החוג למדעי הקרקע והמים (716) - מסלול מדעי הקרקע והמים
קורסי המסלול
תואר בוגר
מדעי הקרקע והמים (1610)
שנה א'
לימודי חובה להלן טבלת קורסי חובה המדגימה מהלך אופטימאלי של לימודים בחוג. חריגה מרצף לימודים מומלץ המתפרס על פני שישה סמסטרים, עלולה לשבש את מהלך הלימודים הסדיר ואף להיות כרוכה בהוצאות נוספות
71007
חדו"א I
החוג הנותן: מדעי הקרקע והמים נ"ז: 7 ש"ש: 98 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 12:15 15:00 אולם 15 א' ד"ר אנה גורביץ, ד"ר אנה גורביץ
שעור א ג 15:15 17:00 אולם 15 א' ד"ר אנה גורביץ, ד"ר אנה גורביץ
שעור ב ב 12:15 15:00 חדר 10 א' ד"ר יבסיי קוסמן, ד"ר יבסיי קוסמן
שעור ב ג 15:15 17:00 חדר 10 א' ד"ר יבסיי קוסמן, ד"ר יבסיי קוסמן
תרגיל א ג 17:15 19:00 אולם 11 א' מר אילן אלחנן
תרגיל ב ג 17:15 19:00 אולם 15 א' מר רז סלוצקי
תרגיל ג ה 14:15 16:00 חדר 106 א' מר אילן אלחנן
תרגיל ד ה 14:15 16:00 חדר 8 א' מר רז סלוצקי
שעור א לחוג ‎716‏,‎717‏,‎722‏,‎729‏,‎793‏,‎795‏. תרג א לחוג ‎716‏,‎717‏,‎722‏,‎729‏,‎795‏. תרג ד לחוג ‎716‏,‎722‏. תרג ב לחוג ‎716‏,‎717‏,‎722‏,‎729‏,‎793‏,‎795‏ ולמסלול ‎2510‏,‎2512‏,‎2515‏,‎2516‏,‎2517‏,‎2518‏,‎2522‏. שעור ב לחוג ‎716‏,‎717‏,‎722‏,‎729‏,‎793‏ ולמסלול ‎2510‏,‎2512‏,‎2515‏,‎2516‏,‎2517‏,‎2518‏,‎2522‏. תרג ג לחוג ‎716‏,‎722‏.
71014
חדו"א II למדעים הניסויים
החוג הנותן: מדעי הקרקע והמים נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: מבחן ממוחשב בבית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 10:15 13:00 חדר 10 ב' ד"ר יבסיי קוסמן
תרגיל א ה 14:15 15:00 חדר 8 ב' מר אילן אלחנן
תרגיל ב ג 13:15 14:00 חדר 3 ב' מר אילן אלחנן
תרגיל ג ה 15:15 16:00 חדר 102 ב' מר אילן אלחנן
שעור א לחוג ‎716‏,‎722‏,‎793‏ ולמסלול ‎2510‏,‎2512‏,‎2515‏,‎2516‏,‎2517‏,‎2518‏,‎2522‏. תרג א לחוג ‎722‏,‎793‏ ולמסלול ‎2522‏. תרג ב לחוג ‎716‏ ולמסלול ‎2510‏,‎2512‏,‎2515‏,‎2516‏,‎2522‏. תרג ג לחוג ‎722‏ ולמסלול ‎2518‏.
71025
מבוא להסתברות וסטטיסטיקה תיאורית
החוג הנותן: מדעי הקרקע והמים נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: מבחן ממוחשב בבית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ה 13:15 15:00 אולם 11 ב' ד"ר הדס דון-יחיא
תרגיל א ה 12:15 13:00 חדר 3 ב' ד"ר הדס דון-יחיא
תרגיל ב ה 16:15 17:00 חדר 101 ב' ד"ר הדס דון-יחיא
תרגיל ג א 13:15 14:00 ב' ד"ר הדס דון-יחיא
תרגיל ד ב 12:15 13:00 חדר 102 ב' ד"ר הדס דון-יחיא
תרגיל ה א 12:15 13:00 חדר 8 ב' ד"ר הדס דון-יחיא
תרגיל ו ה 15:15 16:00 חדר 103 ב' ד"ר הדס דון-יחיא
השיעור ינתן בשבוע אחד שעתיים ושבוע שני שעה אחת בלבד. התרגיל ינתן החל מהשבוע השני לסמסטר, מבחן אמצע יתקיים ב 19.6.20 בשעה 8:30 בכיתות המחשב 16+17+18 תרג ה לחוג ‎718‏. תרג ו לחוג ‎710‏,‎718‏,‎791‏ ולמסלול ‎2518‏. שעור א לחוג ‎710‏,‎715‏,‎716‏,‎718‏,‎791‏,‎792‏,‎794‏ ולמסלול ‎2510‏,‎2515‏,‎2516‏,‎2518‏. תרג א לחוג ‎710‏. תרג ב לחוג ‎715‏,‎792‏ ולמסלול ‎2510‏. תרג ג לחוג ‎716‏ ולמסלול ‎2516‏. תרג ד לחוג ‎710‏,‎716‏,‎794‏.
71031
פיזיקה א' (מורחב)
החוג הנותן: מדעי הקרקע והמים נ"ז: 6 ש"ש: 84 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 14:15 16:00 חדר 10 א' ד"ר יאיר מאו, ד"ר יאיר מאו
שעור א ד 13:15 15:00 חדר 10 א' ד"ר יאיר מאו, ד"ר יאיר מאו
תרגיל א ה 12:15 14:00 חדר 3114 א' ד"ר יאיר מאו, מר עפרי זוסמן
תרגיל ב ה 10:15 12:00 חדר 10 א' מר עפרי זוסמן
תרגיל ג ה 12:15 14:00 יק"א 19 א' מר דורון קם
שעור לחוג 793,722,716. תרג א לחוג 716. תרג ב לחוג 793,722. תרג ג לחוג ‎722‏. שעור א לחוג ‎716‏,‎722‏,‎793‏ ולמסלול ‎2516‏,‎2522‏. תרג א לחוג ‎716‏,‎793‏. תרג ב לחוג ‎722‏ ולמסלול ‎2516‏,‎2522‏.
71032
פיזיקה ב (מורחב)
החוג הנותן: מדעי הקרקע והמים נ"ז: 6 ש"ש: 84 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: מבחן ממוחשב בבית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 8:15 10:00 חדר 10 ב' ד"ר אביגיל קנר, ד"ר אביגיל קנר
שעור א ה 11:15 13:00 חדר 10 ב' ד"ר אביגיל קנר, ד"ר אביגיל קנר
תרגיל א ד 14:15 16:00 אולם 15 ב' מר דורון קם
תרגיל ב ד 10:15 12:00 אולם זימן ב' מר עפרי זוסמן
תרגיל ג ד 14:15 16:00 חדר 9 ב' מר עפרי זוסמן
שעור לחוג 722,716. תרג א לחוג 722. תרג ב לחוג 716. תרג ג לחוג ‎722‏. שעור א לחוג ‎716‏,‎722‏,‎793‏ ולמסלול ‎2516‏,‎2522‏. תרג א לחוג ‎722‏,‎793‏ ולמסלול ‎2522‏. תרג ב לחוג ‎716‏ ולמסלול ‎2516‏.
