החוג למדעי המח וההתנהגות (576) - מסלול מדעי המח וההתנהגות - מוסמך מחקרי
קורסי המסלול
תואר מוסמך
מדעי המח וההתנהגות - מוסמך מחקרי (4044)
שנה א'
לימודי חובה
78862
סמינריון מוסמך במדעי המח וההתנהגות לתלמידי שנה א'
החוג הנותן: מדעי המח וההתנהגות נ"ז: 1 ש"ש: 14 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: השתתפות פעילה

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 16:00 17:45 סילברמן 508 ב' פרופ מרשל דבור, פרופ אהוד זהרי
קורסי בחירה להשלמת הנקודות יש לבחור מרשימת הקורסים הבאה בשנים א' או ב':
6125
נוירואנטומיה תפקודית למדעי הקוגניציה
החוג הנותן: מדעי המח וההתנהגות נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: עבודה שוטפת

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 16:00 18:45 מקוון א' ד"ר נעמי חביב, ד"ר אביב מצר
שעור א ג 16:00 18:45 מקוון א' ד"ר נעמי חביב, ד"ר אביב מצר
תרגיל א ג 12:00 13:45 מקוון א' מר אור יזהר
תרגיל א ג 12:00 13:45 מקוון א' מר אור יזהר
תרגיל ב ד 12:00 13:45 מקוון א' מר אור יזהר
תרגיל ב ד 12:00 13:45 מקוון א' מר אור יזהר
תרגיל ג ה 14:00 15:45 מקוון א' מר אליאור דרורי
תרגיל ג ה 14:00 15:45 מקוון א' מר אליאור דרורי
התרגיל יתקיים פעם בשבועיים *דרישה מוקדמת: קורס מס' 06145 או 51106. אינו פתוח לתלמידים שלמדו קורס 51778 או 72343. השיעור והתרגילים יתקיימו בקמפוס ספרא. במהלך השנה ינתנו שישה בחנים בזמן השיעורים, משקלם 40% מהציון, ומבחן בית בסוף הסמסטר שמשקלו 60% מהציון הסופי.
51778
נוירואנטומיה תפקודית
החוג הנותן: מדעי המח וההתנהגות נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 10:00 11:45 2602 חבר - פסיכולוגיה ב' ד"ר יעל זילברשטיין קרא
דרישה מוקדמת: קורס יסודות ביולוגיים 51106 תלמיד שלקח קורס נוירואנטומיה 06125 אינו רשאי לקחת קורס זה
51780
נוירופתולוגיה
החוג הנותן: מדעי המח וההתנהגות נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: עבודה שוטפת

