החוג לביוכימיה ומדעי המזון (722) - מסלול ביוכימיה ומדעי המזון ואגרו-אינפורמטיקה
קורסי המסלול
תואר בוגר
ביוכימיה ומדעי המזון ואגרו-אינפורמטיקה (2522)
שנה א'
לימודי חובה להלן טבלת קורסי חובה המדגימה מהלך אופטימאלי של לימודים בחוג. חריגה מרצף לימודים מומלץ המתפרס על פני שישה סמסטרים, עלולה לשבש את מהלך הלימודים הסדיר ואף להיות כרוכה בהוצאות נוספות .
71007
חדו"א I
החוג הנותן: ביוכימיה ומדעי המזון נ"ז: 7 ש"ש: 98 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 12:15 15:00 אולם 15 א' ד"ר אנה גורביץ, ד"ר אנה גורביץ
שעור א ג 15:15 17:00 אולם 15 א' ד"ר אנה גורביץ, ד"ר אנה גורביץ
שעור ב ב 12:15 15:00 חדר 10 א' ד"ר יבסיי קוסמן, ד"ר יבסיי קוסמן
שעור ב ג 15:15 17:00 חדר 10 א' ד"ר יבסיי קוסמן, ד"ר יבסיי קוסמן
תרגיל א ג 17:15 19:00 אולם 11 א' מר אילן אלחנן
תרגיל ב ג 17:15 19:00 אולם 15 א' מר רז סלוצקי
תרגיל ג ה 14:15 16:00 חדר 106 א' מר אילן אלחנן
תרגיל ד ה 14:15 16:00 חדר 8 א' מר רז סלוצקי
שעור א לחוג ‎716‏,‎717‏,‎722‏,‎729‏,‎793‏,‎795‏. תרג א לחוג ‎716‏,‎717‏,‎722‏,‎729‏,‎795‏. תרג ד לחוג ‎716‏,‎722‏. תרג ב לחוג ‎716‏,‎717‏,‎722‏,‎729‏,‎793‏,‎795‏ ולמסלול ‎2510‏,‎2512‏,‎2515‏,‎2516‏,‎2517‏,‎2518‏,‎2522‏. שעור ב לחוג ‎716‏,‎717‏,‎722‏,‎729‏,‎793‏ ולמסלול ‎2510‏,‎2512‏,‎2515‏,‎2516‏,‎2517‏,‎2518‏,‎2522‏. תרג ג לחוג ‎716‏,‎722‏.
71013
מבוא לסטטיסטיקה ותכנון ניסויים
החוג הנותן: ביוכימיה ומדעי המזון נ"ז: 6 ש"ש: 84 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: מבחן ממוחשב בבית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 13:15 15:00 אולם 11 ב' ד"ר הדס דון-יחיא, ד"ר הדס דון-יחיא
שעור א ג 14:15 16:00 אולם אריוביץ 20 ב' ד"ר הדס דון-יחיא, ד"ר הדס דון-יחיא
תרגיל א ב 9:15 11:00 חדר 106 ב' גב רונה קרני
תרגיל ב ב 11:15 13:00 יק"א 20 ב' גב רונה קרני
תרגיל ד ב 15:15 17:00 חדר 3114 ב' גב רונה קרני
תרגיל ה ב 17:15 19:00 חדר 2 ב' גב רונה קרני
תרגולים יחלו מהשבוע השני, מבחן אמצע יתקיים ב 12.6.20 בשעה 8:30 בכיתות מחשב 16+17+18 תרג א לחוג ‎712‏,‎793‏. תרג ב לחוג ‎712‏. תרג ג לחוג ‎712‏. תרג ד לחוג ‎722‏ ולמסלול ‎2522‏. תרג ה לחוג ‎722‏. תרג ו לחוג ‎729‏ ולמסלול ‎2512‏. שעור א לחוג ‎712‏,‎722‏,‎729‏,‎793‏ ולמסלול ‎2512‏,‎2522‏.
71031
פיזיקה א' (מורחב)
החוג הנותן: ביוכימיה ומדעי המזון נ"ז: 6 ש"ש: 84 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 14:15 16:00 חדר 10 א' ד"ר יאיר מאו, ד"ר יאיר מאו
שעור א ד 13:15 15:00 חדר 10 א' ד"ר יאיר מאו, ד"ר יאיר מאו
תרגיל א ה 12:15 14:00 חדר 3114 א' ד"ר יאיר מאו, מר עפרי זוסמן
תרגיל ב ה 10:15 12:00 חדר 10 א' מר עפרי זוסמן
תרגיל ג ה 12:15 14:00 יק"א 19 א' מר דורון קם
שעור לחוג 793,722,716. תרג א לחוג 716. תרג ב לחוג 793,722. תרג ג לחוג ‎722‏. שעור א לחוג ‎716‏,‎722‏,‎793‏ ולמסלול ‎2516‏,‎2522‏. תרג א לחוג ‎716‏,‎793‏. תרג ב לחוג ‎722‏ ולמסלול ‎2516‏,‎2522‏.
71032
פיזיקה ב (מורחב)
החוג הנותן: ביוכימיה ומדעי המזון נ"ז: 6 ש"ש: 84 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: מבחן ממוחשב בבית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 8:15 10:00 חדר 10 ב' ד"ר אביגיל קנר, ד"ר אביגיל קנר
שעור א ה 11:15 13:00 חדר 10 ב' ד"ר אביגיל קנר, ד"ר אביגיל קנר
תרגיל א ד 14:15 16:00 אולם 15 ב' מר דורון קם
תרגיל ב ד 10:15 12:00 אולם זימן ב' מר עפרי זוסמן
תרגיל ג ד 14:15 16:00 חדר 9 ב' מר עפרי זוסמן
שעור לחוג 722,716. תרג א לחוג 722. תרג ב לחוג 716. תרג ג לחוג ‎722‏. שעור א לחוג ‎716‏,‎722‏,‎793‏ ולמסלול ‎2516‏,‎2522‏. תרג א לחוג ‎722‏,‎793‏ ולמסלול ‎2522‏. תרג ב לחוג ‎716‏ ולמסלול ‎2516‏.
