החוג למטעים וצמחי נוי (714) - מסלול מטעים וצמחי-נוי - לא מחקרי
קורסי המסלול
תואר מוסמך
מטעים וצמחי-נוי - לא מחקרי (1441)
שנה א'
לימודי חובה עליך לבחור אחד מבין שני הקורסים הבאים
71105 כתיבה אקדמית דרך פיתוח חשיבה ביקורתית ACADEMIC WRITING VIA CRITICAL THINKING
החוג הנותן: מטעים וצמחי נוי 2 נ"ז 28 ש"ש שעור סמסטר א' או ב' סוג הבחינה: עבודה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 10:15 12:00 חדר 108 א' ד"ר אביטל וקנין
שעור ב ה 9:15 11:00 יק"א 20 א' ד"ר אביטל וקנין
שעור ג א 11:15 13:00 יק"א 19 ב' ד"ר אביטל וקנין
שעור ד ד 13:15 15:00 יק"א 19 ב' ד"ר אביטל וקנין
תינתן הנחיה אישית לתלמיד בתאום עם המרצה
71187 סמינר מוסמך במטעים וצמחי נוי M.S.c SEMINAR IN HORTICULTURE
החוג הנותן: מטעים וצמחי נוי 1 נ"ז 14 ש"ש סמינריון סמסטר א' סוג הבחינה: עבודה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
סמינריון א ב 14:15 15:00 חדר 109 א' ד"ר סמדר הרפז-סעד
לימודי חובת בחירה עליך לבחור סמינר נוסף מהחוג או מבין הסמינרים מהחוגים האחרים
71120 סמינר מוסמך במדעי הצמח בחקלאות SEMINAR IN PLANT SCIENCES IN AGRICULTURE
החוג הנותן: מטעים וצמחי נוי 1 נ"ז 14 ש"ש סמינריון סמסטר א' סוג הבחינה: עבודה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
סמינריון א ה 12:15 14:00 אתרוג א' ד"ר ליאור אשד-וויליאמס
אם רשמת קורס זה וקבלת בו ציון, רשום קורס71191
71133 סמינר מוסמך במדעי הקרקע והמים M.S.c SEMINAR IN SOIL AND WATER SCIENCES
החוג הנותן: מטעים וצמחי נוי 1 נ"ז 14 ש"ש סמינריון סמסטר א' או ב' סוג הבחינה: עבודה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
סמינריון א ה 13:15 14:00 ח"ס קרקע א' פרופ רוני וולך
סמינריון ב ה 13:15 14:00 ח"ס קרקע ב' פרופ רוני וולך
נושא הסמינר יאושר ע"י מרכז הקורס. תלמיד יוכל לזכות בנקודת זכות נוספת עבור הגשת עבודה סמינרית מורחבת. במקרה ותכנית לימודיך כוללת סמינר נוסף (כנדרש במסלול הלא מחקרי) ואם הסמינר הנוסף הינו בחוג למדעי הקרקע והמים, הסמינר השני יזכה אותך בנקודת זכות אחת ולא יכלול הגשת עבודה סמינרית מורחבת. אם רשמת קורס זה וקבלת בו ציון, רשום קורס 71199 עבור הסמינר השני.
71140 סמינר מוסמך בגידולי שדה וירקות M.S.c SEMINAR IN FIELD AND VEGETABLE CROPS
החוג הנותן: מטעים וצמחי נוי 1 נ"ז 14 ש"ש סמינריון סמסטר א' סוג הבחינה: עבודה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
סמינריון א ב 15:15 16:00 חדר 5 א' פרופ צבי פלג
אם רשמת קורס זה וקבלת בו ציון, רשום קורס 71194
71157 סמינר מוסמך במדעי בעלי-חיים ווטרינריה M.S.c SEMINAR IN ANIMAL SCIENCES & VETERINARY
החוג הנותן: מטעים וצמחי נוי 1 נ"ז 14 ש"ש סמינריון סמסטר א' סוג הבחינה: עבודה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
סמינריון א ה 14:15 16:00 ח"ס בע"ח א' ד"ר נורית ארגוב-ארגמן
71187 סמינר מוסמך במטעים וצמחי נוי M.S.c SEMINAR IN HORTICULTURE
החוג הנותן: מטעים וצמחי נוי 1 נ"ז 14 ש"ש סמינריון סמסטר א' סוג הבחינה: עבודה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
סמינריון א ב 14:15 15:00 חדר 109 א' ד"ר סמדר הרפז-סעד
71192 סמינר מוסמך בגנטיקה והשבחה M.S.c SEMINAR IN GENETICS AND BREEDING
החוג הנותן: מטעים וצמחי נוי 1 נ"ז 14 ש"ש סמינריון סמסטר א' סוג הבחינה: עבודה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
סמינריון א ג 15:15 17:00 חדר 3114 א' פרופ דני זמיר
אם רשמת קורס זה וקבלת בו ציון רשום קורס 71961
71193 סמינר מוסמך באגרואקולוגיה ובריאות הצמח M.S.c SEMINAR IN AGROECOLOGY AND PLANT HEALTH
החוג הנותן: מטעים וצמחי נוי 1 נ"ז 14 ש"ש סמינריון סמסטר ב' סוג הבחינה: השתתפות פעילה
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
סמינריון א ג 13:15 15:00 חדר 106 ב' ד"ר שי קובו
אם רשמת קורס זה וקבלת בו ציון, רשום קורס 71960
71194 סמינר מוסמך בגידולי שדה וירקות M.S.c SEMINAR IN FIELD AND VEGETABLE CROPS
החוג הנותן: מטעים וצמחי נוי 1 נ"ז 14 ש"ש סמינריון סמסטר ב' סוג הבחינה: עבודה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
סמינריון ב ב 15:15 16:00 חדר 3 ב' פרופ שחל עבו
אם רשמת קורס זה וקבלת בו ציון, רשום קורס 71140
71199 סמינר מוסמך במדעי הקרקע והמים M.S.c SEMINAR IN SOIL AND WATER SCIENCES
החוג הנותן: מטעים וצמחי נוי 1 נ"ז 14 ש"ש סמינריון סמסטר א' או ב' סוג הבחינה: עבודה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
סמינריון ב ה 13:15 14:00 מי תהום ב' פרופ רוני וולך
נושא הסמינר יאושר ע"י מרכז הקורס. תלמיד יוכל לזכות בנקודת זכות נוספת עבור הגשת עבודה סמינרית מורחבת. במקרה ותכנית לימודיך כוללת סמינר נוסף (כנדרש במסלול הלא מחקרי) ואם הסמינר הנוסף הינו בחוג למדעי הקרקע והמים, הסמינר השני יזכה אותך בנקודת זכות אחת ולא יכלול הגשת עבודה סמינרית מורחבת. אם רשמת קורס זה וקבלת בו ציון, רשום קורס 71133 עבור הסמינר השני.
71961 סמינר מוסמך בגנטיקה והשבחה M.S.c SEMINAR IN GENETICS & BREEDING
החוג הנותן: מטעים וצמחי נוי 1 נ"ז 14 ש"ש סמינריון סמסטר ב' סוג הבחינה: עבודה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
סמינריון א ג 15:15 16:00 חדר 3114 ב' פרופ דני זמיר
אם רשמת קורס זה וקבלת בו ציון רשום קורס 71192 ,
73504 סמינר מוסמך באיכות הסביבה ומשאבי טבע בחקלאות M.S.c SEMINAR IN AGRIC. & ENVIRONMENTAL QUALITY
החוג הנותן: מטעים וצמחי נוי 1 נ"ז 14 ש"ש סמינריון סמסטר ב' סוג הבחינה: עבודה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
סמינריון א ד 9:15 11:00 חדר 3 ב' ד"ר ערן טס
חלה על התלמיד חובת הגשה של חיבור מדעי מספר משתתפים מוגבל ל-14. עדיפות לתלמידי החוג.
קורסי בחירה . קורסי בחירה מומלצים (ניתן ללמוד קורסים נוספים בהתאם לתוכנית הלימודים)
71111 ביולוגיה התפתחותית של הגפן DEVELOPMENTAL BIOLOGY OF GRAPEVINES
החוג הנותן: מטעים וצמחי נוי 3 נ"ז 42 ש"ש שעור ומעבדה סמסטר ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ומעבדה א ב 11:15 14:00 חדר 2 ב' ד"ר גיל ניר
ינתנו 2 סיורים בתאום עם המרצה, הקורס מוגבל ל 40 תלמידים.
71121 סוגיות נבחרות באפיגנטיקה TOPICS IN EPIGENETICS
החוג הנותן: מטעים וצמחי נוי 2 נ"ז 28 ש"ש שעור סמסטר ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 9:15 11:00 ח"ס בע"ח ב' ד"ר ליאור דוד
71145 ניהול יער בישראל FOREST MANAGEMENT IN ISRAEL
החוג הנותן: מטעים וצמחי נוי 2 נ"ז 28 ש"ש שעור סמסטר ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ד 10:15 12:00 חדר 1 ב' ד"ר יגיל אסם
הקורס כולל סיור ומוגבל ל-50 סטודנטים. פתוח לתלמידי שנה ג' באישור מרצה
71936 מעבדה בהזנה מינרלית של צמחים LABORATORY IN MINERAL NUTRITION OF PLANTS
החוג הנותן: מטעים וצמחי נוי 2 נ"ז 28 ש"ש מעבדה סמסטר ב' סוג הבחינה: השתתפות פעילה
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
מעבדה א ב' ד"ר אורי ירמיהו
המעבדה תינתן בסוף הסמסטר מעבדה תינתן בסוף הסמסטר בין התאריכים 02/08/2020יד 05/08/2020 הקורס ניתן פעם בשנתיים. הקורס יתקיים במעבדה 3 בניין לובל .
71938 הזנה מינרלית של צמחים MINERAL NUTRITION OF FIELD & VEG. CROPS
החוג הנותן: מטעים וצמחי נוי 3 נ"ז 42 ש"ש שעור ותרגיל סמסטר ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 11:15 13:00 מקלט ב' ד"ר נירית ברנשטיין
תרגיל א א 13:15 14:00 מקלט ב' ד"ר נירית ברנשטיין
תרגיל ב א 14:15 15:00 מקלט ב' ד"ר נירית ברנשטיין
הקורס ניתן פעם בשנתיים. תרגיל ב' יפתח על פי ביקוש בהחלטת המרצה
71955 חומרי טבע בגידולי שדה ירקות וצמחי מרפא SPECIALIZED METABOLITES IN CROPS
החוג הנותן: מטעים וצמחי נוי 2 נ"ז 28 ש"ש שעור סמסטר א' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 16:15 18:00 חדר 109 א' ד"ר אפרים לוינסון
71976 שינוי גלובלי - השלכות ביולוגיות ואקולוגיות BIOLOGY AND ECOLOGY OF GLOBAL CHANGE
החוג הנותן: מטעים וצמחי נוי 3 נ"ז 42 ש"ש שעור ותרגיל סמסטר א' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 10:15 12:00 חדר 3 א' פרופ ז'וזה גרינצוויג
תרגיל א א 12:15 13:00 חדר 3 א' פרופ ז'וזה גרינצוויג
73534 ביוטכנולוגיה בחקלאות BIOTECHNOLOGY AGRICULTURE
החוג הנותן: מטעים וצמחי נוי 3 נ"ז 42 ש"ש שעור סמסטר ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ד 10:15 13:00 חדר 106 ב' ד"ר יחיעם זלץ, ד"ר רבקה ברג
יינתן בפקולטה לחקלאות ברחובות. פתוח לתלמידי מוסמך ודוקטורט בכל החוגים
שנה ב'
לימודי חובה
71000 עבודת גמר עיונית NON THESIS M.Sc. PAPER
החוג הנותן: מטעים וצמחי נוי 0 נ"ז 0 ש"ש מטלה קורס שנתי סוג הבחינה: עבודה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
מטלה א שנתי
בתאום
לימודי חובת בחירה עליך לבחור סמינר נוסף מהחוג או מבין הסמינרים מהחוגים האחרים
71120 סמינר מוסמך במדעי הצמח בחקלאות SEMINAR IN PLANT SCIENCES IN AGRICULTURE
החוג הנותן: מטעים וצמחי נוי 1 נ"ז 14 ש"ש סמינריון סמסטר א' סוג הבחינה: עבודה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
סמינריון א ה 12:15 14:00 אתרוג א' ד"ר ליאור אשד-וויליאמס
אם רשמת קורס זה וקבלת בו ציון, רשום קורס71191
71133 סמינר מוסמך במדעי הקרקע והמים M.S.c SEMINAR IN SOIL AND WATER SCIENCES
החוג הנותן: מטעים וצמחי נוי 1 נ"ז 14 ש"ש סמינריון סמסטר א' או ב' סוג הבחינה: עבודה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
סמינריון א ה 13:15 14:00 ח"ס קרקע א' פרופ רוני וולך
סמינריון ב ה 13:15 14:00 ח"ס קרקע ב' פרופ רוני וולך
נושא הסמינר יאושר ע"י מרכז הקורס. תלמיד יוכל לזכות בנקודת זכות נוספת עבור הגשת עבודה סמינרית מורחבת. במקרה ותכנית לימודיך כוללת סמינר נוסף (כנדרש במסלול הלא מחקרי) ואם הסמינר הנוסף הינו בחוג למדעי הקרקע והמים, הסמינר השני יזכה אותך בנקודת זכות אחת ולא יכלול הגשת עבודה סמינרית מורחבת. אם רשמת קורס זה וקבלת בו ציון, רשום קורס 71199 עבור הסמינר השני.
71140 סמינר מוסמך בגידולי שדה וירקות M.S.c SEMINAR IN FIELD AND VEGETABLE CROPS
החוג הנותן: מטעים וצמחי נוי 1 נ"ז 14 ש"ש סמינריון סמסטר א' סוג הבחינה: עבודה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
סמינריון א ב 15:15 16:00 חדר 5 א' פרופ צבי פלג
אם רשמת קורס זה וקבלת בו ציון, רשום קורס 71194
71157 סמינר מוסמך במדעי בעלי-חיים ווטרינריה M.S.c SEMINAR IN ANIMAL SCIENCES & VETERINARY
החוג הנותן: מטעים וצמחי נוי 1 נ"ז 14 ש"ש סמינריון סמסטר א' סוג הבחינה: עבודה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
סמינריון א ה 14:15 16:00 ח"ס בע"ח א' ד"ר נורית ארגוב-ארגמן
71187 סמינר מוסמך במטעים וצמחי נוי M.S.c SEMINAR IN HORTICULTURE
החוג הנותן: מטעים וצמחי נוי 1 נ"ז 14 ש"ש סמינריון סמסטר א' סוג הבחינה: עבודה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
סמינריון א ב 14:15 15:00 חדר 109 א' ד"ר סמדר הרפז-סעד
71192 סמינר מוסמך בגנטיקה והשבחה M.S.c SEMINAR IN GENETICS AND BREEDING
החוג הנותן: מטעים וצמחי נוי 1 נ"ז 14 ש"ש סמינריון סמסטר א' סוג הבחינה: עבודה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
סמינריון א ג 15:15 17:00 חדר 3114 א' פרופ דני זמיר
אם רשמת קורס זה וקבלת בו ציון רשום קורס 71961
71193 סמינר מוסמך באגרואקולוגיה ובריאות הצמח M.S.c SEMINAR IN AGROECOLOGY AND PLANT HEALTH
החוג הנותן: מטעים וצמחי נוי 1 נ"ז 14 ש"ש סמינריון סמסטר ב' סוג הבחינה: השתתפות פעילה
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
סמינריון א ג 13:15 15:00 חדר 106 ב' ד"ר שי קובו
אם רשמת קורס זה וקבלת בו ציון, רשום קורס 71960
71194 סמינר מוסמך בגידולי שדה וירקות M.S.c SEMINAR IN FIELD AND VEGETABLE CROPS
החוג הנותן: מטעים וצמחי נוי 1 נ"ז 14 ש"ש סמינריון סמסטר ב' סוג הבחינה: עבודה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
סמינריון ב ב 15:15 16:00 חדר 3 ב' פרופ שחל עבו
אם רשמת קורס זה וקבלת בו ציון, רשום קורס 71140
71199 סמינר מוסמך במדעי הקרקע והמים M.S.c SEMINAR IN SOIL AND WATER SCIENCES
החוג הנותן: מטעים וצמחי נוי 1 נ"ז 14 ש"ש סמינריון סמסטר א' או ב' סוג הבחינה: עבודה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
סמינריון ב ה 13:15 14:00 מי תהום ב' פרופ רוני וולך
נושא הסמינר יאושר ע"י מרכז הקורס. תלמיד יוכל לזכות בנקודת זכות נוספת עבור הגשת עבודה סמינרית מורחבת. במקרה ותכנית לימודיך כוללת סמינר נוסף (כנדרש במסלול הלא מחקרי) ואם הסמינר הנוסף הינו בחוג למדעי הקרקע והמים, הסמינר השני יזכה אותך בנקודת זכות אחת ולא יכלול הגשת עבודה סמינרית מורחבת. אם רשמת קורס זה וקבלת בו ציון, רשום קורס 71133 עבור הסמינר השני.
71961 סמינר מוסמך בגנטיקה והשבחה M.S.c SEMINAR IN GENETICS & BREEDING
החוג הנותן: מטעים וצמחי נוי 1 נ"ז 14 ש"ש סמינריון סמסטר ב' סוג הבחינה: עבודה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
סמינריון א ג 15:15 16:00 חדר 3114 ב' פרופ דני זמיר
אם רשמת קורס זה וקבלת בו ציון רשום קורס 71192 ,
73504 סמינר מוסמך באיכות הסביבה ומשאבי טבע בחקלאות M.S.c SEMINAR IN AGRIC. & ENVIRONMENTAL QUALITY
החוג הנותן: מטעים וצמחי נוי 1 נ"ז 14 ש"ש סמינריון סמסטר ב' סוג הבחינה: עבודה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
סמינריון א ד 9:15 11:00 חדר 3 ב' ד"ר ערן טס
חלה על התלמיד חובת הגשה של חיבור מדעי מספר משתתפים מוגבל ל-14. עדיפות לתלמידי החוג.
קורסי בחירה . קורסי בחירה מומלצים (ניתן ללמוד קורסים נוספים בהתאם לתוכנית הלימודים)
71111 ביולוגיה התפתחותית של הגפן DEVELOPMENTAL BIOLOGY OF GRAPEVINES
החוג הנותן: מטעים וצמחי נוי 3 נ"ז 42 ש"ש שעור ומעבדה סמסטר ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ומעבדה א ב 11:15 14:00 חדר 2 ב' ד"ר גיל ניר
ינתנו 2 סיורים בתאום עם המרצה, הקורס מוגבל ל 40 תלמידים.
71121 סוגיות נבחרות באפיגנטיקה TOPICS IN EPIGENETICS
החוג הנותן: מטעים וצמחי נוי 2 נ"ז 28 ש"ש שעור סמסטר ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 9:15 11:00 ח"ס בע"ח ב' ד"ר ליאור דוד
71145 ניהול יער בישראל FOREST MANAGEMENT IN ISRAEL
החוג הנותן: מטעים וצמחי נוי 2 נ"ז 28 ש"ש שעור סמסטר ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ד 10:15 12:00 חדר 1 ב' ד"ר יגיל אסם
הקורס כולל סיור ומוגבל ל-50 סטודנטים. פתוח לתלמידי שנה ג' באישור מרצה
71936 מעבדה בהזנה מינרלית של צמחים LABORATORY IN MINERAL NUTRITION OF PLANTS
החוג הנותן: מטעים וצמחי נוי 2 נ"ז 28 ש"ש מעבדה סמסטר ב' סוג הבחינה: השתתפות פעילה
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
מעבדה א ב' ד"ר אורי ירמיהו
המעבדה תינתן בסוף הסמסטר מעבדה תינתן בסוף הסמסטר בין התאריכים 02/08/2020יד 05/08/2020 הקורס ניתן פעם בשנתיים. הקורס יתקיים במעבדה 3 בניין לובל .
71938 הזנה מינרלית של צמחים MINERAL NUTRITION OF FIELD & VEG. CROPS
החוג הנותן: מטעים וצמחי נוי 3 נ"ז 42 ש"ש שעור ותרגיל סמסטר ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 11:15 13:00 מקלט ב' ד"ר נירית ברנשטיין
תרגיל א א 13:15 14:00 מקלט ב' ד"ר נירית ברנשטיין
תרגיל ב א 14:15 15:00 מקלט ב' ד"ר נירית ברנשטיין
הקורס ניתן פעם בשנתיים. תרגיל ב' יפתח על פי ביקוש בהחלטת המרצה
71955 חומרי טבע בגידולי שדה ירקות וצמחי מרפא SPECIALIZED METABOLITES IN CROPS
החוג הנותן: מטעים וצמחי נוי 2 נ"ז 28 ש"ש שעור סמסטר א' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 16:15 18:00 חדר 109 א' ד"ר אפרים לוינסון
71976 שינוי גלובלי - השלכות ביולוגיות ואקולוגיות BIOLOGY AND ECOLOGY OF GLOBAL CHANGE
החוג הנותן: מטעים וצמחי נוי 3 נ"ז 42 ש"ש שעור ותרגיל סמסטר א' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 10:15 12:00 חדר 3 א' פרופ ז'וזה גרינצוויג
תרגיל א א 12:15 13:00 חדר 3 א' פרופ ז'וזה גרינצוויג
73534 ביוטכנולוגיה בחקלאות BIOTECHNOLOGY AGRICULTURE
החוג הנותן: מטעים וצמחי נוי 3 נ"ז 42 ש"ש שעור סמסטר ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ד 10:15 13:00 חדר 106 ב' ד"ר יחיעם זלץ, ד"ר רבקה ברג
יינתן בפקולטה לחקלאות ברחובות. פתוח לתלמידי מוסמך ודוקטורט בכל החוגים