החוג לחטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה (7101) - מסלול מדעי בעלי חיים - חטיבת איכות הסביבה
קורסי המסלול
תואר בוגר
מדעי בעלי חיים - חטיבת איכות הסביבה (1801)
שנה ב'
לימודי חובה להלן טבלת קורסי חובה המדגימה מהלך אופטימאלי של לימודים בחוג. חריגה מרצף לימודים מומלץ המתפרס על פני שישה סמסטרים, עלולה לשבש את מהלך הלימודים הסדיר ואף להיות כרוכה בהוצאות נוספות
71012
יסודות הגנטיקה
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה נ"ז: 5 ש"ש: 70 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: מבחן ממוחשב בבית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 13:15 15:00 אולם אריוביץ 20 א' ד"ר עידן עפרוני, ד"ר עידן עפרוני, פרופ נעמי אורי, פרופ נעמי אורי, מר מתן לוי, מר מתן לוי
שעור א ג 8:15 10:00 אולם אריוביץ 20 א' ד"ר עידן עפרוני, ד"ר עידן עפרוני, פרופ נעמי אורי, פרופ נעמי אורי, מר מתן לוי, מר מתן לוי
תרגיל א ה 12:15 13:00 יק"א 20 א' מר רום תרשיש
תרגיל ב ה 13:15 14:00 חדר 109 א' ד"ר עידן עפרוני, מר רום תרשיש
תרגיל ג ג 10:15 11:00 אולם אריוביץ 20 א' פרופ נעמי אורי, מר איתי כהן
תרגיל ד ג 11:15 12:00 חדר 3 א' מר עידן סבאג
תרגיל ה ד 13:15 14:00 חדר 9 א' גב שני דורון
תרגיל ו ג 14:15 15:00 חדר 8 א' גב שני דורון
תרגיל ז ד 13:15 14:00 חדר 8 א' מר אלון ישראלי
תרגיל ח ג 14:15 15:00 חדר 10 א' מר איתי כהן
השיעור יועבר במקוון והתרגילים ינתנו פרונטלית תרג ו לחוג ‎710‏,‎715‏ ולמסלול ‎2515‏. שעור א לחוג ‎710‏,‎712‏,‎715‏,‎718‏,‎722‏,‎791‏,‎792‏,‎793‏,‎794‏,‎795‏ ולמסלול ‎2610‏,‎2615‏,‎2618‏. תרג א לחוג ‎718‏,‎794‏. תרג ב לחוג ‎718‏ ולמסלול ‎2518‏. תרג ג לחוג ‎712‏ ולמסלול ‎2512‏. תרג ד לחוג ‎712‏. תרג ה לחוג ‎722‏,‎793‏ ולמסלול ‎2522‏. תרג ז לחוג ‎722‏. תרג ח לחוג ‎710‏,‎715‏,‎791‏,‎792‏ ולמסלול ‎2510‏,‎2515‏.
71019
מבוא לכלכלה
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: א' או ב' סוג הבחינה: מבחן ממוחשב בבית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 15:15 17:00 אולם אריוביץ 20 א' מר עפר ברונר
שעור ב ב 17:15 19:00 חדר 8 ב' מר עפר ברונר
ינתן במקוון. שעור ב לחוג ‎716‏,‎722‏,‎793‏. שעור א לחוג ‎710‏,‎715‏,‎718‏,‎791‏,‎792‏,‎794‏.
71026
הסקה סטטיסטית ותכנון ניסויים
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 8:15 11:00 אולם זימן ב' ד"ר דיצה בורשטיין
תרגיל א ה 17:15 18:00 חדר 101 ב' מר אלישע הנדל
תרגיל ב ה 16:15 17:00 חדר 5 ב' מר אלישע הנדל
תרגיל ג ג 14:15 15:00 חדר 104 ב' ד"ר הדס דון-יחיא
תרגיל ד א 16:15 17:00 חדר 103 ב' ד"ר הדס דון-יחיא
תרג א לחוג ‎710‏. תרג ב לחוג ‎710‏,‎791‏. תרג ג לחוג ‎716‏,‎791‏. שעור ב לחוג ‎710‏. שעור ג לחוג ‎716‏,‎791‏. שעור א לחוג ‎710‏,‎715‏,‎716‏,‎718‏,‎791‏,‎792‏,‎794‏. שעור א לחוג ‎710‏.
71056
מיקרוביולוגיה כללית
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור ומעבדה סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 12:15 14:00 אולם אריוביץ 20 ב' ד"ר יונתן פרידמן, פרופ אדוארד יורקביץ
מעבדה א ד 10:15 14:00 מע' 3 ב' פרופ אדוארד יורקביץ, גב יעל בלו, גב ענבל פולין, גב יאנה בייזמן מגן
מעבדה ב ד 10:15 14:00 מע' 3 ב' ד"ר יונתן פרידמן, גב יעל בלו, מר נתאי מרוז, מר נמרוד נחמיאס, מר עמרי ורדי
מעבדה ג ד 15:15 19:00 מע' 3 ב' גב גל ששון, גב יאנה בייזמן מגן, מר עמרי ורדי, מר נתאי מרוז
מעבדה ד ה 15:15 19:00 מע' 3 ב' גב יעל בלו, גב נעמה שטרצר, גב גל ששון
שימו לב, מועדי הוראה מדויקים יועברו אליכם על ידי האחראים לקורס.מעבדה בקמפוס או מקוון בהתאם לכללי הבריאות שעור א לחוג ‎710‏,‎715‏,‎718‏,‎791‏,‎792‏,‎794‏ ולמסלול ‎2510‏,‎2515‏,‎2518‏. מעב א לחוג ‎718‏. מעב ב לחוג ‎715‏,‎718‏,‎794‏ ולמסלול ‎2515‏,‎2518‏. מעב ג לחוג ‎710‏,‎791‏ ולמסלול ‎2510‏. מעב ד לחוג ‎710‏,‎715‏.
71065
מבוא לביולוגיה מולקולרית
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: מבחן ממוחשב בבית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ד 14:15 16:00 אולם 11 א' פרופ מוחמד ז'יידאן, מר עופר אידלין הררי
שעור ב ד 16:15 18:00 אולם 11 א' פרופ מוחמד ז'יידאן, מר עופר אידלין הררי
תרגיל א ד 16:15 17:00 חדר 10 א' מר עופר אידלין הררי, גב ירין עקנין
תרגיל ב ד 16:15 17:00 חדר 8 א' פרופ מוחמד ז'יידאן, גב אלה תדמור
תרגיל ג ד 16:15 17:00 חדר 101 א' מר אלעד שרון
תרגיל ד ד 18:15 19:00 חדר 10 א' מר דור וינטראוב
תרגיל ה ד 18:15 19:00 חדר 8 א' גב מורן קופ
תרגיל ו ד 18:15 19:00 אולם אריוביץ 20 א' מר שירן בן-זאב
השיעור יועבר באופן מקוון התרגילים א+ ו' ינתנו באופן פרונטלי רישום תלמידי מוסמך ודוקטור באישור המרצה בלבד. השיעור והתרגילים יתקיימו באופן פרונטלי תרג ה לחוג ‎710‏,‎715‏,‎718‏,‎791‏,‎792‏,‎794‏ ולמסלול ‎2510‏,‎2515‏,‎2518‏. תרג ו לחוג ‎710‏,‎715‏,‎718‏,‎791‏,‎792‏,‎794‏,‎795‏ ולמסלול ‎2510‏,‎2515‏,‎2517‏,‎2518‏. שעור א לחוג ‎712‏,‎722‏,‎793‏. שעור ב לחוג ‎710‏,‎715‏,‎718‏,‎791‏,‎792‏,‎794‏,‎795‏ ולמסלול ‎2510‏,‎2515‏. תרג א לחוג ‎712‏,‎722‏,‎793‏,‎794‏. תרג ב לחוג ‎712‏,‎722‏,‎793‏,‎794‏. תרג ג לחוג ‎712‏,‎722‏,‎793‏,‎794‏. תרג ד לחוג ‎710‏,‎715‏,‎718‏,‎791‏,‎792‏,‎794‏ ולמסלול ‎2518‏.
71091
גנטיקה של בעלי חיים וטיפוח חיות משק
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 8:15 10:00 אולם 15 ב' פרופ ליאור דוד, גב בתיה דורפמן, גב איבנה ריברסקי
תרגיל א ב 12:15 13:00 חדר 8 ב' פרופ ליאור דוד, גב בתיה דורפמן, גב איבנה ריברסקי, מר איתי עוז
תרגיל ב ב 13:15 14:00 חדר 8 ב' גב בתיה דורפמן, גב איבנה ריברסקי, מר איתי עוז
71251
מבוא להיסטוריה ולפילוסופיה של המדע
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 17:15 19:00 אולם 11 ב' מר נתנאל קופפר
שעור ב ג 17:15 19:00 אולם 11 ב' מר נתנאל קופפר
שעור א לחוג ‎712‏,‎715‏,‎716‏,‎718‏,‎722‏,‎729‏,‎791‏,‎792‏,‎794‏,‎795‏ ולמסלול ‎2515‏,‎2516‏. שעור ב לחוג ‎710‏,‎716‏,‎722‏,‎793‏ ולמסלול ‎2512‏,‎2516‏,‎2522‏.