71044
ביולוגיה של הצמח
החוג הנותן: ביוכימיה ומדעי המזון נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ד 10:15 12:00 אולם אריוביץ 20 ב' פרופ נעמי אורי
שעור א לחוג ‎712‏,‎717‏,‎718‏,‎722‏,‎793‏,‎794‏,‎795‏ ולמסלול ‎2512‏,‎2517‏,‎2518‏,‎2522‏,‎2618‏.
71066
עקרונות בכימיה אורגנית א'
החוג הנותן: ביוכימיה ומדעי המזון נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 13:15 15:00 אולם 11 א' ד"ר אלי רוכלין, ד"ר אלי רוכלין
שעור א ד 16:15 18:00 אולם 11 א' ד"ר אלי רוכלין, ד"ר אלי רוכלין
שעור ב ג 15:15 17:00 אולם 11 א' ד"ר אלי רוכלין, ד"ר אלי רוכלין
שעור ב ד 8:15 10:00 אולם זימן א' ד"ר אלי רוכלין, ד"ר אלי רוכלין
תרגיל א ג 17:15 19:00 חדר 8 א' גב טל שטרן באואר, ד"ר אלי רוכלין
תרגיל ב ב 13:15 15:00 חדר 101 א' גב טל שטרן באואר
תרגיל ג ג 11:15 13:00 חדר 1 א' גב יעל בלו
תרגיל ד ג 11:15 13:00 יק"א 20 א' גב טל שטרן באואר
תרגיל ה ב 11:15 13:00 חדר 1 א' גב טל שטרן באואר
תרגיל ו ה 10:15 12:00 אולם 15 א' גב יעל בלו
תרגיל ז א 10:15 12:00 חדר 101 א' גב יעל בלו
תרגיל ח ב 16:15 18:00 חדר 2 א' גב טל שטרן באואר
תרגיל ט ג 13:15 15:00 יק"א 20 א' גב טל שטרן באואר
תרגיל י ב 13:15 15:00 חדר 109 א' גב יעל בלו
תרגיל יא ג 13:15 15:00 חדר 101 א' גב יעל בלו
תרגיל יב א 12:15 14:00 אתרוג א' גב יעל בלו
הקורס ינתן החל מהשבוע השביעי לסמסטר. תרג ו לחוג ‎716‏. שעור ב לחוג ‎712‏,‎718‏,‎794‏. תרג יב לחוג ‎712‏. תרג ז לחוג ‎712‏. תרג ח לחוג ‎712‏,‎794‏. תרג ט לחוג ‎718‏,‎794‏. תרג י לחוג ‎715‏,‎791‏,‎792‏ ולמסלול ‎2515‏. תרג יא לחוג ‎718‏ ולמסלול ‎2518‏. שעור א לחוג ‎710‏,‎715‏,‎716‏,‎722‏,‎791‏,‎792‏,‎793‏,‎795‏ ולמסלול ‎2510‏,‎2512‏,‎2515‏,‎2516‏,‎2517‏,‎2518‏,‎2522‏. תרג א לחוג ‎710‏. תרג ב לחוג ‎710‏ ולמסלול ‎2510‏,‎2516‏,‎2522‏. תרג ג לחוג ‎722‏. תרג ד לחוג ‎722‏,‎793‏ ולמסלול ‎2512‏. תרג ה לחוג ‎722‏.
71067
עקרונות בכימיה אורגנית ב'
החוג הנותן: ביוכימיה ומדעי המזון נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור, תרגיל ומעבדה סמסטר: ב' סוג הבחינה: מבחן ממוחשב בבית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 8:15 10:00 אולם אריוביץ 20 ב' ד"ר צבי חיוקה
שעור ב ג 8:15 10:00 אולם אריוביץ 20 ב' ד"ר צבי חיוקה
תרגיל א ה 12:15 13:00 חדר 101 ב' ד"ר צבי חיוקה, גב ספיר נחום טויזר
תרגיל ב ה 12:15 13:00 חדר 106 ב' גב מיטל כהן אור
תרגיל ג ה 11:15 12:00 אולם אריוביץ 20 ב' גב ספיר נחום טויזר
תרגיל ד ד 11:15 12:00 חדר 8 ב' גב מיטל כהן אור
תרגיל ה ג 13:15 14:00 חדר 1 ב' גב מיטל כהן אור
תרגיל ו ג 10:15 11:00 חדר 108 ב' גב ספיר נחום טויזר
תרגיל ז ג 10:15 11:00 אתרוג ב' מר איתן מרגוליס
תרגיל ח ד 13:15 14:00 חדר 3 ב' מר איתן מרגוליס
תרגיל ט ד 13:15 14:00 חדר 6 ב' גב ספיר נחום טויזר
תרגיל י ג 14:15 15:00 חדר 102 ב' מר איתן מרגוליס, ד"ר צבי חיוקה
תרגיל יא ג 15:15 16:00 חדר 106 ב' מר איתן מרגוליס
תרגיל יב ב 14:15 15:00 חדר 106 ב' מר איתן מרגוליס
תרגיל יג ד 13:15 14:00 אתרוג ב' גב מיטל כהן אור
תרגיל יד ה 13:15 14:00 חדר 3 ב' גב מיטל כהן אור
מעבדה א א 9:15 12:00 מע' 21 ב' גב אבישג יהודה
מעבדה ב א 9:15 12:00 מע' 22 ב' גב אופל חתם
