החוג לכלכלה ומינהל עסקים (343) - מסלול מוסמך כלכלה פיננסית - לא מחקרי
קורסי המסלול
תואר מוסמך
מוסמך כלכלה פיננסית - לא מחקרי (3431)
שנה א'
לימודי חובה . לימודי ההשלמה לתלמידים שלא קיבלו פטור. הקורס החלופי ל-55904 הוא 55803, הקורס החלופי ל- 55902 הוא 55802. ציון מעבר בכל אחד מהקורסים הוא - 70. קורסים אלה חובה ללמוד בשנת הלימודים הראשונה לתואר מוסמך. קורסים אלה אינם נכללים במנין הנקודות לתואר, ולפיכך גם הציונים הניתנים בהם אינם נכללים בשכלול הציונים הסופי בתואר.
55902
מבוא לחשבונאות
החוג הנותן: כלכלה ומינהל עסקים נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' או ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ותרגיל א ו 8 11 2111 חבר א' ד"ר אלישיב-דוד וידמן
שעור ותרגיל ב ד 18 21 א' ד"ר בנימין סגל
שעור ותרגיל ג ו 11 14 2111 חבר ב' רו"ח איתמר בן -מאיר
שעור ותרגיל ד ד 15 18 2111 חבר ב' ד"ר קרן בר-חוה
קבוצה ב' תתקיים בשפה האנגלית בקבוצה זו לא יתקיים מבחן סופי אלה בחנים במהלך הסמסטר. קבוצות ב' ו ד' ינתנו באופן מקוון. ציון עובר לתלמידי מוסמך הינו -70.
55904
מבוא למימון
החוג הנותן: כלכלה ומינהל עסקים נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' או ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ו 11 14 2111 חבר א' ד"ר מאיה שטאון
שעור ב ד 15 18 3102 חבר א' פרופ משה לוי
שעור ג ו 8 11 ח עסקאות ב' פרופ משה לוי
שעור ד ה 15 18 C220 ב' פרופ משה לוי
שעור ד ה 15 18 C220 ב' פרופ משה לוי
תרגיל א ה 18 19 3613א' חברה א' גב זיו אלעזר
תרגיל ב ד 14 15 2111 חבר א' מר חורחה-יצחק ברטאוס
תרגיל ג ה 18 19 C220 ב' מר חורחה-יצחק ברטאוס
תרגיל ג ה 18 19 C220 ב' מר חורחה-יצחק ברטאוס
תרגיל ד ה 14 15 3105 חבר ב' מר חורחה-יצחק ברטאוס
דרישות מוקדמות: קורס מס' 55797, קורס 55796. קבוצה ג' ביום שישי בסמסטר ב' תתקיים בשפה האנגלית. קבוצה ב' ביום רביעי בסמסטר א' תלמד באופן היברידי - בכיתה פרונטלית, ניתן יהיה ללמוד מהכיתה או להתחבר באופן מקוון. שיעור ד ותרגיל ג׳ ילמדו בקמפוס ספרא. ציון עובר לתלמידי מוסמך הינו -70. הנוכחות בשעת התרגול הינה רשות.
לימודי חובה . קורסי חובה מלימודי כלכלה. לימודי חובה לשני המסלולים, המחקרי והלא מחקרי.
57588
מימון למוסמך
החוג הנותן: כלכלה ומינהל עסקים נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ד 16 19 3305 חברה ב' פרופ אילן קרמר
קורס חובה לתלמידי המסלול בכלכלה פיננסית. פתוח לתלמידי מ"א בכלכלה במסלולים האחרים בכפוף למספר המקומות הפנויים. נדרש רקע בתיאוריה מיקרו כלכלית ואלגברה ליניארית.
57800
תאוריה מקרו-כלכלית א
החוג הנותן: כלכלה ומינהל עסקים נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ה 14 18 26502 א' ד"ר ערן הופמן
57819
מיקרו כלכלה למוסמך
החוג הנותן: כלכלה ומינהל עסקים נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 19 21 1706 חברה א' ד"ר ג'פרי מנש, ד"ר ג'פרי מנש
שעור א ד 18 20 1706 חברה א' ד"ר ג'פרי מנש, ד"ר ג'פרי מנש
57824
אקונומטריקה למוסמך א'
החוג הנותן: כלכלה ומינהל עסקים נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב


סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ה 9 13 26502 א' ד"ר מיכאל עמיאור
אינו פתוח למי שלמד את קורס 57988 'אקונומטריקה למוסמך א' מחקרי'
לימודי חובה . קורסי חובה מלימודי מינהל עסקים. לימודי חובה לשני המסלולים, המחקרי והלא מחקרי.