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 14:00 15:45 2602 חבר - פסיכולוגיה ב' פרופ ליאון דעואל
דרישה מוקדמת: יסודות ביולוגים של ההתנהגות (51106) או קורס מקביל.
72320
ביולוגיה התפתחותית: מתא בודד לעובר ולאורגניזם
החוג הנותן: מדעי המח וההתנהגות נ"ז: 5 ש"ש: 70 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 10:00 11:45 רוטברג ב' פרופ נסים בן-אריה, פרופ נסים בן-אריה, ד"ר איתמר הראל , ד"ר איתמר הראל
שעור א ה 10:00 11:45 רוטברג ב' פרופ נסים בן-אריה, פרופ נסים בן-אריה, ד"ר איתמר הראל , ד"ר איתמר הראל
תרגיל א ג 12:00 12:45 שפרינצק 25 ב' מר איתן מוזס, גב גבריאלה שרה מורנו-קופרשטיין
תרגיל ד א 12:00 12:45 סילברמן 504 ב' מר איתן מוזס, גב גבריאלה שרה מורנו-קופרשטיין
תרגיל ה ג 9:00 9:45 שפרינצק 203 ב' מר איתן מוזס, גב גבריאלה שרה מורנו-קופרשטיין
נוכחות חובה בקורס - הוקרס יינתן בלמידה מרחוק (זום), 75% נוכחות סינכרונית עם מצלמה פתוחה)
72349
מעבדה במדעי המח וההתנהגות לתלמידי פסיכוביולוגיה
החוג הנותן: מדעי המח וההתנהגות נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: מעבדה סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
מעבדה א א 14:00 19:45 ב' פרופ מרשל דבור, פרופ מרשל דבור, פרופ מרשל דבור, פרופ מרשל דבור, פרופ מרשל דבור, פרופ בנימין הוכנר, פרופ בנימין הוכנר, פרופ בנימין הוכנר, פרופ בנימין הוכנר, פרופ בנימין הוכנר, פרופ יוסף ירום, פרופ יוסף ירום, פרופ יוסף ירום, פרופ יוסף ירום, פרופ יוסף ירום, פרופ אהוד זהרי, פרופ אהוד זהרי, פרופ אהוד זהרי, פרופ אהוד זהרי, פרופ אהוד זהרי, ד"ר שיר אציל, ד"ר שיר אציל, ד"ר שיר אציל, ד"ר שיר אציל, ד"ר שיר אציל, גב ענבר קוצר, גב ענבר קוצר, גב ענבר קוצר, גב ענבר קוצר, גב ענבר קוצר, גב אילנה נוה, גב אילנה
מעבדה א ב 8:00 17:45 ב' פרופ מרשל דבור, פרופ מרשל דבור, פרופ מרשל דבור, פרופ מרשל דבור, פרופ מרשל דבור, פרופ בנימין הוכנר, פרופ בנימין הוכנר, פרופ בנימין הוכנר, פרופ בנימין הוכנר, פרופ בנימין הוכנר, פרופ יוסף ירום, פרופ יוסף ירום, פרופ יוסף ירום, פרופ יוסף ירום, פרופ יוסף ירום, פרופ אהוד זהרי, פרופ אהוד זהרי, פרופ אהוד זהרי, פרופ אהוד זהרי, פרופ אהוד זהרי, ד"ר שיר אציל, ד"ר שיר אציל, ד"ר שיר אציל, ד"ר שיר אציל, ד"ר שיר אציל, גב ענבר קוצר, גב ענבר קוצר, גב ענבר קוצר, גב ענבר קוצר, גב ענבר קוצר, גב אילנה נוה, גב אילנה
מעבדה א ג 8:00 17:45 ב' פרופ מרשל דבור, פרופ מרשל דבור, פרופ מרשל דבור, פרופ מרשל דבור, פרופ מרשל דבור, פרופ בנימין הוכנר, פרופ בנימין הוכנר, פרופ בנימין הוכנר, פרופ בנימין הוכנר, פרופ בנימין הוכנר, פרופ יוסף ירום, פרופ יוסף ירום, פרופ יוסף ירום, פרופ יוסף ירום, פרופ יוסף ירום, פרופ אהוד זהרי, פרופ אהוד זהרי, פרופ אהוד זהרי, פרופ אהוד זהרי, פרופ אהוד זהרי, ד"ר שיר אציל, ד"ר שיר אציל, ד"ר שיר אציל, ד"ר שיר אציל, ד"ר שיר אציל, גב ענבר קוצר, גב ענבר קוצר, גב ענבר קוצר, גב ענבר קוצר, גב ענבר קוצר, גב אילנה נוה, גב אילנה
מעבדה א ד 8:00 17:45 ב' פרופ מרשל דבור, פרופ מרשל דבור, פרופ מרשל דבור, פרופ מרשל דבור, פרופ מרשל דבור, פרופ בנימין הוכנר, פרופ בנימין הוכנר, פרופ בנימין הוכנר, פרופ בנימין הוכנר, פרופ בנימין הוכנר, פרופ יוסף ירום, פרופ יוסף ירום, פרופ יוסף ירום, פרופ יוסף ירום, פרופ יוסף ירום, פרופ אהוד זהרי, פרופ אהוד זהרי, פרופ אהוד זהרי, פרופ אהוד זהרי, פרופ אהוד זהרי, ד"ר שיר אציל, ד"ר שיר אציל, ד"ר שיר אציל, ד"ר שיר אציל, ד"ר שיר אציל, גב ענבר קוצר, גב ענבר קוצר, גב ענבר קוצר, גב ענבר קוצר, גב ענבר קוצר, גב אילנה נוה, גב אילנה
מעבדה א ה 8:00 17:45 ב' פרופ מרשל דבור, פרופ מרשל דבור, פרופ מרשל דבור, פרופ מרשל דבור, פרופ מרשל דבור, פרופ בנימין הוכנר, פרופ בנימין הוכנר, פרופ בנימין הוכנר, פרופ בנימין הוכנר, פרופ בנימין הוכנר, פרופ יוסף ירום, פרופ יוסף ירום, פרופ יוסף ירום, פרופ יוסף ירום, פרופ יוסף ירום, פרופ אהוד זהרי, פרופ אהוד זהרי, פרופ אהוד זהרי, פרופ אהוד זהרי, פרופ אהוד זהרי, ד"ר שיר אציל, ד"ר שיר אציל, ד"ר שיר אציל, ד"ר שיר אציל, ד"ר שיר אציל, גב ענבר קוצר, גב ענבר קוצר, גב ענבר קוצר, גב ענבר קוצר, גב ענבר קוצר, גב אילנה נוה, גב אילנה
יינתן במרוכז במכון הבינאוניברסיטאי באילת בתאריכים 6-11/06/2021. יש ללמוד יחד עם קורס 51349 קורס חובה לתלמידי התוכנית פסיכוביולוגיה מוגבל ל 24 תלמידים! במקרים חריגים, באישור יועץ פסיכוביולוגיה, ניתן לקחת את אחד הקורסים (72343/72633/72625) כקורסים חלופיים מעבר לחובת בחירה המופיעה בשנתון בקורס זה צפויות הוצאות כספיות לטובת הנסיעה לאילת וקניית מזון במהלך הקורס. סטודנטים המתקשים במימון ההוצאות יכולים לפנות עם בקשה מנומקת למרכזי התוכנית לפסיכוביולוגיה עבור מציאת מימון חלופי.
72369
נוירוביולוגיה ומדעי המח
החוג הנותן: מדעי המח וההתנהגות נ"ז: 5 ש"ש: 70 סוג: שעור, תרגיל ומעבדה סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 14:00 15:45 סילברמן ראשל ב' פרופ יוסף ירום, פרופ יוסף ירום, פרופ עידן שגב, פרופ עידן שגב, פרופ ישראל נלקן, פרופ ישראל נלקן
שעור א ד 13:00 14:45 סילברמן ראשל ב' פרופ יוסף ירום, פרופ יוסף ירום, פרופ עידן שגב, פרופ עידן שגב, פרופ ישראל נלקן, פרופ ישראל נלקן
תרגיל א ג 15:00 15:45 סילברמן 502 ב' גב ענבר קוצר
תרגיל ב ד 10:00 10:45 סילברמן 502 ב' גב ענבר קוצר
מעבדה א ב 13:00 17:45 אודיטוריום בנין מעבדות ב' גב עדית יבגי
מעבדה ב ג 9:00 13:45 אודיטוריום בנין מעבדות ב' גב עדית יבגי
מעבדה ג ה 9:00 13:45 אודיטוריום בנין מעבדות ב' גב עדית יבגי
מעבדה ד ב 13:00 17:45 אודיטוריום בנין מעבדות ב' גב עדית יבגי
מעבדה ה ג 9:00 13:45 אודיטוריום בנין מעבדות ב' גב עדית יבגי
מעבדה ו ד 8:00 12:45 אודיטוריום בנין מעבדות ב' גב עדית יבגי
מעבדה ז ג 9:00 13:45 אודיטוריום בנין מעבדות ב' גב עדית יבגי
מעבדה ח ד 8:00 12:45 אודיטוריום בנין מעבדות ב' גב עדית יבגי
מעבדה ט ה 9:00 13:45 אודיטוריום בנין מעבדות ב' גב עדית יבגי
מעבדה י ה 9:00 13:45 ב' גב עדית יבגי
במהלך הקורס תינתן פגישת מעבדה בת 5 שעות, ויתבצעו 9 תרגולים, בנוסף יינתנו מאמר או שניים לקריאה עם בוחן קצר. תרגיל א' לביולוגיה חישובית ואחרים.
72625
מנגנונים עצביים בהתנהגות של בעלי חיים
החוג הנותן: מדעי המח וההתנהגות נ"ז: 5 ש"ש: 70 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 14:00 15:45 מקוון א' פרופ אהוד זהרי, פרופ אהוד זהרי, פרופ מרשל דבור, פרופ מרשל דבור, ד"ר מיכאל לונדון, ד"ר מיכאל לונדון
שעור א א 14:00 15:45 מקוון א' פרופ אהוד זהרי, פרופ אהוד זהרי, פרופ מרשל דבור, פרופ מרשל דבור, ד"ר מיכאל לונדון, ד"ר מיכאל לונדון
שעור א ג 13:00 14:45 מקוון א' פרופ אהוד זהרי, פרופ אהוד זהרי, פרופ מרשל דבור, פרופ מרשל דבור, ד"ר מיכאל לונדון, ד"ר מיכאל לונדון
שעור א ג 13:00 14:45 מקוון א' פרופ אהוד זהרי, פרופ אהוד זהרי, פרופ מרשל דבור, פרופ מרשל דבור, ד"ר מיכאל לונדון, ד"ר מיכאל לונדון
תרגיל ג ג 15:00 15:45 מקוון א' מר רון רפאלי
תרגיל ג ג 15:00 15:45 מקוון א' מר רון רפאלי
76900
פיזיולוגיה של מערכת העצבים א
החוג הנותן: מדעי המח וההתנהגות נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 11:00 12:45 2004, בניין גודמן ב' ד"ר יואב אדם, ד"ר יואב אדם, ד"ר ערן לוטם, ד"ר ערן לוטם, ד"ר נעמי חביב, ד"ר נעמי חביב
שעור א ה 8:00 9:45 2004, בניין גודמן ב' ד"ר יואב אדם, ד"ר יואב אדם, ד"ר ערן לוטם, ד"ר ערן לוטם, ד"ר נעמי חביב, ד"ר נעמי חביב
76901
פיזיולוגיה של מערכת העצבים ב
החוג הנותן: מדעי המח וההתנהגות נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 9:00 10:45 אודיטוריום, בניין גודמן א' ד"ר לילך אביטן, ד"ר לילך אביטן, ד"ר מתי יהושע, ד"ר מתי יהושע, פרופ אלכס בינשטוק, פרופ אלכס בינשטוק, פרופ חיה קלכהיים, פרופ חיה קלכהיים
שעור א ג 9:00 10:45 אודיטוריום, בניין גודמן א' ד"ר לילך אביטן, ד"ר לילך אביטן, ד"ר מתי יהושע, ד"ר מתי יהושע, פרופ אלכס בינשטוק, פרופ אלכס בינשטוק, פרופ חיה קלכהיים, פרופ חיה קלכהיים
שעור א ג 9:00 10:45 אודיטוריום, בניין גודמן א' ד"ר לילך אביטן, ד"ר לילך אביטן, ד"ר מתי יהושע, ד"ר מתי יהושע, פרופ אלכס בינשטוק, פרופ אלכס בינשטוק, פרופ חיה קלכהיים, פרופ חיה קלכהיים
שעור א ה 9:00 10:45 אודיטוריום, בניין גודמן א' ד"ר לילך אביטן, ד"ר לילך אביטן, ד"ר מתי יהושע, ד"ר מתי יהושע, פרופ אלכס בינשטוק, פרופ אלכס בינשטוק, פרופ חיה קלכהיים, פרופ חיה קלכהיים
שעור א ה 9:00 10:45 אודיטוריום, בניין גודמן א' ד"ר לילך אביטן, ד"ר לילך אביטן, ד"ר מתי יהושע, ד"ר מתי יהושע, פרופ אלכס בינשטוק, פרופ אלכס בינשטוק, פרופ חיה קלכהיים, פרופ חיה קלכהיים
שעור א ה 9:00 10:45 אודיטוריום, בניין גודמן א' ד"ר לילך אביטן, ד"ר לילך אביטן, ד"ר מתי יהושע, ד"ר מתי יהושע, פרופ אלכס בינשטוק, פרופ אלכס בינשטוק, פרופ חיה קלכהיים, פרופ חיה קלכהיים
.
76905
שיטות מחקר בנוירוביולוגיה
החוג הנותן: מדעי המח וההתנהגות נ"ז: 8 ש"ש: 112 סוג: מעבדה סמסטר: ב' סוג הבחינה: פרויקט

