החוג לאוקיינוגרפיה (592) - מסלול התמחות במדעי הסביבה לתלמידי אוקיינוגרפיה/ גאולוגיה/ אטמוספירה
קורסי המסלול
תואר מוסמך
התמחות במדעי הסביבה לתלמידי אוקיינוגרפיה/ גאולוגיה/ אטמוספירה (8043)
שנה א'
לימודי חובה לימודי חובה: סמינר סביבה (לפחות 7 סמינרים בשנה) (0 נ"ז) קורס 72160 מבוא לביולוגיה למדעים (לתלמידים שלא למדו את הקורס בתואר ראשון)
40422
גישות למדיניות סביבתית במרחב
החוג הנותן: אוקיינוגרפיה נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: מבחן ממוחשב בבית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ותרגיל א ד 10:00 11:45 א' פרופ ערן פייטלסון, פרופ ערן פייטלסון, פרופ ערן פייטלסון
שעור ותרגיל א ד 10:00 11:45 א' פרופ ערן פייטלסון, פרופ ערן פייטלסון, פרופ ערן פייטלסון
שעור ותרגיל א ד 10:00 11:45 א' פרופ ערן פייטלסון, פרופ ערן פייטלסון, פרופ ערן פייטלסון
השיעור מתחיל בשעה 10:30. לתלמידי גאוגרפיה, מהווה את קורס הגישות במחקר הגאוגרפי בתחום הסביבתי. הקורס יתקיים בזום.
49600
סדנה בין מקצועית לבעיות הסביבה
החוג הנותן: אוקיינוגרפיה נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: סדנה סמסטר: ב' סוג הבחינה: פרויקט


סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
סדנה א
הסדנא משותפת לתלמידי חקלאות, משפטים, מדעי הטבע ומדעי החברה. הסדנה תתקיים ב - 3 ימים מרוכזים בתאריכים 14-16 באוקטובר 2020. בנוסף יהיו 3 מפגשים מקדימים ב - 5 במאי 2020, 19 במאי 2020 וב 9 ביוני 2020. הקורס הינו באחריות ביה"ס המתקדם ללימודי סביבה. הקורס הינו לתואר מוסמך וחלים עליו כללי תואר מוסמך. לא ניתן לבטל את הקורס לאחר המפגש השני. סדנה א לחוג ‎809‏.
72160
מבוא לביולוגיה לתלמידי מדעים
החוג הנותן: אוקיינוגרפיה נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 16:00 17:45 פלדמן א א' פרופ מיכאל ברנדיס
תרגיל א ג 16:00 16:45 שפרינצק 116 א' גב שני קנדל
תרגיל ב ד 15:00 15:45 שפרינצק 117 א' גב שני קנדל
תרגיל ג ה 13:00 13:45 סילברמן 502 א' גב שני קנדל
תרגיל ו ב 15:00 15:45 שפרינצק 115 א' גב שני קנדל
הקורס מיועד לתלמידי הפקולטה למתמטיקה ומדעי הטבע , יחד עם מסלולים ייחודיים במכון למדעי החיים- במידה וסטודנט עובר למסלול אחר יהיה עליו לבדוק האם יש צורך בחובות נוספים תרגיל א' או ב' מיועדים לביולוגיה חישובית
לימודי חובת בחירה בחירת חובה - אחד מהקורסים הבאים:
84865
מבוא לאוקיינוגרפיה מעשית
החוג הנותן: אוקיינוגרפיה נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: מחנה לימוד סמסטר: א' סוג הבחינה: פרויקט

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
מחנה לימוד א ד 14:00 15:45 כדור הארץ 126 א' פרופ חזי גילדור, פרופ יעלה שקד, פרופ עדי טורפשטיין, גב ישראלה מוסן
89703
מחזורים ביוגאוכימים ומערכת האקלים
החוג הנותן: אוקיינוגרפיה נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 14:00 16:45 כדור הארץ 109 ב' פרופ אלון אנגרט
מומלץ ללמוד את הקורס בשנה ג'.
קורסי בחירה קורסי בחירה להשלמה ל 12 נ"ז ללימודי ההתמחות
49601
דיני סביבה
החוג הנותן: אוקיינוגרפיה נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב


סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ד 16:00 17:45 3401 חבר א' עו"ד עמית ברכה
שעור א ד 16:00 17:45 9 א א'
הקורס אינו מיועד למשפטנים. הקורס יערך בהר הצופים בחדר 3401 בחברה . הקורס יועבר בוידאו-קונפרנס לפקולטה לחקלאות לחדר 9א. שעת התחלת השיעור היא 16:30. הקורס הינו באחריות ביה"ס המתקדם ללימודי סביבה. הקורס הינו לתואר שני וחלים עליו נהלי הוראה בהתאם.
70334
גאוכימיה של איזוטופים רדיואקטיביים
החוג הנותן: אוקיינוגרפיה נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ה 13:00 14:45 כדור הארץ 126 ב' פרופ מרדכי שטיין
תרגיל א ה 15:00 15:45 כדור הארץ 126 ב' פרופ מרדכי שטיין
פתוח לתלמידי שנה ג'.
70352
הידרולוגיה של מים עיליים: תהליכים, תצפיות ומודלים.
החוג הנותן: אוקיינוגרפיה נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 10:00 11:45 מקוון ב' פרופ אפרת מורין
שעור א ג 10:00 11:45 מקוון ב' פרופ אפרת מורין
הקורס ניתן בפורמט און-ליין (בזום) וניתן ללמוד אותו מרחוק. הקורס כולל דיונים בין הסטודנטים בזמן השעור ולכן נדרשת השתתפות ‏פעילה.‏ הקורס מניח כי הסטודנטים למדו קורס בסיסי בהידרולוגיה (תהליכים במחזור ההידרולוגי, 70849, או קורס ‏בסיסי אחר). סטודנטים ללא רקע מתאים נדרשים לפנות למרצה (באימייל) להפניה לחומר להשלמה.‏
70515
משאבי המים בישראל
החוג הנותן: אוקיינוגרפיה נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 15:00 17:45 מקוון א' פרופ חיים גבירצמן
שעור א ג 15:00 17:45 מקוון א' פרופ חיים גבירצמן
70525
מדעי הקרקע
החוג הנותן: אוקיינוגרפיה נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 9:00 10:45 כדור הארץ 101 ב' פרופ אלון אנגרט
רצוי קורס מבוא בגאולוגיה.
71103
מיקרומטאורולוגיה חקלאית
החוג הנותן: אוקיינוגרפיה נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור ומעבדה סמסטר: א' סוג הבחינה: מבחן ממוחשב בבית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 10:00 11:45 חדר 3 א' ד"ר שבתאי כהן
מעבדה א ב 12:00 13:45 מע' 4 א' ד"ר שבתאי כהן
הקורס יינתן פרונטלי בקמפוס.
71148
מבוא לכלכלת משאבי טבע וסביבה
החוג הנותן: אוקיינוגרפיה נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: מבחן ממוחשב בבית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ד 12:00 14:45 סילברמן 502 א' ד"ר אברהם אבנשטיין, ד"ר אברהם אבנשטיין, ד"ר אברהם אבנשטיין
שעור א ד 12:00 14:45 9 א א' ד"ר אברהם אבנשטיין, ד"ר אברהם אבנשטיין, ד"ר אברהם אבנשטיין
שעור א ד 12:00 14:45 3401 חבר א' ד"ר אברהם אבנשטיין, ד"ר אברהם אבנשטיין, ד"ר אברהם אבנשטיין
הקורס יינתן במקוון. הקורס יחל מהשעה 12:30 תלמידי חוג 717 אינם רשאים ללמוד קורס זה. פתוח לתלמידי בוגר במגמת שטחים פתוחים .הקורס יועבר בשידור חי לקמפוס גבעת רם-כיתת סילברמן 502 וקמפוס הר הצופים כיתה 3401. הקורס יינתן בשפה האנגלית.
89301
מים וסביבה
החוג הנותן: אוקיינוגרפיה נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ד 16:00 17:45 כדור הארץ 102 ב' פרופ סיימון עמנואל
בנוסף הקורס כולל שני ימי מחנה בתאריכים 12-13/5/2021 הנחיות לסיור יינתנו על ידי המרצים. תלמידים שלוקחים את הקורס במסגרת חובת-בחירה יישאו בהוצאות חלקיות, לפרטים נא לפנות למזכירות החוג למדעי הסביבה.
89400
מחנה לימודי לים המלח
החוג הנותן: אוקיינוגרפיה נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: מחנה לימוד סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
מחנה לימוד א ב 7:00 16:45 ב' פרופ חיים גבירצמן, פרופ חיים גבירצמן, מר חן דוידסון, מר חן דוידסון
מחנה לימוד א ד 7:00 16:45 ב' פרופ חיים גבירצמן, פרופ חיים גבירצמן, מר חן דוידסון, מר חן דוידסון
הקורס מורכב משישה מפגשים ושני ימי סיור בתאריכים: 5/4/2021 ו-7/4/2021 תאריכי המפגש יתקיימו בתאריכים: 14/3/2021, 21/3/2021, 4/4/2021, 6/6/2021, 13/6/2021 ו-20/6/2021 בין השעות 17-19 באולם 101.
89777
מיקרוביולוגיה סביבתית
החוג הנותן: אוקיינוגרפיה נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 10:00 11:45 סילברמן 508 א' פרופ שמשון בלקין
דרישת קדם לקורס אחד מן הקורסים הבאים או קורס מקביל: 72335 מבוא למיקרוביולוגיה 89305 החיידקים בסביבתם הטבעית 72362 מבוא למיקרוביולוגיה מצומצם 71056 מיקרוביולוגיה כללית, קורס מיקרוביולוגיה לתלמידים שלמדו קורס מיקרוביולוגיה במסגרת לימודיהם במכללה האקדמית הדסה .
89787
כימיה אורגנית סביבתית
החוג הנותן: אוקיינוגרפיה נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 15:00 16:45 כדור הארץ 125 א' פרופ אלון עמרני
תרגיל א א 17:00 17:45 כדור הארץ 125 א' פרופ אלון עמרני
89788
גאוכימיה אורגנית
החוג הנותן: אוקיינוגרפיה נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור ומעבדה סמסטר: ב' סוג הבחינה: מבחן בית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ומעבדה א ד 14:00 15:45 כדור הארץ 125 ב' פרופ אלון עמרני
מטלת הקורס הינה בחינת בית
קורסי בחירה . בתחום גיאוכימיה, פטרולוגיה, סטרוקטורלית, גיאופיסיקה.
70334
גאוכימיה של איזוטופים רדיואקטיביים
החוג הנותן: אוקיינוגרפיה נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ה 13:00 14:45 כדור הארץ 126 ב' פרופ מרדכי שטיין
תרגיל א ה 15:00 15:45 כדור הארץ 126 ב' פרופ מרדכי שטיין
פתוח לתלמידי שנה ג'.
70523
פענוח סייסמי
החוג הנותן: אוקיינוגרפיה נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור ומעבדה סמסטר: ב' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ומעבדה א א 14:00 15:45 גלריה 111 ב' ד"ר בני מדבדב, מר יניב דרבסי
יינתן בגלריה בחדר מחשבים. פתוח לתלמידי שנה ג'.
70712
תרמודינמיקה ותהליכים טיבעיים
החוג הנותן: אוקיינוגרפיה נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור והדרכה סמסטר: ב' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור והדרכה א א 12:00 13:45 כדור הארץ 126 ב' פרופ אלן מטיוס
70920
מבוא לסייסמולוגיה
החוג הנותן: אוקיינוגרפיה נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: עבודה בכתב


סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 16:00 17:45 כדור הארץ 125 ב' ד"ר רן נוביצקי נוף, ד"ר נדב וצלר
כולל סיור במסגרת שעות ההוראה של הקורס ב-30/5/2021. ניתן להירשם לקורס רק מי שהשתתף בקורסי תכנות בהיקף של 4 נ"ז.
83517
אפיון חומרים
החוג הנותן: אוקיינוגרפיה נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 11:00 13:45 C320 ב' ד"ר אמיר קפואה
שעור א א 11:00 13:45 C320 ב' ד"ר אמיר קפואה
50% ציון עבודה מסכמת 25% עבודות בית לאורך הסמסטר 25% מבחן סופי - במידה ולא יהיה ניתן לקיימו יועבר על פה. קורס בחירה שנה ד' מסלול מיקרואלקטרוניקה
83535
מעבדה באיפיון חומרים
החוג הנותן: אוקיינוגרפיה נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור ומעבדה סמסטר: ב' סוג הבחינה: פרויקט

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ומעבדה ב א 9:00 10:45 ב' ד"ר אמיר קפואה
על התלמידים ללמוד במקביל את הקורס באיפיון חומרים 83517
שנה ב'
לימודי חובה לימודי חובה: סמינר סביבה (לפחות 7 סמינרים בשנה) (0 נ"ז)
40422
גישות למדיניות סביבתית במרחב
החוג הנותן: אוקיינוגרפיה נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: מבחן ממוחשב בבית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ותרגיל א ד 10:00 11:45 א' פרופ ערן פייטלסון, פרופ ערן פייטלסון, פרופ ערן פייטלסון
שעור ותרגיל א ד 10:00 11:45 א' פרופ ערן פייטלסון, פרופ ערן פייטלסון, פרופ ערן פייטלסון
שעור ותרגיל א ד 10:00 11:45 א' פרופ ערן פייטלסון, פרופ ערן פייטלסון, פרופ ערן פייטלסון
השיעור מתחיל בשעה 10:30. לתלמידי גאוגרפיה, מהווה את קורס הגישות במחקר הגאוגרפי בתחום הסביבתי. הקורס יתקיים בזום.
49600
סדנה בין מקצועית לבעיות הסביבה
החוג הנותן: אוקיינוגרפיה נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: סדנה סמסטר: ב' סוג הבחינה: פרויקט


סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
סדנה א
הסדנא משותפת לתלמידי חקלאות, משפטים, מדעי הטבע ומדעי החברה. הסדנה תתקיים ב - 3 ימים מרוכזים בתאריכים 14-16 באוקטובר 2020. בנוסף יהיו 3 מפגשים מקדימים ב - 5 במאי 2020, 19 במאי 2020 וב 9 ביוני 2020. הקורס הינו באחריות ביה"ס המתקדם ללימודי סביבה. הקורס הינו לתואר מוסמך וחלים עליו כללי תואר מוסמך. לא ניתן לבטל את הקורס לאחר המפגש השני. סדנה א לחוג ‎809‏.
72160
מבוא לביולוגיה לתלמידי מדעים
החוג הנותן: אוקיינוגרפיה נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 16:00 17:45 פלדמן א א' פרופ מיכאל ברנדיס
תרגיל א ג 16:00 16:45 שפרינצק 116 א' גב שני קנדל
תרגיל ב ד 15:00 15:45 שפרינצק 117 א' גב שני קנדל
תרגיל ג ה 13:00 13:45 סילברמן 502 א' גב שני קנדל
תרגיל ו ב 15:00 15:45 שפרינצק 115 א' גב שני קנדל
הקורס מיועד לתלמידי הפקולטה למתמטיקה ומדעי הטבע , יחד עם מסלולים ייחודיים במכון למדעי החיים- במידה וסטודנט עובר למסלול אחר יהיה עליו לבדוק האם יש צורך בחובות נוספים תרגיל א' או ב' מיועדים לביולוגיה חישובית
לימודי חובת בחירה בחירת חובה - אחד מהקורסים הבאים:
84865
מבוא לאוקיינוגרפיה מעשית
החוג הנותן: אוקיינוגרפיה נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: מחנה לימוד סמסטר: א' סוג הבחינה: פרויקט

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
מחנה לימוד א ד 14:00 15:45 כדור הארץ 126 א' פרופ חזי גילדור, פרופ יעלה שקד, פרופ עדי טורפשטיין, גב ישראלה מוסן
89703
מחזורים ביוגאוכימים ומערכת האקלים
החוג הנותן: אוקיינוגרפיה נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 14:00 16:45 כדור הארץ 109 ב' פרופ אלון אנגרט
מומלץ ללמוד את הקורס בשנה ג'.
קורסי בחירה לימודי בחירה להשלמה ל 12 נ"ז ללימודי ההתמחות
49601
דיני סביבה
החוג הנותן: אוקיינוגרפיה נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב


סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ד 16:00 17:45 3401 חבר א' עו"ד עמית ברכה
שעור א ד 16:00 17:45 9 א א'
הקורס אינו מיועד למשפטנים. הקורס יערך בהר הצופים בחדר 3401 בחברה . הקורס יועבר בוידאו-קונפרנס לפקולטה לחקלאות לחדר 9א. שעת התחלת השיעור היא 16:30. הקורס הינו באחריות ביה"ס המתקדם ללימודי סביבה. הקורס הינו לתואר שני וחלים עליו נהלי הוראה בהתאם.
70334
גאוכימיה של איזוטופים רדיואקטיביים
החוג הנותן: אוקיינוגרפיה נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ה 13:00 14:45 כדור הארץ 126 ב' פרופ מרדכי שטיין
תרגיל א ה 15:00 15:45 כדור הארץ 126 ב' פרופ מרדכי שטיין
פתוח לתלמידי שנה ג'.
70352
הידרולוגיה של מים עיליים: תהליכים, תצפיות ומודלים.
החוג הנותן: אוקיינוגרפיה נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 10:00 11:45 מקוון ב' פרופ אפרת מורין
שעור א ג 10:00 11:45 מקוון ב' פרופ אפרת מורין
הקורס ניתן בפורמט און-ליין (בזום) וניתן ללמוד אותו מרחוק. הקורס כולל דיונים בין הסטודנטים בזמן השעור ולכן נדרשת השתתפות ‏פעילה.‏ הקורס מניח כי הסטודנטים למדו קורס בסיסי בהידרולוגיה (תהליכים במחזור ההידרולוגי, 70849, או קורס ‏בסיסי אחר). סטודנטים ללא רקע מתאים נדרשים לפנות למרצה (באימייל) להפניה לחומר להשלמה.‏
70515
משאבי המים בישראל
החוג הנותן: אוקיינוגרפיה נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 15:00 17:45 מקוון א' פרופ חיים גבירצמן
שעור א ג 15:00 17:45 מקוון א' פרופ חיים גבירצמן
70525
מדעי הקרקע
החוג הנותן: אוקיינוגרפיה נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 9:00 10:45 כדור הארץ 101 ב' פרופ אלון אנגרט
רצוי קורס מבוא בגאולוגיה.
71103
מיקרומטאורולוגיה חקלאית
החוג הנותן: אוקיינוגרפיה נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור ומעבדה סמסטר: א' סוג הבחינה: מבחן ממוחשב בבית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 10:00 11:45 חדר 3 א' ד"ר שבתאי כהן
מעבדה א ב 12:00 13:45 מע' 4 א' ד"ר שבתאי כהן
הקורס יינתן פרונטלי בקמפוס.
71148
מבוא לכלכלת משאבי טבע וסביבה
החוג הנותן: אוקיינוגרפיה נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: מבחן ממוחשב בבית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ד 12:00 14:45 סילברמן 502 א' ד"ר אברהם אבנשטיין, ד"ר אברהם אבנשטיין, ד"ר אברהם אבנשטיין
שעור א ד 12:00 14:45 9 א א' ד"ר אברהם אבנשטיין, ד"ר אברהם אבנשטיין, ד"ר אברהם אבנשטיין
שעור א ד 12:00 14:45 3401 חבר א' ד"ר אברהם אבנשטיין, ד"ר אברהם אבנשטיין, ד"ר אברהם אבנשטיין
הקורס יינתן במקוון. הקורס יחל מהשעה 12:30 תלמידי חוג 717 אינם רשאים ללמוד קורס זה. פתוח לתלמידי בוגר במגמת שטחים פתוחים .הקורס יועבר בשידור חי לקמפוס גבעת רם-כיתת סילברמן 502 וקמפוס הר הצופים כיתה 3401. הקורס יינתן בשפה האנגלית.
89301
מים וסביבה
החוג הנותן: אוקיינוגרפיה נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ד 16:00 17:45 כדור הארץ 102 ב' פרופ סיימון עמנואל
בנוסף הקורס כולל שני ימי מחנה בתאריכים 12-13/5/2021 הנחיות לסיור יינתנו על ידי המרצים. תלמידים שלוקחים את הקורס במסגרת חובת-בחירה יישאו בהוצאות חלקיות, לפרטים נא לפנות למזכירות החוג למדעי הסביבה.
89400
מחנה לימודי לים המלח
החוג הנותן: אוקיינוגרפיה נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: מחנה לימוד סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
מחנה לימוד א ב 7:00 16:45 ב' פרופ חיים גבירצמן, פרופ חיים גבירצמן, מר חן דוידסון, מר חן דוידסון
מחנה לימוד א ד 7:00 16:45 ב' פרופ חיים גבירצמן, פרופ חיים גבירצמן, מר חן דוידסון, מר חן דוידסון
הקורס מורכב משישה מפגשים ושני ימי סיור בתאריכים: 5/4/2021 ו-7/4/2021 תאריכי המפגש יתקיימו בתאריכים: 14/3/2021, 21/3/2021, 4/4/2021, 6/6/2021, 13/6/2021 ו-20/6/2021 בין השעות 17-19 באולם 101.
89777
מיקרוביולוגיה סביבתית
החוג הנותן: אוקיינוגרפיה נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 10:00 11:45 סילברמן 508 א' פרופ שמשון בלקין
דרישת קדם לקורס אחד מן הקורסים הבאים או קורס מקביל: 72335 מבוא למיקרוביולוגיה 89305 החיידקים בסביבתם הטבעית 72362 מבוא למיקרוביולוגיה מצומצם 71056 מיקרוביולוגיה כללית, קורס מיקרוביולוגיה לתלמידים שלמדו קורס מיקרוביולוגיה במסגרת לימודיהם במכללה האקדמית הדסה .
89787
כימיה אורגנית סביבתית
החוג הנותן: אוקיינוגרפיה נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 15:00 16:45 כדור הארץ 125 א' פרופ אלון עמרני
תרגיל א א 17:00 17:45 כדור הארץ 125 א' פרופ אלון עמרני
89788
גאוכימיה אורגנית
החוג הנותן: אוקיינוגרפיה נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור ומעבדה סמסטר: ב' סוג הבחינה: מבחן בית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ומעבדה א ד 14:00 15:45 כדור הארץ 125 ב' פרופ אלון עמרני
מטלת הקורס הינה בחינת בית