71530
אקולוגיה כללית
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 17:15 19:00 אולם אריוביץ 20 ב' פרופ משה קול
החל משנת תשפ"א קורס זה יינתן באנגלית
71803
רבייה השוואתית
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור ומעבדה סמסטר: א' סוג הבחינה: מבחן ממוחשב בבית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 8:15 10:00 אולם 11 א' פרופ ישראל רוזנבוים, ד"ר דורית קלו
מעבדה א ב 10:15 14:00 מע' 11 א' ד"ר דורית קלו, מר עומר כהנשטם, גב שירה יעקבי-ארצי
מעבדה ב ב 10:15 14:00 מע' 12 א' פרופ ישראל רוזנבוים, גב יואנה ברטמן, גב דקל עדן צאליק, גב איבנה ריברסקי
השיעור והמעבדות יינתנו פרונטלית בקמפוס. מעבדה פעם בשבועיים.המעבדה תחל בשבוע השני ללימודים .+ 101 בתאום עם זאולוגיה
71805
פיזיולוגיה של בע"ח א'
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה נ"ז: 5 ש"ש: 70 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: מבחן ממוחשב בבית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 10:15 12:00 חדר 10 א' ד"ר יוסי ווין, ד"ר יוסי ווין, ד"ר יוסי ווין, ד"ר שרון שלזינגר, ד"ר שרון שלזינגר, ד"ר שרון שלזינגר, מר תם ידיד, מר תם ידיד, מר תם ידיד
שעור א ב 14:15 15:00 אולם 11 א' ד"ר יוסי ווין, ד"ר יוסי ווין, ד"ר יוסי ווין, ד"ר שרון שלזינגר, ד"ר שרון שלזינגר, ד"ר שרון שלזינגר, מר תם ידיד, מר תם ידיד, מר תם ידיד
שעור א ה 10:15 12:00 אולם 11 א' ד"ר יוסי ווין, ד"ר יוסי ווין, ד"ר יוסי ווין, ד"ר שרון שלזינגר, ד"ר שרון שלזינגר, ד"ר שרון שלזינגר, מר תם ידיד, מר תם ידיד, מר תם ידיד
השיעור ינתן פרונטלית
71806
פיזיולוגיה של בע"ח ב'
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 14:15 16:00 אולם זימן ב' ד"ר יוסי ווין, ד"ר יוסי ווין, גב איילת טל, גב איילת טל
שעור א ד 14:15 15:00 אולם 11 ב' ד"ר יוסי ווין, ד"ר יוסי ווין, גב איילת טל, גב איילת טל
71810
אנדוקרינולוגיה כללית
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: מבחן ממוחשב בבית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 10:15 12:00 חדר 8 א' פרופ רינה מידן
השיעור ינתן במקוון .הקורס ניתן באנגלית שעור א לחוג ‎718‏,‎794‏.
71821
תחומי ידע ועשייה במדעי בעלי חיים
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה נ"ז: 1 ש"ש: 14 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 12:15 13:00 אולם זימן א' פרופ זהבה אוני, גב איבנה ריברסקי
הקורס יינתן במקוון. שעור א לחוג ‎718‏,‎794‏.
71839
עקרונות התזונה של חיות המשק
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 10:15 12:00 אולם 15 ב' פרופ נורית ארגוב-ארגמן, פרופ נורית ארגוב-ארגמן, ד"ר טלי מלקמן-זהבי, ד"ר טלי מלקמן-זהבי
שעור א ב 10:15 12:00 אולם 11 ב' פרופ נורית ארגוב-ארגמן, פרופ נורית ארגוב-ארגמן, ד"ר טלי מלקמן-זהבי, ד"ר טלי מלקמן-זהבי
71844
יסודות תורת המחלות
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: מבחן ממוחשב בבית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 13:15 15:00 חדר 9 א' ד"ר אלון לוי
השיעור ינתן פרונטלית
לימודי חובת בחירה יש לבחור לפחות 18 נ"ז מרשימה זו- קורסי החטיבה (על פי דרישות קדם)
71084
חקלאות ואיכות הסביבה - פרקים נבחרים
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה נ"ז: 1 ש"ש: 14 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: השתתפות פעילה

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 14:15 15:00 אולם אריוביץ 20 ב' ד"ר יעל הלמן
קורס מיועד למעוניינים בתחומים המשיקים בין חקלאות לבין איכות הסביבה. שעור לחוג 722,718,717,716,715,710.במידה וכללי הבריאות יאפשרו, השיעורים יעברו להוראה בקמפוס שעור א לחוג ‎710‏,‎715‏,‎716‏,‎717‏,‎718‏,‎722‏.
71303
עשבים רעים והדברתם
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור ומעבדה סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ד 8:15 10:00 חדר 3114 ב' פרופ צבי פלג
מעבדה א ד 10:15 13:00 מע' 101 ב' פרופ צבי פלג, מר ירון גדרי, מר אשר מיגדר
71342
מבוא למערכות מידע גאוגרפיות (GIS)
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה נ"ז: 3.5 ש"ש: 49 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: מבחן ממוחשב בבית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 9:15 11:00 יק"א 20 א' ד"ר יפית כהן
תרגיל א ג 11:15 13:00 כתת מחשב 16 א' ד"ר יפית כהן, מר סימון פוטרמן
תרגיל ב ג 14:15 16:00 כתת מחשב 16 א' מר סימון פוטרמן
הקורס והתרגול ינתנו באופן מקוון.
71344
אקולוגיה של שמירת טבע
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה נ"ז: 3.5 ש"ש: 49 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ד 16:15 18:00 חדר 109 ב' ד"ר יהושע שקדי
תרגיל א ד 18:15 19:00 כתת מחשב 17 ב' ד"ר יהושע שקדי
בנוסף יום סיור. מספר משתתפים מוגבל ל 50. עדיפות לתלמידי תוכנית שמירת טבע ושטחים פתוחים וחטיבת איכות הסביבה
71345
סדנת מבוא לשמירת טבע ושטחים פתוחים
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה נ"ז: 1 ש"ש: 14 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 16:15 18:00 אולם אריוביץ 20 א' פרופ ז'וזה גרינצוויג
הקורס ינתן באופן מקוון.