מעבדה ג א 9:15 12:00 מע' 21 ב' גב גל כהן
מעבדה ד ג 8:15 11:00 מע' 21 ב' גב אבישג יהודה
מעבדה ה ג 8:15 11:00 מע' 22 ב' גב מריה מרטיננקו
מעבדה ו ג 8:15 11:00 מע' 21 ב' גב אופל חתם
מעבדה ז ג 8:15 11:00 מע' 22 ב' גב גל כהן
מעבדה ח ה 8:15 11:00 מע' 21 ב' גב אבישג יהודה
מעבדה ט ה 8:15 11:00 מע' 22 ב' גב מריה מרטיננקו
מעבדה י ה 8:15 11:00 מע' 21 ב' גב אופל חתם
מעבדה יא ה 8:15 11:00 מע' 22 ב' גב גל כהן
מעבדה יב ה 16:15 19:00 מע' 21 ב' גב מריה מרטיננקו
מעבדה יג ה 16:15 19:00 מע' 22 ב' ד"ר צבי חיוקה, גב אופל חתם
מעבדה יד ה 16:15 19:00 מע' 22 ב' ד"ר צבי חיוקה, גב גל כהן
המעבדות יחלו בשבוע שני מעב א לחוג ‎712‏ ולמסלול ‎2512‏. מעב ב לחוג ‎712‏. מעב ג לחוג ‎712‏. מעב ד לחוג ‎710‏. מעב ה לחוג ‎710‏. מעב ו לחוג ‎715‏,‎792‏. מעב ז לחוג ‎710‏,‎791‏. שעור ב לחוג ‎712‏,‎718‏,‎794‏,‎795‏ ולמסלול ‎2518‏. תרג ז לחוג ‎712‏. תרג ח לחוג ‎722‏,‎793‏. תרג ט לחוג ‎722‏,‎793‏ ולמסלול ‎2512‏,‎2522‏. תרג י לחוג ‎718‏. תרג יא לחוג ‎718‏. תרג יב לחוג ‎718‏,‎794‏. מעב יד לחוג ‎718‏. מעב ח לחוג ‎722‏. מעב ט לחוג ‎722‏,‎793‏ ולמסלול ‎2522‏. מעב י לחוג ‎715‏,‎722‏,‎795‏ ולמסלול ‎2515‏. מעב יא לחוג ‎716‏,‎795‏ ולמסלול ‎2516‏. מעב יב לחוג ‎718‏ ולמסלול ‎2510‏,‎2518‏. מעב יג לחוג ‎718‏,‎794‏ ולמסלול ‎2518‏. שעור א לחוג ‎710‏,‎715‏,‎716‏,‎722‏,‎791‏,‎792‏,‎793‏ ולמסלול ‎2510‏,‎2515‏,‎2516‏,‎2522‏. תרג א לחוג ‎710‏. תרג ב לחוג ‎710‏,‎791‏. תרג ג לחוג ‎715‏ ולמסלול ‎2510‏,‎2515‏. תרג ד לחוג ‎715‏,‎795‏ ולמסלול ‎2518‏. תרג ה לחוג ‎712‏. תרג ו לחוג ‎712‏. תרג יד לחוג ‎715‏,‎722‏,‎792‏. תרג יג לחוג ‎716‏.
71073
מעבדה בעקרונות הכימיה
החוג הנותן: ביוכימיה ומדעי המזון נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: מעבדה סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
מעבדה א א 9:15 12:00 מע' 201 א' ד"ר מרב סטי, גב לירון נלגס, גב ליאור פרי, גב דיאנה אבו חלקה, גב רוני סידס
מעבדה ב א 16:15 19:00 מע' 201 א' ד"ר מרב סטי, גב ליאור פרי, גב אופל חתם, גב נטלי בן עבו, גב דיאנה אבו חלקה
מעבדה ג ב 16:15 19:00 מע' 201 א' ד"ר מרב סטי, מר ירון בן שושן, גב אופל חתם, גב דיאנה אבו חלקה, גב ליאור פרי
מעבדה ד ג 8:15 11:00 מע' 201 א' גב איה בריל, גב ליאור פרי, גב נטלי בן עבו, גב רוני סידס
מעבדה ה ג 12:15 15:00 מע' 201 א' גב לירון נלגס, גב איה בריל, גב אופל חתם, גב נטלי בן עבו
מעבדה ו ג 16:15 19:00 מע' 201 א' גב ליאור פרי, גב דיאנה אבו חלקה, גב רוני סידס, גב אופל חתם
מעבדה ז ד 12:15 15:00 מע' 201 א' ד"ר מרב סטי, גב לירון נלגס, גב איה בריל, גב ליאור פרי, גב נטלי בן עבו
מעבדה ח ד 15:15 18:00 מע' 201 א' ד"ר מרב סטי, גב לירון נלגס, גב איה בריל, גב ליאור פרי, גב רוני סידס
.המעבדה תחל בשבוע חמישי של הסמסטר לו"ז יתפרסם במודל. מעב ז לחוג ‎712‏,‎715‏,‎792‏,‎795‏ ולמסלול ‎2512‏,‎2518‏. מעב א לחוג ‎716‏,‎722‏,‎793‏ ולמסלול ‎2516‏,‎2522‏. מעב ב לחוג ‎710‏,‎718‏,‎794‏ ולמסלול ‎2510‏,‎2515‏,‎2518‏. מעב ג לחוג ‎722‏,‎793‏ ולמסלול ‎2522‏. מעב ד לחוג ‎710‏ ולמסלול ‎2510‏. מעב ה לחוג ‎712‏. מעב ו לחוג ‎715‏,‎792‏. מעב ח לחוג ‎718‏.
71074
עקרונות הכימיה
החוג הנותן: ביוכימיה ומדעי המזון נ"ז: 7 ש"ש: 98 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 14:15 16:00 אולם 11 א' ד"ר מרב סטי, ד"ר מרב סטי
שעור א ג 8:15 11:00 אולם 11 א' ד"ר מרב סטי, ד"ר מרב סטי
שעור ב א 12:15 14:00 אולם 11 א' ד"ר מרב סטי, ד"ר מרב סטי
שעור ב ד 9:15 12:00 אולם אריוביץ 20 א' ד"ר מרב סטי, ד"ר מרב סטי
תרגיל א ה 12:15 14:00 חדר 10 א' ד"ר מרב סטי, מר אורן לוינגר
תרגיל ב ה 12:15 14:00 מקלט א' גב יעל טל
תרגיל ג ה 12:15 14:00 אולם 15 א' גב מריה מרטיננקו
תרגיל ד ג 11:15 13:00 חדר 10 א' ד"ר מרב סטי, גב הדר קליין
תרגיל ה ג 11:15 13:00 חדר 9 א' מר ירון בן שושן
תרגיל ז ה 14:15 16:00 אולם 15 א' גב מריה מרטיננקו
תרגיל ח ה 14:15 16:00 יק"א 19 א' גב יעל טל
תרגיל ט ה 8:15 10:00 חדר 108 א' ד"ר מרב סטי, גב יעל טל
תרגיל י ה 10:15 12:00 חדר 9 א' מר אורן לוינגר
תרגיל יא ה 8:15 10:00 יק"א 19 א' גב הדר קליין
תרגיל יב ה 8:15 10:00 אתרוג א' גב מריה מרטיננקו
תרגיל יג ד 13:15 15:00 חדר 104 א' מר ירון בן שושן
תיגבור עקרונות הכימיה - החל מהשבוע השני - אולם 11 תרג יב לחוג ‎722‏,‎793‏. שעור א לחוג ‎712‏,‎718‏,‎794‏ ולמסלול ‎2512‏,‎2518‏. תרג א לחוג ‎712‏,‎795‏ ולמסלול ‎2512‏. תרג ב לחוג ‎712‏ ולמסלול ‎2518‏. תרג ג לחוג ‎712‏. תרג ד לחוג ‎718‏,‎794‏. תרג ה לחוג ‎718‏. שעור ב לחוג ‎710‏,‎715‏,‎716‏,‎717‏,‎722‏,‎791‏,‎792‏,‎793‏,‎795‏ ולמסלול ‎2510‏,‎2515‏,‎2516‏,‎2517‏,‎2522‏. תרג ז לחוג ‎710‏. תרג ח לחוג ‎710‏,‎791‏ ולמסלול ‎2510‏. תרג ט לחוג ‎716‏ ולמסלול ‎2516‏. תרג י לחוג ‎710‏,‎715‏,‎792‏ ולמסלול ‎2515‏. תרג יא לחוג ‎722‏ ולמסלול ‎2522‏. תרג יג לחוג ‎718‏.
71078
ביולוגיה של התא
החוג הנותן: ביוכימיה ומדעי המזון נ"ז: 3.5 ש"ש: 49 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 8:15 11:00 אולם אריוביץ 20 א' ד"ר אסף מוסקונה, פרופ מנחם מושליון
שעור ב ה 8:15 11:00 אולם אריוביץ 20 א' פרופ מנחם מושליון, ד"ר אסף מוסקונה
תרגיל א ה 16:15 17:00 אולם אריוביץ 20 א' ד"ר אסף מוסקונה, מר טל בן שלום, גב עדי יערן, גב יעל גרונוולד, מר עודד פרי טל
תרגיל ב ה 17:15 18:00 אולם אריוביץ 20 א' פרופ מנחם מושליון, מר טל בן שלום, גב עדי יערן, גב יעל גרונוולד, מר עודד פרי טל, ד"ר אסף מוסקונה
תרגיל ינתן אחת לשבועיים החל מהשבוע השני לסמסטר. תרג ב לחוג ‎710‏,‎715‏,‎716‏,‎717‏,‎722‏,‎791‏,‎792‏,‎795‏. תרג א לחוג ‎712‏,‎717‏,‎718‏,‎722‏,‎791‏,‎794‏,‎795‏ ולמסלול ‎2512‏,‎2515‏,‎2516‏,‎2522‏. שעור א לחוג ‎710‏,‎715‏,‎716‏,‎717‏,‎722‏,‎791‏,‎792‏,‎793‏ ולמסלול ‎2510‏,‎2515‏,‎2516‏,‎2522‏. שעור ב לחוג ‎712‏,‎717‏,‎718‏,‎794‏,‎795‏ ולמסלול ‎2512‏,‎2517‏,‎2518‏.
71137
תכנות בסיסי בפייתון
החוג הנותן: ביוכימיה ומדעי המזון נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' או ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ותרגיל א א 17:15 21:00 כתת מחשב 16 א' ד"ר לאה בורובוי, גב עיינה נטע
שעור ותרגיל ב ב 17:15 21:00 כתת מחשב 16 א' ד"ר לאה בורובוי, גב עיינה נטע
שעור ותרגיל ג א 17:15 21:00 כתת מחשב 16 ב' ד"ר לאה בורובוי, גב עיינה נטע
שעור ותרגיל ד ב 17:15 21:00 כתת מחשב 16 ב' ד"ר לאה בורובוי, גב עיינה נטע
שעור ותרגיל ה ב' ד"ר לאה בורובוי, גב עיינה נטע
קבוצה ה' 2.9-15.9 נלמד בכיתת מחשב 16 שות א לחוג ‎710‏,‎715‏,‎716‏,‎717‏,‎722‏,‎791‏,‎792‏,‎793‏,‎794‏,‎795‏ ולמסלול ‎2510‏,‎2512‏,‎2515‏,‎2516‏,‎2517‏,‎2518‏,‎2522‏. שות ב לחוג ‎710‏,‎715‏,‎716‏,‎717‏,‎722‏ ולמסלול ‎2510‏,‎2512‏,‎2515‏,‎2516‏,‎2517‏,‎2518‏,‎2522‏. שות ג לחוג ‎710‏,‎715‏,‎716‏,‎717‏,‎722‏ ולמסלול ‎2510‏,‎2512‏,‎2515‏,‎2516‏,‎2517‏,‎2518‏,‎2522‏. שות ד לחוג ‎710‏,‎715‏,‎716‏,‎717‏,‎718‏,‎722‏ ולמסלול ‎2510‏,‎2512‏,‎2515‏,‎2517‏,‎2518‏.
71445
מבוא למדעי המזון - עקרונות ותהליכים
החוג הנותן: ביוכימיה ומדעי המזון נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: מבחן ממוחשב בבית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 11:15 13:00 חדר 10 ב' פרופ עידו ברסלבסקי
שעור א לחוג ‎712‏,‎722‏,‎793‏ ולמסלול ‎2522‏.
