החוג לביוכימיה ומדעי המזון (722) - מסלול ביוכימיה ומדעי המזון
קורסי המסלול
תואר בוגר
ביוכימיה ומדעי המזון (2210)
שנה א'
לימודי חובה להלן טבלת קורסי חובה המדגימה מהלך אופטימאלי של לימודים בחוג. חריגה מרצף לימודים מומלץ המתפרס על פני שישה סמסטרים, עלולה לשבש את מהלך הלימודים הסדיר ואף להיות כרוכה בהוצאות נוספות .
71007
חדו"א I
החוג הנותן: ביוכימיה ומדעי המזון נ"ז: 7 ש"ש: 98 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 12:15 15:00 אולם 15 א' ד"ר אנה גורביץ, ד"ר אנה גורביץ
שעור א ג 15:15 17:00 אולם 15 א' ד"ר אנה גורביץ, ד"ר אנה גורביץ
שעור ב ב 12:15 15:00 חדר 10 א' ד"ר יבסיי קוסמן, ד"ר יבסיי קוסמן
שעור ב ג 15:15 17:00 חדר 10 א' ד"ר יבסיי קוסמן, ד"ר יבסיי קוסמן
תרגיל א ג 17:15 19:00 אולם 11 א' מר אילן אלחנן
תרגיל ב ג 17:15 19:00 אולם 15 א' מר רז סלוצקי
תרגיל ג ה 14:15 16:00 חדר 106 א' מר אילן אלחנן
תרגיל ד ה 14:15 16:00 חדר 8 א' מר רז סלוצקי
שעור א לחוג ‎716‏,‎717‏,‎722‏,‎729‏,‎793‏,‎795‏. תרג א לחוג ‎716‏,‎717‏,‎722‏,‎729‏,‎795‏. תרג ד לחוג ‎716‏,‎722‏. תרג ב לחוג ‎716‏,‎717‏,‎722‏,‎729‏,‎793‏,‎795‏ ולמסלול ‎2510‏,‎2512‏,‎2515‏,‎2516‏,‎2517‏,‎2518‏,‎2522‏. שעור ב לחוג ‎716‏,‎717‏,‎722‏,‎729‏,‎793‏ ולמסלול ‎2510‏,‎2512‏,‎2515‏,‎2516‏,‎2517‏,‎2518‏,‎2522‏. תרג ג לחוג ‎716‏,‎722‏.
71013
מבוא לסטטיסטיקה ותכנון ניסויים
החוג הנותן: ביוכימיה ומדעי המזון נ"ז: 6 ש"ש: 84 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: מבחן ממוחשב בבית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 13:15 15:00 אולם 11 ב' ד"ר הדס דון-יחיא, ד"ר הדס דון-יחיא
שעור א ג 14:15 16:00 אולם אריוביץ 20 ב' ד"ר הדס דון-יחיא, ד"ר הדס דון-יחיא
תרגיל א ב 9:15 11:00 חדר 106 ב' גב רונה קרני
תרגיל ב ב 11:15 13:00 יק"א 20 ב' גב רונה קרני
תרגיל ד ב 15:15 17:00 חדר 3114 ב' גב רונה קרני
תרגיל ה ב 17:15 19:00 חדר 2 ב' גב רונה קרני
תרגולים יחלו מהשבוע השני, מבחן אמצע יתקיים ב 12.6.20 בשעה 8:30 בכיתות מחשב 16+17+18 תרג א לחוג ‎712‏,‎793‏. תרג ב לחוג ‎712‏. תרג ג לחוג ‎712‏. תרג ד לחוג ‎722‏ ולמסלול ‎2522‏. תרג ה לחוג ‎722‏. תרג ו לחוג ‎729‏ ולמסלול ‎2512‏. שעור א לחוג ‎712‏,‎722‏,‎729‏,‎793‏ ולמסלול ‎2512‏,‎2522‏.
71014
חדו"א II למדעים הניסויים
החוג הנותן: ביוכימיה ומדעי המזון נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: מבחן ממוחשב בבית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 10:15 13:00 חדר 10 ב' ד"ר יבסיי קוסמן
תרגיל א ה 14:15 15:00 חדר 8 ב' מר אילן אלחנן
תרגיל ב ג 13:15 14:00 חדר 3 ב' מר אילן אלחנן
תרגיל ג ה 15:15 16:00 חדר 102 ב' מר אילן אלחנן
שעור א לחוג ‎716‏,‎722‏,‎793‏ ולמסלול ‎2510‏,‎2512‏,‎2515‏,‎2516‏,‎2517‏,‎2518‏,‎2522‏. תרג א לחוג ‎722‏,‎793‏ ולמסלול ‎2522‏. תרג ב לחוג ‎716‏ ולמסלול ‎2510‏,‎2512‏,‎2515‏,‎2516‏,‎2522‏. תרג ג לחוג ‎722‏ ולמסלול ‎2518‏.
71031
פיזיקה א' (מורחב)
החוג הנותן: ביוכימיה ומדעי המזון נ"ז: 6 ש"ש: 84 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 14:15 16:00 חדר 10 א' ד"ר יאיר מאו, ד"ר יאיר מאו
שעור א ד 13:15 15:00 חדר 10 א' ד"ר יאיר מאו, ד"ר יאיר מאו
תרגיל א ה 12:15 14:00 חדר 3114 א' ד"ר יאיר מאו, מר עפרי זוסמן
תרגיל ב ה 10:15 12:00 חדר 10 א' מר עפרי זוסמן
תרגיל ג ה 12:15 14:00 יק"א 19 א' מר דורון קם
שעור לחוג 793,722,716. תרג א לחוג 716. תרג ב לחוג 793,722. תרג ג לחוג ‎722‏. שעור א לחוג ‎716‏,‎722‏,‎793‏ ולמסלול ‎2516‏,‎2522‏. תרג א לחוג ‎716‏,‎793‏. תרג ב לחוג ‎722‏ ולמסלול ‎2516‏,‎2522‏.
71032
פיזיקה ב (מורחב)
החוג הנותן: ביוכימיה ומדעי המזון נ"ז: 6 ש"ש: 84 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: מבחן ממוחשב בבית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 8:15 10:00 חדר 10 ב' ד"ר אביגיל קנר, ד"ר אביגיל קנר
שעור א ה 11:15 13:00 חדר 10 ב' ד"ר אביגיל קנר, ד"ר אביגיל קנר
תרגיל א ד 14:15 16:00 אולם 15 ב' מר דורון קם
תרגיל ב ד 10:15 12:00 אולם זימן ב' מר עפרי זוסמן
תרגיל ג ד 14:15 16:00 חדר 9 ב' מר עפרי זוסמן
שעור לחוג 722,716. תרג א לחוג 722. תרג ב לחוג 716. תרג ג לחוג ‎722‏. שעור א לחוג ‎716‏,‎722‏,‎793‏ ולמסלול ‎2516‏,‎2522‏. תרג א לחוג ‎722‏,‎793‏ ולמסלול ‎2522‏. תרג ב לחוג ‎716‏ ולמסלול ‎2516‏.
