החוג לאיכות הסביבה ומשאבי טבע בחקלאות (728) - מסלול איכות הסביבה ומשאבי טבע בחקלאות - לא מחקרי
קורסי המסלול
תואר מוסמך
איכות הסביבה ומשאבי טבע בחקלאות - לא מחקרי (8093)
שנה א'
לימודי חובה קורסי חובה לשנים א' או ב'
40422
גישות למדיניות סביבתית במרחב
החוג הנותן: איכות הסביבה ומשאבי טבע בחקלאות נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ותרגיל א ג 8:15 10:00 9 א א' פרופ איתי פישהנדלר, פרופ איתי פישהנדלר, פרופ איתי פישהנדלר
שעור ותרגיל א ג 8:15 10:00 סילברמן 502 א' פרופ איתי פישהנדלר, פרופ איתי פישהנדלר, פרופ איתי פישהנדלר
שעור ותרגיל א ג 8:15 10:00 3401 חבר א' פרופ איתי פישהנדלר, פרופ איתי פישהנדלר, פרופ איתי פישהנדלר
השיעור מתחיל בשעה 8:30. לתלמידי גאוגרפיה, מהווה את קורס הגישות במחקר הגאוגרפי בתחום הסביבתי. לתלמידי ההתמחות בניהול תכנון ומדיניות סביבה, מהווה קורס חובה; הקורס יתקיים בקמפוס הר הצופים ויועבר בוידיאו קונפרנס לתלמידי הפקולטה לחקלאות ולתלמידי מדעי הטבע
49600
סדנה בין מקצועית לבעיות הסביבה
החוג הנותן: איכות הסביבה ומשאבי טבע בחקלאות נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: סדנה סמסטר: ב' סוג הבחינה: פרויקט


סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
סדנה א א 9:15 17:00 ב' פרופ איתי פישהנדלר, פרופ איתי פישהנדלר, פרופ איתי פישהנדלר, ד"ר אפרת שפר, ד"ר אפרת שפר, ד"ר אפרת שפר
סדנה א ב 9:15 17:00 ב' פרופ איתי פישהנדלר, פרופ איתי פישהנדלר, פרופ איתי פישהנדלר, ד"ר אפרת שפר, ד"ר אפרת שפר, ד"ר אפרת שפר
סדנה א ג 9:15 17:00 ב' פרופ איתי פישהנדלר, פרופ איתי פישהנדלר, פרופ איתי פישהנדלר, ד"ר אפרת שפר, ד"ר אפרת שפר, ד"ר אפרת שפר
סדנה א ג 16:15 18:00 ב' פרופ איתי פישהנדלר, פרופ איתי פישהנדלר, פרופ איתי פישהנדלר, ד"ר אפרת שפר, ד"ר אפרת שפר, ד"ר אפרת שפר
סדנה א ג 16:15 18:00 ב' פרופ איתי פישהנדלר, פרופ איתי פישהנדלר, פרופ איתי פישהנדלר, ד"ר אפרת שפר, ד"ר אפרת שפר, ד"ר אפרת שפר
סדנה א ג 16:15 18:00 ב' פרופ איתי פישהנדלר, פרופ איתי פישהנדלר, פרופ איתי פישהנדלר, ד"ר אפרת שפר, ד"ר אפרת שפר, ד"ר אפרת שפר
הסדנא משותפת לתלמידי חקלאות, משפטים, מדעי הטבע ומדעי החברה. הסדנה תתקיים ב - 3 ימים מרוכזים בתאריכים 14-16 באוקטובר 2020. בנוסף יהיו 3 מפגשים מקדימים ב - 5 במאי 2020, 19 במאי 2020 וב 9 ביוני 2020. הקורס הינו באחריות ביה"ס המתקדם ללימודי סביבה. הקורס הינו לתואר מוסמך וחלים עליו כללי תואר מוסמך. לא ניתן לבטל את הקורס לאחר המפגש השני. סדנה א לחוג ‎809‏.
71105
כתיבה אקדמית דרך פיתוח חשיבה ביקורתית
החוג הנותן: איכות הסביבה ומשאבי טבע בחקלאות נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: א' או ב' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 10:15 12:00 חדר 108 א' ד"ר אביטל וקנין
שעור ב ה 9:15 11:00 יק"א 20 א' ד"ר אביטל וקנין
שעור ג א 11:15 13:00 יק"א 19 ב' ד"ר אביטל וקנין
שעור ד ד 13:15 15:00 חדר 102 ב' ד"ר אביטל וקנין
תינתן הנחיה אישית לתלמיד בתאום עם המרצה
73504
סמינר מוסמך באיכות הסביבה ומשאבי טבע בחקלאות
החוג הנותן: איכות הסביבה ומשאבי טבע בחקלאות נ"ז: 1 ש"ש: 14 סוג: סמינריון סמסטר: ב' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
סמינריון א ד 10:15 11:00 חדר 3 ב' ד"ר ערן טס
חלה על התלמיד חובת הגשה של חיבור מדעי מספר משתתפים מוגבל ל-14. עדיפות לתלמידי החוג.
לימודי חובת בחירה במהלך התואר יש לבחור קורס אחד מבין הקורסים הבאים (עדיפות לקחת קורס מכל תת-קטגוריה): קטגורית מבוא למדעי הסביבה
71947
עקרונות אקולוגיים בתכנון מרחבי לשמירת טבע
החוג הנותן: איכות הסביבה ומשאבי טבע בחקלאות נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ה 13:15 15:00 חדר 1 ב' ד"ר יעל מנדליק
תלמידי בוגר המעוניינים בקורס, ייפנו למורה לקבלת אישור השתתפות בכתב ויימסורו אותו למזכירות לענייני הוראה
71977
מיקרוביולוגיה סביבתית
החוג הנותן: איכות הסביבה ומשאבי טבע בחקלאות נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 18:15 20:00 9 א ב' ד"ר אדי סיטרין
וגם קטגורית מדעי החברה-סביבה
49601
דיני סביבה
החוג הנותן: איכות הסביבה ומשאבי טבע בחקלאות נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב


סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב' עו"ד עמית ברכה, עו"ד עמית ברכה, עו"ד עמית ברכה, עו"ד עמית ברכה
שעור א ד 16:15 18:00 ב' עו"ד עמית ברכה, עו"ד עמית ברכה, עו"ד עמית ברכה, עו"ד עמית ברכה
שעור א ד 16:15 18:00 סילברמן 502 ב' עו"ד עמית ברכה, עו"ד עמית ברכה, עו"ד עמית ברכה, עו"ד עמית ברכה
שעור א ד 16:15 18:00 3401 חבר ב' עו"ד עמית ברכה, עו"ד עמית ברכה, עו"ד עמית ברכה, עו"ד עמית ברכה
הקורס אינו מיועד למשפטנים. הקורס יערך בהר הצופים בחדר 3401 בחברה . הקורס יועבר בוידאו-קונפרנס לפקולטה לחקלאות לחדר 9א. שעת התחלת השיעור היא 16:30. הקורס הינו באחריות ביה"ס המתקדם ללימודי סביבה. הקורס הינו לתואר שני וחלים עליו נהליהוראה בהתאם.
71148
מבוא לכלכלת משאבי טבע וסביבה
החוג הנותן: איכות הסביבה ומשאבי טבע בחקלאות נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 16:15 19:00 סילברמן 502 א' ד"ר אברהם אבנשטיין, ד"ר אברהם אבנשטיין, ד"ר אברהם אבנשטיין
שעור א ב 16:15 19:00 3401 חבר א' ד"ר אברהם אבנשטיין, ד"ר אברהם אבנשטיין, ד"ר אברהם אבנשטיין
שעור א ב 16:15 19:00 9 א א' ד"ר אברהם אבנשטיין, ד"ר אברהם אבנשטיין, ד"ר אברהם אבנשטיין
תלמידי חוג 717 אינם רשאים ללמוד קורס זה. פתוח לתלמידי בוגר במגמת שטחים פתוחים .הקורס יועבר בשידור חי לקמפוס גבעת רם-כיתת סילברמן 502 וקמפוס הר הצופים כיתה 3401. הקורס יינתן בשפה האנגלית.הקורס יתחיל בשעה 16:15
וגם קורסים מומלצים להשלמת מכסת הנ"ז לתואר
40825
המעבר לחברה דלת פחמן: שלושה ימים מחנה מחקר בערבה
