החוג לכימיה (560) - מסלול כימיה ומדעי המחשב- מסלול דו חוגי
קורסי המסלול
תואר בוגר
כימיה ומדעי המחשב- מסלול דו חוגי (5025)
שנה א'
לימודי חובה . קורסי חובה במדעי המחשב: קורסים שיש ללמוד בסמסטר א': 67101,80114, 80181,80134 קורסים שיש ללמוד בסמסטר ב': 67109, 67315, 80135
67100
הכרת המערכת
החוג הנותן: כימיה נ"ז: 0 ש"ש: 0 סוג: הדרכה סמסטר: א' או ב' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
הדרכה א א'
הדרכה ב ב'
קורס זה יש ללמוד במקביל לקורס 67101 מבוא למדעי המחשב. חומר הקורס והבחינה באתר המודל, יש להירשם לקורס במערכת הרישום וללמוד אותו דרך המודל.
67101
מבוא למדעי המחשב
החוג הנותן: כימיה נ"ז: 7 ש"ש: 98 סוג: שעור, תרגיל ומעבדה סמסטר: א' או ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 13:00 13:45 מקוון א' פרופ אביב זהר, פרופ ג'פרי רוזנשיין
שעור א א 13:00 13:45 מקוון א' פרופ אביב זהר, פרופ ג'פרי רוזנשיין
שעור ב א 15:00 15:45 מקוון א' פרופ אביב זהר, פרופ ג'פרי רוזנשיין
שעור ב א 15:00 15:45 מקוון א' פרופ אביב זהר, פרופ ג'פרי רוזנשיין
שעור ג ב 12:00 14:45 כימיה 7 ב' ד"ר אריה שלזינגר
שעור ד א 11:00 11:45 א' פרופ אביב זהר, פרופ ג'פרי רוזנשיין
תרגיל א ב 9:00 9:45 א' מר מתן לוי
תרגיל ב ב 10:00 10:45 א' מר מתן לוי
תרגיל ג ב 11:00 11:45 א' מר מתן לוי
תרגיל ד ב 12:00 12:45 א' גב ליאל מרואני
תרגיל ה ב 13:00 13:45 א' גב ליאל מרואני
תרגיל ו ב 14:00 14:45 א' מר גיא אמיר
תרגיל ז ב 15:00 15:45 א' מר גיא אמיר
תרגיל ח ב 16:00 16:45 א' מר גיא אמיר
תרגיל ט ב 17:00 17:45 א' מר עידן רפאלי
תרגיל טו ג 14:00 14:45 א' גב איילת מזרחי
תרגיל טז ג 15:00 15:45 א' גב איילת מזרחי
תרגיל י ג 9:00 9:45 א' גב נטע קנת
תרגיל יא ג 10:00 10:45 א' גב נטע קנת
תרגיל יב ג 11:00 11:45 א' גב נטע קנת
תרגיל יג ג 12:00 12:45 א' מר עידן רפאלי
תרגיל יד ג 13:00 13:45 א' מר עידן רפאלי
תרגיל יז ג 10:00 10:45 א' גב איילת מזרחי
תרגיל יח ג 17:00 17:45 א' גב ליאל מרואני
תרגיל יט ד 13:00 14:45 C220 ב' מר זיו בן אהרון
תרגיל יט ד 13:00 14:45 C220 ב' מר זיו בן אהרון
תרגיל כג ג 12:00 13:45 C220 ב' גב עדי קוגן
תרגיל כג ג 12:00 13:45 C220 ב' גב עדי קוגן
תרגיל כד ד 15:00 16:45 סילברמן ראשל ב' גב עדי קוגן
תרגיל כה ב 16:00 17:45 C221 ב' מר גיא אמיר
תרגיל כה ב 16:00 17:45 C221 ב' מר גיא אמיר
תרגיל כו ב 18:00 19:45 C320 ב' מר גיא אמיר
תרגיל כו ב 18:00 19:45 C320 ב' מר גיא אמיר
תרגיל כח ג 14:00 15:45 מקוון ב' מר זיו בן אהרון
תרגיל כח ג 14:00 15:45 מקוון ב' מר זיו בן אהרון
מעבדה א א'
מעבדה ב ב'
בנוסף לחומר מוקלט מראש שינתן בקורס יהיו גם מפגשים אונליין. על כל סטודנט לבחור מועד אחד להרצאה, ומועד אחד לתרגול. כל ההרצאות והתרגולים יתקיימו אונליין אך הנוכחות דרושה ולכן יש לקבוע מועד שלא מתנגש עם קורסים אחרים. בנוסף על כל סטודנט לבחור אם ירצה להצטרף למעבדה שתתקיים בקמפוס (במידת האפשר) או במעבדה שתתקיים אונליין. מועדי המעבדות המדוייקים יקבעו בתחילת הסמסטר. שיעור ג' מומלץ להנדסה ואחרים. שיעור א' מומלץ לביולוגיה חישובית. תרג כד לחוג ‎521‏ ולמסלול ‎3023‏.