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
מעבדה א ב 8:00 10:45 2004, בניין גודמן ב' ד"ר ענבל גושן, ד"ר ענבל גושן, ד"ר ענבל גושן, ד"ר עמיחי צתרי, ד"ר עמיחי צתרי, ד"ר עמיחי צתרי, מר גל אטלן, מר גל אטלן, מר גל אטלן, גב עדי דורון, גב עדי דורון, גב עדי דורון, מר ניזאר עבאד, מר ניזאר עבאד, מר ניזאר עבאד
מעבדה א ג 8:00 10:45 2004, בניין גודמן ב' ד"ר ענבל גושן, ד"ר ענבל גושן, ד"ר ענבל גושן, ד"ר עמיחי צתרי, ד"ר עמיחי צתרי, ד"ר עמיחי צתרי, מר גל אטלן, מר גל אטלן, מר גל אטלן, גב עדי דורון, גב עדי דורון, גב עדי דורון, מר ניזאר עבאד, מר ניזאר עבאד, מר ניזאר עבאד
מעבדה א ד 8:00 9:45 2004, בניין גודמן ב' ד"ר ענבל גושן, ד"ר ענבל גושן, ד"ר ענבל גושן, ד"ר עמיחי צתרי, ד"ר עמיחי צתרי, ד"ר עמיחי צתרי, מר גל אטלן, מר גל אטלן, מר גל אטלן, גב עדי דורון, גב עדי דורון, גב עדי דורון, מר ניזאר עבאד, מר ניזאר עבאד, מר ניזאר עבאד
קורס מוגבל משתתפים. הקורס מיועד לתלמידי תכנית הלימודים ולתלמידים מצטיינים לאחר אישור במזכירות. לוחות זמנים קבועים ימסרו בתחילת הסמסטר.
76908
תאוריה של חישוב עצבי א
החוג הנותן: מדעי המח וההתנהגות נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 13:00 14:45 2004, בניין גודמן ב' פרופ יונתן לוינשטיין, מר ארתור ברו, מר ניזאר עבאד
תרגיל א ה 10:00 11:45 2004, בניין גודמן ב' פרופ יונתן לוינשטיין, מר ארתור ברו, מר ניזאר עבאד
76909
תאוריה של חישוב עצבי ב
החוג הנותן: מדעי המח וההתנהגות נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 12:00 13:45 אודיטוריום, בניין גודמן א' ד"ר יורם בורק, ד"ר יורם בורק
שעור א א 12:00 13:45 אודיטוריום, בניין גודמן א' ד"ר יורם בורק, ד"ר יורם בורק
שעור א א 12:00 13:45 אודיטוריום, בניין גודמן א' ד"ר יורם בורק, ד"ר יורם בורק
שעור א ה 11:00 11:45 אודיטוריום, בניין גודמן א' ד"ר יורם בורק, ד"ר יורם בורק
שעור א ה 11:00 11:45 אודיטוריום, בניין גודמן א' ד"ר יורם בורק, ד"ר יורם בורק
שעור א ה 11:00 11:45 אודיטוריום, בניין גודמן א' ד"ר יורם בורק, ד"ר יורם בורק
תרגיל א ה 12:00 12:45 אודיטוריום, בניין גודמן א' גב גל וישנה
תרגיל א ה 12:00 12:45 אודיטוריום, בניין גודמן א' גב גל וישנה
תרגיל א ה 12:00 12:45 אודיטוריום, בניין גודמן א' גב גל וישנה
שעת תגבור נוספת בימי חמישי בשעה 13:00, כיתה 2002
76915
עיבוד מידע ולמידה
החוג הנותן: מדעי המח וההתנהגות נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 9:00 10:45 אודיטוריום, בניין גודמן א' פרופ נפתלי תשבי, מר עמרי גלדי
שעור א ב 9:00 10:45 אודיטוריום, בניין גודמן א' פרופ נפתלי תשבי, מר עמרי גלדי
שעור א ב 9:00 10:45 אודיטוריום, בניין גודמן א' פרופ נפתלי תשבי, מר עמרי גלדי
תרגיל א ד 11:00 12:45 אודיטוריום, בניין גודמן א' פרופ נפתלי תשבי, גב לאה כהן
תרגיל א ד 11:00 12:45 אודיטוריום, בניין גודמן א' פרופ נפתלי תשבי, גב לאה כהן
תרגיל א ד 11:00 12:45 אודיטוריום, בניין גודמן א' פרופ נפתלי תשבי, גב לאה כהן
לתלמידי החטיבה הקורס חליפי עם קורס 67577.
76931
מערכות דינאמיות ותא העצב
החוג הנותן: מדעי המח וההתנהגות נ"ז: 3 ש"ש: 27 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 13:00 15:45 2003, בניין גודמן א' ד"ר מיכאל לונדון, מר עילם גולדנברג
76937
הבסיס הביולוגי למחלות ניוון עצבי
החוג הנותן: מדעי המח וההתנהגות נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: פרויקט

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 14:00 15:45 2004, בניין גודמן ב' פרופ חרמונה שורק, פרופ ערן משורר, מר ניזאר עבאד, מר יואב מה-טוב
שעור א לחוג ‎597‏.
76952
התפתחויות במדעי המוח המולקולרים
החוג הנותן: מדעי המח וההתנהגות נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: סמינריון סמסטר: קורס שנתי סוג הבחינה: רפרט

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
סמינריון א ה 8:00 9:45 שנתי פרופ חרמונה שורק, פרופ דוד גרינברג, מר ניזאר עבאד
בניין סילברמן, חדר 408A הקורס יתחיל בשעה 8:30 עד שעה 10:00
76989
מבוא לקוגניציה
החוג הנותן: מדעי המח וההתנהגות נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ותרגיל א א 12:00 13:45 2002, בניין גודמן א' פרופ יוסף גרודזינסקי
לתלמידי החטיבה, הקורס חליפי עם הקורסים: 06115 או 51539.
77320
מבוא לאלקטרוניקה א - אנלוגי
החוג הנותן: מדעי המח וההתנהגות נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור ומעבדה סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ד 12:00 13:45 מקוון א' מר גבי זיני
שעור א ד 12:00 13:45 מקוון א' מר גבי זיני
מעבדה א ב 9:00 11:45 3-300 א' מר גבי זיני
קורס זה מומלץ לתלמידים השוקלים לימודי מוסמך בפיסיקה ניסיונית. 10 מפגשים במעבדה במקום 14 - מועדים יינתנו בתחילת הסמסטר. המעבדה תתקיים בבניין סילברמן
77902
פיזיקה, המח ורצון חופשי
החוג הנותן: מדעי המח וההתנהגות נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: מבחן בית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ד 16:00 17:45 לוי 06 א' פרופ חיים סומפולינסקי
פתוח לתלמידי שנה ג' באישור המרצה. אם יהיה תלמיד מחו"ל, הקורס יילמד בשפה האנגלית
78852
מבוא לעיבוד אותות וניתוח נתונים
החוג הנותן: מדעי המח וההתנהגות נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 10:00 11:45 סילברמן 508 א' ד"ר צבי באטוס
תרגיל א ה 14:00 15:45 חוות מחשבים שפרינצק א' מר נועם לרנר
הקורס פתוח לתלמידי מוסמך ודוקטור. תלמידי בוגר שנה ג' יכולים להירשם באישור מרצה הקורס במקרה שיהיה סטודנט שאינו דובר את השפה העברית - הקורס יינתן באנגלית. הקורס מוגבל ל 20 תלמידים. דרישת קדם בתכנות בסיסי: קורס תכנות כגון 76631 + 76632 (שניהם יחד), או קורס שקול, או רקע אחר בתכנות בכפוף לאישור ממרצה הקורס.
78867
מדעי המח מהקלאסי למודרני
החוג הנותן: מדעי המח וההתנהגות נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: עבודה שוטפת

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 12:00 13:45 2002, בניין גודמן א' פרופ עדי מזרחי
ייתכן והקורס ילמד באנגלית. תלמידי בוגר שנה ג' יכולים להירשם באישור מרצה הקורס
88805
הביולוגיה של רנ"א לא- מקודד
החוג הנותן: מדעי המח וההתנהגות נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 14:00 15:45 מקוון א' פרופ רות שפרלינג, פרופ יהודה צפתי, פרופ יהוא מורן
שעור א ב 14:00 15:45 מקוון א' פרופ רות שפרלינג, פרופ יהודה צפתי, פרופ יהוא מורן
הקורס מוגבל ל-25 תלמידים. פתוח לתלמידי בוגר שנה ג' באישור המרצה. במידה ובקורס ישתתף תלמיד שאינו דובר עברית, הקורס יינתן בשפה האנגלית שעור א לחוג ‎572‏,‎573‏,‎575‏,‎576‏,‎577‏,‎579‏.
88819
תאי גזע ושיבוט
החוג הנותן: מדעי המח וההתנהגות נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 8:00 15:45 ב' פרופ נסים בנבניסטי, פרופ נסים בנבניסטי, פרופ נסים בנבניסטי, פרופ נסים בנבניסטי, מר אליעד לזמי, פרופ נסים בנבניסטי, מר אליעד לזמי, מר אליעד לזמי, מר אליעד לזמי, מר אליעד לזמי, מר אליעד לזמי
שעור א ב 8:00 15:45 ב' פרופ נסים בנבניסטי, פרופ נסים בנבניסטי, פרופ נסים בנבניסטי, פרופ נסים בנבניסטי, מר אליעד לזמי, פרופ נסים בנבניסטי, מר אליעד לזמי, מר אליעד לזמי, מר אליעד לזמי, מר אליעד לזמי, מר אליעד לזמי
שעור א ג 8:00 15:45 ב' פרופ נסים בנבניסטי, פרופ נסים בנבניסטי, פרופ נסים בנבניסטי, פרופ נסים בנבניסטי, מר אליעד לזמי, פרופ נסים בנבניסטי, מר אליעד לזמי, מר אליעד לזמי, מר אליעד לזמי, מר אליעד לזמי, מר אליעד לזמי
שעור א ד 8:00 15:45 ב' פרופ נסים בנבניסטי, פרופ נסים בנבניסטי, פרופ נסים בנבניסטי, פרופ נסים בנבניסטי, מר אליעד לזמי, פרופ נסים בנבניסטי, מר אליעד לזמי, מר אליעד לזמי, מר אליעד לזמי, מר אליעד לזמי, מר אליעד לזמי
שעור א ה 8:00 15:45 ב' פרופ נסים בנבניסטי, פרופ נסים בנבניסטי, פרופ נסים בנבניסטי, פרופ נסים בנבניסטי, מר אליעד לזמי, פרופ נסים בנבניסטי, מר אליעד לזמי, מר אליעד לזמי, מר אליעד לזמי, מר אליעד לזמי, מר אליעד לזמי
שעור א ו 8:00 11:45 ב' פרופ נסים בנבניסטי, פרופ נסים בנבניסטי, פרופ נסים בנבניסטי, פרופ נסים בנבניסטי, מר אליעד לזמי, פרופ נסים בנבניסטי, מר אליעד לזמי, מר אליעד לזמי, מר אליעד לזמי, מר אליעד לזמי, מר אליעד לזמי
הקורס יינתן במרוכז בין התאריכים 02/02/20-07/02/20 בין השעות 8-16 . כחודש מסיום הקורס תתבצע פגישת סכום ביום שישי בתאום עם התלמידים. מוגבל ל- 12 תלמידי מוסמך ודוקטור והקבלה מותנית באישור מורה הקורס. במידה ובקורס ישתתף תלמיד שאינו דובר עברית, הקורס יינתן בשפה האנגלית
88895
סטטיסטיקה מעשית באמצעות R
החוג הנותן: מדעי המח וההתנהגות נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: פרוסמינריון

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 11:00 12:45 חוות מחשבים שפרינצק א' פרופ שגיב שיפמן
תרגיל א ב 9:00 10:45 חוות מחשבים שפרינצק א' גב שחר שוחט
הקורס פתוח גם לתלמידי תואר בוגר שנה ג' מוגבל ל 30 תלמידים דרישות קדם קורס מבוא בהסתברות וסטטיסטיקה. מומלץ ידע בסיסי בתכנות
92632
ייצור חלבונים: מאקדמיה לשימוש תראפי
החוג הנותן: מדעי המח וההתנהגות נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: עבודה שוטפת

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 9:00 10:45 מקוון א' ד"ר מריו לבנדיקר, פרופ עודד ליבנה
שעור א ג 9:00 10:45 מקוון א' ד"ר מריו לבנדיקר, פרופ עודד ליבנה
קורס פתוח לתלמידי מוסמך ודוקטורט - ההשתתפות בשיעורים ובהרצאות הסמינרים הינה חובה בתום ההרצאות יידרשו הסטודנטים להציג עבודה סמינריונית בנושא הקשור לשיטות ייצור חלבונים רקומביננטיים. העבודה תתבסס על מאמר מחקר מרכזי ומאמרי רקע. בתום סדרה של ההרצאות בקורס יוספו מועדים נוספים למרתון ההרצאות הסמינריוניות בימי שישי בבוקר.
92840
גאונים, שרלטנים,רמאים ובני מזל - על התגליות והרמאויות הגדולות ברפואה וביולוגיה
החוג הנותן: מדעי המח וההתנהגות נ"ז: 3 ש"ש: 54 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: פרוסמינריון

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 10:00 12:45 לוי 06 ב' פרופ דוד אנגלברג
מיועד לתלמידים לתארים מתקדמים במגמה למדעי החיים. ניתן פעם בשנתיים- ניתן בשנת הלימודים תשפ"א ולאחר מכן רק בשנת הלימודים תשפ"ג. הנוכחות בקורס היא חובה!
93904
מנגנוני פעולה של תרופות
החוג הנותן: מדעי המח וההתנהגות נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: עבודה שוטפת

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 11:00 12:45 סילברמן 506 א' ד"ר נטע עמיאור
פתוח לתלמידי בוגר שנה ג
93908
מנגנוני פעולה תרופתית במערכת העצבים
החוג הנותן: מדעי המח וההתנהגות נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: עבודה שוטפת


סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ד 11:00 12:45 שפרינצק 114 ב' ד"ר נטע עמיאור
94101
נוירואנטומיה של האדם
החוג הנותן: מדעי המח וההתנהגות נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור ומעבדה סמסטר: ב' סוג הבחינה: מבחן ממוחשב בקמפוס


סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 10:00 11:45 אולם ג ב' ד"ר שי סבח
מעבדה א ד 13:00 15:45 מ' דיסקצ ב' פרופ לילי אנגליסטר, גב לידור גזית, גב סיון גלב, גב לבנה בואנה , גב אסתר ששון, ד"ר שי סבח, גב רננה עוז רוקח, גב ספיר פנקר, מר תמיר שרון
קורס חובה בדגש מח . יש לשים לב לתאריכים הספציפים בהם נלמד הקורס. תלמידים מדגשים אחרים רק על בסיס מקום פנוי. יש לפנות לדר' בן שאול , ראש דגש מח.
94810
שימוש אתי בחיות מעבדה במדעים הביו-רפואיים
החוג הנותן: מדעי המח וההתנהגות נ"ז: 1 ש"ש: 14 סוג: שעור סמסטר: א' או ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב


סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א' ד"ר רוני קלמן
שעור ב ב' ד"ר רוני קלמן
חובה לתלמידים המבצעים ניסויים בחיות מעבדה לצרכי מחקר. מספר המקומות מוגבל. הציון בקורס: עובר/נכשל (ציון עובר: מינימום 70). הנוכחות חובה. ההרשמה לקורס כפולה , באתר הרשות https://animals.ekmd.huji.ac.il ובמערכת הרישום נט. יתקיים בשני מחזורים: לפני פתיחת סמסטר א' ובחופשה. לתלמידי מוסמך במדב"ר הנ"ז אינו נצבר לתואר
98105
למה היה כאבי נצח ומכתי אנושה-מנגנונים של קליטה והנצחת כאב כמודל לפיתוח דרכי טיפול חדשניים
החוג הנותן: מדעי המח וההתנהגות נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: מבחן בית


סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 16:00 17:45 אולם ג ב' פרופ אלכס בינשטוק
פתוח לבוגר שנה ג' בדגש מח. תלמידים שנה ג מדגשים האחרים באישור מרכז הקורס: Alexander.binshtok@ekmd.huji.ac.il
98827
פרקים נבחרים במדעי הנוירולוגיה: אספקטים בסיסיים וקליניים
החוג הנותן: מדעי המח וההתנהגות נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב


סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 14:00 15:45 ב' פרופ רונן לקר, פרופ רונן לקר, פרופ תמיר בן חור, פרופ תמיר בן חור, ד"ר מוניר אבו-סנינה, ד"ר מוניר אבו-סנינה, פרופ עדי וקנין, פרופ עדי וקנין, ד"ר מרק גוטקין, ד"ר מרק גוטקין, ד"ר יוסי לרנר, ד"ר יוסי לרנר, פרופ נטע לוין, פרופ נטע לוין, ד"ר שי רוזנברג, ד"ר שי רוזנברג, ד"ר חן קם-אל מקרנץ, ד"ר חן קם-אל מקרנץ, ד"ר פניוטה פטרו, ד"ר פניוטה פטרו
שעור א ד 14:00 15:45 ב' פרופ רונן לקר, פרופ רונן לקר, פרופ תמיר בן חור, פרופ תמיר בן חור, ד"ר מוניר אבו-סנינה, ד"ר מוניר אבו-סנינה, פרופ עדי וקנין, פרופ עדי וקנין, ד"ר מרק גוטקין, ד"ר מרק גוטקין, ד"ר יוסי לרנר, ד"ר יוסי לרנר, פרופ נטע לוין, פרופ נטע לוין, ד"ר שי רוזנברג, ד"ר שי רוזנברג, ד"ר חן קם-אל מקרנץ, ד"ר חן קם-אל מקרנץ, ד"ר פניוטה פטרו, ד"ר פניוטה פטרו
הערכה על פי בחינה. לתלמידי שנה ג פתוח אך ורק לדגש חקר המח. השעורים יתחילו בשעה 14:00. הקורס יילמד בחדר הסמינרים של המחלקה לנוירולוגיה בקומה 11 בדוידסון בביה"ח.
שנה ב'
לימודי חובה
74442
בחינה מסכמת בלימודי מוסמך
החוג הנותן: מדעי המח וההתנהגות נ"ז: 0 ש"ש: 0 סוג: מטלה סמסטר: א' או ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
מטלה א א'
מטלה ב ב'
בחינת גמר למוסמך
74443
עבודת גמר בלימודי מוסמך
החוג הנותן: מדעי המח וההתנהגות נ"ז: 0 ש"ש: 0 סוג: שעור סמסטר: א' או ב'

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א 0:00 -1:45 א'
שעור ב 0:00 -1:45 ב'
78844
סמינריון מוסמך במדעי המח וההתנהגות לתלמידי שנה ב
החוג הנותן: מדעי המח וההתנהגות נ"ז: 1 ש"ש: 14 סוג: סמינריון סמסטר: ב' סוג הבחינה: עבודה שוטפת

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
סמינריון א ב 16:00 17:45 סילברמן 508 ב' פרופ אהוד זהרי, פרופ מרשל דבור
במידה ובקורס ישתתף תלמיד שאינו דובר עברית, הקורס יינתן בשפה האנגלית
קורסי בחירה להשלמת הנקודות יש לבחור מרשימת הקורסים הבאה בשנים א' או ב':
6125
נוירואנטומיה תפקודית למדעי הקוגניציה
החוג הנותן: מדעי המח וההתנהגות נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: עבודה שוטפת

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 16:00 18:45 מקוון א' ד"ר נעמי חביב, ד"ר אביב מצר
שעור א ג 16:00 18:45 מקוון א' ד"ר נעמי חביב, ד"ר אביב מצר
תרגיל א ג 12:00 13:45 מקוון א' מר אור יזהר
תרגיל א ג 12:00 13:45 מקוון א' מר אור יזהר
תרגיל ב ד 12:00 13:45 מקוון א' מר אור יזהר
תרגיל ב ד 12:00 13:45 מקוון א' מר אור יזהר
תרגיל ג ה 14:00 15:45 מקוון א' מר אליאור דרורי
תרגיל ג ה 14:00 15:45 מקוון א' מר אליאור דרורי
התרגיל יתקיים פעם בשבועיים *דרישה מוקדמת: קורס מס' 06145 או 51106. אינו פתוח לתלמידים שלמדו קורס 51778 או 72343. השיעור והתרגילים יתקיימו בקמפוס ספרא. במהלך השנה ינתנו שישה בחנים בזמן השיעורים, משקלם 40% מהציון, ומבחן בית בסוף הסמסטר שמשקלו 60% מהציון הסופי.
51778
נוירואנטומיה תפקודית
החוג הנותן: מדעי המח וההתנהגות נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 10:00 11:45 2602 חבר - פסיכולוגיה ב' ד"ר יעל זילברשטיין קרא
דרישה מוקדמת: קורס יסודות ביולוגיים 51106 תלמיד שלקח קורס נוירואנטומיה 06125 אינו רשאי לקחת קורס זה
51780
נוירופתולוגיה
החוג הנותן: מדעי המח וההתנהגות נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: עבודה שוטפת

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 14:00 15:45 2602 חבר - פסיכולוגיה ב' פרופ ליאון דעואל
דרישה מוקדמת: יסודות ביולוגים של ההתנהגות (51106) או קורס מקביל.
72320
ביולוגיה התפתחותית: מתא בודד לעובר ולאורגניזם
החוג הנותן: מדעי המח וההתנהגות נ"ז: 5 ש"ש: 70 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 10:00 11:45 רוטברג ב' פרופ נסים בן-אריה, פרופ נסים בן-אריה, ד"ר איתמר הראל , ד"ר איתמר הראל
שעור א ה 10:00 11:45 רוטברג ב' פרופ נסים בן-אריה, פרופ נסים בן-אריה, ד"ר איתמר הראל , ד"ר איתמר הראל
תרגיל א ג 12:00 12:45 שפרינצק 25 ב' מר איתן מוזס, גב גבריאלה שרה מורנו-קופרשטיין
תרגיל ד א 12:00 12:45 סילברמן 504 ב' מר איתן מוזס, גב גבריאלה שרה מורנו-קופרשטיין
תרגיל ה ג 9:00 9:45 שפרינצק 203 ב' מר איתן מוזס, גב גבריאלה שרה מורנו-קופרשטיין
נוכחות חובה בקורס - הוקרס יינתן בלמידה מרחוק (זום), 75% נוכחות סינכרונית עם מצלמה פתוחה)
72349
מעבדה במדעי המח וההתנהגות לתלמידי פסיכוביולוגיה
החוג הנותן: מדעי המח וההתנהגות נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: מעבדה סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
מעבדה א א 14:00 19:45 ב' פרופ מרשל דבור, פרופ מרשל דבור, פרופ מרשל דבור, פרופ מרשל דבור, פרופ מרשל דבור, פרופ בנימין הוכנר, פרופ בנימין הוכנר, פרופ בנימין הוכנר, פרופ בנימין הוכנר, פרופ בנימין הוכנר, פרופ יוסף ירום, פרופ יוסף ירום, פרופ יוסף ירום, פרופ יוסף ירום, פרופ יוסף ירום, פרופ אהוד זהרי, פרופ אהוד זהרי, פרופ אהוד זהרי, פרופ אהוד זהרי, פרופ אהוד זהרי, ד"ר שיר אציל, ד"ר שיר אציל, ד"ר שיר אציל, ד"ר שיר אציל, ד"ר שיר אציל, גב ענבר קוצר, גב ענבר קוצר, גב ענבר קוצר, גב ענבר קוצר, גב ענבר קוצר, גב אילנה נוה, גב אילנה
מעבדה א ב 8:00 17:45 ב' פרופ מרשל דבור, פרופ מרשל דבור, פרופ מרשל דבור, פרופ מרשל דבור, פרופ מרשל דבור, פרופ בנימין הוכנר, פרופ בנימין הוכנר, פרופ בנימין הוכנר, פרופ בנימין הוכנר, פרופ בנימין הוכנר, פרופ יוסף ירום, פרופ יוסף ירום, פרופ יוסף ירום, פרופ יוסף ירום, פרופ יוסף ירום, פרופ אהוד זהרי, פרופ אהוד זהרי, פרופ אהוד זהרי, פרופ אהוד זהרי, פרופ אהוד זהרי, ד"ר שיר אציל, ד"ר שיר אציל, ד"ר שיר אציל, ד"ר שיר אציל, ד"ר שיר אציל, גב ענבר קוצר, גב ענבר קוצר, גב ענבר קוצר, גב ענבר קוצר, גב ענבר קוצר, גב אילנה נוה, גב אילנה
מעבדה א ג 8:00 17:45 ב' פרופ מרשל דבור, פרופ מרשל דבור, פרופ מרשל דבור, פרופ מרשל דבור, פרופ מרשל דבור, פרופ בנימין הוכנר, פרופ בנימין הוכנר, פרופ בנימין הוכנר, פרופ בנימין הוכנר, פרופ בנימין הוכנר, פרופ יוסף ירום, פרופ יוסף ירום, פרופ יוסף ירום, פרופ יוסף ירום, פרופ יוסף ירום, פרופ אהוד זהרי, פרופ אהוד זהרי, פרופ אהוד זהרי, פרופ אהוד זהרי, פרופ אהוד זהרי, ד"ר שיר אציל, ד"ר שיר אציל, ד"ר שיר אציל, ד"ר שיר אציל, ד"ר שיר אציל, גב ענבר קוצר, גב ענבר קוצר, גב ענבר קוצר, גב ענבר קוצר, גב ענבר קוצר, גב אילנה נוה, גב אילנה
מעבדה א ד 8:00 17:45 ב' פרופ מרשל דבור, פרופ מרשל דבור, פרופ מרשל דבור, פרופ מרשל דבור, פרופ מרשל דבור, פרופ בנימין הוכנר, פרופ בנימין הוכנר, פרופ בנימין הוכנר, פרופ בנימין הוכנר, פרופ בנימין הוכנר, פרופ יוסף ירום, פרופ יוסף ירום, פרופ יוסף ירום, פרופ יוסף ירום, פרופ יוסף ירום, פרופ אהוד זהרי, פרופ אהוד זהרי, פרופ אהוד זהרי, פרופ אהוד זהרי, פרופ אהוד זהרי, ד"ר שיר אציל, ד"ר שיר אציל, ד"ר שיר אציל, ד"ר שיר אציל, ד"ר שיר אציל, גב ענבר קוצר, גב ענבר קוצר, גב ענבר קוצר, גב ענבר קוצר, גב ענבר קוצר, גב אילנה נוה, גב אילנה
מעבדה א ה 8:00 17:45 ב' פרופ מרשל דבור, פרופ מרשל דבור, פרופ מרשל דבור, פרופ מרשל דבור, פרופ מרשל דבור, פרופ בנימין הוכנר, פרופ בנימין הוכנר, פרופ בנימין הוכנר, פרופ בנימין הוכנר, פרופ בנימין הוכנר, פרופ יוסף ירום, פרופ יוסף ירום, פרופ יוסף ירום, פרופ יוסף ירום, פרופ יוסף ירום, פרופ אהוד זהרי, פרופ אהוד זהרי, פרופ אהוד זהרי, פרופ אהוד זהרי, פרופ אהוד זהרי, ד"ר שיר אציל, ד"ר שיר אציל, ד"ר שיר אציל, ד"ר שיר אציל, ד"ר שיר אציל, גב ענבר קוצר, גב ענבר קוצר, גב ענבר קוצר, גב ענבר קוצר, גב ענבר קוצר, גב אילנה נוה, גב אילנה
יינתן במרוכז במכון הבינאוניברסיטאי באילת בתאריכים 6-11/06/2021. יש ללמוד יחד עם קורס 51349 קורס חובה לתלמידי התוכנית פסיכוביולוגיה מוגבל ל 24 תלמידים! במקרים חריגים, באישור יועץ פסיכוביולוגיה, ניתן לקחת את אחד הקורסים (72343/72633/72625) כקורסים חלופיים מעבר לחובת בחירה המופיעה בשנתון בקורס זה צפויות הוצאות כספיות לטובת הנסיעה לאילת וקניית מזון במהלך הקורס. סטודנטים המתקשים במימון ההוצאות יכולים לפנות עם בקשה מנומקת למרכזי התוכנית לפסיכוביולוגיה עבור מציאת מימון חלופי.
72369
נוירוביולוגיה ומדעי המח
החוג הנותן: מדעי המח וההתנהגות נ"ז: 5 ש"ש: 70 סוג: שעור, תרגיל ומעבדה סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 14:00 15:45 סילברמן ראשל ב' פרופ יוסף ירום, פרופ יוסף ירום, פרופ עידן שגב, פרופ עידן שגב, פרופ ישראל נלקן, פרופ ישראל נלקן
שעור א ד 13:00 14:45 סילברמן ראשל ב' פרופ יוסף ירום, פרופ יוסף ירום, פרופ עידן שגב, פרופ עידן שגב, פרופ ישראל נלקן, פרופ ישראל נלקן
תרגיל א ג 15:00 15:45 סילברמן 502 ב' גב ענבר קוצר
תרגיל ב ד 10:00 10:45 סילברמן 502 ב' גב ענבר קוצר
מעבדה א ב 13:00 17:45 אודיטוריום בנין מעבדות ב' גב עדית יבגי
מעבדה ב ג 9:00 13:45 אודיטוריום בנין מעבדות ב' גב עדית יבגי
מעבדה ג ה 9:00 13:45 אודיטוריום בנין מעבדות ב' גב עדית יבגי
מעבדה ד ב 13:00 17:45 אודיטוריום בנין מעבדות ב' גב עדית יבגי
מעבדה ה ג 9:00 13:45 אודיטוריום בנין מעבדות ב' גב עדית יבגי
מעבדה ו ד 8:00 12:45 אודיטוריום בנין מעבדות ב' גב עדית יבגי
מעבדה ז ג 9:00 13:45 אודיטוריום בנין מעבדות ב' גב עדית יבגי
מעבדה ח ד 8:00 12:45 אודיטוריום בנין מעבדות ב' גב עדית יבגי
מעבדה ט ה 9:00 13:45 אודיטוריום בנין מעבדות ב' גב עדית יבגי
מעבדה י ה 9:00 13:45 ב' גב עדית יבגי
במהלך הקורס תינתן פגישת מעבדה בת 5 שעות, ויתבצעו 9 תרגולים, בנוסף יינתנו מאמר או שניים לקריאה עם בוחן קצר. תרגיל א' לביולוגיה חישובית ואחרים.
72625
מנגנונים עצביים בהתנהגות של בעלי חיים
החוג הנותן: מדעי המח וההתנהגות נ"ז: 5 ש"ש: 70 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 14:00 15:45 מקוון א' פרופ אהוד זהרי, פרופ אהוד זהרי, פרופ מרשל דבור, פרופ מרשל דבור, ד"ר מיכאל לונדון, ד"ר מיכאל לונדון
שעור א א 14:00 15:45 מקוון א' פרופ אהוד זהרי, פרופ אהוד זהרי, פרופ מרשל דבור, פרופ מרשל דבור, ד"ר מיכאל לונדון, ד"ר מיכאל לונדון
שעור א ג 13:00 14:45 מקוון א' פרופ אהוד זהרי, פרופ אהוד זהרי, פרופ מרשל דבור, פרופ מרשל דבור, ד"ר מיכאל לונדון, ד"ר מיכאל לונדון
שעור א ג 13:00 14:45 מקוון א' פרופ אהוד זהרי, פרופ אהוד זהרי, פרופ מרשל דבור, פרופ מרשל דבור, ד"ר מיכאל לונדון, ד"ר מיכאל לונדון
תרגיל ג ג 15:00 15:45 מקוון א' מר רון רפאלי
תרגיל ג ג 15:00 15:45 מקוון א' מר רון רפאלי
76900
פיזיולוגיה של מערכת העצבים א
החוג הנותן: מדעי המח וההתנהגות נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 11:00 12:45 2004, בניין גודמן ב' ד"ר יואב אדם, ד"ר יואב אדם, ד"ר ערן לוטם, ד"ר ערן לוטם, ד"ר נעמי חביב, ד"ר נעמי חביב
שעור א ה 8:00 9:45 2004, בניין גודמן ב' ד"ר יואב אדם, ד"ר יואב אדם, ד"ר ערן לוטם, ד"ר ערן לוטם, ד"ר נעמי חביב, ד"ר נעמי חביב
76901
פיזיולוגיה של מערכת העצבים ב
החוג הנותן: מדעי המח וההתנהגות נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 9:00 10:45 אודיטוריום, בניין גודמן א' ד"ר לילך אביטן, ד"ר לילך אביטן, ד"ר מתי יהושע, ד"ר מתי יהושע, פרופ אלכס בינשטוק, פרופ אלכס בינשטוק, פרופ חיה קלכהיים, פרופ חיה קלכהיים
שעור א ג 9:00 10:45 אודיטוריום, בניין גודמן א' ד"ר לילך אביטן, ד"ר לילך אביטן, ד"ר מתי יהושע, ד"ר מתי יהושע, פרופ אלכס בינשטוק, פרופ אלכס בינשטוק, פרופ חיה קלכהיים, פרופ חיה קלכהיים
שעור א ג 9:00 10:45 אודיטוריום, בניין גודמן א' ד"ר לילך אביטן, ד"ר לילך אביטן, ד"ר מתי יהושע, ד"ר מתי יהושע, פרופ אלכס בינשטוק, פרופ אלכס בינשטוק, פרופ חיה קלכהיים, פרופ חיה קלכהיים
שעור א ה 9:00 10:45 אודיטוריום, בניין גודמן א' ד"ר לילך אביטן, ד"ר לילך אביטן, ד"ר מתי יהושע, ד"ר מתי יהושע, פרופ אלכס בינשטוק, פרופ אלכס בינשטוק, פרופ חיה קלכהיים, פרופ חיה קלכהיים
שעור א ה 9:00 10:45 אודיטוריום, בניין גודמן א' ד"ר לילך אביטן, ד"ר לילך אביטן, ד"ר מתי יהושע, ד"ר מתי יהושע, פרופ אלכס בינשטוק, פרופ אלכס בינשטוק, פרופ חיה קלכהיים, פרופ חיה קלכהיים
שעור א ה 9:00 10:45 אודיטוריום, בניין גודמן א' ד"ר לילך אביטן, ד"ר לילך אביטן, ד"ר מתי יהושע, ד"ר מתי יהושע, פרופ אלכס בינשטוק, פרופ אלכס בינשטוק, פרופ חיה קלכהיים, פרופ חיה קלכהיים
.
76905
שיטות מחקר בנוירוביולוגיה
החוג הנותן: מדעי המח וההתנהגות נ"ז: 8 ש"ש: 112 סוג: מעבדה סמסטר: ב' סוג הבחינה: פרויקט

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
מעבדה א ב 8:00 10:45 2004, בניין גודמן ב' ד"ר ענבל גושן, ד"ר ענבל גושן, ד"ר ענבל גושן, ד"ר עמיחי צתרי, ד"ר עמיחי צתרי, ד"ר עמיחי צתרי, מר גל אטלן, מר גל אטלן, מר גל אטלן, גב עדי דורון, גב עדי דורון, גב עדי דורון, מר ניזאר עבאד, מר ניזאר עבאד, מר ניזאר עבאד
מעבדה א ג 8:00 10:45 2004, בניין גודמן ב' ד"ר ענבל גושן, ד"ר ענבל גושן, ד"ר ענבל גושן, ד"ר עמיחי צתרי, ד"ר עמיחי צתרי, ד"ר עמיחי צתרי, מר גל אטלן, מר גל אטלן, מר גל אטלן, גב עדי דורון, גב עדי דורון, גב עדי דורון, מר ניזאר עבאד, מר ניזאר עבאד, מר ניזאר עבאד
מעבדה א ד 8:00 9:45 2004, בניין גודמן ב' ד"ר ענבל גושן, ד"ר ענבל גושן, ד"ר ענבל גושן, ד"ר עמיחי צתרי, ד"ר עמיחי צתרי, ד"ר עמיחי צתרי, מר גל אטלן, מר גל אטלן, מר גל אטלן, גב עדי דורון, גב עדי דורון, גב עדי דורון, מר ניזאר עבאד, מר ניזאר עבאד, מר ניזאר עבאד
קורס מוגבל משתתפים. הקורס מיועד לתלמידי תכנית הלימודים ולתלמידים מצטיינים לאחר אישור במזכירות. לוחות זמנים קבועים ימסרו בתחילת הסמסטר.
76908
תאוריה של חישוב עצבי א
החוג הנותן: מדעי המח וההתנהגות נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 13:00 14:45 2004, בניין גודמן ב' פרופ יונתן לוינשטיין, מר ארתור ברו, מר ניזאר עבאד
תרגיל א ה 10:00 11:45 2004, בניין גודמן ב' פרופ יונתן לוינשטיין, מר ארתור ברו, מר ניזאר עבאד
76909
תאוריה של חישוב עצבי ב
החוג הנותן: מדעי המח וההתנהגות נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 12:00 13:45 אודיטוריום, בניין גודמן א' ד"ר יורם בורק, ד"ר יורם בורק
שעור א א 12:00 13:45 אודיטוריום, בניין גודמן א' ד"ר יורם בורק, ד"ר יורם בורק
שעור א א 12:00 13:45 אודיטוריום, בניין גודמן א' ד"ר יורם בורק, ד"ר יורם בורק
שעור א ה 11:00 11:45 אודיטוריום, בניין גודמן א' ד"ר יורם בורק, ד"ר יורם בורק
שעור א ה 11:00 11:45 אודיטוריום, בניין גודמן א' ד"ר יורם בורק, ד"ר יורם בורק
שעור א ה 11:00 11:45 אודיטוריום, בניין גודמן א' ד"ר יורם בורק, ד"ר יורם בורק
תרגיל א ה 12:00 12:45 אודיטוריום, בניין גודמן א' גב גל וישנה
תרגיל א ה 12:00 12:45 אודיטוריום, בניין גודמן א' גב גל וישנה
תרגיל א ה 12:00 12:45 אודיטוריום, בניין גודמן א' גב גל וישנה
שעת תגבור נוספת בימי חמישי בשעה 13:00, כיתה 2002
76915
עיבוד מידע ולמידה
החוג הנותן: מדעי המח וההתנהגות נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 9:00 10:45 אודיטוריום, בניין גודמן א' פרופ נפתלי תשבי, מר עמרי גלדי
שעור א ב 9:00 10:45 אודיטוריום, בניין גודמן א' פרופ נפתלי תשבי, מר עמרי גלדי
שעור א ב 9:00 10:45 אודיטוריום, בניין גודמן א' פרופ נפתלי תשבי, מר עמרי גלדי
תרגיל א ד 11:00 12:45 אודיטוריום, בניין גודמן א' פרופ נפתלי תשבי, גב לאה כהן
תרגיל א ד 11:00 12:45 אודיטוריום, בניין גודמן א' פרופ נפתלי תשבי, גב לאה כהן
תרגיל א ד 11:00 12:45 אודיטוריום, בניין גודמן א' פרופ נפתלי תשבי, גב לאה כהן
לתלמידי החטיבה הקורס חליפי עם קורס 67577.
76931
מערכות דינאמיות ותא העצב
החוג הנותן: מדעי המח וההתנהגות נ"ז: 3 ש"ש: 27 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 13:00 15:45 2003, בניין גודמן א' ד"ר מיכאל לונדון, מר עילם גולדנברג
76937
הבסיס הביולוגי למחלות ניוון עצבי
החוג הנותן: מדעי המח וההתנהגות נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: פרויקט

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 14:00 15:45 2004, בניין גודמן ב' פרופ חרמונה שורק, פרופ ערן משורר, מר ניזאר עבאד, מר יואב מה-טוב
שעור א לחוג ‎597‏.
76952
התפתחויות במדעי המוח המולקולרים
החוג הנותן: מדעי המח וההתנהגות נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: סמינריון סמסטר: קורס שנתי סוג הבחינה: רפרט

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
סמינריון א ה 8:00 9:45 שנתי פרופ חרמונה שורק, פרופ דוד גרינברג, מר ניזאר עבאד
בניין סילברמן, חדר 408A הקורס יתחיל בשעה 8:30 עד שעה 10:00
76989
מבוא לקוגניציה
החוג הנותן: מדעי המח וההתנהגות נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ותרגיל א א 12:00 13:45 2002, בניין גודמן א' פרופ יוסף גרודזינסקי
לתלמידי החטיבה, הקורס חליפי עם הקורסים: 06115 או 51539.
77320
מבוא לאלקטרוניקה א - אנלוגי
החוג הנותן: מדעי המח וההתנהגות נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור ומעבדה סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ד 12:00 13:45 מקוון א' מר גבי זיני
שעור א ד 12:00 13:45 מקוון א' מר גבי זיני
מעבדה א ב 9:00 11:45 3-300 א' מר גבי זיני
קורס זה מומלץ לתלמידים השוקלים לימודי מוסמך בפיסיקה ניסיונית. 10 מפגשים במעבדה במקום 14 - מועדים יינתנו בתחילת הסמסטר. המעבדה תתקיים בבניין סילברמן
77902
פיזיקה, המח ורצון חופשי
החוג הנותן: מדעי המח וההתנהגות נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: מבחן בית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ד 16:00 17:45 לוי 06 א' פרופ חיים סומפולינסקי
פתוח לתלמידי שנה ג' באישור המרצה. אם יהיה תלמיד מחו"ל, הקורס יילמד בשפה האנגלית
78852
מבוא לעיבוד אותות וניתוח נתונים
החוג הנותן: מדעי המח וההתנהגות נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 10:00 11:45 סילברמן 508 א' ד"ר צבי באטוס
תרגיל א ה 14:00 15:45 חוות מחשבים שפרינצק א' מר נועם לרנר
הקורס פתוח לתלמידי מוסמך ודוקטור. תלמידי בוגר שנה ג' יכולים להירשם באישור מרצה הקורס במקרה שיהיה סטודנט שאינו דובר את השפה העברית - הקורס יינתן באנגלית. הקורס מוגבל ל 20 תלמידים. דרישת קדם בתכנות בסיסי: קורס תכנות כגון 76631 + 76632 (שניהם יחד), או קורס שקול, או רקע אחר בתכנות בכפוף לאישור ממרצה הקורס.
78867
מדעי המח מהקלאסי למודרני
החוג הנותן: מדעי המח וההתנהגות נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: עבודה שוטפת

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 12:00 13:45 2002, בניין גודמן א' פרופ עדי מזרחי
ייתכן והקורס ילמד באנגלית. תלמידי בוגר שנה ג' יכולים להירשם באישור מרצה הקורס
88805
הביולוגיה של רנ"א לא- מקודד
החוג הנותן: מדעי המח וההתנהגות נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 14:00 15:45 מקוון א' פרופ רות שפרלינג, פרופ יהודה צפתי, פרופ יהוא מורן
שעור א ב 14:00 15:45 מקוון א' פרופ רות שפרלינג, פרופ יהודה צפתי, פרופ יהוא מורן
הקורס מוגבל ל-25 תלמידים. פתוח לתלמידי בוגר שנה ג' באישור המרצה. במידה ובקורס ישתתף תלמיד שאינו דובר עברית, הקורס יינתן בשפה האנגלית שעור א לחוג ‎572‏,‎573‏,‎575‏,‎576‏,‎577‏,‎579‏.
88819
תאי גזע ושיבוט
החוג הנותן: מדעי המח וההתנהגות נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 8:00 15:45 ב' פרופ נסים בנבניסטי, פרופ נסים בנבניסטי, פרופ נסים בנבניסטי, פרופ נסים בנבניסטי, מר אליעד לזמי, פרופ נסים בנבניסטי, מר אליעד לזמי, מר אליעד לזמי, מר אליעד לזמי, מר אליעד לזמי, מר אליעד לזמי
שעור א ב 8:00 15:45 ב' פרופ נסים בנבניסטי, פרופ נסים בנבניסטי, פרופ נסים בנבניסטי, פרופ נסים בנבניסטי, מר אליעד לזמי, פרופ נסים בנבניסטי, מר אליעד לזמי, מר אליעד לזמי, מר אליעד לזמי, מר אליעד לזמי, מר אליעד לזמי
שעור א ג 8:00 15:45 ב' פרופ נסים בנבניסטי, פרופ נסים בנבניסטי, פרופ נסים בנבניסטי, פרופ נסים בנבניסטי, מר אליעד לזמי, פרופ נסים בנבניסטי, מר אליעד לזמי, מר אליעד לזמי, מר אליעד לזמי, מר אליעד לזמי, מר אליעד לזמי
שעור א ד 8:00 15:45 ב' פרופ נסים בנבניסטי, פרופ נסים בנבניסטי, פרופ נסים בנבניסטי, פרופ נסים בנבניסטי, מר אליעד לזמי, פרופ נסים בנבניסטי, מר אליעד לזמי, מר אליעד לזמי, מר אליעד לזמי, מר אליעד לזמי, מר אליעד לזמי
שעור א ה 8:00 15:45 ב' פרופ נסים בנבניסטי, פרופ נסים בנבניסטי, פרופ נסים בנבניסטי, פרופ נסים בנבניסטי, מר אליעד לזמי, פרופ נסים בנבניסטי, מר אליעד לזמי, מר אליעד לזמי, מר אליעד לזמי, מר אליעד לזמי, מר אליעד לזמי
שעור א ו 8:00 11:45 ב' פרופ נסים בנבניסטי, פרופ נסים בנבניסטי, פרופ נסים בנבניסטי, פרופ נסים בנבניסטי, מר אליעד לזמי, פרופ נסים בנבניסטי, מר אליעד לזמי, מר אליעד לזמי, מר אליעד לזמי, מר אליעד לזמי, מר אליעד לזמי
הקורס יינתן במרוכז בין התאריכים 02/02/20-07/02/20 בין השעות 8-16 . כחודש מסיום הקורס תתבצע פגישת סכום ביום שישי בתאום עם התלמידים. מוגבל ל- 12 תלמידי מוסמך ודוקטור והקבלה מותנית באישור מורה הקורס. במידה ובקורס ישתתף תלמיד שאינו דובר עברית, הקורס יינתן בשפה האנגלית
88895
סטטיסטיקה מעשית באמצעות R
החוג הנותן: מדעי המח וההתנהגות נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: פרוסמינריון

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 11:00 12:45 חוות מחשבים שפרינצק א' פרופ שגיב שיפמן
תרגיל א ב 9:00 10:45 חוות מחשבים שפרינצק א' גב שחר שוחט
הקורס פתוח גם לתלמידי תואר בוגר שנה ג' מוגבל ל 30 תלמידים דרישות קדם קורס מבוא בהסתברות וסטטיסטיקה. מומלץ ידע בסיסי בתכנות
92632
ייצור חלבונים: מאקדמיה לשימוש תראפי
החוג הנותן: מדעי המח וההתנהגות נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: עבודה שוטפת

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 9:00 10:45 מקוון א' ד"ר מריו לבנדיקר, פרופ עודד ליבנה
שעור א ג 9:00 10:45 מקוון א' ד"ר מריו לבנדיקר, פרופ עודד ליבנה
קורס פתוח לתלמידי מוסמך ודוקטורט - ההשתתפות בשיעורים ובהרצאות הסמינרים הינה חובה בתום ההרצאות יידרשו הסטודנטים להציג עבודה סמינריונית בנושא הקשור לשיטות ייצור חלבונים רקומביננטיים. העבודה תתבסס על מאמר מחקר מרכזי ומאמרי רקע. בתום סדרה של ההרצאות בקורס יוספו מועדים נוספים למרתון ההרצאות הסמינריוניות בימי שישי בבוקר.
92840
גאונים, שרלטנים,רמאים ובני מזל - על התגליות והרמאויות הגדולות ברפואה וביולוגיה
החוג הנותן: מדעי המח וההתנהגות נ"ז: 3 ש"ש: 54 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: פרוסמינריון

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 10:00 12:45 לוי 06 ב' פרופ דוד אנגלברג
מיועד לתלמידים לתארים מתקדמים במגמה למדעי החיים. ניתן פעם בשנתיים- ניתן בשנת הלימודים תשפ"א ולאחר מכן רק בשנת הלימודים תשפ"ג. הנוכחות בקורס היא חובה!
93904
מנגנוני פעולה של תרופות
החוג הנותן: מדעי המח וההתנהגות נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: עבודה שוטפת

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 11:00 12:45 סילברמן 506 א' ד"ר נטע עמיאור
פתוח לתלמידי בוגר שנה ג
93908
מנגנוני פעולה תרופתית במערכת העצבים
החוג הנותן: מדעי המח וההתנהגות נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: עבודה שוטפת


סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ד 11:00 12:45 שפרינצק 114 ב' ד"ר נטע עמיאור
94101
נוירואנטומיה של האדם
החוג הנותן: מדעי המח וההתנהגות נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור ומעבדה סמסטר: ב' סוג הבחינה: מבחן ממוחשב בקמפוס


סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 10:00 11:45 אולם ג ב' ד"ר שי סבח
מעבדה א ד 13:00 15:45 מ' דיסקצ ב' פרופ לילי אנגליסטר, גב לידור גזית, גב סיון גלב, גב לבנה בואנה , גב אסתר ששון, ד"ר שי סבח, גב רננה עוז רוקח, גב ספיר פנקר, מר תמיר שרון
קורס חובה בדגש מח . יש לשים לב לתאריכים הספציפים בהם נלמד הקורס. תלמידים מדגשים אחרים רק על בסיס מקום פנוי. יש לפנות לדר' בן שאול , ראש דגש מח.
94810
שימוש אתי בחיות מעבדה במדעים הביו-רפואיים
החוג הנותן: מדעי המח וההתנהגות נ"ז: 1 ש"ש: 14 סוג: שעור סמסטר: א' או ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב


סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א' ד"ר רוני קלמן
שעור ב ב' ד"ר רוני קלמן
חובה לתלמידים המבצעים ניסויים בחיות מעבדה לצרכי מחקר. מספר המקומות מוגבל. הציון בקורס: עובר/נכשל (ציון עובר: מינימום 70). הנוכחות חובה. ההרשמה לקורס כפולה , באתר הרשות https://animals.ekmd.huji.ac.il ובמערכת הרישום נט. יתקיים בשני מחזורים: לפני פתיחת סמסטר א' ובחופשה. לתלמידי מוסמך במדב"ר הנ"ז אינו נצבר לתואר
98105
למה היה כאבי נצח ומכתי אנושה-מנגנונים של קליטה והנצחת כאב כמודל לפיתוח דרכי טיפול חדשניים
החוג הנותן: מדעי המח וההתנהגות נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: מבחן בית


סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 16:00 17:45 אולם ג ב' פרופ אלכס בינשטוק
פתוח לבוגר שנה ג' בדגש מח. תלמידים שנה ג מדגשים האחרים באישור מרכז הקורס: Alexander.binshtok@ekmd.huji.ac.il
98827
פרקים נבחרים במדעי הנוירולוגיה: אספקטים בסיסיים וקליניים
החוג הנותן: מדעי המח וההתנהגות נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב


סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 14:00 15:45 ב' פרופ רונן לקר, פרופ רונן לקר, פרופ תמיר בן חור, פרופ תמיר בן חור, ד"ר מוניר אבו-סנינה, ד"ר מוניר אבו-סנינה, פרופ עדי וקנין, פרופ עדי וקנין, ד"ר מרק גוטקין, ד"ר מרק גוטקין, ד"ר יוסי לרנר, ד"ר יוסי לרנר, פרופ נטע לוין, פרופ נטע לוין, ד"ר שי רוזנברג, ד"ר שי רוזנברג, ד"ר חן קם-אל מקרנץ, ד"ר חן קם-אל מקרנץ, ד"ר פניוטה פטרו, ד"ר פניוטה פטרו
שעור א ד 14:00 15:45 ב' פרופ רונן לקר, פרופ רונן לקר, פרופ תמיר בן חור, פרופ תמיר בן חור, ד"ר מוניר אבו-סנינה, ד"ר מוניר אבו-סנינה, פרופ עדי וקנין, פרופ עדי וקנין, ד"ר מרק גוטקין, ד"ר מרק גוטקין, ד"ר יוסי לרנר, ד"ר יוסי לרנר, פרופ נטע לוין, פרופ נטע לוין, ד"ר שי רוזנברג, ד"ר שי רוזנברג, ד"ר חן קם-אל מקרנץ, ד"ר חן קם-אל מקרנץ, ד"ר פניוטה פטרו, ד"ר פניוטה פטרו
הערכה על פי בחינה. לתלמידי שנה ג פתוח אך ורק לדגש חקר המח. השעורים יתחילו בשעה 14:00. הקורס יילמד בחדר הסמינרים של המחלקה לנוירולוגיה בקומה 11 בדוידסון בביה"ח.
האתר נבנה ע"יהפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע