החוג לגיאולוגיה (590) - מסלול גיאולוגיה - מוסמך מחקרי
קורסי המסלול
תואר מוסמך
גיאולוגיה - מוסמך מחקרי (6040)
שנה א'
לימודי חובה . על כל סטודנט לתואר שני להרכיב תכנית לימודים של 32 נ"ז בהתייעצות עם המנחה. קורסים 70820 ו-84828 – חובה. יש לבחור קורס אחד מתוך שלושה קורסים: 70865, 70897 ו-82653 יש לבחור 25 נ"ז מתוך קורסי הבחירה המופיעים ברשימה. יש לשלוח את תכנית הקורסים עם חתימת מנחה לוועדת הוראה לפני תחילת הסמסטר הראשון על מנת לקבל אישור לפני הרישום לקורסים.
70820
סמינר לתלמידים לתארים מתקדמים במדעי כדור הארץ וסביבה
החוג הנותן: גיאולוגיה נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: סמינריון סמסטר: קורס שנתי סוג הבחינה: פרויקט

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
סמינריון א ה 9:00 10:45 כדור הארץ 125 ב' ד"ר אורי ריב, ד"ר אורי ריב
סמינריון א ה 9:00 10:45 מקוון א' ד"ר אורי ריב, ד"ר אורי ריב
סמינריון א ה 9:00 10:45 מקוון א' ד"ר אורי ריב, ד"ר אורי ריב
הערות: הקורס מתקיים פעם בשבועיים. ייתכן והקורס ינתן באנגלית.
84827
מאמרים קלאסיים במדעי כדור הארץ
החוג הנותן: גיאולוגיה נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: הדרכה סמסטר: ב' סוג הבחינה: פרויקט

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
הדרכה א ג 14:00 15:45 כדור הארץ 101 ב' ד"ר יעקב וייס
קורס 84827 "מאמרים קלאסיים במדעי כדור-הארץ . חובה השתתפות 100% בשיעורים. הקורס יינתן באנגלית.
לימודי חובת בחירה יש לבחור 3 נ"ז מרשימה זו. יש לבחור אחד מהקורסים הבאים:
70865
שיטות נומריות במדעי כדור הארץ
החוג הנותן: גיאולוגיה נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ד 13:00 14:45 א' פרופ סיימון עמנואל
תרגיל א ד 15:00 15:45 א' פרופ סיימון עמנואל
פתוח לתלמידי שנה ג'. בנוסף עבודה עצמית.
82653
שיטות אובייקטיביות של ניתוח נתונים במדעי כדור הארץ
החוג הנותן: גיאולוגיה נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 12:00 14:45 כדור הארץ 125 ב' פרופ חיים גרפינקל
פתוח לתלמידי שנה ג'.
קורסי בחירה בתחום הידרולוגיה
68804
שיטות שדה בהידרולוגיה של מי תהום
החוג הנותן: גיאולוגיה נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: סיור-מחנה סמסטר: ב' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
סיור-מחנה א כדור הארץ 125 ב' ד"ר יונתן גנות, ד"ר נועם דבורי
שיעור הכנה יתקיים בתאריך ה-16/3/2021 בזום בין השעות 08:00-12:00 + 13:00-18:00. הסיור יתקיים בתאריכים 17-18/3/2021.
70352
הידרולוגיה של מים עיליים: תהליכים, תצפיות ומודלים.
החוג הנותן: גיאולוגיה נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 10:00 11:45 מקוון ב' פרופ אפרת מורין
שעור א ג 10:00 11:45 מקוון ב' פרופ אפרת מורין
הקורס ניתן בפורמט און-ליין (בזום) וניתן ללמוד אותו מרחוק. הקורס כולל דיונים בין הסטודנטים בזמן השעור ולכן נדרשת השתתפות ‏פעילה.‏ הקורס מניח כי הסטודנטים למדו קורס בסיסי בהידרולוגיה (תהליכים במחזור ההידרולוגי, 70849, או קורס ‏בסיסי אחר). סטודנטים ללא רקע מתאים נדרשים לפנות למרצה (באימייל) להפניה לחומר להשלמה.‏
70515
משאבי המים בישראל
החוג הנותן: גיאולוגיה נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 15:00 17:45 מקוון א' פרופ חיים גבירצמן
שעור א ג 15:00 17:45 מקוון א' פרופ חיים גבירצמן
70525
מדעי הקרקע
החוג הנותן: גיאולוגיה נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 9:00 10:45 כדור הארץ 101 ב' פרופ אלון אנגרט
רצוי קורס מבוא בגאולוגיה.
70849
תהליכים במחזור ההידרולוגי
החוג הנותן: גיאולוגיה נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 13:00 14:45 כדור הארץ 102 ב' פרופ אפרת מורין
תרגיל א ב 15:00 15:45 כדור הארץ 102 ב' פרופ אפרת מורין
70910
הידרולוגיה של מי תהום
החוג הנותן: גיאולוגיה נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ה 13:00 14:45 כדור הארץ 102 ב' פרופ חיים גבירצמן
תרגיל א ה 15:00 15:45 כדור הארץ 102 ב' מר אוהד שלום
פתוח לתלמידי שנה ג'.
71148
מבוא לכלכלת משאבי טבע וסביבה
החוג הנותן: גיאולוגיה נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: מבחן ממוחשב בבית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ד 12:00 14:45 סילברמן 502 א' ד"ר אברהם אבנשטיין, ד"ר אברהם אבנשטיין, ד"ר אברהם אבנשטיין
שעור א ד 12:00 14:45 9 א א' ד"ר אברהם אבנשטיין, ד"ר אברהם אבנשטיין, ד"ר אברהם אבנשטיין
שעור א ד 12:00 14:45 3401 חבר א' ד"ר אברהם אבנשטיין, ד"ר אברהם אבנשטיין, ד"ר אברהם אבנשטיין
הקורס יינתן במקוון. הקורס יחל מהשעה 12:30 תלמידי חוג 717 אינם רשאים ללמוד קורס זה. פתוח לתלמידי בוגר במגמת שטחים פתוחים .הקורס יועבר בשידור חי לקמפוס גבעת רם-כיתת סילברמן 502 וקמפוס הר הצופים כיתה 3401. הקורס יינתן בשפה האנגלית.
71612
איכות מים, השבחה והשבה
החוג הנותן: גיאולוגיה נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 10:00 12:45 חדר 3114 א' גב שרה אלחנני, מר גיא קפלן
הקורס יינתן פרונטלי בקמפוס. עדיפות לתלמידי שנה ג'.
71622
פיזיקה של המים בקרקע
החוג הנותן: גיאולוגיה נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 9:00 11:45 מי תהום ב' ד"ר נמרוד שוורץ
תרגיל א א 12:00 12:45 מי תהום ב' ד"ר נמרוד שוורץ, גב סוניה אלטזיצ'ר
71625
משאבי המים של ישראל וניהולם
החוג הנותן: גיאולוגיה נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: מבחן ממוחשב בבית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 14:00 15:45 אתרוג א' ד"ר דניאל קורצמן
תרגיל א ב 16:00 16:45 אתרוג א' ד"ר דניאל קורצמן, מר גיא קפלן
הקורס יינתן פרונטלית בקמפוס.
82892
קלימטולוגיה סינופטית של מזה"ת וישראל
החוג הנותן: גיאולוגיה נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 12:00 13:45 כדור הארץ 126 א' פרופ אורי דיין
פתוח לתלמידי שנה ג'.
89301
מים וסביבה
החוג הנותן: גיאולוגיה נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ד 16:00 17:45 כדור הארץ 102 ב' פרופ סיימון עמנואל
בנוסף הקורס כולל שני ימי מחנה בתאריכים 12-13/5/2021 הנחיות לסיור יינתנו על ידי המרצים. תלמידים שלוקחים את הקורס במסגרת חובת-בחירה יישאו בהוצאות חלקיות, לפרטים נא לפנות למזכירות החוג למדעי הסביבה.
89400
מחנה לימודי לים המלח
החוג הנותן: גיאולוגיה נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: מחנה לימוד סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
מחנה לימוד א ב 7:00 16:45 ב' פרופ חיים גבירצמן, פרופ חיים גבירצמן, מר חן דוידסון, מר חן דוידסון
מחנה לימוד א ד 7:00 16:45 ב' פרופ חיים גבירצמן, פרופ חיים גבירצמן, מר חן דוידסון, מר חן דוידסון
הקורס מורכב משישה מפגשים ושני ימי סיור בתאריכים: 5/4/2021 ו-7/4/2021 תאריכי המפגש יתקיימו בתאריכים: 14/3/2021, 21/3/2021, 4/4/2021, 6/6/2021, 13/6/2021 ו-20/6/2021 בין השעות 17-19 באולם 101.
קורסי בחירה . בתחום אוקיאנוגרפיה.
84000
שיטות מחקר באוקיינוגרפיה
החוג הנותן: גיאולוגיה נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: מחנה לימוד סמסטר: ב' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
מחנה לימוד א א ב' פרופ יעלה שקד, פרופ יעלה שקד, פרופ יעלה שקד, פרופ יעלה שקד, פרופ יעלה שקד, פרופ יעלה שקד, פרופ חזי גילדור, פרופ חזי גילדור, פרופ חזי גילדור, פרופ חזי גילדור, פרופ חזי גילדור, פרופ חזי גילדור, פרופ עדי טורפשטיין, פרופ עדי טורפשטיין, פרופ עדי טורפשטיין, פרופ עדי טורפשטיין, פרופ עדי טורפשטיין, פרופ עדי טורפשטיין
מחנה לימוד א ב ב' פרופ יעלה שקד, פרופ יעלה שקד, פרופ יעלה שקד, פרופ יעלה שקד, פרופ יעלה שקד, פרופ יעלה שקד, פרופ חזי גילדור, פרופ חזי גילדור, פרופ חזי גילדור, פרופ חזי גילדור, פרופ חזי גילדור, פרופ חזי גילדור, פרופ עדי טורפשטיין, פרופ עדי טורפשטיין, פרופ עדי טורפשטיין, פרופ עדי טורפשטיין, פרופ עדי טורפשטיין, פרופ עדי טורפשטיין
מחנה לימוד א ג ב' פרופ יעלה שקד, פרופ יעלה שקד, פרופ יעלה שקד, פרופ יעלה שקד, פרופ יעלה שקד, פרופ יעלה שקד, פרופ חזי גילדור, פרופ חזי גילדור, פרופ חזי גילדור, פרופ חזי גילדור, פרופ חזי גילדור, פרופ חזי גילדור, פרופ עדי טורפשטיין, פרופ עדי טורפשטיין, פרופ עדי טורפשטיין, פרופ עדי טורפשטיין, פרופ עדי טורפשטיין, פרופ עדי טורפשטיין
מחנה לימוד א ד ב' פרופ יעלה שקד, פרופ יעלה שקד, פרופ יעלה שקד, פרופ יעלה שקד, פרופ יעלה שקד, פרופ יעלה שקד, פרופ חזי גילדור, פרופ חזי גילדור, פרופ חזי גילדור, פרופ חזי גילדור, פרופ חזי גילדור, פרופ חזי גילדור, פרופ עדי טורפשטיין, פרופ עדי טורפשטיין, פרופ עדי טורפשטיין, פרופ עדי טורפשטיין, פרופ עדי טורפשטיין, פרופ עדי טורפשטיין
מחנה לימוד א ה ב' פרופ יעלה שקד, פרופ יעלה שקד, פרופ יעלה שקד, פרופ יעלה שקד, פרופ יעלה שקד, פרופ יעלה שקד, פרופ חזי גילדור, פרופ חזי גילדור, פרופ חזי גילדור, פרופ חזי גילדור, פרופ חזי גילדור, פרופ חזי גילדור, פרופ עדי טורפשטיין, פרופ עדי טורפשטיין, פרופ עדי טורפשטיין, פרופ עדי טורפשטיין, פרופ עדי טורפשטיין, פרופ עדי טורפשטיין
מחנה לימוד א ו ב' פרופ יעלה שקד, פרופ יעלה שקד, פרופ יעלה שקד, פרופ יעלה שקד, פרופ יעלה שקד, פרופ יעלה שקד, פרופ חזי גילדור, פרופ חזי גילדור, פרופ חזי גילדור, פרופ חזי גילדור, פרופ חזי גילדור, פרופ חזי גילדור, פרופ עדי טורפשטיין, פרופ עדי טורפשטיין, פרופ עדי טורפשטיין, פרופ עדי טורפשטיין, פרופ עדי טורפשטיין, פרופ עדי טורפשטיין
ייתקיים בין התאריכים 25-30/4/2021 . פגישה מסכמת תיקבע בהתיעצות עם הסטודנטים בזמן הקורס. בלבד. השינויים.תלמידים שעבורם הקורס רשות אין חיוב על הלינה במכון הבינאוניברסיטאי, התלמידים אחראים להוצאות הכלכלה. זמני ההוראה הסופיים ייקבעו בתיאום עם המרצה. הקורס מיועד לתלמידי שנה ג' ומוסמך בפיסיקה, הרשמה לקורס באמצעות אתר האינטרנט של המכון: http://www.iui-eilat.ac.il/. שים לב !הרישום לקורס במערכת הרישום-נט הוא בבחינת הגשת מועמדות בלבד ויהיה בתוקף רק לאחר אישור המכון באילת .אם לא תתקבל לקורס עליך לבטל את רישומך עד תום תקופת גיאופיסיקה, מתמטיקה והנדסה. תלמידי תואר שלישי יתקבלו על בסיס מקום פנוי. הקורס פתוח לתלמידי שנה ג' באישור המרצה. הקורס ניתן אחת לשנתיים.
84810
נושאים באוקיינוגרפיה פיסיקלית
החוג הנותן: גיאולוגיה נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: מחנה לימוד סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
מחנה לימוד א ג א' פרופ יוסי אשכנזי, פרופ חזי גילדור
מחנה לימוד א ד 15:00 17:45 א' פרופ יוסי אשכנזי, פרופ חזי גילדור
בשל הקורונה, הקורס יתקיים השנה במתכונת שונה: הרצאה שבועית (ותרגול) בזום בימי רביעי במהלך הסמסטר בין השעות 15:00-18:00 . הקורס מיועד לתלמידי שנה ג' ומוסמך בפיסיקה, גיאופיסיקה, מתמטיקה והנדסה. תלמידי תואר שלישי יתקבלו לקורס על בסיס מקום פנוי. תלמידי המכון למדעי כדור-הארץ שנה ג' יוכלו להירשם לקורס רק באישור מרצי הקורס. הרשמה לקורס באמצעות אתר האינטרנט של המכון: http://www.iui-eilat.ac.il/. שים לב !הרישום לקורס במערכת הרישום-נט הוא בבחינת הגשת מועמדות בלבד ויהיה בתוקף רק לאחר אישור המכון באילת .אם לא תתקבל לקורס עליך לבטל את רישומך עד תום תקופת השינויים. פתוח לתלמידי מוסמך.
84865
מבוא לאוקיינוגרפיה מעשית
החוג הנותן: גיאולוגיה נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: מחנה לימוד סמסטר: א' סוג הבחינה: פרויקט

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
מחנה לימוד א ד 14:00 15:45 כדור הארץ 126 א' פרופ חזי גילדור, פרופ יעלה שקד, פרופ עדי טורפשטיין, גב ישראלה מוסן
84890
מחקר מודרך במדעי האטמוספירה ואוקיאנוגרפיה
החוג הנותן: גיאולוגיה נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: הדרכה סמסטר: א' או ב' סוג הבחינה: עבודה סמינריונית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
הדרכה א ד 16:00 17:45 כדור הארץ 126 ב' פרופ יעלה שקד
על התלמידים לבצע מחקר עצמאי מודרך בתחום שאינו שייך לתיזת המוסמך שלהם. עדיפות גבוהה היא לבצע את המחקר במסגרת הפלגות הניטור באילת. נושא המחקר ייקבע על ידי התלמיד לאחר שיקבל ייעוץ ממורה שתחום מחקרו מתאים לתחום העניין של התלמיד. יתקיים מפגש ראשון ביום רביעי ה-21/3/2021 בשעה 16:00 אולם 126 . לקראת סוף הסמסטר יתקיימו מספר מפגשים להצגת תוצאות המחקרים. נושאי עבודות המחקר ייקבעו על ידי מרכז הקורס לאחר שייקבל את הסכמת המורה המדריך. נושאי העבודות יאושרו על ידי מרכז הקורס. ייתכן והקורס ינתן באנגלית.
קורסי בחירה . בתחום פני שטח
70316
גאולוגיה של ארץ-ישראל
החוג הנותן: גיאולוגיה נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: מבחן בית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 14:00 15:45 כדור הארץ 102 א' פרופ ארי מטמון
.
70525
מדעי הקרקע
החוג הנותן: גיאולוגיה נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 9:00 10:45 כדור הארץ 101 ב' פרופ אלון אנגרט
רצוי קורס מבוא בגאולוגיה.
70910
הידרולוגיה של מי תהום
החוג הנותן: גיאולוגיה נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ה 13:00 14:45 כדור הארץ 102 ב' פרופ חיים גבירצמן
תרגיל א ה 15:00 15:45 כדור הארץ 102 ב' מר אוהד שלום
פתוח לתלמידי שנה ג'.
קורסי בחירה . בתחום גיאוכימיה, פטרולוגיה, סטרוקטורלית, גיאופיסיקה.
70334
גאוכימיה של איזוטופים רדיואקטיביים
החוג הנותן: גיאולוגיה נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ה 13:00 14:45 כדור הארץ 126 ב' פרופ מרדכי שטיין
תרגיל א ה 15:00 15:45 כדור הארץ 126 ב' פרופ מרדכי שטיין
פתוח לתלמידי שנה ג'.
70523
פענוח סייסמי
החוג הנותן: גיאולוגיה נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור ומעבדה סמסטר: ב' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ומעבדה א א 14:00 15:45 גלריה 111 ב' ד"ר בני מדבדב, מר יניב דרבסי
יינתן בגלריה בחדר מחשבים. פתוח לתלמידי שנה ג'.
70712
תרמודינמיקה ותהליכים טיבעיים
החוג הנותן: גיאולוגיה נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור והדרכה סמסטר: ב' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור והדרכה א א 12:00 13:45 כדור הארץ 126 ב' פרופ אלן מטיוס
70920
מבוא לסייסמולוגיה
החוג הנותן: גיאולוגיה נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: עבודה בכתב


סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 16:00 17:45 כדור הארץ 125 ב' ד"ר רן נוביצקי נוף, ד"ר נדב וצלר
כולל סיור במסגרת שעות ההוראה של הקורס ב-30/5/2021. ניתן להירשם לקורס רק מי שהשתתף בקורסי תכנות בהיקף של 4 נ"ז.
83517
אפיון חומרים
החוג הנותן: גיאולוגיה נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 11:00 13:45 C320 ב' ד"ר אמיר קפואה
שעור א א 11:00 13:45 C320 ב' ד"ר אמיר קפואה
50% ציון עבודה מסכמת 25% עבודות בית לאורך הסמסטר 25% מבחן סופי - במידה ולא יהיה ניתן לקיימו יועבר על פה. קורס בחירה שנה ד' מסלול מיקרואלקטרוניקה
83535
מעבדה באיפיון חומרים
החוג הנותן: גיאולוגיה נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור ומעבדה סמסטר: ב' סוג הבחינה: פרויקט

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ומעבדה ב א 9:00 10:45 ב' ד"ר אמיר קפואה
על התלמידים ללמוד במקביל את הקורס באיפיון חומרים 83517
קורסי בחירה . סיורים ומחנות. ניתן לקחת עד 10 נ"ז מאגד זה.
70547
סיור וולקניזם גולן-גליל
החוג הנותן: גיאולוגיה נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: סיור-מחנה סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
סיור-מחנה א ב' פרופ עודד נבון, ד"ר אריאל היימן
הסיור יתקיים בין התאריכים 17-19/3/2021.ההרצאות הן חלק בלתי נפרד מהסיור. כל ההרצאות יתקיימו בזום. הראשונה תתקיים ביום א' בתאריך ה-14/3/2021 בין השעות 17:00-19:00 . וביום ב' בתאריך ה-15/3/2021 בין השעות 17:00 -19:00, בתאריך ה-16/3/2021 17:00-19:00 וביום ד' 7/4/2021 יערך שיעור חזרה לקראת המבחן בין השעות 16:00-18:00 אולם 103. הבחינה תתקיים ביום א' ה-11/4/2021 בין השעות 8:30-11:00.הקורס פתוח לתלמידי שנה ג' באישור המרצה.
70629
סיור גליל
החוג הנותן: גיאולוגיה נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: סיור-מחנה סמסטר: ב' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
סיור-מחנה א ב' פרופ ארי מטמון, מר ראוי דאוד
4 ימי סיור בין התאריכים 3-6/5/2021 כל דרישות הבטיחות. תלמידים שעבורם הקורס רשות יחוייבו בהוצאות לינה וארוחות. תלמידים שעבורם הקורס הוא חובה יחוייבו בהוצאות כלכלה בלבד. פתוח לתלמידי שנה ג' באישור המרצה. ייתכן והקורס ינתן באנגלית.
70721
סיור הרי יהודה
החוג הנותן: גיאולוגיה נ"ז: 1 ש"ש: 14 סוג: סיור-מחנה סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
סיור-מחנה א ב' פרופ ארי מטמון, ד"ר אורי ריב
הסיור יתקיים יום חמישי ה-20/5/2021. שיעור הכנה חובה יתקיים ביום ראשון בתאריך ה-9/5/2021 בין השעות 16-17 אולם 101.
קורסי בחירה . לימודי בחירה כללי
40422
גישות למדיניות סביבתית במרחב
החוג הנותן: גיאולוגיה נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: מבחן ממוחשב בבית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ותרגיל א ד 10:00 11:45 א' פרופ ערן פייטלסון, פרופ ערן פייטלסון, פרופ ערן פייטלסון
שעור ותרגיל א ד 10:00 11:45 א' פרופ ערן פייטלסון, פרופ ערן פייטלסון, פרופ ערן פייטלסון
שעור ותרגיל א ד 10:00 11:45 א' פרופ ערן פייטלסון, פרופ ערן פייטלסון, פרופ ערן פייטלסון
השיעור מתחיל בשעה 10:30. לתלמידי גאוגרפיה, מהווה את קורס הגישות במחקר הגאוגרפי בתחום הסביבתי. הקורס יתקיים בזום.
69625
עקרונות של כימיה ירוקה
החוג הנותן: גיאולוגיה נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 13:00 15:45 מקוון א' פרופ יואל ששון
שעור א ב 13:00 15:45 מקוון א' פרופ יואל ששון
תרגיל א ה 14:00 14:45 מקוון א' מר אדר לוי
תרגיל א ה 14:00 14:45 מקוון א' מר אדר לוי
ייתכן והקורס ילמד באנגלית. הקורס יפתח במס' מינימלי של שמונה סטודנטים.
70102
מבוא לפלאונטולוגיה
החוג הנותן: גיאולוגיה נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ומעבדה סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 8:00 9:45 כדור הארץ 103 א' פרופ רבקה רבינוביץ
מעבדה א ב 12:00 12:45 כדור הארץ 103 א' פרופ רבקה רבינוביץ, גב נעמי משה
70302
גאולוגיה סטרוקטורלית
החוג הנותן: גיאולוגיה נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 11:00 12:45 כדור הארץ 102 ב' פרופ עינת אהרונוב, פרופ עינת אהרונוב
שעור א ד 13:00 14:45 כדור הארץ 102 ב' פרופ עינת אהרונוב, פרופ עינת אהרונוב
תרגיל א ד 15:00 15:45 כדור הארץ 102 ב' מר שחר בן-זאב
בנוסף יום סיור בתאריך ה-2/6/2021 הקורס יתקיים במשך 11 שבועות.
70334
גאוכימיה של איזוטופים רדיואקטיביים
החוג הנותן: גיאולוגיה נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ה 13:00 14:45 כדור הארץ 126 ב' פרופ מרדכי שטיין
תרגיל א ה 15:00 15:45 כדור הארץ 126 ב' פרופ מרדכי שטיין
פתוח לתלמידי שנה ג'.
70365
מבוא לסטרטיגרפיה
החוג הנותן: גיאולוגיה נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 12:00 13:45 כדור הארץ 125 ב' פרופ זוהר גבירצמן
תרגיל א ג 14:00 14:45 כדור הארץ 125 ב' גב מאי לאור
בנוסף יום סיור חובה שיתקיים ב-9.5.2021
70511
מבוא ל-G.I.S
החוג הנותן: גיאולוגיה נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ה 9:00 10:45 מקוון א' מר עדי בן-נון
שעור א ה 9:00 10:45 מקוון א' מר עדי בן-נון
תרגיל א ה 11:00 11:45 מקוון א' מר יניב דרבסי
תרגיל א ה 11:00 11:45 מקוון א' מר יניב דרבסי
תרגיל ב ה 11:00 11:45 א' גב מאי לאור
הקורס פתוח לתלמידי תואר שני.
70515
משאבי המים בישראל
החוג הנותן: גיאולוגיה נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 15:00 17:45 מקוון א' פרופ חיים גבירצמן
שעור א ג 15:00 17:45 מקוון א' פרופ חיים גבירצמן
70543
רעידות אדמה וסיכונים סייסמיים
החוג הנותן: גיאולוגיה נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ה 11:00 12:45 כדור הארץ 126 ב' פרופ אמוץ עגנון
70650
מעבדה בפטרולוגיה סדימנטרית
החוג הנותן: גיאולוגיה נ"ז: 1 ש"ש: 42 סוג: מעבדה סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
מעבדה א ג 8:00 9:45 כדור הארץ 103 ב' ד"ר אורי ריב, גב נטלי ניאגו
המעבדה תתקיים פעם בשבועיים.
70855
סמינר מתקדם בגיאוכימיה
החוג הנותן: גיאולוגיה נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור וסמינריון סמסטר: קורס שנתי סוג הבחינה: עבודה שוטפת

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור וסמינריון א א 10:00 11:45 כדור הארץ 126 ב' פרופ חגית-פנינה אפק, פרופ חגית-פנינה אפק, פרופ אלון עמרני, פרופ אלון עמרני
שעור וסמינריון א ה 11:00 11:45 כדור הארץ 126 א' פרופ חגית-פנינה אפק, פרופ חגית-פנינה אפק, פרופ אלון עמרני, פרופ אלון עמרני
הקורס יתקיים פעם בשבועיים. פתוח לתלמידי שנה ג'.
70916
סדרת הפלא של ההתפרקות הרדיואקטיבית של אורניום
החוג הנותן: גיאולוגיה נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: עבודה בכתב


סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב' פרופ סטיבן גולדשטיין, פרופ מרדכי שטיין
הקורס המיוחד "סדרת הפלא של ההתפרקות הרדיואקטיבית של אורניום" יתקיים במרוכז בחודשים מאי - יוני 2021. שעור הראשון ביום שני ה-24/5/2021 בין השעות 13:00-15:00, יום שלישי ה- 25/5/2021 בין השעות 13-15 , יום ב' 31/5/2021 בין השעות 13-15, יום שלישי ה-1/6/2021 בין השעות 13:00-15:00 ויום שני ה-7/6/2021 בין 16:00-18:00 ויום שלישי ה-8/6/2021 בין השעות 16:00-18:00, יום ב' 14/6/2021 בין השעות 16:00-18:00 ויום שלישי -15/6/2021 בין השעות 16:00-18:00
71103
מיקרומטאורולוגיה חקלאית
החוג הנותן: גיאולוגיה נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור ומעבדה סמסטר: א' סוג הבחינה: מבחן ממוחשב בבית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 10:00 11:45 חדר 3 א' ד"ר שבתאי כהן
מעבדה א ב 12:00 13:45 מע' 4 א' ד"ר שבתאי כהן
הקורס יינתן פרונטלי בקמפוס.
71148
מבוא לכלכלת משאבי טבע וסביבה
החוג הנותן: גיאולוגיה נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: מבחן ממוחשב בבית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ד 12:00 14:45 סילברמן 502 א' ד"ר אברהם אבנשטיין, ד"ר אברהם אבנשטיין, ד"ר אברהם אבנשטיין
שעור א ד 12:00 14:45 9 א א' ד"ר אברהם אבנשטיין, ד"ר אברהם אבנשטיין, ד"ר אברהם אבנשטיין
שעור א ד 12:00 14:45 3401 חבר א' ד"ר אברהם אבנשטיין, ד"ר אברהם אבנשטיין, ד"ר אברהם אבנשטיין
הקורס יינתן במקוון. הקורס יחל מהשעה 12:30 תלמידי חוג 717 אינם רשאים ללמוד קורס זה. פתוח לתלמידי בוגר במגמת שטחים פתוחים .הקורס יועבר בשידור חי לקמפוס גבעת רם-כיתת סילברמן 502 וקמפוס הר הצופים כיתה 3401. הקורס יינתן בשפה האנגלית.
71615
תהליכי התהוות הקרקע
החוג הנותן: גיאולוגיה נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ד 14:00 15:45 ח"ס קרקע ב' פרופ יעל מישאל
כולל סיור.
72107
מבוא לאקולוגיה
החוג הנותן: גיאולוגיה נ"ז: 5 ש"ש: 70 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 14:00 15:45 אולם לוין א' פרופ דרור הבלנה, פרופ דרור הבלנה, ד"ר מיגל פראדה, ד"ר מיגל פראדה
שעור א ג 10:00 11:45 אולם לוין א' פרופ דרור הבלנה, פרופ דרור הבלנה, ד"ר מיגל פראדה, ד"ר מיגל פראדה
תרגיל ב א 18:00 18:45 שפרינצק 117 א' מר גדעון סמט
תרגיל ג ג 15:00 15:45 סילברמן 506 א' מר גדעון סמט
תרגיל ה ב 12:00 12:45 שפרינצק 28 א' גב לירז ביסטריץ
תרגיל ו ב 11:00 11:45 שפרינצק 25 א' גב לירז ביסטריץ
שים לב לדרישות הקדם. דרישה מוקדמת: "מבוא לסטטיסטיקה והסתברות" (72301), או כל קורס בסיסי אחר בסטטיסטיקה. תרגיל א' לביולוגיה חישובית ואחרים.
72604
אקולוגיה מורחב
החוג הנותן: גיאולוגיה נ"ז: 5 ש"ש: 70 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 10:00 11:45 קנדה עליון ב' פרופ רונן קדמון, פרופ רן נתן
תרגיל א ה 12:00 13:45 חוות מחשבים שפרינצק ב' מר נבו שגיא, מר ניר בנד
תרגיל ב ה 14:00 15:45 חוות מחשבים שפרינצק ב' מר נבו שגיא, מר ניר בנד
הקורס כולל שני ימי מעבדות שדה (08:00-18.45) מלאים שההשתתפות בהן היא חובה (קבוצה א: 22/03/2021 ו- 06/04/2021, קבוצה ב' 23/03/2021 ו-07/04/2021). החלוקה לקבוצות תתבצע בתחילת הקורס ותהיה גמישה. הקורס "מבוא לאקולוגיה וביולוגיה של אוכלוסיות" (72107) הוא דרישה מוקדמת אלא אם כן התקבל אישור ממורי הקורס.
72920
ביוסטטיסטיקה מתקדמת
החוג הנותן: גיאולוגיה נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ד 14:00 15:45 מקוון א' פרופ לירן כרמל
שעור א ד 14:00 15:45 מקוון א' פרופ לירן כרמל
תרגיל א ג 10:00 10:45 מקוון א' גב חן לייבזון
תרגיל א ג 10:00 10:45 מקוון א' גב חן לייבזון
תרגיל ב ג 13:00 13:45 מקוון א' גב חן לייבזון
תרגיל ב ג 13:00 13:45 מקוון א' גב חן לייבזון
תרגיל ג ב 14:00 14:45 מקוון א' גב חן לייבזון
תרגיל ג ב 14:00 14:45 מקוון א' גב חן לייבזון
ייתכן והקורס ילמד באנגלית. הקורס מיועד לתלמידי שנה ג' ולתלמידי תואר מוסמך דרישות קדם: קורסים בסיסיים בחשבון אינפיניטיסמלי ובאלגברה ליניארית.
76628
תכנות מתמטי ב MATLAB למדעי כדור הארץ
החוג הנותן: גיאולוגיה נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ה 12:00 13:45 מקוון ב' ד"ר רועי כנעני
שעור א ה 12:00 13:45 מקוון ב' ד"ר רועי כנעני
תרגיל א ה 14:00 14:45 מקוון ב' ד"ר רועי כנעני
תרגיל א ה 14:00 14:45 מקוון ב' ד"ר רועי כנעני
דרישת קדם: קורס תכנות. תרגיל רשות ללא נ"ז יינתן במעבדה. קיימת חובת הגשת תרגילים.
76702
סדימנטולוגיה ימית: איסוף, תיעוד וניתוח סדימנטים ממפרץ אילת
החוג הנותן: גיאולוגיה נ"ז: 5 ש"ש: 70 סוג: שעור ומעבדה סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ומעבדה א א 8:00 19:45 א' ד"ר בברלי גודמן-צ'רנוב, ד"ר תימור כץ
שעור ומעבדה א ב 8:00 19:45 א' ד"ר בברלי גודמן-צ'רנוב, ד"ר תימור כץ
שעור ומעבדה א ג 8:00 19:45 א' ד"ר בברלי גודמן-צ'רנוב, ד"ר תימור כץ
שעור ומעבדה א ד 8:00 19:45 א' ד"ר בברלי גודמן-צ'רנוב, ד"ר תימור כץ
שעור ומעבדה א ד 8:00 19:45 א' ד"ר בברלי גודמן-צ'רנוב, ד"ר תימור כץ
שעור ומעבדה א ה 8:00 19:45 א' ד"ר בברלי גודמן-צ'רנוב, ד"ר תימור כץ
שעור ומעבדה א ה 8:00 19:45 א' ד"ר בברלי גודמן-צ'רנוב, ד"ר תימור כץ
יינתן במרוכז במכון הבינאוניברסיטאי באילת בין התאריכים 23.12.20-01.01.21 ההרשמה לקורס היא דרך אתר המכון הבינאוניברסיטאי http://www.iui-eilat.ac.il/Courses/Courses.aspx#1 שים לב! הרישום לקורס במערכת הרישום-נט הוא בבחינת הגשת מועמדות בלבד ויהיה בתוקף רק לאחר אישור המכון באילת הקורס מוגבל ל 18 משתתפים ההרשמה לקורס היא לסטודנטים לתארים מתקדמים, ולסטודנטים מצטיינים בתואר ראשון, שנה ג' שעמדו בדרישות הקדם
76703
זמן,תזמון ושעונים ביולוגיים במערכות אקוואטיות
החוג הנותן: גיאולוגיה נ"ז: 6 ש"ש: 84 סוג: שעור ומעבדה סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ומעבדה א א 8:00 19:45 א' ד"ר אורן לוי, ד"ר איציק בריקנר
שעור ומעבדה א א 8:00 19:45 א' ד"ר אורן לוי, ד"ר איציק בריקנר
שעור ומעבדה א ב 8:00 19:45 א' ד"ר אורן לוי, ד"ר איציק בריקנר
שעור ומעבדה א ב 8:00 19:45 א' ד"ר אורן לוי, ד"ר איציק בריקנר
שעור ומעבדה א ג 8:00 19:45 א' ד"ר אורן לוי, ד"ר איציק בריקנר
שעור ומעבדה א ג 8:00 19:45 א' ד"ר אורן לוי, ד"ר איציק בריקנר
שעור ומעבדה א ד 8:00 19:45 א' ד"ר אורן לוי, ד"ר איציק בריקנר
שעור ומעבדה א ה 8:00 19:45 א' ד"ר אורן לוי, ד"ר איציק בריקנר
יינתן במרוכז במכון הבינאוניברסיטאי באילת בין התאריכים 22/11-1/12/2020 ההרשמה לקורס היא דרך אתר המכון הבינאוניברסיטאי http://www.iui-eilat.ac.il/Courses/Courses.aspx#1 שים לב! הרישום לקורס במערכת הרישום-נט הוא בבחינת הגשת מועמדות בלבד ויהיה בתוקף רק לאחר אישור המכון באילת הקורס מוגבל ל 20 משתתפים. ההרשמה לקורס היא לסטודנטים לתארים מתקדמים, ולסטודנטים מצטיינים בתואר ראשון, שנה ג' שעמדו בדרישות הקדם
76704
נושאים נבחרים בביולוגיה של דגים
החוג הנותן: גיאולוגיה נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור ומעבדה סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ומעבדה א א 8:00 19:45 ב' ד"ר רועי הולצמן, ד"ר משה כפלוי
שעור ומעבדה א א 8:00 19:45 ב' ד"ר רועי הולצמן, ד"ר משה כפלוי
שעור ומעבדה א ב 8:00 19:45 ב' ד"ר רועי הולצמן, ד"ר משה כפלוי
שעור ומעבדה א ב 8:00 19:45 ב' ד"ר רועי הולצמן, ד"ר משה כפלוי
שעור ומעבדה א ג 8:00 19:45 ב' ד"ר רועי הולצמן, ד"ר משה כפלוי
שעור ומעבדה א ד 8:00 19:45 ב' ד"ר רועי הולצמן, ד"ר משה כפלוי
שעור ומעבדה א ה 8:00 19:45 ב' ד"ר רועי הולצמן, ד"ר משה כפלוי
יינתן במרוכז במכון הבינאוניברסיטאי באילת בין התאריכים 23-28/05/2021 ההרשמה לקורס היא דרך אתר המכון הבינאוניברסיטאי http://www.iui-eilat.ac.il/Courses/Courses.aspx#1 שים לב! הרישום לקורס במערכת הרישום-נט הוא בבחינת הגשת מועמדות בלבד ויהיה בתוקף רק לאחר אישור המכון באילת ההרשמה לקורס היא לסטודנטים לתארים מתקדמים, ולסטודנטים מצטיינים בתואר ראשון, שנה ג' שעמדו בדרישות הקדם
76716
מיקרוביולוגיה ימית
החוג הנותן: גיאולוגיה נ"ז: 7 ש"ש: 98 סוג: שעור ומעבדה סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ומעבדה א א 8:00 19:45 ב' פרופ עודד בז'ה, ד"ר מיגל פראדה, ד"ר מקסים רובין-בלום
שעור ומעבדה א א 8:00 19:45 ב' פרופ עודד בז'ה, ד"ר מיגל פראדה, ד"ר מקסים רובין-בלום
שעור ומעבדה א ב 8:00 19:45 ב' פרופ עודד בז'ה, ד"ר מיגל פראדה, ד"ר מקסים רובין-בלום
שעור ומעבדה א ב 8:00 19:45 ב' פרופ עודד בז'ה, ד"ר מיגל פראדה, ד"ר מקסים רובין-בלום
שעור ומעבדה א ג 8:00 19:45 ב' פרופ עודד בז'ה, ד"ר מיגל פראדה, ד"ר מקסים רובין-בלום
שעור ומעבדה א ג 8:00 19:45 ב' פרופ עודד בז'ה, ד"ר מיגל פראדה, ד"ר מקסים רובין-בלום
שעור ומעבדה א ד 8:00 19:45 ב' פרופ עודד בז'ה, ד"ר מיגל פראדה, ד"ר מקסים רובין-בלום
שעור ומעבדה א ה 8:00 19:45 ב' פרופ עודד בז'ה, ד"ר מיגל פראדה, ד"ר מקסים רובין-בלום
יינתן במרוכז במכון הבינאוניברסיטאי באילת בין התאריכים 04-13.04.2021 הרשמה לקורס באמצעות אתר האינטרנט של המכון: LI.CA.TALIE-IUI.WWW//:PTTH . שים לב! הרישום לקורס במערכת הרישום-נט הוא בבחינת הגשת מועמדות בלבד ויהיה בתוקף רק לאחר אישור המכון באילת. אם לא תתקבל לקורס עליך לבטל את רישומך עד תום תקופת השינויים. הקורס מוגבל ל 18 משתתפים. מתאים לתלמידים לתארים מתקדמים בלבד!
76724
פוטוסינתזה ימית
החוג הנותן: גיאולוגיה נ"ז: 6 ש"ש: 84 סוג: שעור ומעבדה סמסטר: ב' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ומעבדה א א 8:00 19:45 ב' ד"ר אילנה ברמן-פרנק, ד"ר דן צ'רנוב, פרופ ניר קרן
שעור ומעבדה א ב 8:00 19:45 ב' ד"ר אילנה ברמן-פרנק, ד"ר דן צ'רנוב, פרופ ניר קרן
שעור ומעבדה א ג 8:00 19:45 ב' ד"ר אילנה ברמן-פרנק, ד"ר דן צ'רנוב, פרופ ניר קרן
שעור ומעבדה א ג 8:00 19:45 ב' ד"ר אילנה ברמן-פרנק, ד"ר דן צ'רנוב, פרופ ניר קרן
שעור ומעבדה א ד 8:00 19:45 ב' ד"ר אילנה ברמן-פרנק, ד"ר דן צ'רנוב, פרופ ניר קרן
שעור ומעבדה א ד 8:00 19:45 ב' ד"ר אילנה ברמן-פרנק, ד"ר דן צ'רנוב, פרופ ניר קרן
שעור ומעבדה א ה 8:00 19:45 ב' ד"ר אילנה ברמן-פרנק, ד"ר דן צ'רנוב, פרופ ניר קרן
שעור ומעבדה א ה 8:00 19:45 ב' ד"ר אילנה ברמן-פרנק, ד"ר דן צ'רנוב, פרופ ניר קרן
יינתן במרוכז במכון הבינאוניברסיטאי באילת בין התאריכים 04-13/05/2020 הרשמה לקורס באמצעות אתר האינטרנט של המכון: LI.CA.TALIE-IUI.WWW//:PTTH . שים לב! הרישום לקורס במערכת הרישום-נט הוא בבחינת הגשת מועמדות בלבד ויהיה בתוקף רק לאחר אישור המכון באילת. אם לא תתקבל לקורס עליך לבטל את רישומך עד תום תקופת השינויים. הקורס מוגבל ל 24 משתתפים. ההרשמה לקורס היא לסטודנטים לתארים מתקדמים, ולסטודנטים מצטיינים בתואר ראשון, שנה ג' שעמדו בדרישות הקדם
76741
תהליכים בים סוף ומפרץ אילת
החוג הנותן: גיאולוגיה נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: עבודה שוטפת

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 8:00 19:45 א' פרופ יעלה שקד
שעור א ב 8:00 19:45 א' פרופ יעלה שקד
שעור א ג 8:00 19:45 א' פרופ יעלה שקד
שעור א ד 8:00 19:45 א' פרופ יעלה שקד
שעור א ה 8:00 19:45 א' פרופ יעלה שקד
שעור ב א 8:00 19:45 א' ד"ר גלעד אנטלר
שעור ב ב 8:00 19:45 א' ד"ר גלעד אנטלר
שעור ב ג 8:00 19:45 א' ד"ר גלעד אנטלר
שעור ב ד 8:00 19:45 א' ד"ר גלעד אנטלר
שעור ב ה 8:00 19:45 א' ד"ר גלעד אנטלר
הקורס מיועד לבוגר תלמידי שנה ג'.יינתן במרוכז במכון הבינאוניברסיטאי באילת ב 2 מועדים: מועד 1 בתאריכים 01-06/11/2020 מועד 2 בתאריכים 13-18/12/2020 ההרשמה לקורס היא דרך אתר המכון הבינאוניברסיטאי http://www.iui-eilat.ac.il/Courses/Courses.aspx#1 שים לב! הרישום לקורס במערכת הרישום-נט הוא בבחינת הגשת מועמדות בלבד ויהיה בתוקף רק לאחר אישור המכון באילת
77606
תורת הרצף
החוג הנותן: גיאולוגיה נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 9:00 11:45 לוי 07 ב' פרופ ניר שביב
תרגיל א ה 9:00 9:45 מתמטיקה 110 ב' מר חנניה שטיינבוק
פתוח לתלמידי שנה ב.
77742
אנליזת נתונים מתקדמת
החוג הנותן: גיאולוגיה נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ותרגיל א ב 9:00 9:45 מקוון א' פרופ יהודה הופמן, פרופ יהודה הופמן
שעור ותרגיל א ב 9:00 9:45 מקוון א' פרופ יהודה הופמן, פרופ יהודה הופמן
שעור ותרגיל א ד 15:00 16:45 מקוון א' פרופ יהודה הופמן, פרופ יהודה הופמן
שעור ותרגיל א ד 15:00 16:45 מקוון א' פרופ יהודה הופמן, פרופ יהודה הופמן
פתוח לשנה ג' באישור המרצה.
82301
דינמיקה של אטמוספרה
החוג הנותן: גיאולוגיה נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 14:00 15:45 מקוון א' ד"ר אורי אדם, ד"ר אורי אדם
שעור א ב 14:00 15:45 מקוון א' ד"ר אורי אדם, ד"ר אורי אדם
שעור א ד 15:00 15:45 מקוון א' ד"ר אורי אדם, ד"ר אורי אדם
שעור א ד 15:00 15:45 מקוון א' ד"ר אורי אדם, ד"ר אורי אדם
תרגיל א ד 16:00 16:45 מקוון א' מר איתמר יעקבי
תרגיל א ד 16:00 16:45 מקוון א' מר איתמר יעקבי
במהלך הקורס תתקיימנה בחינות ביניים. תאריכי הבחינות ומשקלן מופיעים בסילבוס הקורס.
82304
מערכות מזג אוויר ברחבים הבינוניים
החוג הנותן: גיאולוגיה נ"ז: 5 ש"ש: 70 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 10:00 11:45 מקוון א' פרופ חיים גרפינקל, פרופ חיים גרפינקל
שעור א