67109
מבני נתונים
החוג הנותן: כימיה נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' או ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 12:00 13:45 כימיה 7 ב' ד"ר עמית דניאלי, ד"ר גיא כץ
שעור ב ב 12:00 13:45 אודיטוריום הנדסה ב' ד"ר עמית דניאלי, ד"ר גיא כץ
שעור ב ב 12:00 13:45 אודיטוריום הנדסה ב' ד"ר עמית דניאלי, ד"ר גיא כץ
שעור ג ד 16:00 17:45 מקוון א' פרופ לאו יוסקוביץ
שעור ג ד 16:00 17:45 מקוון א' פרופ לאו יוסקוביץ
תרגיל א ב 16:00 17:45 C220 ב' גב שירן עזיז
תרגיל א ב 16:00 17:45 C220 ב' גב שירן עזיז
תרגיל ב ג 10:00 11:45 שפרינצק 115 ב' מר שחף בסן
תרגיל ג ד 13:00 14:45 שפרינצק 115 ב' מר צבי מייקלסון
תרגיל ד ב 14:00 15:45 C220 ב' גב שירן עזיז
תרגיל ד ב 14:00 15:45 C220 ב' גב שירן עזיז
תרגיל ה ג 12:00 13:45 פלדמן ב ב' מר איתי לי
תרגיל ו ד 15:00 16:45 שפרינצק 115 ב' מר שחף בסן
תרגיל ז א 14:00 15:45 אולם לוין ב' מר מתן אוסטרובסקי
תרגיל ח א 16:00 17:45 שפרינצק 28 ב' מר מתן אוסטרובסקי
תרגיל ט ג 10:00 11:45 מקוון א' מר אסף אתגר
תרגיל ט ג 10:00 11:45 מקוון א' מר אסף אתגר
תרגיל טו ג 16:00 17:45 מקוון א' גב נועם שנולד
תרגיל טו ג 16:00 17:45 מקוון א' גב נועם שנולד
תרגיל טז א 10:00 11:45 C220 ב' מר צבי מייקלסון
תרגיל טז א 10:00 11:45 C220 ב' מר צבי מייקלסון
תרגיל י ג 14:00 15:45 אודיטוריום הנדסה א' גב נועם שנולד
תרגיל י ג 14:00 15:45 אודיטוריום הנדסה א' גב נועם שנולד
תרגיל יא ג 14:00 15:45 שפרינצק 26 ב' מר איתי לי
תרגיל יב ב 12:00 13:45 אודיטוריום הנדסה א' מר ניב לבהרי
תרגיל יב ב 12:00 13:45 אודיטוריום הנדסה א' מר ניב לבהרי
תרגיל יג ד 12:00 13:45 אודיטוריום הנדסה א' מר אסף אתגר
תרגיל יג ד 12:00 13:45 אודיטוריום הנדסה א' מר אסף אתגר
תרגיל יד ב 10:00 11:45 מקוון א' מר ניב לבהרי
תרגיל יד ב 10:00 11:45 מקוון א' מר ניב לבהרי
עד ל 4 באפריל, ההרצאות והתרגולים יועברו באופן וירטואלי, ויוקלטו. לאחר מכן, בכפוף להנחיות האוניברסיטה, השאיפה היא לקיים את ההרצאות ואת רוב התרגולים בצורה פיזית. במקרה כזה, ההרצאות שיתקיימו פיזית ישודרו בלייב ויוקלטו. כך גם לגבי התרגולים שיתקיימו פיזית, במידת האפשר. כמו כן, מספר קטן של קבוצות תרגול ימשיכו להתקיים וירטואלית לכל אורך הסמסטר. דרישות קדם לקורס: מבוא למדעי המחשב, והקורסים אינפי ומתמטיקה דיסקרטית.
67315
סדנת תכנות בשפות C ו- ++C
החוג הנותן: כימיה נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: מבחן ממוחשב בקמפוס

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 14:00 15:45 קנדה ב' ד"ר דינה שניידמן, ד"ר דינה שניידמן
שעור א ד 9:00 9:45 קפלן ב' ד"ר דינה שניידמן, ד"ר דינה שניידמן
שעור ב ב 12:00 13:45 מתמטיקה 2 ב' ד"ר ברק רווה, ד"ר ברק רווה
שעור ב ג 11:00 11:45 פלדמן ב ב' ד"ר ברק רווה, ד"ר ברק רווה
תרגיל א ד 13:00 14:45 שפרינצק 114 ב'
תרגיל א ד 13:00 14:45 A100 (מייקרוסופט) (חדר שקט) ב'
תרגיל א ד 13:00 14:45 A100 (מייקרוסופט) (חדר שקט) ב'
תרגיל ב ד 15:00 16:45 B220 ב'
תרגיל ב ד 15:00 16:45 B220 ב'
תרגיל ב ד 15:00 16:45 A500 ב'
תרגיל ב ד 15:00 16:45 A500 ב'
תרגיל ג ד 16:00 17:45 C120 אינטל (חדר שקט) ב'
תרגיל ג ד 16:00 17:45 C120 אינטל (חדר שקט) ב'
תרגיל ג ד 16:00 17:45 שפרינצק 28 ב'
תרגיל ד ד 14:00 15:45 C120 אינטל (חדר שקט) ב'
תרגיל ד ד 14:00 15:45 C120 אינטל (חדר שקט) ב'
תרגיל ד ד 14:00 15:45 B221 ב'
תרגיל ד ד 14:00 15:45 B221 ב'
תרגיל ה ג 14:00 15:45 A500 ב'
תרגיל ה ג 14:00 15:45 A500 ב'
תרגיל ה ג 14:00 15:45 B221 ב'
תרגיל ה ג 14:00 15:45 B221 ב'
תרגיל ו ג 17:00 18:45 C320 ב'
תרגיל ו ג 17:00 18:45 C320 ב'
תרגיל ז ב 16:00 17:45 A100 (מייקרוסופט) (חדר שקט) ב'
תרגיל ז ב 16:00 17:45 A100 (מייקרוסופט) (חדר שקט) ב'
תרגיל ז ב 16:00 17:45 B220 ב'
תרגיל ז ב 16:00 17:45 B220 ב'
תרגיל ח ד 17:00 18:45 B220 ב'
תרגיל ח ד 17:00 18:45 B220 ב'
דרישת קדם:67101. דרישה קדם/מקבילה: 67109. תרגיל ח לתלמידי תלפיות ואחרים
80114
מתמטיקה שימושית (1)
החוג הנותן: כימיה נ"ז: 6 ש"ש: 84 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 14:00 15:45 אודיטוריום הנדסה א' פרופ רות לורנס-נאימרק, פרופ רות לורנס-נאימרק, פרופ רות לורנס-נאימרק
שעור א א 14:00 15:45 אודיטוריום הנדסה א' פרופ רות לורנס-נאימרק, פרופ רות לורנס-נאימרק, פרופ רות לורנס-נאימרק
שעור א א 18:00 18:45 קנדה א' פרופ רות לורנס-נאימרק, פרופ רות לורנס-נאימרק, פרופ רות לורנס-נאימרק
שעור א ב 12:00 13:45 פלדמן א א' פרופ רות לורנס-נאימרק, פרופ רות לורנס-נאימרק, פרופ רות לורנס-נאימרק
שעור ב ב 8:00 9:45 קפלן א' ד"ר מרים בנק, ד"ר מרים בנק, ד"ר מרים בנק
שעור ב ה 8:00 8:45 קפלן א' ד"ר מרים בנק, ד"ר מרים בנק, ד"ר מרים בנק
שעור ב ה 12:00 13:45 קפלן א' ד"ר מרים בנק, ד"ר מרים בנק, ד"ר מרים בנק
תרגיל א א 14:00 14:45 א' גב עדי ולר-וייזר
תרגיל ב א 15:00 15:45 א' גב עדי ולר-וייזר
תרגיל ג א 18:00 18:45 א' מר בנימין אקרמן
תרגיל ד ב 8:00 8:45 א' מר בנימין אקרמן
תרגיל ה ה 8:00 8:45 א' גב עדי ולר-וייזר
תרגיל ו ג 8:00 8:45 א'
תרגיל ז ה 12:00 12:45 א' גב עדי ולר-וייזר
שיעור א' מיועד לתלמיד התכנית פיסיקה-כימיה. שיעור ב' מומלץ לתלמידי פיסיקה במסלול החד-חוגי ולתלמידי תלפיות. שיעור ב' מיועד לתלמידי הנדסת חשמל ומחשבים ולתלמידי המסלול פיסיקה-מדעי המחשב. קבוצת תרגיל ו' מיועדת לתלפיות בלבד. תרגילים א', ב', ד' מיועדים לתלמידי החוג 581 ואחרים.
80134
אלגברה ליניארית (1)
החוג הנותן: כימיה נ"ז: 6 ש"ש: 84 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' או ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 10:00 11:45 קנדה א' פרופ רז קופרמן, פרופ רז קופרמן, פרופ רז קופרמן
שעור א ד 10:00 11:45 אולם לוין א' פרופ רז קופרמן, פרופ רז קופרמן, פרופ רז קופרמן
שעור א ה 10:00 10:45 פלדמן ב א' פרופ רז קופרמן, פרופ רז קופרמן, פרופ רז קופרמן
שעור ב ב 10:00 11:45 קנדה א' מר אורי ברזנר, מר אורי ברזנר, מר אורי ברזנר
שעור ב ג 10:00 11:45 מתמטיקה 2 א' מר אורי ברזנר, מר אורי ברזנר, מר אורי ברזנר
שעור ב ה 10:00 10:45 אודיטוריום הנדסה א' מר אורי ברזנר, מר אורי ברזנר, מר אורי ברזנר
שעור ב ה 10:00 10:45 אודיטוריום הנדסה א' מר אורי ברזנר, מר אורי ברזנר, מר אורי ברזנר
שעור ג א 16:00 17:45 קנדה א' מר איתמר צביק, מר איתמר צביק, מר איתמר צביק
שעור ג ד 15:00 16:45 מתמטיקה 2 א' מר איתמר צביק, מר איתמר צביק, מר איתמר צביק
שעור ג ה 10:00 10:45 מתמטיקה 2 א' מר איתמר צביק, מר איתמר צביק, מר איתמר צביק
שעור ד ג 10:00 11:45 אולם לוין ב' ד"ר אלכס גורביץ, ד"ר אלכס גורביץ, ד"ר אלכס גורביץ
שעור ד ד 10:00 11:45 מתמטיקה 2 ב' ד"ר אלכס גורביץ, ד"ר אלכס גורביץ, ד"ר אלכס גורביץ
שעור ד ה 10:00 10:45 מתמטיקה 2 ב' ד"ר אלכס גורביץ, ד"ר אלכס גורביץ, ד"ר אלכס גורביץ
תרגיל א ג 10:00 11:45 רוטברג א'
תרגיל ב ד 10:00 11:45 א'
תרגיל ג ד 15:00 16:45 א'
תרגיל יא א 14:00 15:45 לוי 06 ב' מר אריה דויטש
תרגיל יב ב 14:00 15:45 C221 ב' מר אלכס מוצקין
תרגיל יב ב 14:00 15:45 C221 ב' מר אלכס מוצקין
תרגיל יג ג 16:00 17:45 שפרינצק 24 ב' מר איתמר ישראלי
בימי ה' בשעה 10-11 יתקיימו בחנים (חובה) והשלמות שאינן מקנות נ"ז, על פי הצורך ובתיאום מול צוות הקורס. שעה זו משותפת עם קורס 80131 והשימוש בה ע"י שני הקורסים יהיה מתואם. שיעור ב' ותרגיל ה' מומלץ לתלמידי תלפיות ואחרים. תלמידים הלומדים ביחד עם תלמידי תלפיות יהיו כפופים לאילוצי תכנית תלפיות. שעור ג' מומלץ לתלמידי המסלול מדעי המחשב-קוגניציה ולתלמידי המסלול מתמטיקה-קוגניציה. תרגיל י"ב מומלץ לביולוגיה חישובית ואחרים. רק תלמידים שיתחילו את לימודיהם בסמסטר ב' רשאים להירשם לקבוצת שיעור ד' וקבוצות תרגול י"ב ו-י"ג.
80135
אלגברה ליניארית (2)
החוג הנותן: כימיה נ"ז: 6 ש"ש: 84 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' או ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 14:00 15:45 פלדמן ב ב' ד"ר אלכס גורביץ, ד"ר אלכס גורביץ, ד"ר אלכס גורביץ, מר אורי רוזנשטיין, מר אורי רוזנשטיין, מר אורי רוזנשטיין
שעור א ב 10:00 11:45 קפלן ב' ד"ר אלכס גורביץ, ד"ר אלכס גורביץ, ד"ר אלכס גורביץ, מר אורי רוזנשטיין, מר אורי רוזנשטיין, מר אורי רוזנשטיין
שעור א ה 10:00 10:45 פלדמן א ב' ד"ר אלכס גורביץ, ד"ר אלכס גורביץ, ד"ר אלכס גורביץ, מר אורי רוזנשטיין, מר אורי רוזנשטיין, מר אורי רוזנשטיין
שעור ב ג 10:00 11:45 מתמטיקה 2 ב' פרופ איתי קפלן, פרופ איתי קפלן, פרופ איתי קפלן, מר עמיחי למפרט, מר עמיחי למפרט, מר עמיחי למפרט
שעור ב ד 10:00 11:45 אודיטוריום הנדסה ב' פרופ איתי קפלן, פרופ איתי קפלן, פרופ איתי קפלן, מר עמיחי למפרט, מר עמיחי למפרט, מר עמיחי למפרט
שעור ב ד 10:00 11:45 אודיטוריום הנדסה ב' פרופ איתי קפלן, פרופ איתי קפלן, פרופ איתי קפלן, מר עמיחי למפרט, מר עמיחי למפרט, מר עמיחי למפרט
שעור ב ה 10:00 10:45 אודיטוריום הנדסה ב' פרופ איתי קפלן, פרופ איתי קפלן, פרופ איתי קפלן, מר עמיחי למפרט, מר עמיחי למפרט, מר עמיחי למפרט
שעור ב ה 10:00 10:45 אודיטוריום הנדסה ב' פרופ איתי קפלן, פרופ איתי קפלן, פרופ איתי קפלן, מר עמיחי למפרט, מר עמיחי למפרט, מר עמיחי למפרט
שעור ג א 10:00 11:45 קפלן א' פרופ יעקב ורשבסקי, פרופ יעקב ורשבסקי, פרופ יעקב ורשבסקי
שעור ג ד 10:00 11:45 פלדמן ב א' פרופ יעקב ורשבסקי, פרופ יעקב ורשבסקי, פרופ יעקב ורשבסקי
שעור ג ה 10:00 10:45 רוטברג א' פרופ יעקב ורשבסקי, פרופ יעקב ורשבסקי, פרופ יעקב ורשבסקי
שעור ד ג 16:00 17:45 כימיה 7 ב' פרופ צליל סלע, פרופ צליל סלע, פרופ צליל סלע, מר עמיחי למפרט, מר עמיחי למפרט, מר עמיחי למפרט
שעור ד ד 14:00 15:45 כימיה 7 ב' פרופ צליל סלע, פרופ צליל סלע, פרופ צליל סלע, מר עמיחי למפרט, מר עמיחי למפרט, מר עמיחי למפרט
שעור ד ה 10:00 10:45 אודיטוריום הנדסה ב' פרופ צליל סלע, פרופ צליל סלע, פרופ צליל סלע, מר עמיחי למפרט, מר עמיחי למפרט, מר עמיחי למפרט
שעור ד ה 10:00 10:45 אודיטוריום הנדסה ב' פרופ צליל סלע, פרופ צליל סלע, פרופ צליל סלע, מר עמיחי למפרט, מר עמיחי למפרט, מר עמיחי למפרט
תרגיל א ה 12:00 13:45 רוטברג ב'
תרגיל ב ב 12:00 13:45 שפרינצק 115 ב'
תרגיל ג א 14:00 15:45 שפרינצק 215 ב'
תרגיל ד ג 12:00 13:45 מתמטיקה 2 ב'
תרגיל ה ג 16:00 17:45 שפרינצק 217 ב'
תרגיל ו ב 16:00 17:45 שפרינצק 117 ב'
תרגיל ז ד 15:00 16:45 פלדמן ב ב'
תרגיל ח ב 14:00 15:45 שפרינצק 215 ב'
תרגיל ט ב 14:00 15:45 שפרינצק 29 א' מר אריאל דייויס
תרגיל י ג 14:00 15:45 א' מר אריאל דייויס
תרגיל יא ד 13:00 14:45 א'
בימי חמישי בשעה 10-11 ייתקיימו בחנים (חובה) והשלמות שאינן מקנות נ"ז, על פי הצורך ובתיאום מול צוות הקורס. שעה זו משותפת עם הקורסים 80132 ו-80133. השימוש בה ע"י שלושת הקורסים יהיה מתואם. שיעור ב' ותרגיל ו' מומלץ לתלמידי תלפיות. שעור ב' מומלץ לתלמידי המסלול מדעי המחשב-קוגניציה ולתלמידי המסלול מתמטיקה-קוגניציה. לתלמידי ביולוגיה חישובית מומלץ להירשם לשעור ד' ותרגיל ט'.
80181
מתמטיקה דיסקרטית
החוג הנותן: כימיה נ"ז: 5 ש"ש: 70 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' או ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 12:00 13:45 קנדה א' ד"ר אוהד פלדהיים, ד"ר אוהד פלדהיים
שעור א ג 12:00 13:45 כימיה 7 א' ד"ר אוהד פלדהיים, ד"ר אוהד פלדהיים
שעור ב א 14:00 15:45 קנדה א' ד"ר צור לוריא, ד"ר צור לוריא
שעור ב ג 8:00 9:45 קנדה א' ד"ר צור לוריא, ד"ר צור לוריא
שעור ג ג 16:00 17:45 קפלן א' ד"ר אלכס גורביץ, ד"ר אלכס גורביץ
שעור ג ד 13:00 14:45 כימיה 7 א' ד"ר אלכס גורביץ, ד"ר אלכס גורביץ
שעור ד ב 10:00 11:45 פלדמן ב ב' ד"ר מוריה סיגרון, ד"ר מוריה סיגרון
שעור ד ג 16:00 17:45 קנדה ב' ד"ר מוריה סיגרון, ד"ר מוריה סיגרון
תרגיל א ב 12:00 12:45 א' מר דניאל קלמנוביץ
תרגיל ב ג 9:00 9:45 א' מר דניאל קלמנוביץ
תרגיל ג ד 13:00 13:45 א' מר דניאל קלמנוביץ
תרגיל יא ג 15:00 15:45 רוטברג ב' מר נחי אברהם
תרגיל יב ד 16:00 16:45 שפרינצק 215 ב' מר נחי אברהם
תרגיל יג ג 12:00 12:45 C221 ב' מר נחי אברהם
תרגיל יג ג 12:00 12:45 C221 ב' מר נחי אברהם
שיעור ב' מומלץ לתלמידי המסלול מדעי המחשב-קוגניציה וגם לתלמידי המסלול מתמטיקה-קוגניציה. שיעור ב' מיועד לתלמידי החוג להנדסה (583). תרגיל ט' מומלץ לתלמידי תיכון ליד"ה. מומלץ ללמוד את הקורס בסמסטר א'. תלמידי ביולוגיה חישובית לומדים את הקורס בסמסטר ב'.
לימודי חובה קורסי חובה בכימיה
69107
מבוא לכימיה
החוג הנותן: כימיה נ"ז: 7 ש"ש: 98 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 14:00 15:45 קפלן א' ד"ר מתן הורביץ, ד"ר מתן הורביץ, ד"ר מתן הורביץ
שעור א ג 13:00 13:45 קפלן א' ד"ר מתן הורביץ, ד"ר מתן הורביץ, ד"ר מתן הורביץ
שעור א ד 10:00 11:45 קפלן א' ד"ר מתן הורביץ, ד"ר מתן הורביץ, ד"ר מתן הורביץ
תרגיל א ב 12:00 13:45 שפרינצק 29 א' מר ליאור עשור
תרגיל ב ד 15:00 16:45 שפרינצק 24 א' מר ליאור עשור
תרגיל ג ה 14:00 15:45 שפרינצק 27 א' מר אור דישי
קבוצת תרגיל א' לתלמידי התכנית המשולבת: מדעי הכימיה והביולוגיה.קבוצת תרגיל ב' לתלמידי התכנית המשולבת: כימיה - פיסיקה ואחרים.
69115
מעבדה - מבוא לכימיה
החוג הנותן: כימיה נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: מעבדה סמסטר: ב' סוג הבחינה: עבודה שוטפת

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
מעבדה א ב 14:00 17:45 אודיטוריום בנין מעבדות ב' פרופ שלמה מגדסי
מעבדה ב ג 14:00 17:45 אודיטוריום בנין מעבדות ב' פרופ ליעוז אתגר
מעבדה ג ה 12:00 15:45 אודיטוריום בנין מעבדות ב' פרופ גיל שהם
מעבדה ד ד 13:00 16:45 ב' פרופ ליעוז אתגר, פרופ שלמה מגדסי, פרופ גיל שהם
קורס המעבדה יכלול תשעה מפגשים מלאים, כולל מפגש הכרות עם המעבדה ושיטות העבודה בה ועוד שמונה ניסויים בכימיה כללית. יתכנו גם מפגשים חלקיים נוספים לפי הצורך (המסתכמים בדרך כלל לכשני מפגשים מלאים נוספים). המפגשים יערכו פעם בשבוע ויתפרשו על פני כל הסמסטר כדי לאפשר מרווחים נוחים בין הניסויים. המפגש הראשון יערך בשבוע הראשון של הסמסטר באולם ההרצאות בבניין המעבדות החדש (ברנדמן 017). למפגש הראשון על התלמידים להביא אישור על ביצוע מבדק הבטיחות. לתשומת ליבכם, "קורס ממוחשב בבטיחות שנה א" (76222) מהווה תנאי קדם למעבדה זו. חובה לבצע את הקורס הנ"ל לפני תחילתה של המעבדה. כל תלמיד חייב להגיע לכל המפגשים עם נעליים סגורות, בגדים ארוכים שיכסו את הידיים והרגליים, חלוק מעבדה ארוך ומשקפי מגן תקניות. שלושת קבוצות המעבדה יהיו זהות מבחינת תוכנית המעבדות, אבל לנוחות התלמידים יעשה מאמץ לייצור קבוצות הומוגניות לפי תוכנית הלימודים. בעקרון ייעדנו את קבוצת מעבדה א' לתלמידי מדעי התרופה ואחרים, את קבוצת מעבדה ב' למדעי הכימיה והביולוגיה ואחרים, ואת קבוצת מעבדה ג' למדעי כדור הארץ ואחרים, אבל יתכנו שינויים במערך זה בהתאם ללוחות הזמנים של הקבוצות השונות בכל שנה. תלמידי הכימיה מוזמנים להשתלב בכל אחת מקבוצות המעבדה הללו. שימו לב: על מנת שנוכל להיערך למעבדה בהתאם לכמות המשתתפים עוד מבעוד מועד, אנו ממליצים ומבקשים להירשם אליה מיד עם פתיחת מערכת הרישום בראשית השנה. לתשומת ליבכם: חובה להרשם למעבדה באותה השנה שבה היא מוגדרת חובה לתלמיד. החוג לכימיה לא יבטיח מקומם של תלמידים שלא ילמדו את המעבדה בשנה המתאימה על פי תכנית לימודיהם. במידה וישנו אישור מיוחד לדחייה, יש להציגו בפני החוג לכימיה.
69128
כימיה אורגנית א'
החוג הנותן: כימיה נ"ז: 6 ש"ש: 84 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 10:00 11:45 רוטברג ב' פרופ עידית תשובה, פרופ עידית תשובה
שעור א ג 12:00 13:45 כימיה 7 ב' פרופ עידית תשובה, פרופ עידית תשובה
תרגיל א ב 14:00 15:45 C320 ב' גב זוהר שפילט
תרגיל א ב 14:00 15:45 C320 ב' גב זוהר שפילט
תרגיל ב ה 14:00 15:45 לוי 07 ב' מר אוהד סולומון
תרגיל ג ג 16:00 17:45 שפרינצק 213 ב' מר שחר ברסלר
קבוצת תרגיל ב' לתלמידי התכנית המשולבת כימיה - פיסיקה ואחרים. קבוצת תרגיל ג' לתלמידי התכנית המשולבת כימיה ביולוגיה.
69163
כימיה פיסיקלית א'
החוג הנותן: כימיה נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 10:00 11:45 רוטברג ב' פרופ אלעד גרוס, פרופ אלעד גרוס
שעור א ד 8:00 8:45 פלדמן א ב' פרופ אלעד גרוס, פרופ אלעד גרוס
תרגיל א א 16:00 17:45 שפרינצק 25 ב' מר איתי זכאי
תרגיל ב ב 12:00 13:45 שפרינצק 116 ב' מר איתי זכאי
תרגיל ג ד 15:00 16:45 שפרינצק 217 ב' גב עינב שרף
תרגיל ד ג 8:00 9:45 שפרינצק 214 ב' גב עינב שרף
כולל השלמות במתמטיקה ופיסיקה שאינן מקנות נ"ז. קבוצת תרגיל ב' למדעי הכימיה והביולוגיה ואחרים. קבוצת תרגיל ג' לתלמידי התכנית המשולבת: כימיה - פיסיקה ואחרים.
76222
קורס ממוחשב בבטיחות - שנה א'
החוג הנותן: כימיה נ"ז: 0 ש"ש: 0 סוג: הדרכה סמסטר: א' או ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
הדרכה א א'
הדרכה ב ב'
חומר הקורס והמבדק באתר הקורס
76413
הכרת משאבי הספרייה לתלמידי החוג לכימיה - קורס מתוקשב
החוג הנותן: כימיה נ"ז: 0 ש"ש: 0 סוג: הדרכה סמסטר: א' או ב'

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
הדרכה א א' גב מלי כהן
הדרכה ב ב' גב מלי כהן
קורס זה הינו תנאי מוקדם להשתתפות בסמינריון בוגר.
77130
פיסיקה כללית - מכניקה לתלמידי כימיה וכדה"א
החוג הנותן: כימיה נ"ז: 6 ש"ש: 84 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 8:00 9:45 פלדמן ב א' פרופ יהודה וגשל, פרופ יהודה וגשל
שעור א ה 8:00 9:45 פלדמן ב א' פרופ יהודה וגשל, פרופ יהודה וגשל
תרגיל א ה 10:00 11:45 שפרינצק 27 א' מר ברק בודניק
תרגיל ב א 14:00 15:45 קנדה עליון א' מר נדב בן-שושן
תרגיל ג ג 10:00 11:45 שפרינצק 26 א' מר נדב בן-שושן
קבוצת תרגיל א למדכה"א ואחרים. תרגיל ב' למדעי הכימיה והביולוגיה ואחרים.
77131
פיסיקה כללית - גלים וחשמל לתלמידי כימיה וכדה"א
החוג הנותן: כימיה נ"ז: 7 ש"ש: 98 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ד 9:00 11:45 פלדמן ב ב' ד"ר שי הייזלר, ד"ר שי הייזלר
שעור א ה 8:00 9:45 מתמטיקה 2 ב' ד"ר שי הייזלר, ד"ר שי הייזלר
תרגיל א ג 14:00 15:45 שפרינצק 117 ב' מר גלעד הירשפלד
תרגיל ב ה 16:00 17:45 פלדמן ב ב' מר עמרי גינסבורג
תרגיל ג ה 12:00 13:45 לוי 07 ב' מר עמרי גינסבורג
קבוצת תרגיל א' לתלמידי כימיה-ביולוגיה, קבוצת תרגיל ב' לתלמידי כימיה ואחרים.
שנה ב'
לימודי חובה . קורסי חובה במדעי המחשב קורסים שיש ללמוד בסמסטר א': 80131, 67504,67125,80430
67125
מבוא לתכנות מונחה עצמים
החוג הנותן: כימיה נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור, תרגיל ומעבדה סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 12:00 13:45 מקוון א' גב הדס בר
שעור א ג 12:00 13:45 מקוון א' גב הדס בר
תרגיל א ג 14:00 14:45 מקוון א' מר אלעד גרשון
תרגיל א ג 14:00 14:45 מקוון א' מר אלעד גרשון
תרגיל ב ד 11:00 11:45 מקוון א' מר ינון קפלן
תרגיל ב ד 11:00 11:45 מקוון א' מר ינון קפלן
תרגיל ג ד 12:00 12:45 מקוון א' מר ינון קפלן
תרגיל ג ד 12:00 12:45 מקוון א' מר ינון קפלן
תרגיל ד ג 15:00 15:45 מקוון א' מר אלעד גרשון
תרגיל ד ג 15:00 15:45 מקוון א' מר אלעד גרשון
מעבדה א א'
מתווה בחינה חלופי במידה ולא נוכל לקיים בחינות פרונטליות הוא בחינה מקוונת - במצב זה סגל הקורס שומר לעצמו את הזכות להפחית את משקל הבחינה מהציון הסופי ולבצע נרמול של הציונים.
67504
אלגוריתמים
החוג הנותן: כימיה נ"ז: 5 ש"ש: 70 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' או ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 12:00 13:45 אודיטוריום הנדסה א' פרופ אלכס סמורודניצקי, פרופ אלכס סמורודניצקי
שעור א א 12:00 13:45 אודיטוריום הנדסה א' פרופ אלכס סמורודניצקי, פרופ אלכס סמורודניצקי
שעור א ד 16:00 16:45 אודיטוריום הנדסה א' פרופ אלכס סמורודניצקי, פרופ אלכס סמורודניצקי
שעור א ד 16:00 16:45 אודיטוריום הנדסה א' פרופ אלכס סמורודניצקי, פרופ אלכס סמורודניצקי
שעור ב ב 12:00 13:45 כימיה 7 א' פרופ אלכס סמורודניצקי, פרופ אלכס סמורודניצקי
שעור ב ד 17:00 17:45 אודיטוריום הנדסה א' פרופ אלכס סמורודניצקי, פרופ אלכס סמורודניצקי
שעור ב ד 17:00 17:45 אודיטוריום הנדסה א' פרופ אלכס סמורודניצקי, פרופ אלכס סמורודניצקי
שעור ג א 15:00 15:45 אודיטוריום הנדסה ב' פרופ יובל רבני, פרופ יובל רבני
שעור ג א 15:00 15:45 אודיטוריום הנדסה ב' פרופ יובל רבני, פרופ יובל רבני
שעור ג ג 12:00 13:45 אודיטוריום הנדסה ב' פרופ יובל רבני, פרופ יובל רבני
שעור ג ג 12:00 13:45 אודיטוריום הנדסה ב' פרופ יובל רבני, פרופ יובל רבני
תרגיל א ב 16:00 17:45 אודיטוריום הנדסה א' מר רע חוברס
תרגיל א ב 16:00 17:45 אודיטוריום הנדסה א' מר רע חוברס
תרגיל ב ב 10:00 11:45 מקוון א' מר אלעד גרנות
תרגיל ב ב 10:00 11:45 מקוון א' מר אלעד גרנות
תרגיל ג ד 14:00 15:45 מקוון א' מר גלעד שטרן
תרגיל ג ד 14:00 15:45 מקוון א' מר גלעד שטרן
תרגיל ד ג 12:00 13:45 מקוון א' גב דניאלה חורן
תרגיל ד ג 12:00 13:45 מקוון א' גב דניאלה חורן
תרגיל ה ה 12:00 13:45 כימיה 7 א' מר גלעד שטרן
תרגיל ו ה 10:00 11:45 מקוון א' מר רע חוברס
תרגיל ו ה 10:00 11:45 מקוון א' מר רע חוברס
תרגיל ז ג 14:00 15:45 מקוון א' גב דניאלה חורן
תרגיל ז ג 14:00 15:45 מקוון א' גב דניאלה חורן
תרגיל ח א 10:00 11:45 לוי 06 ב' מר גיא הכהן
תרגיל ט ד 14:00 15:45 מתמטיקה 110 ב' מר גיא הכהן
תרגיל י א 16:00 17:45 מקוון א' מר אלעד גרנות
תרגיל י א 16:00 17:45 מקוון א' מר אלעד גרנות
תרגיל יא ג 16:00 17:45 שפרינצק 215 ב' מר דניאל רותם
תרגיל יב ג 14:00 15:45 שפרינצק 115 ב' מר דניאל רותם
השעורים יתקיימו בקמפוס (כל קבוצה מוגבלת ל 40 תלמידים-צוות הקורס יעדכן את התלמידים) וכן ישודרו באופן מקוון. ביום 22/6/21 שיעור ג' יתקיים באודיטוריום בית צרפת
67521
מודלים חישוביים, חישוביות וסיבוכיות
החוג הנותן: כימיה נ"ז: 5 ש"ש: 70 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 10:00 11:45 קנדה ב' פרופ אורנה קופרמן, פרופ אורנה קופרמן
שעור א ד 10:00 10:45 קנדה ב' פרופ אורנה קופרמן, פרופ אורנה קופרמן
שעור ב א 15:00 15:45 וייז ב' פרופ עודד שוורץ, פרופ עודד שוורץ
שעור ב א 16:00 17:45 וייז ב' פרופ עודד שוורץ, פרופ עודד שוורץ
תרגיל א ג 12:00 13:45 C320 ב' מר בדר אבו ראדי
תרגיל א ג 12:00 13:45 C320 ב' מר בדר אבו ראדי
תרגיל ב ה 13:00 14:45 שפרינצק 217 ב' מר אלון נצר
תרגיל ג ה 10:00 11:45 C221 ב' מר אלון נצר
תרגיל ג ה 10:00 11:45 C221 ב' מר אלון נצר
תרגיל ד ד 11:00 12:45 שפרינצק 117 ב' גב מאיה דותן
תרגיל ה ג 10:00 11:45 C220 ב' מר בדר אבו ראדי
תרגיל ה ג 10:00 11:45 C220 ב' מר בדר אבו ראדי
תרגיל ו ב 12:00 13:45 B221 ב' גב נעמה שמש-הלוי
תרגיל ו ב 12:00 13:45 B221 ב' גב נעמה שמש-הלוי
תרגיל ז ג 14:00 15:45 אודיטוריום הנדסה ב' מר יואב גרוס
תרגיל ז ג 14:00 15:45 אודיטוריום הנדסה ב' מר יואב גרוס
תרגיל ח ד 14:00 15:45 C221 ב' גב מאיה דותן
תרגיל ח ד 14:00 15:45 C221 ב' גב מאיה דותן
תרגיל ט ב 18:00 19:45 C221 ב' גב נעמה שמש-הלוי
תרגיל ט ב 18:00 19:45 C221 ב' גב נעמה שמש-הלוי
תרגיל י ג 18:00 19:45 C221 ב' מר יואב גרוס
תרגיל י ג 18:00 19:45 C221