55710
נושאים בכלכלה פיננסית ב'
החוג הנותן: כלכלה ומינהל עסקים נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 15 18 4128-חדר ישיבות מנהל עסקים א' פרופ אנדרו אלול, פרופ אנדרו אלול, פרופ אנדרו אלול, פרופ אנדרו אלול, פרופ אנדרו אלול, פרופ אנדרו אלול, פרופ אנדרו אלול, פרופ אנדרו אלול, פרופ ישי יפה, פרופ ישי יפה, פרופ ישי יפה, פרופ ישי יפה, פרופ ישי יפה, פרופ ישי יפה, פרופ ישי יפה, פרופ ישי יפה
שעור א א 15 19 4128-חדר ישיבות מנהל עסקים א' פרופ אנדרו אלול, פרופ אנדרו אלול, פרופ אנדרו אלול, פרופ אנדרו אלול, פרופ אנדרו אלול, פרופ אנדרו אלול, פרופ אנדרו אלול, פרופ אנדרו אלול, פרופ ישי יפה, פרופ ישי יפה, פרופ ישי יפה, פרופ ישי יפה, פרופ ישי יפה, פרופ ישי יפה, פרופ ישי יפה, פרופ ישי יפה
שעור א ב 15 19 4128-חדר ישיבות מנהל עסקים א' פרופ אנדרו אלול, פרופ אנדרו אלול, פרופ אנדרו אלול, פרופ אנדרו אלול, פרופ אנדרו אלול, פרופ אנדרו אלול, פרופ אנדרו אלול, פרופ אנדרו אלול, פרופ ישי יפה, פרופ ישי יפה, פרופ ישי יפה, פרופ ישי יפה, פרופ ישי יפה, פרופ ישי יפה, פרופ ישי יפה, פרופ ישי יפה
שעור א ג 15 18 4128-חדר ישיבות מנהל עסקים א' פרופ אנדרו אלול, פרופ אנדרו אלול, פרופ אנדרו אלול, פרופ אנדרו אלול, פרופ אנדרו אלול, פרופ אנדרו אלול, פרופ אנדרו אלול, פרופ אנדרו אלול, פרופ ישי יפה, פרופ ישי יפה, פרופ ישי יפה, פרופ ישי יפה, פרופ ישי יפה, פרופ ישי יפה, פרופ ישי יפה, פרופ ישי יפה
שעור א ד 15 19 4128-חדר ישיבות מנהל עסקים א' פרופ אנדרו אלול, פרופ אנדרו אלול, פרופ אנדרו אלול, פרופ אנדרו אלול, פרופ אנדרו אלול, פרופ אנדרו אלול, פרופ אנדרו אלול, פרופ אנדרו אלול, פרופ ישי יפה, פרופ ישי יפה, פרופ ישי יפה, פרופ ישי יפה, פרופ ישי יפה, פרופ ישי יפה, פרופ ישי יפה, פרופ ישי יפה
שעור א ה 15 18 4128-חדר ישיבות מנהל עסקים א' פרופ אנדרו אלול, פרופ אנדרו אלול, פרופ אנדרו אלול, פרופ אנדרו אלול, פרופ אנדרו אלול, פרופ אנדרו אלול, פרופ אנדרו אלול, פרופ אנדרו אלול, פרופ ישי יפה, פרופ ישי יפה, פרופ ישי יפה, פרופ ישי יפה, פרופ ישי יפה, פרופ ישי יפה, פרופ ישי יפה, פרופ ישי יפה
שעור א ה 15 18 4128-חדר ישיבות מנהל עסקים א' פרופ אנדרו אלול, פרופ אנדרו אלול, פרופ אנדרו אלול, פרופ אנדרו אלול, פרופ אנדרו אלול, פרופ אנדרו אלול, פרופ אנדרו אלול, פרופ אנדרו אלול, פרופ ישי יפה, פרופ ישי יפה, פרופ ישי יפה, פרופ ישי יפה, פרופ ישי יפה, פרופ ישי יפה, פרופ ישי יפה, פרופ ישי יפה
שעור א ה 15 19 4128-חדר ישיבות מנהל עסקים א' פרופ אנדרו אלול, פרופ אנדרו אלול, פרופ אנדרו אלול, פרופ אנדרו אלול, פרופ אנדרו אלול, פרופ אנדרו אלול, פרופ אנדרו אלול, פרופ אנדרו אלול, פרופ ישי יפה, פרופ ישי יפה, פרופ ישי יפה, פרופ ישי יפה, פרופ ישי יפה, פרופ ישי יפה, פרופ ישי יפה, פרופ ישי יפה
הקורס יתקיים בין השעות 15:30-18:30 הוא פתוח לתלמידי מחקר ולתלמידי כלכלה פיננסית. תלמידי התמחות במימון באישור פרופ' יפה בלבד. הקורס יתקיים בחדר הישיבות 4128 בקומה 4.
55977
מערכות פיננסיות מסביב לעולם
החוג הנותן: כלכלה ומינהל עסקים נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ותרגיל א ב 15 18 ח עסקאות א' פרופ ישי יפה
הקורס יינתן באנגלית. דרישת קדם: קורס מס' 55803 או 55904. הקורס חובה לתלמידי כלכלה פיננסית. הקורס יתחיל בשעה 15:30
לימודי חובת בחירה . לימודי חובה במנהל עסקים לשני המסלולים, המחקרי והלא מחקרי. - שנה א' יש ללמוד את 55846 או 55832. ניתן ומולץ ללמוד את שני הקורסים - הקורס השני יוכר כקורס בחירה במינהל עסקים.
55832
ניהול פיננסי
החוג הנותן: כלכלה ומינהל עסקים נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ותרגיל א ו 11 14 2110 חברה ב' פרופ אילן קרמר, מר ניר יוסף
שעור ותרגיל ג ה 18 21 2111 חבר ב' פרופ אילן קרמר, מר ניר יוסף
דרישת קדם. : קורס מס' 55904 או 55803
55846
השקעות וניירות ערך
החוג הנותן: כלכלה ומינהל עסקים נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור סמסטר: א' או ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ו 8 11 2113 חבר א' ד"ר אורית מילוא
שעור ב ה 15 18 3105 חבר ב' ד"ר אורית מילוא
דרישת קדם. קורס מס' 55803 או 55904.
קורסי בחירה לימודי בחירה ממינהל עסקים למסלול המחקרי והלא מחקרי. ניתן לקחת קורסי בחירה מהמחלקה לכלכלה או מביה"ס למינהל עסקים לפי הפירוט שלהלן. לתשומת לבכם, היקף הלימודים המינימלי בכל אחד מהחוגים הינו 22 נ"ז.
55709
אופציות ונכסים מותנים
החוג הנותן: כלכלה ומינהל עסקים נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ותרגיל א ה 18 21 2113 חבר א' ד"ר אורית מילוא
דרישת קדם. או במקביל: קורס מס' 55846 .
55718
רגולציה פיננסית לשיפור השווקים: עקרונות, מוסדות, יישומים
החוג הנותן: כלכלה ומינהל עסקים נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ותרגיל א ה 18 20 3102 חבר ב' פרופ דניאל שידלובסקי
קורס פתוח גם לתלמידי בוגר שנה ג
55728
אג"חים
החוג הנותן: כלכלה ומינהל עסקים נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ותרגיל א ה 15 18 2102 חברה א' מר יוסי לוי
דרישת קדם או דרישה במקביל : קורס מס' 55846. פתוח כסמינר רק לתלמיד שלומד התמחות ראשית במימון. לתלמיד התמחות ראשית במימון שבוחר בקורס זה כסמינר דרישות הקדם הן קורסים 55846ו-55832.
55732
אקטיביזם של משקיעים מוסדיים
החוג הנותן: כלכלה ומינהל עסקים נ"ז: 1 ש"ש: 14 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 15 18 4128-חדר ישיבות מנהל עסקים ב' פרופ ג'וליאן פרנקס, פרופ ג'וליאן פרנקס, פרופ ג'וליאן פרנקס, פרופ ג'וליאן פרנקס
שעור א ב 15 18 4128-חדר ישיבות מנהל עסקים ב' פרופ ג'וליאן פרנקס, פרופ ג'וליאן פרנקס, פרופ ג'וליאן פרנקס, פרופ ג'וליאן פרנקס
שעור א ג 15 19 4128-חדר ישיבות מנהל עסקים ב' פרופ ג'וליאן פרנקס, פרופ ג'וליאן פרנקס, פרופ ג'וליאן פרנקס, פרופ ג'וליאן פרנקס
שעור א ה 15 18 4128-חדר ישיבות מנהל עסקים ב' פרופ ג'וליאן פרנקס, פרופ ג'וליאן פרנקס, פרופ ג'וליאן פרנקס, פרופ ג'וליאן פרנקס
הקורס מיועד לתלמידי מחקר במימון וחשבונאות, ולתלמידי כלכלה פיננסית.
55766
מימון יזמות - מתקדם
החוג הנותן: כלכלה ומינהל עסקים נ"ז: 1 ש"ש: 14 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 20 22 ב' פרופ מרקו דה רין, פרופ מרקו דה רין, פרופ מרקו דה רין, פרופ מרקו דה רין, פרופ מרקו דה רין, פרופ מרקו דה רין, פרופ מרקו דה רין
שעור א ג 20 22 ב' פרופ מרקו דה רין, פרופ מרקו דה רין, פרופ מרקו דה רין, פרופ מרקו דה רין, פרופ מרקו דה רין, פרופ מרקו דה רין, פרופ מרקו דה רין
שעור א ג 20 22 ב' פרופ מרקו דה רין, פרופ מרקו דה רין, פרופ מרקו דה רין, פרופ מרקו דה רין, פרופ מרקו דה רין, פרופ מרקו דה רין, פרופ מרקו דה רין
שעור א ג 20 22 ב' פרופ מרקו דה רין, פרופ מרקו דה רין, פרופ מרקו דה רין, פרופ מרקו דה רין, פרופ מרקו דה רין, פרופ מרקו דה רין, פרופ מרקו דה רין
שעור א ג 20 22 ב' פרופ מרקו דה רין, פרופ מרקו דה רין, פרופ מרקו דה רין, פרופ מרקו דה רין, פרופ מרקו דה רין, פרופ מרקו דה רין, פרופ מרקו דה רין
שעור א ג 20 22 ב' פרופ מרקו דה רין, פרופ מרקו דה רין, פרופ מרקו דה רין, פרופ מרקו דה רין, פרופ מרקו דה רין, פרופ מרקו דה רין, פרופ מרקו דה רין
שעור א ג 20 22 ב' פרופ מרקו דה רין, פרופ מרקו דה רין, פרופ מרקו דה רין, פרופ מרקו דה רין, פרופ מרקו דה רין, פרופ מרקו דה רין, פרופ מרקו דה רין
55775
מימון המונים ושווקים אלטרנטיביים
החוג הנותן: כלכלה ומינהל עסקים נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: סדנה סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
סדנה א ד 18 21 2111 חבר ב' פרופ אורלי שדה
הקורס פתוח גם לתלמידי בוגר שנה ג' בחירה. הבחינה תיערך במפגש האחרון. הקורס יתקיים באנגלית. תנאי קדם 55904/55803 יסודות/מבוא למימון.
55789
קריאה מודרכת לתלמידים מתקדמים במימון ו/או בכלכלה פיננסית
החוג הנותן: כלכלה ומינהל עסקים נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: קורס שנתי סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ד 14 16 ח עסקאות שנתי פרופ ישי יפה
הקורס מיועד לתלמידי מחקר ולתלמידי כלכלה פיננסית בלבד.
55916
תחרות ומבנה שווקים
החוג הנותן: כלכלה ומינהל עסקים נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ותרגיל א ב 15 18 3102 חבר ב' ד"ר ליעד בלומרוזן
מומלץ ללמוד את קורס 55740. תנאי קדם 55803 או 55904. הקורס יתחיל בשעה 15:30
55932
ניהול קרן השקעות
החוג הנותן: כלכלה ומינהל עסקים נ"ז: 6 ש"ש: 84 סוג: סדנה סמסטר: קורס שנתי סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
סדנה א ב 18 21 ח עסקאות שנתי פרופ צבי וינר
קורס מוכר כסמינר, דרישה מוקדמת: קורס מספר 55846 . או רקע/ניסיון בשוק ההון , ניתן לשלוח מייל לעוזר ההוראה עם גליון ציונים וקורות חיים: .davids5866@gmail.com
קורסי בחירה . לימודי בחירה מהמחלקה לכלכלה למסלול המחקרי והלא מחקרי. ניתן לקחת קורסי בחירה מהמחלקה לכלכלה או מביה"ס למינהל עסקים לפי הפירוט שלהלן. לתשומת לבכם, היקף הלימודים המינימלי בכל אחד מהחוגים הינו 22 נ"ז.
46142
יחסי מדינה ופיתוח כלכלי בסין העכשווית
החוג הנותן: כלכלה ומינהל עסקים נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב


סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ד 12 14 2303 רוח ב' ד"ר תמר גרוסוולד עוזרי
46863
סין בע"מ – התעצמות כלכלית בזירה הבינלאומית
החוג הנותן: כלכלה ומינהל עסקים נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור וסמינריון סמסטר: קורס שנתי סוג הבחינה: עבודה בכתב


סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור וסמינריון א ד 12 14 2601 רוח א' ד"ר תמר גרוסוולד עוזרי, ד"ר תמר גרוסוולד עוזרי
שעור וסמינריון א ה 8 10 2601 רוח ב' ד"ר תמר גרוסוולד עוזרי, ד"ר תמר גרוסוולד עוזרי
הקורס יינתן באנגלית. פתוח לתלמידי בוגר מצטיינים בשנה ג באישור המרצה.בהינתן האישור יש לפנות למזכירות החוג לקליטת הקורס.
57780
נושאים נבחרים בכלכלת אינפורמציה ג'
החוג הנותן: כלכלה ומינהל עסקים נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ה 10 12 3613א' חברה ב' פרופ אילן קרמר
57781
סדנה בארגון תעשייתי ואקונומטריקה
החוג הנותן: כלכלה ומינהל עסקים נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 10 12 4212 חבר - כלכלה ב' ד"ר אלון איזנברג
דרישת קדם: ציון עובר באקונומטריקה א' למוסמך מחקרי (57988)
57853
ניתוח אקונומטרי של נתוני מרחב ורשתות
החוג הנותן: כלכלה ומינהל עסקים נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ה 13 16 2304 חברה ב' פרופ מיכאל בינסטוק
דרישה מוקדמת: ציון עובר באלגברה ליניארית וידע מתקדם ברגרסיה.
57861
כלכלה עירונית למוסמך
החוג הנותן: כלכלה ומינהל עסקים נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 16 19 4212 חבר - כלכלה א' פרופ דוד ג'נסוב
דרישה מוקדמת: מיקרו א' למוסמך (מחקרי או לא-מחקרי) בציון כלשהו או לימוד במקביל.
57866
מבנה שווקים למוסמך (א')
החוג הנותן: כלכלה ומינהל עסקים נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 16 19 4212 חבר - כלכלה ב' פרופ דוד ג'נסוב
דרישה מוקדמת או בו-זמנית: אקונומטריקה למוסמך א' (מחקרי או לא מחקרי).
57874
סוגיות במדיניות מיסוי
החוג הנותן: כלכלה ומינהל עסקים נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 18 20 3204 חברה א' פרופ מישל סטרבצינסקי
57966
נושאים בתכנון מנגנונים (מיקרו כלכלה ג')
החוג הנותן: כלכלה ומינהל עסקים נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 16 20 3304 חברה ב' פרופ אלכסנדר הרשקוב
שנה ב'
לימודי חובה . קורס חובה במנהל עסקים
55907
סמינר בכלכלה פיננסית
החוג הנותן: כלכלה ומינהל עסקים נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: סמינריון סמסטר: קורס שנתי סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
סמינריון א א 18 20 ח עסקאות א' פרופ יבגני קנדל, פרופ יבגני קנדל
סמינריון א ד 18 20 3102 חבר ב' פרופ יבגני קנדל, פרופ יבגני קנדל
הקורס מיועד לתלמידי התכנית בכלכלה פיננסית. פתוח לתלמידי מוסמך בכלכלה ובמנהל עסקים באישור המרצה.
לימודי חובת בחירה . סמינר במנהל עסקים - לתלמידי המסלול הלא מחקרי. יש לבחור סמינר אחד או קורס חלופי לו.
55713
מימון ניסויי והתנהגותי
החוג הנותן: כלכלה ומינהל עסקים נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ותרגיל א ו 11 14 2303 חברה א' ד"ר יבגני מוגרמן
דרישת קדם. דרישה מוקדמת: קורס מס' 55803 או 55904 בציון 70 לפחות. וקורסים 55846 ו-55832, קורס זה מיועד לתלמידים בשנה האחרונה לתואר. ניתן ללמוד קורס זה כתחליף לסמינר .
55721
חידושים פיננסים לפיתוח כלכלי
החוג הנותן: כלכלה ומינהל עסקים נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ד 18 21 3208 -חבר א' פרופ גלן יאגו
הקורס יינתן באנגלית,דרישת קדם. קורס מס' 55904 או 55803 תלמיד יוכל לבחור אם להגיש את העבודה בעברית או באנגלית. קורס זה חלופי לסמינר. תנאי הקדם לסמינר : שני הקורסים 55832 ו-55846. חלק מהשיעורים יועברו באופן מקוון.
55789
קריאה מודרכת לתלמידים מתקדמים במימון ו/או בכלכלה פיננסית
החוג הנותן: כלכלה ומינהל עסקים נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: קורס שנתי סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ד 14 16 ח עסקאות שנתי פרופ ישי יפה
הקורס מיועד לתלמידי מחקר ולתלמידי כלכלה פיננסית בלבד.
55847
בחירת תיקי השקעות
החוג הנותן: כלכלה ומינהל עסקים נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ותרגיל א ה 18 21 2111 חבר א' פרופ משה לוי
דרישת קדם. קורס מס' 55803 או 55904 קורס זה הוא חלופי לסמינר ויש ללמוד אותו בשנה השניה ללימודים.
55932
ניהול קרן השקעות
החוג הנותן: כלכלה ומינהל עסקים נ"ז: 6 ש"ש: 84 סוג: סדנה סמסטר: קורס שנתי סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
סדנה א ב 18 21 ח עסקאות שנתי פרופ צבי וינר
קורס מוכר כסמינר, דרישה מוקדמת: קורס מספר 55846 . או רקע/ניסיון בשוק ההון , ניתן לשלוח מייל לעוזר ההוראה עם גליון ציונים וקורות חיים: .davids5866@gmail.com
קורסי בחירה לימודי בחירה ממינהל עסקים לתשומת לבכם, היקף הלימודים המינימלי בכל אחד מהחוגים הינו 22 נ"ז.
55709
אופציות ונכסים מותנים
החוג הנותן: כלכלה ומינהל עסקים נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ותרגיל א ה 18 21 2113 חבר א' ד"ר אורית מילוא
דרישת קדם. או במקביל: קורס מס' 55846 .
55718
רגולציה פיננסית לשיפור השווקים: עקרונות, מוסדות, יישומים
החוג הנותן: כלכלה ומינהל עסקים נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ותרגיל א ה 18 20 3102 חבר ב' פרופ דניאל שידלובסקי
קורס פתוח גם לתלמידי בוגר שנה ג
55728
אג"חים
החוג הנותן: כלכלה ומינהל עסקים נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ותרגיל א ה 15 18 2102 חברה א' מר יוסי לוי
דרישת קדם או דרישה במקביל : קורס מס' 55846. פתוח כסמינר רק לתלמיד שלומד התמחות ראשית במימון. לתלמיד התמחות ראשית במימון שבוחר בקורס זה כסמינר דרישות הקדם הן קורסים 55846ו-55832.
55732
אקטיביזם של משקיעים מוסדיים
החוג הנותן: כלכלה ומינהל עסקים נ"ז: 1 ש"ש: 14 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 15 18 4128-חדר ישיבות מנהל עסקים ב' פרופ ג'וליאן פרנקס, פרופ ג'וליאן פרנקס, פרופ ג'וליאן פרנקס, פרופ ג'וליאן פרנקס
שעור א ב 15 18 4128-חדר ישיבות מנהל עסקים ב' פרופ ג'וליאן פרנקס, פרופ ג'וליאן פרנקס, פרופ ג'וליאן פרנקס, פרופ ג'וליאן פרנקס
שעור א ג 15 19 4128-חדר ישיבות מנהל עסקים ב' פרופ ג'וליאן פרנקס, פרופ ג'וליאן פרנקס, פרופ ג'וליאן פרנקס, פרופ ג'וליאן פרנקס
שעור א ה 15 18 4128-חדר ישיבות מנהל עסקים ב' פרופ ג'וליאן פרנקס, פרופ ג'וליאן פרנקס, פרופ ג'וליאן פרנקס, פרופ ג'וליאן פרנקס
הקורס מיועד לתלמידי מחקר במימון וחשבונאות, ולתלמידי כלכלה פיננסית.
55766
מימון יזמות - מתקדם
החוג הנותן: כלכלה ומינהל עסקים נ"ז: 1 ש"ש: 14 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 20 22 ב' פרופ מרקו דה רין, פרופ מרקו דה רין, פרופ מרקו דה רין, פרופ מרקו דה רין, פרופ מרקו דה רין, פרופ מרקו דה רין, פרופ מרקו דה רין
שעור א ג 20 22 ב' פרופ מרקו דה רין, פרופ מרקו דה רין, פרופ מרקו דה רין, פרופ מרקו דה רין, פרופ מרקו דה רין, פרופ מרקו דה רין, פרופ מרקו דה רין
שעור א ג 20 22 ב' פרופ מרקו דה רין, פרופ מרקו דה רין, פרופ מרקו דה רין, פרופ מרקו דה רין, פרופ מרקו דה רין, פרופ מרקו דה רין, פרופ מרקו דה רין
שעור א ג 20 22 ב' פרופ מרקו דה רין, פרופ מרקו דה רין, פרופ מרקו דה רין, פרופ מרקו דה רין, פרופ מרקו דה רין, פרופ מרקו דה רין, פרופ מרקו דה רין
שעור א ג 20 22 ב' פרופ מרקו דה רין, פרופ מרקו דה רין, פרופ מרקו דה רין, פרופ מרקו דה רין, פרופ מרקו דה רין, פרופ מרקו דה רין, פרופ מרקו דה רין
שעור א ג 20 22 ב' פרופ מרקו דה רין, פרופ מרקו דה רין, פרופ מרקו דה רין, פרופ מרקו דה רין, פרופ מרקו דה רין, פרופ מרקו דה רין, פרופ מרקו דה רין
שעור א ג 20 22 ב' פרופ מרקו דה רין, פרופ מרקו דה רין, פרופ מרקו דה רין, פרופ מרקו דה רין, פרופ מרקו דה רין, פרופ מרקו דה רין, פרופ מרקו דה רין
55775
מימון המונים ושווקים אלטרנטיביים
החוג הנותן: כלכלה ומינהל עסקים נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: סדנה סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
סדנה א ד 18 21 2111 חבר ב' פרופ אורלי שדה
הקורס פתוח גם לתלמידי בוגר שנה ג' בחירה. הבחינה תיערך במפגש האחרון. הקורס יתקיים באנגלית. תנאי קדם 55904/55803 יסודות/מבוא למימון.
55789
קריאה מודרכת לתלמידים מתקדמים במימון ו/או בכלכלה פיננסית
החוג הנותן: כלכלה ומינהל עסקים נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: קורס שנתי סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ד 14 16 ח עסקאות שנתי פרופ ישי יפה
הקורס מיועד לתלמידי מחקר ולתלמידי כלכלה פיננסית בלבד.
55916
תחרות ומבנה שווקים
החוג הנותן: כלכלה ומינהל עסקים נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ותרגיל א ב 15 18 3102 חבר ב' ד"ר ליעד בלומרוזן
מומלץ ללמוד את קורס 55740. תנאי קדם 55803 או 55904. הקורס יתחיל בשעה 15:30
55932
ניהול קרן השקעות
החוג הנותן: כלכלה ומינהל עסקים נ"ז: 6 ש"ש: 84 סוג: סדנה סמסטר: קורס שנתי סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
סדנה א ב 18 21 ח עסקאות שנתי פרופ צבי וינר
קורס מוכר כסמינר, דרישה מוקדמת: קורס מספר 55846 . או רקע/ניסיון בשוק ההון , ניתן לשלוח מייל לעוזר ההוראה עם גליון ציונים וקורות חיים: .davids5866@gmail.com
קורסי בחירה . לימודי בחירה מהמחלקה לכלכלה למסלול המחקרי והלא מחקרי. ניתן לקחת קורסי בחירה מהמחלקה לכלכלה או מביה"ס למינהל עסקים לפי הפירוט שלהלן. לתשומת לבכם, היקף הלימודים המינימלי בכל אחד מהחוגים הינו 22 נ"ז. ניתן ללמוד אחד מבין הקורסים 46142ו-46863
46142
יחסי מדינה ופיתוח כלכלי בסין העכשווית
החוג הנותן: כלכלה ומינהל עסקים נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב


סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ד 12 14 2303 רוח ב' ד"ר תמר גרוסוולד עוזרי
46863
סין בע"מ – התעצמות כלכלית בזירה הבינלאומית
החוג הנותן: כלכלה ומינהל עסקים נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור וסמינריון סמסטר: קורס שנתי סוג הבחינה: עבודה בכתב


סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור וסמינריון א ד 12 14 2601 רוח א' ד"ר תמר גרוסוולד עוזרי, ד"ר תמר גרוסוולד עוזרי
שעור וסמינריון א ה 8 10 2601 רוח ב' ד"ר תמר גרוסוולד עוזרי, ד"ר תמר גרוסוולד עוזרי
הקורס יינתן באנגלית. פתוח לתלמידי בוגר מצטיינים בשנה ג באישור המרצה.בהינתן האישור יש לפנות למזכירות החוג לקליטת הקורס.
57780
נושאים נבחרים בכלכלת אינפורמציה ג'
החוג הנותן: כלכלה ומינהל עסקים נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ה 10 12 3613א' חברה ב' פרופ אילן קרמר
57781
סדנה בארגון תעשייתי ואקונומטריקה
החוג הנותן: כלכלה ומינהל עסקים נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 10 12 4212 חבר - כלכלה ב' ד"ר אלון איזנברג
דרישת קדם: ציון עובר באקונומטריקה א' למוסמך מחקרי (57988)
57853
ניתוח אקונומטרי של נתוני מרחב ורשתות
החוג הנותן: כלכלה ומינהל עסקים נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ה 13 16 2304 חברה ב' פרופ מיכאל בינסטוק
דרישה מוקדמת: ציון עובר באלגברה ליניארית וידע מתקדם ברגרסיה.
57861
כלכלה עירונית למוסמך
החוג הנותן: כלכלה ומינהל עסקים נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 16 19 4212 חבר - כלכלה א' פרופ דוד ג'נסוב
דרישה מוקדמת: מיקרו א' למוסמך (מחקרי או לא-מחקרי) בציון כלשהו או לימוד במקביל.
57866
מבנה שווקים למוסמך (א')
החוג הנותן: כלכלה ומינהל עסקים נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 16 19 4212 חבר - כלכלה ב' פרופ דוד ג'נסוב
דרישה מוקדמת או בו-זמנית: אקונומטריקה למוסמך א' (מחקרי או לא מחקרי).
57874
סוגיות במדיניות מיסוי
החוג הנותן: כלכלה ומינהל עסקים נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 18 20 3204 חברה א' פרופ מישל סטרבצינסקי
57966
נושאים בתכנון מנגנונים (מיקרו כלכלה ג')
החוג הנותן: כלכלה ומינהל עסקים נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 16 20 3304 חברה ב' פרופ אלכסנדר הרשקוב
האתר נבנה ע"יהפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע