החוג למדעי כדור הארץ (595) - מסלול מדעי כדור הארץ בהתמחות א.א.א במסלול דו חוגי
קורסי המסלול
תואר בוגר
מדעי כדור הארץ בהתמחות א.א.א במסלול דו חוגי (5959)
שנה ב'
לימודי חובה . לתשומת ליבכם: הקורס 82814 פיסיקת העננים והגשם חובה למחזורים עד מחזור תש"פ ועד בכלל. תלמידים במחזורים עד מחזור תש"פ ועד בכלל שעוד לא לקחו קורס זה חייבים להירשם אליו. לתלמידי כימיה בדו-חוגי עם מדעי כדור הארץ הקורס 69834 חליפי לקורס 70356. לתלמידי כימיה בדו-חוגי עם מדעי כדור הארץ הקורס 82314 אינו חובה אלא בחירה בלבד, ותלמידי כימיה אינם חייבים להשלים את הנ"ז.
70356
מבוא למודלים במדעי כדור הארץ
החוג הנותן: מדעי כדור הארץ נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ד 13:00 14:45 מקוון א' פרופ עינת אהרונוב, פרופ עינת אהרונוב
שעור א ד 13:00 14:45 מקוון א' פרופ עינת אהרונוב, פרופ עינת אהרונוב
שעור א ה 15:00 15:45 מקוון א' פרופ עינת אהרונוב, פרופ עינת אהרונוב
שעור א ה 15:00 15:45 מקוון א' פרופ עינת אהרונוב, פרופ עינת אהרונוב
תרגיל א ה 16:00 16:45 מקוון א' מר שחר בן-זאב
תרגיל א ה 16:00 16:45 מקוון א' מר שחר בן-זאב
תרגיל ב ה 16:00 16:45 א' מר איתמר יעקבי
76223
קורס ממוחשב בבטיחות - שנה ב
החוג הנותן: מדעי כדור הארץ נ"ז: 0 ש"ש: 0 סוג: הדרכה סמסטר: א' או ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
הדרכה א א'
הדרכה ב ב'
76415
הכרת משאבי הספרייה לתלמידי החוג למדעי כדור הארץ - קורס מתוקשב
החוג הנותן: מדעי כדור הארץ נ"ז: 0 ש"ש: 0 סוג: הדרכה סמסטר: א' או ב'

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
הדרכה א א' גב מלי כהן
הדרכה ב ב' גב מלי כהן
קורס זה הינו תנאי מוקדם להשתתפות בסמינריון בוגר.
82301
דינמיקה של אטמוספרה
החוג הנותן: מדעי כדור הארץ נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 14:00 15:45 מקוון א' ד"ר אורי אדם, ד"ר אורי אדם
שעור א ב 14:00 15:45 מקוון א' ד"ר אורי אדם, ד"ר אורי אדם
שעור א ד 15:00 15:45 מקוון א' ד"ר אורי אדם, ד"ר אורי אדם
שעור א ד 15:00 15:45 מקוון א' ד"ר אורי אדם, ד"ר אורי אדם
תרגיל א ד 16:00 16:45 מקוון א' מר איתמר יעקבי
תרגיל א ד 16:00 16:45 מקוון א' מר איתמר יעקבי
במהלך הקורס תתקיימנה בחינות ביניים. תאריכי הבחינות ומשקלן מופיעים בסילבוס הקורס.
82314
תרומדינמיקה של האטמוספירה והאוקיאנוסים
החוג הנותן: מדעי כדור הארץ נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: מבחן בית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 10:00 12:45 מקוון א' פרופ קרן הספל
שעור א א 10:00 12:45 מקוון א' פרופ קרן הספל
תרגיל א ג 14:00 14:45 מקוון א' מר אביחי אפריים
תרגיל א ג 14:00 14:45 מקוון א' מר אביחי אפריים
82858
שיטות סטטיסטיות ליישומים במדעי כדוה"א
החוג הנותן: מדעי כדור הארץ נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 10:00 11:45 כדור הארץ 102 ב' ד"ר אורי אדם
לימודי חובת בחירה יש לבחור 4 נ"ז מרשימה זו. . ניתן ללמוד את הקורסים 76634 ו-76628 עד שנה ב'. נינתן ללמוד את הקורסים 76634 ו-76628 עד שנה ב'. במידה ולא יתאפשר להשלים את הקורס 76634 ניתן לקחת כקורס חליפי את הקורס 76637. לתלמידי כימיה בדו-חוגי עם מדעי כדור הארץ הקורסים 76625 ו-76608 חליפיים לקורסים 76634 ו-76628.
76628
תכנות מתמטי ב MATLAB למדעי כדור הארץ
החוג הנותן: מדעי כדור הארץ נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ה 12:00 13:45 מקוון ב' ד"ר רועי כנעני
שעור א ה 12:00 13:45 מקוון ב' ד"ר רועי כנעני
תרגיל א ה 14:00 14:45 מקוון ב' ד"ר רועי כנעני
תרגיל א ה 14:00 14:45 מקוון ב' ד"ר רועי כנעני
דרישת קדם: קורס תכנות. תרגיל רשות ללא נ"ז יינתן במעבדה. קיימת חובת הגשת תרגילים.
76634
פייתון למדעי כדור הארץ
החוג הנותן: מדעי כדור הארץ נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ה 12:00 13:45 מקוון א' גב הילה מושיוב
שעור א ה 12:00 13:45 מקוון א' גב הילה מושיוב
תרגיל א ה 14:00 14:45 מקוון א' גב הילה מושיוב
תרגיל א ה 14:00 14:45 מקוון א' גב הילה מושיוב
תרגיל רשות ללא נ"ז יינתן במעבדה. קיימת חובת הגשת תרגילים.
76637
תכנות בשפת פייתון
החוג הנותן: מדעי כדור הארץ נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ה 12:00 13:45 מקוון ב' ד"ר עפר אליאור
שעור א ה 12:00 13:45 מקוון ב' ד"ר עפר אליאור
תרגיל א ה 14:00 14:45 מקוון ב' ד"ר עפר אליאור
תרגיל א ה 14:00 14:45 מקוון ב' ד"ר עפר אליאור
הקורס פתוח לכולם ומתאים לתלמידי מתמטיקה.תרגיל רשות ללא נ"ז יינתן במעבדה. קיימת חובת הגשת תרגילים.
וגם יש לבחור 3 נ"ז מרשימה זו. . מעבדה אחת חובה. לתשומת ליבכם: קורס 76623 מהווה דרישת קדם לקורסי מעבדה של שנה ב'. תלמיד המעוניין להירשם לקורס 77125 "מעבדה חלקית בפיסיקה א'" ניתן ללמוד עד שנה ג' לתואר. לתלמידי כימיה בדו-חוגי עם מדעי כדור הארץ האגד הזה אינו חובה, ותלמידי כימיה אינם חייבים להשלים את הנ"ז.