71473
היבטים של קיימות במזון
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 14:15 16:00 יק"א 20 א' גב גליה צוקרמן
הקורס ינתן במקוון
71501
מבוא לאנטומולוגיה
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 12:15 14:00 אולם אריוביץ 20 ב' פרופ בועז יובל
71503
ביולוגיה של הקרקע
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה חלקית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 9:15 12:00 חדר 101 א' פרופ אדוארד יורקביץ, ד"ר דרור מינץ, ד"ר עדי בכר
הקורס ינתן במקוון. מומלץ לתלמידי חוגים 716,715 הלומדים בחטיבה 7101
71521
אקולוגיה של חרקים
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: מבחן ממוחשב בבית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ד 9:15 11:00 חדר 108 א' פרופ משה קול
תרגיל א ד 11:15 12:00 חדר 108 א' פרופ משה קול, גב מריה דלה
הקורס ינתן במקוון
71527
אנטומולוגיה של היער
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: מבחן ממוחשב בבית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ד 13:15 15:00 חדר 3 א' פרופ צבי מנדל
הקורס ינתן פרונטלית בקמפוס
71602
דישון ופוריות הקרקע
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור ומעבדה סמסטר: א' סוג הבחינה: מבחן ממוחשב בבית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ה 8:15 10:00 חדר 9 א' פרופ משה שנקר
מעבדה א ה 10:15 12:00 מע' 4 א' פרופ משה שנקר, מר אשר אלטמן, גב רותם לוין
מעבדה ב ה 10:15 12:00 מי תהום א' מר אשר אלטמן, גב רותם לוין
הקורס ינתן במקוון. מעב א לחוג ‎710‏,‎716‏. מעב ב לחוג ‎710‏,‎715‏.
71605
שימור הקרקע
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: מבחן ממוחשב בבית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 15:15 17:00 חדר 5 א' ד"ר גיל אשל
תרגיל א א 17:15 18:00 חדר 5 א' ד"ר גיל אשל, מר סימון פוטרמן
הקורס ינתן במקוון.
71608
מטאורולוגיה וזיהום אויר
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: מבחן ממוחשב בבית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ד 10:15 12:00 חדר 101 א' ד"ר ערן טס
תרגיל א א 14:15 15:00 חדר 106 א' ד"ר ערן טס, גב מאור גבאי
הקורס ינתן במקוון .כולל סיור
71612
איכות מים, השבחה והשבה
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 10:15 13:00 חדר 3114 א' גב שרה אלחנני, מר גיא קפלן
הקורס יינתן פרונטלי בקמפוס. עדיפות לתלמידי שנה ג'.
71618
מבוא לכימיה של הקרקע
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: מבחן ממוחשב בבית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 10:15 12:00 חדר 3 א' ד"ר תמרה פולובסוב, גב חן דיין
הקורס יינתן במקוון
71815
היבטים של איכות הסביבה בגידול בעלי-חיים
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 17:15 19:00 חדר 108 ב' פרופ יאפ ואן-ריין, ד"ר אילן צדיקוב
מיועד לתלמידי שנה ג'. חובת בחירה לתלמידי חוגים 717,ו-718 הלומדים בחטיבה 7101.
71838
זואוגאוגרפיה של חולייתנים בישראל
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 10:15 13:00 אתרוג ב' פרופ גילה כחילה-ברגל
מספר משתתפים מוגבל ל-50. מיועד לתלמידי שנה ג'. עדיפות לתלמידי חוג 726 וחוג 716 בחטיבת איכות הסביבה. כולל סיורים
וגם מרשימה זו תוכל להשלים את צבירת חובת הבחירה החוגית עד סוף התואר.
71169
תאי גזע והיררכיה תאית במדע בחקלאות וברפואה
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ד 15:15 17:00 ב' פרופ איתמר ברש, גב אנה קוסנקו
הקורס נלמד בעברית
71524
גידול דבורים ומוצרי מכוורת
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה נ"ז: 5 ש"ש: 70 סוג: שעור ומעבדה סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ד 11:15 13:00 9 א ב' מר יוסף סלבצקי
מעבדה א ד 8:15 11:00 9 א ב' מר יוסף סלבצקי, גב חגית כנות, מר מרעי קאדי
כולל שני סיורים.מוגבל ל 30 תלמידים
71812
גידול בקר לחלב
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה נ"ז: 5 ש"ש: 70 סוג: שעור ומעבדה סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ד 8:15 10:00 יק"א 20 ב' ד"ר עזרא שושני, מר עומר כהנשטם, גב שירה יעקבי-ארצי
מעבדה א ד 10:15 13:00 יק"א 20 ב' ד"ר עזרא שושני, מר עומר כהנשטם, גב שירה יעקבי-ארצי
71814
גידול צאן
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה נ"ז: 3.5 ש"ש: 49 סוג: שעור ומעבדה סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 9:15 11:00 חדר 10 ב' פרופ סמיר מבגיש, מר פיליפ ווגלי
מעבדה א א 11:15 12:00 חדר 10 ב' פרופ סמיר מבגיש, מר פיליפ ווגלי
כולל סיור- פרונטלי בתאום עם המרצה
71815
היבטים של איכות הסביבה בגידול בעלי-חיים
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 17:15 19:00 חדר 108 ב' פרופ יאפ ואן-ריין, ד"ר אילן צדיקוב
מיועד לתלמידי שנה ג'. חובת בחירה לתלמידי חוגים 717,ו-718 הלומדים בחטיבה 7101.
71822
ממשק והזנת עופות
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה נ"ז: 6 ש"ש: 84 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 8:15 11:00 יק"א 20 ב' פרופ ישראל רוזנבוים, מר יונתן דיין, גב יואנה ברטמן
תרגיל א ב 11:15 14:00 אולם ריזפלד ב' פרופ ישראל רוזנבוים, מר יונתן דיין, גב יואנה ברטמן
ינתנו 3 סיורים
71825
גידול סוסים
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: מבחן ממוחשב בבית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ד 17:15 19:00 ח"ס בע"ח א' ד"ר אורי שליט
הקורס יינתן במקוון. שעור א לחוג ‎718‏.
71826
פיזיולוגיה של עופות
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור ומעבדה סמסטר: א' סוג הבחינה: מבחן ממוחשב בבית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ה 8:15 10:00 חדר 8 א' פרופ ישראל רוזנבוים
מעבדה א ה 10:15 12:00 מע' 101 א' פרופ ישראל רוזנבוים, גב יואנה ברטמן, מר יונתן דיין
הקורס יינתן פרונטלי המעבדה תינתן פרונטלית . הקורס כולל מספר סיורים..
71832
עקרונות הטיפול התרופתי בבעלי חיים
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 14:15 16:00 יק"א 19 א' ד"ר דניאל ברקן
הקורס יינתן במקוון.
71835
ביולוגיה של בלוטת החלב
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה נ"ז: 3.5 ש"ש: 49 סוג: שעור ומעבדה סמסטר: א' סוג הבחינה: מבחן ממוחשב בבית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 9:15 11:00 חדר 108 א' פרופ נורית ארגוב-ארגמן
מעבדה א א 11:15 14:00 מע' 11 א' פרופ נורית ארגוב-ארגמן, מר יואב שלו, גב שירה יעקבי-ארצי
הקורס ינתן פרונטלית בקמפוס. מעבדה פעם בשבועיים. תינתן גם במעבדה 101
71836
ביולוגיה ואקולוגיה של דגים
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור ומעבדה סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ה 9:15 11:00 אולם 11 ב' ד"ר דניאל גולני, גב נעמה מזרחי
מעבדה א ה 11:15 13:00 מע' 210 ב' ד"ר דניאל גולני, גב נעמה מזרחי
כולל סיור. מספר משתתפים מוגבל ל-50, עדיפות לתלמידי שנה ג'.
71837
פיזיולוגיה של דגים
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה נ"ז: 3.5 ש"ש: 49 סוג: שעור ומעבדה סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ה 13:15 15:00 חדר 10 ב' פרופ ברטה סיוון-לבבי, ד"ר עמוס טנדלר, גב נעמה מזרחי, מר ירון כהן
מעבדה א ה 15:15 18:00 מע' 101 ב' פרופ ברטה סיוון-לבבי, גב נעמה מזרחי, מר ירון כהן
מעבדה פעם בשבועיים. עדיפות לתלמידי חוג 718.
71840
רווחת חיות משק
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: מבחן ממוחשב בבית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 17:15 19:00 חדר 9 א' ד"ר דגנית בן דב
הקורס יינתן במקוון.
71843
מזונות למעלי גירה
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה נ"ז: 5 ש"ש: 70 סוג: שעור ומעבדה סמסטר: א' סוג הבחינה: מבחן ממוחשב בבית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 8:15 11:00 ח"ס בע"ח א' פרופ סמיר מבגיש
מעבדה א ג 11:15 13:00 ח"ס בע"ח א' פרופ סמיר מבגיש, מר פיליפ ווגלי
הקורס יינתן במקוון. מוגבל ל20
71846
מחלות בקר וצאן
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: מבחן ממוחשב בבית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 16:15 19:00 אתרוג א' ד"ר שמואל ברוקשטין
הקורס יינתן במקוון.
71851
בשר עוף וביצים: ייצור ואיכות
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 12:15 14:00 חדר 101 א' פרופ זהבה אוני
הקורס יינתן במקוון.
71852
אקולוגיה מיקרוביאלית במערכות מידגה
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: מבחן ממוחשב בבית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 14:15 16:00 חדר 108 א' פרופ יאפ ואן-ריין
הקורס יינתן במקוון. כולל סיורים
שנה ג'
לימודי חובה
71082
ניהול משולב של שטחים פתוחים
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: מבחן ממוחשב בבית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ה 9:15 11:00 אתרוג א' ד"ר יעל מנדליק
תרגיל א ה 11:15 12:00 אתרוג א' ד"ר יעל מנדליק, מר עידן קנוניץ'
הקורס ינתן באופן מקוון.מספר משתתפים מוגבל ל-30. יתקיימו שני סיורים בתאום עם המרצה, נוכחות חובה!
71341
מדיניות שמירת שטחים פתוחים - תיכנון וחקיקה
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ד 17:15 19:00 אתרוג א' מר מנחם זלוצקי, גב נעמה רינגל
הקורס ינתן באופן מקוון.חובה לתלמידי החטיבה 7101 פרט לחוג 716, כולל סיור בתאום עם המורה.
71609
כימיה של הסביבה
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ה 9:15 11:00 מי תהום ב' ד"ר שני אבנרי
71625
משאבי המים של ישראל וניהולם
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: מבחן ממוחשב בבית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 14:15 16:00 אתרוג א' ד"ר דניאל קורצמן
תרגיל א ב 16:15 17:00 אתרוג א' ד"ר דניאל קורצמן, מר גיא קפלן
הקורס יינתן פרונטלית בקמפוס.
71803
רבייה השוואתית
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור ומעבדה סמסטר: א' סוג הבחינה: מבחן ממוחשב בבית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 8:15 10:00 אולם 11 א' פרופ ישראל רוזנבוים, ד"ר דורית קלו
מעבדה א ב 10:15 14:00 מע' 11 א' ד"ר דורית קלו, מר עומר כהנשטם, גב שירה יעקבי-ארצי
מעבדה ב ב 10:15 14:00 מע' 12 א' פרופ ישראל רוזנבוים, גב יואנה ברטמן, גב דקל עדן צאליק, גב איבנה ריברסקי
השיעור והמעבדות יינתנו פרונטלית בקמפוס. מעבדה פעם בשבועיים.המעבדה תחל בשבוע השני ללימודים .+ 101 בתאום עם זאולוגיה
71804
מבוא לאמבריולוגיה
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ד 10:15 12:00 אולם אריוביץ 20 א' פרופ דלית סלע-דוננפלד
הקורס יינתן פרונטלי. שעור א לחוג ‎718‏,‎794‏.
71807
פרוסמינר במדעי בעלי-חיים
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה נ"ז: 1 ש"ש: 14 סוג: מטלה סמסטר: א' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
מטלה א ד 8:15 10:00 ח"ס בע"ח א' ד"ר שרון שלזינגר, גב איבנה ריברסקי
הקורס יינתן במקוון. הפרוסמינר כולל הדרכה מקוונת על היכרות משאבי הספריה. ינתן בתאום עם המרצה הפרוסמינר ינתן כל שבוע
71811
אימונולוגיה כללית
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: מבחן ממוחשב בבית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ד 13:15 16:00 אולם זימן א' ד"ר ארז מילס, ד"ר אלון לוי, גב יארא סבייחאת
השיעור ינתן פרונטלית שעור א לחוג ‎712‏,‎718‏,‎791‏,‎792‏,‎793‏,‎794‏,‎795‏.
71833
ביוקלימטולוגיה של חיות משק
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: מבחן ממוחשב בבית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 12:15 14:00 חדר 106 א' ד"ר שלי דרוין, ד"ר מאיה זכות
הקורס יינתן במקוון.
71854
סמינריון במדעי בעלי חיים
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה נ"ז: 1 ש"ש: 14 סוג: סמינריון סמסטר: ב' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
סמינריון א ג 13:15 15:00 ח"ס בע"ח ב' ד"ר שרון שלזינגר, גב איבנה ריברסקי
הנוכחות בסמינריון בתאום מול המרצה
לימודי חובת בחירה יש לבחור לפחות 18 נ"ז מרשימה זו. קורסי חטיבה (על פי דרישות קדם)
49601
דיני סביבה
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב


סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ד 16:15 18:00 3401 חבר א' עו"ד עמית ברכה
שעור א ד 16:15 18:00 9 א א'
הקורס אינו מיועד למשפטנים. הקורס יערך בהר הצופים בחדר 3401 בחברה . הקורס יועבר בוידאו-קונפרנס לפקולטה לחקלאות לחדר 9א. שעת התחלת השיעור היא 16:30. הקורס הינו באחריות ביה"ס המתקדם ללימודי סביבה. הקורס הינו לתואר שני וחלים עליו נהלי הוראה בהתאם.
71070
גאולוגיה סביבתית
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ותרגיל א ג 12:15 14:00 ב' ד"ר לרי גבר
תלמידי חוג 716 אינם רשאים ללמוד קורס זה. יתקיימו סיורים בתאום מול מרצה.
71083
מערכות מרעה טבעי
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ותרגיל א ד 8:15 10:00 חדר 103 ב' ד"ר זלמן הנקין, ד"ר יוג'ין אונגר, ד"ר איריס שינבאום
סיורים יתקיימו בתאריכים :
71342
מבוא למערכות מידע גאוגרפיות (GIS)
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה נ"ז: 3.5 ש"ש: 49 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: מבחן ממוחשב בבית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 9:15 11:00 יק"א 20 א' ד"ר יפית כהן
תרגיל א ג 11:15 13:00 כתת מחשב 16 א' ד"ר יפית כהן, מר סימון פוטרמן
תרגיל ב ג 14:15 16:00 כתת מחשב 16 א' מר סימון פוטרמן
הקורס והתרגול ינתנו באופן מקוון.
71344
אקולוגיה של שמירת טבע
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה נ"ז: 3.5 ש"ש: 49 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ד 16:15 18:00 חדר 109 ב' ד"ר יהושע שקדי
תרגיל א ד 18:15 19:00 כתת מחשב 17 ב' ד"ר יהושע שקדי
בנוסף יום סיור. מספר משתתפים מוגבל ל 50. עדיפות לתלמידי תוכנית שמירת טבע ושטחים פתוחים וחטיבת איכות הסביבה
71345
סדנת מבוא לשמירת טבע ושטחים פתוחים
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה נ"ז: 1 ש"ש: 14 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 16:15 18:00 אולם אריוביץ 20 א' פרופ ז'וזה גרינצוויג
הקורס ינתן באופן מקוון.
71473
היבטים של קיימות במזון
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 14:15 16:00 יק"א 20 א' גב גליה צוקרמן
הקורס ינתן במקוון
71501
מבוא לאנטומולוגיה
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 12:15 14:00 אולם אריוביץ 20 ב' פרופ בועז יובל
71503
ביולוגיה של הקרקע
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה חלקית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 9:15 12:00 חדר 101 א' פרופ אדוארד יורקביץ, ד"ר דרור מינץ, ד"ר עדי בכר
הקורס ינתן במקוון. מומלץ לתלמידי חוגים 716,715 הלומדים בחטיבה 7101
71515
מבוא לניהול אוכלוסיות מזיקים
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ה 11:15 13:00 חדר 8 ב' פרופ שי מורין, ד"ר פיליפוס פאפאתנוס
. חובת בחירה לכל תלמידי חטיבה 7101.
71521
אקולוגיה של חרקים
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: מבחן ממוחשב בבית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ד 9:15 11:00 חדר 108 א' פרופ משה קול
תרגיל א ד 11:15 12:00 חדר 108 א' פרופ משה קול, גב מריה דלה
הקורס ינתן במקוון
71527
אנטומולוגיה של היער
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: מבחן ממוחשב בבית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ד 13:15 15:00 חדר 3 א' פרופ צבי מנדל
הקורס ינתן פרונטלית בקמפוס
71608
מטאורולוגיה וזיהום אויר
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: מבחן ממוחשב בבית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ד 10:15 12:00 חדר 101 א' ד"ר ערן טס
תרגיל א א 14:15 15:00 חדר 106 א' ד"ר ערן טס, גב מאור גבאי
הקורס ינתן במקוון .כולל סיור
71612
איכות מים, השבחה והשבה
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 10:15 13:00 חדר 3114 א' גב שרה אלחנני, מר גיא קפלן
הקורס יינתן פרונטלי בקמפוס. עדיפות לתלמידי שנה ג'.
71618
מבוא לכימיה של הקרקע
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: מבחן ממוחשב בבית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 10:15 12:00 חדר 3 א' ד"ר תמרה פולובסוב, גב חן דיין
הקורס יינתן במקוון
71815
היבטים של איכות הסביבה בגידול בעלי-חיים
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 17:15 19:00 חדר 108 ב' פרופ יאפ ואן-ריין, ד"ר אילן צדיקוב
מיועד לתלמידי שנה ג'. חובת בחירה לתלמידי חוגים 717,ו-718 הלומדים בחטיבה 7101.
71838
זואוגאוגרפיה של חולייתנים בישראל
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 10:15 13:00 אתרוג ב' פרופ גילה כחילה-ברגל
מספר משתתפים מוגבל ל-50. מיועד לתלמידי שנה ג'. עדיפות לתלמידי חוג 726 וחוג 716 בחטיבת איכות הסביבה. כולל סיורים
71852
אקולוגיה מיקרוביאלית במערכות מידגה
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: מבחן ממוחשב בבית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 14:15 16:00 חדר 108 א' פרופ יאפ ואן-ריין
הקורס יינתן במקוון. כולל סיורים
וגם מרשימה זו תוכל להשלים את צבירת חובת הבחירה החוגית עד סוף התואר.
71169
תאי גזע והיררכיה תאית במדע בחקלאות וברפואה
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ד 15:15 17:00 ב' פרופ איתמר ברש, גב אנה קוסנקו
הקורס נלמד בעברית
71524
גידול דבורים ומוצרי מכוורת
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה נ"ז: 5 ש"ש: 70 סוג: שעור ומעבדה סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ד 11:15 13:00 9 א ב' מר יוסף סלבצקי
מעבדה א ד 8:15 11:00 9 א ב' מר יוסף סלבצקי, גב חגית כנות, מר מרעי קאדי
כולל שני סיורים.מוגבל ל 30 תלמידים
71812
גידול בקר לחלב
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה נ"ז: 5 ש"ש: 70 סוג: שעור ומעבדה סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ד 8:15 10:00 יק"א 20 ב' ד"ר עזרא שושני, מר עומר כהנשטם, גב שירה יעקבי-ארצי
מעבדה א ד 10:15 13:00 יק"א 20 ב' ד"ר עזרא שושני, מר עומר כהנשטם, גב שירה יעקבי-ארצי
71814
גידול צאן
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה נ"ז: 3.5 ש"ש: 49 סוג: שעור ומעבדה סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 9:15 11:00 חדר 10 ב' פרופ סמיר מבגיש, מר פיליפ ווגלי
מעבדה א א 11:15 12:00 חדר 10 ב' פרופ סמיר מבגיש, מר פיליפ ווגלי
כולל סיור- פרונטלי בתאום עם המרצה
71815
היבטים של איכות הסביבה בגידול בעלי-חיים
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 17:15 19:00 חדר 108 ב' פרופ יאפ ואן-ריין, ד"ר אילן צדיקוב
מיועד לתלמידי שנה ג'. חובת בחירה לתלמידי חוגים 717,ו-718 הלומדים בחטיבה 7101.
71822
ממשק והזנת עופות
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה נ"ז: 6 ש"ש: 84 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 8:15 11:00 יק"א 20 ב' פרופ ישראל רוזנבוים, מר יונתן דיין, גב יואנה ברטמן
תרגיל א ב 11:15 14:00 אולם ריזפלד ב' פרופ ישראל רוזנבוים, מר יונתן דיין, גב יואנה ברטמן
ינתנו 3 סיורים
71825
גידול סוסים
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: מבחן ממוחשב בבית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ד 17:15 19:00 ח"ס בע"ח א' ד"ר אורי שליט
הקורס יינתן במקוון. שעור א לחוג ‎718‏.
71826
פיזיולוגיה של עופות
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור ומעבדה סמסטר: א' סוג הבחינה: מבחן ממוחשב בבית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ה 8:15 10:00 חדר 8 א' פרופ ישראל רוזנבוים
מעבדה א ה 10:15 12:00 מע' 101 א' פרופ ישראל רוזנבוים, גב יואנה ברטמן, מר יונתן דיין
הקורס יינתן פרונטלי המעבדה תינתן פרונטלית . הקורס כולל מספר סיורים..
71832
עקרונות הטיפול התרופתי בבעלי חיים
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 14:15 16:00 יק"א 19 א' ד"ר דניאל ברקן
הקורס יינתן במקוון.
71835
ביולוגיה של בלוטת החלב
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה נ"ז: 3.5 ש"ש: 49 סוג: שעור ומעבדה סמסטר: א' סוג הבחינה: מבחן ממוחשב בבית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 9:15 11:00 חדר 108 א' פרופ נורית ארגוב-ארגמן
מעבדה א א 11:15 14:00 מע' 11 א' פרופ נורית ארגוב-ארגמן, מר יואב שלו, גב שירה יעקבי-ארצי
הקורס ינתן פרונטלית בקמפוס. מעבדה פעם בשבועיים. תינתן גם במעבדה 101
71836
ביולוגיה ואקולוגיה של דגים
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור ומעבדה סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ה 9:15 11:00 אולם 11 ב' ד"ר דניאל גולני, גב נעמה מזרחי
מעבדה א ה 11:15 13:00 מע' 210 ב' ד"ר דניאל גולני, גב נעמה מזרחי
כולל סיור. מספר משתתפים מוגבל ל-50, עדיפות לתלמידי שנה ג'.
71837
פיזיולוגיה של דגים
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה נ"ז: 3.5 ש"ש: 49 סוג: שעור ומעבדה סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ה 13:15 15:00 חדר 10 ב' פרופ ברטה סיוון-לבבי, ד"ר עמוס טנדלר, גב נעמה מזרחי, מר ירון כהן
מעבדה א ה 15:15 18:00 מע' 101 ב' פרופ ברטה סיוון-לבבי, גב נעמה מזרחי, מר ירון כהן
מעבדה פעם בשבועיים. עדיפות לתלמידי חוג 718.
71840
רווחת חיות משק
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: מבחן ממוחשב בבית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 17:15 19:00 חדר 9 א' ד"ר דגנית בן דב
הקורס יינתן במקוון.
71843
מזונות למעלי גירה
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה נ"ז: 5 ש"ש: 70 סוג: שעור ומעבדה סמסטר: א' סוג הבחינה: מבחן ממוחשב בבית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 8:15 11:00 ח"ס בע"ח א' פרופ סמיר מבגיש
מעבדה א ג 11:15 13:00 ח"ס בע"ח א' פרופ סמיר מבגיש, מר פיליפ ווגלי
הקורס יינתן במקוון. מוגבל ל20
71846
מחלות בקר וצאן
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: מבחן ממוחשב בבית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 16:15 19:00 אתרוג א' ד"ר שמואל ברוקשטין
הקורס יינתן במקוון.
71851
בשר עוף וביצים: ייצור ואיכות
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 12:15 14:00 חדר 101 א' פרופ זהבה אוני
הקורס יינתן במקוון.
71852
אקולוגיה מיקרוביאלית במערכות מידגה
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: מבחן ממוחשב בבית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 14:15 16:00 חדר 108 א' פרופ יאפ ואן-ריין
הקורס יינתן במקוון. כולל סיורים