החוג למדעי כדור הארץ (595) - מסלול מדעי כדור הארץ שנה א'- מסלול דו חוגי או חד חוגי
קורסי המסלול
תואר בוגר
מדעי כדור הארץ שנה א'- מסלול דו חוגי או חד חוגי (6014)
שנה א'
לימודי חובה . הקורס 80114 חליפי לקורס 80112. לתלמידי כימיה בדו-חוגי עם מדעי כדור הארץ הקורסים 69107 ו-69163 חליפיים לקורסים 69135 ו-69167 (מבוא לכימיה וכימיה פיסיקלית). במקרים של הפרש נ"ז בין קורס בכימיה שחליפי לקורסים של מדעי כדור הארץ, תלמידי כימיה אינם חייבים להשלים את ההפרש. לתלמידי מדעי המחשב בדו-חוגי עם מדעי כדור הארץ הקורסים 80131 ו-80133 חליפיים לקורסים 80109 ו-80110 (מתמטיקה). במקרים של הפרש נ"ז בין קורס במדעי המחשב שחליפי לקורסים של מדעי כדור הארץ, תלמידי מדעי המחשב אינם חייבים להשלים את ההפרש. תשומת ליבכם: תלמיד הלוקח חטיבה מחוץ למכון בפקולטה למדעי הטבע ככלל יש לשאול את מזכירות החוגים כימיה, פיסיקה, מתמטיקה האם הקורסים שרשומים בשנה א' במסלול 6014 הם חליפיים לקורסים המקבילים שניתנים בחטיבות השונות. לדוגמה, תלמידים שלומדים חטיבה בפיסיקה חייבים לעשות את הקורסים של שנה א' בפיסיקה ובמתמטיקה שרשומים בחטיבה בפיסיקה במקום הקורסים בפיסיקה ובמתמטיקה שרשומים במסלול 6014 וגם חייבים להשלים את הנ"ז לטובת התואר חד-חוגי ב-א.א.א. מתוך קורסי הבחירה של א.א.א.
68104
מבוא למדעי הים
החוג הנותן: מדעי כדור הארץ נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: מבחן ממוחשב בקמפוס

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 10:00 11:45 כדור הארץ 109 ב' ד"ר יוני גולדסמית
תרגיל א ג 12:00 12:45 כדור הארץ 109 ב' גב נעמי משה
תרגיל ב ג 12:00 12:45 כדור הארץ 103 ב' גב ישראלה מוסן
בנוסף 2 ימי סיור שיתקיימו בתאריכים 21-22/6/2021.
68105
מבוא לתורת האקלים
החוג הנותן: מדעי כדור הארץ נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בע"פ

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 12:00 13:45 כדור הארץ 109 א' פרופ אלון אנגרט, פרופ אלון אנגרט
שעור א ג 14:00 14:45 כדור הארץ 109 א' פרופ אלון אנגרט, פרופ אלון אנגרט
תרגיל א ג 15:00 15:45 כדור הארץ 109 א' מר אריאל אופיר, מר חן דוידסון
תרגיל ג ג 10:00 10:45 כדור הארץ 109 א' מר אריאל אופיר, מר חן דוידסון
תרגיל ד ג 11:00 11:45 כדור הארץ 109 א' מר חן דוידסון, מר אריאל אופיר
תאריכי הבחינות ומשקלן מופיעים בסילבוס הקורס.
68127
כדור הארץ הדינמי
החוג הנותן: מדעי כדור הארץ נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 10:00 11:45 כדור הארץ 109 א' פרופ רון שער, פרופ רון שער
שעור א ג 12:00 12:45 כדור הארץ 109 א' פרופ רון שער, פרופ רון שער
תרגיל א ג 13:00 13:45 כדור הארץ 109 א' מר יובל שמילוביץ, מר חגיי אייל, מר לנגפורד בועז
תרגיל ג ג 9:00 9:45 כדור הארץ 109 א' מר לנגפורד בועז, מר חגיי אייל, מר יובל שמילוביץ
תרגיל ד ג 16:00 17:45 כדור הארץ 109 א' מר יובל שמילוביץ, מר חגיי אייל, מר לנגפורד בועז
68140
גאולוגיה בנגב
החוג הנותן: מדעי כדור הארץ נ"ז: 1.5 ש"ש: 21 סוג: סיור-מחנה סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
סיור-מחנה א ג 8:00 19:45 ב' פרופ ארי מטמון, פרופ ארי מטמון, פרופ ארי מטמון, פרופ רון שער, פרופ רון שער, פרופ רון שער, מר משה ארמון, מר משה ארמון, מר משה ארמון, מר לנגפורד בועז, מר לנגפורד בועז, מר לנגפורד בועז, מר חגיי אייל, מר חגיי אייל, מר חגיי אייל, גב נעם גזית, גב נעם גזית, גב נעם גזית
סיור-מחנה א ד 8:00 19:45 ב' פרופ ארי מטמון, פרופ ארי מטמון, פרופ ארי מטמון, פרופ רון שער, פרופ רון שער, פרופ רון שער, מר משה ארמון, מר משה ארמון, מר משה ארמון, מר לנגפורד בועז, מר לנגפורד בועז, מר לנגפורד בועז, מר חגיי אייל, מר חגיי אייל, מר חגיי אייל, גב נעם גזית, גב נעם גזית, גב נעם גזית
סיור-מחנה א ה 8:00 19:45 ב' פרופ ארי מטמון, פרופ ארי מטמון, פרופ ארי מטמון, פרופ רון שער, פרופ רון שער, פרופ רון שער, מר משה ארמון, מר משה ארמון, מר משה ארמון, מר לנגפורד בועז, מר לנגפורד בועז, מר לנגפורד בועז, מר חגיי אייל, מר חגיי אייל, מר חגיי אייל, גב נעם גזית, גב נעם גזית, גב נעם גזית
שלושה ימי סיור בין התאריכים 16-18/3/2021. לכל הסיורים יש להצטייד במשקפי מגן ולמלא אחר כל דרישות הבטיחות.
69132
כימיה כללית למדעים ביורפואיים ולכדור הארץ
החוג הנותן: מדעי כדור הארץ נ"ז: 6 ש"ש: 84 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 12:00 13:45 לוי 07 א' ד"ר דפנה שמעון, ד"ר דפנה שמעון, ד"ר עידו הדר, ד"ר עידו הדר
שעור א ד 10:00 11:45 לוי 06 א' ד"ר דפנה שמעון, ד"ר דפנה שמעון, ד"ר עידו הדר, ד"ר עידו הדר
תרגיל א א 14:00 15:45 שפרינצק 28 א' מר אסף טל דואניס
תרגיל ב א 14:00 15:45 שפרינצק 213 א' גב נופר אלוש
תרגיל ג ד 14:00 15:45 שפרינצק 202 א' גב נופר אלוש
קבוצות תרגיל א'+ב' מיועדות לתלמידי מדב"ר, קבוצת תרגיל ג' מיועדת לתלמידי כדה"א וסביבה
69167
כימיה פיסיקלית לתלמידי רוקחות ומדכה"א
החוג הנותן: מדעי כדור הארץ נ"ז: 6 ש"ש: 84 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 12:00 13:45 קנדה ב' ד"ר רעם אוזדין, ד"ר רעם אוזדין
שעור א ד 13:00 14:45 פלדמן א ב' ד"ר רעם אוזדין, ד"ר רעם אוזדין
תרגיל א א 14:00 15:45 קנדה עליון ב' גב בר עזרא
תרגיל ב א 16:00 17:45 שפרינצק 217 ב' מר ינאי תורן
תרגיל ג ב 14:00 15:45 שפרינצק 213 ב' מר ינאי תורן
תרגיל ד ד 18:00 19:45 שפרינצק 213 ב' מר אלון בוגט
קבוצת תרגיל ב' למדעי התרופה ואחרים.
76415
הכרת משאבי הספרייה לתלמידי החוג למדעי כדור הארץ - קורס מתוקשב
החוג הנותן: מדעי כדור הארץ נ"ז: 0 ש"ש: 0 סוג: הדרכה סמסטר: א' או ב'

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
הדרכה א א' גב מלי כהן
הדרכה ב ב' גב מלי כהן
קורס זה הינו תנאי מוקדם להשתתפות בסמינריון בוגר.
77130
פיסיקה כללית - מכניקה לתלמידי כימיה וכדה"א
החוג הנותן: מדעי כדור הארץ נ"ז: 6 ש"ש: 84 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 8:00 9:45 פלדמן ב א' פרופ יהודה וגשל, פרופ יהודה וגשל
שעור א ה 8:00 9:45 פלדמן ב א' פרופ יהודה וגשל, פרופ יהודה וגשל
תרגיל א ה 10:00 11:45 שפרינצק 27 א' מר ברק בודניק
תרגיל ב א 14:00 15:45 קנדה עליון א' מר נדב בן-שושן
תרגיל ג ג 10:00 11:45 שפרינצק 26 א' מר נדב בן-שושן
קבוצת תרגיל א למדכה"א ואחרים. תרגיל ב' למדעי הכימיה והביולוגיה ואחרים.
77131
פיסיקה כללית - גלים וחשמל לתלמידי כימיה וכדה"א
החוג הנותן: מדעי כדור הארץ נ"ז: 7 ש"ש: 98 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ד 9:00 11:45 פלדמן ב ב' ד"ר שי הייזלר, ד"ר שי הייזלר
שעור א ה 8:00 9:45 מתמטיקה 2 ב' ד"ר שי הייזלר, ד"ר שי הייזלר
תרגיל א ג 14:00 15:45 שפרינצק 117 ב' מר גלעד הירשפלד
תרגיל ב ה 16:00 17:45 פלדמן ב ב' מר עמרי גינסבורג
תרגיל ג ה 12:00 13:45 לוי 07 ב' מר עמרי גינסבורג
קבוצת תרגיל א' לתלמידי כימיה-ביולוגיה, קבוצת תרגיל ב' לתלמידי כימיה ואחרים.
80109
מתמטיקה לתלמידי כימיה וכדה"א (1)
החוג הנותן: מדעי כדור הארץ נ"ז: 6 ש"ש: 84 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 8:00 9:45 אולם לוין א' מר יואל גרינשפון, מר יואל גרינשפון, מר יואל גרינשפון
שעור א ד 8:00 9:45 קפלן א' מר יואל גרינשפון, מר יואל גרינשפון, מר יואל גרינשפון
שעור א ה 16:00 17:45 אודיטוריום הנדסה א' מר יואל גרינשפון, מר יואל גרינשפון, מר יואל גרינשפון
שעור א ה 16:00 17:45 אודיטוריום הנדסה א' מר יואל גרינשפון, מר יואל גרינשפון, מר יואל גרינשפון
תרגיל א א 16:00 17:45 א' גב תאלין קארידי
תרגיל ב ב 10:00 11:45 א' גב תאלין קארידי
קבוצת תרגיל ב' לתכנית משולבת במדעי הכימיה והחיים ואחרים. תרגיל א' למדעי כדור-הארץ ואחרים. בימי ג' בין השעות 8:00 עד 10:00 יתקיימו בחנים (חובה) והשלמות שאינן מקנות נ"ז, על פי הצורך ובתיאום מול צוות הקורס.
80112
מבוא מתמטי לתלמידי כימיה וכדה"א (2)
החוג הנותן: מדעי כדור הארץ נ"ז: 6 ש"ש: 84 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 14:00 15:45 כימיה 7 ב' ד"ר אלי קרייסלר, ד"ר אלי קרייסלר, ד"ר אלי קרייסלר
שעור א ב 8:00 9:45 קנדה ב' ד"ר אלי קרייסלר, ד"ר אלי קרייסלר, ד"ר אלי קרייסלר
שעור א ד 17:00 18:45 פלדמן ב ב' ד"ר אלי קרייסלר, ד"ר אלי קרייסלר, ד"ר אלי קרייסלר
תרגיל א א 16:00 17:45 רוטברג ב' מר שלמה אשל
תרגיל ב ב 12:00 13:45 לוי 07 ב' מר אלון זמיר
תרגיל ג ג 8:00 9:45 לוי 07 ב' מר שלמה אשל
הקורס חליפי לקורס 80110 שהתקיים עד שנת תשע"ט. קבוצת תרגיל א' לתכנית משולבת במדעי הכימיה והחיים ואחרים. קבוצת תרגיל ג למדכה"א ואחרים. בימי ב' בין השעות 8:00 עד 10:00 יתקיימו בחנים (חובה) והשלמות שאינן מקנות נ"ז, על פי הצורך ובתיאום מול צוות הקורס.
לימודי חובת בחירה יש לבחור 4 נ"ז מרשימה זו. . חובת בחירה 4 נ"ז בתכנות. ניתן ללמוד את הקורסים 76634 ו-76628 עד שנה ב'. במידה ולא יתאפשר להשלים את הקורס 76634 ניתן לקחת כקורס חליפי את הקורס 76637. לתלמידי כימיה בדו-חוגי עם מדעי כדור הארץ הקורסים 76625 ו-76608 חליפיים לקורסים 76634 ו-76628. לתלמידי מדעי המחשב בדו-חוגי עם מדעי כדור הארץ, האגד הזה אינו חובה אלא בחירה בלבד. תלמידי מדעי המחשב בדו-חוגי עם מדעי כדור הארץ שלא בוחרים לעשות את הקורסים באגד הזה אינם חייבים להשלים את הנ"ז. קורסי תכנות ניתן ללמועד עד שנה ב' לתואר.
76628
תכנות מתמטי ב MATLAB למדעי כדור הארץ
החוג הנותן: מדעי כדור הארץ נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ה 12:00 13:45 מקוון ב' ד"ר רועי כנעני
שעור א ה 12:00 13:45 מקוון ב' ד"ר רועי כנעני
תרגיל א ה 14:00 14:45 מקוון ב' ד"ר רועי כנעני
תרגיל א ה 14:00 14:45 מקוון ב' ד"ר רועי כנעני
דרישת קדם: קורס תכנות. תרגיל רשות ללא נ"ז יינתן במעבדה. קיימת חובת הגשת תרגילים.
76634
פייתון למדעי כדור הארץ
החוג הנותן: מדעי כדור הארץ נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ה 12:00 13:45 מקוון א' גב הילה מושיוב
שעור א ה 12:00 13:45 מקוון א' גב הילה מושיוב
תרגיל א ה 14:00 14:45 מקוון א' גב הילה מושיוב
תרגיל א ה 14:00 14:45 מקוון א' גב הילה מושיוב
תרגיל רשות ללא נ"ז יינתן במעבדה. קיימת חובת הגשת תרגילים.
76637
תכנות בשפת פייתון
החוג הנותן: מדעי כדור הארץ נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ה 12:00 13:45 מקוון ב' ד"ר עפר אליאור
שעור א ה 12:00 13:45 מקוון ב' ד"ר עפר אליאור
תרגיל א ה 14:00 14:45 מקוון ב' ד"ר עפר אליאור
תרגיל א ה 14:00 14:45 מקוון ב' ד"ר עפר אליאור
הקורס פתוח לכולם ומתאים לתלמידי מתמטיקה.תרגיל רשות ללא נ"ז יינתן במעבדה. קיימת חובת הגשת תרגילים.
וגם יש לבחור עד 2 נ"ז מרשימה זו. . חובה לממשיכים בהתמחות בגאולוגיה. קורס זה הינו דרישה מוקדמת לקורס מחנה מפוי קיץ (70110) שמתקיים בתחילת שנה ב' לגאולוגים.
68128
מבוא למיפוי גאולוגי
החוג הנותן: מדעי כדור הארץ נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: מחנה לימוד סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
מחנה לימוד א ג 6:00 19:45 כדור הארץ 109 ב' ד"ר יעקב וייס, פרופ רון שער, מר משה ארמון, גב נטלי ניאגו, מר יובל שמילוביץ
מפגש הכנה:21/3/2021 בין השעות 16:00-19:00 אולם 102. הסיור יתקיים בתאריך ה-22.3.2021. מפגש סיכום: 5.4.2021 בין השעות 16:00-19:00 אולם 109.
וגם יש לבחור 3 נ"ז מרשימה זו. . מעבדה אחת חובה. ניתן להשתתף בקורס בשנה א' או בשנה ב' או שנה ג'. לתשומת ליבכם: קורס 76222 מהווה דרישת קדם לקורסי מעבדה של שנה א'. תלמיד המעוניין להירשם לקורס 77125 "מעבדה חלקית בפיסיקה א'" ניתן ללמוד אותו עד שנה ג' לתואר. לתלמידי כימיה בדו-חוגי עם מדעי כדור הארץ האגד הזה אינו חובה, ותלמידי כימיה אינם חייבים להשלים את הנ"ז. לתלמידי מדעי החיים בדו-חוגי עם מדעי כדור הארץ האגד הזה אינו חובה, ותלמידי מדעי החיים אינם חייבים להשלים את הנ"ז.
69115
מעבדה - מבוא לכימיה
החוג הנותן: מדעי כדור הארץ נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: מעבדה סמסטר: ב' סוג הבחינה: עבודה שוטפת

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
מעבדה א ב 14:00 17:45 אודיטוריום בנין מעבדות ב' פרופ שלמה מגדסי
מעבדה ב ג 14:00 17:45 אודיטוריום בנין מעבדות ב' פרופ ליעוז אתגר
מעבדה ג ה 12:00 15:45 אודיטוריום בנין מעבדות ב' פרופ גיל שהם
מעבדה ד ד 13:00 16:45 ב' פרופ ליעוז אתגר, פרופ שלמה מגדסי, פרופ גיל שהם
קורס המעבדה יכלול תשעה מפגשים מלאים, כולל מפגש הכרות עם המעבדה ושיטות העבודה בה ועוד שמונה ניסויים בכימיה כללית. יתכנו גם מפגשים חלקיים נוספים לפי הצורך (המסתכמים בדרך כלל לכשני מפגשים מלאים נוספים). המפגשים יערכו פעם בשבוע ויתפרשו על פני כל הסמסטר כדי לאפשר מרווחים נוחים בין הניסויים. המפגש הראשון יערך בשבוע הראשון של הסמסטר באולם ההרצאות בבניין המעבדות החדש (ברנדמן 017). למפגש הראשון על התלמידים להביא אישור על ביצוע מבדק הבטיחות. לתשומת ליבכם, "קורס ממוחשב בבטיחות שנה א" (76222) מהווה תנאי קדם למעבדה זו. חובה לבצע את הקורס הנ"ל לפני תחילתה של המעבדה. כל תלמיד חייב להגיע לכל המפגשים עם נעליים סגורות, בגדים ארוכים שיכסו את הידיים והרגליים, חלוק מעבדה ארוך ומשקפי מגן תקניות. שלושת קבוצות המעבדה יהיו זהות מבחינת תוכנית המעבדות, אבל לנוחות התלמידים יעשה מאמץ לייצור קבוצות הומוגניות לפי תוכנית הלימודים. בעקרון ייעדנו את קבוצת מעבדה א' לתלמידי מדעי התרופה ואחרים, את קבוצת מעבדה ב' למדעי הכימיה והביולוגיה ואחרים, ואת קבוצת מעבדה ג' למדעי כדור הארץ ואחרים, אבל יתכנו שינויים במערך זה בהתאם ללוחות הזמנים של הקבוצות השונות בכל שנה. תלמידי הכימיה מוזמנים להשתלב בכל אחת מקבוצות המעבדה הללו. שימו לב: על מנת שנוכל להיערך למעבדה בהתאם לכמות המשתתפים עוד מבעוד מועד, אנו ממליצים ומבקשים להירשם אליה מיד עם פתיחת מערכת הרישום בראשית השנה. לתשומת ליבכם: חובה להרשם למעבדה באותה השנה שבה היא מוגדרת חובה לתלמיד. החוג לכימיה לא יבטיח מקומם של תלמידים שלא ילמדו את המעבדה בשנה המתאימה על פי תכנית לימודיהם. במידה וישנו אישור מיוחד לדחייה, יש להציגו בפני החוג לכימיה.
76222
קורס ממוחשב בבטיחות - שנה א'
החוג הנותן: מדעי כדור הארץ נ"ז: 0 ש"ש: 0 סוג: הדרכה סמסטר: א' או ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
הדרכה א א'
הדרכה ב ב'
חומר הקורס והמבדק באתר הקורס
77125
מעבדה חלקית בפיסיקה א למדעים מדוייקים, מדכה"א, כימיה ומדעי המחשב
החוג הנותן: מדעי כדור הארץ נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ומעבדה סמסטר: קורס שנתי סוג הבחינה: מעבדה

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ומעבדה א ה 8:00 10:45 3-300 שנתי פרופ עדי וקנין
שעור ומעבדה ב ה 8:00 10:45 3-300 שנתי פרופ עדי וקנין
תלמידי מדעי המחשב יש לבחור קבוצה ב'. נוכחות חובה בכל המעבדות, הגעה לקבוצה רק ע"פ הרישום, בתחילת השנה יפורסמו מועדי המעבדות. אחראי מעבדה - פרופ' עדי וקנין. מעבדה 3-300 בבניין סילברמן קומה 3