החוג לחטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה (7101) - מסלול מדעי בעלי חיים - חטיבת איכות הסביבה
קורסי המסלול
תואר בוגר
מדעי בעלי חיים - חטיבת איכות הסביבה (1801)
שנה ב'
לימודי חובה להלן טבלת קורסי חובה המדגימה מהלך אופטימאלי של לימודים בחוג. חריגה מרצף לימודים מומלץ המתפרס על פני שישה סמסטרים, עלולה לשבש את מהלך הלימודים הסדיר ואף להיות כרוכה בהוצאות נוספות
71012
יסודות הגנטיקה
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה נ"ז: 5 ש"ש: 70 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 13:15 15:00 אולם אריוביץ 20 א' ד"ר עידן עפרוני, ד"ר עידן עפרוני, פרופ נעמי אורי, פרופ נעמי אורי
שעור א ג 8:15 10:00 אולם אריוביץ 20 א' ד"ר עידן עפרוני, ד"ר עידן עפרוני, פרופ נעמי אורי, פרופ נעמי אורי
תרגיל א ה 13:15 14:00 חדר 8 א' מר מתן לוי
תרגיל ב ה 14:15 15:00 חדר 10 א' ד"ר עידן עפרוני, מר רום תרשיש
תרגיל ג ג 10:15 11:00 חדר 9 א' מר איתי כהן
תרגיל ד ג 11:15 12:00 אולם אריוביץ 20 א' פרופ נעמי אורי, מר אלון ישראלי
תרגיל ה ג 11:15 12:00 חדר 5 א' מר איתי כהן
תרגיל ו ה 13:15 14:00 חדר 9 א' מר רום תרשיש
תרגיל ז ה 13:15 14:00 א' מר רום תרשיש
תרגיל ח ג 14:15 15:00 חדר 3114 א' גב שני דורון
תרגיל ט ג 13:15 14:00 חדר 8 א' גב שני דורון
השיעור יינתן במעגל סגור ויועבר מאולם איריוביץ לחדר 9 בניין קנדי לי תרג יא לחוג ‎710‏,‎715‏ ולמסלול ‎2515‏. שעור א לחוג ‎710‏,‎712‏,‎715‏,‎718‏,‎722‏,‎791‏,‎792‏,‎793‏,‎794‏,‎795‏ ולמסלול ‎2610‏,‎2615‏,‎2618‏. תרג א לחוג ‎718‏,‎794‏. תרג ב לחוג ‎718‏ ולמסלול ‎2518‏. תרג ג לחוג ‎718‏. תרג ד לחוג ‎712‏,‎795‏. תרג ה לחוג ‎712‏ ולמסלול ‎2512‏. תרג ו לחוג ‎712‏. תרג ז לחוג ‎722‏,‎793‏ ולמסלול ‎2522‏. תרג י לחוג ‎710‏. תרג ח לחוג ‎722‏. תרג ט לחוג ‎710‏,‎791‏ ולמסלול ‎2510‏.
71019
מבוא לכלכלה
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: א' או ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 15:15 17:00 אולם אריוביץ 20 א' מר עפר ברונר
שעור ב ב 17:15 19:00 חדר 8 ב' מר עפר ברונר
תלמידי חוג 717 אינם רשאים ללמוד קורס זה. שעור ב לחוג ‎716‏,‎722‏,‎793‏. שעור א לחוג ‎710‏,‎715‏,‎718‏,‎791‏,‎792‏,‎794‏.
71026
הסקה סטטיסטית ותכנון ניסויים
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 8:15 11:00 אולם זימן ב' ד"ר הדס דון-יחיא
תרגיל א ה 15:15 16:00 יק"א 20 ב' מר אלישע הנדל
תרגיל ב ה 16:15 17:00 חדר 108 ב' מר אלישע הנדל
תרגיל ג א 12:15 13:00 חדר 108 ב'
תרגיל ד ד 16:15 17:00 חדר 104 ב' מר אלישע הנדל
תרג ב לחוג ‎710‏,‎791‏. תרג ג לחוג ‎715‏,‎792‏. תרג ד לחוג ‎716‏. תרג ה לחוג ‎718‏,‎794‏. תרג ו לחוג ‎718‏. שעור א לחוג ‎710‏,‎715‏,‎716‏,‎718‏,‎791‏,‎792‏,‎794‏. תרג א לחוג ‎710‏.
71056
מיקרוביולוגיה כללית
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור ומעבדה סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 12:15 14:00 אולם אריוביץ 20 ב' פרופ אדוארד יורקביץ, ד"ר יונתן פרידמן, ד"ר יעל הלמן
שעור ב ב 12:15 14:00 אולם זימן ב' ד"ר יונתן פרידמן, פרופ אדוארד יורקביץ, ד"ר יעל הלמן
מעבדה א ד 10:15 14:00 מע' 3 ב' ד"ר יעל הלמן, גב שירי טופמן, גב ענבל פולין, גב יעל בלו, מר נתאי מרוז
מעבדה ב ד 15:15 19:00 מע' 3 ב' ד"ר יונתן פרידמן, גב גל ששון, גב נעמה שטרצר, גב יאנה בייזמן מגן, מר נמרוד נחמיאס
מעבדה ג ה 10:15 14:00 מע' 3 ב' פרופ אדוארד יורקביץ, גב שירי טופמן, גב נעמה שטרצר, מר נתאי מרוז, מר נמרוד נחמיאס
מעבדה ד ד 10:15 14:00 מע' 3 ב' ד"ר יעל הלמן, גב נעמה שטרצר, גב יאנה בייזמן מגן, גב ענבל פולין, גב יעל בלו
מעבדה ה ד 15:15 19:00 מע' 3 ב' ד"ר יונתן פרידמן, גב גל ששון, גב ענבל פולין, גב יעל בלו, מר נתאי מרוז
מעבדה ו ה 10:15 14:00 מע' 3 ב' פרופ אדוארד יורקביץ, גב שירי טופמן, גב גל ששון, גב יאנה בייזמן מגן, מר נמרוד נחמיאס
יתכנו שינויים בקבוצות מעבדה הרישום הסופי יקבע על ידי מזכירות הוראה בהתאם להתאמה בין מספר התלמידים לתפוסת המעבדה ( הודעה על כך תצא בנפרד). קבוצה א,ב,ג, מחזור א' ישתתפו במעבדה בשבעת השבועות הראשונים לסמסטר קבוצות , ד' ה' ו' מחזור ב' יתקיים בשבעת השבועות האחרונים של הסמסטר . שעור ב לחוג ‎712‏,‎715‏,‎716‏. שעור א לחוג ‎710‏,‎718‏,‎722‏,‎791‏,‎792‏,‎793‏,‎794‏,‎795‏. מעב א לחוג ‎715‏,‎716‏,‎718‏,‎792‏. מעב ב לחוג ‎710‏,‎712‏. מעב ג לחוג ‎722‏. מעב ד לחוג ‎718‏,‎793‏,‎794‏. מעב ה לחוג ‎710‏,‎791‏. מעב ו לחוג ‎712‏,‎793‏.
71065
מבוא לביולוגיה מולקולרית
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 12:15 14:00 אולם אריוביץ 20 א' פרופ שי מורין, ד"ר גלית איקטיימן
שעור ב ד 9:15 11:00 חדר 10 א' פרופ שי מורין, ד"ר גלית איקטיימן
תרגיל א ג 14:15 15:00 אולם אריוביץ 20 א' ד"ר גלית איקטיימן, מר שירן בן-זאב
תרגיל ב ג 14:15 15:00 חדר 8 א' פרופ שי מורין, מר עופר אידלין הררי
תרגיל ג ג 14:15 15:00 חדר 2 א' גב ריטה שוכמכר, פרופ שי מורין
תרגיל ד ד 11:15 12:00 חדר 10 א' גב ירין עקנין
תרגיל ה ד 11:15 12:00 חדר 8 א' גב אלה תדמור
תרגיל ו ג 14:15 15:00 חדר 10 א' מר אלעד שרון
רישום תלמידי מוסמך ודוקטור באישור המרצה בלבד. תרג ה לחוג ‎710‏,‎715‏,‎791‏,‎792‏. תרג ו לחוג ‎712‏,‎718‏,‎722‏,‎793‏,‎795‏. שעור א לחוג ‎712‏,‎718‏,‎722‏,‎793‏,‎794‏,‎795‏. שעור ב לחוג ‎710‏,‎715‏,‎791‏,‎792‏. תרג א לחוג ‎712‏,‎718‏,‎722‏,‎793‏,‎794‏,‎795‏. תרג ב לחוג ‎712‏,‎718‏,‎722‏,‎793‏,‎794‏,‎795‏. תרג ג לחוג ‎712‏,‎718‏,‎722‏,‎793‏,‎794‏,‎795‏. תרג ד לחוג ‎710‏,‎715‏,‎791‏,‎792‏.
71091
גנטיקה של בעלי חיים וטיפוח חיות משק
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 8:15 10:00 אולם 15 ב' פרופ ליאור דוד
תרגיל א ב 13:15 14:00 חדר 10 ב' פרופ ליאור דוד, גב דור עגיב, גב איבנה ריברסקי, גב בתיה דורפמן
תרגיל ב ב 12:15 13:00 חדר 8 ב' גב דור עגיב, גב איבנה ריברסקי, גב בתיה דורפמן
71251
מבוא להיסטוריה ולפילוסופיה של המדע
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 17:15 19:00 אולם 11 ב' מר נתנאל קופפר
שעור ב ג 17:15 19:00 אולם 11 ב' מר נתנאל קופפר
שעור א לחוג ‎710‏,‎712‏,‎715‏,‎716‏,‎718‏,‎729‏,‎791‏,‎792‏,‎794‏,‎795‏ ולמסלול ‎2515‏,‎2516‏. שעור ב לחוג ‎716‏,‎722‏,‎793‏ ולמסלול ‎2512‏,‎2516‏.
71530
אקולוגיה כללית
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 17:15 19:00 אולם אריוביץ 20 ב' ד"ר יעל מנדליק
החל משנת תשפ"א קורס זה יינתן באנגלית
71805
פיזיולוגיה של בע"ח א'
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 10:15 12:00 חדר 10 א' ד"ר שרון שלזינגר, ד"ר שרון שלזינגר, פרופ אורנה הלוי-פינס, פרופ אורנה הלוי-פינס, ד"ר יוסי ווין, ד"ר יוסי ווין
שעור א ה 11:15 13:00 אולם אריוביץ 20 א' ד"ר שרון שלזינגר, ד"ר שרון שלזינגר, פרופ אורנה הלוי-פינס, פרופ אורנה הלוי-פינס, ד"ר יוסי ווין, ד"ר יוסי ווין
71806
פיזיולוגיה של בע"ח ב'
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 14:15 16:00 אולם זימן ב' ד"ר יוסי ווין, ד"ר יוסי ווין
שעור א ד 8:15 10:00 אולם זימן ב' ד"ר יוסי ווין, ד"ר יוסי ווין
71810
אנדוקרינולוגיה כללית
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ה 10:15 12:00 אולם 11 ב' ד"ר מיכל שפילמן
הקורס ניתן באנגלית שעור א לחוג ‎718‏,‎794‏.
71821
תחומי ידע ועשייה במדעי בעלי חיים
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה נ"ז: 1 ש"ש: 14 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 12:15 13:00 אולם זימן א' פרופ ליאור דוד
שעור א לחוג ‎718‏,‎794‏.
71839
עקרונות התזונה של חיות המשק
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 10:15 12:00 אולם 15 ב' ד"ר נורית ארגוב-ארגמן, ד"ר נורית ארגוב-ארגמן, פרופ זהבה אוני, פרופ זהבה אוני
שעור א ב 10:15 12:00 אולם אריוביץ 20 ב' ד"ר נורית ארגוב-ארגמן, ד"ר נורית ארגוב-ארגמן, פרופ זהבה אוני, פרופ זהבה אוני
71844
יסודות תורת המחלות
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 14:15 16:00 חדר 9 ב' ד"ר אלון לוי
לימודי חובת בחירה יש לבחור לפחות 18 נ"ז מרשימה זו- קורסי החטיבה (על פי דרישות קדם)
71084
חקלאות ואיכות הסביבה - פרקים נבחרים
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה נ"ז: 1 ש"ש: 14 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: השתתפות פעילה

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 14:15 15:00 אולם אריוביץ 20 ב' ד"ר יעל הלמן
קורס מיועד למעוניינים בתחומים המשיקים בין חקלאות לבין איכות הסביבה. שעור לחוג 722,718,717,716,715,710. שעור א לחוג ‎710‏,‎715‏,‎716‏,‎717‏,‎718‏,‎722‏.
71303
עשבים רעים והדברתם
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור ומעבדה סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ד 8:15 10:00 חדר 3114 ב' פרופ צבי פלג
מעבדה א ד 10:15 13:00 מע' 101 ב' פרופ צבי פלג, מר ירון גדרי, מר רום תרשיש
71342
מבוא למערכות מידע גאוגרפיות (GIS)
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה נ"ז: 3.5 ש"ש: 49 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 10:15 12:00 חדר 8 א' ד"ר יפית כהן
תרגיל א ג 12:15 14:00 כתת מחשב 16 א' ד"ר יפית כהן, מר ניצן גרף
תרגיל ב ג 15:15 17:00 כתת מחשב 16 א' מר ניצן גרף
71344
אקולוגיה של שמירת טבע
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה נ"ז: 3.5 ש"ש: 49 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ד 16:15 18:00 חדר 109 ב' ד"ר יהושע שקדי
תרגיל א ד 18:15 19:00 כתת מחשב 17 ב' ד"ר יהושע שקדי
בנוסף יום סיור. מספר משתתפים מוגבל ל 50. עדיפות לתלמידי תוכנית שמירת טבע ושטחים פתוחים וחטיבת איכות הסביבה
71345
סדנת מבוא לשמירת טבע ושטחים פתוחים
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה נ"ז: 1 ש"ש: 14 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 16:15 18:00 חדר 1 א' פרופ ז'וזה גרינצוויג
71473
היבטים של קיימות במזון
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 14:15 16:00 יק"א 19 א' גב גליה צוקרמן
71501
מבוא לאנטומולוגיה
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 12:15 14:00 אולם אריוביץ 20 ב' פרופ בועז יובל
71503
ביולוגיה של הקרקע
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה חלקית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 9:15 12:00 חדר 2 א' פרופ אדוארד יורקביץ, ד"ר דרור מינץ, ד"ר עדי בכר
מומלץ לתלמידי חוגים 716,715 הלומדים בחטיבה 7101
71527
אנטומולוגיה של היער
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ד 13:15 15:00 חדר 3 א' פרופ צבי מנדל
71602
דישון ופוריות הקרקע
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור ומעבדה סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ה 8:15 10:00 חדר 9 א' פרופ משה שנקר
מעבדה א ה 10:15 12:00 מע' 4 א' פרופ משה שנקר, מר דוד ילין
מעבדה ב ה 10:15 12:00 מי תהום א' גב רותם לוין
מעב א לחוג ‎710‏,‎716‏. מעב ב לחוג ‎710‏,‎715‏.
71603
מליחות המים והקרקע
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור ומעבדה סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 14:15 16:00 ח"ס קרקע ב' ד"ר נמרוד שוורץ
מעבדה א א 16:15 18:00 כתת מחשב 17 ב' ד"ר נמרוד שוורץ, מר גל מט
יתקיימו סיורים,
71605
שימור הקרקע
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 15:15 17:00 חדר 5 א' ד"ר גיל אשל
תרגיל א א 17:15 18:00 חדר 5 א' ד"ר גיל אשל, מר מארק לייקין
71608
מטאורולוגיה וזיהום אויר
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ד 10:15 12:00 חדר 101 א' ד"ר ערן טס
תרגיל א א 14:15 15:00 חדר 106 א' ד"ר ערן טס, גב מאור גבאי
כולל סיור
71612
איכות מים, השבחה והשבה
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 10:15 13:00 חדר 102 א' גב שרה אלחנני
עדיפות לתלמידי שנה ג'.
71618
מבוא לכימיה של הקרקע
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 10:15 12:00 חדר 106 א' ד"ר תמרה פולובסוב
71623
מעבדה בהידראוליקה של זרימה במובלים ובקרקע
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ומעבדה סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ד 14:15 15:00 מי תהום א' ד"ר מרדכי כהן
מעבדה א ד 12:15 14:00 מי תהום א' ד"ר מרדכי כהן
71815
היבטים של איכות הסביבה בגידול בעלי-חיים
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 17:15 19:00 חדר 108 ב' פרופ יאפ ואן-ריין, ד"ר אילן צדיקוב
מיועד לתלמידי שנה ג'. חובת בחירה לתלמידי חוגים 717,ו-718 הלומדים בחטיבה 7101.
71838
זואוגאוגרפיה של חולייתנים בישראל
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 10:15 13:00 ח"ס בע"ח ב' פרופ גילה כחילה-ברגל
מספר משתתפים מוגבל ל-50. מיועד לתלמידי שנה ג'. עדיפות לתלמידי חוג 726 וחוג 716 בחטיבת איכות הסביבה. כולל סיורים
71947
עקרונות אקולוגיים בתכנון מרחבי לשמירת טבע
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ה 13:15 15:00 חדר 1 ב' ד"ר יעל מנדליק
תלמידי בוגר המעוניינים בקורס, ייפנו למורה לקבלת אישור השתתפות בכתב ויימסורו אותו למזכירות לענייני הוראה
וגם מרשימה זו תוכל להשלים את צבירת חובת הבחירה החוגית עד סוף התואר.
71169
תאי גזע והיררכיה תאית במדע בחקלאות וברפואה
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ד 15:15 17:00 חדר 108 ב' פרופ איתמר ברש, גב איבנה ריברסקי
71524
גידול דבורים ומוצרי מכוורת
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה נ"ז: 5 ש"ש: 70 סוג: שעור ומעבדה סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ד 10:15 12:00 יק"א 19 ב' מר יוסף סלבצקי
מעבדה א ד 12:15 15:00 יק"א 19 ב' מר יוסף סלבצקי, גב יעל אריהן, גב חגית כנות
כולל שני סיורים.מוגבל ל 30 תלמידים
71812
גידול בקר לחלב
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה נ"ז: 5 ש"ש: 70 סוג: שעור ומעבדה סמסטר: ב' סוג הבחינה: עבודה סמינריונית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ד 8:15 10:00 חדר 6 ב' פרופ צבי רוט, ד"ר עזרא שושני
מעבדה א ד 10:15 13:00 חדר 6 ב' פרופ צבי רוט, ד"ר עזרא שושני, גב אליסה קומסקי, גב שירה יעקבי-ארצי, מר אורן הדיה
71814
גידול צאן
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה נ"ז: 3.5 ש"ש: 49 סוג: שעור ומעבדה סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 9:15 11:00 חדר 10 ב' פרופ סמיר מבגיש
מעבדה א א 11:15 12:00 חדר 10 ב' פרופ סמיר מבגיש, מר פיליפ ווגלי
כולל סיור
71815
היבטים של איכות הסביבה בגידול בעלי-חיים
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 17:15 19:00 חדר 108 ב' פרופ יאפ ואן-ריין, ד"ר אילן צדיקוב
מיועד לתלמידי שנה ג'. חובת בחירה לתלמידי חוגים 717,ו-718 הלומדים בחטיבה 7101.
71822
ממשק והזנת עופות
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה נ"ז: 6 ש"ש: 84 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 8:15 11:00 ח"ס בע"ח ב' פרופ ישראל רוזנבוים, פרופ זהבה אוני
תרגיל א ב 11:15 14:00 ח"ס בע"ח ב' פרופ ישראל רוזנבוים, מר יונתן דיין, גב דקל עדן צאליק, גב יואנה ברטמן, מר שניר עזריה, פרופ זהבה אוני
ינתנו 3 סיורים
71825
גידול סוסים
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ד 16:15 18:00 ח"ס בע"ח א' ד"ר אורי שליט
במהלך הקורס יתקיים סיור בתאריך ה 20.11.19 שעור א לחוג ‎718‏.
71826
פיזיולוגיה של עופות
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור ומעבדה סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ה 8:15 10:00 ח"ס בע"ח א' פרופ ישראל רוזנבוים
מעבדה א ה 10:15 12:00 מע' 101 א' פרופ ישראל רוזנבוים, גב דקל עדן צאליק, ד"ר לירון דישון, גב יואנה ברטמן
הקורס כולל מספר סיורים.מספר המשתתפים מוגבל ל-30.
71832
עקרונות הטיפול התרופתי בבעלי חיים
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 14:15 16:00 יק"א 19 א' ד"ר דניאל ברקן
71835
ביולוגיה של בלוטת החלב
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה נ"ז: 3.5 ש"ש: 49 סוג: שעור ומעבדה סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 9:15 11:00 ח"ס בע"ח א' פרופ צבי רוט, ד"ר נורית ארגוב-ארגמן
מעבדה א א 11:15 14:00 מע' 11 א' ד"ר נורית ארגוב-ארגמן, פרופ צבי רוט, מר אורן הדיה, מר תם ידיד, גב שירה יעקבי-ארצי, גב אליסה קומסקי
מעבדה פעם בשבועיים.
71836
ביולוגיה ואקולוגיה של דגים
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור ומעבדה סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ה 9:15 11:00 אולם אריוביץ 20 ב' ד"ר דניאל גולני
מעבדה א ה 11:15 13:00 מע' 110 ב' ד"ר דניאל גולני, מר שניר עזריה
כולל סיור. מספר משתתפים מוגבל ל-50, עדיפות לתלמידי שנה ג'.
71837
פיזיולוגיה של דגים
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה נ"ז: 3.5 ש"ש: 49 סוג: שעור ומעבדה סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ה 13:15 15:00 אולם 15 ב' פרופ ברטה סיוון-לבבי, ד"ר עמוס טנדלר
מעבדה א ה 15:15 18:00 מע' 101 ב' פרופ ברטה סיוון-לבבי, גב נעמה מזרחי, גב ליאן הולנדר
מעבדה פעם בשבועיים. עדיפות לתלמידי חוג 718.
71840
רווחת חיות משק
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 17:15 19:00 חדר 9 א' ד"ר דגנית בן דב
השיעור הראשון יתקיים ב-3.11.2019
71843
מזונות למעלי גירה
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה נ"ז: 5 ש"ש: 70 סוג: שעור ומעבדה סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 8:15 11:00 ח"ס בע"ח א' פרופ סמיר מבגיש
מעבדה א ג 11:15 13:00 ח"ס בע"ח א' פרופ סמיר מבגיש, מר פיליפ ווגלי
מוגבל ל20
71846
מחלות בקר וצאן
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 16:15 19:00 אתרוג א' ד"ר שמואל ברוקשטין
71852
אקולוגיה מיקרוביאלית במערכות מידגה
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 14:15 16:00 חדר 3 א' פרופ יאפ ואן-ריין
כולל סיורים
שנה ג'
לימודי חובה
71082
ניהול משולב של שטחים פתוחים
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ה 14:15 16:00 אתרוג א' ד"ר יעל מנדליק
תרגיל א ה 16:15 17:00 אתרוג א' ד"ר יעל מנדליק, מר טהר רוט
מספר משתתפים מוגבל ל-30. יתקיימו שני סיורים בתאום עם המרצה, נוכחות חובה!
71341
מדיניות שמירת שטחים פתוחים - תיכנון וחקיקה
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 18:15 20:00 יק"א 19 א' מר מנחם זלוצקי, גב נעמה רינגל
חובה לתלמידי החטיבה 7101 פרט לחוג 716, כולל סיור בתאום עם המורה.
71609
כימיה של הסביבה
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ה 9:15 11:00 מי תהום ב' ד"ר שני אבנרי
71611
טיפול ומיחזור פסולת חקלאית ועירונית
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 16:15 18:00 חדר 9 א' מר דני בית-דין, ד"ר צפריר גרינהוט
כולל סיור
71625
משאבי המים של ישראל וניהולם
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 14:15 16:00 חדר 102 א' ד"ר דניאל קורצמן
תרגיל א ב 16:15 17:00 חדר 102 א' ד"ר דניאל קורצמן, מר גיא קפלן
71803
רבייה השוואתית
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור ומעבדה סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 8:15 10:00 ח"ס בע"ח א' פרופ צבי רוט, פרופ ישראל רוזנבוים
מעבדה א ב 10:15 14:00 מע' 11 א' פרופ צבי רוט, גב דקל עדן צאליק, גב שירה יעקבי-ארצי, גב אליסה קומסקי, ד"ר לירון דישון, גב יואנה ברטמן, גב איבנה ריברסקי
מעבדה ב ב 10:15 14:00 מע' 101 א' פרופ ישראל רוזנבוים, גב דקל עדן צאליק, גב שירה יעקבי-ארצי, גב אליסה קומסקי, ד"ר לירון דישון, גב יואנה ברטמן, גב איבנה ריברסקי
מעבדה פעם בשבועיים.המעבדה תחל בשבוע השני ללימודים .
71804
מבוא לאמבריולוגיה
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ד 10:15 12:00 אולם 15 א' פרופ דלית סלע-דוננפלד
שעור לחוג 718,794.
71807
פרוסמינר במדעי בעלי-חיים
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה נ"ז: 1 ש"ש: 14 סוג: מטלה סמסטר: א' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
מטלה א ד 8:15 10:00 ח"ס בע"ח א' ד"ר שרון שלזינגר, גב איבנה ריברסקי
הפרוסמינר כולל הדרכה מקוונת על היכרות משאבי הספריה. ינתן בתאום עם המרצה הפרוסמינר ינתן כל שבוע
71811
אימונולוגיה כללית
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ד 13:15 16:00 אולם 11 א' ד"ר ארז מילס, ד"ר אלון לוי
ינתצן שיעור השלמה בתאריך 19.1.20 בשעה 15-18 שעור א לחוג ‎712‏,‎718‏,‎791‏,‎792‏,‎793‏,‎794‏,‎795‏.
71833
ביוקלימטולוגיה של חיות משק
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ה 12:15 14:00 ח"ס בע"ח א' ד"ר שלי דרוין, ד"ר מאיה זכות
71854
סמינריון במדעי בעלי חיים
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה נ"ז: 1 ש"ש: 14 סוג: סמינריון סמסטר: ב' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
סמינריון א ג 13:15 15:00 ח"ס בע"ח ב' ד"ר שרון שלזינגר, גב איבנה ריברסקי
הנוכחות בסמינריון בתאום מול המרצה
לימודי חובת בחירה יש לבחור לפחות 18 נ"ז מרשימה זו. קורסי חטיבה (על פי דרישות קדם)
49601
דיני סביבה
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב


סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב' עו"ד עמית ברכה, עו"ד עמית ברכה, עו"ד עמית ברכה, עו"ד עמית ברכה
שעור א ד 16:15 18:00 ב' עו"ד עמית ברכה, עו"ד עמית ברכה, עו"ד עמית ברכה, עו"ד עמית ברכה
שעור א ד 16:15 18:00 סילברמן 502 ב' עו"ד עמית ברכה, עו"ד עמית ברכה, עו"ד עמית ברכה, עו"ד עמית ברכה
שעור א ד 16:15 18:00 3401 חבר ב' עו"ד עמית ברכה, עו"ד עמית ברכה, עו"ד עמית ברכה, עו"ד עמית ברכה
הקורס אינו מיועד למשפטנים. הקורס יערך בהר הצופים בחדר 3401 בחברה . הקורס יועבר בוידאו-קונפרנס לפקולטה לחקלאות לחדר 9א. שעת התחלת השיעור היא 16:30. הקורס הינו באחריות ביה"ס המתקדם ללימודי סביבה. הקורס הינו לתואר שני וחלים עליו נהליהוראה בהתאם.
71070
גאולוגיה סביבתית
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ותרגיל א ג 12:15 14:00 חדר 2 ב' ד"ר לרי גבר
תלמידי חוג 716 אינם רשאים ללמוד קורס זה. יתקיימו סיורים בתאום מול מרצה.
71083
מערכות מרעה טבעי
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ותרגיל א ד 8:15 10:00 חדר 103 ב' ד"ר זלמן הנקין, ד"ר יוג'ין אונגר, ד"ר איריס שינבאום
סיורים יתקיימו בתאריכים :
71342
מבוא למערכות מידע גאוגרפיות (GIS)
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה נ"ז: 3.5 ש"ש: 49 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 10:15 12:00 חדר 8 א' ד"ר יפית כהן
תרגיל א ג 12:15 14:00 כתת מחשב 16 א' ד"ר יפית כהן, מר ניצן גרף
תרגיל ב ג 15:15 17:00 כתת מחשב 16 א' מר ניצן גרף
71344
אקולוגיה של שמירת טבע
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה נ"ז: 3.5 ש"ש: 49 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ד 16:15 18:00 חדר 109 ב' ד"ר יהושע שקדי
תרגיל א ד 18:15 19:00 כתת מחשב 17 ב' ד"ר יהושע שקדי
בנוסף יום סיור. מספר משתתפים מוגבל ל 50. עדיפות לתלמידי תוכנית שמירת טבע ושטחים פתוחים וחטיבת איכות הסביבה
71345
סדנת מבוא לשמירת טבע ושטחים פתוחים
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה נ"ז: 1 ש"ש: 14 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 16:15 18:00 חדר 1 א' פרופ ז'וזה גרינצוויג
71473
היבטים של קיימות במזון
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 14:15 16:00 יק"א 19 א' גב גליה צוקרמן
71501
מבוא לאנטומולוגיה
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 12:15 14:00 אולם אריוביץ 20 ב' פרופ בועז יובל
71503
ביולוגיה של הקרקע
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה חלקית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 9:15 12:00 חדר 2 א' פרופ אדוארד יורקביץ, ד"ר דרור מינץ, ד"ר עדי בכר
מומלץ לתלמידי חוגים 716,715 הלומדים בחטיבה 7101
71515
מבוא לניהול אוכלוסיות מזיקים
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 16:15 18:00 חדר 10 א' פרופ שי מורין
. חובת בחירה לכל תלמידי חטיבה 7101.
71527
אנטומולוגיה של היער
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ד 13:15 15:00 חדר 3 א' פרופ צבי מנדל
71603
מליחות המים והקרקע
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור ומעבדה סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 14:15 16:00 ח"ס קרקע ב' ד"ר נמרוד שוורץ
מעבדה א א 16:15 18:00 כתת מחשב 17 ב' ד"ר נמרוד שוורץ, מר גל מט
יתקיימו סיורים,
71608
מטאורולוגיה וזיהום אויר
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ד 10:15 12:00 חדר 101 א' ד"ר ערן טס
תרגיל א א 14:15 15:00 חדר 106 א' ד"ר ערן טס, גב מאור גבאי
כולל סיור
71612
איכות מים, השבחה והשבה
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 10:15 13:00 חדר 102 א' גב שרה אלחנני
עדיפות לתלמידי שנה ג'.
71618
מבוא לכימיה של הקרקע
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 10:15 12:00 חדר 106 א' ד"ר תמרה פולובסוב
71815
היבטים של איכות הסביבה בגידול בעלי-חיים
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 17:15 19:00 חדר 108 ב' פרופ יאפ ואן-ריין, ד"ר אילן צדיקוב
מיועד לתלמידי שנה ג'. חובת בחירה לתלמידי חוגים 717,ו-718 הלומדים בחטיבה 7101.
71838
זואוגאוגרפיה של חולייתנים בישראל
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 10:15 13:00 ח"ס בע"ח ב' פרופ גילה כחילה-ברגל
מספר משתתפים מוגבל ל-50. מיועד לתלמידי שנה ג'. עדיפות לתלמידי חוג 726 וחוג 716 בחטיבת איכות הסביבה. כולל סיורים
71852
אקולוגיה מיקרוביאלית במערכות מידגה
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 14:15 16:00 חדר 3 א' פרופ יאפ ואן-ריין
כולל סיורים
71947
עקרונות אקולוגיים בתכנון מרחבי לשמירת טבע
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ה 13:15 15:00 חדר 1 ב' ד"ר יעל מנדליק
תלמידי בוגר המעוניינים בקורס, ייפנו למורה לקבלת אישור השתתפות בכתב ויימסורו אותו למזכירות לענייני הוראה
וגם מרשימה זו תוכל להשלים את צבירת חובת הבחירה החוגית עד סוף התואר.
71169
תאי גזע והיררכיה תאית במדע בחקלאות וברפואה
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ד 15:15 17:00 חדר 108 ב' פרופ איתמר ברש, גב איבנה ריברסקי
71524
גידול דבורים ומוצרי מכוורת
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה נ"ז: 5 ש"ש: 70 סוג: שעור ומעבדה סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ד 10:15 12:00 יק"א 19 ב' מר יוסף סלבצקי
מעבדה א ד 12:15 15:00 יק"א 19 ב' מר יוסף סלבצקי, גב יעל אריהן, גב חגית כנות
כולל שני סיורים.מוגבל ל 30 תלמידים
71812
גידול בקר לחלב
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה נ"ז: 5 ש"ש: 70 סוג: שעור ומעבדה סמסטר: ב' סוג הבחינה: עבודה סמינריונית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ד 8:15 10:00 חדר 6 ב' פרופ צבי רוט, ד"ר עזרא שושני
מעבדה א ד 10:15 13:00 חדר 6 ב' פרופ צבי רוט, ד"ר עזרא שושני, גב אליסה קומסקי, גב שירה יעקבי-ארצי, מר אורן הדיה
71814
גידול צאן
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה נ"ז: 3.5 ש"ש: 49 סוג: שעור ומעבדה סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 9:15 11:00 חדר 10 ב' פרופ סמיר מבגיש
מעבדה א א 11:15 12:00 חדר 10 ב' פרופ סמיר מבגיש, מר פיליפ ווגלי
כולל סיור
71815
היבטים של איכות הסביבה בגידול בעלי-חיים
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 17:15 19:00 חדר 108 ב' פרופ יאפ ואן-ריין, ד"ר אילן צדיקוב
מיועד לתלמידי שנה ג'. חובת בחירה לתלמידי חוגים 717,ו-718 הלומדים בחטיבה 7101.
71822
ממשק והזנת עופות
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה נ"ז: 6 ש"ש: 84 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 8:15 11:00 ח"ס בע"ח ב' פרופ ישראל רוזנבוים, פרופ זהבה אוני
תרגיל א ב 11:15 14:00 ח"ס בע"ח ב' פרופ ישראל רוזנבוים, מר יונתן דיין, גב דקל עדן צאליק, גב יואנה ברטמן, מר שניר עזריה, פרופ זהבה אוני
ינתנו 3 סיורים
71825
גידול סוסים
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ד 16:15 18:00 ח"ס בע"ח א' ד"ר אורי שליט
במהלך הקורס יתקיים סיור בתאריך ה 20.11.19 שעור א לחוג ‎718‏.
71826
פיזיולוגיה של עופות
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור ומעבדה סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ה 8:15 10:00 ח"ס בע"ח א' פרופ ישראל רוזנבוים
מעבדה א ה 10:15 12:00 מע' 101 א' פרופ ישראל רוזנבוים, גב דקל עדן צאליק, ד"ר לירון דישון, גב יואנה ברטמן
הקורס כולל מספר סיורים.מספר המשתתפים מוגבל ל-30.
71832
עקרונות הטיפול התרופתי בבעלי חיים
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 14:15 16:00 יק"א 19 א' ד"ר דניאל ברקן
71835
ביולוגיה של בלוטת החלב
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה נ"ז: 3.5 ש"ש: 49 סוג: שעור ומעבדה סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 9:15 11:00 ח"ס בע"ח א' פרופ צבי רוט, ד"ר נורית ארגוב-ארגמן
מעבדה א א 11:15 14:00 מע' 11 א' ד"ר נורית ארגוב-ארגמן, פרופ צבי רוט, מר אורן הדיה, מר תם ידיד, גב שירה יעקבי-ארצי, גב אליסה קומסקי
מעבדה פעם בשבועיים.
71836
ביולוגיה ואקולוגיה של דגים
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור ומעבדה סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ה 9:15 11:00 אולם אריוביץ 20 ב' ד"ר דניאל גולני
מעבדה א ה 11:15 13:00 מע' 110 ב' ד"ר דניאל גולני, מר שניר עזריה
כולל סיור. מספר משתתפים מוגבל ל-50, עדיפות לתלמידי שנה ג'.
71837
פיזיולוגיה של דגים
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה נ"ז: 3.5 ש"ש: 49 סוג: שעור ומעבדה סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ה 13:15 15:00 אולם 15 ב' פרופ ברטה סיוון-לבבי, ד"ר עמוס טנדלר
מעבדה א ה 15:15 18:00 מע' 101 ב' פרופ ברטה סיוון-לבבי, גב נעמה מזרחי, גב ליאן הולנדר
מעבדה פעם בשבועיים. עדיפות לתלמידי חוג 718.
71840
רווחת חיות משק
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 17:15 19:00 חדר 9 א' ד"ר דגנית בן דב
השיעור הראשון יתקיים ב-3.11.2019
71843
מזונות למעלי גירה
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה נ"ז: 5 ש"ש: 70 סוג: שעור ומעבדה סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 8:15 11:00 ח"ס בע"ח א' פרופ סמיר מבגיש
מעבדה א ג 11:15 13:00 ח"ס בע"ח א' פרופ סמיר מבגיש, מר פיליפ ווגלי
מוגבל ל20
71846
מחלות בקר וצאן
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 16:15 19:00 אתרוג א' ד"ר שמואל ברוקשטין
71852
אקולוגיה מיקרוביאלית במערכות מידגה
החוג הנותן: חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 14:15 16:00 חדר 3 א' פרופ יאפ ואן-ריין
כולל סיורים