71745
חדו"א II לכלכלנים
החוג הנותן: ביוכימיה ומדעי המזון נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: מבחן ממוחשב בבית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 10:15 12:00 אולם אריוביץ 20 ב' ד"ר אנה גורביץ, ד"ר אנה גורביץ
שעור א ג 12:15 13:00 אולם אריוביץ 20 ב' ד"ר אנה גורביץ, ד"ר אנה גורביץ
תרגיל ב ג 13:15 14:00 חדר 10 ב' ד"ר אנה גורביץ
תרגיל ג ג 16:15 17:00 אולם 11 ב' ד"ר אנה גורביץ
תרג ג לחוג ‎729‏. שעור א לחוג ‎717‏,‎729‏,‎795‏ ולמסלול ‎2517‏. תרג ב לחוג ‎717‏,‎795‏ ולמסלול ‎2517‏.
שנה ב'
לימודי חובה
65212
אנטומיה ופיזיולוגיה של האדם
החוג הנותן: ביוכימיה ומדעי המזון נ"ז: 6 ש"ש: 84 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 10:15 13:00 אולם 11 א' פרופ אפרת מונסונגו-אורנן, פרופ אפרת מונסונגו-אורנן, ד"ר אורלי ליבני, ד"ר אורלי ליבני
שעור א ה 9:15 12:00 אולם 11 א' פרופ אפרת מונסונגו-אורנן, פרופ אפרת מונסונגו-אורנן, ד"ר אורלי ליבני, ד"ר אורלי ליבני
65214
תזונת האדם
החוג הנותן: ביוכימיה ומדעי המזון נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: מבחן ממוחשב בבית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 10:15 12:00 אולם 11 ב' ד"ר שלי רחמן אלבוים, ד"ר שלי רחמן אלבוים
שעור א ג 14:15 15:00 אולם 11 ב' ד"ר שלי רחמן אלבוים, ד"ר שלי רחמן אלבוים
תרגיל א ג 15:15 16:00 אולם 11 ב' גב ז'אנה זרצקי
תרגיל ב ג 15:15 16:00 חדר 8 ב' גב דנה גלעד
תרגיל ג ג 15:15 16:00 חדר 5 ב' מר גיל זנדני
תרגיל ד ג 15:15 16:00 חדר 3 ב' גב מריה טרבין
לו"ז מפורט של השיעורים והתרגילים יחולק בשיעור הראשון
71012
יסודות הגנטיקה
החוג הנותן: ביוכימיה ומדעי המזון נ"ז: 5 ש"ש: 70 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 13:15 15:00 אולם אריוביץ 20 א' ד"ר עידן עפרוני, ד"ר עידן עפרוני, פרופ נעמי אורי, פרופ נעמי אורי
שעור א ג 8:15 10:00 אולם אריוביץ 20 א' ד"ר עידן עפרוני, ד"ר עידן עפרוני, פרופ נעמי אורי, פרופ נעמי אורי
תרגיל א ה 13:15 14:00 חדר 8 א' מר מתן לוי
תרגיל ב ה 14:15 15:00 חדר 10 א' ד"ר עידן עפרוני, מר רום תרשיש
תרגיל ג ג 10:15 11:00 חדר 9 א' מר איתי כהן
תרגיל ד ג 11:15 12:00 אולם אריוביץ 20 א' פרופ נעמי אורי, מר אלון ישראלי
תרגיל ה ג 11:15 12:00 חדר 5 א' מר איתי כהן
תרגיל ו ה 13:15 14:00 חדר 9 א' מר רום תרשיש
תרגיל ז ה 13:15 14:00 א' מר רום תרשיש
תרגיל ח ג 14:15 15:00 חדר 3114 א' גב שני דורון
תרגיל ט ג 13:15 14:00 חדר 8 א' גב שני דורון
השיעור יינתן במעגל סגור ויועבר מאולם איריוביץ לחדר 9 בניין קנדי לי תרג יא לחוג ‎710‏,‎715‏ ולמסלול ‎2515‏. שעור א לחוג ‎710‏,‎712‏,‎715‏,‎718‏,‎722‏,‎791‏,‎792‏,‎793‏,‎794‏,‎795‏ ולמסלול ‎2610‏,‎2615‏,‎2618‏. תרג א לחוג ‎718‏,‎794‏. תרג ב לחוג ‎718‏ ולמסלול ‎2518‏. תרג ג לחוג ‎718‏. תרג ד לחוג ‎712‏,‎795‏. תרג ה לחוג ‎712‏ ולמסלול ‎2512‏. תרג ו לחוג ‎712‏. תרג ז לחוג ‎722‏,‎793‏ ולמסלול ‎2522‏. תרג י לחוג ‎710‏. תרג ח לחוג ‎722‏. תרג ט לחוג ‎710‏,‎791‏ ולמסלול ‎2510‏.
71024
כימיה פיזיקלית
החוג הנותן: ביוכימיה ומדעי המזון נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 13:15 15:00 חדר 8 א' פרופ יעל מישאל
תרגיל א ג 10:15 12:00 מי תהום א' פרופ יעל מישאל, גב חן דיין
תרגיל ב ב 15:15 17:00 חדר 8 א' מר אור ליטיג
תרגיל ג ג 15:15 17:00 חדר 8 א' מר אור ליטיג
שעור לחוג 793,722,716. תרג א לחוג 793,722. תרג ב לחוג 716. תרג ג לחוג ‎722‏. שעור א לחוג ‎716‏,‎722‏,‎793‏. תרג א לחוג ‎722‏,‎793‏. תרג ב לחוג ‎716‏.
