החוג לפיסיקה (541) - מסלול מדעי המחשב פיסיקה - מסלול דו-חוגי
קורסי המסלול
תואר בוגר
מדעי המחשב פיסיקה - מסלול דו-חוגי (8015)
שנה א'
לימודי חובה קורסי חובה במדעי המחשב
67100
הכרת המערכת
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 0 ש"ש: 0 סוג: הדרכה סמסטר: א' או ב' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
הדרכה א א' מר אביב יעיש
הדרכה ב ב' מר אביב יעיש
קורס זה יש ללמוד במקביל לקורס 67101 מבוא למדעי המחשב. חומר הקורס והבחינה באתר המודל, יש להירשם לקורס במערכת הרישום וללמוד אותו דרך המודל.
67101
מבוא למדעי המחשב
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 7 ש"ש: 98 סוג: שעור, תרגיל ומעבדה סמסטר: א' או ב' סוג הבחינה: מבחן ממוחשב בקמפוס

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 12:00 13:45 כימיה 7 א' פרופ אביב זהר, ד"ר יחיאל קמחי
שעור ב א 14:00 15:45 כימיה 7 א' פרופ אביב זהר, ד"ר יחיאל קמחי
שעור ג ב 12:00 14:45 כימיה 7 ב' ד"ר אריה שלזינגר
שעור ד ב 12:00 13:45 אודיטוריום הנדסה א' פרופ אביב זהר, ד"ר יחיאל קמחי
שעור ד ב 12:00 13:45 אודיטוריום הנדסה א' פרופ אביב זהר, ד"ר יחיאל קמחי
תרגיל א ב 18:00 19:45 C221 א' מר עידן רפאלי
תרגיל א ב 18:00 19:45 C221 א' מר עידן רפאלי
תרגיל ב ב 10:00 11:45 C220 א' מר גיא אמיר
תרגיל ב ב 10:00 11:45 C220 א' מר גיא אמיר
תרגיל ג ב 12:00 13:45 C221 א' מר גיא אמיר
תרגיל ג ב 12:00 13:45 C221 א' מר גיא אמיר
תרגיל ד ב 14:00 15:45 B221 א' מר עדיאל אשרוב
תרגיל ד ב 14:00 15:45 B221 א' מר עדיאל אשרוב
תרגיל ו ג 12:00 13:45 רוטברג א' גב איילת לוטם
תרגיל ז ג 14:00 15:45 לוי 06 א' גב עדי רביד
תרגיל ח ג 10:00 11:45 שפרינצק 215 א' מר עידן רפאלי
תרגיל ט ג 16:00 17:45 C221 א' גב איילת לוטם
תרגיל ט ג 16:00 17:45 C221 א' גב איילת לוטם
תרגיל טו ג 12:00 13:45 C221 ב'
תרגיל טו ג 12:00 13:45 C221 ב'
תרגיל טז ד 13:00 14:45 C220 ב'
תרגיל טז ד 13:00 14:45 C220 ב'
תרגיל י ב 16:00 17:45 B221 א' מר עדיאל אשרוב
תרגיל י ב 16:00 17:45 B221 א' מר עדיאל אשרוב
תרגיל יא ד 13:00 14:45 לוי 06 א' גב עדי רביד
תרגיל יד ב 17:00 18:45 B221 ב' מר גיא אמיר
תרגיל יד ב 17:00 18:45 B221 ב' מר גיא אמיר
תרגיל יז ד 16:00 17:45 לוי 06 ב'
תרגיל יח ג 14:00 15:45 מתמטיקה 110 ב'
תרגיל יט ד 16:00 17:45 מתמטיקה 110 ב' מר גיא אמיר
מעבדה א א'
מעבדה ב ב'
מועדי המעבדות המדוייקים יקבעו בתחילת הסמסטר. שיעור ב' מומלץ להנדסה וללביולוגיה חישובית. תרגילים ו' וט' מומלצים לביולוגיה חישבית. תרגילים ב' ו ט' מומלצים להנדסה ואחרים. תהיה שעה אחת מוקלטת בנוסף לשתי שעות הרצאה פרונטלית. לתירגול ב' ניתן להירשם רק למי שרשום לאחד השעורים ביום א'.
67109
מבני נתונים
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' או ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 12:00 13:45 כימיה 7 ב' ד"ר עמית דניאלי, ד"ר גיא כץ
שעור ב ב 12:00 13:45 קנדה ב' ד"ר עמית דניאלי, ד"ר גיא כץ
שעור ג ד 16:00 17:45 כימיה 7 א' פרופ לאו יוסקוביץ
תרגיל א ב 16:00 17:45 C220 ב'
תרגיל א ב 16:00 17:45 C220 ב'
תרגיל ב ג 10:00 11:45 שפרינצק 115 ב'
תרגיל ג ד 13:00 14:45 שפרינצק 115 ב'
תרגיל ד ב 14:00 15:45 C220 ב'
תרגיל ד ב 14:00 15:45 C220 ב'
תרגיל ה ג 12:00 13:45 פלדמן ב ב'
תרגיל ו ד 15:00 16:45 C220 ב'
תרגיל ו ד 15:00 16:45 C220 ב'
תרגיל ז א 14:00 15:45 אולם לוין ב'
תרגיל ח א 16:00 17:45 שפרינצק 115 ב'
תרגיל ט ג 10:00 11:45 שפרינצק 214 א'
תרגיל טו ג 16:00 17:45 שפרינצק 117 א' גב נועם שנולד
תרגיל טז ה 12:00 13:45 B221 ב'
תרגיל טז ה 12:00 13:45 B221 ב'
תרגיל יא ג 14:00 15:45 קנדה ב'
תרגיל יג ד 12:00 13:45 C220 א'
תרגיל יג ד 12:00 13:45 C220 א'
תרגיל יד ב 10:00 11:45 B221 א'
תרגיל יד ב 10:00 11:45 B221 א'
דרישות קדם לקורס: מבוא למדעי המחשב, והקורסים אינפי ומתמטיקה דיסקרטית.
67315
סדנת תכנות בשפות C ו- ++C
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: מבחן ממוחשב בקמפוס

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 14:00 15:45 קנדה ב' ד"ר דינה שניידמן, ד"ר דינה שניידמן
שעור א ד 9:00 9:45 כימיה 7 ב' ד"ר דינה שניידמן, ד"ר דינה שניידמן
שעור ב ב 12:00 13:45 פלדמן ב ב' ד"ר ברק רווה, ד"ר ברק רווה
שעור ב ג 11:00 11:45 קנדה ב' ד"ר ברק רווה, ד"ר ברק רווה
תרגיל א ד 13:00 14:45 שפרינצק 114 ב'
תרגיל א ד 13:00 14:45 A100 (מייקרוסופט) (חדר שקט) ב'
תרגיל א ד 13:00 14:45 A100 (מייקרוסופט) (חדר שקט) ב'
תרגיל ב ד 15:00 16:45 B220 ב'
תרגיל ב ד 15:00 16:45 B220 ב'
תרגיל ב ד 15:00 16:45 A500 ב'
תרגיל ב ד 15:00 16:45 A500 ב'
תרגיל ג ד 16:00 17:45 C120 אינטל (חדר שקט) ב'
תרגיל ג ד 16:00 17:45 C120 אינטל (חדר שקט) ב'
תרגיל ג ד 16:00 17:45 שפרינצק 28 ב'
תרגיל ד ד 14:00 15:45 C120 אינטל (חדר שקט) ב'
תרגיל ד ד 14:00 15:45 C120 אינטל (חדר שקט) ב'
תרגיל ד ד 14:00 15:45 B221 ב'
תרגיל ד ד 14:00 15:45 B221 ב'
תרגיל ה ג 14:00 15:45 סילברמן 506 ב'
תרגיל ה ג 14:00 15:45 B221 ב'
תרגיל ה ג 14:00 15:45 B221 ב'
תרגיל ו ג 17:00 18:45 C320 ב'
תרגיל ו ג 17:00 18:45 C320 ב'
תרגיל ז ב 16:00 17:45 A100 (מייקרוסופט) (חדר שקט) ב'
תרגיל ז ב 16:00 17:45 A100 (מייקרוסופט) (חדר שקט) ב'
תרגיל ז ב 16:00 17:45 B220 ב'
תרגיל ז ב 16:00 17:45 B220 ב'
תרגיל ח ד 17:00 18:45 B220 ב'
תרגיל ח ד 17:00 18:45 B220 ב'
דרישת קדם:67101. דרישה קדם/מקבילה: 67109. תרגיל ח לתלמידי תלפיות ואחרים. תרגילים ה ו- ח, לתלמיד ביו' חישבית ואחרים
76416
הכרת משאבי הספריה לתלמידי ביה"ס להנדסה - קורס מתוקשב
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 0 ש"ש: 0 סוג: הדרכה סמסטר: א' או ב'

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
הדרכה א א' גב יפעת אלבכרי, גב רונית מושל
הדרכה ב ב' גב יפעת אלבכרי, גב רונית מושל
קורס זה הינו תנאי מוקדם להשתתפות בסמינריון בוגר.
80181
מתמטיקה דיסקרטית
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 5 ש"ש: 70 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' או ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 12:00 13:45 קנדה א' ד"ר אורית רז, ד"ר אורית רז
שעור א ג 12:00 13:45 כימיה 7 א' ד"ר אורית רז, ד"ר אורית רז
שעור ב א 12:00 13:45 קנדה א' ד"ר נועה ניצן, ד"ר נועה ניצן
שעור ב ג 8:00 9:45 קנדה א' ד"ר נועה ניצן, ד"ר נועה ניצן
שעור ג ג 16:00 17:45 קפלן א' ד"ר אלכס גורביץ, ד"ר אלכס גורביץ
שעור ג ד 13:00 14:45 כימיה 7 א' ד"ר אלכס גורביץ, ד"ר אלכס גורביץ
שעור ד ב 10:00 11:45 פלדמן ב ב' ד"ר אלכס גורביץ, ד"ר אלכס גורביץ
שעור ד ג 16:00 17:45 קנדה ב' ד"ר אלכס גורביץ, ד"ר אלכס גורביץ
תרגיל א ד 14:00 14:45 מתמטיקה 110 א' מר שלמה אשל
תרגיל ב ד 15:00 15:45 שפרינצק 215 א' מר שלמה אשל
תרגיל ג ד 13:00 13:45 שפרינצק 217 א' מר שלמה אשל
תרגיל ד ד 9:00 9:45 רוטברג א' מר יונתן קוגן
תרגיל ה ה 12:00 12:45 שפרינצק 215 א' גב נעם צמחוני
תרגיל ו ה 13:00 13:45 C221 א' ד"ר דניאל קלמנוביץ
תרגיל ו ה 13:00 13:45 C221 א' ד"ר דניאל קלמנוביץ
תרגיל ז ד 16:00 16:45 B220 א' מר שלמה אשל
תרגיל ז ד 16:00 16:45 B220 א' מר שלמה אשל
תרגיל ח ה 9:00 9:45 מתמטיקה 110 א' גב נעם צמחוני
תרגיל ט ה 13:00 13:45 לוי 07 א' גב נעם צמחוני
תרגיל י ד 17:00 17:45 מתמטיקה 110 א' מר יונתן קוגן
תרגיל יא ד 18:00 18:45 לוי 06 א' מר יונתן קוגן
תרגיל יב ה 8:00 8:45 מתמטיקה 110 א' גב נעם צמחוני
תרגיל יג ג 15:00 15:45 לוי 06 ב'
תרגיל יד ג 12:00 12:45 שפרינצק 115 ב'
ציונים בקורס זה יתפרסמו לאחר 10 ימי עבודה, לפי החלטת וועדת הוראה. שיעור ב' מומלץ לתלמידי המסלול מדעי המחשב-קוגניציה וגם לתלמידי המסלול מתמטיקה-קוגניציה. שיעור ב' מיועד לתלמידי החוג להנדסה (583). תרגיל ט' מומלץ לתלמידי תיכון ליד"ה. ביום 20/10/21 תרגיל י"א יתקיים באופן חד פעמי באולם כימיה 7 מומלץ ללמוד את הקורס בסמסטר א'. תלמידי ביולוגיה חישובית לומדים את הקורס בסמסטר א'.
לימודי חובה קורסי חובה בחוג לפיסיקה
76222
קורס ממוחשב בבטיחות - שנה א'
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 0 ש"ש: 0 סוג: הדרכה סמסטר: א' או ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
הדרכה א א'
הדרכה ב ב'
חומר הקורס והמבדק באתר הקורס
77101
מכניקה ויחסות פרטית
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 7 ש"ש: 98 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' או ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 14:00 15:45 פלדמן א א' פרופ ניר שביב, פרופ ניר שביב, פרופ ניר שביב
שעור א ד 13:00 14:45 קנדה א' פרופ ניר שביב, פרופ ניר שביב, פרופ ניר שביב
שעור א ה 14:00 15:45 קפלן א' פרופ ניר שביב, פרופ ניר שביב, פרופ ניר שביב
שעור ב א 12:00 13:45 אולם לוין ב' ד"ר אורלי גנת, ד"ר אורלי גנת, ד"ר אורלי גנת, פרופ יובל בירנבוים, פרופ יובל בירנבוים, פרופ יובל בירנבוים
שעור ב ג 12:00 13:45 רוטברג ב' ד"ר אורלי גנת, ד"ר אורלי גנת, ד"ר אורלי גנת, פרופ יובל בירנבוים, פרופ יובל בירנבוים, פרופ יובל בירנבוים
שעור ב ה 12:00 13:45 אולם לוין ב' ד"ר אורלי גנת, ד"ר אורלי גנת, ד"ר אורלי גנת, פרופ יובל בירנבוים, פרופ יובל בירנבוים, פרופ יובל בירנבוים
שעור ג ג 16:00 18:45 פלדמן ב א' ד"ר חורחה פלסיו, ד"ר חורחה פלסיו
שעור ג ה 14:00 16:45 פלדמן א א' ד"ר חורחה פלסיו, ד"ר חורחה פלסיו
שעור ד א 12:00 13:45 פלדמן א א' ד"ר יונתן אנהאורי , ד"ר יונתן אנהאורי , ד"ר יונתן אנהאורי
שעור ד ג 8:00 9:45 קפלן א' ד"ר יונתן אנהאורי , ד"ר יונתן אנהאורי , ד"ר יונתן אנהאורי
שעור ד ה 12:00 13:45 מתמטיקה 2 א' ד"ר יונתן אנהאורי , ד"ר יונתן אנהאורי , ד"ר יונתן אנהאורי
תרגיל א א 16:00 17:45 כדור הארץ 109 א' מר עמרי רבד, מר שגיא בוארון
תרגיל ב א 12:00 13:45 שפרינצק 213 א' מר שחר סימון
תרגיל ג ד 15:00 16:45 לוי 07 א' מר אייל סלהוב
תרגיל ד ד 8:00 9:45 שפרינצק 115 א' מר אייל סלהוב
תרגיל ה ג 12:00 13:45 לוי 06 א' מר שחר סימון
תרגיל ו ד 15:00 16:45 שפרינצק 29 ב' מר אייל סלהוב
שיעור ב' בסמ' ב' פתוח רק לנכשלים בסמ' א'. הקורס כולל השלמות במתמטיקה שאינן מקנות נ"ז. מומלץ רקע במתמטיקה ופיסיקה ברמה של 5 יחידות בגרות. תרגיל ב' וה' מומלץ לתכנית המשולבת פיסיקה-כימיה ואחרים, תרגיל א' לתלפיות. תרג א לחוג ‎520‏. תרגיל א מיועד לתלפיות. שעור ג לחוג ‎520‏. שיעור ג' עבור תלפיות בלבד.
77102
חשמל ומגנטיות
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 6 ש"ש: 84 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 8:00 9:45 פלדמן א ב' ד"ר משה פרידמן, ד"ר משה פרידמן
שעור א ה 12:00 13:45 פלדמן א ב' ד"ר משה פרידמן, ד"ר משה פרידמן
שעור ב א 12:00 13:45 פלדמן א ב' ד"ר בצלאל בזק, ד"ר בצלאל בזק
שעור ב ג 12:00 13:45 פלדמן א ב' ד"ר בצלאל בזק, ד"ר בצלאל בזק
תרגיל א ב 14:00 15:45 שפרינצק 29 ב' מר ליאור אופנהיים
תרגיל ב ג 10:00 11:45 מתמטיקה 110 ב' מר ליאור אופנהיים
תרגיל ג ג 10:00 11:45 שפרינצק 117 ב' מר יהונתן אבידן
תרגיל ד ד 13:00 14:45 אולם לוין ב' מר יהונתן אבידן
תרגיל ה ה 14:00 15:45 לוי 06 ב' גב נעמי שרה ליבנה
קבוצת שעור ב' לתכנית המשולבת פיסיקה-כימיה, פיסיקה ביולוגיה ואחרים. קבוצת שיעור א' לתלפיות ואחרים. קב' תרגיל ה' לתלפיות בלבד. תרג ה לחוג ‎520‏. תלפיות.
77125
מעבדה חלקית בפיסיקה א למדעים מדוייקים, מדכה"א, כימיה ומדעי המחשב
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ומעבדה סמסטר: קורס שנתי סוג הבחינה: מעבדה

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ומעבדה א ה 8:00 10:45 3-300 שנתי פרופ עדי וקנין
שעור ומעבדה ב ה 8:00 10:45 3-300 שנתי פרופ עדי וקנין
תלמידי מדעי המחשב יש לבחור קבוצה ב'. נוכחות חובה בכל המעבדות, הגעה לקבוצה רק ע"פ הרישום, בתחילת השנה יפורסמו מועדי המעבדות. אחראי מעבדה - פרופ' עדי וקנין. מעבדה 3-300 בבניין סילברמן קומה 3
80114
מתמטיקה שימושית (1)
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 6 ש"ש: 84 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 14:00 15:45 אודיטוריום הנדסה א' ד"ר מרים בנק, ד"ר מרים בנק, ד"ר מרים בנק
שעור א א 14:00 15:45 אודיטוריום הנדסה א' ד"ר מרים בנק, ד"ר מרים בנק, ד"ר מרים בנק
שעור א א 18:00 18:45 פלדמן ב א' ד"ר מרים בנק, ד"ר מרים בנק, ד"ר מרים בנק
שעור א ב 12:00 13:45 פלדמן א א' ד"ר מרים בנק, ד"ר מרים בנק, ד"ר מרים בנק
שעור ב ב 8:00 9:45 קפלן א' ד"ר מוריה סיגרון, ד"ר מוריה סיגרון, ד"ר מוריה סיגרון
שעור ב ה 8:00 8:45 קפלן א' ד"ר מוריה סיגרון, ד"ר מוריה סיגרון, ד"ר מוריה סיגרון
שעור ב ה 12:00 13:45 קפלן א' ד"ר מוריה סיגרון, ד"ר מוריה סיגרון, ד"ר מוריה סיגרון
תרגיל א א 16:00 16:45 לוי 07 א' מר רועי לדר
תרגיל ב ב 14:00 14:45 שפרינצק 117 א' מר רועי לדר
תרגיל ג ג 8:00 8:45 מתמטיקה 110 א' מר רועי לדר
תרגיל ד ד 13:00 13:45 פלדמן ב א' מר עמרי כהן
תרגיל ה ד 15:00 15:45 מתמטיקה 110 א' מר עמרי כהן
תרגיל ו ד 17:00 17:45 לוי 06 א' מר עמרי כהן
תרגיל ז ג 19:00 19:45 רוטברג א'
שיעור א' מיועד לתלמיד התכנית פיסיקה-כימיה. שיעור ב' מומלץ לתלמידי פיסיקה במסלול החד-חוגי ולתלמידי תלפיות. שיעור ב' מיועד לתלמידי הנדסת חשמל ומחשבים ולתלמידי המסלול פיסיקה-מדעי המחשב. קבוצת תרגיל ז' מיועדת לתלפיות בלבד. תרגילים א', ב', ד' מיועדים לתלמידי החוג 581 ואחרים.
80153
אלגברה ליניארית לתלמידי הנדסה ומדעים 1
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 10:00 11:45 מתמטיקה 2 א' ד"ר אורי רוזנשטיין, ד"ר אורי רוזנשטיין
שעור א ב 10:00 11:45 פלדמן ב א' ד"ר אורי רוזנשטיין, ד"ר אורי רוזנשטיין
שעור ב ג 12:00 13:45 פלדמן ב א' ד"ר איב גודין, ד"ר איב גודין
שעור ב ד 8:00 9:45 פלדמן א א' ד"ר איב גודין, ד"ר איב גודין
תרגיל א ג 8:00 9:45 לוי 07 א' מר צבי שם טוב
תרגיל ב ג 10:00 11:45 שפרינצק 115 א' מר אריה דויטש
תרגיל ג ד 10:00 11:45 לוי 07 א' מר אריה דויטש
הקורס יילמד במשך 2/3 מתוך הסמסטר במתכונת של 6 שעות שבועיות. תרגיל ג' מיועד לתלמידי כימיה ואחרים.
80154
אלגברה ליניארית לתלמידי הנדסה ומדעים 2
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ד 10:00 11:45 פלדמן א ב' ד"ר איב גודין
תרגיל א ג 14:00 14:45 פלדמן א ב'
תרגיל ב ג 15:00 15:45 פלדמן ב ב'
תרגיל ג א 11:00 11:45 קנדה עליון ב'
תרגיל ד א 12:00 12:45 לוי 06 ב'
תרגיל ה ב 16:00 16:45 פלדמן ב ב'
תרגילים ד' ה' מיועדים לתלמידי החוג 581 ואחרים.
80155
חשבון אינפיניטסימלי לפיסיקאים
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 10:00 11:45 לוי 07 ב' ד"ר איב גודין, ד"ר איב גודין, ד"ר איב גודין
שעור א ב 17:00 17:45 לוי 07 ב' ד"ר איב גודין, ד"ר איב גודין, ד"ר איב גודין
שעור א ד 8:00 9:45 לוי 07 ב' ד"ר איב גודין, ד"ר איב גודין, ד"ר איב גודין
תרגיל א ג 14:00 15:45 שפרינצק 217 ב'
הקורס נלמד כחלק מהקורס 80177 ובמתכונת של 2/3 מהסמסטר. בימי ב' בין השעות 17:00 עד 18:00 יתקיימו בחנים (חובה) והשלמות שאינן מקנות נ"ז, על פי הצורך ובתיאום מול צוות הקורס.
80157
מתמטיקה שימושית (2)
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 6 ש"ש: 84 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 14:00 15:45 קפלן ב' פרופ רות לורנס-נאימרק, פרופ רות לורנס-נאימרק, פרופ רות לורנס-נאימרק
שעור א ג 8:00 9:45 קפלן ב' פרופ רות לורנס-נאימרק, פרופ רות לורנס-נאימרק, פרופ רות לורנס-נאימרק
שעור א ה 11:00 11:45 כימיה 7 ב' פרופ רות לורנס-נאימרק, פרופ רות לורנס-נאימרק, פרופ רות לורנס-נאימרק
שעור ב ב 12:00 13:45 קפלן ב' ד"ר מרים בנק, ד"ר מרים בנק, ד"ר מרים בנק
שעור ב ד 13:00 14:45 קנדה ב' ד"ר מרים בנק, ד"ר מרים בנק, ד"ר מרים בנק
שעור ב ד 16:00 16:45 קנדה ב' ד"ר מרים בנק, ד"ר מרים בנק, ד"ר מרים בנק
תרגיל א ב 13:00 13:45 לוי 06 ב'
תרגיל ב ג 16:00 16:45 שפרינצק 29 ב'
תרגיל ג ב 15:00 15:45 שפרינצק 114 ב'
תרגיל ד ד 17:00 17:45 שפרינצק 115 ב'
תרגיל ה א 18:00 18:45 שפרינצק 115 ב'
תרגיל ו ה 16:00 16:45 לוי 06 ב'
שיעור ב' ותרגיל ו' מומלץ לתלפיות ואחרים. לתלמידי הנדסת חשמל ומחשבים מומלץ להירשם לשעור א'. תרגילים ג' ד' ה' מיועדים לתלמידי החוג 581 ואחרים.
קורסי בחירה . קורס בחירה בחוג לפיסיקה. סדנאות למידה במתמטיקה נלוות לקורסי חובה בשנה א'. ההשתתפות בסדנאות הינה רשות
77153
רעיונות יסוד בפיסיקה מודרנית
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ה 14:00 15:45 C221 ב' פרופ אבישי דקל
שעור א ה 14:00 15:45 C221 ב' פרופ אבישי דקל
80053
סדנת למידה פעילה נלווית לקורס אלגברה ליניארית לתלמידי הנדסה ומדעים 1
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 0 ש"ש: 0 סוג: סדנה סמסטר: א' סוג הבחינה: השתתפות פעילה


סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
סדנה א א 12:00 13:45 שפרינצק 28 א' מר גיא בן אליעזר
סדנה ב א 12:00 13:45 שפרינצק 203 א' מר ניר גבריאלוב
סדנה ג א 12:00 13:45 שפרינצק 201 א' מר רותם עובדיה
סדנה ד א 14:00 15:45 שפרינצק 28 א' מר גיא בן אליעזר
סדנה ה א 14:00 15:45 שפרינצק 203 א' מר ניר גבריאלוב
סדנה ו א 14:00 15:45 שפרינצק 26 א' מר שחר יוספבורג
סדנה ז א 16:00 17:45 שפרינצק 27 א' מר זיו דור
סדנה ח א 16:00 17:45 שפרינצק 203 א' מר רותם עובדיה
סדנה ט א 16:00 17:45 שפרינצק 201 א' מר גיא בן אליעזר
סדנה טו ב 8:00 9:45 א'
סדנה טז ב 8:00 9:45 שפרינצק 203 א' מר יותם מוצפי
סדנה י א 18:00 19:45 שפרינצק 201 א' מר שחר יוספבורג
סדנה יא א 18:00 19:45 א'
סדנה יב א 18:00 19:45 שפרינצק 203 א' מר יותם מוצפי
סדנה יג א 18:00 19:45 א'
סדנה יד ב 8:00 9:45 שפרינצק 26 א' מר זיו דור
סדנה יז ב 10:00 11:45 שפרינצק 203 א' מר ניר גבריאלוב
סדנה יח ב 10:00 11:45 א' מר יותם מוצפי
סדנה יט ב 10:00 11:45 א' מר רותם עובדיה
סדנה כ ב 18:00 19:45 שפרינצק 28 א' מר שחר יוספבורג
סדנה כא ב 18:00 19:45 שפרינצק 26 א' מר זיו דור
יש ללמוד במקביל את הקורס 80153 או את הקורס 80325. יש להשתתף רק בקבוצה בה רשומים, אלא באישור פרטני מצוות הקורס. פתיחת הקבוצות מותנית במספר משתתפים ובהתכנות.
80077
סדנת למידה פעילה נלווית לקורס חשבון אינפיניטסימלי לתלמידי הנדסה ומדעים
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 0 ש"ש: 0 סוג: סדנה סמסטר: ב' סוג הבחינה: השתתפות פעילה


סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
סדנה א א 14:00 15:45 שפרינצק 28 ב'
סדנה ב א 14:00 15:45 שפרינצק 102 ב'
סדנה ג א 16:00 17:45 שפרינצק 114 ב'
סדנה ד א 16:00 17:45 שפרינצק 28 ב'
סדנה ה א 16:00 17:45 שפרינצק 24 ב'
סדנה ו א 18:00 19:45 שפרינצק 29 ב'
סדנה ז א 18:00 19:45 שפרינצק 203 ב'
סדנה ח א 18:00 19:45 שפרינצק 27 ב'
סדנה ט ב 14:00 15:45 שפרינצק 25 ב'
סדנה י ב 14:00 15:45 שפרינצק 203 ב'
סדנה יא ב 16:00 17:45 סילברמן ראשל ב'
סדנה יב ב 16:00 17:45 שפרינצק 116 ב'
סדנה יג א 16:00 17:45 שפרינצק 27 ב'
יש ללמוד במקביל את הקורס 80177 או את הקורס 80155. יש להשתתף רק בקבוצה בה רשומים, אלא באישור פרטני מצוות הקורס. פתיחת הקבוצות מותנית במספר משתתפים ובהתכנות.
שנה ב'
לימודי חובה לימודי חובה בחוג לפיסיקה
76223
קורס ממוחשב בבטיחות - שנה ב
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 0 ש"ש: 0 סוג: הדרכה סמסטר: א' או ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
הדרכה א א'
הדרכה ב ב'
77152