוג 722,718,717,716,715,710.במידה וכללי הבריאות יאפשרו, השיעורים יעברו להוראה בקמפוס שעור א לחוג ‎710‏,‎715‏,‎716‏,‎717‏,‎718‏,‎722‏.
71145
ניהול יער בישראל
החוג הנותן: כלכלת סביבה וניהול נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ד 10:15 12:00 חדר 3114 ב' ד"ר יגיל אסם
הקורס כולל סיור ומוגבל ל-50 סטודנטים. פתוח לתלמידי שנה ג' באישור מרצה
71217
מבוא לביוטכנולוגיה - קניין רוחני, חוק, אסטרטגיה וניהול
החוג הנותן: כלכלת סביבה וניהול נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ד 8:15 10:00 חדר 2 ב' עו"ד אבישי לוי
שעור א לחוג ‎791‏,‎792‏,‎793‏,‎794‏,‎795‏.
71321
הביולוגיה של גידול תבואות
החוג הנותן: כלכלת סביבה וניהול נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ומעבדה סמסטר: ב' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ומעבדה א ב 16:15 18:00 חדר 3 ב' פרופ שחל עבו, פרופ שחל עבו, מר יואב שרעבי, מר יואב שרעבי
שעור ומעבדה א ב 18:15 20:00 מע' 101 ב' פרופ שחל עבו, פרופ שחל עבו, מר יואב שרעבי, מר יואב שרעבי
כולל סיור שיתואם באחד מימי השישי בתאום מול המרצה, הקורס יתקיים פעם בשנתיים .
71323
עקרונות ייצור מספוא ומרעה
החוג הנותן: כלכלת סביבה וניהול נ"ז: 3.5 ש"ש: 49 סוג: שעור ומעבדה סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ה 15:15 17:00 חדר 5 ב' פרופ יהושע סרנגה
מעבדה א ה 17:15 20:00 חדר 5 ב'
סיור אחד יתקיים בשעות השיעור והמעבדה. סיור נוסף יימשך יום שלם ויתקיים ביום חופש או יום שישי ביחד עם הקורס "מערכות מרעה טבעי"'בתאום עם המרצה. על המעדים המדויקים תימסר הודעה. השתתפות חובה.
71339
ביולוגיה וייצור של צמחי תבלין ובושם
החוג הנותן: כלכלת סביבה וניהול נ"ז: 3.5 ש"ש: 49 סוג: שעור ומעבדה סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ד 15:15 17:00 חדר 2 ב' פרופ נתיב דודאי
מעבדה א ד 17:15 20:00 מע' 101 ב' פרופ נתיב דודאי, גב נעמה תמו
סיור יתקיים באחד מימי שישי בתאום עם המרצה מספר משתתפים בקורס מוגבל ל-80
71341
מדיניות שמירת שטחים פתוחים - תיכנון וחקיקה
החוג הנותן: כלכלת סביבה וניהול נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ד 17:15 19:00 חדר 3 א' מר מנחם זלוצקי, גב נעמה רינגל
חובה לתלמידי החטיבה 7101 פרט לחוג 716, כולל סיור בתאום עם המורה.