71056
מיקרוביולוגיה כללית
החוג הנותן: ביוכימיה ומדעי המזון נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור ומעבדה סמסטר: ב' סוג הבחינה: מבחן ממוחשב בבית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 12:15 14:00 אולם אריוביץ 20 ב' פרופ אדוארד יורקביץ, ד"ר יונתן פרידמן, ד"ר יעל הלמן
שעור ב ב 12:15 14:00 אולם זימן ב' ד"ר יונתן פרידמן, פרופ אדוארד יורקביץ, ד"ר יעל הלמן
מעבדה א ד 10:15 14:00 מע' 3 ב' ד"ר יעל הלמן, גב שירי טופמן, גב ענבל פולין, גב יעל בלו, מר נתאי מרוז
מעבדה ב ד 15:15 19:00 מע' 3 ב' ד"ר יונתן פרידמן, גב גל ששון, גב נעמה שטרצר, גב יאנה בייזמן מגן, מר נמרוד נחמיאס
מעבדה ג ה 10:15 14:00 מע' 3 ב' פרופ אדוארד יורקביץ, גב שירי טופמן, גב נעמה שטרצר, מר נתאי מרוז, מר נמרוד נחמיאס
מעבדה ד ד 10:15 14:00 מע' 3 ב' ד"ר יעל הלמן, גב נעמה שטרצר, גב יאנה בייזמן מגן, גב ענבל פולין, גב יעל בלו
מעבדה ה ד 15:15 19:00 מע' 3 ב' ד"ר יונתן פרידמן, גב גל ששון, גב ענבל פולין, גב יעל בלו, מר נתאי מרוז
מעבדה ו ה 10:15 14:00 מע' 3 ב' פרופ אדוארד יורקביץ, גב שירי טופמן, גב גל ששון, גב יאנה בייזמן מגן, מר נמרוד נחמיאס
יתכנו שינויים בקבוצות מעבדה הרישום הסופי יקבע על ידי מזכירות הוראה בהתאם להתאמה בין מספר התלמידים לתפוסת המעבדה ( הודעה על כך תצא בנפרד). קבוצה א,ב,ג, מחזור א' ישתתפו במעבדה בשבעת השבועות הראשונים לסמסטר קבוצות , ד' ה' ו' מחזור ב' יתקיים בשבעת השבועות האחרונים של הסמסטר . שעור ב לחוג ‎712‏,‎715‏,‎716‏. שעור א לחוג ‎710‏,‎718‏,‎722‏,‎791‏,‎792‏,‎793‏,‎794‏,‎795‏. מעב א לחוג ‎715‏,‎716‏,‎718‏,‎792‏. מעב ב לחוג ‎710‏,‎712‏. מעב ג לחוג ‎722‏. מעב ד לחוג ‎718‏,‎793‏,‎794‏. מעב ה לחוג ‎710‏,‎791‏. מעב ו לחוג ‎712‏,‎793‏.
71065
מבוא לביולוגיה מולקולרית
החוג הנותן: ביוכימיה ומדעי המזון נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 12:15 14:00 אולם אריוביץ 20 א' פרופ שי מורין, ד"ר גלית איקטיימן
שעור ב ד 9:15 11:00 חדר 10 א' פרופ שי מורין, ד"ר גלית איקטיימן
תרגיל א ג 14:15 15:00 אולם אריוביץ 20 א' ד"ר גלית איקטיימן, מר שירן בן-זאב
תרגיל ב ג 14:15 15:00 חדר 8 א' פרופ שי מורין, מר עופר אידלין הררי
תרגיל ג ג 14:15 15:00 חדר 2 א' גב ריטה שוכמכר, פרופ שי מורין
תרגיל ד ד 11:15 12:00 חדר 10 א' גב ירין עקנין
תרגיל ה ד 11:15 12:00 חדר 8 א' גב אלה תדמור
תרגיל ו ג 14:15 15:00 חדר 10 א' מר אלעד שרון
רישום תלמידי מוסמך ודוקטור באישור המרצה בלבד. תרג ה לחוג ‎710‏,‎715‏,‎791‏,‎792‏. תרג ו לחוג ‎712‏,‎718‏,‎722‏,‎793‏,‎795‏. שעור א לחוג ‎712‏,‎718‏,‎722‏,‎793‏,‎794‏,‎795‏. שעור ב לחוג ‎710‏,‎715‏,‎791‏,‎792‏. תרג א לחוג ‎712‏,‎718‏,‎722‏,‎793‏,‎794‏,‎795‏. תרג ב לחוג ‎712‏,‎718‏,‎722‏,‎793‏,‎794‏,‎795‏. תרג ג לחוג ‎712‏,‎718‏,‎722‏,‎793‏,‎794‏,‎795‏. תרג ד לחוג ‎710‏,‎715‏,‎791‏,‎792‏.
71080
ביוכימיה
החוג הנותן: ביוכימיה ומדעי המזון נ"ז: 5 ש"ש: 70 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 10:15 12:00 אולם זימן א' פרופ אורן פרוי, פרופ אורן פרוי, ד"ר אורן שינברג, ד"ר אורן שינברג
שעור א ד 10:15 12:00 אולם 11 א' פרופ אורן פרוי, פרופ אורן פרוי, ד"ר אורן שינברג, ד"ר אורן שינברג
תרגיל א א 15:15 18:00 חדר 2 א' פרופ אורן פרוי, גב מעיין פרייברג
תרגיל ב א 15:15 18:00 חדר 2 א' גב מעיין פרייברג
תרגיל ג א 15:15 18:00 מקלט א' פרופ אורן פרוי, גב עדי שפייזר
תרגיל ד א 15:15 18:00 מקלט א' גב שלי גריס-פישהיימר, גב עדי שפייזר
תרגיל ה ב 15:15 18:00 יק"א 19 א' גב שלי גריס-פישהיימר
תרגיל ו ב 15:15 18:00 יק"א 20 א' גב עדי שפייזר
שיעור א' בסמסטר א' לתלמידי שנה ב',שיעור ב' לתלמידי שנה א' . התרגילים והמעבדות יתקיימו לסרוגין ( שבוע מעבדה ואחר כך תרגיל על אותה משבצת זמן ) יתפרסם לו"ז במודל על כל מועדי המעבדות והתרגילים תרג ה לחוג ‎722‏. תרג ו לחוג ‎722‏,‎793‏. שעור א לחוג ‎712‏,‎722‏,‎793‏. תרג א לחוג ‎712‏. תרג ב לחוג ‎712‏. תרג ג לחוג ‎712‏. תרג ד לחוג ‎712‏,‎722‏.
71081
מעבדה בביוכימיה
החוג הנותן: ביוכימיה ומדעי המזון נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: מעבדה סמסטר: א' או ב' סוג הבחינה: מעבדה

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
מעבדה א א 15:15 19:00 מע' 21 א' ד"ר עידו גולדשטיין, גב נגה קורנפלד, מר שי שמש
מעבדה ב א 15:15 19:00 מע' 22 א' גב נגה קורנפלד, מר שי שמש, ד"ר עידו גולדשטיין
מעבדה ג א 15:15 19:00 מע' 21 א' גב רוני סידס, גב לירון נלגס, ד"ר עידו גולדשטיין
מעבדה ד א 15:15 19:00 מע' 22 א' גב רוני סידס, גב לירון נלגס, ד"ר עידו גולדשטיין
מעבדה ה ב 15:15 19:00 מע' 21 א' גב נגה קורנפלד, מר שי שמש, ד"ר עידו גולדשטיין
מעבדה ו ב 15:15 19:00 מע' 22 א' גב עדי לוי בן שבת, גב רוני סידס, ד"ר עידו גולדשטיין
מעב ו לחוג ‎722‏,‎793‏. מעב ה לחוג ‎722‏. מעב א לחוג ‎712‏. מעב ב לחוג ‎712‏. מעב ג לחוג ‎712‏. מעב ד לחוג ‎712‏,‎722‏,‎793‏.
71251
מבוא להיסטוריה ולפילוסופיה של המדע
החוג הנותן: ביוכימיה ומדעי המזון נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: מבחן ממוחשב בבית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 17:15 19:00 אולם 11 ב' מר נתנאל קופפר
שעור ב ג 17:15 19:00 אולם 11 ב' מר נתנאל קופפר
שעור א לחוג ‎710‏,‎712‏,‎715‏,‎716‏,‎718‏,‎729‏,‎791‏,‎792‏,‎794‏,‎795‏ ולמסלול ‎2515‏,‎2516‏. שעור ב לחוג ‎716‏,‎722‏,‎793‏ ולמסלול ‎2512‏,‎2516‏.
71428
אנליזה של מזון
החוג הנותן: ביוכימיה ומדעי המזון נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ד 8:15 10:00 חדר 9 א' פרופ זהר כרם
71429
מעבדה בכימיה ואנליזה של מזון
החוג הנותן: ביוכימיה ומדעי המזון נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: מעבדה סמסטר: ב' סוג הבחינה: מעבדה

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
מעבדה א ד 9:15 12:00 מע' 21 ב' פרופ זהר כרם, גב יונית מסטיץ, גב ילנה גוטמן, גב ספיר נחום טויזר, גב מריאנה אנוסוב
71430
כימיה וביוכימיה של מזון
החוג הנותן: ביוכימיה ומדעי המזון נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 9:15 12:00 אולם זימן ב' פרופ יוסף קנר
71739
משוואות דפרנציאליות שמושיות
החוג הנותן: ביוכימיה ומדעי המזון נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: מבחן ממוחשב בבית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 9:15 11:00 יק"א 20 ב' ד"ר יניב דביר
71747
אלגברה ליניארית א'
החוג הנותן: ביוכימיה ומדעי המזון נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 10:15 12:00 9 א א' ד"ר גוני אורשן
תרגיל א א 12:15 13:00 9 א א' ד"ר גוני אורשן
תרג א לחוג ‎717‏,‎795‏. תרג ב לחוג ‎717‏,‎795‏.
71748
אלגברה לינארית ב'
החוג הנותן: ביוכימיה ומדעי המזון נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 14:15 16:00 חדר 104 ב' ד"ר גוני אורשן
תרגיל א ג 16:15 17:00 חדר 104 ב' ד"ר גוני אורשן
לימודי חובת בחירה . יש לבחור 9 נ"ז מרשימה זו
71017
תכנות מתמטי במאטלב
החוג הנותן: ביוכימיה ומדעי המזון נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ד 17:15 20:00 כתת מחשב 16 ב' ד"ר דוד דיין
תרגיל א ד 20:15 21:00 כתת מחשב 16 ב' ד"ר דוד דיין
הגשת תרגילים היא חובה. התרגול הינו תרגיל רשות לל נ"ז
71437
ביואינפורמטיקה וביוכימיה מבנית
החוג הנותן: ביוכימיה ומדעי המזון נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: השתתפות פעילה

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 10:15 12:00 חדר 2 ב' ד"ר אילן סמיש
תרגיל א א 12:15 13:00 כתת מחשב 16 ב' מר ירון בן שושן
תרגיל ב א 13:15 14:00 כתת מחשב 16 ב' מר ירון בן שושן
71911
אקולוגיה של צמחים
החוג הנותן: ביוכימיה ומדעי המזון נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 10:15 12:00 חדר 102 ב' ד"ר אפרת שפר, ד"ר אפרת שפר
שעור א א 12:15 13:00 כתת מחשב 18 ב' ד"ר אפרת שפר, ד"ר אפרת שפר
וגם יש לבחור 8.5 נ"ז
65125
אנדוקרינולוגיה של האדם
החוג הנותן: ביוכימיה ומדעי המזון נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: מבחן ממוחשב בבית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ה 14:15 16:00 חדר 10 ב' פרופ אפרת מונסונגו-אורנן
65324
נוירואנדוקרינולוגיה של תזונת האדם
החוג הנותן: ביוכימיה ומדעי המזון נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: מבחן ממוחשב בבית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ה 12:15 14:00 אולם זימן ב' פרופ אורן פרוי
שעור לחוג 712.
65648
תזונת האדם - מיקרונוטריינטים
החוג הנותן: ביוכימיה ומדעי המזון נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: מבחן ממוחשב בבית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 16:15 18:00 אולם 11 ב' גב ענבל שגב מילבר, גב ענבל שגב מילבר
שעור א ה 16:15 18:00 אולם 11 ב' גב ענבל שגב מילבר, גב ענבל שגב מילבר
שעור א לחוג ‎712‏,‎722‏,‎793‏.
71034
גנטיקה מולקולרית
החוג הנותן: ביוכימיה ומדעי המזון נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: מבחן ממוחשב בבית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ה 10:15 12:00 אולם זימן ב' ד"ר אסף מוסקונה
תרגיל א ה 12:15 13:00 אולם 15 ב' מר גיל זימרן
תרגיל ב ה 12:15 13:00 חדר 9 ב' ד"ר אסף מוסקונה, גב ילנה סטרלינג
תרגיל ג ה 12:15 13:00 חדר 3114 ב' גב ילנה סטרלינג
תרגיל ד ד 14:15 15:00 חדר 1 ב' גב ילנה סטרלינג
קורס ברמת בוגר חובה לתלמיד שלא למד את הקורס בתואר ראשון
71069
אחסון פירות וירקות
החוג הנותן: ביוכימיה ומדעי המזון נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: מבחן ממוחשב בבית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 19:15 21:00 אולם 15 ב' ד"ר ויקטור רודוב
71123
אובדן ובזבוז מזון
החוג הנותן: ביוכימיה ומדעי המזון נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ה 10:15 12:00 חדר 104 א' ד"ר רון פורת
71260
תרגיל מחקר
החוג הנותן: ביוכימיה ומדעי המזון נ"ז: 8 ש"ש: 112 סוג: שעור סמסטר: קורס שנתי סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א שנתי
לרישום קורס זה עליך לפנות למזכירות
71427
מעבדה במיקרוביולוגיה וסניטציה של מזון
החוג הנותן: ביוכימיה ומדעי המזון נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: מעבדה סמסטר: ב' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
מעבדה א ג 13:15 16:00 מע' 22 ב' ד"ר אלעד לנדאו
תינתן הרצאה בין השעות 13-14 באולם 8
71437
ביואינפורמטיקה וביוכימיה מבנית
החוג הנותן: ביוכימיה ומדעי המזון נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: השתתפות פעילה

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 10:15 12:00 חדר 2 ב' ד"ר אילן סמיש
תרגיל א א 12:15 13:00 כתת מחשב 16 ב' מר ירון בן שושן
תרגיל ב א 13:15 14:00 כתת מחשב 16 ב' מר ירון בן שושן
71439
תעשיות מזון
החוג הנותן: ביוכימיה ומדעי המזון נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 16:15 18:00 אולם 11 א' גב דפנה אילון
71447
סוגיות נבחרות בניהול פרוייקטים
החוג הנותן: ביוכימיה ומדעי המזון נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: פרויקט

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 8:15 10:00 חדר 102 א' גב סיגל כהן עגן, גב נורית גולדברג, מר תומר שוורץ
שעור ב ג 10:15 12:00 חדר 102 א' גב נורית גולדברג, גב סיגל כהן עגן, מר תומר שוורץ
קבלה לקורס מותנית בריאיון אישי.קורס מסונן
71448
תרגיל בניהול מיזם בתעשייה
החוג הנותן: ביוכימיה ומדעי המזון נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: עבודה שוטפת

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ה 14:15 16:00 חדר 101 ב' גב סיגל כהן עגן
שעור ב ה 16:15 18:00 חדר 103 ב'
תרגיל א א 10:15 12:00 חדר 8 ב' גב סיגל כהן עגן
תרגיל ב א 12:15 14:00 חדר 109 ב'
ימי ראשון יתקיימו ימי התמחות .
71450
מעבדה בחישת מזון
החוג הנותן: ביוכימיה ומדעי המזון נ"ז: 2.5 ש"ש: 35 סוג: מעבדה סמסטר: א' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
מעבדה א א 10:15 14:00 מ' ביה"ס א' גב ניצן דובובסקי, גב נטלי בן עבו
מעבדה א א 10:15 14:00 מ' ביה"ס א' גב ניצן דובובסקי, גב נטלי בן עבו
מעבדה ב ב 15:15 19:00 מ' ביה"ס א' גב ניצן דובובסקי, גב נטלי בן עבו
מעבדה ב ב 15:15 19:00 מ' ביה"ס א' גב ניצן דובובסקי, גב נטלי בן עבו
הקורס 71450 יתחיל בשבוע השני של הסמסטר, לוח המפגשים המדויק יפורסם במודל עם תחילת הסמסטר על ידי המרצה. המעבדה תתקיים לסירוגין בכיתת מחשב 17 יתקיים שיעור משותף לשתי קבוצות המעבדה
71459
ניהול איכות בתעשיית המזון
החוג הנותן: ביוכימיה ומדעי המזון נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 10:15 11:00 חדר 3 א' גב גליה צוקרמן
תרגיל א ג 11:15 13:00 חדר 3 א' גב גליה צוקרמן
71472
חקיקה ותקינה למזון
החוג הנותן: ביוכימיה ומדעי המזון נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 11:15 13:00 חדר 104 א' ד"ר אמנון צירלין
עדיפות לתלמידי חוג 722.
71473
היבטים של קיימות במזון
החוג הנותן: ביוכימיה ומדעי המזון נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 14:15 16:00 יק"א 19 א' גב גליה צוקרמן
71476
היבטים מולקולרים בביוטכנולוגיה של מזון
החוג הנותן: ביוכימיה ומדעי המזון נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: מבחן ממוחשב בבית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 10:15 12:00 אולם 15 ב' פרופ חגי אבליוביץ
לא יתקיים שיעור בשבוע האחרון של הסמסטר 289.6.20 , במקומו ינתן שיעור ב 28.6.20 בשעה 8-10
71479
אופקים חדשניים במחקר מזון ותזונה
החוג הנותן: ביוכימיה ומדעי המזון נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: עבודה שוטפת

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ה 12:15 14:00 אולם זימן א' ד"ר אנה ארוניס
שעור א ה 12:15 14:00 אולם זימן א' ד"ר אנה ארוניס
שעור לחוג 712,722.
71908
ביופילמים בתעשיית המזון
החוג הנותן: ביוכימיה ומדעי המזון נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ה 13:15 15:00 חדר 6 ב' ד"ר משה שמש
71962
סדנה טכנולוגיה של חלב
החוג הנותן: ביוכימיה ומדעי המזון נ"ז: 1 ש"ש: 14 סוג: סדנה סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
סדנה א ה 8:15 10:00 חדר 1 א' ד"ר קובי מאירי
השיעור יחל בשעה 8:30 ברצף החל מהשבוע השני.
73517
טכנולוגיה של אפיה
החוג הנותן: ביוכימיה ומדעי המזון נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: מבחן ממוחשב בבית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ד 18:15 20:00 חדר 8 ב' ד"ר דוד קראוס