החוג למטעים וצמחי נוי (714) - מסלול מטעים וצמחי-נוי - מחקרי
קורסי המסלול
תואר מוסמך
מטעים וצמחי-נוי - מחקרי (1440)
שנה א'
לימודי חובה עליך לבחור אחד מבין שני הקורסים הבאים
71105 כתיבה אקדמית דרך פיתוח חשיבה ביקורתית ACADEMIC WRITING VIA CRITICAL THINKING
החוג הנותן: מטעים וצמחי נוי 2 נ"ז 28 ש"ש שעור סמסטר א' או ב' סוג הבחינה: עבודה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 10:15 12:00 חדר 108 א' ד"ר אביטל וקנין
שעור ב ה 9:15 11:00 יק"א 20 א' ד"ר אביטל וקנין
שעור ג א 11:15 13:00 יק"א 19 ב' ד"ר אביטל וקנין
שעור ד ד 13:15 15:00 יק"א 19 ב' ד"ר אביטל וקנין
תינתן הנחיה אישית לתלמיד בתאום עם המרצה
71187 סמינר מוסמך במטעים וצמחי נוי M.S.c SEMINAR IN HORTICULTURE
החוג הנותן: מטעים וצמחי נוי 1 נ"ז 14 ש"ש סמינריון סמסטר א' סוג הבחינה: עבודה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
סמינריון א ב 14:15 15:00 חדר 109 א' ד"ר סמדר הרפז-סעד
קורסי בחירה קורסי בחירה מומלצים (ניתן ללמוד קורסים נוספים בהתאם לתוכנית הלימודים)
71111 ביולוגיה התפתחותית של הגפן DEVELOPMENTAL BIOLOGY OF GRAPEVINES
החוג הנותן: מטעים וצמחי נוי 3 נ"ז 42 ש"ש שעור ומעבדה סמסטר ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ומעבדה א ב 11:15 14:00 חדר 2 ב' ד"ר גיל ניר
ינתנו 2 סיורים בתאום עם המרצה, הקורס מוגבל ל 40 תלמידים.
71121 סוגיות נבחרות באפיגנטיקה TOPICS IN EPIGENETICS
החוג הנותן: מטעים וצמחי נוי 2 נ"ז 28 ש"ש שעור סמסטר ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 9:15 11:00 ח"ס בע"ח ב' ד"ר ליאור דוד
71145 ניהול יער בישראל FOREST MANAGEMENT IN ISRAEL
החוג הנותן: מטעים וצמחי נוי 2 נ"ז 28 ש"ש שעור סמסטר ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ד 10:15 12:00 חדר 1 ב' ד"ר יגיל אסם
הקורס כולל סיור ומוגבל ל-50 סטודנטים. פתוח לתלמידי שנה ג' באישור מרצה
71936 מעבדה בהזנה מינרלית של צמחים LABORATORY IN MINERAL NUTRITION OF PLANTS
החוג הנותן: מטעים וצמחי נוי 2 נ"ז 28 ש"ש מעבדה סמסטר ב' סוג הבחינה: השתתפות פעילה
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
מעבדה א ב' ד"ר אורי ירמיהו
המעבדה תינתן בסוף הסמסטר מעבדה תינתן בסוף הסמסטר בין התאריכים 02/08/2020יד 05/08/2020 הקורס ניתן פעם בשנתיים. הקורס יתקיים במעבדה 3 בניין לובל .
71938 הזנה מינרלית של צמחים MINERAL NUTRITION OF FIELD & VEG. CROPS
החוג הנותן: מטעים וצמחי נוי 3 נ"ז 42 ש"ש שעור ותרגיל סמסטר ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 11:15 13:00 מקלט ב' ד"ר נירית ברנשטיין
תרגיל א א 13:15 14:00 מקלט ב' ד"ר נירית ברנשטיין
תרגיל ב א 14:15 15:00 מקלט ב' ד"ר נירית ברנשטיין
הקורס ניתן פעם בשנתיים. תרגיל ב' יפתח על פי ביקוש בהחלטת המרצה
71955 חומרי טבע בגידולי שדה ירקות וצמחי מרפא SPECIALIZED METABOLITES IN CROPS
החוג הנותן: מטעים וצמחי נוי 2 נ"ז 28 ש"ש שעור סמסטר א' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 16:15 18:00 חדר 109 א' ד"ר אפרים לוינסון
71976 שינוי גלובלי - השלכות ביולוגיות ואקולוגיות BIOLOGY AND ECOLOGY OF GLOBAL CHANGE
החוג הנותן: מטעים וצמחי נוי 3 נ"ז 42 ש"ש שעור ותרגיל סמסטר א' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 10:15 12:00 חדר 3 א' פרופ ז'וזה גרינצוויג
תרגיל א א 12:15 13:00 חדר 3 א' פרופ ז'וזה גרינצוויג
73534 ביוטכנולוגיה בחקלאות BIOTECHNOLOGY AGRICULTURE
החוג הנותן: מטעים וצמחי נוי 3 נ"ז 42 ש"ש שעור סמסטר ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ד 10:15 13:00 חדר 106 ב' ד"ר יחיעם זלץ, ד"ר רבקה ברג
יינתן בפקולטה לחקלאות ברחובות. פתוח לתלמידי מוסמך ודוקטורט בכל החוגים
שנה ב'
לימודי חובה
71100 עבודת גמר M.SC THESIS
החוג הנותן: מטעים וצמחי נוי 0 נ"ז 0 ש"ש שעור קורס שנתי סוג הבחינה: עבודה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א שנתי
קורסי בחירה קורסי בחירה מומלצים (ניתן ללמוד קורסים נוספים בהתאם לתוכנית הלימודים)
71111 ביולוגיה התפתחותית של הגפן DEVELOPMENTAL BIOLOGY OF GRAPEVINES
החוג הנותן: מטעים וצמחי נוי 3 נ"ז 42 ש"ש שעור ומעבדה סמסטר ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ומעבדה א ב 11:15 14:00 חדר 2 ב' ד"ר גיל ניר
ינתנו 2 סיורים בתאום עם המרצה, הקורס מוגבל ל 40 תלמידים.
71121 סוגיות נבחרות באפיגנטיקה TOPICS IN EPIGENETICS
החוג הנותן: מטעים וצמחי נוי 2 נ"ז 28 ש"ש שעור סמסטר ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 9:15 11:00 ח"ס בע"ח ב' ד"ר ליאור דוד
71145 ניהול יער בישראל FOREST MANAGEMENT IN ISRAEL
החוג הנותן: מטעים וצמחי נוי 2 נ"ז 28 ש"ש שעור סמסטר ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ד 10:15 12:00 חדר 1 ב' ד"ר יגיל אסם
הקורס כולל סיור ומוגבל ל-50 סטודנטים. פתוח לתלמידי שנה ג' באישור מרצה
71936 מעבדה בהזנה מינרלית של צמחים LABORATORY IN MINERAL NUTRITION OF PLANTS
החוג הנותן: מטעים וצמחי נוי 2 נ"ז 28 ש"ש מעבדה סמסטר ב' סוג הבחינה: השתתפות פעילה
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
מעבדה א ב' ד"ר אורי ירמיהו
המעבדה תינתן בסוף הסמסטר מעבדה תינתן בסוף הסמסטר בין התאריכים 02/08/2020יד 05/08/2020 הקורס ניתן פעם בשנתיים. הקורס יתקיים במעבדה 3 בניין לובל .
71938 הזנה מינרלית של צמחים MINERAL NUTRITION OF FIELD & VEG. CROPS
החוג הנותן: מטעים וצמחי נוי 3 נ"ז 42 ש"ש שעור ותרגיל סמסטר ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 11:15 13:00 מקלט ב' ד"ר נירית ברנשטיין
תרגיל א א 13:15 14:00 מקלט ב' ד"ר נירית ברנשטיין
תרגיל ב א 14:15 15:00 מקלט ב' ד"ר נירית ברנשטיין
הקורס ניתן פעם בשנתיים. תרגיל ב' יפתח על פי ביקוש בהחלטת המרצה
71955 חומרי טבע בגידולי שדה ירקות וצמחי מרפא SPECIALIZED METABOLITES IN CROPS
החוג הנותן: מטעים וצמחי נוי 2 נ"ז 28 ש"ש שעור סמסטר א' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 16:15 18:00 חדר 109 א' ד"ר אפרים לוינסון
71976 שינוי גלובלי - השלכות ביולוגיות ואקולוגיות BIOLOGY AND ECOLOGY OF GLOBAL CHANGE
החוג הנותן: מטעים וצמחי נוי 3 נ"ז 42 ש"ש שעור ותרגיל סמסטר א' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 10:15 12:00 חדר 3 א' פרופ ז'וזה גרינצוויג
תרגיל א א 12:15 13:00 חדר 3 א' פרופ ז'וזה גרינצוויג
73534 ביוטכנולוגיה בחקלאות BIOTECHNOLOGY AGRICULTURE
החוג הנותן: מטעים וצמחי נוי 3 נ"ז 42 ש"ש שעור סמסטר ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ד 10:15 13:00 חדר 106 ב' ד"ר יחיעם זלץ, ד"ר רבקה ברג
יינתן בפקולטה לחקלאות ברחובות. פתוח לתלמידי מוסמך ודוקטורט בכל החוגים