החוג לכלכלת סביבה וניהול (717) - מסלול כלכלת סביבה וניהול מגמת שיווק - מחקרי
קורסי המסלול
תואר מוסמך
כלכלת סביבה וניהול מגמת שיווק - מחקרי (1777)
שנה א'
לימודי חובה
71105
כתיבה אקדמית דרך פיתוח חשיבה ביקורתית
החוג הנותן: כלכלת סביבה וניהול נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: א' או ב' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 10:15 12:00 חדר 108 א' ד"ר אביטל וקנין
שעור ב ה 9:15 11:00 יק"א 20 א' ד"ר אביטל וקנין
שעור ג א 11:15 13:00 יק"א 19 ב' ד"ר אביטל וקנין
שעור ד ד 13:15 15:00 חדר 102 ב' ד"ר אביטל וקנין
תינתן הנחיה אישית לתלמיד בתאום עם המרצה
71158
תאוריה מיקרו כלכלית
החוג הנותן: כלכלת סביבה וניהול נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 12:15 16:00 ח"ס כלכלה א' ד"ר ערן מנס
71159
תאוריה מקרו כלכלית
החוג הנותן: כלכלת סביבה וניהול נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 17:15 21:00 ח"ס כלכלה ב' פרופ אבי שמחון
71965
סטטיסטיקה רב-משתנית לשיווק וחקלאות
החוג הנותן: כלכלת סביבה וניהול נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 17:15 20:00 חדר 105 א' ד"ר דיצה בורשטיין
לשעבר קורס שיווק למתקדמים א'
71989
אקונומטריקה א'
החוג הנותן: כלכלת סביבה וניהול נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 14:15 16:00 ח"ס כלכלה א' ד"ר אברהם אבנשטיין, ד"ר אברהם אבנשטיין
שעור א ג 16:15 17:00 ח"ס כלכלה א' ד"ר אברהם אבנשטיין, ד"ר אברהם אבנשטיין
תרגיל א ג 17:15 18:00 ח"ס כלכלה א' ד"ר אברהם אבנשטיין
לימודי חובת בחירה על התלמיד לעמוד בדרישות של לפחות שלושה מבין הקורסים הבאים: סה"כ 9 נ"ז
71163
כלכלת הצמיחה והפיתוח
החוג הנותן: כלכלת סביבה וניהול נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 14:15 17:00 ח"ס כלכלה ב' ד"ר אברהם אבנשטיין
71183
כלכלת משאבי טבע למתקדמים
החוג הנותן: כלכלת סביבה וניהול נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינת בית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 9:15 12:00 ח"ס כלכלה ב' פרופ יעקב צור
71990
אקונומטריקה ב'
החוג הנותן: כלכלת סביבה וניהול נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: מבחן ממוחשב בבית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 10:15 13:00 חדר 103 ב' פרופ אייל קמחי
71993
מיבנה ענפי
החוג הנותן: כלכלת סביבה וניהול נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 11:15 14:00 חדר 105 ב' פרופ ישראל פינקלשטיין
73509
תורת המשחקים
החוג הנותן: כלכלת סביבה וניהול נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 13:15 16:00 חדר 103 ב' ד"ר גוני אורשן
וגם קורסי בחירה מומלצים- קורסים אלו נחשבים כקורסים עודפים ולא מקנים נ"ז בתכנית הלימודים. הרישום לקורסים אלו מתבצע באישור המנחה.
71124
כלכלת סביבה למתקדמים
החוג הנותן: כלכלת סביבה וניהול נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 11:15 14:00 ח"ס כלכלה א' פרופ עידו קן
הקורס יינתן בשפה האנגלית במידה ויירשמו סטודנטים זרים.
71138
תכנון ניסויים וסטטיסטיקה לתלמידי מחקר
החוג הנותן: כלכלת סביבה וניהול נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: מבחן ממוחשב בבית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 14:15 16:00 חדר 8 א' ד"ר דיצה בורשטיין, ד"ר דיצה בורשטיין
שעור א ד 12:15 14:00 כתת מחשב 16 א' ד"ר דיצה בורשטיין, ד"ר דיצה בורשטיין
מבחן אמצע יתקיים בשבוע השלישיבתאריך 10.11.19 בשעה 14:00 יק"א 19 שמור בין השעות 12-14 בימי ד' בנוסף לכיתת מחשב
71163
כלכלת הצמיחה והפיתוח
החוג הנותן: כלכלת סביבה וניהול נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 14:15 17:00 ח"ס כלכלה ב' ד"ר אברהם אבנשטיין
71959
חשיבה אסטרטגית וקבלת החלטות
החוג הנותן: כלכלת סביבה וניהול נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 9:15 12:00 ח"ס כלכלה א' פרופ אייל ארט
שנה ב'
לימודי חובה
71100
עבודת גמר
החוג הנותן: כלכלת סביבה וניהול נ"ז: 0 ש"ש: 0 סוג: שעור סמסטר: קורס שנתי סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א שנתי
71196
סמינר מחקרי א' בכלכלת סביבה וניהול
החוג הנותן: כלכלת סביבה וניהול נ"ז: 1 ש"ש: 14 סוג: סמינריון סמסטר: א' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
סמינריון א א 18:15 20:00 ח"ס כלכלה א' פרופ ישראל פינקלשטיין
סמינר תלמידים
71996
סמינר מחקרי ב' בכלכלת סביבה וניהול
החוג הנותן: כלכלת סביבה וניהול נ"ז: 1 ש"ש: 14 סוג: סמינריון סמסטר: א' או ב' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
סמינריון א א 16:15 18:00 ח"ס כלכלה א' פרופ אייל קמחי, ד"ר אוהד רוה
סמינריון ב א 16:15 18:00 ח"ס כלכלה ב' פרופ אייל קמחי, ד"ר אוהד רוה
לימודי חובת בחירה על התלמיד לעמוד בדרישות של לפחות שלושה מבין הקורסים הבאים: סה"כ 9 נ"ז
71163
כלכלת הצמיחה והפיתוח
החוג הנותן: כלכלת סביבה וניהול נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 14:15 17:00 ח"ס כלכלה ב' ד"ר אברהם אבנשטיין
71183
כלכלת משאבי טבע למתקדמים
החוג הנותן: כלכלת סביבה וניהול נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינת בית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 9:15 12:00 ח"ס כלכלה ב' פרופ יעקב צור
71990
אקונומטריקה ב'
החוג הנותן: כלכלת סביבה וניהול נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: מבחן ממוחשב בבית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 10:15 13:00 חדר 103 ב' פרופ אייל קמחי
71993
מיבנה ענפי
החוג הנותן: כלכלת סביבה וניהול נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 11:15 14:00 חדר 105 ב' פרופ ישראל פינקלשטיין
73509
תורת המשחקים
החוג הנותן: כלכלת סביבה וניהול נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 13:15 16:00 חדר 103 ב' ד"ר גוני אורשן
וגם קורסי בחירה מומלצים- קורסים אלו נחשבים כקורסים עודפים ולא מקנים נ"ז בתכנית הלימודים. הרישום לקורסים אלו מתבצע באישור המנחה.
71124
כלכלת סביבה למתקדמים
החוג הנותן: כלכלת סביבה וניהול נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 11:15 14:00 ח"ס כלכלה א' פרופ עידו קן
הקורס יינתן בשפה האנגלית במידה ויירשמו סטודנטים זרים.
71138
תכנון ניסויים וסטטיסטיקה לתלמידי מחקר
החוג הנותן: כלכלת סביבה וניהול נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: מבחן ממוחשב בבית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 14:15 16:00 חדר 8 א' ד"ר דיצה בורשטיין, ד"ר דיצה בורשטיין
שעור א ד 12:15 14:00 כתת מחשב 16 א' ד"ר דיצה בורשטיין, ד"ר דיצה בורשטיין
מבחן אמצע יתקיים בשבוע השלישיבתאריך 10.11.19 בשעה 14:00 יק"א 19 שמור בין השעות 12-14 בימי ד' בנוסף לכיתת מחשב
71163
כלכלת הצמיחה והפיתוח
החוג הנותן: כלכלת סביבה וניהול נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 14:15 17:00 ח"ס כלכלה ב' ד"ר אברהם אבנשטיין
71959
חשיבה אסטרטגית וקבלת החלטות
החוג הנותן: כלכלת סביבה וניהול נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 9:15 12:00 ח"ס כלכלה א' פרופ אייל ארט