71044
ביולוגיה של הצמח
החוג הנותן: ביוכימיה ומדעי המזון נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ד 10:15 12:00 אולם אריוביץ 20 ב' פרופ נעמי אורי
שעור א לחוג ‎712‏,‎717‏,‎718‏,‎722‏,‎793‏,‎794‏,‎795‏ ולמסלול ‎2512‏,‎2517‏,‎2518‏,‎2522‏,‎2618‏.
71066
עקרונות בכימיה אורגנית א'
החוג הנותן: ביוכימיה ומדעי המזון נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 13:15 15:00 אולם 11 א' ד"ר אלי רוכלין, ד"ר אלי רוכלין
שעור א ד 16:15 18:00 אולם 11 א' ד"ר אלי רוכלין, ד"ר אלי רוכלין
שעור ב ג 15:15 17:00 אולם 11 א' ד"ר אלי רוכלין, ד"ר אלי רוכלין
שעור ב ד 8:15 10:00 אולם זימן א' ד"ר אלי רוכלין, ד"ר אלי רוכלין
תרגיל א ג 17:15 19:00 חדר 8 א' גב טל שטרן באואר, ד"ר אלי רוכלין
תרגיל ב ב 13:15 15:00 חדר 101 א' גב טל שטרן באואר
תרגיל ג ג 11:15 13:00 חדר 1 א' גב יעל בלו
תרגיל ד ג 11:15 13:00 יק"א 20 א' גב טל שטרן באואר
תרגיל ה ב 11:15 13:00 חדר 1 א' גב טל שטרן באואר
תרגיל ו ה 10:15 12:00 אולם 15 א' גב יעל בלו
תרגיל ז א 10:15 12:00 חדר 101 א' גב יעל בלו
תרגיל ח ב 16:15 18:00 חדר 2 א' גב טל שטרן באואר
תרגיל ט ג 13:15 15:00 יק"א 20 א' גב טל שטרן באואר
תרגיל י ב 13:15 15:00 חדר 109 א' גב יעל בלו
תרגיל יא ג 13:15 15:00 חדר 101 א' גב יעל בלו
תרגיל יב א 12:15 14:00 אתרוג א' גב יעל בלו
הקורס ינתן החל מהשבוע השביעי לסמסטר. תרג ו לחוג ‎716‏. שעור ב לחוג ‎712‏,‎718‏,‎794‏. תרג יב לחוג ‎712‏. תרג ז לחוג ‎712‏. תרג ח לחוג ‎712‏,‎794‏. תרג ט לחוג ‎718‏,‎794‏. תרג י לחוג ‎715‏,‎791‏,‎792‏ ולמסלול ‎2515‏. תרג יא לחוג ‎718‏ ולמסלול ‎2518‏. שעור א לחוג ‎710‏,‎715‏,‎716‏,‎722‏,‎791‏,‎792‏,‎793‏,‎795‏ ולמסלול ‎2510‏,‎2512‏,‎2515‏,‎2516‏,‎2517‏,‎2518‏,‎2522‏. תרג א לחוג ‎710‏. תרג ב לחוג ‎710‏ ולמסלול ‎2510‏,‎2516‏,‎2522‏. תרג ג לחוג ‎722‏. תרג ד לחוג ‎722‏,‎793‏ ולמסלול ‎2512‏. תרג ה לחוג ‎722‏.
71067
עקרונות בכימיה אורגנית ב'
החוג הנותן: ביוכימיה ומדעי המזון נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור, תרגיל ומעבדה סמסטר: ב' סוג הבחינה: מבחן ממוחשב בבית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 8:15 10:00 אולם אריוביץ 20 ב' ד"ר צבי חיוקה
שעור ב ג 8:15 10:00 אולם אריוביץ 20 ב' ד"ר צבי חיוקה
תרגיל א ה 12:15 13:00 חדר 101 ב' ד"ר צבי חיוקה, גב ספיר נחום טויזר
תרגיל ב ה 12:15 13:00 חדר 106 ב' גב מיטל כהן אור
תרגיל ג ה 11:15 12:00 אולם אריוביץ 20 ב' גב ספיר נחום טויזר
תרגיל ד ד 11:15 12:00 חדר 8 ב' גב מיטל כהן אור
תרגיל ה ג 13:15 14:00 חדר 1 ב' גב מיטל כהן אור
תרגיל ו ג 10:15 11:00 חדר 108 ב' גב ספיר נחום טויזר
תרגיל ז ג 10:15 11:00 אתרוג ב' מר איתן מרגוליס
תרגיל ח ד 13:15 14:00 חדר 3 ב' מר איתן מרגוליס
תרגיל ט ד 13:15 14:00 חדר 6 ב' גב ספיר נחום טויזר
תרגיל י ג 14:15 15:00 חדר 102 ב' מר איתן מרגוליס, ד"ר צבי חיוקה
תרגיל יא ג 15:15 16:00 חדר 106 ב' מר איתן מרגוליס
תרגיל יב ב 14:15 15:00 חדר 106 ב' מר איתן מרגוליס
תרגיל יג ד 13:15 14:00 אתרוג ב' גב מיטל כהן אור
תרגיל יד ה 13:15 14:00 חדר 3 ב' גב מיטל כהן אור
מעבדה א א 9:15 12:00 מע' 21 ב' גב אבישג יהודה
מעבדה ב א 9:15 12:00 מע' 22 ב' גב אופל חתם
מעבדה ג א 9:15 12:00 מע' 21 ב' גב גל כהן
מעבדה ד ג 8:15 11:00 מע' 21 ב' גב אבישג יהודה
מעבדה ה ג 8:15 11:00 מע' 22 ב' גב מריה מרטיננקו
מעבדה ו ג 8:15 11:00 מע' 21 ב' גב אופל חתם
מעבדה ז ג 8:15 11:00 מע' 22 ב' גב גל כהן
מעבדה ח ה 8:15 11:00 מע' 21 ב' גב אבישג יהודה
מעבדה ט ה 8:15 11:00 מע' 22 ב' גב מריה מרטיננקו
מעבדה י ה 8:15 11:00 מע' 21 ב' גב אופל חתם
מעבדה יא ה 8:15 11:00 מע' 22 ב' גב גל כהן
מעבדה יב ה 16:15 19:00 מע' 21 ב' גב מריה מרטיננקו
מעבדה יג ה 16:15 19:00 מע' 22 ב' ד"ר צבי חיוקה, גב אופל חתם
מעבדה יד ה 16:15 19:00 מע' 22 ב' ד"ר צבי חיוקה, גב גל כהן
המעבדות יחלו בשבוע שני מעב א לחוג ‎712‏ ולמסלול ‎2512‏. מעב ב לחוג ‎712‏. מעב ג לחוג ‎712‏. מעב ד לחוג ‎710‏. מעב ה לחוג ‎710‏. מעב ו לחוג ‎715‏,‎792‏. מעב ז לחוג ‎710‏,‎791‏. שעור ב לחוג ‎712‏,‎718‏,‎794‏,‎795‏ ולמסלול ‎2518‏. תרג ז לחוג ‎712‏. תרג ח לחוג ‎722‏,‎793‏. תרג ט לחוג ‎722‏,‎793‏ ולמסלול ‎2512‏,‎2522‏. תרג י לחוג ‎718‏. תרג יא לחוג ‎718‏. תרג יב לחוג ‎718‏,‎794‏. מעב יד לחוג ‎718‏. מעב ח לחוג ‎722‏. מעב ט לחוג ‎722‏,‎793‏ ולמסלול ‎2522‏. מעב י לחוג ‎715‏,‎722‏,‎795‏ ולמסלול ‎2515‏. מעב יא לחוג ‎716‏,‎795‏ ולמסלול ‎2516‏. מעב יב לחוג ‎718‏ ולמסלול ‎2510‏,‎2518‏. מעב יג לחוג ‎718‏,‎794‏ ולמסלול ‎2518‏. שעור א לחוג ‎710‏,‎715‏,‎716‏,‎722‏,‎791‏,‎792‏,‎793‏ ולמסלול ‎2510‏,‎2515‏,‎2516‏,‎2522‏. תרג א לחוג ‎710‏. תרג ב לחוג ‎710‏,‎791‏. תרג ג לחוג ‎715‏ ולמסלול ‎2510‏,‎2515‏. תרג ד לחוג ‎715‏,‎795‏ ולמסלול ‎2518‏. תרג ה לחוג ‎712‏. תרג ו לחוג ‎712‏. תרג יד לחוג ‎715‏,‎722‏,‎792‏. תרג יג לחוג ‎716‏.
