החוג למתמטיקה (530) - מסלול תכנית תלפיות
קורסי המסלול
תואר בוגר
תכנית תלפיות (2055)
שנה א'
לימודי חובה לימודי חובה בפיסיקה לתלמידי תלפיות בשנה א':
76222
קורס ממוחשב בבטיחות - שנה א'
החוג הנותן: מתמטיקה נ"ז: 0 ש"ש: 0 סוג: הדרכה סמסטר: א' או ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
הדרכה א א'
הדרכה ב ב'
חומר הקורס והמבדק באתר הקורס
76412
הכרת משאבי הספרייה לתלמידי החוג לפיסיקה - קורס מתוקשב
החוג הנותן: מתמטיקה נ"ז: 0 ש"ש: 0 סוג: הדרכה סמסטר: א' או ב'

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
הדרכה א א' גב יפעת אלבכרי, גב רונית מושל
הדרכה ב ב' גב יפעת אלבכרי, גב רונית מושל
קורס זה הינו תנאי מוקדם להשתתפות בסמינריון בוגר.
77101
מכניקה ויחסות פרטית
החוג הנותן: מתמטיקה נ"ז: 7 ש"ש: 98 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' או ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 14:00 15:45 פלדמן א א' פרופ ניר שביב, פרופ ניר שביב, פרופ ניר שביב
שעור א ד 13:00 14:45 קנדה א' פרופ ניר שביב, פרופ ניר שביב, פרופ ניר שביב
שעור א ה 14:00 15:45 קפלן א' פרופ ניר שביב, פרופ ניר שביב, פרופ ניר שביב
שעור ב א 12:00 13:45 אולם לוין ב' ד"ר אורלי גנת, ד"ר אורלי גנת, ד"ר אורלי גנת, פרופ יובל בירנבוים, פרופ יובל בירנבוים, פרופ יובל בירנבוים
שעור ב ג 12:00 13:45 רוטברג ב' ד"ר אורלי גנת, ד"ר אורלי גנת, ד"ר אורלי גנת, פרופ יובל בירנבוים, פרופ יובל בירנבוים, פרופ יובל בירנבוים
שעור ב ה 12:00 13:45 אולם לוין ב' ד"ר אורלי גנת, ד"ר אורלי גנת, ד"ר אורלי גנת, פרופ יובל בירנבוים, פרופ יובל בירנבוים, פרופ יובל בירנבוים
שעור ג ג 16:00 18:45 פלדמן ב א' ד"ר חורחה פלסיו, ד"ר חורחה פלסיו
שעור ג ה 14:00 16:45 פלדמן א א' ד"ר חורחה פלסיו, ד"ר חורחה פלסיו
שעור ד א 12:00 13:45 פלדמן א א' ד"ר יונתן אנהאורי , ד"ר יונתן אנהאורי , ד"ר יונתן אנהאורי
שעור ד ג 8:00 9:45 קפלן א' ד"ר יונתן אנהאורי , ד"ר יונתן אנהאורי , ד"ר יונתן אנהאורי
שעור ד ה 12:00 13:45 מתמטיקה 2 א' ד"ר יונתן אנהאורי , ד"ר יונתן אנהאורי , ד"ר יונתן אנהאורי
תרגיל א א 16:00 17:45 כדור הארץ 109 א' מר עמרי רבד, מר שגיא בוארון
תרגיל ב א 12:00 13:45 קנדה עליון א' מר שחר סימון
תרגיל ג ד 15:00 16:45 לוי 07 א' מר אייל סלהוב
תרגיל ד ד 8:00 9:45 שפרינצק 115 א' מר אייל סלהוב
תרגיל ה ג 12:00 13:45 לוי 06 א' מר שחר סימון
תרגיל ו ד 15:00 16:45 שפרינצק 29 ב' מר אייל סלהוב
שיעור ב' בסמ' ב' פתוח רק לנכשלים בסמ' א'. הקורס כולל השלמות במתמטיקה שאינן מקנות נ"ז. מומלץ רקע במתמטיקה ופיסיקה ברמה של 5 יחידות בגרות. תרגיל ב' וה' מומלץ לתכנית המשולבת פיסיקה-כימיה ואחרים, תרגיל א' לתלפיות. תרג א לחוג ‎520‏. תרגיל א מיועד לתלפיות. שעור ג לחוג ‎520‏. שיעור ג' עבור תלפיות בלבד.
77102
חשמל ומגנטיות
החוג הנותן: מתמטיקה נ"ז: 6 ש"ש: 84 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 8:00 9:45 פלדמן א ב' ד"ר משה פרידמן, ד"ר משה פרידמן
שעור א ה 12:00 13:45 פלדמן א ב' ד"ר משה פרידמן, ד"ר משה פרידמן
שעור ב א 12:00 13:45 פלדמן א ב' ד"ר בצלאל בזק, ד"ר בצלאל בזק
שעור ב ג 12:00 13:45 פלדמן א ב' ד"ר בצלאל בזק, ד"ר בצלאל בזק
תרגיל א ב 14:00 15:45 שפרינצק 29 ב' מר ליאור אופנהיים
תרגיל ב ג 10:00 11:45 מתמטיקה 110 ב' גב נעמי שרה ליבנה
תרגיל ג ג 10:00 11:45 שפרינצק 117 ב' מר יהונתן אבידן
תרגיל ד ד 13:00 14:45 אולם לוין ב' מר יהונתן אבידן
תרגיל ה ה 14:00 15:45 לוי 06 ב' גב נעמי שרה ליבנה
קבוצת שעור ב' לתכנית המשולבת פיסיקה-כימיה, פיסיקה ביולוגיה ואחרים. קבוצת שיעור א' לתלפיות ואחרים. קב' תרגיל ה' לתלפיות בלבד. תרג ה לחוג ‎520‏. תלפיות.