71048
מבוא למדעי הצמח – אנטומיה של צמחי הזרע
החוג הנותן: מדעי הקרקע והמים נ"ז: 5 ש"ש: 70 סוג: שעור ומעבדה סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 10:15 12:00 אולם 11 ב' ד"ר אפרת שפר, ד"ר עידן עפרוני
מעבדה א ג 13:15 16:00 מע' 11 ב' ד"ר עידן עפרוני, מר עומרי מועטסם, ד"ר אירית קונסנס, מר אמיר רודיך, מר דניס לוז'קובוי
מעבדה ב ד 10:15 13:00 מע' 11 ב' מר עומרי מועטסם, מר אמיר רודיך, גב סמדר צורי, מר אורי משה
מעבדה ג ד 14:15 17:00 מע' 11 ב' ד"ר אפרת שפר, מר דניס לוז'קובוי, גב סמדר צורי, מר אורי משה
המעבדות ינתנו במקביל גם במעבדה 12. תינתן מעבדת השלמה עבור תלמידי קרקע וכן עבור מי שלא עשה את המעבדה 71049 בתאריך 16.3.20 בין השעות 15-18 שעור א לחוג ‎710‏,‎715‏,‎716‏,‎791‏,‎792‏ ולמסלול ‎2510‏,‎2515‏,‎2516‏. מעב א לחוג ‎710‏,‎715‏,‎791‏,‎792‏. מעב ב לחוג ‎710‏,‎791‏ ולמסלול ‎2510‏,‎2515‏. מעב ג לחוג ‎716‏ ולמסלול ‎2516‏.
71066
עקרונות בכימיה אורגנית א'
החוג הנותן: מדעי הקרקע והמים נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 13:15 15:00 אולם 11 א' ד"ר אלי רוכלין, ד"ר אלי רוכלין
שעור א ד 16:15 18:00 אולם 11 א' ד"ר אלי רוכלין, ד"ר אלי רוכלין
שעור ב ג 15:15 17:00 אולם 11 א' ד"ר אלי רוכלין, ד"ר אלי רוכלין
שעור ב ד 8:15 10:00 אולם זימן א' ד"ר אלי רוכלין, ד"ר אלי רוכלין
תרגיל א ג 17:15 19:00 חדר 8 א' גב טל שטרן באואר, ד"ר אלי רוכלין
תרגיל ב ב 13:15 15:00 חדר 101 א' גב טל שטרן באואר
תרגיל ג ג 11:15 13:00 חדר 1 א' גב יעל בלו
תרגיל ד ג 11:15 13:00 יק"א 20 א' גב טל שטרן באואר
תרגיל ה ב 11:15 13:00 חדר 1 א' גב טל שטרן באואר
תרגיל ו ה 10:15 12:00 אולם 15 א' גב יעל בלו
תרגיל ז א 10:15 12:00 חדר 101 א' גב יעל בלו
תרגיל ח ב 16:15 18:00 חדר 2 א' גב טל שטרן באואר
תרגיל ט ג 13:15 15:00 יק"א 20 א' גב טל שטרן באואר
תרגיל י ב 13:15 15:00 חדר 109 א' גב יעל בלו
תרגיל יא ג 13:15 15:00 חדר 101 א' גב יעל בלו
תרגיל יב א 12:15 14:00 אתרוג א' גב יעל בלו
הקורס ינתן החל מהשבוע השביעי לסמסטר. תרג ו לחוג ‎716‏. שעור ב לחוג ‎712‏,‎718‏,‎794‏. תרג יב לחוג ‎712‏. תרג ז לחוג ‎712‏. תרג ח לחוג ‎712‏,‎794‏. תרג ט לחוג ‎718‏,‎794‏. תרג י לחוג ‎715‏,‎791‏,‎792‏ ולמסלול ‎2515‏. תרג יא לחוג ‎718‏ ולמסלול ‎2518‏. שעור א לחוג ‎710‏,‎715‏,‎716‏,‎722‏,‎791‏,‎792‏,‎793‏,‎795‏ ולמסלול ‎2510‏,‎2512‏,‎2515‏,‎2516‏,‎2517‏,‎2518‏,‎2522‏. תרג א לחוג ‎710‏. תרג ב לחוג ‎710‏ ולמסלול ‎2510‏,‎2516‏,‎2522‏. תרג ג לחוג ‎722‏. תרג ד לחוג ‎722‏,‎793‏ ולמסלול ‎2512‏. תרג ה לחוג ‎722‏.
71067
עקרונות בכימיה אורגנית ב'
החוג הנותן: מדעי הקרקע והמים נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור, תרגיל ומעבדה סמסטר: ב' סוג הבחינה: מבחן ממוחשב בבית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 8:15 10:00 אולם אריוביץ 20 ב' ד"ר צבי חיוקה
שעור ב ג 8:15 10:00 אולם אריוביץ 20 ב' ד"ר צבי חיוקה
תרגיל א ה 12:15 13:00 חדר 101 ב' ד"ר צבי חיוקה, גב ספיר נחום טויזר
תרגיל ב ה 12:15 13:00 חדר 106 ב' גב מיטל כהן אור
תרגיל ג ה 11:15 12:00 אולם אריוביץ 20 ב' גב ספיר נחום טויזר
תרגיל ד ד 11:15 12:00 חדר 8 ב' גב מיטל כהן אור
תרגיל ה ג 13:15 14:00 חדר 1 ב' גב מיטל כהן אור
תרגיל ו ג 10:15 11:00 חדר 108 ב' גב ספיר נחום טויזר
תרגיל ז ג 10:15 11:00 אתרוג ב' מר איתן מרגוליס
תרגיל ח ד 13:15 14:00 חדר 3 ב' מר איתן מרגוליס
תרגיל ט ד 13:15 14:00 חדר 6 ב' גב ספיר נחום טויזר
תרגיל י ג 14:15 15:00 חדר 102 ב' מר איתן מרגוליס, ד"ר צבי חיוקה
תרגיל יא ג 15:15 16:00 חדר 106 ב' מר איתן מרגוליס
תרגיל יב ב 14:15 15:00 חדר 106 ב' מר איתן מרגוליס
תרגיל יג ד 13:15 14:00 אתרוג ב' גב מיטל כהן אור
תרגיל יד ה 13:15 14:00 חדר 3 ב' גב מיטל כהן אור
מעבדה א א 9:15 12:00 מע' 21 ב' גב אבישג יהודה
מעבדה ב א 9:15 12:00 מע' 22 ב' גב אופל חתם
מעבדה ג א 9:15 12:00 מע' 21 ב' גב גל כהן
מעבדה ד ג 8:15 11:00 מע' 21 ב' גב אבישג יהודה
מעבדה ה ג 8:15 11:00 מע' 22 ב' גב מריה מרטיננקו
מעבדה ו ג 8:15 11:00 מע' 21 ב' גב אופל חתם
מעבדה ז ג 8:15 11:00 מע' 22 ב' גב גל כהן
מעבדה ח ה 8:15 11:00 מע' 21 ב' גב אבישג יהודה
מעבדה ט ה 8:15 11:00 מע' 22 ב' גב מריה מרטיננקו
מעבדה י ה 8:15 11:00 מע' 21 ב' גב אופל חתם
מעבדה יא ה 8:15 11:00 מע' 22 ב' גב גל כהן
מעבדה יב ה 16:15 19:00 מע' 21 ב' גב מריה מרטיננקו
מעבדה יג ה 16:15 19:00 מע' 22 ב' ד"ר צבי חיוקה, גב אופל חתם
מעבדה יד ה 16:15 19:00 מע' 22 ב' ד"ר צבי חיוקה, גב גל כהן
המעבדות יחלו בשבוע שני מעב א לחוג ‎712‏ ולמסלול ‎2512‏. מעב ב לחוג ‎712‏. מעב ג לחוג ‎712‏. מעב ד לחוג ‎710‏. מעב ה לחוג ‎710‏. מעב ו לחוג ‎715‏,‎792‏. מעב ז לחוג ‎710‏,‎791‏. שעור ב לחוג ‎712‏,‎718‏,‎794‏,‎795‏ ולמסלול ‎2518‏. תרג ז לחוג ‎712‏. תרג ח לחוג ‎722‏,‎793‏. תרג ט לחוג ‎722‏,‎793‏ ולמסלול ‎2512‏,‎2522‏. תרג י לחוג ‎718‏. תרג יא לחוג ‎718‏. תרג יב לחוג ‎718‏,‎794‏. מעב יד לחוג ‎718‏. מעב ח לחוג ‎722‏. מעב ט לחוג ‎722‏,‎793‏ ולמסלול ‎2522‏. מעב י לחוג ‎715‏,‎722‏,‎795‏ ולמסלול ‎2515‏. מעב יא לחוג ‎716‏,‎795‏ ולמסלול ‎2516‏. מעב יב לחוג ‎718‏ ולמסלול ‎2510‏,‎2518‏. מעב יג לחוג ‎718‏,‎794‏ ולמסלול ‎2518‏. שעור א לחוג ‎710‏,‎715‏,‎716‏,‎722‏,‎791‏,‎792‏,‎793‏ ולמסלול ‎2510‏,‎2515‏,‎2516‏,‎2522‏. תרג א לחוג ‎710‏. תרג ב לחוג ‎710‏,‎791‏. תרג ג לחוג ‎715‏ ולמסלול ‎2510‏,‎2515‏. תרג ד לחוג ‎715‏,‎795‏ ולמסלול ‎2518‏. תרג ה לחוג ‎712‏. תרג ו לחוג ‎712‏. תרג יד לחוג ‎715‏,‎722‏,‎792‏. תרג יג לחוג ‎716‏.
71073
מעבדה בעקרונות הכימיה
החוג הנותן: מדעי הקרקע והמים נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: מעבדה סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
מעבדה א א 9:15 12:00 מע' 201 א' ד"ר מרב סטי, גב לירון נלגס, גב ליאור פרי, גב דיאנה אבו חלקה, גב רוני סידס
מעבדה ב א 16:15 19:00 מע' 201 א' ד"ר מרב סטי, גב ליאור פרי, גב אופל חתם, גב נטלי בן עבו, גב דיאנה אבו חלקה
מעבדה ג ב 16:15 19:00 מע' 201 א' ד"ר מרב סטי, מר ירון בן שושן, גב אופל חתם, גב דיאנה אבו חלקה, גב ליאור פרי
מעבדה ד ג 8:15 11:00 מע' 201 א' גב איה בריל, גב ליאור פרי, גב נטלי בן עבו, גב רוני סידס
מעבדה ה ג 12:15 15:00 מע' 201 א' גב לירון נלגס, גב איה בריל, גב אופל חתם, גב נטלי בן עבו
מעבדה ו ג 16:15 19:00 מע' 201 א' גב ליאור פרי, גב דיאנה אבו חלקה, גב רוני סידס, גב אופל חתם
מעבדה ז ד 12:15 15:00 מע' 201 א' ד"ר מרב סטי, גב לירון נלגס, גב איה בריל, גב ליאור פרי, גב נטלי בן עבו
מעבדה ח ד 15:15 18:00 מע' 201 א' ד"ר מרב סטי, גב לירון נלגס, גב איה בריל, גב ליאור פרי, גב רוני סידס
.המעבדה תחל בשבוע חמישי של הסמסטר לו"ז יתפרסם במודל. מעב ז לחוג ‎712‏,‎715‏,‎792‏,‎795‏ ולמסלול ‎2512‏,‎2518‏. מעב א לחוג ‎716‏,‎722‏,‎793‏ ולמסלול ‎2516‏,‎2522‏. מעב ב לחוג ‎710‏,‎718‏,‎794‏ ולמסלול ‎2510‏,‎2515‏,‎2518‏. מעב ג לחוג ‎722‏,‎793‏ ולמסלול ‎2522‏. מעב ד לחוג ‎710‏ ולמסלול ‎2510‏. מעב ה לחוג ‎712‏. מעב ו לחוג ‎715‏,‎792‏. מעב ח לחוג ‎718‏.
71074
עקרונות הכימיה
החוג הנותן: מדעי הקרקע והמים נ"ז: 7 ש"ש: 98 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 14:15 16:00 אולם 11 א' ד"ר מרב סטי, ד"ר מרב סטי
שעור א ג 8:15 11:00 אולם 11 א' ד"ר מרב סטי, ד"ר מרב סטי
שעור ב א 12:15 14:00 אולם 11 א' ד"ר מרב סטי, ד"ר מרב סטי
שעור ב ד 9:15 12:00 אולם אריוביץ 20 א' ד"ר מרב סטי, ד"ר מרב סטי
תרגיל א ה 12:15 14:00 חדר 10 א' ד"ר מרב סטי, מר אורן לוינגר
תרגיל ב ה 12:15 14:00 מקלט א' גב יעל טל
תרגיל ג ה 12:15 14:00 אולם 15 א' גב מריה מרטיננקו
תרגיל ד ג 11:15 13:00 חדר 10 א' ד"ר מרב סטי, גב הדר קליין
תרגיל ה ג 11:15 13:00 חדר 9 א' מר ירון בן שושן
תרגיל ז ה 14:15 16:00 אולם 15 א' גב מריה מרטיננקו
תרגיל ח ה 14:15 16:00 יק"א 19 א' גב יעל טל
תרגיל ט ה 8:15 10:00 חדר 108 א' ד"ר מרב סטי, גב יעל טל
תרגיל י ה 10:15 12:00 חדר 9 א' מר אורן לוינגר
תרגיל יא ה 8:15 10:00 יק"א 19 א' גב הדר קליין
תרגיל יב ה 8:15 10:00 אתרוג א' גב מריה מרטיננקו
תרגיל יג ד 13:15 15:00 חדר 104 א' מר ירון בן שושן
תיגבור עקרונות הכימיה - החל מהשבוע השני - אולם 11 תרג יב לחוג ‎722‏,‎793‏. שעור א לחוג ‎712‏,‎718‏,‎794‏ ולמסלול ‎2512‏,‎2518‏. תרג א לחוג ‎712‏,‎795‏ ולמסלול ‎2512‏. תרג ב לחוג ‎712‏ ולמסלול ‎2518‏. תרג ג לחוג ‎712‏. תרג ד לחוג ‎718‏,‎794‏. תרג ה לחוג ‎718‏. שעור ב לחוג ‎710‏,‎715‏,‎716‏,‎717‏,‎722‏,‎791‏,‎792‏,‎793‏,‎795‏ ולמסלול ‎2510‏,‎2515‏,‎2516‏,‎2517‏,‎2522‏. תרג ז לחוג ‎710‏. תרג ח לחוג ‎710‏,‎791‏ ולמסלול ‎2510‏. תרג ט לחוג ‎716‏ ולמסלול ‎2516‏. תרג י לחוג ‎710‏,‎715‏,‎792‏ ולמסלול ‎2515‏. תרג יא לחוג ‎722‏ ולמסלול ‎2522‏. תרג יג לחוג ‎718‏.
71078
ביולוגיה של התא
החוג הנותן: מדעי הקרקע והמים נ"ז: 3.5 ש"ש: 49 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 8:15 11:00 אולם אריוביץ 20 א' ד"ר אסף מוסקונה, פרופ מנחם מושליון
שעור ב ה 8:15 11:00 אולם אריוביץ 20 א' פרופ מנחם מושליון, ד"ר אסף מוסקונה
תרגיל א ה 16:15 17:00 אולם אריוביץ 20 א' ד"ר אסף מוסקונה, מר טל בן שלום, גב עדי יערן, גב יעל גרונוולד, מר עודד פרי טל
תרגיל ב ה 17:15 18:00 אולם אריוביץ 20 א' פרופ מנחם מושליון, מר טל בן שלום, גב עדי יערן, גב יעל גרונוולד, מר עודד פרי טל, ד"ר אסף מוסקונה
תרגיל ינתן אחת לשבועיים החל מהשבוע השני לסמסטר. תרג ב לחוג ‎710‏,‎715‏,‎716‏,‎717‏,‎722‏,‎791‏,‎792‏,‎795‏. תרג א לחוג ‎712‏,‎717‏,‎718‏,‎722‏,‎791‏,‎794‏,‎795‏ ולמסלול ‎2512‏,‎2515‏,‎2516‏,‎2522‏. שעור א לחוג ‎710‏,‎715‏,‎716‏,‎717‏,‎722‏,‎791‏,‎792‏,‎793‏ ולמסלול ‎2510‏,‎2515‏,‎2516‏,‎2522‏. שעור ב לחוג ‎712‏,‎717‏,‎718‏,‎794‏,‎795‏ ולמסלול ‎2512‏,‎2517‏,‎2518‏.
71079
ביוכימיה למדעי החקלאות
החוג הנותן: מדעי הקרקע והמים נ"ז: 5 ש"ש: 70 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: מבחן ממוחשב בבית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 10:15 12:00 אולם אריוביץ 20 ב' ד"ר מרב סטי, ד"ר מרב סטי, גב מעיין פרייברג, גב מעיין פרייברג
שעור א ד 8:15 10:00 אולם אריוביץ 20 ב' ד"ר מרב סטי, ד"ר מרב סטי, גב מעיין פרייברג, גב מעיין פרייברג
תרגיל א א 15:15 18:00 חדר 3 ב' גב מעיין פרייברג, גב שלי גריס-פישהיימר, גב יונית מסטיץ, גב הדס ריכטר
תרגיל ב א 15:15 18:00 חדר 106 ב' ד"ר מרב סטי, גב שלי גריס-פישהיימר, גב מעיין פרייברג, גב הדס ריכטר, גב יונית מסטיץ
תרגיל ג א 15:15 18:00 חדר 2 ב' גב שלי גריס-פישהיימר, גב מעיין פרייברג, גב הדס ריכטר, גב יונית מסטיץ
תרגיל ד ג 16:15 19:00 חדר 8 ב' גב שלי גריס-פישהיימר, גב יונית מסטיץ, גב מעיין פרייברג, גב הדס ריכטר
תרגיל ה ד 13:15 16:00 חדר 8 ב' גב שלי גריס-פישהיימר, גב יונית מסטיץ, גב מעיין פרייברג, גב הדס ריכטר
תרגיל ו ד 13:15 16:00 חדר 101 ב' גב שלי גריס-פישהיימר, גב יונית מסטיץ, גב מעיין פרייברג, גב הדס ריכטר
תרגיל ז ד 13:15 16:00 מקלט ב' גב שלי גריס-פישהיימר, גב יונית מסטיץ, גב מעיין פרייברג, גב הדס ריכטר
תרגיל ח ד 13:15 16:00 יק"א 20 ב' גב שלי גריס-פישהיימר, גב יונית מסטיץ, גב מעיין פרייברג, גב הדס ריכטר
תרגיל ט ג 14:15 17:00 ח"ס קרקע ב' גב שלי גריס-פישהיימר, גב יונית מסטיץ, גב מעיין פרייברג, גב הדס ריכטר
קיימת חפיפה מובנית בין התרגיל בביוכימיה למעבדה בביוכימיה 71077, התרגיל והמעבדה יתקיימו לסירוגין . תרג ו לחוג ‎715‏,‎718‏. תרג ח לחוג ‎716‏,‎718‏. תרג ט לחוג ‎716‏. שעור א לחוג ‎710‏,‎715‏,‎716‏,‎718‏,‎725‏,‎791‏,‎792‏,‎794‏,‎795‏ ולמסלול ‎2510‏,‎2515‏,‎2518‏. תרג א לחוג ‎710‏. תרג ב לחוג ‎710‏,‎791‏ ולמסלול ‎2510‏. תרג ג לחוג ‎710‏. תרג ד לחוג ‎718‏,‎794‏,‎795‏ ולמסלול ‎2517‏. תרג ה לחוג ‎715‏,‎792‏,‎794‏,‎795‏ ולמסלול ‎2515‏,‎2518‏. תרג ז לחוג ‎718‏.
לימודי חובת בחירה . קורסי אבני פינה מתחום מדעי החברה- יש לבחור קורס אחד עד סוף התואר
53254
קולנוע אתנוגרפי
החוג הנותן: מדעי הקרקע והמים נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א' פרופ תמר אלאור
קורס קורס מרוכז יתקיים בצמוד לפסטיבל הסרטים האנתרופולוגי, בחודש נובמבר. קורס "אבני פינה" – תחום חברה. קורס מרוכז, מתקיים בסינימטק ירושלים.
53258
קוראים עולם – ספר בראשית כמבוא לאנתרופולוגיה
החוג הנותן: מדעי הקרקע והמים נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב' פרופ תמר אלאור
קורס מקוון. קורס "אבני פינה" – תחום חברה.
