החוג לכלכלת סביבה וניהול (717) - מסלול כלכלת סביבה וניהול ואגרו-אינפורמטיקה
קורסי המסלול
תואר בוגר
כלכלת סביבה וניהול ואגרו-אינפורמטיקה (2517)
שנה א'
לימודי חובה להלן טבלת קורסי חובה המדגימה מהלך אופטימאלי של לימודים במסלול זה. חריגה מרצף לימודים מומלץ המתפרס על פני שישה סמסטרים, עלולה לשבש את מהלך הלימודים הסדיר ואף להיות כרוכה בהוצאות נוספות.
71007
חדו"א I
החוג הנותן: כלכלת סביבה וניהול נ"ז: 7 ש"ש: 98 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 13:15 16:00 אולם 15 א' ד"ר אנה גורביץ, ד"ר אנה גורביץ
שעור א ג 15:15 17:00 אולם 15 א' ד"ר אנה גורביץ, ד"ר אנה גורביץ
שעור ב ב 13:15 16:00 חדר 10 א' ד"ר יבסיי קוסמן, ד"ר יבסיי קוסמן
שעור ב ג 15:15 17:00 חדר 10 א' ד"ר יבסיי קוסמן, ד"ר יבסיי קוסמן
תרגיל א ג 17:15 19:00 אולם 11 א' ד"ר אנה גורביץ
תרגיל ב ג 17:15 19:00 אולם 15 א' ד"ר יבסיי קוסמן, גב טליה ברש, מר אלישיב ליבטג
תרגיל ג ה 10:15 12:00 חדר 106 א' ד"ר אנה גורביץ
תרגיל ד ה 10:15 12:00 חדר 9 א' ד"ר יבסיי קוסמן, מר אלישיב ליבטג, גב טליה ברש
השיעור ינתן פרונטלי שעור א לחוג ‎716‏,‎717‏,‎722‏,‎729‏,‎793‏,‎795‏ ולמסלול ‎2510‏,‎2512‏,‎2515‏,‎2516‏,‎2517‏,‎2518‏,‎2522‏. תרג א לחוג ‎716‏,‎717‏,‎722‏,‎729‏,‎793‏,‎795‏ ולמסלול ‎2510‏,‎2512‏,‎2515‏,‎2516‏,‎2517‏,‎2522‏. תרג ד לחוג ‎716‏,‎722‏. תרג ב לחוג ‎716‏,‎717‏,‎722‏,‎729‏,‎793‏,‎795‏. שעור ב לחוג ‎716‏,‎717‏,‎722‏,‎729‏,‎793‏. תרג ג לחוג ‎716‏,‎722‏ ולמסלול ‎2516‏,‎2522‏.
71044
ביולוגיה של הצמח
החוג הנותן: כלכלת סביבה וניהול נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ד 10:15 12:00 אולם אריוביץ 20 ב' פרופ נעמי אורי, מר מתן לוי
הקורס יהיה מקוון עם מפגשים פרונטליים לדיון פעם בשבועיים שעור א לחוג ‎712‏,‎717‏,‎718‏,‎722‏,‎793‏,‎794‏,‎795‏ ולמסלול ‎2512‏,‎2517‏,‎2518‏,‎2522‏,‎2618‏.
71066
עקרונות בכימיה אורגנית א'
החוג הנותן: כלכלת סביבה וניהול נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: מבחן ממוחשב בבית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 13:15 15:00 אולם 11 א' ד"ר אלי רוכלין, ד"ר אלי רוכלין
שעור א ד 14:15 16:00 אולם אריוביץ 20 א' ד"ר אלי רוכלין, ד"ר אלי רוכלין
שעור ב ג 11:15 13:00 אולם זימן א' ד"ר אלי רוכלין, ד"ר אלי רוכלין
שעור ב ד 8:15 10:00 אולם זימן א' ד"ר אלי רוכלין, ד"ר אלי רוכלין
תרגיל א ד 16:15 18:00 חדר 104 א' ד"ר אלי רוכלין, גב יעל בלו
תרגיל ב ג 9:15 11:00 חדר 9 א' גב טל שטרן באואר
תרגיל ג א 16:15 18:00 חדר 6 א' גב יעל בלו
תרגיל ד א 16:15 18:00 חדר 104 א' גב מיטל כהן אור
תרגיל ה ד 16:15 18:00 יק"א 20 א' גב מיטל כהן אור
תרגיל ו א 16:15 18:00 אולם זימן א' גב טל שטרן באואר
תרגיל ז ה 12:15 14:00 חדר 3114 א' גב יעל בלו
תרגיל ח ד 10:15 12:00 חדר 104 א' גב יעל בלו
תרגיל ט ג 13:15 15:00 חדר 104 א' גב מיטל כהן אור
תרגיל י ה 12:15 14:00 חדר 9 א' גב מיטל כהן אור
תרגיל יא ג 13:15 15:00 חדר 1 א' גב טל שטרן באואר
תרגיל יב ד 10:15 12:00 חדר 3114 א' גב טל שטרן באואר
תרגיל יג ד 16:15 18:00 חדר 102 א' גב טל שטרן באואר
שיעורים ותרגולים ינתנו פרונטלית.הקורס יחל בשבוע בשישי של הסמסטר במהלך הקורס יתקיימו סיורים תרג ו לחוג ‎716‏ ולמסלול ‎2516‏,‎2517‏. שעור ב לחוג ‎712‏,‎718‏,‎794‏ ולמסלול ‎2512‏,‎2518‏. תרג יב לחוג ‎712‏. תרג ז לחוג ‎712‏ ולמסלול ‎2510‏,‎2515‏. תרג ח לחוג ‎712‏. תרג ט לחוג ‎718‏,‎794‏. תרג י לחוג ‎712‏ ולמסלול ‎2512‏. תרג יא לחוג ‎718‏ ולמסלול ‎2518‏. שעור א לחוג ‎710‏,‎715‏,‎716‏,‎722‏,‎791‏,‎792‏,‎793‏,‎795‏ ולמסלול ‎2510‏,‎2515‏,‎2516‏,‎2517‏,‎2522‏. תרג א לחוג ‎710‏,‎715‏,‎791‏,‎792‏. תרג ב לחוג ‎710‏,‎715‏,‎791‏,‎792‏. תרג ג לחוג ‎716‏,‎722‏ ולמסלול ‎2516‏,‎2522‏. תרג ד לחוג ‎716‏,‎722‏,‎793‏. תרג ה לחוג ‎710‏,‎715‏,‎791‏,‎792‏.
71074
עקרונות הכימיה
החוג הנותן: כלכלת סביבה וניהול נ"ז: 7 ש"ש: 98 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: מבחן ממוחשב בבית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 14:15 16:00 אולם 11 א' ד"ר מרב סטי, ד"ר מרב סטי
שעור א ג 8:15 11:00 אולם 11 א' ד"ר מרב סטי, ד"ר מרב סטי
שעור ב א 13:15 15:00 אולם 11 א' ד"ר מרב סטי
שעור ב ד 8:15 11:00 אולם 11 א' ד"ר מרב סטי
תרגיל א ג 13:15 15:00 מקלט א' מר מתן בירנבוים
תרגיל ב ג 13:15 15:00 לולב צריף 10 א' ד"ר מרב סטי, מר ירון בן שושן
תרגיל ג ג 13:15 15:00 חדר 5 א' גב נטע שקד
תרגיל ד ה 11:15 13:00 חדר 10 א' ד"ר מרב סטי, גב הדר קליין
תרגיל ה ה 11:15 13:00 חדר 109 א' מר מתן בירנבוים
תרגיל ו ה 15:15 17:00 חדר 104 א' מר רועי עמר
תרגיל ז ה 10:15 12:00 יק"א 19 א' מר איתן מרגוליס
תרגיל ח ה 8:15 10:00 חדר 104 א' ד"ר מרב סטי, גב הדר קליין
תרגיל ט ה 15:15 17:00 חדר 8 א' מר מתן בירנבוים
תרגיל י ד 13:15 15:00 חדר 101 א' מר איתן מרגוליס
תרגיל יא ד 13:15 15:00 חדר 2 א' גב נטע שקד
תרגיל יב ה 11:15 13:00 חדר 8 א' מר רועי עמר
תרגיל יג ה 10:15 12:00 א' גב נטע שקד
תרגיל יד ה 15:15 17:00 א' גב הדר קליין
שיעור ותרגילים ינתנו פרונטלית תיגבור יקבע על ידי מרצת הקורס עקרונות הכימיה - החל מהשבוע השני - תרג יא לחוג ‎722‏,‎793‏ ולמסלול ‎2516‏. שעור א לחוג ‎712‏,‎718‏,‎794‏,‎795‏ ולמסלול ‎2512‏,‎2517‏,‎2518‏. שעור ב לחוג ‎710‏,‎715‏,‎716‏,‎722‏,‎791‏,‎792‏,‎793‏ ולמסלול ‎2510‏,‎2515‏,‎2516‏. תרג א לחוג ‎712‏ ולמסלול ‎2512‏. תרג ג לחוג ‎712‏. תרג ד לחוג ‎718‏,‎794‏,‎795‏ ולמסלול ‎2517‏. תרג ה לחוג ‎718‏ ולמסלול ‎2518‏. תרג ב לחוג ‎712‏. תרג ו לחוג ‎710‏,‎715‏,‎791‏,‎792‏ ולמסלול ‎2510‏,‎2515‏. תרג ז לחוג ‎710‏,‎715‏,‎791‏,‎792‏ ולמסלול ‎2510‏,‎2515‏. תרג ח לחוג ‎716‏. תרג ט לחוג ‎710‏,‎715‏,‎791‏,‎792‏ ולמסלול ‎2510‏,‎2515‏. תרג י לחוג ‎722‏ ולמסלול ‎2522‏. תרג יב לחוג ‎718‏.
71077
מעבדה בביוכימיה
החוג הנותן: כלכלת סביבה וניהול נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: מעבדה סמסטר: ב' סוג הבחינה: מעבדה

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
מעבדה א ג 16:15 20:00 מע' 21 ב' גב נסטסיה אדלר בערק, גב עדי לוי בן שבת, ד"ר רוני הלמן
מעבדה ב ג 16:15 20:00 מע' 22 ב' גב דנה גולדברג, מר שי שמש, ד"ר רוני הלמן
מעבדה ג ג 16:15 20:00 מע' 21 ב' גב דנה גולדברג, גב נגה קורנפלד, ד"ר רוני הלמן
מעבדה ד ג 16:15 20:00 מע' 22 ב' גב נסטסיה אדלר בערק, גב דיאנה אבו חלקה, ד"ר רוני הלמן
מעבדה ה ד 13:15 17:00 מע' 21 ב' גב דנה גולדברג, מר שי שמש, ד"ר רוני הלמן
מעבדה ו ד 13:15 17:00 מע' 22 ב' גב נסטסיה אדלר בערק, מר שי שמש, ד"ר רוני הלמן
מעבדה ז ג 16:15 20:00 מע' 21 ב' גב נסטסיה אדלר בערק, גב עדי לוי בן שבת, ד"ר רוני הלמן
מעבדה ח ג 16:15 20:00 מע' 22 ב' מר שי שמש, גב עדי לוי בן שבת, ד"ר רוני הלמן
מעבדה ט א 16:15 20:00 מע' 21 ב' גב דנה גולדברג, גב נגה קורנפלד, ד"ר רוני הלמן
מעבדה י ד 13:15 17:00 מע' 22 ב' גב דנה גולדברג, גב דיאנה אבו חלקה, ד"ר רוני הלמן
מעבדה יא א 16:15 20:00 מע' 21 ב' גב נסטסיה אדלר בערק, גב דיאנה אבו חלקה, ד"ר רוני הלמן
קיימת חפיפה מובנית בין התרגיל בביוכימיה למעבדה בביוכימיה 71077, התרגיל והמעבדה יתקיימו לסירוגין . מעב ז לחוג ‎715‏,‎718‏. מעב ו לחוג ‎715‏,‎792‏ ולמסלול ‎2515‏. מעב ג לחוג ‎710‏,‎791‏ ולמסלול ‎2510‏. מעב י לחוג ‎718‏. מעב ב לחוג ‎710‏,‎791‏ ולמסלול ‎2510‏. מעב ח לחוג ‎718‏,‎795‏ ולמסלול ‎2518‏. מעב ט לחוג ‎718‏,‎794‏. מעב ד לחוג ‎710‏,‎791‏ ולמסלול ‎2510‏. מעב ה לחוג ‎715‏,‎792‏ ולמסלול ‎2515‏. מעב א לחוג ‎710‏,‎791‏ ולמסלול ‎2510‏. מעב יא לחוג ‎718‏.
71078
ביולוגיה של התא
החוג הנותן: כלכלת סביבה וניהול נ"ז: 3.5 ש"ש: 49 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: מבחן ממוחשב בבית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 8:15 11:00 אולם אריוביץ 20 א' ד"ר אסף מוסקונה, פרופ מנחם מושליון
שעור ב ה 8:15 11:00 אולם אריוביץ 20 א' פרופ מנחם מושליון, ד"ר אסף מוסקונה
תרגיל א ה 16:15 17:00 אולם אריוביץ 20 א' ד"ר אסף מוסקונה, מר גיל זימרן, גב עדי יערן, מר ארז פויר, מר פורת חנני, מר איתמר שנהר, גב נעמה תמו, גב רותם מטסוביץ-לפר
תרגיל ב ה 17:15 18:00 אולם אריוביץ 20 א' פרופ מנחם מושליון, ד"ר אסף מוסקונה, גב רותם מטסוביץ-לפר, גב עדי יערן, מר גיל זימרן, גב נעמה תמו, מר פורת חנני, מר ארז פויר, מר איתמר שנהר
תרגיל ינתן אחת לשבועיים החל מהשבוע השני לסמסטר. תרג ב לחוג ‎710‏,‎715‏,‎716‏,‎717‏,‎722‏,‎791‏,‎792‏. תרג א לחוג ‎712‏,‎717‏,‎718‏,‎722‏,‎791‏,‎794‏,‎795‏ ולמסלול ‎2512‏,‎2515‏,‎2516‏,‎2518‏,‎2522‏. שעור א לחוג ‎710‏,‎715‏,‎716‏,‎722‏,‎791‏,‎792‏,‎793‏ ולמסלול ‎2510‏,‎2515‏,‎2516‏,‎2522‏. שעור ב לחוג ‎712‏,‎717‏,‎718‏,‎794‏,‎795‏ ולמסלול ‎2512‏,‎2517‏,‎2518‏.
71079
ביוכימיה למדעי החקלאות
החוג הנותן: כלכלת סביבה וניהול נ"ז: 5 ש"ש: 70 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 10:15 12:00 אולם אריוביץ 20 ב' ד"ר מרב סטי, ד"ר מרב סטי, ד"ר עידו גולדשטיין, ד"ר עידו גולדשטיין
שעור א ד 8:15 10:00 אולם אריוביץ 20 ב' ד"ר מרב סטי, ד"ר מרב סטי, ד"ר עידו גולדשטיין, ד"ר עידו גולדשטיין
תרגיל א ג 16:15 19:00 חדר 102 ב' גב הדס ריכטר
תרגיל ב א 16:15 19:00 חדר 106 ב' ד"ר מרב סטי, גב הדס ריכטר
תרגיל ג ג 16:15 19:00 ב' גב הדס ריכטר
תרגיל ד א 16:15 19:00 ב' גב הדס ריכטר
תרגיל ה ד 13:15 16:00 ב' גב הדס ריכטר
תרגיל ו ד 13:15 16:00 חדר 101 ב' גב מעיין פרייברג
תרגיל ז ג 16:15 19:00 ב' גב מעיין פרייברג
תרגיל ח ג 16:15 19:00 ב' גב מעיין פרייברג
תרגיל ט ג 14:15 17:00 ח"ס קרקע ב' גב מעיין פרייברג
תרגיל י א 16:15 19:00 חדר 1 ב' גב שלי גריס-פישהיימר
תרגיל יא ד 13:15 16:00 חדר 103 ב' גב שלי גריס-פישהיימר
תרגיל יב א 16:15 19:00 ב' גב מעיין פרייברג, גב שלי גריס-פישהיימר
קיימת חפיפה מובנית בין התרגיל בביוכימיה למעבדה בביוכימיה 71077, התרגיל והמעבדה יתקיימו לסירוגין .במידה וכללי הבריאות יאפשרו, השיעורים יעברו להוראה בקמפוס". תרג ו לחוג ‎715‏,‎792‏ ולמסלול ‎2515‏. תרג ח לחוג ‎718‏,‎795‏ ולמסלול ‎2518‏. תרג ט לחוג ‎718‏,‎794‏. תרג י לחוג ‎718‏. תרג יא לחוג ‎718‏. תרג יב לחוג ‎716‏. שעור א לחוג ‎710‏,‎715‏,‎716‏,‎718‏,‎725‏,‎791‏,‎792‏,‎794‏,‎795‏ ולמסלול ‎2510‏,‎2515‏,‎2518‏. תרג א לחוג ‎710‏,‎791‏ ולמסלול ‎2510‏. תרג ב לחוג ‎710‏,‎791‏ ולמסלול ‎2510‏. תרג ג לחוג ‎710‏,‎791‏ ולמסלול ‎2510‏. תרג ד לחוג ‎710‏,‎791‏ ולמסלול ‎2510‏,‎2517‏. תרג ה לחוג ‎715‏,‎792‏ ולמסלול ‎2515‏. תרג ז לחוג ‎715‏,‎718‏.
71137
תכנות בסיסי בפייתון
החוג הנותן: כלכלת סביבה וניהול נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' או ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ותרגיל א א 17:15 21:00 כתת מחשב 16 א' גב אלכס דנוב
שעור ותרגיל ב ב 17:15 21:00 כתת מחשב 16 א' גב אלכס דנוב
שעור ותרגיל ג א 18:15 22:00 כתת מחשב 16 ב' גב אלכס דנוב
שעור ותרגיל ד ב 17:15 21:00 כתת מחשב 16 ב' גב אלכס דנוב
שעור ותרגיל ה ג 17:15 21:00 כתת מחשב 16 ב' מר דוד זלוטקין
שעור ותרגיל ו ב' מר דוד זלוטקין
שעור ותרגיל ו א 9:15 13:00 ב' מר דוד זלוטקין
שעור ותרגיל ו א 9:15 13:00 ב' מר דוד זלוטקין
שעור ותרגיל ו א 17:15 21:00 ב' מר דוד זלוטקין
שעור ותרגיל ו ב 9:15 13:00 ב' מר דוד זלוטקין
שעור ותרגיל ו ב 17:15 21:00 ב' מר דוד זלוטקין
שעור ותרגיל ו ג 9:15 13:00 ב' מר דוד זלוטקין
שעור ותרגיל ו ג 9:15 13:00 ב' מר דוד זלוטקין
שעור ותרגיל ו ג 17:15 21:00 ב' מר דוד זלוטקין
שעור ותרגיל ו ד 9:15 13:00 ב' מר דוד זלוטקין
שעור ותרגיל ו ד 9:15 13:00 ב' מר דוד זלוטקין
שעור ותרגיל ו ד 17:15 21:00 ב' מר דוד זלוטקין
שעור ותרגיל ו ה 9:15 13:00 ב' מר דוד זלוטקין
שעור ותרגיל ו ה 9:15 13:00 ב' מר דוד זלוטקין
שעור ותרגיל ו ה 17:15 21:00 ב' מר דוד זלוטקין
הקורס יינתן במקוון. תרגיל רשות ללא נ"ז יינתן במעבדה. קיימת חובת הגשת תרגילים. מבחן של קורס קיץ ינתן ב 5.9.21 שות א לחוג ‎716‏,‎717‏ ולמסלול ‎2510‏,‎2512‏,‎2515‏,‎2518‏,‎2522‏. שות ב לחוג ‎716‏ ולמסלול ‎2515‏,‎2517‏,‎2522‏. שות ג למסלול ‎2512‏,‎2515‏,‎2516‏,‎2517‏,‎2518‏,‎2522‏. שות ד לחוג ‎717‏ ולמסלול ‎2512‏,‎2515‏,‎2517‏,‎2522‏. שות ה לחוג ‎716‏ ולמסלול ‎2512‏,‎2515‏,‎2522‏.
71709
מבוא לכלכלה א'
החוג הנותן: כלכלת סביבה וניהול נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 11:15 14:00 יק"א 20 א' מר עפר ברונר
תרגיל א ב 12:15 13:00 אתרוג א' מר עפר ברונר
השיעור ינתן במקוון.
71710
מבוא לכלכלה ב'
החוג הנותן: כלכלת סביבה וניהול נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ותרגיל א א 12:15 16:00 ב' מר עפר ברונר
71745
חדו"א II לכלכלנים
החוג הנותן: כלכלת סביבה וניהול נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 10:15 12:00 יק"א 20 ב' ד"ר אנה גורביץ, ד"ר אנה גורביץ
שעור א ג 12:15 13:00 יק"א 20 ב' ד"ר אנה גורביץ, ד"ר אנה גורביץ
תרגיל ב ג 13:15 14:00 חדר 10 ב' ד"ר אנה גורביץ
תרגיל ג ג 15:15 16:00 חדר 9 ב' ד"ר אנה גורביץ
תרג ג לחוג ‎729‏. שעור א לחוג ‎717‏,‎729‏,‎795‏ ולמסלול ‎2517‏. תרג ב לחוג ‎717‏,‎795‏ ולמסלול ‎2517‏.
שנה ב'
לימודי חובה
71065
מבוא לביולוגיה מולקולרית
החוג הנותן: כלכלת סביבה וניהול נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: מבחן ממוחשב בבית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ד 14:15 16:00 אולם 11 א' פרופ מוחמד ז'יידאן, מר עופר אידלין הררי
שעור ב ד 16:15 18:00 אולם 11 א' פרופ מוחמד ז'יידאן, מר עופר אידלין הררי
תרגיל א ד 16:15 17:00 חדר 10 א' מר עופר אידלין הררי, גב ירין עקנין
תרגיל ב ד 16:15 17:00 חדר 8 א' פרופ מוחמד ז'יידאן, גב אלה תדמור
תרגיל ג ד 16:15 17:00 חדר 101 א' מר אלעד שרון
תרגיל ד ד 18:15 19:00 חדר 10 א' מר דור וינטראוב
תרגיל ה ד 18:15 19:00 חדר 8 א' גב מורן קופ
תרגיל ו ד 18:15 19:00 אולם אריוביץ 20 א' מר שירן בן-זאב
השיעור יועבר באופן מקוון התרגילים א+ ו' ינתנו באופן פרונטלי רישום תלמידי מוסמך ודוקטור באישור המרצה בלבד. השיעור והתרגילים יתקיימו באופן פרונטלי תרג ה לחוג ‎710‏,‎715‏,‎718‏,‎791‏,‎792‏,‎794‏ ולמסלול ‎2510‏,‎2515‏,‎2518‏. תרג ו לחוג ‎710‏,‎715‏,‎718‏,‎791‏,‎792‏,‎794‏,‎795‏ ולמסלול ‎2510‏,‎2515‏,‎2517‏,‎2518‏. שעור א לחוג ‎712‏,‎722‏,‎793‏. שעור ב לחוג ‎710‏,‎715‏,‎718‏,‎791‏,‎792‏,‎794‏,‎795‏ ולמסלול ‎2510‏,‎2515‏. תרג א לחוג ‎712‏,‎722‏,‎793‏,‎794‏. תרג ב לחוג ‎712‏,‎722‏,‎793‏,‎794‏. תרג ג לחוג ‎712‏,‎722‏,‎793‏,‎794‏. תרג ד לחוג ‎710‏,‎715‏,‎718‏,‎791‏,‎792‏,‎794‏ ולמסלול ‎2518‏.
71701
הכרת משאבי הספריה
החוג הנותן: כלכלת סביבה וניהול נ"ז: 0 ש"ש: 0 סוג: מטלה סמסטר: א' או ב' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
מטלה א א'
הקורס על הכרת משאבי הספריה נלמד בצורה מקוונת . מטלה א לחוג ‎717‏,‎729‏.
71723
מבוא לסטטיסטיקה ועיבוד נתונים א'
החוג הנותן: כלכלת סביבה וניהול נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: מבחן ממוחשב בבית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ד 8:15 11:00 יק"א 20 א' ד"ר דיצה בורשטיין
תרגיל א ד 11:15 12:00 יק"א 20 א' ד"ר דיצה בורשטיין, ד"ר הדס דון-יחיא
השיעור והתרגיל ינתנו פרונטלית מבחן ביניים יתקיים בתאריך 20/01/21 בין השעות 9-11
71724
מבוא לסטטיסטיקה ועיבוד נתונים ב'
החוג הנותן: כלכלת סביבה וניהול נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 15:15 18:00 יק"א 19 ב' ד"ר דיצה בורשטיין
תרגיל א ב 14:15 15:00 יק"א 19 ב' ד"ר דיצה בורשטיין, ד"ר הדס דון-יחיא
שעור א לחוג ‎717‏ ולמסלול ‎2517‏. תרג א לחוג ‎717‏ ולמסלול ‎2517‏.
71732
תורת הצרכן
החוג הנותן: כלכלת סביבה וניהול נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: מבחן ממוחשב בבית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ותרגיל א ג 16:15 20:00 חדר 104 א' ד"ר אוהד רוה
הקורס יינתן במקוון. דרישה מוקדמת לקורס 71732 : לתלמידי חוג 717: ציון ממוצע 70 לפחות בארבעת הקורסים 71745,71007,71710,71709 ובלבד שבכל אחד מארבעת הקורסים קיבל לפחות ציון 60.
71733
ניהול השיווק
החוג הנותן: כלכלת סביבה וניהול נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: מבחן ממוחשב בבית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ד 9:15 12:00 חדר 109 א' פרופ אמיר היימן
הקורס יינתן פרונטלית בקמפוס. שעור א לחוג ‎710‏,‎715‏,‎717‏,‎718‏,‎722‏,‎729‏,‎795‏.
71736
מאקרו כלכלה
החוג הנותן: כלכלת סביבה וניהול נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 15:15 17:00 אתרוג ב' ד"ר אוהד רוה, ד"ר אוהד רוה
שעור א ב 10:15 12:00 אולם 15 ב' ד"ר אוהד רוה, ד"ר אוהד רוה
71737
תורת היצרן
החוג הנותן: כלכלת סביבה וניהול נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ותרגיל א א 10:15 12:00 חדר 10 ב' פרופ אייל קמחי, פרופ אייל קמחי
שעור ותרגיל א ב 8:15 10:00 חדר 9 ב' פרופ אייל קמחי, פרופ אייל קמחי
שעור לחוג 795,729,717.יתכן והקורס יועבר לקמפוס בהתאם לכללי הבריאות
71739
משוואות דפרנציאליות שמושיות
החוג הנותן: כלכלת סביבה וניהול נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 12:15 14:00 ב' ד"ר יניב דביר
71747
אלגברה ליניארית א'
החוג הנותן: כלכלת סביבה וניהול נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ד 13:15 15:00 יק"א 20 א' ד"ר גוני אורשן
תרגיל א ד 15:15 16:00 יק"א 20 א' ד"ר גוני אורשן
הקורס יינתן במקוון. שעור א לחוג ‎717‏,‎795‏ ולמסלול ‎2510‏,‎2512‏,‎2515‏,‎2516‏,‎2517‏,‎2518‏,‎2522‏. תרג א לחוג ‎717‏,‎795‏ ולמסלול ‎2510‏,‎2512‏,‎2515‏,‎2516‏,‎2517‏,‎2518‏,‎2522‏.
71748
אלגברה לינארית ב'
החוג הנותן: כלכלת סביבה וניהול נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 11:15 13:00 חדר 106 ב' ד"ר גוני אורשן
תרגיל א ג 13:15 14:00 חדר 106 ב' ד"ר גוני אורשן
יתכן והקורס יועבר לקמפוס בהתאם לכללי הבריאות
71751
יסודות החשבונאות והתמחיר
החוג הנותן: כלכלת סביבה וניהול נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: מבחן ממוחשב בבית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 16:15 20:00 חדר 9 א' מר רונן זינגר
הקורס ינתן פרונטלית
71752
יסודות המימון
החוג הנותן: כלכלת סביבה וניהול נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: מבחן ממוחשב בבית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 8:15 10:00 חדר 8 א' ד"ר אביגיל הורוביץ
תרגיל א ב 10:15 12:00 חדר 8 א' ד"ר אביגיל הורוביץ
הקורס יינתן במקוון ופרונטלית בקמפוס בתאום עם המרצה
לימודי חובת בחירה . יש לבחור לפחות 2 קורסים מרשימה זו בשנים ב', ג'.
71252
מעבדה באגרוטק
החוג הנותן: כלכלת סביבה וניהול נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: עבודה שוטפת

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ד 17:15 18:00 כתת מחשב 16 ב' ד"ר יאיר מאו, ד"ר נמרוד שוורץ, ד"ר ערן טס
תרגיל א ד 18:15 20:00 כתת מחשב 16 ב' ד"ר יאיר מאו, ד"ר נמרוד שוורץ, ד"ר ערן טס, מר ארז פויר
תרג א למסלול ‎2510‏,‎2512‏,‎2515‏,‎2516‏,‎2517‏,‎2518‏,‎2522‏. שעור א למסלול ‎2510‏,‎2512‏,‎2515‏,‎2516‏,‎2517‏,‎2518‏,‎2522‏.
71253
מבוא למדעי הנתונים
החוג הנותן: כלכלת סביבה וניהול נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 14:15 16:00 חדר 2 ב' ד"ר יונתן פרידמן
תרגיל א ג 16:15 17:00 כתת מחשב 16 ב' ד"ר יונתן פרידמן, מר אייזק קרמר
שעור א למסלול ‎2510‏,‎2512‏,‎2515‏,‎2516‏,‎2517‏,‎2518‏,‎2522‏. תרג א למסלול ‎2510‏,‎2512‏,‎2515‏,‎2516‏,‎2517‏,‎2518‏,‎2522‏.
71254
מבוא לעיבוד וניתוח תמונה
החוג הנותן: כלכלת סביבה וניהול נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: פרויקט

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ה 16:15 18:00 חדר 103 א' ד"ר אביגיל קנר
תרגיל א ה 18:15 19:00 חדר 103 א' ד"ר אביגיל קנר, מר דניאל ויגר
הקורס ינתן באופן מקוון.
71304
מבוא לחישה מרחוק של צמחיה
החוג הנותן: כלכלת סביבה וניהול נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: מבחן ממוחשב בבית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ה 10:15 12:00 חדר 102 א' ד"ר איתי הרמן
תרגיל א ה 12:15 13:00 כתת מחשב 16 א' ד"ר איתי הרמן, מר רועי שדה
תרגיל ב ה 13:15 14:00 כתת מחשב 16 א' מר רועי שדה
הקורס ( שיעור ותרגיל ) + המבחן ינתן באופן מקוון. שעור א לחוג ‎710‏.
71437
ביואינפורמטיקה וביוכימיה מבנית
החוג הנותן: כלכלת סביבה וניהול נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: השתתפות פעילה

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ה 8:15 10:00 חדר 8 ב' פרופ מאשה ניב
תרגיל א ה 10:15 11:00 כתת מחשב 16 ב' פרופ מאשה ניב, מר ירון בן שושן
תרגיל ב ה 11:15 12:00 כתת מחשב 16 ב' מר ירון בן שושן
71911
אקולוגיה של צמחים
החוג הנותן: כלכלת סביבה וניהול נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 10:15 12:00 חדר 108 ב' ד"ר אפרת שפר, ד"ר אפרת שפר
שעור א א 12:15 13:00 כתת מחשב 18 ב' ד"ר אפרת שפר, ד"ר אפרת שפר
יתקיים סיור במהלך הקורס.
71991
סדנה ב' (גנטיקה של אוכלוסיות)
החוג הנותן: כלכלת סביבה וניהול נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: סדנה סמסטר: א' סוג הבחינה: מבחן ממוחשב בבית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
סדנה א א 15:15 17:00 9 א א' ד"ר תמר פרידלנדר, מר הראל בכר
הקורס ינתן באופן פרונטלי .השיעור ינתן גם בכיתת מחשב 18 בתאום עם המרצה
וגם . יש להשלים את מכסת הנ"ז מרשימה זו בשנים ב', ג'.
71260
תרגיל מחקר
החוג הנותן: כלכלת סביבה וניהול נ"ז: 8 ש"ש: 112 סוג: שעור סמסטר: קורס שנתי סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א שנתי
לרישום קורס זה עליך לפנות למזכירות
71719
שיווק תוצרת חקלאית
החוג הנותן: כלכלת סביבה וניהול נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 17:15 20:00 יק"א 19 א' ד"ר יעל קחל
הקורס יינתן במקוון
71720
מבוא לחקר שווקים
החוג הנותן: כלכלת סביבה וניהול נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 17:15 20:00 אתרוג ב' גב אלונה רון-שניר
71726
התנהגות צרכנים
החוג הנותן: כלכלת סביבה וניהול נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 13:15 16:00 אולם אריוביץ 20 ב' פרופ אייל ארט
71741
מבוא לסוציולוגיה
החוג הנותן: כלכלת סביבה וניהול נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ד 17:15 19:00 אולם 15 ב' ד"ר מיכל אסא-ענבר
71753
משפט אזרחי - חקלאי
החוג הנותן: כלכלת סביבה וניהול נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: מבחן ממוחשב בבית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 12:15 14:00 יק"א 20 א' עו"ד איתן גת
הקורס יינתן במקוון. הקורס ניתן פעם בשנתיים לסירוגין, אפשר ללמוד אותו ללמוד בשנה א' ב' או ג'.
71766
מערכות מידע בניהול
החוג הנותן: כלכלת סביבה וניהול נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: מבחן ממוחשב בבית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 10:15 13:00 אתרוג א' פרופ נאוה חרובי
הקורס יינתן במקוון. מספר משתתפים מוגבל, שעור לחוג 717,729. שעור א לחוג ‎717‏,‎729‏.
71772
ניתוח דוחות כספיים
החוג הנותן: כלכלת סביבה וניהול נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 16:15 19:00 חדר 109 ב' מר רונן זינגר
הקורס ניתן פעם בשנתיים לסירוגין, אפשר ללמוד אותו ללמוד בשנה ב' או ג'.
שנה ג'
לימודי חובה להלן טבלת קורסי חובה המדגימה מהלך אופטימאלי של לימודים במסלול זה. חריגה מרצף לימודים מומלץ המתפרס על פני שישה סמסטרים, עלולה לשבש את מהלך הלימודים הסדיר ואף להיות כרוכה בהוצאות נוספות.
71702
כלכלת משאבי טבע
החוג הנותן: כלכלת סביבה וניהול נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 11:15 14:00 9 א ב' ד"ר אודליה הייזלר
4 מפגשים יקיימו באופן מקוון
71705
כלכלת איכות הסביבה
החוג הנותן: כלכלת סביבה וניהול נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: מבחן ממוחשב בבית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 13:15 16:00 חדר 8 א' פרופ יעקב צור
הקורס יינתן במקוון. השיעור ינתן ב10 מפגשים ומידי פעם יוארך עד השעה 18:00 בתאום עם המרצה
71708
מבוא לאקונומטריקה
החוג הנותן: כלכלת סביבה וניהול נ"ז: 5 ש"ש: 70 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: מבחן ממוחשב בבית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 9:15 11:00 אתרוג א' פרופ יעקב צור, פרופ יעקב צור
שעור א ג 11:15 13:00 אתרוג א' פרופ יעקב צור, פרופ יעקב צור
תרגיל א ב 11:15 12:00 אתרוג א' פרופ יעקב צור
הקורס יינתן במקוון
71721
כלכלת החקלאות הישראלית
החוג הנותן: כלכלת סביבה וניהול נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 16:15 19:00 חדר 104 ב' פרופ עידו קן
71734
תכנון חקלאי
החוג הנותן: כלכלת סביבה וניהול נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 17:15 20:00 חדר 106 ב' פרופ עידו קן
71742
תורת הרווחה
החוג הנותן: כלכלת סביבה וניהול נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: מבחן ממוחשב בבית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ותרגיל א ג 17:15 21:00 אתרוג א' ד"ר זיו בר-נחום
הקורס יינתן במקוון
לימודי חובת בחירה . יש לבחור לפחות 2 קורסים מרשימה זו בשנים ב', ג'.
71252
מעבדה באגרוטק
החוג הנותן: כלכלת סביבה וניהול נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: עבודה שוטפת

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ד 17:15 18:00 כתת מחשב 16 ב' ד"ר יאיר מאו, ד"ר נמרוד שוורץ, ד"ר ערן טס
תרגיל א ד 18:15 20:00 כתת מחשב 16 ב' ד"ר יאיר מאו, ד"ר נמרוד שוורץ, ד"ר ערן טס, מר ארז פויר
תרג א למסלול ‎2510‏,‎2512‏,‎2515‏,‎2516‏,‎2517‏,‎2518‏,‎2522‏. שעור א למסלול ‎2510‏,‎2512‏,‎2515‏,‎2516‏,‎2517‏,‎2518‏,‎2522‏.
71253
מבוא למדעי הנתונים
החוג הנותן: כלכלת סביבה וניהול נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 14:15 16:00 חדר 2 ב' ד"ר יונתן פרידמן
תרגיל א ג 16:15 17:00 כתת מחשב 16 ב' ד"ר יונתן פרידמן, מר אייזק קרמר
שעור א למסלול ‎2510‏,‎2512‏,‎2515‏,‎2516‏,‎2517‏,‎2518‏,‎2522‏. תרג א למסלול ‎2510‏,‎2512‏,‎2515‏,‎2516‏,‎2517‏,‎2518‏,‎2522‏.
71254
מבוא לעיבוד וניתוח תמונה
החוג הנותן: כלכלת סביבה וניהול נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: פרויקט

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ה 16:15 18:00 חדר 103 א' ד"ר אביגיל קנר
תרגיל א ה 18:15 19:00 חדר 103 א' ד"ר אביגיל קנר, מר דניאל ויגר
הקורס ינתן באופן מקוון.
71304
מבוא לחישה מרחוק של צמחיה
החוג הנותן: כלכלת סביבה וניהול נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: מבחן ממוחשב בבית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ה 10:15 12:00 חדר 102 א' ד"ר איתי הרמן
תרגיל א ה 12:15 13:00 כתת מחשב 16 א' ד"ר איתי הרמן, מר רועי שדה
תרגיל ב ה 13:15 14:00 כתת מחשב 16 א' מר רועי שדה
הקורס ( שיעור ותרגיל ) + המבחן ינתן באופן מקוון. שעור א לחוג ‎710‏.
71437
ביואינפורמטיקה וביוכימיה מבנית
החוג הנותן: כלכלת סביבה וניהול נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: השתתפות פעילה

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ה 8:15 10:00 חדר 8 ב' פרופ מאשה ניב
תרגיל א ה 10:15 11:00 כתת מחשב 16 ב' פרופ מאשה ניב, מר ירון בן שושן
תרגיל ב ה 11:15 12:00 כתת מחשב 16 ב' מר ירון בן שושן
71911
אקולוגיה של צמחים
החוג הנותן: כלכלת סביבה וניהול נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 10:15 12:00 חדר 108 ב' ד"ר אפרת שפר, ד"ר אפרת שפר
שעור א א 12:15 13:00 כתת מחשב 18 ב' ד"ר אפרת שפר, ד"ר אפרת שפר
יתקיים סיור במהלך הקורס.
71991
סדנה ב' (גנטיקה של אוכלוסיות)
החוג הנותן: כלכלת סביבה וניהול נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: סדנה סמסטר: א' סוג הבחינה: מבחן ממוחשב בבית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
סדנה א א 15:15 17:00 9 א א' ד"ר תמר פרידלנדר, מר הראל בכר
הקורס ינתן באופן פרונטלי .השיעור ינתן גם בכיתת מחשב 18 בתאום עם המרצה
וגם יש להשלים את מכסת הנ"ז מרשימה זו בשנים ב', ג'.
71260
תרגיל מחקר
החוג הנותן: כלכלת סביבה וניהול נ"ז: 8 ש"ש: 112 סוג: שעור סמסטר: קורס שנתי סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א שנתי
לרישום קורס זה עליך לפנות למזכירות
71719
שיווק תוצרת חקלאית
החוג הנותן: כלכלת סביבה וניהול נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 17:15 20:00 יק"א 19 א' ד"ר יעל קחל
הקורס יינתן במקוון
71720
מבוא לחקר שווקים
החוג הנותן: כלכלת סביבה וניהול נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 17:15 20:00 אתרוג ב' גב אלונה רון-שניר
71726
התנהגות צרכנים
החוג הנותן: כלכלת סביבה וניהול נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 13:15 16:00 אולם אריוביץ 20 ב' פרופ אייל ארט
71741
מבוא לסוציולוגיה
החוג הנותן: כלכלת סביבה וניהול נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ד 17:15 19:00 אולם 15 ב' ד"ר מיכל אסא-ענבר
71753
משפט אזרחי - חקלאי
החוג הנותן: כלכלת סביבה וניהול נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: מבחן ממוחשב בבית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 12:15 14:00 יק"א 20 א' עו"ד איתן גת
הקורס יינתן במקוון. הקורס ניתן פעם בשנתיים לסירוגין, אפשר ללמוד אותו ללמוד בשנה א' ב' או ג'.
71766
מערכות מידע בניהול
החוג הנותן: כלכלת סביבה וניהול נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: מבחן ממוחשב בבית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 10:15 13:00 אתרוג א' פרופ נאוה חרובי
הקורס יינתן במקוון. מספר משתתפים מוגבל, שעור לחוג 717,729. שעור א לחוג ‎717‏,‎729‏.
71772
ניתוח דוחות כספיים
החוג הנותן: כלכלת סביבה וניהול נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 16:15 19:00 חדר 109 ב' מר רונן זינגר
הקורס ניתן פעם בשנתיים לסירוגין, אפשר ללמוד אותו ללמוד בשנה ב' או ג'.