החוג הנותן: איכות הסביבה ומשאבי טבע בחקלאות נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: סדנה סמסטר: א' סוג הבחינה: פרויקט

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
סדנה א ד 16:15 18:00 27501חבר -פסיכולוגיה א' פרופ איתי פישהנדלר, פרופ איתי פישהנדלר, פרופ איתי פישהנדלר
סדנה א ד 16:15 18:00 27501חבר -פסיכולוגיה א' פרופ איתי פישהנדלר, פרופ איתי פישהנדלר, פרופ איתי פישהנדלר
סדנה א ד 16:15 18:00 27501חבר -פסיכולוגיה א' פרופ איתי פישהנדלר, פרופ איתי פישהנדלר, פרופ איתי פישהנדלר
הקורס יועבר באנגלית; הקורס פתוח לתלמידי בוגר שנה ג' באישור המרצה; הקורס כולל 3 מפגשים מקדימים: 13/11/19, 27/11/19, 4/12/19 וסיור של שלושה ימים עם לינה בקיבוץ קטורה ; תאריכי הסדנה (משוער, ייתכנו שינויים): 15-17 בדצמבר 2019
49601
דיני סביבה
החוג הנותן: איכות הסביבה ומשאבי טבע בחקלאות נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב


סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב' עו"ד עמית ברכה, עו"ד עמית ברכה, עו"ד עמית ברכה, עו"ד עמית ברכה
שעור א ד 16:15 18:00 ב' עו"ד עמית ברכה, עו"ד עמית ברכה, עו"ד עמית ברכה, עו"ד עמית ברכה
שעור א ד 16:15 18:00 סילברמן 502 ב' עו"ד עמית ברכה, עו"ד עמית ברכה, עו"ד עמית ברכה, עו"ד עמית ברכה
שעור א ד 16:15 18:00 3401 חבר ב' עו"ד עמית ברכה, עו"ד עמית ברכה, עו"ד עמית ברכה, עו"ד עמית ברכה
הקורס אינו מיועד למשפטנים. הקורס יערך בהר הצופים בחדר 3401 בחברה . הקורס יועבר בוידאו-קונפרנס לפקולטה לחקלאות לחדר 9א. שעת התחלת השיעור היא 16:30. הקורס הינו באחריות ביה"ס המתקדם ללימודי סביבה. הקורס הינו לתואר שני וחלים עליו נהליהוראה בהתאם.
53603
הפוליטיקה של הטבע
החוג הנותן: איכות הסביבה ומשאבי טבע בחקלאות נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: עבודה בכתב


סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 12:15 14:00 3524 חבר - סוציולוגיה ב' ד"ר לירון שני
71148
מבוא לכלכלת משאבי טבע וסביבה
החוג הנותן: איכות הסביבה ומשאבי טבע בחקלאות נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 16:15 19:00 סילברמן 502 א' ד"ר אברהם אבנשטיין, ד"ר אברהם אבנשטיין, ד"ר אברהם אבנשטיין
שעור א ב 16:15 19:00 3401 חבר א' ד"ר אברהם אבנשטיין, ד"ר אברהם אבנשטיין, ד"ר אברהם אבנשטיין
שעור א ב 16:15 19:00 9 א א' ד"ר אברהם אבנשטיין, ד"ר אברהם אבנשטיין, ד"ר אברהם אבנשטיין
תלמידי חוג 717 אינם רשאים ללמוד קורס זה. פתוח לתלמידי בוגר במגמת שטחים פתוחים .הקורס יועבר בשידור חי לקמפוס גבעת רם-כיתת סילברמן 502 וקמפוס הר הצופים כיתה 3401. הקורס יינתן בשפה האנגלית.הקורס יתחיל בשעה 16:15
71173
אקולוגיה-התנהגותית של האבקה
החוג הנותן: איכות הסביבה ומשאבי טבע בחקלאות נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 9:15 10:00 חדר 106 ב' פרופ שרון שפיר
תרגיל א ג 10:15 11:00 חדר 106 ב' פרופ שרון שפיר
יינתן באנגלית במידה וירשמו אליו סטודנטים זרים. הבחינה תיערך בעברית או אנגלית, על פי בחירת התלמיד. Notes: Will be taught in English if international students are enrolled. The exam will be in Hebrew and/or English, as student chooses.
71183
כלכלת משאבי טבע למתקדמים
החוג הנותן: איכות הסביבה ומשאבי טבע בחקלאות נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינת בית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 9:15 12:00 ח"ס כלכלה ב' פרופ יעקב צור
71608
מטאורולוגיה וזיהום אויר
החוג הנותן: איכות הסביבה ומשאבי טבע בחקלאות נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ד 10:15 12:00 חדר 101 א' ד"ר ערן טס
תרגיל א א 14:15 15:00 חדר 106 א' ד"ר ערן טס, גב מאור גבאי
כולל סיור
71911
אקולוגיה של צמחים
החוג הנותן: איכות הסביבה ומשאבי טבע בחקלאות נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 10:15 12:00 חדר 102 ב' ד"ר אפרת שפר, ד"ר אפרת שפר
שעור א א 12:15 13:00 כתת מחשב 18 ב' ד"ר אפרת שפר, ד"ר אפרת שפר
71947
עקרונות אקולוגיים בתכנון מרחבי לשמירת טבע
החוג הנותן: איכות הסביבה ומשאבי טבע בחקלאות נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ה 13:15 15:00 חדר 1 ב' ד"ר יעל מנדליק
תלמידי בוגר המעוניינים בקורס, ייפנו למורה לקבלת אישור השתתפות בכתב ויימסורו אותו למזכירות לענייני הוראה
71972
כימיה של הקרקע
החוג הנותן: איכות הסביבה ומשאבי טבע בחקלאות נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור ומעבדה סמסטר: ב' סוג הבחינה: מבחן ממוחשב בבית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 10:15 12:00 ח"ס קרקע ב' פרופ משה שנקר
מעבדה א א 12:15 14:00 כתת מחשב 17 ב' פרופ משה שנקר, גב מרינה קרפוב
המעבדה תינתן בכיתת מחשב או בחדר הסמינרים של קרקע ומים לסרוגין בתאום עם המרצה
71976
שינוי גלובלי - השלכות ביולוגיות ואקולוגיות
החוג הנותן: איכות הסביבה ומשאבי טבע בחקלאות נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 10:15 12:00 חדר 3 א' פרופ ז'וזה גרינצוויג
תרגיל א א 12:15 13:00 חדר 3 א' פרופ ז'וזה גרינצוויג
71977
מיקרוביולוגיה סביבתית
החוג הנותן: איכות הסביבה ומשאבי טבע בחקלאות נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 18:15 20:00 9 א ב' ד"ר אדי סיטרין
73536
אקולוגיה מולקולרית בחיידקים
החוג הנותן: איכות הסביבה ומשאבי טבע בחקלאות נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 11:15 13:00 חדר 105 א' פרופ אדוארד יורקביץ
הקורס יינתן באנגלית במידה וירשמו אליו סטודנטים זרים. הבחינה תיערך בעברית או אנגלית, על פי בחירת התלמיד.
שנה ב'
לימודי חובה
71000
עבודת גמר עיונית
החוג הנותן: איכות הסביבה ומשאבי טבע בחקלאות נ"ז: 0 ש"ש: 0 סוג: מטלה סמסטר: קורס שנתי סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
מטלה א שנתי
בתאום
לימודי חובת בחירה במהלך התואר יש לבחור לפחות בשניים מבין הקורסים הבאים (מומלץ ללמוד קורס מכל קטגוריה). קטגורית מבוא למדעי הסביבה
71947
עקרונות אקולוגיים בתכנון מרחבי לשמירת טבע
החוג הנותן: איכות הסביבה ומשאבי טבע בחקלאות נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ה 13:15 15:00 חדר 1 ב' ד"ר יעל מנדליק
תלמידי בוגר המעוניינים בקורס, ייפנו למורה לקבלת אישור השתתפות בכתב ויימסורו אותו למזכירות לענייני הוראה
71977
מיקרוביולוגיה סביבתית
החוג הנותן: איכות הסביבה ומשאבי טבע בחקלאות נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 18:15 20:00 9 א ב' ד"ר אדי סיטרין
וגם קטגורית מדעי החברה-סביבה
49601
דיני סביבה
החוג הנותן: איכות הסביבה ומשאבי טבע בחקלאות נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב


סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב' עו"ד עמית ברכה, עו"ד עמית ברכה, עו"ד עמית ברכה, עו"ד עמית ברכה
שעור א ד 16:15 18:00 ב' עו"ד עמית ברכה, עו"ד עמית ברכה, עו"ד עמית ברכה, עו"ד עמית ברכה
שעור א ד 16:15 18:00 סילברמן 502 ב' עו"ד עמית ברכה, עו"ד עמית ברכה, עו"ד עמית ברכה, עו"ד עמית ברכה
שעור א ד 16:15 18:00 3401 חבר ב' עו"ד עמית ברכה, עו"ד עמית ברכה, עו"ד עמית ברכה, עו"ד עמית ברכה
הקורס אינו מיועד למשפטנים. הקורס יערך בהר הצופים בחדר 3401 בחברה . הקורס יועבר בוידאו-קונפרנס לפקולטה לחקלאות לחדר 9א. שעת התחלת השיעור היא 16:30. הקורס הינו באחריות ביה"ס המתקדם ללימודי סביבה. הקורס הינו לתואר שני וחלים עליו נהליהוראה בהתאם.
71148
מבוא לכלכלת משאבי טבע וסביבה
החוג הנותן: איכות הסביבה ומשאבי טבע בחקלאות נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 16:15 19:00 סילברמן 502 א' ד"ר אברהם אבנשטיין, ד"ר אברהם אבנשטיין, ד"ר אברהם אבנשטיין
שעור א ב 16:15 19:00 3401 חבר א' ד"ר אברהם אבנשטיין, ד"ר אברהם אבנשטיין, ד"ר אברהם אבנשטיין
שעור א ב 16:15 19:00 9 א א' ד"ר אברהם אבנשטיין, ד"ר אברהם אבנשטיין, ד"ר אברהם אבנשטיין
תלמידי חוג 717 אינם רשאים ללמוד קורס זה. פתוח לתלמידי בוגר במגמת שטחים פתוחים .הקורס יועבר בשידור חי לקמפוס גבעת רם-כיתת סילברמן 502 וקמפוס הר הצופים כיתה 3401. הקורס יינתן בשפה האנגלית.הקורס יתחיל בשעה 16:15
וגם להשלמת מכסת הנ"ז לתואר ניתן לבחור בקורסים תחומיים כמו גם מרשימת הקורסים המומלצים הבאים:
40825
המעבר לחברה דלת פחמן: שלושה ימים מחנה מחקר בערבה
החוג הנותן: איכות הסביבה ומשאבי טבע בחקלאות נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: סדנה סמסטר: א' סוג הבחינה: פרויקט

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
סדנה א ד 16:15 18:00 27501חבר -פסיכולוגיה א' פרופ איתי פישהנדלר, פרופ איתי פישהנדלר, פרופ איתי פישהנדלר
סדנה א ד 16:15 18:00 27501חבר -פסיכולוגיה א' פרופ איתי פישהנדלר, פרופ איתי פישהנדלר, פרופ איתי פישהנדלר
סדנה א ד 16:15 18:00 27501חבר -פסיכולוגיה א' פרופ איתי פישהנדלר, פרופ איתי פישהנדלר, פרופ איתי פישהנדלר
הקורס יועבר באנגלית; הקורס פתוח לתלמידי בוגר שנה ג' באישור המרצה; הקורס כולל 3 מפגשים מקדימים: 13/11/19, 27/11/19, 4/12/19 וסיור של שלושה ימים עם לינה בקיבוץ קטורה ; תאריכי הסדנה (משוער, ייתכנו שינויים): 15-17 בדצמבר 2019
49601
דיני סביבה
החוג הנותן: איכות הסביבה ומשאבי טבע בחקלאות נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב


סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב' עו"ד עמית ברכה, עו"ד עמית ברכה, עו"ד עמית ברכה, עו"ד עמית ברכה
שעור א ד 16:15 18:00 ב' עו"ד עמית ברכה, עו"ד עמית ברכה, עו"ד עמית ברכה, עו"ד עמית ברכה
שעור א ד 16:15 18:00 סילברמן 502 ב' עו"ד עמית ברכה, עו"ד עמית ברכה, עו"ד עמית ברכה, עו"ד עמית ברכה
שעור א ד 16:15 18:00 3401 חבר ב' עו"ד עמית ברכה, עו"ד עמית ברכה, עו"ד עמית ברכה, עו"ד עמית ברכה
הקורס אינו מיועד למשפטנים. הקורס יערך בהר הצופים בחדר 3401 בחברה . הקורס יועבר בוידאו-קונפרנס לפקולטה לחקלאות לחדר 9א. שעת התחלת השיעור היא 16:30. הקורס הינו באחריות ביה"ס המתקדם ללימודי סביבה. הקורס הינו לתואר שני וחלים עליו נהליהוראה בהתאם.
53603
הפוליטיקה של הטבע
החוג הנותן: איכות הסביבה ומשאבי טבע בחקלאות נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: עבודה בכתב


סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 12:15 14:00 3524 חבר - סוציולוגיה ב' ד"ר לירון שני
71148
מבוא לכלכלת משאבי טבע וסביבה
החוג הנותן: איכות הסביבה ומשאבי טבע בחקלאות נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 16:15 19:00 סילברמן 502 א' ד"ר אברהם אבנשטיין, ד"ר אברהם אבנשטיין, ד"ר אברהם אבנשטיין
שעור א ב 16:15 19:00 3401 חבר א' ד"ר אברהם אבנשטיין, ד"ר אברהם אבנשטיין, ד"ר אברהם אבנשטיין
שעור א ב 16:15 19:00 9 א א' ד"ר אברהם אבנשטיין, ד"ר אברהם אבנשטיין, ד"ר אברהם אבנשטיין
תלמידי חוג 717 אינם רשאים ללמוד קורס זה. פתוח לתלמידי בוגר במגמת שטחים פתוחים .הקורס יועבר בשידור חי לקמפוס גבעת רם-כיתת סילברמן 502 וקמפוס הר הצופים כיתה 3401. הקורס יינתן בשפה האנגלית.הקורס יתחיל בשעה 16:15
71173
אקולוגיה-התנהגותית של האבקה
החוג הנותן: איכות הסביבה ומשאבי טבע בחקלאות נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 9:15 10:00 חדר 106 ב' פרופ שרון שפיר
תרגיל א ג 10:15 11:00 חדר 106 ב' פרופ שרון שפיר
יינתן באנגלית במידה וירשמו אליו סטודנטים זרים. הבחינה תיערך בעברית או אנגלית, על פי בחירת התלמיד. Notes: Will be taught in English if international students are enrolled. The exam will be in Hebrew and/or English, as student chooses.
71183
כלכלת משאבי טבע למתקדמים
החוג הנותן: איכות הסביבה ומשאבי טבע בחקלאות נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינת בית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 9:15 12:00 ח"ס כלכלה ב' פרופ יעקב צור
71608
מטאורולוגיה וזיהום אויר
החוג הנותן: איכות הסביבה ומשאבי טבע בחקלאות נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ד 10:15 12:00 חדר 101 א' ד"ר ערן טס
תרגיל א א 14:15 15:00 חדר 106 א' ד"ר ערן טס, גב מאור גבאי
כולל סיור
71911
אקולוגיה של צמחים
החוג הנותן: איכות הסביבה ומשאבי טבע בחקלאות נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 10:15 12:00 חדר 102 ב' ד"ר אפרת שפר, ד"ר אפרת שפר
שעור א א 12:15 13:00 כתת מחשב 18 ב' ד"ר אפרת שפר, ד"ר אפרת שפר
71947
עקרונות אקולוגיים בתכנון מרחבי לשמירת טבע
החוג הנותן: איכות הסביבה ומשאבי טבע בחקלאות נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ה 13:15 15:00 חדר 1 ב' ד"ר יעל מנדליק
תלמידי בוגר המעוניינים בקורס, ייפנו למורה לקבלת אישור השתתפות בכתב ויימסורו אותו למזכירות לענייני הוראה
71972
כימיה של הקרקע
החוג הנותן: איכות הסביבה ומשאבי טבע בחקלאות נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור ומעבדה סמסטר: ב' סוג הבחינה: מבחן ממוחשב בבית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 10:15 12:00 ח"ס קרקע ב' פרופ משה שנקר
מעבדה א א 12:15 14:00 כתת מחשב 17 ב' פרופ משה שנקר, גב מרינה קרפוב
המעבדה תינתן בכיתת מחשב או בחדר הסמינרים של קרקע ומים לסרוגין בתאום עם המרצה
71976
שינוי גלובלי - השלכות ביולוגיות ואקולוגיות
החוג הנותן: איכות הסביבה ומשאבי טבע בחקלאות נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 10:15 12:00 חדר 3 א' פרופ ז'וזה גרינצוויג
תרגיל א א 12:15 13:00 חדר 3 א' פרופ ז'וזה גרינצוויג
71977
מיקרוביולוגיה סביבתית
החוג הנותן: איכות הסביבה ומשאבי טבע בחקלאות נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 18:15 20:00 9 א ב' ד"ר אדי סיטרין
73536
אקולוגיה מולקולרית בחיידקים
החוג הנותן: איכות הסביבה ומשאבי טבע בחקלאות נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 11:15 13:00 חדר 105 א' פרופ אדוארד יורקביץ
הקורס יינתן באנגלית במידה וירשמו אליו סטודנטים זרים. הבחינה תיערך בעברית או אנגלית, על פי בחירת התלמיד.