החוג לחטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה (7101) - מסלול מדעי בעלי חיים - חטיבת איכות הסביבה
קורסי המסלול
תואר בוגר
מדעי בעלי חיים - חטיבת איכות הסביבה (1801)
שנה ב'
לימודי חובה להלן טבלת קורסי חובה המדגימה מהלך אופטימאלי של לימודים בחוג. חריגה מרצף לימודים מומלץ המתפרס על פני שישה סמסטרים, עלולה לשבש את מהלך הלימודים הסדיר ואף להיות כרוכה בהוצאות נוספות
71012 יסודות הגנטיקה FUNDAMENTAL GENETICS
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה 5 נ"ז 70 ש"ש שעור ותרגיל סמסטר א' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 13:15 15:00 אולם אריוביץ 20 א' ד"ר עידן עפרוני, ד"ר עידן עפרוני, פרופ נעמי אורי, פרופ נעמי אורי
שעור א ג 8:15 10:00 אולם אריוביץ 20 א' ד"ר עידן עפרוני, ד"ר עידן עפרוני, פרופ נעמי אורי, פרופ נעמי אורי
תרגיל א ה 13:15 14:00 חדר 108 א'
תרגיל ב ה 14:15 15:00 חדר 10 א' ד"ר עידן עפרוני
תרגיל ג ה 15:15 16:00 חדר 108 א'
תרגיל ד ג 10:15 11:00 חדר 5 א'
תרגיל ה ג 11:15 12:00 חדר 101 א' פרופ נעמי אורי
תרגיל ו ג 11:15 12:00 חדר 5 א'
תרגיל ז ה 13:15 14:00 חדר 9 א'
תרגיל ח ה 13:15 14:00 חדר 102 א'
תרגיל ט ג 13:15 14:00 חדר 5 א'
תרגיל י ג 13:15 14:00 חדר 106 א'
תרגיל יא ג 14:15 15:00 חדר 106 א'
השיעור יינתן במעגל סגור ויועבר מאולם איריוביץ לחדר 9 בניין קנדי לי תרג יא לחוג ‎710‏,‎715‏ ולמסלול ‎2515‏. שעור א לחוג ‎710‏,‎712‏,‎715‏,‎718‏,‎722‏,‎791‏,‎792‏,‎793‏,‎794‏,‎795‏ ולמסלול ‎2610‏,‎2615‏,‎2618‏. תרג א לחוג ‎718‏,‎794‏. תרג ב לחוג ‎718‏ ולמסלול ‎2518‏. תרג ג לחוג ‎718‏. תרג ד לחוג ‎712‏,‎795‏. תרג ה לחוג ‎712‏ ולמסלול ‎2512‏. תרג ו לחוג ‎712‏. תרג ז לחוג ‎722‏,‎793‏ ולמסלול ‎2522‏. תרג י לחוג ‎710‏. תרג ח לחוג ‎722‏. תרג ט לחוג ‎710‏,‎791‏ ולמסלול ‎2510‏.
71019 מבוא לכלכלה ECONOMICS
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה 2 נ"ז 28 ש"ש שעור סמסטר א' או ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 15:15 17:00 אולם אריוביץ 20 א' מר עפר ברונר
שעור ב ב 17:15 19:00 אולם 15 ב' מר עפר ברונר
תלמידי חוג 717 אינם רשאים ללמוד קורס זה. שעור ב לחוג ‎716‏,‎722‏,‎793‏. שעור א לחוג ‎710‏,‎715‏,‎718‏,‎791‏,‎792‏,‎794‏.
71026 הסקה סטטיסטית ותכנון ניסויים STATISTICAL INFERENCE AND EXPERIMENTAL DESIGN
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה 4 נ"ז 56 ש"ש שעור ותרגיל סמסטר ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 8:15 11:00 אולם זימן ב' ד"ר הדס דון-יחיא
תרגיל א ה 15:15 16:00 חדר 9 ב'
תרגיל ב ה 16:15 17:00 חדר 1 ב'
תרגיל ג א 12:15 13:00 חדר 106 ב' גב רונה קרני
תרגיל ד ד 16:15 17:00 חדר 104 ב'
תרגיל ה ה 8:15 9:00 חדר 8 ב'
תרגיל ו ה 15:15 16:00 יק"א 19 ב'
תרג ב לחוג ‎710‏,‎791‏. תרג ג לחוג ‎715‏,‎792‏. תרג ד לחוג ‎716‏. תרג ה לחוג ‎718‏,‎794‏. תרג ו לחוג ‎718‏. שעור א לחוג ‎710‏,‎715‏,‎716‏,‎718‏,‎791‏,‎792‏,‎794‏. תרג א לחוג ‎710‏.
71056 מיקרוביולוגיה כללית GENERAL MICROBIOLOGY
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה 4 נ"ז 56 ש"ש שעור ומעבדה סמסטר ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 12:15 14:00 אולם אריוביץ 20 ב' פרופ אדוארד יורקביץ, ד"ר יונתן פרידמן, ד"ר יעל הלמן
שעור ב ב 12:15 14:00 אולם זימן ב' ד"ר יונתן פרידמן, פרופ אדוארד יורקביץ, ד"ר יעל הלמן
מעבדה א ד 10:15 14:00 מע' 3 ב' ד"ר יעל הלמן
מעבדה ב ד 15:15 19:00 מע' 3 ב' ד"ר יונתן פרידמן
מעבדה ג ה 10:15 14:00 מע' 3 ב' פרופ אדוארד יורקביץ
מעבדה ד ד 10:15 14:00 מע' 3 ב' ד"ר יעל הלמן
מעבדה ה ד 15:15 19:00 מע' 3 ב' ד"ר יונתן פרידמן
מעבדה ו ה 10:15 14:00 מע' 3 ב' פרופ אדוארד יורקביץ
יתכנו שינויים בקבוצות מעבדה הרישום הסופי יקבע על ידי מזכירות הוראה בהתאם להתאמה בין מספר התלמידים לתפוסת המעבדה ( הודעה על כך תצא בנפרד). קבוצה א,ב,ג, מחזור א' ישתתפו במעבדה בשבעת השבועות הראשונים לסמסטר קבוצות , ד' ה' ו' מחזור ב' יתקיים בשבעת השבועות האחרונים של הסמסטר . שעור ב לחוג ‎712‏,‎715‏,‎716‏. שעור א לחוג ‎710‏,‎718‏,‎722‏,‎791‏,‎792‏,‎793‏,‎794‏,‎795‏. מעב א לחוג ‎715‏,‎716‏,‎718‏,‎792‏. מעב ב לחוג ‎710‏,‎712‏. מעב ג לחוג ‎722‏. מעב ד לחוג ‎718‏,‎793‏,‎794‏. מעב ה לחוג ‎710‏,‎791‏. מעב ו לחוג ‎712‏,‎793‏.
71065 מבוא לביולוגיה מולקולרית INTRODUCTION TO MOLECULAR BIOLOGY
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה 3 נ"ז 42 ש"ש שעור ותרגיל סמסטר א' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 12:15 14:00 אולם אריוביץ 20 א' פרופ שי מורין, גב יסמין רביד
שעור ב ד 9:15 11:00 חדר 10 א' פרופ שי מורין, גב יסמין רביד
תרגיל א ג 14:15 15:00 אולם אריוביץ 20 א' גב יסמין רביד
תרגיל ב ג 14:15 15:00 חדר 8 א' פרופ שי מורין
תרגיל ג ג 14:15 15:00 חדר 101 א'
תרגיל ד ד 11:15 12:00 חדר 10 א'
תרגיל ה ד 11:15 12:00 חדר 8 א'
תרגיל ו ג 11:15 12:00 אולם אריוביץ 20 א'
רישום תלמידי מוסמך ודוקטור באישור המרצה בלבד. תרג ה לחוג ‎710‏,‎715‏,‎791‏,‎792‏. תרג ו לחוג ‎712‏,‎718‏,‎722‏,‎793‏,‎795‏. שעור א לחוג ‎712‏,‎718‏,‎722‏,‎793‏,‎794‏,‎795‏. שעור ב לחוג ‎710‏,‎715‏,‎791‏,‎792‏. תרג א לחוג ‎712‏,‎718‏,‎722‏,‎793‏,‎794‏,‎795‏. תרג ב לחוג ‎712‏,‎718‏,‎722‏,‎793‏,‎794‏,‎795‏. תרג ג לחוג ‎712‏,‎718‏,‎722‏,‎793‏,‎794‏,‎795‏. תרג ד לחוג ‎710‏,‎715‏,‎791‏,‎792‏.
71091 גנטיקה של בעלי חיים וטיפוח חיות משק ANIMAL GENETICS AND BREEDING OF FARM ANIMALS
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה 3 נ"ז 42 ש"ש שעור ותרגיל סמסטר ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 8:15 10:00 חדר 8 ב' ד"ר ליאור דוד
תרגיל א ב 13:15 14:00 חדר 8 ב' ד"ר ליאור דוד
תרגיל ב ב 12:15 13:00 חדר 8 ב'
71251 מבוא להיסטוריה ולפילוסופיה של המדע INTRO. TO HISTORY AND PHILOSOPHY OF SCIENCE
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה 2 נ"ז 28 ש"ש שעור סמסטר ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 17:15 19:00 אולם 11 ב' מר נתנאל קופפר
שעור ב ג 17:15 19:00 אולם 11 ב' מר נתנאל קופפר
שעור א לחוג ‎710‏,‎712‏,‎715‏,‎716‏,‎718‏,‎729‏,‎791‏,‎792‏,‎794‏,‎795‏ ולמסלול ‎2515‏,‎2516‏. שעור ב לחוג ‎716‏,‎722‏,‎793‏ ולמסלול ‎2512‏,‎2516‏.
71530 אקולוגיה כללית ECOLOGY
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה 2 נ"ז 28 ש"ש שעור סמסטר ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 17:15 19:00 אולם אריוביץ 20 ב' ד"ר יעל מנדליק
החל משנת תשפ"א קורס זה יינתן באנגלית
71805 פיזיולוגיה של בע"ח א' ANIMAL PHYSIOLOGY I
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה 4 נ"ז 56 ש"ש שעור סמסטר א' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 10:15 12:00 אולם 11 א' ד"ר שרון שלזינגר, ד"ר שרון שלזינגר, פרופ אורנה הלוי-פינס, פרופ אורנה הלוי-פינס, ד"ר יוסי ווין, ד"ר יוסי ווין
שעור א ה 11:15 13:00 אולם אריוביץ 20 א' ד"ר שרון שלזינגר, ד"ר שרון שלזינגר, פרופ אורנה הלוי-פינס, פרופ אורנה הלוי-פינס, ד"ר יוסי ווין, ד"ר יוסי ווין
71806 פיזיולוגיה של בע"ח ב' ANIMAL PHYSIOLOGY II
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה 4 נ"ז 56 ש"ש שעור סמסטר ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 14:15 16:00 אולם זימן ב' ד"ר יוסי ווין, ד"ר יוסי ווין
שעור א ד 8:15 10:00 אולם זימן ב' ד"ר יוסי ווין, ד"ר יוסי ווין
71810 אנדוקרינולוגיה כללית GENERAL ENDOCRINOLOGY
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה 2 נ"ז 28 ש"ש שעור סמסטר ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ה 10:15 12:00 אולם 11 ב' פרופ רינה מידן
הקורס ניתן באנגלית שעור א לחוג ‎718‏,‎794‏.
71821 תחומי ידע ועשייה במדעי בעלי חיים CENTRAL TOPICS IN ANIMAL SCIENCE
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה 1 נ"ז 14 ש"ש שעור סמסטר א' סוג הבחינה: עבודה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 12:15 13:00 אולם זימן א' ד"ר ליאור דוד
שעור א לחוג ‎718‏,‎794‏.
71839 עקרונות התזונה של חיות המשק PRINCIPLES OF FARM ANIMALS NUTRITION
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה 4 נ"ז 56 ש"ש שעור סמסטר ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 10:15 12:00 חדר 8 ב' ד"ר נורית ארגוב-ארגמן, ד"ר נורית ארגוב-ארגמן, ד"ר טלי מלקמן-זהבי, ד"ר טלי מלקמן-זהבי
שעור א ב 10:15 12:00 חדר 8 ב' ד"ר נורית ארגוב-ארגמן, ד"ר נורית ארגוב-ארגמן, ד"ר טלי מלקמן-זהבי, ד"ר טלי מלקמן-זהבי
71844 יסודות תורת המחלות ELEMENTS OF PATHOLOGY
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה 2 נ"ז 28 ש"ש שעור סמסטר ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 14:15 16:00 חדר 9 ב' ד"ר אלון לוי
לימודי חובת בחירה יש לבחור לפחות 18 נ"ז מרשימה זו- קורסי החטיבה (על פי דרישות קדם)
71084 חקלאות ואיכות הסביבה - פרקים נבחרים TOPICS IN ENVIRONMENTAL QUALITY AND AGRICULTURE
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה 1 נ"ז 14 ש"ש שעור סמסטר ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 14:15 15:00 חדר 102 ב' ד"ר יעל הלמן
קורס מיועד למעוניינים בתחומים המשיקים בין חקלאות לבין איכות הסביבה. שעור לחוג 722,718,717,716,715,710. שעור א לחוג ‎710‏,‎715‏,‎716‏,‎717‏,‎718‏,‎722‏.
71303 עשבים רעים והדברתם WEED CONTROL-PRINCIPLES
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה 4 נ"ז 56 ש"ש שעור ומעבדה סמסטר ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ד 8:15 10:00 חדר 3114 ב' פרופ צבי פלג
מעבדה א ד 10:15 13:00 מע' 101 ב' פרופ צבי פלג
71342 מבוא למערכות מידע גאוגרפיות (GIS) INTRODUCTION TO GIS
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה 3.5 נ"ז 49 ש"ש שעור ותרגיל סמסטר א' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 10:15 12:00 חדר 8 א' ד"ר יפית כהן
תרגיל א ג 12:15 14:00 כתת מחשב 16 א' ד"ר יפית כהן
תרגיל ב ג 15:15 17:00 כתת מחשב 16 א'
71344 אקולוגיה של שמירת טבע ECOLOGY OF NATURE CONSERVATION
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה 3.5 נ"ז 49 ש"ש שעור ותרגיל סמסטר ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ד 16:15 18:00 חדר 109 ב' ד"ר יהושע שקדי
תרגיל א ד 18:15 19:00 כתת מחשב 17 ב' ד"ר יהושע שקדי
בנוסף יום סיור. מספר משתתפים מוגבל ל 50. עדיפות לתלמידי תוכנית שמירת טבע ושטחים פתוחים וחטיבת איכות הסביבה
71345 סדנת מבוא לשמירת טבע ושטחים פתוחים WORKSHOP: NATURE AND LANDSCAPE CONSERVATION
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה 1 נ"ז 14 ש"ש שעור סמסטר א' סוג הבחינה: עבודה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 16:15 18:00 חדר 1 א' פרופ ז'וזה גרינצוויג
71473 היבטים של קיימות במזון SUSTAINABILITY IN THE FOOD INDUSTRY
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה 2 נ"ז 28 ש"ש שעור סמסטר א' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 14:15 16:00 יק"א 19 א' גב גליה צוקרמן
71501 מבוא לאנטומולוגיה INTRODUCTION TO ENTOMOLOGY
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה 2 נ"ז 28 ש"ש שעור סמסטר ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 12:15 14:00 אולם 11 א' פרופ בועז יובל
71503 ביולוגיה של הקרקע SOIL BIOLOGY
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה 3 נ"ז 42 ש"ש שעור סמסטר א' סוג הבחינה: בחינה חלקית
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 9:15 12:00 חדר 2 א' פרופ אדוארד יורקביץ, ד"ר דרור מינץ, ד"ר עדי בכר
מומלץ לתלמידי חוגים 716,715 הלומדים בחטיבה 7101
71527 אנטומולוגיה של היער FOREST ENTOMOLOGY
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה 2 נ"ז 28 ש"ש שעור סמסטר א' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ד 13:15 15:00 חדר 3 א' פרופ צבי מנדל
71602 דישון ופוריות הקרקע SOIL FERTILITY AND FERTILIZER USE
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה 4 נ"ז 56 ש"ש שעור ומעבדה סמסטר א' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ה 8:15 10:00 חדר 5 א' פרופ משה שנקר
מעבדה א ה 10:15 12:00 מע' 4 א' פרופ משה שנקר
מעבדה ב ה 10:15 12:00 ח"ס קרקע א'
מעב א לחוג ‎716‏. מעב ב לחוג ‎710‏,‎716‏. מעב ג לחוג ‎710‏,‎715‏.
71603 מליחות המים והקרקע SOIL AND WATER SALINITY
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה 4 נ"ז 56 ש"ש שעור ומעבדה סמסטר ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 14:15 16:00 ח"ס קרקע ב' ד"ר נמרוד שוורץ
מעבדה א א 16:15 18:00 כתת מחשב 17 ב' ד"ר נמרוד שוורץ
יתקיימו סיורים,
71605 שימור הקרקע SOIL CONSERVATION
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה 3 נ"ז 42 ש"ש שעור ותרגיל סמסטר א' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 15:15 17:00 חדר 5 א' ד"ר גיל אשל
תרגיל א א 17:15 18:00 חדר 5 א' ד"ר גיל אשל
71608 מטאורולוגיה וזיהום אויר AIR POLLUTION METEOROLOGY
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה 3 נ"ז 42 ש"ש שעור ותרגיל סמסטר א' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ד 10:15 12:00 חדר 101 א' ד"ר ערן טס
תרגיל א א 14:15 15:00 חדר 106 א' ד"ר ערן טס
כולל סיור
71612 איכות מים, השבחה והשבה WATER QUALITY IMPROVEMENT AND RECLAMATION
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה 3 נ"ז 42 ש"ש שעור סמסטר א' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 9:15 12:00 חדר 102 א' גב שרה אלחנני
עדיפות לתלמידי שנה ג'.
71618 מבוא לכימיה של הקרקע INTRODUCTION TO SOIL CHEMISTRY
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה 2 נ"ז 28 ש"ש שעור סמסטר א' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 10:15 12:00 חדר 106 א' ד"ר תמרה פולובסוב
71623 מעבדה בהידראוליקה של זרימה במובלים ובקרקע HYDRAULIC LAB. ON FLOW IN CONDUITS & SOILS
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה 3 נ"ז 42 ש"ש שעור ומעבדה סמסטר א' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ד 14:15 15:00 מי תהום א' ד"ר מרדכי כהן
מעבדה א ד 12:15 14:00 מי תהום א' ד"ר מרדכי כהן
71815 היבטים של איכות הסביבה בגידול בעלי-חיים ANIMAL PRODUCTION SYSTEMS & ENVIRONMENTAL POLLUA
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה 2 נ"ז 28 ש"ש שעור סמסטר ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 17:15 19:00 חדר 108 ב' פרופ יאפ ואן-ריין, ד"ר אילן צדיקוב
מיועד לתלמידי שנה ג'. חובת בחירה לתלמידי חוגים 717,ו-718 הלומדים בחטיבה 7101.
71838 זואוגאוגרפיה של חולייתנים בישראל THE ZOOGEOGRAPHY OF VERTEBRATES IN ISRAEL
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה 3 נ"ז 42 ש"ש שעור סמסטר ב' סוג הבחינה: עבודה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 10:15 13:00 ח"ס בע"ח ב' פרופ גילה כחילה-ברגל
מספר משתתפים מוגבל ל-50. מיועד לתלמידי שנה ג'. עדיפות לתלמידי חוג 726 וחוג 716 בחטיבת איכות הסביבה. כולל סיורים
71947 עקרונות אקולוגיים בתכנון מרחבי לשמירת טבע ECOLOGICAL PRINCIPLES IN SPATIAL CONSERVATION PL
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה 2 נ"ז 28 ש"ש שעור סמסטר ב' סוג הבחינה: עבודה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ה 13:15 15:00 חדר 1 ב' ד"ר יעל מנדליק
תלמידי בוגר המעוניינים בקורס, ייפנו למורה לקבלת אישור השתתפות בכתב ויימסורו אותו למזכירות לענייני הוראה
וגם מרשימה זו תוכל להשלים את צבירת חובת הבחירה החוגית עד סוף התואר.
71169 תאי גזע והיררכיה תאית במדע בחקלאות וברפואה STEM CELLS AND CELLULAR HIERARCHY
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה 2 נ"ז 28 ש"ש שעור סמסטר ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ד 15:15 17:00 חדר 108 ב' פרופ איתמר ברש
71524 גידול דבורים ומוצרי מכוורת APICULTURE
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה 5 נ"ז 70 ש"ש שעור ומעבדה סמסטר ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ד 10:15 12:00 יק"א 20 ב' מר יוסף סלבצקי
מעבדה א ד 12:15 15:00 יק"א 20 ב' מר יוסף סלבצקי
כולל שני סיורים.מוגבל ל 30 תלמידים
71812 גידול בקר לחלב DAIRY CATTLE HUSBANDRY
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה 5 נ"ז 70 ש"ש שעור ומעבדה סמסטר ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ד 8:15 10:00 חדר 6 ב' פרופ צבי רוט, ד"ר עזרא שושני
מעבדה א ד 10:15 13:00 חדר 6 ב' פרופ צבי רוט, ד"ר עזרא שושני
71814 גידול צאן SHEEP HUSBANDRY
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה 3.5 נ"ז 49 ש"ש שעור ומעבדה סמסטר ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 9:15 11:00 חדר 10 ב' פרופ סמיר מבגיש
מעבדה א א 11:15 12:00 חדר 10 ב' פרופ סמיר מבגיש
כולל סיור
71815 היבטים של איכות הסביבה בגידול בעלי-חיים ANIMAL PRODUCTION SYSTEMS & ENVIRONMENTAL POLLUA
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה 2 נ"ז 28 ש"ש שעור סמסטר ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 17:15 19:00 חדר 108 ב' פרופ יאפ ואן-ריין, ד"ר אילן צדיקוב
מיועד לתלמידי שנה ג'. חובת בחירה לתלמידי חוגים 717,ו-718 הלומדים בחטיבה 7101.
71822 ממשק והזנת עופות poultry nutrition and managemnt
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה 6 נ"ז 84 ש"ש שעור ותרגיל סמסטר ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 8:15 11:00 ח"ס בע"ח ב' פרופ ישראל רוזנבוים, ד"ר שירה חלד
תרגיל א ב 11:15 14:00 ח"ס בע"ח ב' פרופ ישראל רוזנבוים, ד"ר שירה חלד
ינתנו 3 סיורים
71825 גידול סוסים EQUINE MANAGEMENT
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה 2 נ"ז 28 ש"ש שעור סמסטר א' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ד 16:15 18:00 ח"ס בע"ח א' ד"ר אורי שליט
במהלך הקורס יתקיים סיור בתאריך ה 13.11.19 שעור א לחוג ‎718‏.
71826 פיזיולוגיה של עופות AVIAN PHYSIOLOGY
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה 4 נ"ז 56 ש"ש שעור ומעבדה סמסטר א' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ה 8:15 10:00 ח"ס בע"ח א' פרופ ישראל רוזנבוים
מעבדה א ה 10:15 12:00 מע' 101 א' פרופ ישראל רוזנבוים
כולל סיורים. מספר המשתתפים מוגבל ל-30.
71832 עקרונות הטיפול התרופתי בבעלי חיים PRINCIPALS OF DRUG TREATMENT IN ANIMALS
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה 2 נ"ז 28 ש"ש שעור סמסטר א' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 14:15 16:00 יק"א 19 א' ד"ר דניאל ברקן
71835 ביולוגיה של בלוטת החלב BIOLOGY OF THE MAMMARY GLAND
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה 3.5 נ"ז 49 ש"ש שעור ומעבדה סמסטר א' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 9:15 11:00 ח"ס בע"ח א' פרופ צבי רוט, ד"ר נורית ארגוב-ארגמן
מעבדה א א 11:15 14:00 מע' 11 א' ד"ר נורית ארגוב-ארגמן, פרופ צבי רוט
מעבדה פעם בשבועיים.
71836 ביולוגיה ואקולוגיה של דגים FISH BIOLOGY AND ECOLOGY
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה 4 נ"ז 56 ש"ש שעור ומעבדה סמסטר ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ה 9:15 11:00 חדר 106 ב' ד"ר דניאל גולני
מעבדה א ה 11:15 13:00 מע' 110 ב' ד"ר דניאל גולני
כולל סיור. מספר משתתפים מוגבל ל-50, עדיפות לתלמידי שנה ג'.
71837 פיזיולוגיה של דגים FISH PHYSIOLOGY
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה 3.5 נ"ז 49 ש"ש שעור ומעבדה סמסטר ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ה 13:15 15:00 ח"ס בע"ח ב' פרופ ברטה סיוון-לבבי, ד"ר עמוס טנדלר
מעבדה א ה 15:15 17:00 מע' 101 ב' פרופ ברטה סיוון-לבבי
מעבדה פעם בשבועיים. עדיפות לתלמידי חוג 718. המעבדה תתקיים גם במעבדה 18 בתאום עם המרצה מעבדה יק"א 14 תינתן מתאריך 23/05/2019-סוף סמסטר בתאום מול התלמידים
71840 רווחת חיות משק animal welfare
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה 2 נ"ז 28 ש"ש שעור סמסטר א' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 17:15 19:00 חדר 9 א' ד"ר דגנית בן דב
השיעור הראשון יתקיים ב-3.11.2019
71843 מזונות למעלי גירה RUMINATS' FEEDSTUFFS
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה 5 נ"ז 70 ש"ש שעור ומעבדה סמסטר א' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 8:15 11:00 ח"ס בע"ח א' פרופ סמיר מבגיש
מעבדה א ג 11:15 13:00 ח"ס בע"ח א' פרופ סמיר מבגיש
מוגבל ל20
71846 מחלות בקר וצאן DISEASES OF SHEEP AND CATTLE
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה 3 נ"ז 42 ש"ש שעור סמסטר א' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 16:15 19:00 אתרוג א' ד"ר שמואל ברוקשטין
71852 אקולוגיה מיקרוביאלית במערכות מידגה MICROBIAL ECOLOGY IN AQUACULTURE SYSEMS
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה 2 נ"ז 28 ש"ש שעור סמסטר א' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 14:15 16:00 חדר 3 א' פרופ יאפ ואן-ריין
כולל סיורים
שנה ג'
לימודי חובה
71082 ניהול משולב של שטחים פתוחים Integrated landscape management
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה 3 נ"ז 42 ש"ש שעור ותרגיל סמסטר א' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ה 14:15 16:00 אתרוג א' ד"ר יעל מנדליק
תרגיל א ה 16:15 17:00 אתרוג א' ד"ר יעל מנדליק, מר טהר רוט
מספר משתתפים מוגבל ל-30. יתקיימו שני סיורים בתאום עם המרצה, נוכחות חובה!
71341 מדיניות שמירת שטחים פתוחים - תיכנון וחקיקה OPEN SPACE PRESERVATION: LEGISLATION & PLANNING
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה 2 נ"ז 28 ש"ש שעור סמסטר א' סוג הבחינה: עבודה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 18:15 20:00 חדר 106 א' מר מנחם זלוצקי, גב נעמה רינגל
חובה לתלמידי החטיבה 7101 פרט לחוג 716, כולל סיור בתאום עם המורה.
71609 כימיה של הסביבה ENVIRONMENTAL CHEMISTRY
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה 2 נ"ז 28 ש"ש שעור סמסטר ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ה 9:15 11:00 מי תהום ב' פרופ בנימין חפץ
71611 טיפול ומיחזור פסולת חקלאית ועירונית TREATMENT & RECYCLING OF AGRI. & MUNICIPAL WAST
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה 2 נ"ז 28 ש"ש שעור סמסטר א' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 16:15 18:00 חדר 10 א' מר דני בית-דין, ד"ר צפריר גרינהוט
כולל סיור
71625 משאבי המים של ישראל וניהולם ISRAEL WATER RESOURCES AND THEIR MANAGMENT
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה 3 נ"ז 42 ש"ש שעור ותרגיל סמסטר א' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 14:15 16:00 חדר 102 א' ד"ר דניאל קורצמן
תרגיל א ב 16:15 17:00 חדר 102 א' ד"ר דניאל קורצמן
71803 רבייה השוואתית COMPARATIVE REPRODUCTION
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה 4 נ"ז 56 ש"ש שעור ומעבדה סמסטר א' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 8:15 10:00 אולם זימן א' פרופ צבי רוט, פרופ ישראל רוזנבוים
מעבדה א ב 10:15 14:00 מע' 11 א' פרופ צבי רוט
מעבדה ב ב 10:15 14:00 מע' 12 א' פרופ ישראל רוזנבוים
מעבדה פעם בשבועיים.המעבדה תחל בשבוע השני ללימודים .
71804 מבוא לאמבריולוגיה INTRODUCTION TO EMBRYOLOGY
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה 2 נ"ז 28 ש"ש שעור סמסטר א' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ד 10:15 12:00 אולם 15 א' פרופ דלית סלע-דוננפלד
שעור לחוג 718,794.
71807 פרוסמינר במדעי בעלי-חיים PROSEMINAR IN ANIMAL SCIENCES
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה 1 נ"ז 14 ש"ש מטלה סמסטר א' סוג הבחינה: עבודה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
מטלה א ד 8:15 10:00 ח"ס בע"ח א' ד"ר שרון שלזינגר
הפרוסמינר כולל הדרכה מקוונת על היכרות משאבי הספריה. ינתן בתאום עם המרצה הפרוסמינר ינתן כל שבוע
71811 אימונולוגיה כללית GENERAL IMMUNOLOGY
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה 3 נ"ז 42 ש"ש שעור סמסטר א' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ד 13:15 16:00 אולם 11 א' ד"ר ארז מילס, ד"ר אלון לוי
ינתצן שיעור השלמה בתאריך 19.1.20 בשעה 15-18 שעור א לחוג ‎712‏,‎718‏,‎791‏,‎792‏,‎793‏,‎794‏,‎795‏.
71833 ביוקלימטולוגיה של חיות משק BIOCLIMATOLOGY OF FARM ANIMALS
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה 2 נ"ז 28 ש"ש שעור סמסטר א' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ה 12:15 14:00 ח"ס בע"ח א' ד"ר שלי דרוין, ד"ר מאיה זכות
71854 סמינריון במדעי בעלי חיים MINI-SEMINAR IN ANIMAL SCIENCE
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה 1 נ"ז 14 ש"ש סמינריון סמסטר ב' סוג הבחינה: עבודה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
סמינריון א ג 13:15 15:00 ח"ס בע"ח ב' ד"ר שרון שלזינגר
הנוכחות בסמינריון בתאום מול המרצה
לימודי חובת בחירה יש לבחור לפחות 18 נ"ז מרשימה זו. קורסי חטיבה (על פי דרישות קדם)
49601 דיני סביבה ENVIRONMENTAL LAW
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה 2 נ"ז 28 ש"ש שעור סמסטר ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב' עו"ד עמית ברכה, עו"ד עמית ברכה, עו"ד עמית ברכה, עו"ד עמית ברכה
שעור א ד 16:15 18:00 ב' עו"ד עמית ברכה, עו"ד עמית ברכה, עו"ד עמית ברכה, עו"ד עמית ברכה
שעור א ד 16:15 18:00 סילברמן 502 ב' עו"ד עמית ברכה, עו"ד עמית ברכה, עו"ד עמית ברכה, עו"ד עמית ברכה
שעור א ד 16:15 18:00 3401 חבר ב' עו"ד עמית ברכה, עו"ד עמית ברכה, עו"ד עמית ברכה, עו"ד עמית ברכה
הקורס אינו מיועד למשפטנים. הקורס יערך בהר הצופים בחדר 3401 בחברה . הקורס יועבר בוידאו-קונפרנס לפקולטה לחקלאות לחדר 9א. שעת התחלת השיעור היא 16:30. הקורס הינו באחריות ביה"ס המתקדם ללימודי סביבה. הקורס הינו לתואר שני וחלים עליו נהליהוראה בהתאם.
71070 גאולוגיה סביבתית ENVIRONMENTAL GEOLOGY
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה 2 נ"ז 28 ש"ש שעור ותרגיל סמסטר ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ותרגיל א ג 12:15 14:00 חדר 2 ב' ד"ר לרי גבר
תלמידי חוג 716 אינם רשאים ללמוד קורס זה. יתקיימו סיורים בתאום מול מרצה.
71083 מערכות מרעה טבעי RANGELAND SCIENCE
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה 3 נ"ז 42 ש"ש שעור ותרגיל סמסטר ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ותרגיל א ד 8:15 10:00 חדר 103 ב' ד"ר זלמן הנקין, ד"ר יוג'ין אונגר, ד"ר איריס שינבאום
סיורים יתקיימו בתאריכים :
71342 מבוא למערכות מידע גאוגרפיות (GIS) INTRODUCTION TO GIS
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה 3.5 נ"ז 49 ש"ש שעור ותרגיל סמסטר א' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 10:15 12:00 חדר 8 א' ד"ר יפית כהן
תרגיל א ג 12:15 14:00 כתת מחשב 16 א' ד"ר יפית כהן
תרגיל ב ג 15:15 17:00 כתת מחשב 16 א'
71344 אקולוגיה של שמירת טבע ECOLOGY OF NATURE CONSERVATION
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה 3.5 נ"ז 49 ש"ש שעור ותרגיל סמסטר ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ד 16:15 18:00 חדר 109 ב' ד"ר יהושע שקדי
תרגיל א ד 18:15 19:00 כתת מחשב 17 ב' ד"ר יהושע שקדי
בנוסף יום סיור. מספר משתתפים מוגבל ל 50. עדיפות לתלמידי תוכנית שמירת טבע ושטחים פתוחים וחטיבת איכות הסביבה
71345 סדנת מבוא לשמירת טבע ושטחים פתוחים WORKSHOP: NATURE AND LANDSCAPE CONSERVATION
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה 1 נ"ז 14 ש"ש שעור סמסטר א' סוג הבחינה: עבודה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 16:15 18:00 חדר 1 א' פרופ ז'וזה גרינצוויג
71473 היבטים של קיימות במזון SUSTAINABILITY IN THE FOOD INDUSTRY
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה 2 נ"ז 28 ש"ש שעור סמסטר א' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 14:15 16:00 יק"א 19 א' גב גליה צוקרמן
71501 מבוא לאנטומולוגיה INTRODUCTION TO ENTOMOLOGY
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה 2 נ"ז 28 ש"ש שעור סמסטר ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 12:15 14:00 אולם 11 א' פרופ בועז יובל
71503 ביולוגיה של הקרקע SOIL BIOLOGY
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה 3 נ"ז 42 ש"ש שעור סמסטר א' סוג הבחינה: בחינה חלקית
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 9:15 12:00 חדר 2 א' פרופ אדוארד יורקביץ, ד"ר דרור מינץ, ד"ר עדי בכר
מומלץ לתלמידי חוגים 716,715 הלומדים בחטיבה 7101
71515 מבוא לניהול אוכלוסיות מזיקים INTRODUCTION TO PEST CONTROL IN AGRICULTURE
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה 2 נ"ז 28 ש"ש שעור סמסטר א' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 16:15 18:00 חדר 8 א' פרופ שי מורין
. חובת בחירה לכל תלמידי חטיבה 7101.
71527 אנטומולוגיה של היער FOREST ENTOMOLOGY
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה 2 נ"ז 28 ש"ש שעור סמסטר א' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ד 13:15 15:00 חדר 3 א' פרופ צבי מנדל
71603 מליחות המים והקרקע SOIL AND WATER SALINITY
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה 4 נ"ז 56 ש"ש שעור ומעבדה סמסטר ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 14:15 16:00 ח"ס קרקע ב' ד"ר נמרוד שוורץ
מעבדה א א 16:15 18:00 כתת מחשב 17 ב' ד"ר נמרוד שוורץ
יתקיימו סיורים,
71608 מטאורולוגיה וזיהום אויר AIR POLLUTION METEOROLOGY
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה 3 נ"ז 42 ש"ש שעור ותרגיל סמסטר א' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ד 10:15 12:00 חדר 101 א' ד"ר ערן טס
תרגיל א א 14:15 15:00 חדר 106 א' ד"ר ערן טס
כולל סיור
71612 איכות מים, השבחה והשבה WATER QUALITY IMPROVEMENT AND RECLAMATION
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה 3 נ"ז 42 ש"ש שעור סמסטר א' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 9:15 12:00 חדר 102 א' גב שרה אלחנני
עדיפות לתלמידי שנה ג'.
71618 מבוא לכימיה של הקרקע INTRODUCTION TO SOIL CHEMISTRY
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה 2 נ"ז 28 ש"ש שעור סמסטר א' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 10:15 12:00 חדר 106 א' ד"ר תמרה פולובסוב
71815 היבטים של איכות הסביבה בגידול בעלי-חיים ANIMAL PRODUCTION SYSTEMS & ENVIRONMENTAL POLLUA
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה 2 נ"ז 28 ש"ש שעור סמסטר ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 17:15 19:00 חדר 108 ב' פרופ יאפ ואן-ריין, ד"ר אילן צדיקוב
מיועד לתלמידי שנה ג'. חובת בחירה לתלמידי חוגים 717,ו-718 הלומדים בחטיבה 7101.
71838 זואוגאוגרפיה של חולייתנים בישראל THE ZOOGEOGRAPHY OF VERTEBRATES IN ISRAEL
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה 3 נ"ז 42 ש"ש שעור סמסטר ב' סוג הבחינה: עבודה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 10:15 13:00 ח"ס בע"ח ב' פרופ גילה כחילה-ברגל
מספר משתתפים מוגבל ל-50. מיועד לתלמידי שנה ג'. עדיפות לתלמידי חוג 726 וחוג 716 בחטיבת איכות הסביבה. כולל סיורים
71852 אקולוגיה מיקרוביאלית במערכות מידגה MICROBIAL ECOLOGY IN AQUACULTURE SYSEMS
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה 2 נ"ז 28 ש"ש שעור סמסטר א' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 14:15 16:00 חדר 3 א' פרופ יאפ ואן-ריין
כולל סיורים
71947 עקרונות אקולוגיים בתכנון מרחבי לשמירת טבע ECOLOGICAL PRINCIPLES IN SPATIAL CONSERVATION PL
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה 2 נ"ז 28 ש"ש שעור סמסטר ב' סוג הבחינה: עבודה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ה 13:15 15:00 חדר 1 ב' ד"ר יעל מנדליק
תלמידי בוגר המעוניינים בקורס, ייפנו למורה לקבלת אישור השתתפות בכתב ויימסורו אותו למזכירות לענייני הוראה
וגם מרשימה זו תוכל להשלים את צבירת חובת הבחירה החוגית עד סוף התואר.
71169 תאי גזע והיררכיה תאית במדע בחקלאות וברפואה STEM CELLS AND CELLULAR HIERARCHY
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה 2 נ"ז 28 ש"ש שעור סמסטר ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ד 15:15 17:00 חדר 108 ב' פרופ איתמר ברש
71524 גידול דבורים ומוצרי מכוורת APICULTURE
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה 5 נ"ז 70 ש"ש שעור ומעבדה סמסטר ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ד 10:15 12:00 יק"א 20 ב' מר יוסף סלבצקי
מעבדה א ד 12:15 15:00 יק"א 20 ב' מר יוסף סלבצקי
כולל שני סיורים.מוגבל ל 30 תלמידים
71812 גידול בקר לחלב DAIRY CATTLE HUSBANDRY
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה 5 נ"ז 70 ש"ש שעור ומעבדה סמסטר ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ד 8:15 10:00 חדר 6 ב' פרופ צבי רוט, ד"ר עזרא שושני
מעבדה א ד 10:15 13:00 חדר 6 ב' פרופ צבי רוט, ד"ר עזרא שושני
71814 גידול צאן SHEEP HUSBANDRY
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה 3.5 נ"ז 49 ש"ש שעור ומעבדה סמסטר ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 9:15 11:00 חדר 10 ב' פרופ סמיר מבגיש
מעבדה א א 11:15 12:00 חדר 10 ב' פרופ סמיר מבגיש
כולל סיור
71815 היבטים של איכות הסביבה בגידול בעלי-חיים ANIMAL PRODUCTION SYSTEMS & ENVIRONMENTAL POLLUA
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה 2 נ"ז 28 ש"ש שעור סמסטר ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 17:15 19:00 חדר 108 ב' פרופ יאפ ואן-ריין, ד"ר אילן צדיקוב
מיועד לתלמידי שנה ג'. חובת בחירה לתלמידי חוגים 717,ו-718 הלומדים בחטיבה 7101.
71822 ממשק והזנת עופות poultry nutrition and managemnt
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה 6 נ"ז 84 ש"ש שעור ותרגיל סמסטר ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 8:15 11:00 ח"ס בע"ח ב' פרופ ישראל רוזנבוים, ד"ר שירה חלד
תרגיל א ב 11:15 14:00 ח"ס בע"ח ב' פרופ ישראל רוזנבוים, ד"ר שירה חלד
ינתנו 3 סיורים
71825 גידול סוסים EQUINE MANAGEMENT
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה 2 נ"ז 28 ש"ש שעור סמסטר א' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ד 16:15 18:00 ח"ס בע"ח א' ד"ר אורי שליט
במהלך הקורס יתקיים סיור בתאריך ה 13.11.19 שעור א לחוג ‎718‏.
71826 פיזיולוגיה של עופות AVIAN PHYSIOLOGY
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה 4 נ"ז 56 ש"ש שעור ומעבדה סמסטר א' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ה 8:15 10:00 ח"ס בע"ח א' פרופ ישראל רוזנבוים
מעבדה א ה 10:15 12:00 מע' 101 א' פרופ ישראל רוזנבוים
כולל סיורים. מספר המשתתפים מוגבל ל-30.
71832 עקרונות הטיפול התרופתי בבעלי חיים PRINCIPALS OF DRUG TREATMENT IN ANIMALS
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה 2 נ"ז 28 ש"ש שעור סמסטר א' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 14:15 16:00 יק"א 19 א' ד"ר דניאל ברקן
71835 ביולוגיה של בלוטת החלב BIOLOGY OF THE MAMMARY GLAND
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה 3.5 נ"ז 49 ש"ש שעור ומעבדה סמסטר א' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 9:15 11:00 ח"ס בע"ח א' פרופ צבי רוט, ד"ר נורית ארגוב-ארגמן
מעבדה א א 11:15 14:00 מע' 11 א' ד"ר נורית ארגוב-ארגמן, פרופ צבי רוט
מעבדה פעם בשבועיים.
71836 ביולוגיה ואקולוגיה של דגים FISH BIOLOGY AND ECOLOGY
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה 4 נ"ז 56 ש"ש שעור ומעבדה סמסטר ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ה 9:15 11:00 חדר 106 ב' ד"ר דניאל גולני
מעבדה א ה 11:15 13:00 מע' 110 ב' ד"ר דניאל גולני
כולל סיור. מספר משתתפים מוגבל ל-50, עדיפות לתלמידי שנה ג'.
71837 פיזיולוגיה של דגים FISH PHYSIOLOGY
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה 3.5 נ"ז 49 ש"ש שעור ומעבדה סמסטר ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ה 13:15 15:00 ח"ס בע"ח ב' פרופ ברטה סיוון-לבבי, ד"ר עמוס טנדלר
מעבדה א ה 15:15 17:00 מע' 101 ב' פרופ ברטה סיוון-לבבי
מעבדה פעם בשבועיים. עדיפות לתלמידי חוג 718. המעבדה תתקיים גם במעבדה 18 בתאום עם המרצה מעבדה יק"א 14 תינתן מתאריך 23/05/2019-סוף סמסטר בתאום מול התלמידים
71840 רווחת חיות משק animal welfare
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה 2 נ"ז 28 ש"ש שעור סמסטר א' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 17:15 19:00 חדר 9 א' ד"ר דגנית בן דב
השיעור הראשון יתקיים ב-3.11.2019
71843 מזונות למעלי גירה RUMINATS' FEEDSTUFFS
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה 5 נ"ז 70 ש"ש שעור ומעבדה סמסטר א' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 8:15 11:00 ח"ס בע"ח א' פרופ סמיר מבגיש
מעבדה א ג 11:15 13:00 ח"ס בע"ח א' פרופ סמיר מבגיש
מוגבל ל20
71846 מחלות בקר וצאן DISEASES OF SHEEP AND CATTLE
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה 3 נ"ז 42 ש"ש שעור סמסטר א' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 16:15 19:00 אתרוג א' ד"ר שמואל ברוקשטין
71852 אקולוגיה מיקרוביאלית במערכות מידגה MICROBIAL ECOLOGY IN AQUACULTURE SYSEMS
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה 2 נ"ז 28 ש"ש שעור סמסטר א' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 14:15 16:00 חדר 3 א' פרופ יאפ ואן-ריין
כולל סיורים