71073
מעבדה בעקרונות הכימיה
החוג הנותן: ביוכימיה ומדעי המזון נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: מעבדה סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
מעבדה א א 9:15 12:00 מע' 201 א' ד"ר מרב סטי, גב לירון נלגס, גב ליאור פרי, גב דיאנה אבו חלקה, גב רוני סידס
מעבדה ב א 16:15 19:00 מע' 201 א' ד"ר מרב סטי, גב ליאור פרי, גב אופל חתם, גב נטלי בן עבו, גב דיאנה אבו חלקה
מעבדה ג ב 16:15 19:00 מע' 201 א' ד"ר מרב סטי, מר ירון בן שושן, גב אופל חתם, גב דיאנה אבו חלקה, גב ליאור פרי
מעבדה ד ג 8:15 11:00 מע' 201 א' גב איה בריל, גב ליאור פרי, גב נטלי בן עבו, גב רוני סידס
מעבדה ה ג 12:15 15:00 מע' 201 א' גב לירון נלגס, גב איה בריל, גב אופל חתם, גב נטלי בן עבו
מעבדה ו ג 16:15 19:00 מע' 201 א' גב ליאור פרי, גב דיאנה אבו חלקה, גב רוני סידס, גב אופל חתם
מעבדה ז ד 12:15 15:00 מע' 201 א' ד"ר מרב סטי, גב לירון נלגס, גב איה בריל, גב ליאור פרי, גב נטלי בן עבו
מעבדה ח ד 15:15 18:00 מע' 201 א' ד"ר מרב סטי, גב לירון נלגס, גב איה בריל, גב ליאור פרי, גב רוני סידס
.המעבדה תחל בשבוע חמישי של הסמסטר לו"ז יתפרסם במודל. מעב ז לחוג ‎712‏,‎715‏,‎792‏,‎795‏ ולמסלול ‎2512‏,‎2518‏. מעב א לחוג ‎716‏,‎722‏,‎793‏ ולמסלול ‎2516‏,‎2522‏. מעב ב לחוג ‎710‏,‎718‏,‎794‏ ולמסלול ‎2510‏,‎2515‏,‎2518‏. מעב ג לחוג ‎722‏,‎793‏ ולמסלול ‎2522‏. מעב ד לחוג ‎710‏ ולמסלול ‎2510‏. מעב ה לחוג ‎712‏. מעב ו לחוג ‎715‏,‎792‏. מעב ח לחוג ‎718‏.
71074
עקרונות הכימיה
החוג הנותן: ביוכימיה ומדעי המזון נ"ז: 7 ש"ש: 98 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 14:15 16:00 אולם 11 א' ד"ר מרב סטי, ד"ר מרב סטי
שעור א ג 8:15 11:00 אולם 11 א' ד"ר מרב סטי, ד"ר מרב סטי
שעור ב א 12:15 14:00 אולם 11 א' ד"ר מרב סטי, ד"ר מרב סטי
שעור ב ד 9:15 12:00 אולם אריוביץ 20 א' ד"ר מרב סטי, ד"ר מרב סטי
תרגיל א ה 12:15 14:00 חדר 10 א' ד"ר מרב סטי, מר אורן לוינגר
תרגיל ב ה 12:15 14:00 מקלט א' גב יעל טל
תרגיל ג ה 12:15 14:00 אולם 15 א' גב מריה מרטיננקו
תרגיל ד ג 11:15 13:00 חדר 10 א' ד"ר מרב סטי, גב הדר קליין
תרגיל ה ג 11:15 13:00 חדר 9 א' מר ירון בן שושן
תרגיל ז ה 14:15 16:00 אולם 15 א' גב מריה מרטיננקו
תרגיל ח ה 14:15 16:00 יק"א 19 א' גב יעל טל
תרגיל ט ה 8:15 10:00 חדר 108 א' ד"ר מרב סטי, גב יעל טל
תרגיל י ה 10:15 12:00 חדר 9 א' מר אורן לוינגר
תרגיל יא ה 8:15 10:00 יק"א 19 א' גב הדר קליין
תרגיל יב ה 8:15 10:00 אתרוג א' גב מריה מרטיננקו
תרגיל יג ד 13:15 15:00 חדר 104 א' מר ירון בן שושן
תיגבור עקרונות הכימיה - החל מהשבוע השני - אולם 11 תרג יב לחוג ‎722‏,‎793‏. שעור א לחוג ‎712‏,‎718‏,‎794‏ ולמסלול ‎2512‏,‎2518‏. תרג א לחוג ‎712‏,‎795‏ ולמסלול ‎2512‏. תרג ב לחוג ‎712‏ ולמסלול ‎2518‏. תרג ג לחוג ‎712‏. תרג ד לחוג ‎718‏,‎794‏. תרג ה לחוג ‎718‏. שעור ב לחוג ‎710‏,‎715‏,‎716‏,‎717‏,‎722‏,‎791‏,‎792‏,‎793‏,‎795‏ ולמסלול ‎2510‏,‎2515‏,‎2516‏,‎2517‏,‎2522‏. תרג ז לחוג ‎710‏. תרג ח לחוג ‎710‏,‎791‏ ולמסלול ‎2510‏. תרג ט לחוג ‎716‏ ולמסלול ‎2516‏. תרג י לחוג ‎710‏,‎715‏,‎792‏ ולמסלול ‎2515‏. תרג יא לחוג ‎722‏ ולמסלול ‎2522‏. תרג יג לחוג ‎718‏.
71078
ביולוגיה של התא
החוג הנותן: ביוכימיה ומדעי המזון נ"ז: 3.5 ש"ש: 49 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 8:15 11:00 אולם אריוביץ 20 א' ד"ר אסף מוסקונה, פרופ מנחם מושליון
שעור ב ה 8:15 11:00 אולם אריוביץ 20 א' פרופ מנחם מושליון, ד"ר אסף מוסקונה
תרגיל א ה 16:15 17:00 אולם אריוביץ 20 א' ד"ר אסף מוסקונה, מר טל בן שלום, גב עדי יערן, גב יעל גרונוולד, מר עודד פרי טל
תרגיל ב ה 17:15 18:00 אולם אריוביץ 20 א' פרופ מנחם מושליון, מר טל בן שלום, גב עדי יערן, גב יעל גרונוולד, מר עודד פרי טל, ד"ר אסף מוסקונה
תרגיל ינתן אחת לשבועיים החל מהשבוע השני לסמסטר. תרג ב לחוג ‎710‏,‎715‏,‎716‏,‎717‏,‎722‏,‎791‏,‎792‏,‎795‏. תרג א לחוג ‎712‏,‎717‏,‎718‏,‎722‏,‎791‏,‎794‏,‎795‏ ולמסלול ‎2512‏,‎2515‏,‎2516‏,‎2522‏. שעור א לחוג ‎710‏,‎715‏,‎716‏,‎717‏,‎722‏,‎791‏,‎792‏,‎793‏ ולמסלול ‎2510‏,‎2515‏,‎2516‏,‎2522‏. שעור ב לחוג ‎712‏,‎717‏,‎718‏,‎794‏,‎795‏ ולמסלול ‎2512‏,‎2517‏,‎2518‏.
71445
מבוא למדעי המזון - עקרונות ותהליכים
החוג הנותן: ביוכימיה ומדעי המזון נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: מבחן ממוחשב בבית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 11:15 13:00 חדר 10 ב' פרופ עידו ברסלבסקי
שעור א לחוג ‎712‏,‎722‏,‎793‏ ולמסלול ‎2522‏.
לימודי חובת בחירה יש לבחור קורס אחד עד סוף התואר-קורסי אבני פינה מתחום מדעי החברה
53254
קולנוע אתנוגרפי
החוג הנותן: ביוכימיה ומדעי המזון נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א' פרופ תמר אלאור
קורס קורס מרוכז יתקיים בצמוד לפסטיבל הסרטים האנתרופולוגי, בחודש נובמבר. קורס "אבני פינה" – תחום חברה. קורס מרוכז, מתקיים בסינימטק ירושלים.
53258
קוראים עולם – ספר בראשית כמבוא לאנתרופולוגיה
החוג הנותן: ביוכימיה ומדעי המזון נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב' פרופ תמר אלאור
קורס מקוון. קורס "אבני פינה" – תחום חברה.
53260
ישראל: מדינה וחברה
החוג הנותן: ביוכימיה ומדעי המזון נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב


סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א' פרופ מיכל פרנקל, מר ארז מגור
הקורס כולל כתוביות בעברית וערבית. קורס מקוון. קורס "אבני פינה" – תחום חברה
54226
זכר ונקבה ברא אותם: מבטים ביקורתיים על המגדר והסדר החברתי - קורס מקוון
החוג הנותן: ביוכימיה ומדעי המזון נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א' פרופ תמר זילבר
הרשמה לקורס זה תתאפשר עד ל-5.11.19. קורס מקוון. קורס "אבני פינה" – תחום חברה. הרישום לקורס זה מחייב השתתפות פעילה (באמצעות אתר הקורס במודל) החל מהשבוע הראשון של הסמסטר. לא ניתן להירשם לקורס במהלך תקופת השינויים ולהשלים מאוחר יותר לצפייה בהרצאה לדוגמא: https://www.youtube.com/embed/KoHqiE4K2oY
56151
מוות, חופש והחיפוש אחר משמעות, מסע קיומי בעקבות האנושי - באדם ובפוליטיקה
החוג הנותן: ביוכימיה ומדעי המזון נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: מבחן ממוחשב בבית


סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב' גב גל-נור נטע
במקרה ובו לאור הנחיות משרד הבריאות לא תתאפשר בחינה בכיתה, תתקיים בחינה מקוונת. קורס מקוון. קורס "אבני פינה" – תחום חברה. פתוח גם לתלמידי מדע המדינה. הקורס מסתמך על הרצאות מצולמות של ד"ר אוריאל אבולוף ובהדרכתה של גב' נטע גל-נור. הבחינה תתקיים בקמפוסים ספרא ורחובות.
61867
משפט וחברה
החוג הנותן: ביוכימיה ומדעי המזון נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א' עו"ד מיכל קליין
קורס מקוון. קורס "אבני פינה" – תחום חברה. הבחינה תתקיים בקמפוסים הר הצופים ורחובות. הבחינה עשויה להתקיים באופן ממוחשב.
65503
יסודות מדעי ההתנהגות
החוג הנותן: ביוכימיה ומדעי המזון נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 9:15 12:00 חדר 3114 א' ד"ר מיכל שודל
שעור לחוג 795,729,717. שעור לחוג 717,729,795.
71082
ניהול משולב של שטחים פתוחים
החוג הנותן: ביוכימיה ומדעי המזון נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ה 14:15 16:00 אתרוג א' ד"ר יעל מנדליק
תרגיל א ה 16:15 17:00 אתרוג א' ד"ר יעל מנדליק, מר טהר רוט
מספר משתתפים מוגבל ל-30. יתקיימו שני סיורים בתאום עם המרצה, נוכחות חובה!
71733
ניהול השיווק
החוג הנותן: ביוכימיה ומדעי המזון נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ד 9:15 12:00 יק"א 19 א' פרופ אמיר היימן
שעור לחוג 710,715,717,718,722,729,795.
71741
מבוא לסוציולוגיה
החוג הנותן: ביוכימיה ומדעי המזון נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: מבחן ממוחשב בבית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ד 17:15 19:00 אולם 15 ב' ד"ר מיכל אסא-ענבר
השיעור ללא צילום!
וגם . קורסי אבני פינה מתחום מדעי הרוח- יש לבחור קורס אחד עד סוף התואר
15177
סוגיות פילוסופיות על החיים ומה שבתוכם: משמעות, אושר וערך
החוג הנותן: ביוכימיה ומדעי המזון נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 18:15 20:00 חדר 109 א' ד"ר שמעון אזולאי
קורס מתכנית "אבני פינה"- תחום רוח. הקורס מתקיים בקמפוס רחובות. אינו מיועד לתלמידי החוג לפילוסופיה.
17004
"פני משה" - דמויותיו של משה בראי ספרות עם ישראל
החוג הנותן: ביוכימיה ומדעי המזון נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: מבחן ממוחשב בבית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב' פרופ אביגדור שנאן, פרופ יאיר זקוביץ
קורס מתכנית "אבני פינה" - מקוון בתחום הרוח. הקורס סגור בפני תלמידי הר הצופים. המבחנים בקורס יתקיימו בקמפוסי ספרא ורחובות בלבד.
17172
השירה העברית החדשה: היסטוריה, פואטיקה ותרבות
החוג הנותן: ביוכימיה ומדעי המזון נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינת בית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א' פרופ אריאל הירשפלד
קורס מקוון. קורס "אבני פינה" – תחום רוח. סגור בפני תלמידי הר הצופים .
23317
תזמורת האוניברסיטה
החוג הנותן: ביוכימיה ומדעי המזון נ"ז: 2 ש"ש: 56 סוג: סדנה סמסטר: קורס שנתי סוג הבחינה: עבודה שוטפת

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
סדנה א ד 19:15 22:00 שנתי גב אניטה קמיאן
לפי הצורך ייערכו חזרות נוספות לקראת קונצרטים. יתקיימו מבחני כניסה. הקורס יתקיים בבית ברטר, קמפוס א. ספרא, גבעת רם. קורס "אבני פינה" – תחום רוח.
23334
מבאך ועד הביטלס: מוסיקה בתרבות המערבית - רחובות
החוג הנותן: ביוכימיה ומדעי המזון נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 12:15 14:00 יק"א 20 א' ד"ר נעמה רמות
קורס "אבני פינה" – תחום רוח. הקורס מתקיים בקמפוס רחובות. *** לא פתוח לתלמידים שלמדו את קורסים מס' 30112, 30111, 23330 בשנים עברו.
24305
הנצרות הקדומה והקשרה היהודי-בשורות ומעשי השליחים
החוג הנותן: ביוכימיה ומדעי המזון נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב' ד"ר סרג' רוזר
קורס מתכנית "אבני פינה" - מקוון בתחום הרוח. הקורס סגור בפני תלמידי הר הצופים."
43404
תולדות התפתחות האדם והתשתית הביולוגית
החוג הנותן: ביוכימיה ומדעי המזון נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: מבחן ממוחשב בבית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ותרגיל א ב' פרופ אנה בלפר-כהן
*קורס מתכנית "אבני פינה" - תחום רוח. יינתן במסגרת מקוונת באוניברסיטה העברית בפלטפורמת Moodle והוא פתוח לכל תלמידי האוניברסיטה החייבים באבני פינה מתחום הרוח. *הקורס אינו מיועד לתלמידי הפקולטה למדעי הרוח ולא לקמפוס הר הצופים.
65537
שפה ותרבות צרפתית
החוג הנותן: ביוכימיה ומדעי המזון נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור סמסטר: קורס שנתי סוג הבחינה: פרויקט

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 11:15 13:00 חדר 1 א' ד"ר אביטל וקנין, ד"ר אביטל וקנין
שעור א ג 11:15 13:00 חדר 3 ב' ד"ר אביטל וקנין, ד"ר אביטל וקנין
71273
מחברה מתועשת לחברה דיגיטלית
החוג הנותן: ביוכימיה ומדעי המזון נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 13:15 15:00 אולם 15 ב' פרופ עודד היילברונר
שנה ב'
לימודי חובה להלן טבלת קורסי חובה המדגימה מהלך אופטימאלי של לימודים בחוג. חריגה מרצף לימודים מומלץ המתפרס על פני שישה סמסטרים, עלולה לשבש את מהלך הלימודים הסדיר ואף להיות כרוכה בהוצאות נוספות .
65212
אנטומיה ופיזיולוגיה של האדם
החוג הנותן: ביוכימיה ומדעי המזון נ"ז: 6 ש"ש: 84 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 10:15 13:00 אולם 11 א' פרופ אפרת מונסונגו-אורנן, פרופ אפרת מונסונגו-אורנן, ד"ר אורלי ליבני, ד"ר אורלי ליבני
שעור א ה 9:15 12:00 אולם 11 א' פרופ אפרת מונסונגו-אורנן, פרופ אפרת מונסונגו-אורנן, ד"ר אורלי ליבני, ד"ר אורלי ליבני
65214
תזונת האדם
החוג הנותן: ביוכימיה ומדעי המזון נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: מבחן ממוחשב בבית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 10:15 12:00 אולם 11 ב' ד"ר שלי רחמן אלבוים, ד"ר שלי רחמן אלבוים
שעור א ג 14:15 15:00 אולם 11 ב' ד"ר שלי רחמן אלבוים, ד"ר שלי רחמן אלבוים
תרגיל א ג 15:15 16:00 אולם 11 ב' גב ז'אנה זרצקי
תרגיל ב ג 15:15 16:00 חדר 8 ב' גב דנה גלעד
תרגיל ג ג 15:15 16:00 חדר 5 ב' מר גיל זנדני
תרגיל ד ג 15:15 16:00 חדר 3 ב' גב מריה טרבין
לו"ז מפורט של השיעורים והתרגילים יחולק בשיעור הראשון
65648
תזונת האדם - מיקרונוטריינטים
החוג הנותן: ביוכימיה ומדעי המזון נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: מבחן ממוחשב בבית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 16:15 18:00 אולם 11 ב' גב ענבל שגב מילבר, גב ענבל שגב מילבר
שעור א ה 16:15 18:00 אולם 11 ב' גב ענבל שגב מילבר, גב ענבל שגב מילבר
שעור א לחוג ‎712‏,‎722‏,‎793‏.
71012
יסודות הגנטיקה
החוג הנותן: ביוכימיה ומדעי המזון נ"ז: 5 ש"ש: 70 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 13:15 15:00 אולם אריוביץ 20 א' ד"ר עידן עפרוני, ד"ר עידן עפרוני, פרופ נעמי אורי, פרופ נעמי אורי
שעור א ג 8:15 10:00 אולם אריוביץ 20 א' ד"ר עידן עפרוני, ד"ר עידן עפרוני, פרופ נעמי אורי, פרופ נעמי אורי
תרגיל א ה 13:15 14:00 חדר 8 א' מר מתן לוי
תרגיל ב ה 14:15 15:00 חדר 10 א' ד"ר עידן עפרוני, מר רום תרשיש
תרגיל ג ג 10:15 11:00 חדר 9 א' מר איתי כהן
תרגיל ד ג 11:15 12:00 אולם אריוביץ 20 א' פרופ נעמי אורי, מר אלון ישראלי
תרגיל ה ג 11:15 12:00 חדר 5 א' מר איתי כהן
תרגיל ו ה 13:15 14:00 חדר 9 א' מר רום תרשיש
תרגיל ז ה 13:15 14:00 א' מר רום תרשיש
תרגיל ח ג 14:15 15:00 חדר 3114 א' גב שני דורון
תרגיל ט ג 13:15 14:00 חדר 8 א' גב שני דורון
השיעור יינתן במעגל סגור ויועבר מאולם איריוביץ לחדר 9 בניין קנדי לי תרג יא לחוג ‎710‏,‎715‏ ולמסלול ‎2515‏. שעור א לחוג ‎710‏,‎712‏,‎715‏,‎718‏,‎722‏,‎791‏,‎792‏,‎793‏,‎794‏,‎795‏ ולמסלול ‎2610‏,‎2615‏,‎2618‏. תרג א לחוג ‎718‏,‎794‏. תרג ב לחוג ‎718‏ ולמסלול ‎2518‏. תרג ג לחוג ‎718‏. תרג ד לחוג ‎712‏,‎795‏. תרג ה לחוג ‎712‏ ולמסלול ‎2512‏. תרג ו לחוג ‎712‏. תרג ז לחוג ‎722‏,‎793‏ ולמסלול ‎2522‏. תרג י לחוג ‎710‏. תרג ח לחוג ‎722‏. תרג ט לחוג ‎710‏,‎791‏ ולמסלול ‎2510‏.
71024
כימיה פיזיקלית
החוג הנותן: ביוכימיה ומדעי המזון נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 13:15 15:00 חדר 8 א' פרופ יעל מישאל
תרגיל א ג 10:15 12:00 מי תהום א' פרופ יעל מישאל, גב חן דיין
תרגיל ב ב 15:15 17:00 חדר 8 א' מר אור ליטיג
תרגיל ג ג 15:15 17:00 חדר 8 א' מר אור ליטיג
שעור לחוג 793,722,716. תרג א לחוג 793,722. תרג ב לחוג 716. תרג ג לחוג ‎722‏. שעור א לחוג ‎716‏,‎722‏,‎793‏. תרג א לחוג ‎722‏,‎793‏. תרג ב לחוג ‎716‏.
71056
מיקרוביולוגיה כללית
החוג הנותן: ביוכימיה ומדעי המזון נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור ומעבדה סמסטר: ב' סוג הבחינה: מבחן ממוחשב בבית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 12:15 14:00 אולם אריוביץ 20 ב' פרופ אדוארד יורקביץ, ד"ר יונתן פרידמן, ד"ר יעל הלמן
שעור ב ב 12:15 14:00 אולם זימן ב' ד"ר יונתן פרידמן, פרופ אדוארד יורקביץ, ד"ר יעל הלמן
מעבדה א ד 10:15 14:00 מע' 3 ב' ד"ר יעל הלמן, גב שירי טופמן, גב ענבל פולין, גב יעל בלו, מר נתאי מרוז
מעבדה ב ד 15:15 19:00 מע' 3 ב' ד"ר יונתן פרידמן, גב גל ששון, גב נעמה שטרצר, גב יאנה בייזמן מגן, מר נמרוד נחמיאס
מעבדה ג ה 10:15 14:00 מע' 3 ב' פרופ אדוארד יורקביץ, גב שירי טופמן, גב נעמה שטרצר, מר נתאי מרוז, מר נמרוד נחמיאס
מעבדה ד ד 10:15 14:00 מע' 3 ב' ד"ר יעל הלמן, גב נעמה שטרצר, גב יאנה בייזמן מגן, גב ענבל פולין, גב יעל בלו
מעבדה ה ד 15:15 19:00 מע' 3 ב' ד"ר יונתן פרידמן, גב גל ששון, גב ענבל פולין, גב יעל בלו, מר נתאי מרוז
מעבדה ו ה 10:15 14:00 מע' 3 ב' פרופ אדוארד יורקביץ, גב שירי טופמן, גב גל ששון, גב יאנה בייזמן מגן, מר נמרוד נחמיאס
יתכנו שינויים בקבוצות מעבדה הרישום הסופי יקבע על ידי מזכירות הוראה בהתאם להתאמה בין מספר התלמידים לתפוסת המעבדה ( הודעה על כך תצא בנפרד). קבוצה א,ב,ג, מחזור א' ישתתפו במעבדה בשבעת השבועות הראשונים לסמסטר קבוצות , ד' ה' ו' מחזור ב' יתקיים בשבעת השבועות האחרונים של הסמסטר . שעור ב לחוג ‎712‏,‎715‏,‎716‏. שעור א לחוג ‎710‏,‎718‏,‎722‏,‎791‏,‎792‏,‎793‏,‎794‏,‎795‏. מעב א לחוג ‎715‏,‎716‏,‎718‏,‎792‏. מעב ב לחוג ‎710‏,‎712‏. מעב ג לחוג ‎722‏. מעב ד לחוג ‎718‏,‎793‏,‎794‏. מעב ה לחוג ‎710‏,‎791‏. מעב ו לחוג ‎712‏,‎793‏.
71065
מבוא לביולוגיה מולקולרית
החוג הנותן: ביוכימיה ומדעי המזון נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 12:15 14:00 אולם אריוביץ 20 א' פרופ שי מורין, ד"ר גלית איקטיימן
שעור ב ד 9:15 11:00 חדר 10 א' פרופ שי מורין, ד"ר גלית איקטיימן
תרגיל א ג 14:15 15:00 אולם אריוביץ 20 א' ד"ר גלית איקטיימן, מר שירן בן-זאב
תרגיל ב ג 14:15 15:00 חדר 8 א' פרופ שי מורין, מר עופר אידלין הררי
תרגיל ג ג 14:15 15:00 חדר 2 א' גב ריטה שוכמכר, פרופ שי מורין
תרגיל ד ד 11:15 12:00 חדר 10 א' גב ירין עקנין
תרגיל ה ד 11:15 12:00 חדר 8 א' גב אלה תדמור
תרגיל ו ג 14:15 15:00 חדר 10 א' מר אלעד שרון
רישום תלמידי מוסמך ודוקטור באישור המרצה בלבד. תרג ה לחוג ‎710‏,‎715‏,‎791‏,‎792‏. תרג ו לחוג ‎712‏,‎718‏,‎722‏,‎793‏,‎795‏. שעור א לחוג ‎712‏,‎718‏,‎722‏,‎793‏,‎794‏,‎795‏. שעור ב לחוג ‎710‏,‎715‏,‎791‏,‎792‏. תרג א לחוג ‎712‏,‎718‏,‎722‏,‎793‏,‎794‏,‎795‏. תרג ב לחוג ‎712‏,‎718‏,‎722‏,‎793‏,‎794‏,‎795‏. תרג ג לחוג ‎712‏,‎718‏,‎722‏,‎793‏,‎794‏,‎795‏. תרג ד לחוג ‎710‏,‎715‏,‎791‏,‎792‏.
71080
ביוכימיה
החוג הנותן: ביוכימיה ומדעי המזון נ"ז: 5 ש"ש: 70 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 10:15 12:00 אולם זימן א' פרופ אורן פרוי, פרופ אורן פרוי, ד"ר אורן שינברג, ד"ר אורן שינברג
שעור א ד 10:15 12:00 אולם 11 א' פרופ אורן פרוי, פרופ אורן פרוי, ד"ר אורן שינברג, ד"ר אורן שינברג
תרגיל א א 15:15 18:00 חדר 2 א' פרופ אורן פרוי, גב מעיין פרייברג
תרגיל ב א 15:15 18:00 חדר 2 א' גב מעיין פרייברג
תרגיל ג א 15:15 18:00 מקלט א' פרופ אורן פרוי, גב עדי שפייזר
תרגיל ד א 15:15 18:00 מקלט א' גב שלי גריס-פישהיימר, גב עדי שפייזר
תרגיל ה ב 15:15 18:00 יק"א 19 א' גב שלי גריס-פישהיימר
תרגיל ו ב 15:15 18:00 יק"א 20 א' גב עדי שפייזר
שיעור א' בסמסטר א' לתלמידי שנה ב',שיעור ב' לתלמידי שנה א' . התרגילים והמעבדות יתקיימו לסרוגין ( שבוע מעבדה ואחר כך תרגיל על אותה משבצת זמן ) יתפרסם לו"ז במודל על כל מועדי המעבדות והתרגילים תרג ה לחוג ‎722‏. תרג ו לחוג ‎722‏,‎793‏. שעור א לחוג ‎712‏,‎722‏,‎793‏. תרג א לחוג ‎712‏. תרג ב לחוג ‎712‏. תרג ג לחוג ‎712‏. תרג ד לחוג ‎712‏,‎722‏.
71081
מעבדה בביוכימיה
החוג הנותן: ביוכימיה ומדעי המזון נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: מעבדה סמסטר: א' או ב' סוג הבחינה: מעבדה

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
מעבדה א א 15:15 19:00 מע' 21 א' ד"ר עידו גולדשטיין, גב נגה קורנפלד, מר שי שמש
מעבדה ב א 15:15 19:00 מע' 22 א' גב נגה קורנפלד, מר שי שמש, ד"ר עידו גולדשטיין
מעבדה ג א 15:15 19:00 מע' 21 א' גב רוני סידס, גב לירון נלגס, ד"ר עידו גולדשטיין
מעבדה ד א 15:15 19:00 מע' 22 א' גב רוני סידס, גב לירון נלגס, ד"ר עידו גולדשטיין
מעבדה ה ב 15:15 19:00 מע' 21 א' גב נגה קורנפלד, מר שי שמש, ד"ר עידו גולדשטיין
מעבדה ו ב 15:15 19:00 מע' 22 א' גב עדי לוי בן שבת, גב רוני סידס, ד"ר עידו גולדשטיין
מעב ו לחוג ‎722‏,‎793‏. מעב ה לחוג ‎722‏. מעב א לחוג ‎712‏. מעב ב לחוג ‎712‏. מעב ג לחוג ‎712‏. מעב ד לחוג ‎712‏,‎722‏,‎793‏.
71251
מבוא להיסטוריה ולפילוסופיה של המדע
החוג הנותן: ביוכימיה ומדעי המזון נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: מבחן ממוחשב בבית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 17:15 19:00 אולם 11 ב' מר נתנאל קופפר
שעור ב ג 17:15 19:00 אולם 11 ב' מר נתנאל קופפר
שעור א לחוג ‎710‏,‎712‏,‎715‏,‎716‏,‎718‏,‎729‏,‎791‏,‎792‏,‎794‏,‎795‏ ולמסלול ‎2515‏,‎2516‏. שעור ב לחוג ‎716‏,‎722‏,‎793‏ ולמסלול ‎2512‏,‎2516‏.
71428
אנליזה של מזון
החוג הנותן: ביוכימיה ומדעי המזון נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ד 8:15 10:00 חדר 9 א' פרופ זהר כרם
71429
מעבדה בכימיה ואנליזה של מזון
החוג הנותן: ביוכימיה ומדעי המזון נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: מעבדה סמסטר: ב' סוג הבחינה: מעבדה

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
מעבדה א ד 9:15 12:00 מע' 21 ב' פרופ זהר כרם, גב יונית מסטיץ, גב ילנה גוטמן, גב ספיר נחום טויזר, גב מריאנה אנוסוב
71430
כימיה וביוכימיה של מזון
החוג הנותן: ביוכימיה ומדעי המזון נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 9:15 12:00 אולם זימן ב' פרופ יוסף קנר
לימודי חובת בחירה . יש לבחור קורס אחד עד סוף התואר-קורסי אבני פינה מתחום מדעי החברה
53254
קולנוע אתנוגרפי
החוג הנותן: ביוכימיה ומדעי המזון נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א' פרופ תמר אלאור
קורס קורס מרוכז יתקיים בצמוד לפסטיבל הסרטים האנתרופולוגי, בחודש נובמבר. קורס "אבני פינה" – תחום חברה. קורס מרוכז, מתקיים בסינימטק ירושלים.
53258
קוראים עולם – ספר בראשית כמבוא לאנתרופולוגיה
החוג הנותן: ביוכימיה ומדעי המזון נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב' פרופ תמר אלאור
קורס מקוון. קורס "אבני פינה" – תחום חברה.
53260
ישראל: מדינה וחברה
החוג הנותן: ביוכימיה ומדעי המזון נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב


סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א' פרופ מיכל פרנקל, מר ארז מגור
הקורס כולל כתוביות בעברית וערבית. קורס מקוון. קורס "אבני פינה" – תחום חברה
54226
זכר ונקבה ברא אותם: מבטים ביקורתיים על המגדר והסדר החברתי - קורס מקוון
החוג הנותן: ביוכימיה ומדעי המזון נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א' פרופ תמר זילבר
הרשמה לקורס זה תתאפשר עד ל-5.11.19. קורס מקוון. קורס "אבני פינה" – תחום חברה. הרישום לקורס זה מחייב השתתפות פעילה (באמצעות אתר הקורס במודל) החל מהשבוע הראשון של הסמסטר. לא ניתן להירשם לקורס במהלך תקופת השינויים ולהשלים מאוחר יותר לצפייה בהרצאה לדוגמא: https://www.youtube.com/embed/KoHqiE4K2oY
56151
מוות, חופש והחיפוש אחר משמעות, מסע קיומי בעקבות האנושי - באדם ובפוליטיקה
החוג הנותן: ביוכימיה ומדעי המזון נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: מבחן ממוחשב בבית


סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב' גב גל-נור נטע
במקרה ובו לאור הנחיות משרד הבריאות לא תתאפשר בחינה בכיתה, תתקיים בחינה מקוונת. קורס מקוון. קורס "אבני פינה" – תחום חברה. פתוח גם לתלמידי מדע המדינה. הקורס מסתמך על הרצאות מצולמות של ד"ר אוריאל אבולוף ובהדרכתה של גב' נטע גל-נור. הבחינה תתקיים בקמפוסים ספרא ורחובות.
61867
משפט וחברה
החוג הנותן: ביוכימיה ומדעי המזון נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א' עו"ד מיכל קליין
קורס מקוון. קורס "אבני פינה" – תחום חברה. הבחינה תתקיים בקמפוסים הר הצופים ורחובות. הבחינה עשויה להתקיים באופן ממוחשב.
65503
יסודות מדעי ההתנהגות
החוג הנותן: ביוכימיה ומדעי המזון נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 9:15 12:00 חדר 3114 א' ד"ר מיכל שודל
שעור לחוג 795,729,717. שעור לחוג 717,729,795.
71082
ניהול משולב של שטחים פתוחים
החוג הנותן: ביוכימיה ומדעי המזון נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ה 14:15 16:00 אתרוג א' ד"ר יעל מנדליק
תרגיל א ה 16:15 17:00 אתרוג א' ד"ר יעל מנדליק, מר טהר רוט
מספר משתתפים מוגבל ל-30. יתקיימו שני סיורים בתאום עם המרצה, נוכחות חובה!
71733
ניהול השיווק
החוג הנותן: ביוכימיה ומדעי המזון נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ד 9:15 12:00 יק"א 19 א' פרופ אמיר היימן
שעור לחוג 710,715,717,718,722,729,795.
71741
מבוא לסוציולוגיה
החוג הנותן: ביוכימיה ומדעי המזון נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: מבחן ממוחשב בבית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ד 17:15 19:00 אולם 15 ב' ד"ר מיכל אסא-ענבר
השיעור ללא צילום!
וגם . קורסי אבני פינה מתחום מדעי הרוח- יש לבחור קורס אחד עד סוף התואר
15177
סוגיות פילוסופיות על החיים ומה שבתוכם: משמעות, אושר וערך
החוג הנותן: ביוכימיה ומדעי המזון נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 18:15 20:00 חדר 109 א' ד"ר שמעון אזולאי
קורס מתכנית "אבני פינה"- תחום רוח. הקורס מתקיים בקמפוס רחובות. אינו מיועד לתלמידי החוג לפילוסופיה.