71342
מבוא למערכות מידע גאוגרפיות (GIS)
החוג הנותן: כלכלת סביבה וניהול נ"ז: 3.5 ש"ש: 49 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: מבחן ממוחשב בבית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 8:15 10:00 יק"א 20 א' ד"ר יפית כהן
תרגיל א ג 10:15 12:00 כתת מחשב 16 א' ד"ר יפית כהן, מר סימון פוטרמן
תרגיל ב ג 15:15 17:00 כתת מחשב 16 א' מר סימון פוטרמן
71344
אקולוגיה של שמירת טבע
החוג הנותן: כלכלת סביבה וניהול נ"ז: 3.5 ש"ש: 49 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ד 16:15 18:00 יק"א 19 ב' ד"ר יהושע שקדי
תרגיל א ד 18:15 19:00 כתת מחשב 17 ב' ד"ר יהושע שקדי
בנוסף יום סיור. מספר משתתפים מוגבל ל 50. עדיפות לתלמידי תוכנית שמירת טבע ושטחים פתוחים וחטיבת איכות הסביבה
71345
סדנת מבוא לשמירת טבע ושטחים פתוחים
החוג הנותן: כלכלת סביבה וניהול נ"ז: 1 ש"ש: 14 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 16:15 18:00 חדר 1 א' פרופ ז'וזה גרינצוויג
הסדנה תינתן באופן מרוכז בין 10.10.21-21.11.21
71403
ביולוגיה של העץ
החוג הנותן: כלכלת סביבה וניהול נ"ז: 3.5 ש"ש: 49 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 15:15 17:00 חדר 10 ב' פרופ אלון סמך, פרופ אלון סמך, ד"ר סמדר הרפז-סעד, ד"ר סמדר הרפז-סעד
שעור א ג 14:15 16:00 חדר 10 ב' פרופ אלון סמך, פרופ אלון סמך, ד"ר סמדר הרפז-סעד, ד"ר סמדר הרפז-סעד
71475
תמורות בחקלאות במדינות מפותחות ובישראל
החוג הנותן: כלכלת סביבה וניהול נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: עבודה שוטפת

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ד 15:15 17:00 חדר 3 ב' פרופ דוד לוי
71501
מבוא לאנטומולוגיה
החוג הנותן: כלכלת סביבה וניהול נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 12:15 14:00 אולם אריוביץ 20 ב' פרופ בועז יובל
71506
מעבדה באנטומולוגיה (לשאינם מתמחים)
החוג הנותן: כלכלת סביבה וניהול נ"ז: 1 ש"ש: 14 סוג: מעבדה סמסטר: ב' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
מעבדה א א 17:15 20:00 מע' 3 ב' ד"ר יונתן בוחבוט
יתקיימו ארבע מעבדות במהלך הסמסטר , הודעה על תאריכי פתיחת המעבדות תצא מטעם המרצה עם פתיחת הלימודים
71515
מבוא לניהול אוכלוסיות מזיקים
החוג הנותן: כלכלת סביבה וניהול נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ה 11:15 13:00 חדר 8 ב' פרופ שי מורין, ד"ר פיליפוס פאפאתנוס
. חובת בחירה לכל תלמידי חטיבה 7101.
71601
יסודות מדע ההשקייה
החוג הנותן: כלכלת סביבה וניהול נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: עבודה שוטפת

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 12:15 14:00 חדר 102 א' ד"ר נמרוד שוורץ
תרגיל א ג 14:15 15:00 חדר 101 א' ד"ר נמרוד שוורץ, גב סוניה אלטזיצ'ר
71602
דישון ופוריות הקרקע
החוג הנותן: כלכלת סביבה וניהול נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור ומעבדה סמסטר: א' סוג הבחינה: מבחן ממוחשב בבית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ה 8:15 10:00 חדר 9 א' פרופ משה שנקר
מעבדה א ה 10:15 12:00 מע' 4 א' פרופ משה שנקר, מר אשר אלטמן
מעבדה ב ה 10:15 12:00 מי תהום א' מר גל צוויק
מעב א לחוג ‎710‏,‎716‏. מעב ב לחוג ‎710‏,‎715‏.
71604
בקרת אקלים בבתי-צמיחה
החוג הנותן: כלכלת סביבה וניהול נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 14:15 16:00 חדר 108 ב' ד"ר מאיר טייטל
יתקיימו סיורים
71605
שימור הקרקע
החוג הנותן: כלכלת סביבה וניהול נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 17:15 19:00 יק"א 20 א' ד"ר גיל אשל
תרגיל א ג 19:15 20:00 יק"א 20 א' ד"ר גיל אשל, מר סימון פוטרמן
יתקיים סיור ביום שישי 17/12/2021,
71608
מטאורולוגיה וזיהום אויר
החוג הנותן: כלכלת סביבה וניהול נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: מבחן ממוחשב בבית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ד 10:15 12:00 חדר 101 א' ד"ר ערן טס
תרגיל א א 14:15 15:00 חדר 101 א' ד"ר ערן טס
כולל סיור
71611
טיפול ומיחזור פסולת חקלאית
החוג הנותן: כלכלת סביבה וניהול נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: מבחן ממוחשב בבית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 15:15 17:00 חדר 109 א' ד"ר יעל לאור, ד"ר אשר בר טל, ד"ר רועי פוסמניק
כולל סיור
71612
איכות מים, השבחה והשבה
החוג הנותן: כלכלת סביבה וניהול נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: מבחן ממוחשב בבית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 11:15 14:00 חדר 101 א' גב שרה אלחנני, מר גיא קפלן
עדיפות לתלמידי שנה ג'.
71615
תהליכי התהוות הקרקע
החוג הנותן: כלכלת סביבה וניהול נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ד 14:15 16:00 ח"ס קרקע ב' פרופ יעל מישאל
כולל סיור.
71616
שיטות לבדיקת קרקעות
החוג הנותן: כלכלת סביבה וניהול נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ומעבדה סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 14:15 15:00 מי תהום ב' פרופ משה שנקר
מעבדה א ב 15:15 17:00 מי תהום ב' פרופ משה שנקר
השיעור והמעבדה יתקיימו גם במעבדה 4 בניין לובל. בשלושת השבועות האחרונים תתקים המעבדה באופן מרוכז ופרונטלי.
71618
מבוא לכימיה של הקרקע
החוג הנותן: כלכלת סביבה וניהול נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: מבחן ממוחשב בבית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 10:15 12:00 מי תהום א' ד"ר תמרה פולובסוב, גב חן דיין
71622
פיזיקה של המים בקרקע
החוג הנותן: כלכלת סביבה וניהול נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 9:15 12:00 מי תהום ב' ד"ר נמרוד שוורץ
תרגיל א א 12:15 13:00 מי תהום ב' ד"ר נמרוד שוורץ
71625
משאבי המים של ישראל וניהולם
החוג הנותן: כלכלת סביבה וניהול נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: מבחן ממוחשב בבית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 14:15 16:00 יק"א 20 א' ד"ר דניאל קורצמן
תרגיל א ב 16:15 17:00 יק"א 20 א' ד"ר דניאל קורצמן, מר גיא קפלן
71718
מבוא לכלכלת המשפחה הכפרית
החוג הנותן: כלכלת סביבה וניהול נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: מבחן ממוחשב בבית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 8:15 11:00 ח"ס כלכלה א' פרופ אייל קמחי
71763
כלכלת אנרגיה וקיימות
החוג הנותן: כלכלת סביבה וניהול נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 11:15 14:00 חדר 104 ב' ד"ר אודליה הייזלר
71838
זואוגאוגרפיה של חולייתנים בישראל
החוג הנותן: כלכלת סביבה וניהול נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 10:15 13:00 חדר 101 ב' פרופ גילה כחילה-ברגל
מספר משתתפים מוגבל ל-50. מיועד לתלמידי שנה ג'. עדיפות לתלמידי חוג 726 וחוג 716 בחטיבת איכות הסביבה. כולל סיורים
וגם . קורסי החוג: עליך להשלים מרשימה זו את צבירת הנ"ז עד סוף התואר. קורסים אותם ניתן לקחת החל משנה א'
65503
יסודות מדעי ההתנהגות
החוג הנותן: כלכלת סביבה וניהול נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: מבחן ממוחשב בבית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 9:15 12:00 יק"א 20 א' ד"ר מיכל שודל
קורס משולב - הוראה שמשלבת צפייה בקטעים מוקלטים ומפגשים בכיתה שעור א לחוג ‎717‏,‎729‏,‎795‏.
71741
מבוא לסוציולוגיה
החוג הנותן: כלכלת סביבה וניהול נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ד 17:15 19:00 אולם 15 ב' ד"ר מיכל אסא-ענבר
71754
תמחיר וחשבונאות מינהלית א'
החוג הנותן: כלכלת סביבה וניהול נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 16:15 19:00 חדר 5 ב' מר רונן זינגר
71771
משפט מינהלי
החוג הנותן: כלכלת סביבה וניהול נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: מבחן ממוחשב בבית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ד 17:15 19:00 חדר 102 א' עו"ד איתן גת
וגם . קורסי אבני פינה מתחום מדעי הרוח- יש לבחור 2 קורסים עד סוף התואר
11160
מבוא לחדשנות ויזמות 101
החוג הנותן: כלכלת סביבה וניהול נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: א' או ב' סוג הבחינה: עבודה שוטפת

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א מקוון - אבני פינה א' ד"ר אמנון דקל, גב שרון לויטה וקנין
שעור ב מקוון - אבני פינה ב' ד"ר אמנון דקל, גב שרון לויטה וקנין
קורס "אבני פינה" מקוון (א-סינכרוני) - תחום חברה/רוח/ניסויי. הקורס נלמד באנגלית עם כתוביות בעברית וערבית. מידע נוסף על הקורס: https://jlmimpact.org.il/he/innovation_course/
17004
"פני משה" - דמויותיו של משה בראי ספרות עם ישראל
החוג הנותן: כלכלת סביבה וניהול נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א מקוון ב' פרופ אביגדור שנאן, פרופ יאיר זקוביץ
שעור א מקוון ב' פרופ אביגדור שנאן, פרופ יאיר זקוביץ
קורס "אבני פינה" מקוון (א-סינכרוני) תחום רוח. הקורס סגור בפני תלמידי הר הצופים. המבחנים בקורס יתקיימו בקמפוסי ספרא ורחובות בלבד.
17172
השירה העברית החדשה: היסטוריה, פואטיקה ותרבות
החוג הנותן: כלכלת סביבה וניהול נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: מבחן בית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א מקוון א' פרופ אריאל הירשפלד
שעור א מקוון א' פרופ אריאל הירשפלד
קורס "אבני פינה" מקוון (א-סינכרוני) – תחום רוח. סגור בפני תלמידי הר הצופים.
24305
הנצרות הקדומה והקשרה היהודי-בשורות ומעשי השליחים
החוג הנותן: כלכלת סביבה וניהול נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א מקוון ב' ד"ר סרג' רוזר
שעור א מקוון ב' ד"ר סרג' רוזר
קורס "אבני פינה" מקוון (א-סינכרוני) - תחום רוח.
43404
תולדות התפתחות האדם והתשתית הביולוגית
החוג הנותן: כלכלת סביבה וניהול נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: מבחן ממוחשב בבית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ותרגיל א מקוון א' פרופ אנה בלפר-כהן
שעור ותרגיל א מקוון א' פרופ אנה בלפר-כהן
קורס "אבני פינה" מקוון (א-סינכרוני) - תחום רוח. יינתן בפלטפורמת Moodle.
65537
שפה ותרבות צרפתית
החוג הנותן: כלכלת סביבה וניהול נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור סמסטר: קורס שנתי סוג הבחינה: מבחן ממוחשב בבית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 14:15 16:00 יק"א 19 ב' ד"ר אביטל וקנין, ד"ר אביטל וקנין
שעור א ד 8:15 10:00 יק"א 19 א' ד"ר אביטל וקנין, ד"ר אביטל וקנין
השיעור ניתן לתלמידים ברמת מתחילים בלבד. נוכחות חובה!
71251
מבוא להיסטוריה ולפילוסופיה של המדע
החוג הנותן: כלכלת סביבה וניהול נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 16:15 18:00 אולם אריוביץ 20 ב' מר נתנאל קופפר
שעור ב ג 17:15 19:00 אולם אריוביץ 20 ב' מר נתנאל קופפר
שעור א לחוג ‎712‏,‎717‏,‎718‏,‎793‏,‎794‏ ולמסלול ‎2518‏,‎2522‏. שעור ב לחוג ‎710‏,‎715‏,‎716‏,‎717‏,‎722‏,‎729‏,‎791‏,‎792‏,‎795‏.
71273
מחברה מתועשת לחברה דיגיטלית
החוג הנותן: כלכלת סביבה וניהול נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 12:15 14:00 אולם 15 ב' פרופ עודד היילברונר
שנה ב'
לימודי חובה . להלן טבלת קורסי חובה המדגימה מהלך אופטימאלי של לימודים בחוג. חריגה מרצף לימודים מומלץ המתפרס על פני שישה סמסטרים, עלולה לשבש את מהלך הלימודים הסדיר ואף להיות כרוכה בהוצאות נוספות. אבני פינה - יש לבחור 2 קורסים מתחום הרוח עד סוף התואר.
71044
ביולוגיה של הצמח
החוג הנותן: כלכלת סביבה וניהול נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ד 10:15 12:00 אולם אריוביץ 20 ב' פרופ נעמי אורי
שעור א לחוג ‎712‏,‎717‏,‎718‏,‎722‏,‎793‏,‎794‏,‎795‏ ולמסלול ‎2512‏,‎2517‏,‎2518‏,‎2522‏,‎2618‏.
71701
הכרת משאבי הספריה
החוג הנותן: כלכלת סביבה וניהול נ"ז: 0 ש"ש: 0 סוג: מטלה סמסטר: א' או ב' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
מטלה א א'
מטלה א לחוג ‎717‏,‎729‏.
71732
תורת הצרכן
החוג הנותן: כלכלת סביבה וניהול נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: מבחן ממוחשב בבית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ותרגיל א א 15:15 16:00 א' ד"ר אוהד רוה, ד"ר אוהד רוה
שעור ותרגיל א ג 17:15 20:00 א' ד"ר אוהד רוה, ד"ר אוהד רוה
דרישה מוקדמת לקורס 71732 : לתלמידי חוג 717: ציון ממוצע 70 לפחות בארבעת הקורסים 71745,71007,71710,71709 ובלבד שבכל אחד מארבעת הקורסים קיבל לפחות ציון 60.
71733
ניהול השיווק
החוג הנותן: כלכלת סביבה וניהול נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: מבחן ממוחשב בבית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ד 10:15 13:00 יק"א 20 א' פרופ אמיר היימן
שעור א לחוג ‎710‏,‎715‏,‎717‏,‎718‏,‎722‏,‎729‏,‎795‏.
71736
מאקרו כלכלה
החוג הנותן: כלכלת סביבה וניהול נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 15:15 17:00 ב' ד"ר אוהד רוה, ד"ר אוהד רוה
שעור א ב 12:15 14:00 ב' ד"ר אוהד רוה, ד"ר אוהד רוה
71737
תורת היצרן
החוג הנותן: כלכלת סביבה וניהול נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ותרגיל א ב 8:15 10:00 חדר 9 ב' ד"ר ביאטה איטיו שוורץ, ד"ר ביאטה איטיו שוורץ
שעור ותרגיל א ב 10:15 12:00 חדר 9 ב' ד"ר ביאטה איטיו שוורץ, ד"ר ביאטה איטיו שוורץ
71738
נושאים נבחרים בכלכלת סביבה וניהול
החוג הנותן: כלכלת סביבה וניהול נ"ז: 1 ש"ש: 14 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: השתתפות פעילה

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 16:15 17:00 חדר 101 א' פרופ עידו קן
תלמידים שהחלו את לימודיהם בשנת הלימודים תש"פ רשאים ללמוד את קורס זה כקורס בחירה.
71747
אלגברה ליניארית א'
החוג הנותן: כלכלת סביבה וניהול נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: מבחן ממוחשב בבית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ד 13:15 15:00 יק"א 20 א' ד"ר גוני אורשן
תרגיל א ד 15:15 16:00 יק"א 20 א' ד"ר גוני אורשן
תרגיל ב ד 16:15 17:00 יק"א 20 א' ד"ר גוני אורשן
צילום ידני נתן תרג ב לחוג ‎717‏. שעור א לחוג ‎717‏,‎795‏ ולמסלול ‎2510‏,‎2512‏,‎2515‏,‎2516‏,‎2517‏,‎2518‏,‎2522‏. תרג א לחוג ‎717‏,‎795‏ ולמסלול ‎2510‏,‎2512‏,‎2515‏,‎2516‏,‎2517‏,‎2518‏,‎2522‏.
71752
יסודות המימון
החוג הנותן: כלכלת סביבה וניהול נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: מבחן ממוחשב בבית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 9:15 11:00 חדר 8 א' ד"ר אביגיל הורוביץ
תרגיל א א 11:15 13:00 חדר 8 א' ד"ר אביגיל הורוביץ
חלק מהרצאות הקורס ילמדו באופן עצמאי על בסיס הקלטות כפי שיוסבר בשיעור הראשון. התרגולים כולם יתקיימו בכיתה ויוקלטו.
71808
מבוא לביולוגיה של בעלי-חיים
החוג הנותן: כלכלת סביבה וניהול נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ה 13:15 15:00 אולם אריוביץ 20 ב' פרופ נורית ארגוב-ארגמן
תלמידי חוג 718 אינם רשאים ללמוד קורס זה.
לימודי חובת בחירה . קורסי אבני פינה מתחום מדעי הרוח- יש לבחור 2 קורסים עד סוף התואר
11160
מבוא לחדשנות ויזמות 101
החוג הנותן: כלכלת סביבה וניהול נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: א' או ב' סוג הבחינה: עבודה שוטפת

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א מקוון - אבני פינה א' ד"ר אמנון דקל, גב שרון לויטה וקנין
שעור ב מקוון - אבני פינה ב' ד"ר אמנון דקל, גב שרון לויטה וקנין
קורס "אבני פינה" מקוון (א-סינכרוני) - תחום חברה/רוח/ניסויי. הקורס נלמד באנגלית עם כתוביות בעברית וערבית. מידע נוסף על הקורס: https://jlmimpact.org.il/he/innovation_course/
17004
"פני משה" - דמויותיו של משה בראי ספרות עם ישראל
החוג הנותן: כלכלת סביבה וניהול נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א מקוון ב' פרופ אביגדור שנאן, פרופ יאיר זקוביץ
שעור א מקוון ב' פרופ אביגדור שנאן, פרופ יאיר זקוביץ
קורס "אבני פינה" מקוון (א-סינכרוני) תחום רוח. הקורס סגור בפני תלמידי הר הצופים. המבחנים בקורס יתקיימו בקמפוסי ספרא ורחובות בלבד.
17172
השירה העברית החדשה: היסטוריה, פואטיקה ותרבות
החוג הנותן: כלכלת סביבה וניהול נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: מבחן בית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א מקוון א' פרופ אריאל הירשפלד
שעור א מקוון א' פרופ אריאל הירשפלד
קורס "אבני פינה" מקוון (א-סינכרוני) – תחום רוח. סגור בפני תלמידי הר הצופים.
24305
הנצרות הקדומה והקשרה היהודי-בשורות ומעשי השליחים
החוג הנותן: כלכלת סביבה וניהול נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א מקוון ב' ד"ר סרג' רוזר
שעור א מקוון ב' ד"ר סרג' רוזר
קורס "אבני פינה" מקוון (א-סינכרוני) - תחום רוח.
43404
תולדות התפתחות האדם והתשתית הביולוגית
החוג הנותן: כלכלת סביבה וניהול נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: מבחן ממוחשב בבית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ותרגיל א מקוון א' פרופ אנה בלפר-כהן
שעור ותרגיל א מקוון א' פרופ אנה בלפר-כהן
קורס "אבני פינה" מקוון (א-סינכרוני) - תחום רוח. יינתן בפלטפורמת Moodle.
65537
שפה ותרבות צרפתית
החוג הנותן: כלכלת סביבה וניהול נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור סמסטר: קורס שנתי סוג הבחינה: מבחן ממוחשב בבית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 14:15 16:00 יק"א 19 ב' ד"ר אביטל וקנין, ד"ר אביטל וקנין
שעור א ד 8:15 10:00 יק"א 19 א' ד"ר אביטל וקנין, ד"ר אביטל וקנין
השיעור ניתן לתלמידים ברמת מתחילים בלבד. נוכחות חובה!
71251
מבוא להיסטוריה ולפילוסופיה של המדע
החוג הנותן: כלכלת סביבה וניהול נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 16:15 18:00 אולם אריוביץ 20 ב' מר נתנאל קופפר
שעור ב ג 17:15 19:00 אולם אריוביץ 20 ב' מר נתנאל קופפר
שעור א לחוג ‎712‏,‎717‏,‎718‏,‎793‏,‎794‏ ולמסלול ‎2518‏,‎2522‏. שעור ב לחוג ‎710‏,‎715‏,‎716‏,‎717‏,‎722‏,‎729‏,‎791‏,‎792‏,‎795‏.
71273
מחברה מתועשת לחברה דיגיטלית
החוג הנותן: כלכלת סביבה וניהול נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 12:15 14:00 אולם 15 ב' פרופ עודד היילברונר
וגם . מרשימה זו יש לבחור קורסים בהיקף של 21 נ"ז לפחות, ולא יותר מ- 23. (בשימת לב לדרישות הקדם). קורסי חטיבה.
49601
דיני סביבה
החוג הנותן: כלכלת סביבה וניהול נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: מבחן בית


סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ד 16:15 18:00 3401 חבר א' עו"ד עמית ברכה
שעור א ד 16:15 18:00 א'
הקורס אינו מיועד למשפטנים. הקורס יערך בהר הצופים בחדר 3401 בחברה . הקורס יועבר במקביל בזום/פנטופו. בקורס תיערך בחינת בית בין התאריכים 24/1/2022 - 27/1/2022
65510
תזונה ופיזיולוגיה - מבואות
החוג הנותן: כלכלת סביבה וניהול נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: מבחן ממוחשב בבית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 11:15 15:00 א' ד"ר אורלי ליבני
שעור א לחוג ‎729‏.
71016
עקרונות ההשקייה
החוג הנותן: כלכלת סביבה וניהול נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ותרגיל א ב 8:15 11:00 חדר 2 ב' ד"ר אפי טריפלר