לימודי חובה . לימודי חובה במתמטיקה לתלמידי תלפיות בשנה א':
80114
מתמטיקה שימושית (1)
החוג הנותן: מתמטיקה נ"ז: 6 ש"ש: 84 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 14:00 15:45 אודיטוריום הנדסה א' ד"ר מרים בנק, ד"ר מרים בנק, ד"ר מרים בנק
שעור א א 14:00 15:45 אודיטוריום הנדסה א' ד"ר מרים בנק, ד"ר מרים בנק, ד"ר מרים בנק
שעור א א 18:00 18:45 פלדמן ב א' ד"ר מרים בנק, ד"ר מרים בנק, ד"ר מרים בנק
שעור א ב 12:00 13:45 פלדמן א א' ד"ר מרים בנק, ד"ר מרים בנק, ד"ר מרים בנק
שעור ב ב 8:00 9:45 קפלן א' ד"ר מוריה סיגרון, ד"ר מוריה סיגרון, ד"ר מוריה סיגרון
שעור ב ה 8:00 8:45 קפלן א' ד"ר מוריה סיגרון, ד"ר מוריה סיגרון, ד"ר מוריה סיגרון
שעור ב ה 12:00 13:45 קפלן א' ד"ר מוריה סיגרון, ד"ר מוריה סיגרון, ד"ר מוריה סיגרון
תרגיל א א 16:00 16:45 לוי 07 א' מר רועי לדר
תרגיל ב ב 14:00 14:45 שפרינצק 117 א' מר רועי לדר
תרגיל ג ג 8:00 8:45 מתמטיקה 110 א' מר רועי לדר
תרגיל ד ד 13:00 13:45 פלדמן ב א' מר עמרי כהן
תרגיל ה ד 15:00 15:45 מתמטיקה 110 א' מר עמרי כהן
תרגיל ו ד 17:00 17:45 לוי 06 א' מר עמרי כהן
תרגיל ז ג 19:00 19:45 רוטברג א'
שיעור א' מיועד לתלמיד התכנית פיסיקה-כימיה. שיעור ב' מומלץ לתלמידי פיסיקה במסלול החד-חוגי ולתלמידי תלפיות. שיעור ב' מיועד לתלמידי הנדסת חשמל ומחשבים ולתלמידי המסלול פיסיקה-מדעי המחשב. קבוצת תרגיל ז' מיועדת לתלפיות בלבד. תרגילים א', ב', ד' מיועדים לתלמידי החוג 581 ואחרים.
80131
חשבון אינפיניטסימלי (1)
החוג הנותן: מתמטיקה נ"ז: 7 ש"ש: 98 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' או ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 10:00 11:45 כימיה 7 א' פרופ קלואי פרין, פרופ קלואי פרין, פרופ קלואי פרין
שעור א ג 10:00 11:45 אודיטוריום הנדסה א' פרופ קלואי פרין, פרופ קלואי פרין, פרופ קלואי פרין
שעור א ג 10:00 11:45 אודיטוריום הנדסה א' פרופ קלואי פרין, פרופ קלואי פרין, פרופ קלואי פרין
שעור א ה 10:00 11:45 אודיטוריום הנדסה א' פרופ קלואי פרין, פרופ קלואי פרין, פרופ קלואי פרין
שעור א ה 10:00 11:45 אודיטוריום הנדסה א' פרופ קלואי פרין, פרופ קלואי פרין, פרופ קלואי פרין
שעור ב א 10:00 11:45 רוטברג א' פרופ מיכאל הוכמן, פרופ מיכאל הוכמן, פרופ מיכאל הוכמן
שעור ב ד 10:00 11:45 פלדמן ב א' פרופ מיכאל הוכמן, פרופ מיכאל הוכמן, פרופ מיכאל הוכמן
שעור ב ה 10:00 11:45 קנדה א' פרופ מיכאל הוכמן, פרופ מיכאל הוכמן, פרופ מיכאל הוכמן
שעור ג ב 14:00 15:45 פלדמן ב א' ד"ר איב גודין, ד"ר איב גודין, ד"ר איב גודין
שעור ג ג 14:00 15:45 קפלן א' ד"ר איב גודין, ד"ר איב גודין, ד"ר איב גודין
שעור ג ה 10:00 11:45 קפלן א' ד"ר איב גודין, ד"ר איב גודין, ד"ר איב גודין
שעור ד א 10:00 11:45 קפלן ב' פרופ רז קופרמן, פרופ רז קופרמן, פרופ רז קופרמן
שעור ד ג 14:00 15:45 כימיה 7 ב' פרופ רז קופרמן, פרופ רז קופרמן, פרופ רז קופרמן
שעור ד ה 10:00 11:45 קפלן ב' פרופ רז קופרמן, פרופ רז קופרמן, פרופ רז קופרמן
תרגיל א ג 16:00 17:45 קנדה א' מר דוד זיסלמן
תרגיל ב ב 12:00 13:45 שפרינצק 115 א' מר איתי אלפרן
תרגיל ג ג 14:00 15:45 רוטברג א' מר אייל זליג
תרגיל ד ב 14:00 15:45 מתמטיקה 2 א' מר איתי אלפרן
תרגיל ה א 12:00 13:45 פלדמן ב ב'
תרגיל ו א 16:00 17:45 מתמטיקה 2 ב'
תרגיל ז ב 16:00 17:45 קפלן א' מר אייל זליג
תרגיל ח ב 14:00 15:45 B220 ב'
תרגיל ח ב 14:00 15:45 B220 ב'
בימי ה' בשעה 10-11 יתקיימו בחנים (חובה) והשלמות שאינן מקנות נ"ז, על פי הצורך ובתיאום מול צוות הקורס. שעה זו משותפת עם קורס 80134 והשימוש בה ע"י שני הקורסים יהיה מתואם. ציונים בקורס זה יתפרסמו לאחר 10 ימי עבודה, לפי החלטת וועדת הוראה. שעור ב' מומלץ לתלמידי המסלול מדעי המחשב-קוגניציה ולתלמידי המסלול מתמטיקה-קוגניציה. שיעור ב' תרגיל ו' מומלץ לתלמידי תלפיות ואחרים. תלמידים הלומדים ביחד עם תלמידי תלפיות יהיו כפופים לאילוצי תכנית תלפיות. שיעור ג' מומלץ לתלמידי ביולוגיה חישובית. רק תלמידים שיתחילו את לימודיהם בסמסטר ב' רשאים להירשם לקבוצת שיעור ד' וקבוצות תרגול י"ג, י"ד, ט"ו
80132
חשבון אינפיניטסימלי (2)
החוג הנותן: מתמטיקה נ"ז: 7 ש"ש: 98 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' או ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 10:00 11:45 כימיה 7 ב' ד"ר איב גודין, ד"ר איב גודין, ד"ר איב גודין
שעור א ב 8:00 9:45 קנדה ב' ד"ר איב גודין, ד"ר איב גודין, ד"ר איב גודין
שעור א ה 10:00 11:45 אודיטוריום הנדסה ב' ד"ר איב גודין, ד"ר איב גודין, ד"ר איב גודין
שעור א ה 10:00 11:45 אודיטוריום הנדסה ב' ד"ר איב גודין, ד"ר איב גודין, ד"ר איב גודין
שעור ב א 10:00 11:45 אודיטוריום הנדסה ב' פרופ אורי גוראל-גורביץ, פרופ אורי גוראל-גורביץ, פרופ אורי גוראל-גורביץ
שעור ב א 10:00 11:45 אודיטוריום הנדסה ב' פרופ אורי גוראל-גורביץ, פרופ אורי גוראל-גורביץ, פרופ אורי גוראל-גורביץ
שעור ב ג 12:00 13:45 קפלן ב' פרופ אורי גוראל-גורביץ, פרופ אורי גוראל-גורביץ, פרופ אורי גוראל-גורביץ
שעור ב ה 10:00 11:45 קנדה ב' פרופ אורי גוראל-גורביץ, פרופ אורי גוראל-גורביץ, פרופ אורי גוראל-גורביץ
שעור ג ב 12:00 13:45 פלדמן ב א' פרופ יורם לסט, פרופ יורם לסט, פרופ יורם לסט
שעור ג ג 10:00 11:45 כימיה 7 א' פרופ יורם לסט, פרופ יורם לסט, פרופ יורם לסט
שעור ג ה 10:00 11:45 כימיה 7 א' פרופ יורם לסט, פרופ יורם לסט, פרופ יורם לסט
תרגיל א ב 16:00 17:45 רוטברג ב' מר דניאל אופנר
תרגיל ב ב 12:00 13:45 רוטברג ב' מר דניאל אופנר
תרגיל ג ג 12:00 13:45 קנדה ב' מר נתנאל לוי
תרגיל ד ד 13:00 14:45 שפרינצק 215 א' מר אור שלום
תרגיל ה ה 8:00 9:45 C221 א' מר אור שלום
תרגיל ה ה 8:00 9:45 C221 א' מר אור שלום
תרגיל ו ג 16:00 17:45 רוטברג ב' מר נתנאל לוי
בימי חמישי בשעה 10-11 יתקיימו בחנים (חובה) והשלמות שאינן מקנות נ"ז, על פי הצורך ובתיאום מול צוות הקורס. שעה זו משותפת עם קורס 80135 והשימוש בה ע"י שני הקורסים יהיה מתואם. ציונים בקורס זה יתפרסמו לאחר 10 ימי עבודה, לפי החלטת וועדת הוראה. ביום 23/11/21 השיעור יתקיים חד פעמי בפלדמן א' ביום 7/4/22 שיעור א' יום ה' בשעות 10-12 יתקיים באודיטוריום בקר, מדעי המוח
80134
אלגברה ליניארית (1)
החוג הנותן: מתמטיקה נ"ז: 6 ש"ש: 84 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' או ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 10:00 11:45 קנדה א' פרופ עומר בן-נריה, פרופ עומר בן-נריה, פרופ עומר בן-נריה
שעור א ד 10:00 11:45 קנדה א' פרופ עומר בן-נריה, פרופ עומר בן-נריה, פרופ עומר בן-נריה
שעור א ה 10:00 10:45 פלדמן ב א' פרופ עומר בן-נריה, פרופ עומר בן-נריה, פרופ עומר בן-נריה
שעור ב ב 10:00 11:45 קנדה א' ד"ר אלכס גורביץ, ד"ר אלכס גורביץ, ד"ר אלכס גורביץ
שעור ב ג 10:00 11:45 קפלן א' ד"ר אלכס גורביץ, ד"ר אלכס גורביץ, ד"ר אלכס גורביץ
שעור ב ה 10:00 10:45 מתמטיקה 2 א' ד"ר אלכס גורביץ, ד"ר אלכס גורביץ, ד"ר אלכס גורביץ
שעור ג א 16:00 17:45 קנדה א' פרופ מיכאל טיומקין, פרופ מיכאל טיומקין, פרופ מיכאל טיומקין
שעור ג ד 15:00 16:45 מתמטיקה 2 א' פרופ מיכאל טיומקין, פרופ מיכאל טיומקין, פרופ מיכאל טיומקין
שעור ג ה 10:00 10:45 לוי 07 א' פרופ מיכאל טיומקין, פרופ מיכאל טיומקין, פרופ מיכאל טיומקין
שעור ד ג 10:00 11:45 אולם לוין ב' פרופ ערן נבו, פרופ ערן נבו, פרופ ערן נבו
שעור ד ד 10:00 11:45 מתמטיקה 2 ב' פרופ ערן נבו, פרופ ערן נבו, פרופ ערן נבו
שעור ד ה 10:00 10:45 מתמטיקה 2 ב' פרופ ערן נבו, פרופ ערן נבו, פרופ ערן נבו
תרגיל א ג 12:00 13:45 פלדמן א א' מר אור רז
תרגיל ב ד 13:00 14:45 מתמטיקה 2 א' מר אור רז
תרגיל ג ד 15:00 16:45 קנדה א' מר מוחמד אבו-ראדי
תרגיל ד ה 12:00 13:45 אולם לוין א' מר אופק לוי
תרגיל ה ה 12:00 13:45 כימיה 7 ב'
תרגיל ו ג 16:00 17:45 סילברמן ראשל ב'
תרגיל ז ג 16:00 17:45 רוטברג א' מר מוחמד אבו-ראדי
בימי ה' בשעה 10-11 יתקיימו בחנים (חובה) והשלמות שאינן מקנות נ"ז, על פי הצורך ובתיאום מול צוות הקורס. שעה זו משותפת עם קורס 80131 והשימוש בה ע"י שני הקורסים יהיה מתואם. ציונים בקורס זה יתפרסמו לאחר 10 ימי עבודה, לפי החלטת וועדת הוראה. שיעור ב' ותרגיל ה' מומלץ לתלמידי תלפיות ואחרים. תלמידים הלומדים ביחד עם תלמידי תלפיות יהיו כפופים לאילוצי תכנית תלפיות. שעור ג' מומלץ לתלמידי המסלול מדעי המחשב-קוגניציה ולתלמידי המסלול מתמטיקה-קוגניציה. תרגיל י"ב מומלץ לביולוגיה חישובית ואחרים. רק תלמידים שיתחילו את לימודיהם בסמסטר ב' רשאים להירשם לקבוצת שיעור ד' וקבוצות תרגול י"ב ו-י"ג. ביום 7/4/22 תרגול הי יתקיים חד פעמי באולם כימיה 7
80135
אלגברה ליניארית (2)
החוג הנותן: מתמטיקה נ"ז: 6 ש"ש: 84 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' או ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 14:00 15:45 פלדמן ב ב' ד"ר ארי שנידמן, ד"ר ארי שנידמן, ד"ר ארי שנידמן
שעור א ב 10:00 11:45 קפלן ב' ד"ר ארי שנידמן, ד"ר ארי שנידמן, ד"ר ארי שנידמן
שעור א ה 10:00 10:45 פלדמן א ב' ד"ר ארי שנידמן, ד"ר ארי שנידמן, ד"ר ארי שנידמן
שעור ב ג 10:00 11:45 מתמטיקה 2 ב' ד"ר אלכס גורביץ, ד"ר אלכס גורביץ, ד"ר אלכס גורביץ
שעור ב ד 10:00 11:45 אודיטוריום הנדסה ב' ד"ר אלכס גורביץ, ד"ר אלכס גורביץ, ד"ר אלכס גורביץ
שעור ב ד 10:00 11:45 אודיטוריום הנדסה ב' ד"ר אלכס גורביץ, ד"ר אלכס גורביץ, ד"ר אלכס גורביץ
שעור ב ה 10:00 10:45 מתמטיקה 2 ב' ד"ר אלכס גורביץ, ד"ר אלכס גורביץ, ד"ר אלכס גורביץ
שעור ג א 10:00 11:45 קפלן א' מר איתמר צביק, מר איתמר צביק, מר איתמר צביק
שעור ג ד 10:00 11:45 אודיטוריום הנדסה א' מר איתמר צביק, מר איתמר צביק, מר איתמר צביק
שעור ג ד 10:00 11:45 אודיטוריום הנדסה א' מר איתמר צביק, מר איתמר צביק, מר איתמר צביק
שעור ג ה 10:00 10:45 מתמטיקה 2 א' מר איתמר צביק, מר איתמר צביק, מר איתמר צביק
שעור ד ג 16:00 17:45 אודיטוריום הנדסה ב' פרופ צליל סלע, פרופ צליל סלע, פרופ צליל סלע
שעור ד ג 16:00 17:45 אודיטוריום הנדסה ב' פרופ צליל סלע, פרופ צליל סלע, פרופ צליל סלע
שעור ד ד 14:00 15:45 כימיה 7 ב' פרופ צליל סלע, פרופ צליל סלע, פרופ צליל סלע
שעור ד ה 10:00 10:45 כימיה 7 ב' פרופ צליל סלע, פרופ צליל סלע, פרופ צליל סלע
תרגיל א ה 12:00 13:45 רוטברג ב'
תרגיל ב ד 13:00 14:45 מתמטיקה 2 ב'
תרגיל ג ד 15:00 16:45 שפרינצק 115 ב'
תרגיל ד ג 16:00 17:45 מתמטיקה 2 ב'
תרגיל ה ד 17:00 18:45 סילברמן ראשל ב'
תרגיל ו ג 14:00 15:45 שפרינצק 115 א' מר צור פלוטניקוב
תרגיל ז ב 14:00 15:45 סילברמן ראשל א' מר נעם קולודנר
תרגיל ח ג 12:00 13:45 אולם לוין א' מר צור פלוטניקוב
בימי חמישי בשעה 10-11 ייתקיימו בחנים (חובה) והשלמות שאינן מקנות נ"ז, על פי הצורך ובתיאום מול צוות הקורס. שעה זו משותפת עם הקורס 80132. השימוש בה ע"י שני הקורסים יהיה מתואם. ציונים בקורס זה יתפרסמו לאחר 10 ימי עבודה, לפי החלטת וועדת הוראה. שיעור ב' ותרגיל ו' מומלץ לתלמידי תלפיות. שיעור יום ד' 29/12/21 יתקיים באופן חד פעמי באודיטוריום בקר, בניין מדעי המוח שעור ב' מומלץ לתלמידי המסלול מדעי המחשב-קוגניציה ולתלמידי המסלול מתמטיקה-קוגניציה. לתלמידי ביולוגיה חישובית מומלץ להירשם לשעור א' ותרגיל ג'.
80157
מתמטיקה שימושית (2)
החוג הנותן: מתמטיקה נ"ז: 6 ש"ש: 84 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 14:00 15:45 קפלן ב' פרופ רות לורנס-נאימרק, פרופ רות לורנס-נאימרק, פרופ רות לורנס-נאימרק
שעור א ג 8:00 9:45 קפלן ב' פרופ רות לורנס-נאימרק, פרופ רות לורנס-נאימרק, פרופ רות לורנס-נאימרק
שעור א ה 11:00 11:45 כימיה 7 ב' פרופ רות לורנס-נאימרק, פרופ רות לורנס-נאימרק, פרופ רות לורנס-נאימרק
שעור ב ב 12:00 13:45 קפלן ב' ד"ר מרים בנק, ד"ר מרים בנק, ד"ר מרים בנק
שעור ב ד 13:00 14:45 קנדה ב' ד"ר מרים בנק, ד"ר מרים בנק, ד"ר מרים בנק
שעור ב ד 16:00 16:45 קנדה ב' ד"ר מרים בנק, ד"ר מרים בנק, ד"ר מרים בנק
תרגיל א ב 13:00 13:45 לוי 06 ב' מר בנימין אקרמן
תרגיל ב ג 16:00 16:45 שפרינצק 29 ב' מר ניר גבריאלוב
תרגיל ג ב 15:00 15:45 שפרינצק 114 ב' מר בנימין אקרמן
תרגיל ד ד 17:00 17:45 שפרינצק 115 ב' מר בנימין אקרמן
תרגיל ה א 18:00 18:45 שפרינצק 115 ב' מר ניר גבריאלוב
תרגיל ו ה 16:00 16:45 לוי 06 ב'
שיעור ב' ותרגיל ו' מומלץ לתלפיות ואחרים. לתלמידי הנדסת חשמל ומחשבים מומלץ להירשם לשעור א'. תרגילים ג' ד' ה' מיועדים לתלמידי החוג 581 ואחרים.
לימודי חובה לימודי חובה במדעי המחשב לתלמידי תלפיות בשנה א':
67101
מבוא למדעי המחשב
החוג הנותן: מתמטיקה נ"ז: 7 ש"ש: 98 סוג: שעור, תרגיל ומעבדה סמסטר: א' או ב' סוג הבחינה: מבחן ממוחשב בבית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 12:00 13:45 כימיה 7 א' פרופ אביב זהר, ד"ר יחיאל קמחי
שעור ב א 14:00 15:45 כימיה 7 א' פרופ אביב זהר, ד"ר יחיאל קמחי
שעור ג ב 12:00 14:45 כימיה 7 ב' ד"ר אריה שלזינגר
שעור ד ב 12:00 13:45 אודיטוריום הנדסה א' פרופ אביב זהר, ד"ר יחיאל קמחי
שעור ד ב 12:00 13:45 אודיטוריום הנדסה א' פרופ אביב זהר, ד"ר יחיאל קמחי
תרגיל א ב 18:00 19:45 C221 א' מר עידן רפאלי
תרגיל א ב 18:00 19:45 C221 א' מר עידן רפאלי
תרגיל ב ב 10:00 11:45 C220 א' מר גיא אמיר
תרגיל ב ב 10:00 11:45 C220 א' מר גיא אמיר
תרגיל ג ב 12:00 13:45 C221 א' מר גיא אמיר
תרגיל ג ב 12:00 13:45 C221 א' מר גיא אמיר
תרגיל ד ב 14:00 15:45 B221 א' מר עדיאל אשרוב
תרגיל ד ב 14:00 15:45 B221 א' מר עדיאל אשרוב
תרגיל ו ג 12:00 13:45 רוטברג א' גב איילת לוטם
תרגיל ז ג 14:00 15:45 לוי 06 א' גב עדי רביד
תרגיל ח ג 10:00 11:45 C221 א' מר עידן רפאלי
תרגיל ח ג 10:00 11:45 C221 א' מר עידן רפאלי
תרגיל ט ג 16:00 17:45 C221 א' גב איילת לוטם
תרגיל ט ג 16:00 17:45 C221 א' גב איילת לוטם
תרגיל טו ג 12:00 13:45 C221 ב'
תרגיל טו ג 12:00 13:45 C221 ב'
תרגיל טז ד 13:00 14:45 C220 ב'
תרגיל טז ד 13:00 14:45 C220 ב'
תרגיל י ב 16:00 17:45 B221 א' מר עדיאל אשרוב
תרגיל י ב 16:00 17:45 B221 א' מר עדיאל אשרוב
תרגיל יא ד 13:00 14:45 לוי 06 א' גב עדי רביד
תרגיל יד ב 17:00 18:45 B221 ב' מר גיא אמיר
תרגיל יד ב 17:00 18:45 B221 ב' מר גיא אמיר
תרגיל יז ד 16:00 17:45 לוי 06 ב'
תרגיל יח ג 14:00 15:45 מתמטיקה 110 ב'
תרגיל יט ד 16:00 17:45 מתמטיקה 110 ב' מר גיא אמיר
מעבדה א א'
מעבדה ב ב'
מועדי המעבדות המדוייקים יקבעו בתחילת הסמסטר. שיעור ב' מומלץ להנדסה וללביולוגיה חישובית. תרגילים ו' וט' מומלצים לביולוגיה חישבית. תרגילים ב' ו ט' מומלצים להנדסה ואחרים. תהיה שעה אחת מוקלטת בנוסף לשתי שעות הרצאה פרונטלית. לתירגול ב' ניתן להירשם רק למי שרשום לאחד השעורים ביום א'. ביום 30/5/22 שיעור ג' יתקיים באודיטוריום בקר, בניין מדעי המוח
67109
מבני נתונים
החוג הנותן: מתמטיקה נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' או ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 12:00 13:45 כימיה 7 ב' ד"ר עמית דניאלי, ד"ר גיא כץ
שעור ב ב 12:00 13:45 קנדה ב' ד"ר עמית דניאלי, ד"ר גיא כץ
שעור ג ד 16:00 17:45 כימיה 7 א' פרופ לאו יוסקוביץ
תרגיל א ב 16:00 17:45 C220 ב'
תרגיל א ב 16:00 17:45 C220 ב'
תרגיל ב ג 10:00 11:45 שפרינצק 115 ב'
תרגיל ג ד 13:00 14:45 שפרינצק 115 ב'
תרגיל ד ב 14:00 15:45 C220 ב'
תרגיל ד ב 14:00 15:45 C220 ב'
תרגיל ה ג 12:00 13:45 פלדמן ב ב'
תרגיל ו ד 15:00 16:45 C220 ב'
תרגיל ו ד 15:00 16:45 C220 ב'
תרגיל ז א 14:00 15:45 אולם לוין ב'
תרגיל ח א 16:00 17:45 שפרינצק 115 ב'
תרגיל ט ג 10:00 11:45 שפרינצק 214 א'
תרגיל טו ג 16:00 17:45 שפרינצק 117 א' מר דוד פונרובסקי
תרגיל טז ה 12:00 13:45 B221 ב'
תרגיל טז ה 12:00 13:45 B221 ב'
תרגיל יא ג 14:00 15:45 קנדה ב'
תרגיל יג ד 12:00 13:45 C220 א' גב נועם שנולד
תרגיל יג ד 12:00 13:45 C220 א' גב נועם שנולד
תרגיל יד ב 10:00 11:45 B221 א' מר שחף בסן
תרגיל יד ב 10:00 11:45 B221 א' מר שחף בסן
דרישות קדם לקורס: מבוא למדעי המחשב, והקורסים אינפי ומתמטיקה דיסקרטית.
67315
סדנת תכנות בשפות C ו- ++C
החוג הנותן: מתמטיקה נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: מבחן ממוחשב בקמפוס

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 14:00 15:45 קנדה ב' ד"ר דינה שניידמן, ד"ר דינה שניידמן
שעור א ד 9:00 9:45 כימיה 7 ב' ד"ר דינה שניידמן, ד"ר דינה שניידמן
שעור ב ב 12:00 13:45 פלדמן ב ב' ד"ר ברק רווה, ד"ר ברק רווה
שעור ב ג 11:00 11:45 קנדה ב' ד"ר ברק רווה, ד"ר ברק רווה
תרגיל א ד 13:00 14:45 פלדמן ב ב'
תרגיל א ד 13:00 14:45 A100 (מייקרוסופט) (חדר שקט) ב'
תרגיל א ד 13:00 14:45 A100 (מייקרוסופט) (חדר שקט) ב'
תרגיל ב ד 15:00 16:45 B220 ב'
תרגיל ב ד 15:00 16:45 B220 ב'
תרגיל ב ד 15:00 16:45 A500 ב'
תרגיל ב ד 15:00 16:45 A500 ב'
תרגיל ג ד 16:00 17:45 C120 אינטל (חדר שקט) ב'
תרגיל ג ד 16:00 17:45 C120 אינטל (חדר שקט) ב'
תרגיל ג ד 16:00 17:45 שפרינצק 28 ב'
תרגיל ד ד 14:00 15:45 C120 אינטל (חדר שקט) ב'
תרגיל ד ד 14:00 15:45 C120 אינטל (חדר שקט) ב'
תרגיל ד ד 14:00 15:45 B221 ב'
תרגיל ד ד 14:00 15:45 B221 ב'
תרגיל ה ג 14:00 15:45 סילברמן 506 ב'
תרגיל ה ג 14:00 15:45 B221 ב'
תרגיל ה ג 14:00 15:45 B221 ב'
תרגיל ו ג 17:00 18:45 C320 ב'
תרגיל ו ג 17:00 18:45 C320 ב'
תרגיל ז ב 16:00 17:45 A100 (מייקרוסופט) (חדר שקט) ב'
תרגיל ז ב 16:00 17:45 A100 (מייקרוסופט) (חדר שקט) ב'
תרגיל ז ב 16:00 17:45 B220 ב'
תרגיל ז ב 16:00 17:45 B220 ב'
תרגיל ח ד 17:00 18:45 B220 ב'
תרגיל ח ד 17:00 18:45 B220 ב'
דרישת קדם:67101. דרישה קדם/מקבילה: 67109. תרגיל ח לתלמידי תלפיות ואחרים. תרגילים ה ו- ח, לתלמיד ביו' חישבית ואחרים
קורסי בחירה . סדנאות למידה נלוות לקורסי חובה בשנה א'. ההשתתפות בסדנאות הינה רשות.
80031
סדנת למידה פעילה נלווית לקורס חשבון אינפיניטסימלי 1
החוג הנותן: מתמטיקה נ"ז: 0 ש"ש: 0 סוג: סדנה סמסטר: א' או ב' סוג הבחינה: השתתפות פעילה


סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
סדנה א ד 8:00 9:45 שפרינצק 28 א' מר עודד דישי
סדנה ב ד 8:00 9:45 שפרינצק 29 א' מר מיכאל אילן
סדנה ג ד 8:00 9:45 שפרינצק 201 א' גב יפעת חדד
סדנה ד ד 13:00 14:45 שפרינצק 26 א' גב מייק וזאן
סדנה ה ד 13:00 14:45 שפרינצק 201 א' מר רועי ינאי
סדנה ו ד 13:00 14:45 שפרינצק 203 א' גב יפעת חדד
סדנה ז ד 15:00 16:45 שפרינצק 26 א' מר שי קידר
סדנה ח ד 15:00 16:45 שפרינצק 29 א' גב טל מילין
סדנה ט ד 15:00 16:45 שפרינצק 201 א' מר מיכאל אילן
סדנה טו ד 17:00 18:45 שפרינצק 27 א' מר עדו גולדברג
סדנה טז ה 8:00 9:45 שפרינצק 26 א' גב יעל וויא
סדנה י ד 17:00 18:45 שפרינצק 28 א' מר שי קידר
סדנה יא ד 17:00 18:45 שפרינצק 201 א' גב טל מילין
סדנה יב ד 17:00 18:45 שפרינצק 29 א' מר מיכאל אילן
סדנה יג ד 17:00 18:45 שפרינצק 213 א' מר אמיר בכר
סדנה יד ה 8:00 9:45 שפרינצק 29 א' מר אורי סגל
סדנה יז ה 8:00 9:45 א'
סדנה יח ה 8:00 9:45 שפרינצק 201 א' מר מיכאל אילן
סדנה יט ה 12:00 13:45 שפרינצק 24 א' גב יעל וויא
סדנה כ ה 12:00 13:45 שפרינצק 26 א' מר רועי ינאי
סדנה כא ה 12:00 13:45 שפרינצק 27 א' מר עודד דישי
סדנה כב ה 14:00 15:45 שפרינצק 203 א' גב מייק וזאן
סדנה כג ה 14:00 15:45 שפרינצק 201 א' מר רועי ינאי
סדנה כד ה 14:00 15:45 שפרינצק 101 א' גב יעל וויא
סדנה כה ה 16:00 17:45 שפרינצק 27 א' גב מייק וזאן
סדנה כו ה 16:00 17:45 שפרינצק 203 א' מר עודד דישי
סדנה כז ה 16:00 17:45 שפרינצק 29 א' גב טל מילין
סדנה כח ד 15:00 16:45 שפרינצק 28 א' מר אמיר בכר
סדנה כט ה 16:00 17:45 שפרינצק 201 א' מר אורי סגל
סדנה ל ה 14:00 15:45 מתמטיקה 110 א' מר חנן רבינוביץ
סדנה לא ה 18:00 19:45 שפרינצק 28 א' מר אורי סגל
סדנה לב ד 8:00 9:45 שפרינצק 203 א' מר אמיר בכר
סדנה לג ד 8:00 9:45 שפרינצק 27 א' מר עדו גולדברג
סדנה לד ד 18:00 19:45 שפרינצק 25 א' גב מייק וזאן
סדנה לה ב 16:00 17:45 שפרינצק 28 ב'
סדנה לו ב 16:00 17:45 שפרינצק 214 ב'
סדנה לז ב 18:00 19:45 שפרינצק 201 ב'
סדנה לח ב 18:00 19:45 שפרינצק 28 ב'
סדנה לט ג 8:00 9:45 שפרינצק 201 ב'
סדנה מ ג 8:00 9:45 שפרינצק 213 ב'
סדנה מא ג 12:00 13:45 שפרינצק 203 ב'
סדנה מב ג 12:00 13:45 שפרינצק 101 ב'
סדנה מג ג 14:00 15:45 שפרינצק 101 ב'
סדנה מד ג 14:00 15:45 שפרינצק 24 ב'
סדנה מה ג 16:00 17:45 שפרינצק 203 ב'
סדנה מו ג 16:00 17:45 שפרינצק 28 ב'
סדנה מז ג 18:00 19:45 שפרינצק 28 ב'
סדנה מח ג 18:00 19:45 שפרינצק 29 ב'
סדנה מט ה 12:00 13:45 שפרינצק 101 א' מר חנן רבינוביץ
סדנה נ ה 12:00 13:45 שפרינצק 116 א'
יש ללמוד במקביל את הקורס 80131. יש להשתתף רק בקבוצה בה רשומים, אלא באישור פרטני מצוות הקורס. פתיחת הקבוצות מותנית במספר משתתפים ובהתכנות. ביום 20/1/021 יום ד', סדנאות כיתות שפרינצק החל מהשעה 17:00 ואילך יתקיימו באופן חד פעמי באולם קנדה.
80032
סדנת למידה פעילה נלווית לקורס חשבון אינפיניטסימלי 2
החוג הנותן: מתמטיקה נ"ז: 0 ש"ש: 0 סוג: סדנה סמסטר: א' או ב' סוג הבחינה: השתתפות פעילה


סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
סדנה א ה 12:00 13:45 שפרינצק 201 א' מר זיו מעין
סדנה ב ה 12:00 13:45 שפרינצק 114 א' מר אלישע קליין
סדנה ג ה 14:00 15:45 שפרינצק 213 א' מר אלישע קליין
סדנה ד ה 14:00 15:45 שפרינצק 202 א' מר גיל ליבנה
סדנה ה ה 16:00 17:45 שפרינצק 213 א' מר גיל ליבנה
סדנה ו ה 16:00 17:45 א'
סדנה ז ה 16:00 17:45 א'
סדנה ח ה 18:00 19:45 שפרינצק 201 א' מר אלישע קליין
סדנה ט ה 18:00 19:45 א'
סדנה טו ד 17:00 18:45 שפרינצק 214 א' מר גיל ליבנה
סדנה טז ד 8:00 9:45 שפרינצק 28 ב'
סדנה י ה 12:00 13:45 כימיה 7 א' מר יובל להב
סדנה יא ד 15:00 16:45 שפרינצק 27 א' מר זיו מעין
סדנה יב ד 15:00 16:45 שפרינצק 203 א' מר נתנאל לוי
סדנה יג ד 17:00 18:45 שפרינצק 203 א' מר זיו מעין
סדנה יד ד 17:00 18:45 שפרינצק 202 א' מר יובל להב
סדנה יז ג 8:00 9:45 שפרינצק 28 ב'
סדנה יח ד 8:00 9:45 שפרינצק 203 ב'
סדנה יט ד 13:00 14:45 שפרינצק 214 ב'
סדנה כ ד 13:00 14:45 שפרינצק 27 ב'
סדנה כא ד 15:00 16:45 שפרינצק 203 ב'
סדנה כב ד 15:00 16:45 שפרינצק 201 ב'
סדנה כג ד 15:00 16:45 שפרינצק 214 ב'
סדנה כד ד 15:00 16:45 שפרינצק 102 ב'
סדנה כה ד 17:00 18:45 שפרינצק 201 ב'
סדנה כו ד 17:00 18:45 שפרינצק 203 ב'
סדנה כז ד 17:00 18:45 שפרינצק 26 ב'
סדנה כח ה 8:00 9:45 שפרינצק 201 ב'
סדנה כט ה 8:00 9:45 שפרינצק 28 ב'
סדנה ל ה 8:00 9:45 שפרינצק 203 ב'
סדנה לא ה 12:00 13:45 שפרינצק 202 ב'
סדנה לב ה 12:00 13:45 שפרינצק 28 ב'
סדנה לג ה 12:00 13:45 שפרינצק 29 ב'
סדנה לד ה 14:00 15:45 שפרינצק 213 ב'
סדנה לה ה 14:00 15:45 שפרינצק 203 ב'
סדנה לו ה 16:00 17:45 שפרינצק 201 ב'
סדנה לז ה 16:00 17:45 שפרינצק 213 ב'
סדנה לח ה 16:00 17:45 שפרינצק 27 ב'
סדנה לט ה 16:00 17:45 שפרינצק 102 ב'
סדנה מ ה 18:00 19:45 שפרינצק 201 ב'
סדנה מא ה 18:00 19:45 שפרינצק 28 ב'
סדנה מב ה 18:00 19:45 שפרינצק 27 ב'
סדנה מג ה 18:00 19:45 שפרינצק 213 ב'
יש ללמוד במקביל את הקורס 80132. יש להשתתף רק בקבוצה בה רשומים, אלא באישור פרטני מצוות הקורס. פתיחת הקבוצות מותנית במספר משתתפים ובהתכנות. ביום ד' 20/10/21 סדנאות המשובצות בכיתות שפרינצק בשעות 17:00 ואילך יתקיימו עד השעה 18:00
80034
סדנת למידה פעילה נלווית לקורס אלגברה ליניארית 1
החוג הנותן: מתמטיקה נ"ז: 0 ש"ש: 0 סוג: סדנה סמסטר: א' או ב' סוג הבחינה: השתתפות פעילה


סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
סדנה א ב 8:00 9:45 שפרינצק 213 א' מר ברק אוחנה
סדנה ב ב 8:00 9:45 שפרינצק 28 א' גב מאי סלע
סדנה ג ב 8:00 9:45 שפרינצק 29 א' מר גל וינוגרד
סדנה ד ב 12:00 13:45 שפרינצק 203 א' מר אפק ארין
סדנה ה ב 12:00 13:45 שפרינצק 201 א' מר ברק אוחנה
סדנה ו ב 12:00 13:45 שפרינצק 202 א' מר דניאל רוזנבלט
סדנה ז ב 14:00 15:45 שפרינצק 203 א' מר ברק אוחנה
סדנה ח ב 14:00 15:45 שפרינצק 24 א' גב מאי סלע
סדנה ט ב 14:00 15:45 שפרינצק 201 א' מר דניאל רוזנבלט
סדנה טו ב 18:00 19:45 שפרינצק 203 א' גב ליאל מרואני
סדנה טז ב 18:00 19:45 שפרינצק 201 א' מר רועי כרובי
סדנה י ב 16:00 17:45 שפרינצק 201 א' מר ברק אוחנה
סדנה יא ב 16:00 17:45 שפרינצק 29 א' מר אלעד דהן
סדנה יב ב 16:00 17:45 שפרינצק 27 א' גב ליאל מרואני
סדנה יג ב 16:00 17:45 שפרינצק 28 א' מר רועי כרובי
סדנה יד ב 18:00 19:45 שפרינצק 29 א' מר אלעד דהן
סדנה יז ג 8:00 9:45 שפרינצק 29 א' מר גל וינוגרד
סדנה יח ג 8:00 9:45 שפרינצק 27 א' גב חיה זילברמן
סדנה יט ג 8:00 9:45 שפרינצק 201 א' מר אריאל דייויס
סדנה כ ג 8:00 9:45 שפרינצק 203 א' מר יהונתן שאולקר
סדנה כא ג 12:00 13:45 שפרינצק 201 א' מר אפק ארין
סדנה כב