17004
"פני משה" - דמויותיו של משה בראי ספרות עם ישראל
החוג הנותן: ביוכימיה ומדעי המזון נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: מבחן ממוחשב בבית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב' פרופ אביגדור שנאן, פרופ יאיר זקוביץ
קורס מתכנית "אבני פינה" - מקוון בתחום הרוח. הקורס סגור בפני תלמידי הר הצופים. המבחנים בקורס יתקיימו בקמפוסי ספרא ורחובות בלבד.
17172
השירה העברית החדשה: היסטוריה, פואטיקה ותרבות
החוג הנותן: ביוכימיה ומדעי המזון נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינת בית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א' פרופ אריאל הירשפלד
קורס מקוון. קורס "אבני פינה" – תחום רוח. סגור בפני תלמידי הר הצופים .
23317
תזמורת האוניברסיטה
החוג הנותן: ביוכימיה ומדעי המזון נ"ז: 2 ש"ש: 56 סוג: סדנה סמסטר: קורס שנתי סוג הבחינה: עבודה שוטפת

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
סדנה א ד 19:15 22:00 שנתי גב אניטה קמיאן
לפי הצורך ייערכו חזרות נוספות לקראת קונצרטים. יתקיימו מבחני כניסה. הקורס יתקיים בבית ברטר, קמפוס א. ספרא, גבעת רם. קורס "אבני פינה" – תחום רוח.
23334
מבאך ועד הביטלס: מוסיקה בתרבות המערבית - רחובות
החוג הנותן: ביוכימיה ומדעי המזון נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 12:15 14:00 יק"א 20 א' ד"ר נעמה רמות
קורס "אבני פינה" – תחום רוח. הקורס מתקיים בקמפוס רחובות. *** לא פתוח לתלמידים שלמדו את קורסים מס' 30112, 30111, 23330 בשנים עברו.
24305
הנצרות הקדומה והקשרה היהודי-בשורות ומעשי השליחים
החוג הנותן: ביוכימיה ומדעי המזון נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב' ד"ר סרג' רוזר
קורס מתכנית "אבני פינה" - מקוון בתחום הרוח. הקורס סגור בפני תלמידי הר הצופים."
43404
תולדות התפתחות האדם והתשתית הביולוגית
החוג הנותן: ביוכימיה ומדעי המזון נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: מבחן ממוחשב בבית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ותרגיל א ב' פרופ אנה בלפר-כהן
*קורס מתכנית "אבני פינה" - תחום רוח. יינתן במסגרת מקוונת באוניברסיטה העברית בפלטפורמת Moodle והוא פתוח לכל תלמידי האוניברסיטה החייבים באבני פינה מתחום הרוח. *הקורס אינו מיועד לתלמידי הפקולטה למדעי הרוח ולא לקמפוס הר הצופים.
65537
שפה ותרבות צרפתית
החוג הנותן: ביוכימיה ומדעי המזון נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור סמסטר: קורס שנתי סוג הבחינה: פרויקט

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 11:15 13:00 חדר 1 א' ד"ר אביטל וקנין, ד"ר אביטל וקנין
שעור א ג 11:15 13:00 חדר 3 ב' ד"ר אביטל וקנין, ד"ר אביטל וקנין
71273
מחברה מתועשת לחברה דיגיטלית
החוג הנותן: ביוכימיה ומדעי המזון נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 13:15 15:00 אולם 15 ב' פרופ עודד היילברונר
וגם חובת בחירה א'. יש לבחור לפחות 2 נ"ז מהרשימה הבאה :
71017
תכנות מתמטי במאטלב
החוג הנותן: ביוכימיה ומדעי המזון נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ד 17:15 20:00 כתת מחשב 16 ב' ד"ר דוד דיין
תרגיל א ד 20:15 21:00 כתת מחשב 16 ב' ד"ר דוד דיין
הגשת תרגילים היא חובה. התרגול הינו תרגיל רשות לל נ"ז
71137
תכנות בסיסי בפייתון
החוג הנותן: ביוכימיה ומדעי המזון נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' או ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ותרגיל א א 17:15 21:00 כתת מחשב 16 א' ד"ר לאה בורובוי, גב עיינה נטע
שעור ותרגיל ב ב 17:15 21:00 כתת מחשב 16 א' ד"ר לאה בורובוי, גב עיינה נטע
שעור ותרגיל ג א 17:15 21:00 כתת מחשב 16 ב' ד"ר לאה בורובוי, גב עיינה נטע
שעור ותרגיל ד ב 17:15 21:00 כתת מחשב 16 ב' ד"ר לאה בורובוי, גב עיינה נטע
שעור ותרגיל ה ב' ד"ר לאה בורובוי, גב עיינה נטע
קבוצה ה' 2.9-15.9 נלמד בכיתת מחשב 16 שות א לחוג ‎710‏,‎715‏,‎716‏,‎717‏,‎722‏,‎791‏,‎792‏,‎793‏,‎794‏,‎795‏ ולמסלול ‎2510‏,‎2512‏,‎2515‏,‎2516‏,‎2517‏,‎2518‏,‎2522‏. שות ב לחוג ‎710‏,‎715‏,‎716‏,‎717‏,‎722‏ ולמסלול ‎2510‏,‎2512‏,‎2515‏,‎2516‏,‎2517‏,‎2518‏,‎2522‏. שות ג לחוג ‎710‏,‎715‏,‎716‏,‎717‏,‎722‏ ולמסלול ‎2510‏,‎2512‏,‎2515‏,‎2516‏,‎2517‏,‎2518‏,‎2522‏. שות ד לחוג ‎710‏,‎715‏,‎716‏,‎717‏,‎718‏,‎722‏ ולמסלול ‎2510‏,‎2512‏,‎2515‏,‎2517‏,‎2518‏.
71739
משוואות דפרנציאליות שמושיות
החוג הנותן: ביוכימיה ומדעי המזון נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: מבחן ממוחשב בבית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 9:15 11:00 יק"א 20 ב' ד"ר יניב דביר
71744
מתמטיקה שימושית לתלמידי קרקע ומים
החוג הנותן: ביוכימיה ומדעי המזון נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 8:15 10:00 יק"א 20 א' ד"ר אנה גורביץ
תרגיל א ג 13:15 14:00 חדר 10 א' ד"ר אנה גורביץ
שעור לחוג 716. תרג לחוג 716.
71747
אלגברה ליניארית א'
החוג הנותן: ביוכימיה ומדעי המזון נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 10:15 12:00 9 א א' ד"ר גוני אורשן
תרגיל א א 12:15 13:00 9 א א' ד"ר גוני אורשן
תרג א לחוג ‎717‏,‎795‏. תרג ב לחוג ‎717‏,‎795‏.
וגם יש לבחור לפחות 10 נ"ז מרשימה זו. אם לקחת 3 נ"ז מרשימת קורסי חובה א'. ניתן לקחת 9 נ"ז.
65125
אנדוקרינולוגיה של האדם
החוג הנותן: ביוכימיה ומדעי המזון נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: מבחן ממוחשב בבית