החוג למתמטיקה (530) - מסלול מתמטיקה סטטיסטיקה במסלול דו-חוגי
קורסי המסלול
תואר בוגר
מתמטיקה סטטיסטיקה במסלול דו-חוגי (1022)
שנה ג'
לימודי חובה
76411
הכרת משאבי הספרייה לתלמידי החוג למתמטיקה - קורס מתוקשב
החוג הנותן: מתמטיקה נ"ז: 0 ש"ש: 0 סוג: הדרכה סמסטר: א' או ב'

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
הדרכה א א' גב יפעת אלבכרי, גב רונית מושל
הדרכה ב ב' גב רונית מושל, גב יפעת אלבכרי
קורס זה הינו תנאי מוקדם להשתתפות בסמינריון בוגר.
80426
אנליזה על יריעות
החוג הנותן: מתמטיקה נ"ז: 3.5 ש"ש: 49 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב


סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 16:00 17:45 פלדמן א ב' פרופ דן מנגובי, פרופ דן מנגובי
שעור א ה 12:00 12:45 מתמטיקה 2 ב' פרופ דן מנגובי, פרופ דן מנגובי
תרגיל א ג 12:00 12:45 שפרינצק 114 ב' מר אור קופרמן
תרגיל ב ג 13:00 13:45 שפרינצק 114 ב' מר אור קופרמן
תרגיל ג ד 9:00 9:45 שפרינצק 214 ב' מר אור קופרמן
הקורס מורכב מ-4 שעות הוראה שבועיות, ויסתיים לאחר כ-11.5 שבועות (46 שעות). אם יתבטלו שיעורים, הקורס יוארך בהתאם.
80427
אנליזה פונקציונלית
החוג הנותן: מתמטיקה נ"ז: 2.5 ש"ש: 35 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב


סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ד 10:00 11:45 לוי 07 ב' פרופ יבגני סטרחוב
תרגיל א ד 14:00 14:45 מתמטיקה 110 ב' מר אורי סגל
תרגיל ב ד 15:00 15:45 שפרינצק 215 ב' מר אורי סגל
תרגיל ג ה 9:00 9:45 שפרינצק 217 ב' מר אורי סגל
הקורס מורכב מ-3 שעות הוראה שבועיות, ויסתיים לאחר כ-11 שבועות (33 שעות). אם יתבטלו שיעורים, הקורס יוארך בהתאם.
80445
מבנים אלגבריים (1)
החוג הנותן: מתמטיקה נ"ז: 6 ש"ש: 84 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' או ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 12:00 13:45 קפלן א' פרופ ענר שלו, פרופ ענר שלו
שעור א ג 16:00 17:45 פלדמן א א' פרופ ענר שלו, פרופ ענר שלו
שעור ב א 10:00 11:45 B220 ב' ד"ר אלכסנדר יום דין, ד"ר אלכסנדר יום דין
שעור ב א 10:00 11:45 B220 ב' ד"ר אלכסנדר יום דין, ד"ר אלכסנדר יום דין
שעור ב ב 10:00 11:45 לוי 06 ב' ד"ר אלכסנדר יום דין, ד"ר אלכסנדר יום דין
תרגיל א ג 9:00 10:45 מתמטיקה 110 א' מר אלון רומנו
תרגיל ב א 14:00 15:45 מתמטיקה 110 א' מר אלון רומנו
תרגיל ג א 16:00 17:45 שפרינצק 117 ב' מר נעם קולודנר
תרגיל ד ג 14:00 15:45 שפרינצק 114 ב' מר נעם קולודנר
לימודי חובה . סטטיסטיקה. קורסי חובה. תלמידי שנה ג' - יש לפנות ליועץ הבוגר של המחלקה לסטטיסטיקה לאישור תכנית הלימודים בסטטיסטיקה.
52309
תיאוריה סטטיסטית למדעי המחשב
החוג הנותן: מתמטיקה נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: מבחן ממוחשב בבית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 13:00 14:45 שפרינצק 28 א' פרופ בנימין יקיר, פרופ בנימין יקיר
שעור א ה 16:00 16:45 שפרינצק 116 א' פרופ בנימין יקיר, פרופ בנימין יקיר
תרגיל א ה 17:00 17:45 שפרינצק 116 א' ד"ר רועי יעקובוביץ
הקורס מתקיים בקמפוס אדמונד י.ספרא, גבעת רם. חובה בשנה ג' לתלמידי סט'-מתמטיקה (מסלול 1025) וסט'-מדעי המחשב (מסלול 3017). תנאי קדם: 52006 (הסתברות לסט' למדעי המחשב), 52307 (רגרסיה ומודלים לינאריים למדעי המחשב)
52311
עיבוד נתונים בסטטיסטיקה מודרנית
החוג הנותן: מתמטיקה נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 17:00 18:45 סילברמן 502 ב' ד"ר אריאל יפה, ד"ר אריאל יפה
שעור א ה 10:00 10:45 שפרינצק 115 ב' ד"ר אריאל יפה, ד"ר אריאל יפה
תרגיל א ה 11:00 11:45 שפרינצק 115 ב' ד"ר אריאל יפה
הקורס יינתן בקמפוס קריית א"י ספרא. תלמידים שלמדו קורס 52525 "למידה סטטיסטית וניתוח נתונים" אינם רשאים ללמוד קורס זה. חובה בשנה ג' לתלמידי סט'-מתמטיקה (מסלול 1025) וסט'-מדעי המחשב (מסלול 3017). תנאי קדם: 52309 תיאוריה סט' למדעי המחשב
80517
תורת המידה
החוג הנותן: מתמטיקה נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 12:00 12:45 מתמטיקה 2 א' פרופ תמי ציגלר, פרופ תמי ציגלר
שעור א ד 10:00 11:45 מתמטיקה 2 א' פרופ תמי ציגלר, פרופ תמי ציגלר
תרגיל א ג 14:00 14:45 שפרינצק 114 א' מר נתנאל לוי
תרגיל ב ג 12:00 12:45 שפרינצק 114 א' מר נתנאל לוי
מומלץ כקורס רקע: קורס מס' 80516.
לימודי חובת בחירה עליך לבחור 3 קורסים מרשימה זו (יש לשים לב לדרישות הקדם):
80200
תורת הקבוצות
החוג הנותן: מתמטיקה נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ד 16:00 17:45 קפלן ב' פרופ איתי קפלן
תרגיל א ה 9:00 9:45 שפרינצק 117 ב'
תרגיל ב ה 10:00 10:45 שפרינצק 116 ב'
תרגיל ג ה 14:00 14:45 שפרינצק 117 ב'
ניתן ללמוד קורס זה בשנה א' היות והוא לא מסתמך על רקע קודם, אולם הקורס דורש חשיבה מתמטית מופשטת יותר מקורסי שנה א' האחרים. לפיכך, בשנה א' הוא מומלץ לתלמידים אוהבי אתגרים.
80320
משוואות דיפרנציאליות
החוג הנותן: מתמטיקה נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 12:00 13:45 שפרינצק 217 ב' ד"ר אור הרשקוביץ, ד"ר אור הרשקוביץ
שעור א ג 10:00 10:45 לוי 06 ב' ד"ר אור הרשקוביץ, ד"ר אור הרשקוביץ
תרגיל א ב 9:00 9:45 שפרינצק 214 ב' מר אייל זליג
תרגיל ב ה 11:00 11:45 שפרינצק 215 ב' מר אייל זליג
החצי השני של הקורס יוקדש למשוואות דיפרנציאליות חלקיות. מומלץ ללמוד את הקורס במקביל לקורסים אנליזה על יריעות (80426) ואנליזה פונקציונאלית (80427), או לאחר הקורס ״חשבון אינפיטיסימלי מתקדם 2 (80316).
80423
מבוא ללוגיקה
החוג הנותן: מתמטיקה נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 14:00 15:45 רוטברג א' ד"ר יאיר חיות, ד"ר יאיר חיות
שעור א ג 11:00 11:45 רוטברג א' ד"ר יאיר חיות, ד"ר יאיר חיות
תרגיל א ג 9:00 9:45 שפרינצק 117 א' מר אור יער
תרגיל ב ה 9:00 9:45 שפרינצק 215 א' מר אור יער
80446
מבנים אלגבריים (2)
החוג הנותן: מתמטיקה נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 10:00 11:45 מתמטיקה 110 ב' פרופ אורי פרזנצ'בסקי, פרופ אורי פרזנצ'בסקי
שעור א ג 9:00 9:45 מתמטיקה 2 ב' פרופ אורי פרזנצ'בסקי, פרופ אורי פרזנצ'בסקי
תרגיל א ד 13:00 13:45 שפרינצק 215 ב' מר אלכס מוצקין
תרגיל ב ה 10:00 10:45 שפרינצק 117 ב' מר אלכס מוצקין
80516
מבוא לטופולוגיה
החוג הנותן: מתמטיקה נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 14:00 15:45 פלדמן ב ב' ד"ר יואל גרומן, ד"ר יואל גרומן
שעור א ג 11:00 11:45 לוי 06 ב' ד"ר יואל גרומן, ד"ר יואל גרומן
תרגיל א ג 16:00 16:45 שפרינצק 117 ב' מר אור רז
תרגיל ב ג 14:00 14:45 פלדמן ב ב' מר אור רז
מומלץ כקורס רקע: הקורס תורת הקבוצות (80200). מומלץ ללמוד את הקורס מבנים אלגברים 1 (80445) כקורס מקדים או במקביל לקורס 80516.
80519
פונקציות מרוכבות
החוג הנותן: מתמטיקה נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 10:00 11:45 שפרינצק 115 א' פרופ יבגני סטרחוב, פרופ יבגני סטרחוב
שעור א ד 15:00 15:45 אולם לוין א' פרופ יבגני סטרחוב, פרופ יבגני סטרחוב
תרגיל א ב 9:00 9:45 מתמטיקה 110 א' מר שאול רגימוב
תרגיל ב ב 14:00 14:45 שפרינצק 213 א' מר שאול רגימוב
דרישה מקבילה: חשבון אינפיניטסימלי 3 (80415).
וגם . החל משנת תשע"ט על התלמידים ללמוד קורס אחד לפחות בשפה האנגלית. יש לבחור את אחד מהקורסים המוצעים בשנה ב' או ג':
80301
אנליזה נומרית
החוג הנותן: מתמטיקה נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 12:00 13:45 שפרינצק 215 א' פרופ רז קופרמן
הקורס יינתן באנגלית.
80428
תורת המשחקים (1)
החוג הנותן: מתמטיקה נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 16:00 17:45 פלדמן ב ב' ד"ר ג'פרי מנש
תרגיל א ה 10:00 10:45 מתמטיקה 110 ב' מר אור שלום
תרגיל ב ה 11:00 11:45 מתמטיקה 110 ב' מר אור שלום
תרגיל ג ד 9:00 9:45 מתמטיקה 110 ב' מר אור שלום
הקורס יינתן באנגלית.
80520
קומבינטוריקה
החוג הנותן: מתמטיקה נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 12:00 14:45 שפרינצק 101 א' ד"ר יובל פלד
הקורס יינתן באנגלית.
80779
תורת הקטגוריות
החוג הנותן: מתמטיקה נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 16:00 17:45 שפרינצק 115 א' ד"ר יואל גרומן
הקורס מומלץ מאוד למי שמתכוון לקחת את הקורס 80599 במקביל בסמסטר א' ו\או קורסים 80598, 80607 ו- 80637 בסמסטר ב'. הקורס יינתן באנגלית.
קורסי בחירה להשלמת הנקודות במתמטיקה אפשר לבחור מרשימת הקורסים הבאה:
67720
תורת השיכונים המטריים ושימושיה האלגוריתמים
החוג הנותן: מתמטיקה נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: עבודה שוטפת

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 15:00 17:45 C500 א' פרופ יאיר ברטל
שעור א ג 15:00 17:45 C500 א' פרופ יאיר ברטל
הקורס משתייך לתחום "תיאוריה" בתוכנית המוסמך. קורס מוסמך הפתוח לתלמידי שנה ג באישור המרצה. לתשומת לבכם, ייתכן והקורס יילמד בשפה האנגלית.
80302
מבוא למחקר במתמטיקה
החוג הנותן: מתמטיקה נ"ז: 1 ש"ש: 14 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: השתתפות פעילה

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ד 16:00 17:45 פלדמן ב א' פרופ יונתן ברויאר
פתוח גם לתלמידי אמירים ותלמידים מצטיינים משנה ב' באישור המרצה.
80402
תולדות המתמטיקה
החוג הנותן: מתמטיקה נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: מבחן בית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 10:00 10:45 שפרינצק 217 א' פרופ רון ליבנה, פרופ רון ליבנה
שעור א ה 12:00 13:45 שפרינצק 217 א' פרופ רון ליבנה, פרופ רון ליבנה
מומלץ ללמוד במקביל את הקורס מבנים אלגברים 1 (80445).
80421
תורת ההסתברות (2)
החוג הנותן: מתמטיקה נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: מבחן בית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ד 9:00 9:45 שפרינצק 114 ב' פרופ אורי גוראל-גורביץ, פרופ אורי גוראל-גורביץ
שעור א ד 14:00 15:45 שפרינצק 116 ב' פרופ אורי גוראל-גורביץ, פרופ אורי גוראל-גורביץ
80428
תורת המשחקים (1)
החוג הנותן: מתמטיקה נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 16:00 17:45 פלדמן ב ב' ד"ר ג'פרי מנש
תרגיל א ה 10:00 10:45 מתמטיקה 110 ב' מר אור שלום
תרגיל ב ה 11:00 11:45 מתמטיקה 110 ב' מר אור שלום
תרגיל ג ד 9:00 9:45 מתמטיקה 110 ב' מר אור שלום
הקורס יינתן באנגלית.
80520
קומבינטוריקה
החוג הנותן: מתמטיקה נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 12:00 14:45 שפרינצק 101 א' ד"ר יובל פלד
הקורס יינתן באנגלית.
80539
קורס קריאה במתמטיקה 2 נז
החוג הנותן: מתמטיקה נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: הדרכה סמסטר: א' סוג הבחינה: השתתפות פעילה

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
הדרכה א א' ד"ר יאיר חיות
הדרכה ב א' ד"ר ארי שנידמן
הדרכה ג א' ד"ר יואל גרומן
הדרכה ד א'
תלמידים עם ממוצע 85 ומעלה רשאים להשתתף בקורס. יש למצוא מנחה ולתאם מולו את הנושא של הקורס. השתתפות באישור יועץ בוגר של החוג למתמטיקה בלבד. תלמידי תואר שני צריכים אישור של יועץ מוסמך בלבד.
80540
קורס קריאה במתמטיקה - 4 נ"ז
החוג הנותן: מתמטיקה נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: הדרכה סמסטר: א'

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
הדרכה א א'
תלמידים עם ממוצע 85 ומעלה רשאים להשתתף בקורס. יש למצוא מנחה ולתאם מולו את הנושא של הקורס. השתתפות באישור יועץ בוגר של החוג למתמטיקה בלבד. תלמידי תואר שני צריכים אישור של יועץ מוסמך בלבד.
80541
קורס קריאה במתמטיקה - 3 נ"ז
החוג הנותן: מתמטיקה נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: הדרכה סמסטר: א' סוג הבחינה: השתתפות פעילה

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
הדרכה ב א' פרופ עומר בן-נריה
הדרכה ג א' פרופ ענר שלו
הדרכה ד א' פרופ יונתן ברויאר
תלמידים עם ממוצע 85 ומעלה רשאים להשתתף בקורס. יש למצוא מנחה ולתאם מולו את הנושא של הקורס. השתתפות באישור יועץ בוגר של החוג למתמטיקה בלבד. תלמידי תואר שני צריכים אישור של יועץ מוסמך בלבד.
80616
תורת המודלים 1
החוג הנותן: מתמטיקה נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: עבודה בכתב


סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 16:00 18:45 שפרינצק 117 א' ד"ר יאיר חיות
ייתכן והקורס ילמד באנגלית. קורס לתלמידי מוסמך אשר פתוח לתלמידי בוגר שנה ג'.
80625
דינמיקה טופולוגית
החוג הנותן: מתמטיקה נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 14:00 15:45 שפרינצק 26 ב' פרופ מיכאל הוכמן
ייתכן והקורס ילמד באנגלית.
80628
גיאומטריה דיסקרטית 1
החוג הנותן: מתמטיקה נ"ז: 6 ש"ש: 84 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב


סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 11:00 12:45 רוס A70 א' פרופ ערן נבו, פרופ ערן נבו
שעור א ג 11:00 12:45 רוס A70 א' פרופ ערן נבו, פרופ ערן נבו
שעור א ד 11:00 12:45 רוס A70 א' פרופ ערן נבו, פרופ ערן נבו
שעור א ד 11:00 12:45 רוס A70 א' פרופ ערן נבו, פרופ ערן נבו
תרגיל א ד 15:00 16:45 שפרינצק 213 א'
הקורס יתקיים באנגלית. הקורס מתקיים בשיתוף עם האוניברסיטה החופשית של ברלין FUB.
80637
גאומטריה אלגברית
החוג הנותן: מתמטיקה נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 10:00 11:45 שפרינצק 27 ב'
שעור א ד 13:00 14:45 שפרינצק 102 ב'
מומלץ ללמוד את הקורס מושגי יסוד באלגברה קומוטטיבית (80599) בסמסטר א'. המרצה הוא ד"ר זאב רוזנגרטן. הקורס יינתן באנגלית.
80644
מספרים פי-אדיים
החוג הנותן: מתמטיקה נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: עבודה בכתב


סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 12:00 13:45 לוי 06 א' פרופ יעקב ורשבסקי
תלמידים מצטיינים שלא למדו חלק מדרישות הקדם יכולים להירשם לקורס באישור המרצה.
80657
אנליזה של פונקציות בוליאניות
החוג הנותן: מתמטיקה נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: עבודה בכתב


סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 14:00 16:45 ב' ד"ר נעם ליפשיץ
80721
השיטה ההסתברותית בקומבינטוריקה
החוג הנותן: מתמטיקה נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: מבחן בית


סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 14:00 14:45 מתמטיקה 209 ב' ד"ר יובל פלד, ד"ר יובל פלד
שעור א ה 10:00 11:45 מתמטיקה 209 ב' ד"ר יובל פלד, ד"ר יובל פלד
80737
מבוא לתהליכים מקריים
החוג הנותן: מתמטיקה נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 10:00 11:45 שפרינצק 214 ב' ד"ר אוהד פלדהיים
תרגיל א ג 13:00 13:45 שפרינצק 25 ב' ד"ר אוהד פלדהיים
במידה ולא ניתן יהיה לקיים בחינה רגילה המטלה תהיה עבודה מסכמת
80757
נושאים בתורת המידה הגיאומטרית
החוג הנותן: מתמטיקה נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: עבודה שוטפת


סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 10:00 11:45 שפרינצק 202 א' ד"ר אור הרשקוביץ, ד"ר אור הרשקוביץ
שעור א ה 11:00 11:45 שפרינצק 201 א' ד"ר אור הרשקוביץ, ד"ר אור הרשקוביץ
הקורס יהיה פתוח גם לתלמידי שנה ג׳ שלקחו כבר את הקורסים תורת המידה ואינפי מתקדם (2). מומלץ לקחת את הקורס לאחר, או במקביל לקורס ״מושגי יסוד בגיאומטריה דיפרנציאלית״ (80608). הציון ינתן כולו על בסיס תרגילי בית.
80787
קורס קריאה במתמטיקה - 2 נ"ז
החוג הנותן: מתמטיקה נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: הדרכה סמסטר: ב'

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
הדרכה א ב'
הדרכה ב ב'
הדרכה ג ב'
תלמידים עם ממוצע 85 ומעלה רשאים להשתתף בקורס. יש למצוא מנחה ולתאם מולו את הנושא של הקורס. השתתפות באישור יועץ בוגר של החוג למתמטיקה בלבד. תלמידי תואר שני צריכים אישור של יועץ מוסמך בלבד.
80788
קורס קריאה במתמטיקה - 4 נ"ז
החוג הנותן: מתמטיקה נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: הדרכה סמסטר: ב'

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
הדרכה א ב'
תלמידים עם ממוצע 85 ומעלה רשאים להשתתף בקורס. יש למצוא מנחה ולתאם מולו את הנושא של הקורס. השתתפות באישור יועץ בוגר של החוג למתמטיקה בלבד. תלמידי תואר שני צריכים אישור של יועץ מוסמך בלבד.
80789
קורס קריאה במתמטיקה - 3 נ"ז
החוג הנותן: מתמטיקה נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: הדרכה סמסטר: ב'

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
הדרכה א ב'
הדרכה ב ב'
הדרכה ג ב'
תלמידים עם ממוצע 85 ומעלה רשאים להשתתף בקורס. יש למצוא מנחה ולתאם מולו את הנושא של הקורס. השתתפות באישור יועץ בוגר של החוג למתמטיקה בלבד. תלמידי תואר שני צריכים אישור של יועץ מוסמך בלבד.
80869
אלגבראות לי
החוג הנותן: מתמטיקה נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 12:00 13:45 שפרינצק 202 ב' פרופ ענר שלו
ייתכן והקורס ילמד באנגלית.
80948
חבורות אלגבריות
החוג הנותן: מתמטיקה נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: השתתפות פעילה

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 16:00 17:45 שפרינצק 24 א' פרופ יעקב ורשבסקי
80962
תורת הקבוצות התיאורית
החוג הנותן: מתמטיקה נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ד 16:00 16:45 שפרינצק 24 ב' פרופ עומר בן-נריה, פרופ עומר בן-נריה
שעור א ה 10:00 11:45 שפרינצק 24 ב' פרופ עומר בן-נריה, פרופ עומר בן-נריה
דרוש רקע בלוגיקה.
80971
הצגות של חבורות לי קומפקטיות ואלגבראות לי
החוג הנותן: מתמטיקה נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: עבודה שוטפת

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ה 10:00 12:45 רוס 63 א' ד"ר אלכסנדר יום דין
קורסי בחירה . סטטיסטיקה. להשלמת התואר בסטטיסטיקה (סה"כ 49 נ"ז) יש ללמוד קורסי בחירה. ניתן לבחור קורסים מהמחלקה לסטטיסטיקה (מהרשימה שלהלן) או מהחוגים מתמטיקה ומדעי המחשב בהתאם להנחיות המופיעות בשנתון סטטיסטיקה.
52010
תורת האינפורמציה ויישומיה בסטטיסטיקה
החוג הנותן: מתמטיקה נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: מבחן ממוחשב בבית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 8:00 10:45 3202 חבר א' פרופ יוסף רינות
אינם ראשים ללמוד קורס זה, מי שלמד קורס 67548 (מבוא לאינפורמציה ולהסקה). חלק מהמפגשים יימשכו עד לשעה 10:00 הודעה על זמני המפגשים תימסר ע"י המרצה.
52020
גיאומטריה של מידע
החוג הנותן: מתמטיקה נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: עבודה בכתב


סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ד 14:00 16:45 1707 חברה א' ד"ר אריאל יפה
52114
שיטות בייזיאניות בבעיות מרובות-פרמטרים
החוג הנותן: מתמטיקה נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: עבודה שוטפת

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 9:00 11:45 2203 חבר א' ד"ר אסף ויינשטיין
52542
מודלים לינארים מוכללים
החוג הנותן: מתמטיקה נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ד 11:00 13:45 2305 חבר א' פרופ שמואל אומן
הקורס יינתן בשפה האנגלית.
52700
ניתוח נתונים קטגוריים
החוג הנותן: מתמטיקה נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 8:00 10:45 1711 חברה ב' פרופ צבי גילולה
52750
נושאים נבחרים באמידה בסקרי דגימה
החוג הנותן: מתמטיקה נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 15:00 17:45 2304 חבר ב' ד"ר אריה רייטר
52755
שיטות ביוסטטיסטיות
החוג הנותן: מתמטיקה נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: עבודה שוטפת

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 17:00 19:45 3613א' חבר ב' פרופ דוד צוקר
הקורס יינתן בשפה האנגלית.
52888
שיטות ניטור לזיהוי שינוי בהתפלגות
החוג הנותן: מתמטיקה נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 9:00 11:45 2302 חבר ב' פרופ משה פולק
הקורס יינתן בשפה האנגלית
קורסי בחירה ניתן לבחור סמינר כחלק מקורסי הבחירה במתמטיקה:
80576
טופולוגיה דיפרנציאלית
החוג הנותן: מתמטיקה נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: סמינריון סמסטר: ב' סוג הבחינה: רפרט


סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
סמינריון א ג 12:00 13:45 שפרינצק 24 ב' ד"ר אור הרשקוביץ
הסמינר מיועד לתלמידים שכבר למדו את הקורס אינפי מתקדם 2. תלמידים שלמדו רק את הקורס אינפי מתקדם 1, צריכים את אישור המרצה.
80584
יריעות תלת מימדיות
החוג הנותן: מתמטיקה נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: סמינריון סמסטר: א' סוג הבחינה: רפרט


סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
סמינריון א ד 10:00 11:45 שפרינצק 29 א' פרופ צליל סלע
80612
נושאים באנליזה
החוג הנותן: מתמטיקה נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: סמינריון סמסטר: ב' סוג הבחינה: רפרט

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
סמינריון א ד 14:00 15:45 שפרינצק 101 ב' פרופ יורם לסט
80877
נושאים באלגברה
החוג הנותן: מתמטיקה נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: סמינריון סמסטר: ב' סוג הבחינה: רפרט

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
סמינריון א ה 10:00 11:45 רוס 63 ב' פרופ ענר שלו
80895
נושאים בקודים מתקני שגיאות קוונטים
החוג הנותן: מתמטיקה נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: סמינריון סמסטר: א' סוג הבחינה: רפרט


סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
סמינריון א ב 14:00 15:45 רוס 63 א' ד"ר שי אברה
80937
קוהומולוגיה של חבורות ושימושיה בתורת המספרים
החוג הנותן: מתמטיקה נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: סמינריון סמסטר: ב' סוג הבחינה: רפרט

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
סמינריון א א 14:00 15:45 שפרינצק 24 ב' ד"ר שאול זמל
הסמינר מיועד למי שלמד את הקורסים מבנים אלגברים 1 (80445) ומבנים אלגברים 2 (80446).
קורסי בחירה . קורסי בחירה למוסמך המיועדים גם לתלמידי בוגר שנה ג'.
80598
מושגי יסוד בתורת ההצגות
החוג הנותן: מתמטיקה נ"ז: 6 ש"ש: 84 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 12:00 13:45 שפרינצק 214 ב' ד"ר שי אברה, ד"ר שי אברה
שעור א ה 12:00 13:45 שפרינצק 101 ב' ד"ר שי אברה, ד"ר שי אברה
תרגיל א ג 16:00 17:45 שפרינצק 101 ב' מר מיכאל צ'פמן
80599
מושגי יסוד באלגברה קומוטטיבית וגיאומטריה אלגברית
החוג הנותן: מתמטיקה נ"ז: 6 ש"ש: 84 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 10:00 11:45 שפרינצק 117 א' ד"ר שאול זמל, ד"ר שאול זמל
שעור א ג 10:00 11:45 שפרינצק 116 א' ד"ר שאול זמל, ד"ר שאול זמל
תרגיל א ג 14:00 15:45 שפרינצק 26 א' מר גבע ישפה
מומלץ לקחת את הקורס בתורת הקטגוריות (80779) במקביל.
80607
מושגי יסוד בטופולוגיה אלגברית
החוג הנותן: מתמטיקה נ"ז: 6 ש"ש: 84 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: מבחן בית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 12:00 13:45 שפרינצק 26 ב' פרופ תומר שלנק, פרופ תומר שלנק
שעור א ג 14:00 15:45 שפרינצק 28 ב' פרופ תומר שלנק, פרופ תומר שלנק
תרגיל א ג 10:00 11:45 שפרינצק 28 ב' מר שי קידר
מיועד לתלמידי מוסמך ולתלמידי בוגר שנה ג'. מומלץ לקחת את 80779 בסמסטר א'.
80608
מושגי יסוד בגאומטריה דיפרנציאלית
החוג הנותן: מתמטיקה נ"ז: 6 ש"ש: 84 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 13:00 14:45 שפרינצק 202 א' פרופ יעקב סולומון, פרופ יעקב סולומון
שעור א ב 16:00 17:45 רוס A70 א' פרופ יעקב סולומון, פרופ יעקב סולומון
שעור א ב 16:00 17:45 רוס A70 א' פרופ יעקב סולומון, פרופ יעקב סולומון
תרגיל א א 16:00 17:45 שפרינצק 29 א' מר אסף קפוטא
מיועד לתלמידי מוסמך ולתלמידי בוגר שנה ג'.
80615
התורה הארגודית
החוג הנותן: מתמטיקה נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: מבחן בית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 15:00 16:45 שפרינצק 202 ב' פרופ בנימין ווייס, פרופ בנימין ווייס
שעור א ה 9:00 9:45 שפרינצק 26 ב' פרופ בנימין ווייס, פרופ בנימין ווייס
ייתכן והקורס ילמד באנגלית.
80629
סטטיסטיקה במימדים גבוהים
החוג הנותן: מתמטיקה נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: עבודה בכתב


סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 10:00 11:45 שפרינצק 114 א' פרופ זמר קוזלוב, פרופ זמר קוזלוב
שעור א ה 11:00 11:45 שפרינצק 217 א' פרופ זמר קוזלוב, פרופ זמר קוזלוב
80637
גאומטריה אלגברית
החוג הנותן: מתמטיקה נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 10:00 11:45 שפרינצק 27 ב'
שעור א ד 13:00 14:45 שפרינצק 102 ב'
מומלץ ללמוד את הקורס מושגי יסוד באלגברה קומוטטיבית (80599) בסמסטר א'. המרצה הוא ד"ר זאב רוזנגרטן. הקורס יינתן באנגלית.
80756
תורת המספרים האלגבריים
החוג הנותן: מתמטיקה נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: מבחן בית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ה 10:00 12:45 שפרינצק 102 א' ד"ר ארי שנידמן
הקורס יינתן באנגלית.
80779
תורת הקטגוריות
החוג הנותן: מתמטיקה נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 16:00 17:45 שפרינצק 115 א' ד"ר יואל גרומן
הקורס מומלץ מאוד למי שמתכוון לקחת את הקורס 80599 במקביל בסמסטר א' ו\או קורסים 80598, 80607 ו- 80637 בסמסטר ב'. הקורס יינתן באנגלית.
80869
אלגבראות לי
החוג הנותן: מתמטיקה נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 12:00 13:45 שפרינצק 202 ב' פרופ ענר שלו
ייתכן והקורס ילמד באנגלית.