69115
מעבדה - מבוא לכימיה
החוג הנותן: מדעי כדור הארץ נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: מעבדה סמסטר: ב' סוג הבחינה: עבודה שוטפת

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
מעבדה א ב 14:00 17:45 אודיטוריום בנין מעבדות ב' פרופ שלמה מגדסי
מעבדה ב ג 14:00 17:45 אודיטוריום בנין מעבדות ב' פרופ ליעוז אתגר
מעבדה ג ה 12:00 15:45 אודיטוריום בנין מעבדות ב' פרופ גיל שהם
מעבדה ד ד 13:00 16:45 ב' פרופ ליעוז אתגר, פרופ שלמה מגדסי, פרופ גיל שהם
קורס המעבדה יכלול תשעה מפגשים מלאים, כולל מפגש הכרות עם המעבדה ושיטות העבודה בה ועוד שמונה ניסויים בכימיה כללית. יתכנו גם מפגשים חלקיים נוספים לפי הצורך (המסתכמים בדרך כלל לכשני מפגשים מלאים נוספים). המפגשים יערכו פעם בשבוע ויתפרשו על פני כל הסמסטר כדי לאפשר מרווחים נוחים בין הניסויים. המפגש הראשון יערך בשבוע הראשון של הסמסטר באולם ההרצאות בבניין המעבדות החדש (ברנדמן 017). למפגש הראשון על התלמידים להביא אישור על ביצוע מבדק הבטיחות. לתשומת ליבכם, "קורס ממוחשב בבטיחות שנה א" (76222) מהווה תנאי קדם למעבדה זו. חובה לבצע את הקורס הנ"ל לפני תחילתה של המעבדה. כל תלמיד חייב להגיע לכל המפגשים עם נעליים סגורות, בגדים ארוכים שיכסו את הידיים והרגליים, חלוק מעבדה ארוך ומשקפי מגן תקניות. שלושת קבוצות המעבדה יהיו זהות מבחינת תוכנית המעבדות, אבל לנוחות התלמידים יעשה מאמץ לייצור קבוצות הומוגניות לפי תוכנית הלימודים. בעקרון ייעדנו את קבוצת מעבדה א' לתלמידי מדעי התרופה ואחרים, את קבוצת מעבדה ב' למדעי הכימיה והביולוגיה ואחרים, ואת קבוצת מעבדה ג' למדעי כדור הארץ ואחרים, אבל יתכנו שינויים במערך זה בהתאם ללוחות הזמנים של הקבוצות השונות בכל שנה. תלמידי הכימיה מוזמנים להשתלב בכל אחת מקבוצות המעבדה הללו. שימו לב: על מנת שנוכל להיערך למעבדה בהתאם לכמות המשתתפים עוד מבעוד מועד, אנו ממליצים ומבקשים להירשם אליה מיד עם פתיחת מערכת הרישום בראשית השנה. לתשומת ליבכם: חובה להרשם למעבדה באותה השנה שבה היא מוגדרת חובה לתלמיד. החוג לכימיה לא יבטיח מקומם של תלמידים שלא ילמדו את המעבדה בשנה המתאימה על פי תכנית לימודיהם. במידה וישנו אישור מיוחד לדחייה, יש להציגו בפני החוג לכימיה.
76223
קורס ממוחשב בבטיחות - שנה ב
החוג הנותן: מדעי כדור הארץ נ"ז: 0 ש"ש: 0 סוג: הדרכה סמסטר: א' או ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
הדרכה א א'
הדרכה ב ב'
77125
מעבדה חלקית בפיסיקה א למדעים מדוייקים, מדכה"א, כימיה ומדעי המחשב
החוג הנותן: מדעי כדור הארץ נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ומעבדה סמסטר: קורס שנתי סוג הבחינה: מעבדה

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ומעבדה א ה 8:00 10:45 3-300 שנתי פרופ עדי וקנין
שעור ומעבדה ב ה 8:00 10:45 3-300 שנתי פרופ עדי וקנין
תלמידי מדעי המחשב יש לבחור קבוצה ב'. נוכחות חובה בכל המעבדות, הגעה לקבוצה רק ע"פ הרישום, בתחילת השנה יפורסמו מועדי המעבדות. אחראי מעבדה - פרופ' עדי וקנין. מעבדה 3-300 בבניין סילברמן קומה 3
וגם יש לבחור 24 נ"ז מרשימה זו במהלך התואר. האגד הזה משותף לשנים ב' ו-ג'. לתשומת ליבכם: ישנם קורסים שמיועדים רק לתלמידי שנה ג'. לתשומת ליבכם: לקורסים מסוימים יש דרישה מוקדמת. לתשומת ליבכם: קורסים מתקדמים מסוימים לא מתקיימים כל שנה. תלמיד שנה ב' אשר מתכנן לקחת קורס מהרשימה הזאת בשנה ג' מתבקש לוודא מול המרצה שהקורס אכן יתקיים בשנה הבאה. לתלמיד אשר מעוניין לקחת מחקר מודרך, באישור ראש ההתמחות ב-א.א.א. ניתן לקחת אחד משני הקורסים הבאים 70317 או 82519. ממחזור תשע"ט חובה לקחת קורס אחד שניתן בשפה האנגלית. קורסים שניתנים בשפה האנגלית רשומים כך.
70102
מבוא לפלאונטולוגיה
החוג הנותן: מדעי כדור הארץ נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ומעבדה סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 8:00 9:45 כדור הארץ 103 א' פרופ רבקה רבינוביץ
מעבדה א ב 12:00 12:45 כדור הארץ 103 א' פרופ רבקה רבינוביץ, גב נעמי משה
70317
מחקר מודרך לתלמידי בוגר במדעי כדור הארץ מצומצם
החוג הנותן: מדעי כדור הארץ נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: עבודה מעשית סמסטר: א' או ב' סוג הבחינה: פרויקט

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
עבודה מעשית א א' פרופ ארי מטמון
ההרשמה באישור יו"ר החוג. לתלמידי בוגר בלבד. לאחר קבלת אישור מראש החוג על התלמיד להודיע למזכירת החוג.
70511
מבוא ל-G.I.S
החוג הנותן: מדעי כדור הארץ נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ה 9:00 10:45 מקוון א' מר עדי בן-נון
שעור א ה 9:00 10:45 מקוון א' מר עדי בן-נון
תרגיל א ה 11:00 11:45 מקוון א' מר יניב דרבסי
תרגיל א ה 11:00 11:45 מקוון א' מר יניב דרבסי
תרגיל ב ה 11:00 11:45 א' גב מאי לאור
הקורס פתוח לתלמידי תואר שני.
70515
משאבי המים בישראל
החוג הנותן: מדעי כדור הארץ נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 15:00 17:45 מקוון א' פרופ חיים גבירצמן
שעור א ג 15:00 17:45 מקוון א' פרופ חיים גבירצמן
70849
תהליכים במחזור ההידרולוגי
החוג הנותן: מדעי כדור הארץ נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 13:00 14:45 כדור הארץ 102 ב' פרופ אפרת מורין
תרגיל א ב 15:00 15:45 כדור הארץ 102 ב' פרופ אפרת מורין
70865
שיטות נומריות במדעי כדור הארץ
החוג הנותן: מדעי כדור הארץ נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ד 13:00 14:45 א' פרופ סיימון עמנואל
תרגיל א ד 15:00 15:45 א' פרופ סיימון עמנואל
פתוח לתלמידי שנה ג'. בנוסף עבודה עצמית.
76702
סדימנטולוגיה ימית: איסוף, תיעוד וניתוח סדימנטים ממפרץ אילת
החוג הנותן: מדעי כדור הארץ נ"ז: 5 ש"ש: 70 סוג: שעור ומעבדה סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ומעבדה א א 8:00 19:45 א' ד"ר בברלי גודמן-צ'רנוב, ד"ר תימור כץ
שעור ומעבדה א ב 8:00 19:45 א' ד"ר בברלי גודמן-צ'רנוב, ד"ר תימור כץ
שעור ומעבדה א ג 8:00 19:45 א' ד"ר בברלי גודמן-צ'רנוב, ד"ר תימור כץ
שעור ומעבדה א ד 8:00 19:45 א' ד"ר בברלי גודמן-צ'רנוב, ד"ר תימור כץ
שעור ומעבדה א ד 8:00 19:45 א' ד"ר בברלי גודמן-צ'רנוב, ד"ר תימור כץ
שעור ומעבדה א ה 8:00 19:45 א' ד"ר בברלי גודמן-צ'רנוב, ד"ר תימור כץ
שעור ומעבדה א ה 8:00 19:45 א' ד"ר בברלי גודמן-צ'רנוב, ד"ר תימור כץ
יינתן במרוכז במכון הבינאוניברסיטאי באילת בין התאריכים 23.12.20-01.01.21 ההרשמה לקורס היא דרך אתר המכון הבינאוניברסיטאי http://www.iui-eilat.ac.il/Courses/Courses.aspx#1 שים לב! הרישום לקורס במערכת הרישום-נט הוא בבחינת הגשת מועמדות בלבד ויהיה בתוקף רק לאחר אישור המכון באילת הקורס מוגבל ל 18 משתתפים ההרשמה לקורס היא לסטודנטים לתארים מתקדמים, ולסטודנטים מצטיינים בתואר ראשון, שנה ג' שעמדו בדרישות הקדם
76741
תהליכים בים סוף ומפרץ אילת
החוג הנותן: מדעי כדור הארץ נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: עבודה שוטפת

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 8:00 19:45 א' פרופ יעלה שקד
שעור א ב 8:00 19:45 א' פרופ יעלה שקד
שעור א ג 8:00 19:45 א' פרופ יעלה שקד
שעור א ד 8:00 19:45 א' פרופ יעלה שקד
שעור א ה 8:00 19:45 א' פרופ יעלה שקד
שעור ב א 8:00 19:45 א' ד"ר גלעד אנטלר
שעור ב ב 8:00 19:45 א' ד"ר גלעד אנטלר
שעור ב ג 8:00 19:45 א' ד"ר גלעד אנטלר
שעור ב ד 8:00 19:45 א' ד"ר גלעד אנטלר
שעור ב ה 8:00 19:45 א' ד"ר גלעד אנטלר
הקורס מיועד לבוגר תלמידי שנה ג'.יינתן במרוכז במכון הבינאוניברסיטאי באילת ב 2 מועדים: מועד 1 בתאריכים 01-06/11/2020 מועד 2 בתאריכים 13-18/12/2020 ההרשמה לקורס היא דרך אתר המכון הבינאוניברסיטאי http://www.iui-eilat.ac.il/Courses/Courses.aspx#1 שים לב! הרישום לקורס במערכת הרישום-נט הוא בבחינת הגשת מועמדות בלבד ויהיה בתוקף רק לאחר אישור המכון באילת
82304
מערכות מזג אוויר ברחבים הבינוניים
החוג הנותן: מדעי כדור הארץ נ"ז: 5 ש"ש: 70 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 10:00 11:45 מקוון א' פרופ חיים גרפינקל, פרופ חיים גרפינקל
שעור א א 10:00 11:45 מקוון א' פרופ חיים גרפינקל, פרופ חיים גרפינקל
שעור א ה 12:00 13:45 מקוון א' פרופ חיים גרפינקל, פרופ חיים גרפינקל
שעור א ה 12:00 13:45 מקוון א' פרופ חיים גרפינקל, פרופ חיים גרפינקל
תרגיל א ה 14:00 14:45 מקוון א' פרופ חיים גרפינקל
תרגיל א ה 14:00 14:45 מקוון א' פרופ חיים גרפינקל
82309
מעברי קרינה באטמוספירה
החוג הנותן: מדעי כדור הארץ נ"ז: 5 ש"ש: 70 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 8:00 10:45 כדור הארץ 102 ב' פרופ קרן הספל, פרופ קרן הספל
שעור א ג 8:00 8:45 כדור הארץ 125 ב' פרופ קרן הספל, פרופ קרן הספל
תרגיל א ג 9:00 9:45 כדור הארץ 125 ב' מר ינון חפץ
82508
מדע התחממות גלובלית
החוג הנותן: מדעי כדור הארץ נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ה 13:00 14:45 כדור הארץ 101 ב' ד"ר נתן סטייגר
הקורס יינתן בשפה האנגלית.
82515
מבוא למטאורולוגיה טרופית
החוג הנותן: מדעי כדור הארץ נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 10:00 11:45 כדור הארץ 102 ב' ד"ר אורי אדם, ד"ר אורי אדם
שעור א ה 10:00 10:45 כדור הארץ 101 ב' ד"ר אורי אדם, ד"ר אורי אדם
תרגיל א ה 11:00 11:45 כדור הארץ 101 ב' ד"ר אורי אדם
82519
מחקר מודרך לתלמידי בוגר במדעי כדור-הארץ מורחב
החוג הנותן: מדעי כדור הארץ נ"ז: 6 ש"ש: 84 סוג: עבודה מעשית סמסטר: א' או ב' סוג הבחינה: פרויקט

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
עבודה מעשית א ב' ד"ר אורי אדם, פרופ קרן הספל
הרשמה באישור יו"ר החוג ולפי הציונים של התלמיד.
82609
סמינריון בוגר באקלים אטמוספרה אוקיאנוגרפיה
החוג הנותן: מדעי כדור הארץ נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: סמינריון סמסטר: קורס שנתי סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
סמינריון א א 18:00 18:45 כדור הארץ 126 ב' פרופ חגית-פנינה אפק, פרופ חגית-פנינה אפק
סמינריון א א 18:00 18:45 מקוון א' פרופ חגית-פנינה אפק, פרופ חגית-פנינה אפק
סמינריון א א 18:00 18:45 מקוון א' פרופ חגית-פנינה אפק, פרופ חגית-פנינה אפק
שעות הקורס בתיאום עם המרצה.
82612
אנרגיה וסביבה
החוג הנותן: מדעי כדור הארץ נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 9:00 11:45 מקוון א' פרופ קרן הספל, פרופ עינת אהרונוב
שעור א ב 9:00 11:45 מקוון א' פרופ קרן הספל, פרופ עינת אהרונוב
פתוח לתלמידי שנה ג'
82653
שיטות אובייקטיביות של ניתוח נתונים במדעי כדור הארץ
החוג הנותן: מדעי כדור הארץ נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 12:00 14:45 כדור הארץ 125 ב' פרופ חיים גרפינקל
פתוח לתלמידי שנה ג'.
82657
כימיה אטמוספירית
החוג הנותן: מדעי כדור הארץ נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 12:00 13:45 מקוון ב' פרופ חגית-פנינה אפק
שעור א א 12:00 13:45 מקוון ב' פרופ חגית-פנינה אפק
במידה ולא ניתן יהיה לקיים בחינה בכתב תתקיים בחינה במודל
82814
פיסיקת העננים והגשם
החוג הנותן: מדעי כדור הארץ נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ד 8:00 9:45 כדור הארץ 125 ב' פרופ דניאל רוזנפלד, פרופ דניאל רוזנפלד
שעור א ה 9:00 9:45 כדור הארץ 126 ב' פרופ דניאל רוזנפלד, פרופ דניאל רוזנפלד
תרגיל א ה 10:00 10:45 כדור הארץ 126 ב' מר אביחי אפריים
82833
שיטות מתמטיות במודלים מדעיים
החוג הנותן: מדעי כדור הארץ נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: מבחן בית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 10:00 10:45 מקוון א' פרופ נתן פלדור
שעור א ג 10:00 10:45 מקוון א' פרופ נתן פלדור
תרגיל א ג 11:00 11:45 מקוון א' פרופ נתן פלדור
תרגיל א ג 11:00 11:45 מקוון א' פרופ נתן פלדור
פתוח לתלמידי שנה ג' רק באישור המרצה. בחינת בית בשעור האחרון של הקורס. יתכן והקורס ינתן באנגלית.
82856
מושגי יסוד במכניקה של זורמים ליישומים במדעי כדור הארץ
החוג הנותן: מדעי כדור הארץ נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 14:00 15:45 כדור הארץ 125 א' ד"ר אורי אדם, פרופ עינת אהרונוב
82891
מודלים חישוביים של אקלים ושינויי אקלים
החוג הנותן: מדעי כדור הארץ נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: מבחן בית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ד 10:00 11:45 כדור הארץ 126 א' פרופ חיים גרפינקל
82892
קלימטולוגיה סינופטית של מזה"ת וישראל
החוג הנותן: מדעי כדור הארץ נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 12:00 13:45 כדור הארץ 126 א' פרופ אורי דיין
פתוח לתלמידי שנה ג'.
84000
שיטות מחקר באוקיינוגרפיה
החוג הנותן: מדעי כדור הארץ נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: מחנה לימוד סמסטר: ב' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
מחנה לימוד א א ב' פרופ יעלה שקד, פרופ יעלה שקד, פרופ יעלה שקד, פרופ יעלה שקד, פרופ יעלה שקד, פרופ יעלה שקד, פרופ חזי גילדור, פרופ חזי גילדור, פרופ חזי גילדור, פרופ חזי גילדור, פרופ חזי גילדור, פרופ חזי גילדור, פרופ עדי טורפשטיין, פרופ עדי טורפשטיין, פרופ עדי טורפשטיין, פרופ עדי טורפשטיין, פרופ עדי טורפשטיין, פרופ עדי טורפשטיין
מחנה לימוד א ב ב' פרופ יעלה שקד, פרופ יעלה שקד, פרופ יעלה שקד, פרופ יעלה שקד, פרופ יעלה שקד, פרופ יעלה שקד, פרופ חזי גילדור, פרופ חזי גילדור, פרופ חזי גילדור, פרופ חזי גילדור, פרופ חזי גילדור, פרופ חזי גילדור, פרופ עדי טורפשטיין, פרופ עדי טורפשטיין, פרופ עדי טורפשטיין, פרופ עדי טורפשטיין, פרופ עדי טורפשטיין, פרופ עדי טורפשטיין
מחנה לימוד א ג ב' פרופ יעלה שקד, פרופ יעלה שקד, פרופ יעלה שקד, פרופ יעלה שקד, פרופ יעלה שקד, פרופ יעלה שקד, פרופ חזי גילדור, פרופ חזי גילדור, פרופ חזי גילדור, פרופ חזי גילדור, פרופ חזי גילדור, פרופ חזי גילדור, פרופ עדי טורפשטיין, פרופ עדי טורפשטיין, פרופ עדי טורפשטיין, פרופ עדי טורפשטיין, פרופ עדי טורפשטיין, פרופ עדי טורפשטיין
מחנה לימוד א ד ב' פרופ יעלה שקד, פרופ יעלה שקד, פרופ יעלה שקד, פרופ יעלה שקד, פרופ יעלה שקד, פרופ יעלה שקד, פרופ חזי גילדור, פרופ חזי גילדור, פרופ חזי גילדור, פרופ חזי גילדור, פרופ חזי גילדור, פרופ חזי גילדור, פרופ עדי טורפשטיין, פרופ עדי טורפשטיין, פרופ עדי טורפשטיין, פרופ עדי טורפשטיין, פרופ עדי טורפשטיין, פרופ עדי טורפשטיין
מחנה לימוד א ה ב' פרופ יעלה שקד, פרופ יעלה שקד, פרופ יעלה שקד, פרופ יעלה שקד, פרופ יעלה שקד, פרופ יעלה שקד, פרופ חזי גילדור, פרופ חזי גילדור, פרופ חזי גילדור, פרופ חזי גילדור, פרופ חזי גילדור, פרופ חזי גילדור, פרופ עדי טורפשטיין, פרופ עדי טורפשטיין, פרופ עדי טורפשטיין, פרופ עדי טורפשטיין, פרופ עדי טורפשטיין, פרופ עדי טורפשטיין
מחנה לימוד א ו ב' פרופ יעלה שקד, פרופ יעלה שקד, פרופ יעלה שקד, פרופ יעלה שקד, פרופ יעלה שקד, פרופ יעלה שקד, פרופ חזי גילדור, פרופ חזי גילדור, פרופ חזי גילדור, פרופ חזי גילדור, פרופ חזי גילדור, פרופ חזי גילדור, פרופ עדי טורפשטיין, פרופ עדי טורפשטיין, פרופ עדי טורפשטיין, פרופ עדי טורפשטיין, פרופ עדי טורפשטיין, פרופ עדי טורפשטיין
ייתקיים בין התאריכים 25-30/4/2021 . פגישה מסכמת תיקבע בהתיעצות עם הסטודנטים בזמן הקורס. בלבד. השינויים.תלמידים שעבורם הקורס רשות אין חיוב על הלינה במכון הבינאוניברסיטאי, התלמידים אחראים להוצאות הכלכלה. זמני ההוראה הסופיים ייקבעו בתיאום עם המרצה. הקורס מיועד לתלמידי שנה ג' ומוסמך בפיסיקה, הרשמה לקורס באמצעות אתר האינטרנט של המכון: http://www.iui-eilat.ac.il/. שים לב !הרישום לקורס במערכת הרישום-נט הוא בבחינת הגשת מועמדות בלבד ויהיה בתוקף רק לאחר אישור המכון באילת .אם לא תתקבל לקורס עליך לבטל את רישומך עד תום תקופת גיאופיסיקה, מתמטיקה והנדסה. תלמידי תואר שלישי יתקבלו על בסיס מקום פנוי. הקורס פתוח לתלמידי שנה ג' באישור המרצה. הקורס ניתן אחת לשנתיים.
84810
נושאים באוקיינוגרפיה פיסיקלית
החוג הנותן: מדעי כדור הארץ נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: מחנה לימוד סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
מחנה לימוד א ג א' פרופ יוסי אשכנזי, פרופ חזי גילדור
מחנה לימוד א ד 15:00 17:45 א' פרופ יוסי אשכנזי, פרופ חזי גילדור
בשל הקורונה, הקורס יתקיים השנה במתכונת שונה: הרצאה שבועית (ותרגול) בזום בימי רביעי במהלך הסמסטר בין השעות 15:00-18:00 . הקורס מיועד לתלמידי שנה ג' ומוסמך בפיסיקה, גיאופיסיקה, מתמטיקה והנדסה. תלמידי תואר שלישי יתקבלו לקורס על בסיס מקום פנוי. תלמידי המכון למדעי כדור-הארץ שנה ג' יוכלו להירשם לקורס רק באישור מרצי הקורס. הרשמה לקורס באמצעות אתר האינטרנט של המכון: http://www.iui-eilat.ac.il/. שים לב !הרישום לקורס במערכת הרישום-נט הוא בבחינת הגשת מועמדות בלבד ויהיה בתוקף רק לאחר אישור המכון באילת .אם לא תתקבל לקורס עליך לבטל את רישומך עד תום תקופת השינויים. פתוח לתלמידי מוסמך.
84865
מבוא לאוקיינוגרפיה מעשית
החוג הנותן: מדעי כדור הארץ נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: מחנה לימוד סמסטר: א' סוג הבחינה: פרויקט

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
מחנה לימוד א ד 14:00 15:45 כדור הארץ 126 א' פרופ חזי גילדור, פרופ יעלה שקד, פרופ עדי טורפשטיין, גב ישראלה מוסן
89703
מחזורים ביוגאוכימים ומערכת האקלים
החוג הנותן: מדעי כדור הארץ נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 14:00 16:45 כדור הארץ 109 ב' פרופ אלון אנגרט
מומלץ ללמוד את הקורס בשנה ג'.
שנה ג'
לימודי חובת בחירה יש לבחור לפחות 3 נ"ז מרשימה זו. . מעבדה אחת חובה. לתשומת ליבכם: קורס 76624 מהווה דרישת קדם לקורסי מעבדה של שנה ב'. תלמיד המעוניין להירשם לקורס 77125 "מעבדה חלקית בפיסיקה א'" ניתן ללמוד עד שנה ג' לתואר. לתלמידי כימיה בדו-חוגי עם מדעי כדור הארץ האגד הזה אינו חובה, ותלמידי כימיה אינם חייבים להשלים את הנ"ז.
69115
מעבדה - מבוא לכימיה
החוג הנותן: מדעי כדור הארץ נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: מעבדה סמסטר: ב' סוג הבחינה: עבודה שוטפת

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
מעבדה א ב 14:00 17:45 אודיטוריום בנין מעבדות ב' פרופ שלמה מגדסי
מעבדה ב ג 14:00 17:45 אודיטוריום בנין מעבדות ב' פרופ ליעוז אתגר
מעבדה ג ה 12:00 15:45 אודיטוריום בנין מעבדות ב' פרופ גיל שהם
מעבדה ד ד 13:00 16:45 ב' פרופ ליעוז אתגר, פרופ שלמה מגדסי, פרופ גיל שהם
קורס המעבדה יכלול תשעה מפגשים מלאים, כולל מפגש הכרות עם המעבדה ושיטות העבודה בה ועוד שמונה ניסויים בכימיה כללית. יתכנו גם מפגשים חלקיים נוספים לפי הצורך (המסתכמים בדרך כלל לכשני מפגשים מלאים נוספים). המפגשים יערכו פעם בשבוע ויתפרשו על פני כל הסמסטר כדי לאפשר מרווחים נוחים בין הניסויים. המפגש הראשון יערך בשבוע הראשון של הסמסטר באולם ההרצאות בבניין המעבדות החדש (ברנדמן 017). למפגש הראשון על התלמידים להביא אישור על ביצוע מבדק הבטיחות. לתשומת ליבכם, "קורס ממוחשב בבטיחות שנה א" (76222) מהווה תנאי קדם למעבדה זו. חובה לבצע את הקורס הנ"ל לפני תחילתה של המעבדה. כל תלמיד חייב להגיע לכל המפגשים עם נעליים סגורות, בגדים ארוכים שיכסו את הידיים והרגליים, חלוק מעבדה ארוך ומשקפי מגן תקניות. שלושת קבוצות המעבדה יהיו זהות מבחינת תוכנית המעבדות, אבל לנוחות התלמידים יעשה מאמץ לייצור קבוצות הומוגניות לפי תוכנית הלימודים. בעקרון ייעדנו את קבוצת מעבדה א' לתלמידי מדעי התרופה ואחרים, את קבוצת מעבדה ב' למדעי הכימיה והביולוגיה ואחרים, ואת קבוצת מעבדה ג' למדעי כדור הארץ ואחרים, אבל יתכנו שינויים במערך זה בהתאם ללוחות הזמנים של הקבוצות השונות בכל שנה. תלמידי הכימיה מוזמנים להשתלב בכל אחת מקבוצות המעבדה הללו. שימו לב: על מנת שנוכל להיערך למעבדה בהתאם לכמות המשתתפים עוד מבעוד מועד, אנו ממליצים ומבקשים להירשם אליה מיד עם פתיחת מערכת הרישום בראשית השנה. לתשומת ליבכם: חובה להרשם למעבדה באותה השנה שבה היא מוגדרת חובה לתלמיד. החוג לכימיה לא יבטיח מקומם של תלמידים שלא ילמדו את המעבדה בשנה המתאימה על פי תכנית לימודיהם. במידה וישנו אישור מיוחד לדחייה, יש להציגו בפני החוג לכימיה.
76224
קורס ממוחשב בבטיחות - שנה ג'
החוג הנותן: מדעי כדור הארץ נ"ז: 0 ש"ש: סוג: הדרכה סמסטר: א' או ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
הדרכה א א'
הדרכה ב ב'
77125
מעבדה חלקית בפיסיקה א למדעים מדוייקים, מדכה"א, כימיה ומדעי המחשב
החוג הנותן: מדעי כדור הארץ נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ומעבדה סמסטר: קורס שנתי סוג הבחינה: מעבדה

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ומעבדה א ה 8:00 10:45 3-300 שנתי פרופ עדי וקנין
שעור ומעבדה ב ה 8:00 10:45 3-300 שנתי פרופ עדי וקנין
תלמידי מדעי המחשב יש לבחור קבוצה ב'. נוכחות חובה בכל המעבדות, הגעה לקבוצה רק ע"פ הרישום, בתחילת השנה יפורסמו מועדי המעבדות. אחראי מעבדה - פרופ' עדי וקנין. מעבדה 3-300 בבניין סילברמן קומה 3
וגם יש לבחור 24 נ"ז מרשימה זו במהלך התואר. האגד הזה משותף לשנים ב' ו-ג'. לתשומת ליבכם: ישנם קורסים שמיועדים רק לתלמידי שנה ג'. לתשומת ליבכם: לקורסים מסוימים יש דרישה מוקדמת. לתשומת ליבכם: קורסים מתקדמים מסוימים לא מתקיימים כל שנה. תלמיד שנה ב' אשר מתכנן לקחת קורס מהרשימה הזאת בשנה ג' מתבקש לוודא מול המרצה שהקורס אכן יתקיים בשנה הבאה. לתלמיד אשר מעוניין לקחת מחקר מודרך, באישור ראש ההתמחות ב-א.א.א. ניתן לקחת אחד משני הקורסים הבאים 70317 או 82519. ממחזור תשע"ט חובה לקחת קורס אחד שניתן בשפה האנגלית. קורסים שניתנים בשפה האנגלית רשומים כך.
70102
מבוא לפלאונטולוגיה
החוג הנותן: מדעי כדור הארץ נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ומעבדה סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 8:00 9:45 כדור הארץ 103 א' פרופ רבקה רבינוביץ
מעבדה א ב 12:00 12:45 כדור הארץ 103 א' פרופ רבקה רבינוביץ, גב נעמי משה
70317
מחקר מודרך לתלמידי בוגר במדעי כדור הארץ מצומצם
החוג הנותן: מדעי כדור הארץ נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: עבודה מעשית סמסטר: א' או ב' סוג הבחינה: פרויקט

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
עבודה מעשית א א' פרופ ארי מטמון
ההרשמה באישור יו"ר החוג. לתלמידי בוגר בלבד. לאחר קבלת אישור מראש החוג על התלמיד להודיע למזכירת החוג.
70511
מבוא ל-G.I.S
החוג הנותן: מדעי כדור הארץ נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ה 9:00 10:45 מקוון א' מר עדי בן-נון
שעור א ה 9:00 10:45 מקוון א' מר עדי בן-נון
תרגיל א ה 11:00 11:45 מקוון א' מר יניב דרבסי
תרגיל א ה 11:00 11:45 מקוון א' מר יניב דרבסי
תרגיל ב ה 11:00 11:45 א' גב מאי לאור
הקורס פתוח לתלמידי תואר שני.
70515
משאבי המים בישראל
החוג הנותן: מדעי כדור הארץ נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 15:00 17:45 מקוון א' פרופ חיים גבירצמן
שעור א ג 15:00 17:45 מקוון א' פרופ חיים גבירצמן
70849
תהליכים במחזור ההידרולוגי
החוג הנותן: מדעי כדור הארץ נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 13:00 14:45 כדור הארץ 102 ב' פרופ אפרת מורין
תרגיל א ב 15:00 15:45 כדור הארץ 102 ב' פרופ אפרת מורין
70865
שיטות נומריות במדעי כדור הארץ
החוג הנותן: מדעי כדור הארץ נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ד 13:00 14:45 א' פרופ סיימון עמנואל
תרגיל א ד 15:00 15:45 א' פרופ סיימון עמנואל
פתוח לתלמידי שנה ג'. בנוסף עבודה עצמית.
76702
סדימנטולוגיה ימית: איסוף, תיעוד וניתוח סדימנטים ממפרץ אילת
החוג הנותן: מדעי כדור הארץ נ"ז: 5 ש"ש: 70 סוג: שעור ומעבדה סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ומעבדה א א 8:00 19:45 א' ד"ר בברלי גודמן-צ'רנוב, ד"ר תימור כץ
שעור ומעבדה א ב 8:00 19:45 א' ד"ר בברלי גודמן-צ'רנוב, ד"ר תימור כץ
שעור ומעבדה א ג 8:00 19:45 א' ד"ר בברלי גודמן-צ'רנוב, ד"ר תימור כץ
שעור ומעבדה א ד 8:00 19:45 א' ד"ר בברלי גודמן-צ'רנוב, ד"ר תימור כץ
שעור ומעבדה א ד 8:00 19:45 א' ד"ר בברלי גודמן-צ'רנוב, ד"ר תימור כץ
שעור ומעבדה א ה 8:00 19:45 א' ד"ר בברלי גודמן-צ'רנוב, ד"ר תימור כץ
שעור ומעבדה א ה 8:00 19:45 א' ד"ר בברלי גודמן-צ'רנוב, ד"ר תימור כץ
יינתן במרוכז במכון הבינאוניברסיטאי באילת בין התאריכים 23.12.20-01.01.21 ההרשמה לקורס היא דרך אתר המכון הבינאוניברסיטאי http://www.iui-eilat.ac.il/Courses/Courses.aspx#1 שים לב! הרישום לקורס במערכת הרישום-נט הוא בבחינת הגשת מועמדות בלבד ויהיה בתוקף רק לאחר אישור המכון באילת הקורס מוגבל ל 18 משתתפים ההרשמה לקורס היא לסטודנטים לתארים מתקדמים, ולסטודנטים מצטיינים בתואר ראשון, שנה ג' שעמדו בדרישות הקדם
76741
תהליכים בים סוף ומפרץ אילת
החוג הנותן: מדעי כדור הארץ נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: עבודה שוטפת

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 8:00 19:45 א' פרופ יעלה שקד
שעור א ב 8:00 19:45 א' פרופ יעלה שקד
שעור א ג 8:00 19:45 א' פרופ יעלה שקד
שעור א ד 8:00 19:45 א' פרופ יעלה שקד
שעור א ה 8:00 19:45 א' פרופ יעלה שקד
שעור ב א 8:00 19:45 א' ד"ר גלעד אנטלר
שעור ב ב 8:00 19:45 א' ד"ר גלעד אנטלר
שעור ב ג 8:00 19:45 א' ד"ר גלעד אנטלר
שעור ב ד 8:00 19:45 א' ד"ר גלעד אנטלר
שעור ב ה 8:00 19:45 א' ד"ר גלעד אנטלר
הקורס מיועד לבוגר תלמידי שנה ג'.יינתן במרוכז במכון הבינאוניברסיטאי באילת ב 2 מועדים: מועד 1 בתאריכים 01-06/11/2020 מועד 2 בתאריכים 13-18/12/2020 ההרשמה לקורס היא דרך אתר המכון הבינאוניברסיטאי http://www.iui-eilat.ac.il/Courses/Courses.aspx#1 שים לב! הרישום לקורס במערכת הרישום-נט הוא בבחינת הגשת מועמדות בלבד ויהיה בתוקף רק לאחר אישור המכון באילת
82304
מערכות מזג אוויר ברחבים הבינוניים
החוג הנותן: מדעי כדור הארץ נ"ז: 5 ש"ש: 70 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 10:00 11:45 מקוון א' פרופ חיים גרפינקל, פרופ חיים גרפינקל
שעור א א 10:00 11:45 מקוון א' פרופ חיים גרפינקל, פרופ חיים גרפינקל
שעור א ה 12:00 13:45 מקוון א' פרופ חיים גרפינקל, פרופ חיים גרפינקל
שעור א ה 12:00 13:45 מקוון א' פרופ חיים גרפינקל, פרופ חיים גרפינקל
תרגיל א ה 14:00 14:45 מקוון א' פרופ חיים גרפינקל
תרגיל א ה 14:00 14:45 מקוון א' פרופ חיים גרפינקל
82309
מעברי קרינה באטמוספירה
החוג הנותן: מדעי כדור הארץ נ"ז: 5 ש"ש: 70 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 8:00 10:45 כדור הארץ 102 ב' פרופ קרן הספל, פרופ קרן הספל
שעור א ג 8:00 8:45 כדור הארץ 125 ב' פרופ קרן הספל, פרופ קרן הספל
תרגיל א ג 9:00 9:45 כדור הארץ 125 ב' מר ינון חפץ
82508
מדע התחממות גלובלית
החוג הנותן: מדעי כדור הארץ נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ה 13:00 14:45 כדור הארץ 101 ב' ד"ר נתן סטייגר
הקורס יינתן בשפה האנגלית.
82515
מבוא למטאורולוגיה טרופית
החוג הנותן: מדעי כדור הארץ נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 10:00 11:45 כדור הארץ 102 ב' ד"ר אורי אדם, ד"ר אורי אדם
שעור א ה 10:00 10:45 כדור הארץ 101 ב' ד"ר אורי אדם, ד"ר אורי אדם
תרגיל א ה 11:00 11:45 כדור הארץ 101 ב' ד"ר אורי אדם
82519
מחקר מודרך לתלמידי בוגר במדעי כדור-הארץ מורחב
החוג הנותן: מדעי כדור הארץ נ"ז: 6 ש"ש: 84 סוג: עבודה מעשית סמסטר: א' או ב' סוג הבחינה: פרויקט

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
עבודה מעשית א ב' ד"ר אורי אדם, פרופ קרן הספל
הרשמה באישור יו"ר החוג ולפי הציונים של התלמיד.
82609
סמינריון בוגר באקלים אטמוספרה אוקיאנוגרפיה
החוג הנותן: מדעי כדור הארץ נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: סמינריון סמסטר: קורס שנתי סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
סמינריון א א 18:00 18:45 כדור הארץ 126 ב' פרופ חגית-פנינה אפק, פרופ חגית-פנינה אפק
סמינריון א א 18:00 18:45 מקוון א' פרופ חגית-פנינה אפק, פרופ חגית-פנינה אפק
סמינריון א א 18:00 18:45 מקוון א' פרופ חגית-פנינה אפק, פרופ חגית-פנינה אפק
שעות הקורס בתיאום עם המרצה.
82612
אנרגיה וסביבה
החוג הנותן: מדעי כדור הארץ נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 9:00 11:45 מקוון א' פרופ קרן הספל, פרופ עינת אהרונוב
שעור א ב 9:00 11:45 מקוון א' פרופ קרן הספל, פרופ עינת אהרונוב
פתוח לתלמידי שנה ג'
82653
שיטות אובייקטיביות של ניתוח נתונים במדעי כדור הארץ
החוג הנותן: מדעי כדור הארץ נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 12:00 14:45 כדור הארץ 125 ב' פרופ חיים גרפינקל
פתוח לתלמידי שנה ג'.
82657
כימיה אטמוספירית
החוג הנותן: מדעי כדור הארץ נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 12:00 13:45 מקוון ב' פרופ חגית-פנינה אפק
שעור א א 12:00 13:45 מקוון ב' פרופ חגית-פנינה אפק
במידה ולא ניתן יהיה לקיים בחינה בכתב תתקיים בחינה במודל
82814
פיסיקת העננים והגשם
החוג הנותן: מדעי כדור הארץ נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ד 8:00 9:45 כדור הארץ 125 ב' פרופ דניאל רוזנפלד, פרופ דניאל רוזנפלד
שעור א ה 9:00 9:45 כדור הארץ 126 ב' פרופ דניאל רוזנפלד, פרופ דניאל רוזנפלד
תרגיל א ה 10:00 10:45 כדור הארץ 126 ב' מר אביחי אפריים
82833
שיטות מתמטיות במודלים מדעיים
החוג הנותן: מדעי כדור הארץ נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: מבחן בית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 10:00 10:45 מקוון א' פרופ נתן פלדור
שעור א ג 10:00 10:45 מקוון א' פרופ נתן פלדור
תרגיל א ג 11:00 11:45 מקוון א' פרופ נתן פלדור
תרגיל א ג 11:00 11:45 מקוון א' פרופ נתן פלדור
פתוח לתלמידי שנה ג' רק באישור המרצה. בחינת בית בשעור האחרון של הקורס. יתכן והקורס ינתן באנגלית.
82856
מושגי יסוד במכניקה של זורמים ליישומים במדעי כדור הארץ
החוג הנותן: מדעי כדור הארץ נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 14:00 15:45 כדור הארץ 125 א' ד"ר אורי אדם, פרופ עינת אהרונוב
82891
מודלים חישוביים של אקלים ושינויי אקלים
החוג הנותן: מדעי כדור הארץ נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: מבחן בית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ד 10:00 11:45 כדור הארץ 126 א' פרופ חיים גרפינקל
82892
קלימטולוגיה סינופטית של מזה"ת וישראל
החוג הנותן: מדעי כדור הארץ נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 12:00 13:45 כדור הארץ 126 א' פרופ אורי דיין
פתוח לתלמידי שנה ג'.
84000
שיטות מחקר באוקיינוגרפיה
החוג הנותן: מדעי כדור הארץ נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: מחנה לימוד סמסטר: ב' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
מחנה לימוד א א ב' פרופ יעלה שקד, פרופ יעלה שקד, פרופ יעלה שקד, פרופ יעלה שקד, פרופ יעלה שקד, פרופ יעלה שקד, פרופ חזי גילדור, פרופ חזי גילדור, פרופ חזי גילדור, פרופ חזי גילדור, פרופ חזי גילדור, פרופ חזי גילדור, פרופ עדי טורפשטיין, פרופ עדי טורפשטיין, פרופ עדי טורפשטיין, פרופ עדי טורפשטיין, פרופ עדי טורפשטיין, פרופ עדי טורפשטיין
מחנה לימוד א ב ב' פרופ יעלה שקד, פרופ יעלה שקד, פרופ יעלה שקד, פרופ יעלה שקד, פרופ יעלה שקד, פרופ יעלה שקד, פרופ חזי גילדור, פרופ חזי גילדור, פרופ חזי גילדור, פרופ חזי גילדור, פרופ חזי גילדור, פרופ חזי גילדור, פרופ עדי טורפשטיין, פרופ עדי טורפשטיין, פרופ עדי טורפשטיין, פרופ עדי טורפשטיין, פרופ עדי טורפשטיין, פרופ עדי טורפשטיין
מחנה לימוד א ג ב' פרופ יעלה שקד, פרופ יעלה שקד, פרופ יעלה שקד, פרופ יעלה שקד, פרופ יעלה שקד, פרופ יעלה שקד, פרופ חזי גילדור, פרופ חזי גילדור, פרופ חזי גילדור, פרופ חזי גילדור, פרופ חזי גילדור, פרופ חזי גילדור, פרופ עדי טורפשטיין, פרופ עדי טורפשטיין, פרופ עדי טורפשטיין, פרופ עדי טורפשטיין, פרופ עדי טורפשטיין, פרופ עדי טורפשטיין
מחנה לימוד א ד ב' פרופ יעלה שקד, פרופ יעלה שקד, פרופ יעלה שקד, פרופ יעלה שקד, פרופ יעלה שקד, פרופ יעלה שקד, פרופ חזי גילדור, פרופ חזי גילדור, פרופ חזי גילדור, פרופ חזי גילדור, פרופ חזי גילדור, פרופ חזי גילדור, פרופ עדי טורפשטיין, פרופ עדי טורפשטיין, פרופ עדי טורפשטיין, פרופ עדי טורפשטיין, פרופ עדי טורפשטיין, פרופ עדי טורפשטיין
מחנה לימוד א ה ב' פרופ יעלה שקד, פרופ יעלה שקד, פרופ יעלה שקד, פרופ יעלה שקד, פרופ יעלה שקד, פרופ יעלה שקד, פרופ חזי גילדור, פרופ חזי גילדור, פרופ חזי גילדור, פרופ חזי גילדור, פרופ חזי גילדור, פרופ חזי גילדור, פרופ עדי טורפשטיין, פרופ עדי טורפשטיין, פרופ עדי טורפשטיין, פרופ עדי טורפשטיין, פרופ עדי טורפשטיין, פרופ עדי טורפשטיין
מחנה לימוד א ו ב' פרופ יעלה שקד, פרופ יעלה שקד, פרופ יעלה שקד, פרופ יעלה שקד, פרופ יעלה שקד, פרופ יעלה שקד, פרופ חזי גילדור, פרופ חזי גילדור, פרופ חזי גילדור, פרופ חזי גילדור, פרופ חזי גילדור, פרופ חזי גילדור, פרופ עדי טורפשטיין, פרופ עדי טורפשטיין, פרופ עדי טורפשטיין, פרופ עדי טורפשטיין, פרופ עדי טורפשטיין, פרופ עדי טורפשטיין
ייתקיים בין התאריכים 25-30/4/2021 . פגישה מסכמת תיקבע בהתיעצות עם הסטודנטים בזמן הקורס. בלבד. השינויים.תלמידים שעבורם הקורס רשות אין חיוב על הלינה במכון הבינאוניברסיטאי, התלמידים אחראים להוצאות הכלכלה. זמני ההוראה הסופיים ייקבעו בתיאום עם המרצה. הקורס מיועד לתלמידי שנה ג' ומוסמך בפיסיקה, הרשמה לקורס באמצעות אתר האינטרנט של המכון: http://www.iui-eilat.ac.il/. שים לב !הרישום לקורס במערכת הרישום-נט הוא בבחינת הגשת מועמדות בלבד ויהיה בתוקף רק לאחר אישור המכון באילת .אם לא תתקבל לקורס עליך לבטל את רישומך עד תום תקופת גיאופיסיקה, מתמטיקה והנדסה. תלמידי תואר שלישי יתקבלו על בסיס מקום פנוי. הקורס פתוח לתלמידי שנה ג' באישור המרצה. הקורס ניתן אחת לשנתיים.
84810
נושאים באוקיינוגרפיה פיסיקלית
החוג הנותן: מדעי כדור הארץ נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: מחנה לימוד סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
מחנה לימוד א ג א' פרופ יוסי אשכנזי, פרופ חזי גילדור
מחנה לימוד א ד 15:00 17:45 א' פרופ יוסי אשכנזי, פרופ חזי גילדור
בשל הקורונה, הקורס יתקיים השנה במתכונת שונה: הרצאה שבועית (ותרגול) בזום בימי רביעי במהלך הסמסטר בין השעות 15:00-18:00 . הקורס מיועד לתלמידי שנה ג' ומוסמך בפיסיקה, גיאופיסיקה, מתמטיקה והנדסה. תלמידי תואר שלישי יתקבלו לקורס על בסיס מקום פנוי. תלמידי המכון למדעי כדור-הארץ שנה ג' יוכלו להירשם לקורס רק באישור מרצי הקורס. הרשמה לקורס באמצעות אתר האינטרנט של המכון: http://www.iui-eilat.ac.il/. שים לב !הרישום לקורס במערכת הרישום-נט הוא בבחינת הגשת מועמדות בלבד ויהיה בתוקף רק לאחר אישור המכון באילת .אם לא תתקבל לקורס עליך לבטל את רישומך עד תום תקופת השינויים. פתוח לתלמידי מוסמך.
84865
מבוא לאוקיינוגרפיה מעשית
החוג הנותן: מדעי כדור הארץ נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: מחנה לימוד סמסטר: א' סוג הבחינה: פרויקט

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
מחנה לימוד א ד 14:00 15:45 כדור הארץ 126 א' פרופ חזי גילדור, פרופ יעלה שקד, פרופ עדי טורפשטיין, גב ישראלה מוסן
89703
מחזורים ביוגאוכימים ומערכת האקלים
החוג הנותן: מדעי כדור הארץ נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 14:00 16:45 כדור הארץ 109 ב' פרופ אלון אנגרט
מומלץ ללמוד את הקורס בשנה ג'.