53260
ישראל: מדינה וחברה
החוג הנותן: מדעי הקרקע והמים נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב


סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א' פרופ מיכל פרנקל, מר ארז מגור
הקורס כולל כתוביות בעברית וערבית. קורס מקוון. קורס "אבני פינה" – תחום חברה
54226
זכר ונקבה ברא אותם: מבטים ביקורתיים על המגדר והסדר החברתי - קורס מקוון
החוג הנותן: מדעי הקרקע והמים נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א' פרופ תמר זילבר
הרשמה לקורס זה תתאפשר עד ל-5.11.19. קורס מקוון. קורס "אבני פינה" – תחום חברה. הרישום לקורס זה מחייב השתתפות פעילה (באמצעות אתר הקורס במודל) החל מהשבוע הראשון של הסמסטר. לא ניתן להירשם לקורס במהלך תקופת השינויים ולהשלים מאוחר יותר לצפייה בהרצאה לדוגמא: https://www.youtube.com/embed/KoHqiE4K2oY
56151
מוות, חופש והחיפוש אחר משמעות, מסע קיומי בעקבות האנושי - באדם ובפוליטיקה
החוג הנותן: מדעי הקרקע והמים נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: מבחן ממוחשב בבית


סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב' גב גל-נור נטע
במקרה ובו לאור הנחיות משרד הבריאות לא תתאפשר בחינה בכיתה, תתקיים בחינה מקוונת. קורס מקוון. קורס "אבני פינה" – תחום חברה. פתוח גם לתלמידי מדע המדינה. הקורס מסתמך על הרצאות מצולמות של ד"ר אוריאל אבולוף ובהדרכתה של גב' נטע גל-נור. הבחינה תתקיים בקמפוסים ספרא ורחובות.
61867
משפט וחברה
החוג הנותן: מדעי הקרקע והמים נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א' עו"ד מיכל קליין
קורס מקוון. קורס "אבני פינה" – תחום חברה. הבחינה תתקיים בקמפוסים הר הצופים ורחובות. הבחינה עשויה להתקיים באופן ממוחשב.
65503
יסודות מדעי ההתנהגות
החוג הנותן: מדעי הקרקע והמים נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 9:15 12:00 חדר 3114 א' ד"ר מיכל שודל
שעור לחוג 795,729,717. שעור לחוג 717,729,795.
71082
ניהול משולב של שטחים פתוחים
החוג הנותן: מדעי הקרקע והמים נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ה 14:15 16:00 אתרוג א' ד"ר יעל מנדליק
תרגיל א ה 16:15 17:00 אתרוג א' ד"ר יעל מנדליק, מר טהר רוט
מספר משתתפים מוגבל ל-30. יתקיימו שני סיורים בתאום עם המרצה, נוכחות חובה!
71733
ניהול השיווק
החוג הנותן: מדעי הקרקע והמים נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ד 9:15 12:00 יק"א 19 א' פרופ אמיר היימן
שעור לחוג 710,715,717,718,722,729,795.
71741
מבוא לסוציולוגיה
החוג הנותן: מדעי הקרקע והמים נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: מבחן ממוחשב בבית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ד 17:15 19:00 אולם 15 ב' ד"ר מיכל אסא-ענבר
השיעור ללא צילום!
וגם . קורסי אבני פינה מתחום מדעי הרוח- יש לבחור קורס אחד עד סוף התואר
15177
סוגיות פילוסופיות על החיים ומה שבתוכם: משמעות, אושר וערך
החוג הנותן: מדעי הקרקע והמים נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 18:15 20:00 חדר 109 א' ד"ר שמעון אזולאי
קורס מתכנית "אבני פינה"- תחום רוח. הקורס מתקיים בקמפוס רחובות. אינו מיועד לתלמידי החוג לפילוסופיה.
17004
"פני משה" - דמויותיו של משה בראי ספרות עם ישראל
החוג הנותן: מדעי הקרקע והמים נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: מבחן ממוחשב בבית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב' פרופ אביגדור שנאן, פרופ יאיר זקוביץ
קורס מתכנית "אבני פינה" - מקוון בתחום הרוח. הקורס סגור בפני תלמידי הר הצופים. המבחנים בקורס יתקיימו בקמפוסי ספרא ורחובות בלבד.
17172
השירה העברית החדשה: היסטוריה, פואטיקה ותרבות
החוג הנותן: מדעי הקרקע והמים נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינת בית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א' פרופ אריאל הירשפלד
קורס מקוון. קורס "אבני פינה" – תחום רוח. סגור בפני תלמידי הר הצופים .
23317
תזמורת האוניברסיטה
החוג הנותן: מדעי הקרקע והמים נ"ז: 2 ש"ש: 56 סוג: סדנה סמסטר: קורס שנתי סוג הבחינה: עבודה שוטפת

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
סדנה א ד 19:15 22:00 שנתי גב אניטה קמיאן
לפי הצורך ייערכו חזרות נוספות לקראת קונצרטים. יתקיימו מבחני כניסה. הקורס יתקיים בבית ברטר, קמפוס א. ספרא, גבעת רם. קורס "אבני פינה" – תחום רוח.
23334
מבאך ועד הביטלס: מוסיקה בתרבות המערבית - רחובות
החוג הנותן: מדעי הקרקע והמים נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 12:15 14:00 יק"א 20 א' ד"ר נעמה רמות
קורס "אבני פינה" – תחום רוח. הקורס מתקיים בקמפוס רחובות. *** לא פתוח לתלמידים שלמדו את קורסים מס' 30112, 30111, 23330 בשנים עברו.
24305
הנצרות הקדומה והקשרה היהודי-בשורות ומעשי השליחים
החוג הנותן: מדעי הקרקע והמים נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב' ד"ר סרג' רוזר
קורס מתכנית "אבני פינה" - מקוון בתחום הרוח. הקורס סגור בפני תלמידי הר הצופים."
43404
תולדות התפתחות האדם והתשתית הביולוגית
החוג הנותן: מדעי הקרקע והמים נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: מבחן ממוחשב בבית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ותרגיל א ב' פרופ אנה בלפר-כהן
*קורס מתכנית "אבני פינה" - תחום רוח. יינתן במסגרת מקוונת באוניברסיטה העברית בפלטפורמת Moodle והוא פתוח לכל תלמידי האוניברסיטה החייבים באבני פינה מתחום הרוח. *הקורס אינו מיועד לתלמידי הפקולטה למדעי הרוח ולא לקמפוס הר הצופים.
65537
שפה ותרבות צרפתית
החוג הנותן: מדעי הקרקע והמים נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור סמסטר: קורס שנתי סוג הבחינה: פרויקט

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 11:15 13:00 חדר 1 א' ד"ר אביטל וקנין, ד"ר אביטל וקנין
שעור א ג 11:15 13:00 חדר 3 ב' ד"ר אביטל וקנין, ד"ר אביטל וקנין
71273
מחברה מתועשת לחברה דיגיטלית
החוג הנותן: מדעי הקרקע והמים נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 13:15 15:00 אולם 15 ב' פרופ עודד היילברונר
קורסי בחירה . למי שמתכוון להצטרף לחטיבת איכות הסביבה בשנה ב' מומלץ ללמוד קורס זה בשנה א'.
71084
חקלאות ואיכות הסביבה - פרקים נבחרים
החוג הנותן: מדעי הקרקע והמים נ"ז: 1 ש"ש: 14 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: השתתפות פעילה

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 14:15 15:00 אולם אריוביץ 20 ב' ד"ר יעל הלמן
קורס מיועד למעוניינים בתחומים המשיקים בין חקלאות לבין איכות הסביבה. שעור לחוג 722,718,717,716,715,710. שעור א לחוג ‎710‏,‎715‏,‎716‏,‎717‏,‎718‏,‎722‏.
שנה ב'
לימודי חובה להלן טבלת קורסי חובה המדגימה מהלך אופטימאלי של לימודים בחוג. חריגה מרצף לימודים מומלץ המתפרס על פני שישה סמסטרים, עלולה לשבש את מהלך הלימודים הסדיר ואף להיות כרוכה בהוצאות נוספות
71015
פיזיולוגיה של הצמח
החוג הנותן: מדעי הקרקע והמים נ"ז: 7 ש"ש: 98 סוג: שעור ומעבדה סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 10:15 12:00 אולם זימן א' פרופ דוד וייס, פרופ דוד וייס, פרופ מנחם מושליון, פרופ מנחם מושליון, ד"ר שילה רוזנווסר, ד"ר שילה רוזנווסר
שעור א ג 10:15 12:00 אולם זימן א' פרופ דוד וייס, פרופ דוד וייס, פרופ מנחם מושליון, פרופ מנחם מושליון, ד"ר שילה רוזנווסר, ד"ר שילה רוזנווסר
מעבדה א ה 9:15 13:00 מע' 21 א' ד"ר שילה רוזנווסר, גב עדי יערן, מר איתי עוז, מר חגי שוחט, גב נגה גלנץ, מר רועי שדה, מר עומרי חסון, גב דפנה אוני, מר מתנאל היפש
מעבדה ב ד 12:15 16:00 מע' 21 א' פרופ מנחם מושליון, גב עדי יערן, מר איתי עוז, מר חגי שוחט, גב נגה גלנץ, מר עומרי חסון, גב דפנה אוני, גב גל גלעד, מר מתנאל היפש
מעבדה ג ה 14:15 18:00 מע' 21 א' פרופ דוד וייס, גב עדי יערן, מר חגי שוחט, גב נגה גלנץ, מר רועי שדה
שימו לב ! ינתנו שני שיעורים נוספים בתאריכים 27.1.20+28.1.20 למשך שעתיים .כל קבוצה תצטרך רק מועד אחד והחלוקה תתבצע בתאום מול המרצה שעור א לחוג ‎710‏,‎715‏,‎716‏,‎791‏,‎792‏ ולמסלול ‎2510‏,‎2515‏,‎2516‏. מעב א לחוג ‎710‏,‎715‏,‎716‏ ולמסלול ‎2516‏. מעב ב לחוג ‎710‏,‎715‏,‎791‏,‎792‏ ולמסלול ‎2510‏,‎2515‏. מעב ג לחוג ‎710‏,‎715‏,‎791‏,‎792‏ ולמסלול ‎2510‏,‎2515‏.
71018
יסודות מדע הקרקע
החוג הנותן: מדעי הקרקע והמים נ"ז: 5 ש"ש: 70 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 10:15 13:00 אולם אריוביץ 20 א' פרופ בנימין חפץ
תרגיל א ב 8:15 10:00 מי תהום א' פרופ בנימין חפץ, מר מעוז דור
תרגיל ב ב 8:15 10:00 חדר 10 א' מר אביתר בן מרדכי
תרגיל ג ב 8:15 10:00 חדר 8 א' מר יוני אלישר
תרגיל ד ב 12:15 14:00 מי תהום א' מר מעוז דור
תרגיל ה ב 8:15 10:00 חדר 109 א' מר עידו מאור
תרגיל ו ג 15:15 17:00 מי תהום א' מר איתמר מנדלב
ינתנו מעבדות לסרוגין במקביל לשעות התרגילים , מבחן אמצע יתקיים בתאריך , תרג ו לחוג ‎716‏. שעור א לחוג ‎710‏,‎715‏,‎716‏,‎791‏,‎792‏. תרג א לחוג ‎710‏,‎791‏. תרג ב לחוג ‎710‏,‎791‏. תרג ג לחוג ‎710‏,‎791‏. תרג ד לחוג ‎715‏,‎792‏. תרג ה לחוג ‎715‏.
71024
כימיה פיזיקלית
החוג הנותן: מדעי הקרקע והמים נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 13:15 15:00 חדר 8 א' פרופ יעל מישאל
תרגיל א ג 10:15 12:00 מי תהום א' פרופ יעל מישאל, גב חן דיין
תרגיל ב ב 15:15 17:00 חדר 8 א' מר אור ליטיג
תרגיל ג ג 15:15 17:00 חדר 8 א' מר אור ליטיג
שעור לחוג 793,722,716. תרג א לחוג 793,722. תרג ב לחוג 716. תרג ג לחוג ‎722‏. שעור א לחוג ‎716‏,‎722‏,‎793‏. תרג א לחוג ‎722‏,‎793‏. תרג ב לחוג ‎716‏.
71026
הסקה סטטיסטית ותכנון ניסויים
החוג הנותן: מדעי הקרקע והמים נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: מבחן ממוחשב בבית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 8:15 11:00 אולם זימן ב' ד"ר הדס דון-יחיא
תרגיל א ה 15:15 16:00 יק"א 20 ב' מר אלישע הנדל
תרגיל ב ה 16:15 17:00 חדר 108 ב' מר אלישע הנדל
תרגיל ג א 12:15 13:00 חדר 108 ב'
תרגיל ד ד 16:15 17:00 חדר 104 ב' מר אלישע הנדל
תרג ב לחוג ‎710‏,‎791‏. תרג ג לחוג ‎715‏,‎792‏. תרג ד לחוג ‎716‏. תרג ה לחוג ‎718‏,‎794‏. תרג ו לחוג ‎718‏. שעור א לחוג ‎710‏,‎715‏,‎716‏,‎718‏,‎791‏,‎792‏,‎794‏. תרג א לחוג ‎710‏.
71028
גנטיקה בסיסית
החוג הנותן: מדעי הקרקע והמים נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 13:15 15:00 אולם אריוביץ 20 א' ד"ר עידן עפרוני, ד"ר עידן עפרוני, פרופ נעמי אורי, פרופ נעמי אורי
שעור א ג 8:15 10:00 אולם אריוביץ 20 א' ד"ר עידן עפרוני, ד"ר עידן עפרוני, פרופ נעמי אורי, פרופ נעמי אורי
תרגיל א ג 14:15 15:00 חדר 3114 א' ד"ר עידן עפרוני, פרופ נעמי אורי
הקורס ילמד יחד עם קורס יסודות הגנטיקה 71012 המיועד לתלמידי יתר החוגים בשנה ב'. הקורס ילמד במחצית הראשונה של הסימסטר למשך 8 שבועות. השיעור יינתן במעגל סגור ויועבר מאולם איריוביץ לחדר 9 בניין קנדי לי
71056
מיקרוביולוגיה כללית
החוג הנותן: מדעי הקרקע והמים נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור ומעבדה סמסטר: ב' סוג הבחינה: מבחן ממוחשב בבית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 12:15 14:00 אולם אריוביץ 20 ב' פרופ אדוארד יורקביץ, ד"ר יונתן פרידמן, ד"ר יעל הלמן
שעור ב ב 12:15 14:00 אולם זימן ב' ד"ר יונתן פרידמן, פרופ אדוארד יורקביץ, ד"ר יעל הלמן
מעבדה א ד 10:15 14:00 מע' 3 ב' ד"ר יעל הלמן, גב שירי טופמן, גב ענבל פולין, גב יעל בלו, מר נתאי מרוז
מעבדה ב ד 15:15 19:00 מע' 3 ב' ד"ר יונתן פרידמן, גב גל ששון, גב נעמה שטרצר, גב יאנה בייזמן מגן, מר נמרוד נחמיאס
מעבדה ג ה 10:15 14:00 מע' 3 ב' פרופ אדוארד יורקביץ, גב שירי טופמן, גב נעמה שטרצר, מר נתאי מרוז, מר נמרוד נחמיאס
מעבדה ד ד 10:15 14:00 מע' 3 ב' ד"ר יעל הלמן, גב נעמה שטרצר, גב יאנה בייזמן מגן, גב ענבל פולין, גב יעל בלו
מעבדה ה ד 15:15 19:00 מע' 3 ב' ד"ר יונתן פרידמן, גב גל ששון, גב ענבל פולין, גב יעל בלו, מר נתאי מרוז
מעבדה ו ה 10:15 14:00 מע' 3 ב' פרופ אדוארד יורקביץ, גב שירי טופמן, גב גל ששון, גב יאנה בייזמן מגן, מר נמרוד נחמיאס
יתכנו שינויים בקבוצות מעבדה הרישום הסופי יקבע על ידי מזכירות הוראה בהתאם להתאמה בין מספר התלמידים לתפוסת המעבדה ( הודעה על כך תצא בנפרד). קבוצה א,ב,ג, מחזור א' ישתתפו במעבדה בשבעת השבועות הראשונים לסמסטר קבוצות , ד' ה' ו' מחזור ב' יתקיים בשבעת השבועות האחרונים של הסמסטר . שעור ב לחוג ‎712‏,‎715‏,‎716‏. שעור א לחוג ‎710‏,‎718‏,‎722‏,‎791‏,‎792‏,‎793‏,‎794‏,‎795‏. מעב א לחוג ‎715‏,‎716‏,‎718‏,‎792‏. מעב ב לחוג ‎710‏,‎712‏. מעב ג לחוג ‎722‏. מעב ד לחוג ‎718‏,‎793‏,‎794‏. מעב ה לחוג ‎710‏,‎791‏. מעב ו לחוג ‎712‏,‎793‏.
71251
מבוא להיסטוריה ולפילוסופיה של המדע
החוג הנותן: מדעי הקרקע והמים נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: מבחן ממוחשב בבית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 17:15 19:00 אולם 11 ב' מר נתנאל קופפר
שעור ב ג 17:15 19:00 אולם 11 ב' מר נתנאל קופפר
שעור א לחוג ‎710‏,‎712‏,‎715‏,‎716‏,‎718‏,‎729‏,‎791‏,‎792‏,‎794‏,‎795‏ ולמסלול ‎2515‏,‎2516‏. שעור ב לחוג ‎716‏,‎722‏,‎793‏ ולמסלול ‎2512‏,‎2516‏.
71615
תהליכי התהוות הקרקע
החוג הנותן: מדעי הקרקע והמים נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ד 14:15 16:00 ח"ס קרקע ב' פרופ יעל מישאל
כולל סיור.
71616
שיטות לבדיקת קרקעות
החוג הנותן: מדעי הקרקע והמים נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ומעבדה סמסטר: ב' סוג הבחינה: מבחן ממוחשב בבית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 14:15 15:00 מי תהום ב' פרופ משה שנקר
מעבדה א ב 15:15 17:00 מי תהום ב' פרופ משה שנקר, מר איתמר מנדלב, מר אביתר בן מרדכי
השיעור והמעבדה יתקיימו גם במעבדה 4 בניין לובל
71619
יסודות המטאורולוגיה החקלאית
החוג הנותן: מדעי הקרקע והמים נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 11:15 13:00 אתרוג ב' ד"ר ערן טס
תרגיל א ה 15:15 16:00 חדר 108 ב' ד"ר ערן טס, גב מאור גבאי
71622
פיזיקה של המים בקרקע
החוג הנותן: מדעי הקרקע והמים נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: מבחן ממוחשב בבית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 9:15 12:00 מי תהום ב' ד"ר נמרוד שוורץ
תרגיל א ב 11:15 12:00 מי תהום ב' ד"ר נמרוד שוורץ, מר אילן בן נח
71744
מתמטיקה שימושית לתלמידי קרקע ומים
החוג הנותן: מדעי הקרקע והמים נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 8:15 10:00 יק"א 20 א' ד"ר אנה גורביץ
תרגיל א ג 13:15 14:00 חדר 10 א' ד"ר אנה גורביץ
שעור לחוג 716. תרג לחוג 716.
לימודי חובה ניתן לקחת את הקורס בשנה ב' או בשנה ג'
71137
תכנות בסיסי בפייתון
החוג הנותן: מדעי הקרקע והמים נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' או ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ותרגיל א א 17:15 21:00 כתת מחשב 16 א' ד"ר לאה בורובוי, גב עיינה נטע
שעור ותרגיל ב ב 17:15 21:00 כתת מחשב 16 א' ד"ר לאה בורובוי, גב עיינה נטע
שעור ותרגיל ג א 17:15 21:00 כתת מחשב 16 ב' ד"ר לאה בורובוי, גב עיינה נטע
שעור ותרגיל ד ב 17:15 21:00 כתת מחשב 16 ב' ד"ר לאה בורובוי, גב עיינה נטע
שעור ותרגיל ה ב' ד"ר לאה בורובוי, גב עיינה נטע
קבוצה ה' 2.9-15.9 נלמד בכיתת מחשב 16 שות א לחוג ‎710‏,‎715‏,‎716‏,‎717‏,‎722‏,‎791‏,‎792‏,‎793‏,‎794‏,‎795‏ ולמסלול ‎2510‏,‎2512‏,‎2515‏,‎2516‏,‎2517‏,‎2518‏,‎2522‏. שות ב לחוג ‎710‏,‎715‏,‎716‏,‎717‏,‎722‏ ולמסלול ‎2510‏,‎2512‏,‎2515‏,‎2516‏,‎2517‏,‎2518‏,‎2522‏. שות ג לחוג ‎710‏,‎715‏,‎716‏,‎717‏,‎722‏ ולמסלול ‎2510‏,‎2512‏,‎2515‏,‎2516‏,‎2517‏,‎2518‏,‎2522‏. שות ד לחוג ‎710‏,‎715‏,‎716‏,‎717‏,‎718‏,‎722‏ ולמסלול ‎2510‏,‎2512‏,‎2515‏,‎2517‏,‎2518‏.
לימודי חובת בחירה קורסי אבני פינה מתחום מדעי החברה- יש לבחור קורס אחד עד סוף התואר
53254
קולנוע אתנוגרפי
החוג הנותן: מדעי הקרקע והמים נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א' פרופ תמר אלאור
קורס קורס מרוכז יתקיים בצמוד לפסטיבל הסרטים האנתרופולוגי, בחודש נובמבר. קורס "אבני פינה" – תחום חברה. קורס מרוכז, מתקיים בסינימטק ירושלים.
53258
קוראים עולם – ספר בראשית כמבוא לאנתרופולוגיה
החוג הנותן: מדעי הקרקע והמים נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב' פרופ תמר אלאור
קורס מקוון. קורס "אבני פינה" – תחום חברה.
53260
ישראל: מדינה וחברה
החוג הנותן: מדעי הקרקע והמים נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב


סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א' פרופ מיכל פרנקל, מר ארז מגור
הקורס כולל כתוביות בעברית וערבית. קורס מקוון. קורס "אבני פינה" – תחום חברה
54226
זכר ונקבה ברא אותם: מבטים ביקורתיים על המגדר והסדר החברתי - קורס מקוון
החוג הנותן: מדעי הקרקע והמים נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א' פרופ תמר זילבר
הרשמה לקורס זה תתאפשר עד ל-5.11.19. קורס מקוון. קורס "אבני פינה" – תחום חברה. הרישום לקורס זה מחייב השתתפות פעילה (באמצעות אתר הקורס במודל) החל מהשבוע הראשון של הסמסטר. לא ניתן להירשם לקורס במהלך תקופת השינויים ולהשלים מאוחר יותר לצפייה בהרצאה לדוגמא: https://www.youtube.com/embed/KoHqiE4K2oY
56151
מוות, חופש והחיפוש אחר משמעות, מסע קיומי בעקבות האנושי - באדם ובפוליטיקה
החוג הנותן: מדעי הקרקע והמים נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: מבחן ממוחשב בבית


סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב' גב גל-נור נטע
במקרה ובו לאור הנחיות משרד הבריאות לא תתאפשר בחינה בכיתה, תתקיים בחינה מקוונת. קורס מקוון. קורס "אבני פינה" – תחום חברה. פתוח גם לתלמידי מדע המדינה. הקורס מסתמך על הרצאות מצולמות של ד"ר אוריאל אבולוף ובהדרכתה של גב' נטע גל-נור. הבחינה תתקיים בקמפוסים ספרא ורחובות.
61867
משפט וחברה
החוג הנותן: מדעי הקרקע והמים נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א' עו"ד מיכל קליין
קורס מקוון. קורס "אבני פינה" – תחום חברה. הבחינה תתקיים בקמפוסים הר הצופים ורחובות. הבחינה עשויה להתקיים באופן ממוחשב.
65503
יסודות מדעי ההתנהגות
החוג הנותן: מדעי הקרקע והמים נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 9:15 12:00 חדר 3114 א' ד"ר מיכל שודל
שעור לחוג 795,729,717. שעור לחוג 717,729,795.
71082
ניהול משולב של שטחים פתוחים
החוג הנותן: מדעי הקרקע והמים נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ה 14:15 16:00 אתרוג א' ד"ר יעל מנדליק
תרגיל א ה 16:15 17:00 אתרוג א' ד"ר יעל מנדליק, מר טהר רוט
מספר משתתפים מוגבל ל-30. יתקיימו שני סיורים בתאום עם המרצה, נוכחות חובה!
71733
ניהול השיווק
החוג הנותן: מדעי הקרקע והמים נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ד 9:15 12:00 יק"א 19 א' פרופ אמיר היימן
שעור לחוג 710,715,717,718,722,729,795.
71741
מבוא לסוציולוגיה
החוג הנותן: מדעי הקרקע והמים נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: מבחן ממוחשב בבית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ד 17:15 19:00 אולם 15 ב' ד"ר מיכל אסא-ענבר
השיעור ללא צילום!
וגם . קורסי אבני פינה מתחום מדעי הרוח- יש לבחור קורס אחד עד סוף התואר
15177
סוגיות פילוסופיות על החיים ומה שבתוכם: משמעות, אושר וערך
החוג הנותן: מדעי הקרקע והמים נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 18:15 20:00 חדר 109 א' ד"ר שמעון אזולאי
קורס מתכנית "אבני פינה"- תחום רוח. הקורס מתקיים בקמפוס רחובות. אינו מיועד לתלמידי החוג לפילוסופיה.
17004
"פני משה" - דמויותיו של משה בראי ספרות עם ישראל
החוג הנותן: מדעי הקרקע והמים נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: מבחן ממוחשב בבית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב' פרופ אביגדור שנאן, פרופ יאיר זקוביץ
קורס מתכנית "אבני פינה" - מקוון בתחום הרוח. הקורס סגור בפני תלמידי הר הצופים. המבחנים בקורס יתקיימו בקמפוסי ספרא ורחובות בלבד.
17172
השירה העברית החדשה: היסטוריה, פואטיקה ותרבות
החוג הנותן: מדעי הקרקע והמים נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינת בית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א' פרופ אריאל הירשפלד
קורס מקוון. קורס "אבני פינה" – תחום רוח. סגור בפני תלמידי הר הצופים .
23317
תזמורת האוניברסיטה
החוג הנותן: מדעי הקרקע והמים נ"ז: 2 ש"ש: 56 סוג: סדנה סמסטר: קורס שנתי סוג הבחינה: עבודה שוטפת

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
סדנה א ד 19:15 22:00 שנתי גב אניטה קמיאן
לפי הצורך ייערכו חזרות נוספות לקראת קונצרטים. יתקיימו מבחני כניסה. הקורס יתקיים בבית ברטר, קמפוס א. ספרא, גבעת רם. קורס "אבני פינה" – תחום רוח.
23334
מבאך ועד הביטלס: מוסיקה בתרבות המערבית - רחובות
החוג הנותן: מדעי הקרקע והמים נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 12:15 14:00 יק"א 20 א' ד"ר נעמה רמות
קורס "אבני פינה" – תחום רוח. הקורס מתקיים בקמפוס רחובות. *** לא פתוח לתלמידים שלמדו את קורסים מס' 30112, 30111, 23330 בשנים עברו.
24305
הנצרות הקדומה והקשרה היהודי-בשורות ומעשי השליחים
החוג הנותן: מדעי הקרקע והמים נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים