החוג למדעי הצמח בחקלאות (710) - מסלול מדעי הצמח בחקלאות ואגרו-אינפורמטיקה
קורסי המסלול
תואר בוגר
מדעי הצמח בחקלאות ואגרו-אינפורמטיקה (2510)
שנה א'
לימודי חובה . להלן טבלת קורסי חובה המדגימה מהלך אופטימאלי של לימודים בחוג. חריגה מרצף לימודים מומלץ המתפרס על פני שישה סמסטרים, עלולה לשבש את מהלך הלימודים הסדיר ואף להיות כרוכה בהוצאות נוספות
71007
חדו"א I
החוג הנותן: מדעי הצמח בחקלאות נ"ז: 7 ש"ש: 98 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 12:15 15:00 אולם 15 א' ד"ר אנה גורביץ, ד"ר אנה גורביץ
שעור א ג 15:15 17:00 אולם 15 א' ד"ר אנה גורביץ, ד"ר אנה גורביץ
שעור ב ב 12:15 15:00 חדר 10 א' ד"ר יבסיי קוסמן, ד"ר יבסיי קוסמן
שעור ב ג 15:15 17:00 חדר 10 א' ד"ר יבסיי קוסמן, ד"ר יבסיי קוסמן
תרגיל א ג 17:15 19:00 אולם 11 א' מר אילן אלחנן
תרגיל ב ג 17:15 19:00 אולם 15 א' מר רז סלוצקי
תרגיל ג ה 14:15 16:00 חדר 106 א' מר אילן אלחנן
תרגיל ד ה 14:15 16:00 חדר 8 א' מר רז סלוצקי
שעור א לחוג ‎716‏,‎717‏,‎722‏,‎729‏,‎793‏,‎795‏. תרג א לחוג ‎716‏,‎717‏,‎722‏,‎729‏,‎795‏. תרג ד לחוג ‎716‏,‎722‏. תרג ב לחוג ‎716‏,‎717‏,‎722‏,‎729‏,‎793‏,‎795‏ ולמסלול ‎2510‏,‎2512‏,‎2515‏,‎2516‏,‎2517‏,‎2518‏,‎2522‏. שעור ב לחוג ‎716‏,‎717‏,‎722‏,‎729‏,‎793‏ ולמסלול ‎2510‏,‎2512‏,‎2515‏,‎2516‏,‎2517‏,‎2518‏,‎2522‏. תרג ג לחוג ‎716‏,‎722‏.
71025
מבוא להסתברות וסטטיסטיקה תיאורית
החוג הנותן: מדעי הצמח בחקלאות נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ה 13:15 15:00 אולם 11 ב' ד"ר הדס דון-יחיא
תרגיל א ה 12:15 13:00 חדר 3 ב' ד"ר הדס דון-יחיא
תרגיל ב ה 16:15 17:00 חדר 101 ב' ד"ר הדס דון-יחיא
תרגיל ג א 13:15 14:00 ב' ד"ר הדס דון-יחיא
תרגיל ד ב 12:15 13:00 חדר 102 ב' ד"ר הדס דון-יחיא
תרגיל ה א 12:15 13:00 חדר 8 ב' ד"ר הדס דון-יחיא
תרגיל ו ה 15:15 16:00 חדר 103 ב' ד"ר הדס דון-יחיא
השיעור ינתן בשבוע אחד שעתיים ושבוע שני שעה אחת בלבד. התרגיל ינתן החל מהשבוע השני לסמסטר, מבחן אמצע יתקיים ב 19.6.20 בשעה 8:30 בכיתות המחשב 16+17+18 תרג ה לחוג ‎718‏. תרג ו לחוג ‎710‏,‎718‏,‎791‏ ולמסלול ‎2518‏. שעור א לחוג ‎710‏,‎715‏,‎716‏,‎718‏,‎791‏,‎792‏,‎794‏ ולמסלול ‎2510‏,‎2515‏,‎2516‏,‎2518‏. תרג א לחוג ‎710‏. תרג ב לחוג ‎715‏,‎792‏ ולמסלול ‎2510‏. תרג ג לחוג ‎716‏ ולמסלול ‎2516‏. תרג ד לחוג ‎710‏,‎716‏,‎794‏.
71033
חקלאות הצומח בישראל
החוג הנותן: מדעי הצמח בחקלאות נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ה 9:15 11:00 אולם 15 ב' פרופ ז'וזה גרינצוויג, פרופ יהושע סרנגה
ינתן סיור בתאום עם המרצה בתאריך 6.4.20 השתתפות חובה חטיבת שיווק יכולים לקחת את הקורס רק בשנה א' שעור א לחוג ‎710‏ ולמסלול ‎2510‏,‎2610‏.
71048
מבוא למדעי הצמח – אנטומיה של צמחי הזרע
החוג הנותן: מדעי הצמח בחקלאות נ"ז: 5 ש"ש: 70 סוג: שעור ומעבדה סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 10:15 12:00 אולם 11 ב' ד"ר אפרת שפר, ד"ר עידן עפרוני
מעבדה א ג 13:15 16:00 מע' 11 ב' ד"ר עידן עפרוני, מר עומרי מועטסם, ד"ר אירית קונסנס, מר אמיר רודיך, מר דניס לוז'קובוי
מעבדה ב ד 10:15 13:00 מע' 11 ב' מר עומרי מועטסם, מר אמיר רודיך, גב סמדר צורי, מר אורי משה
מעבדה ג ד 14:15 17:00 מע' 11 ב' ד"ר אפרת שפר, מר דניס לוז'קובוי, גב סמדר צורי, מר אורי משה
המעבדות ינתנו במקביל גם במעבדה 12. תינתן מעבדת השלמה עבור תלמידי קרקע וכן עבור מי שלא עשה את המעבדה 71049 בתאריך 16.3.20 בין השעות 15-18 שעור א לחוג ‎710‏,‎715‏,‎716‏,‎791‏,‎792‏ ולמסלול ‎2510‏,‎2515‏,‎2516‏. מעב א לחוג ‎710‏,‎715‏,‎791‏,‎792‏. מעב ב לחוג ‎710‏,‎791‏ ולמסלול ‎2510‏,‎2515‏. מעב ג לחוג ‎716‏ ולמסלול ‎2516‏.
71049
מבוא למדעי הצמח – התפתחות עולם הצמחים
החוג הנותן: מדעי הצמח בחקלאות נ"ז: 5 ש"ש: 70 סוג: שעור ומעבדה סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 11:15 13:00 אולם 11 א' ד"ר סמדר הרפז-סעד
מעבדה א ד 13:15 16:00 מע' 11 א' ד"ר סמדר הרפז-סעד, מר נריה זקצר, ד"ר אירית קונסנס, גב סיון פרנקין, מר יוחאי מיטל
מעבדה ב ה 9:15 12:00 מע' 11 א' גב סיון דוד, מר סער אלבר, מר נריה זקצר, גב סיון פרנקין
מעבדה ג ה 14:15 17:00 מע' 11 א' מר סער אלבר, מר יוחאי מיטל
שימו לב, בשבוע הראשון יתקימו הרצאות במבוא למדעי הצמח במקום מעבדות במועדים הבאים: יום ב' בין השעות 11-12 28.10.19 באולם אריוביץ יום ג' 11-14 בתאריך 29.10.19 באולם 11 יום ד' 14-17 בתאריך 30.10.19 באולם אריוביץ שעור א לחוג ‎710‏,‎715‏,‎791‏,‎792‏ ולמסלול ‎2510‏,‎2515‏. מעב א לחוג ‎710‏,‎715‏,‎791‏,‎792‏ ולמסלול ‎2510‏,‎2515‏. מעב ב לחוג ‎710‏. מעב ג לחוג ‎710‏,‎715‏,‎792‏.
71061
פיזיקה למדעי החקלאות א'
החוג הנותן: מדעי הצמח בחקלאות נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 14:15 16:00 אולם זימן א' מר איתי בראלי
שעור ב ד 10:15 12:00 אולם זימן א' מר איתי בראלי
תרגיל א ה 13:15 14:00 חדר 2 א' מר אייזק קרמר, מר איתי בראלי
תרגיל ב ה 12:15 13:00 יק"א 20 א' מר אייזק קרמר, מר איתי בראלי
תרגיל ג ה 13:15 14:00 חדר 101 א' גב יעל כהן
תרגיל ד ה 14:15 15:00 חדר 2 א' גב יעל כהן
תרגיל ה ה 12:15 13:00 אולם 11 א' מר מיכאל צ'סניצקי
תרגיל ו ה 13:15 14:00 יק"א 20 א' מר מיכאל צ'סניצקי
תרגיל ז ה 15:15 16:00 חדר 101 א' גב יעל כהן
תרג ג לחוג ‎715‏,‎795‏. תרג ד לחוג ‎712‏. תרג ה לחוג ‎718‏,‎794‏ ולמסלול ‎2518‏. תרג ו לחוג ‎718‏. תרג ז לחוג ‎712‏ ולמסלול ‎2512‏. שעור א לחוג ‎710‏,‎715‏,‎791‏,‎792‏,‎795‏ ולמסלול ‎2510‏,‎2515‏. תרג א לחוג ‎710‏,‎791‏,‎792‏. תרג ב לחוג ‎710‏ ולמסלול ‎2510‏,‎2515‏. שעור ב לחוג ‎712‏,‎718‏,‎794‏ ולמסלול ‎2512‏,‎2518‏.
71062
פיזיקה למדעי החקלאות ב'
החוג הנותן: מדעי הצמח בחקלאות נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 12:15 14:00 אולם 11 ב' מר איתי בראלי
שעור ב א 14:15 16:00 אולם 11 ב' מר איתי בראלי
תרגיל א ד 14:15 15:00 חדר 108 ב' מר אייזק קרמר
תרגיל ב ד 13:15 14:00 חדר 2 ב' מר אייזק קרמר
תרגיל ג ג 14:15 15:00 יק"א 19 ב' מר מיכאל צ'סניצקי
תרגיל ד ג 15:15 16:00 יק"א 19 ב' מר מיכאל צ'סניצקי
תרגיל ה ה 8:15 9:00 אולם אריוביץ 20 ב' מר מעוז דור
תרגיל ו ה 15:15 16:00 חדר 104 ב' מר מעוז דור
תרג ג לחוג ‎718‏,‎794‏ ולמסלול ‎2518‏. תרג ד לחוג ‎718‏,‎794‏,‎795‏. תרג ו לחוג ‎715‏,‎792‏ ולמסלול ‎2515‏. תרג ה לחוג ‎710‏,‎791‏. שעור א לחוג ‎710‏,‎715‏,‎791‏,‎792‏,‎795‏ ולמסלול ‎2510‏,‎2515‏. שעור ב לחוג ‎718‏,‎794‏ ולמסלול ‎2518‏. תרג א לחוג ‎710‏. תרג ב לחוג ‎710‏ ולמסלול ‎2510‏.
71066
עקרונות בכימיה אורגנית א'
החוג הנותן: מדעי הצמח בחקלאות נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 13:15 15:00 אולם 11 א' ד"ר אלי רוכלין, ד"ר אלי רוכלין
שעור א ד 16:15 18:00 אולם 11 א' ד"ר אלי רוכלין, ד"ר אלי רוכלין
שעור ב ג 15:15 17:00 אולם 11 א' ד"ר אלי רוכלין, ד"ר אלי רוכלין
שעור ב ד 8:15 10:00 אולם זימן א' ד"ר אלי רוכלין, ד"ר אלי רוכלין
תרגיל א ג 17:15 19:00 חדר 8 א' גב טל שטרן באואר, ד"ר אלי רוכלין
תרגיל ב ב 13:15 15:00 חדר 101 א' גב טל שטרן באואר
תרגיל ג ג 11:15 13:00 חדר 1 א' גב יעל בלו
תרגיל ד ג 11:15 13:00 יק"א 20 א' גב טל שטרן באואר
תרגיל ה ב 11:15 13:00 חדר 1 א' גב טל שטרן באואר
תרגיל ו ה 10:15 12:00 אולם 15 א' גב יעל בלו
תרגיל ז א 10:15 12:00 חדר 101 א' גב יעל בלו
תרגיל ח ב 16:15 18:00 חדר 2 א' גב טל שטרן באואר
תרגיל ט ג 13:15 15:00 יק"א 20 א' גב טל שטרן באואר
תרגיל י ב 13:15 15:00 חדר 109 א' גב יעל בלו
תרגיל יא ג 13:15 15:00 חדר 101 א' גב יעל בלו
תרגיל יב א 12:15 14:00 אתרוג א' גב יעל בלו
הקורס ינתן החל מהשבוע השביעי לסמסטר. תרג ו לחוג ‎716‏. שעור ב לחוג ‎712‏,‎718‏,‎794‏. תרג יב לחוג ‎712‏. תרג ז לחוג ‎712‏. תרג ח לחוג ‎712‏,‎794‏. תרג ט לחוג ‎718‏,‎794‏. תרג י לחוג ‎715‏,‎791‏,‎792‏ ולמסלול ‎2515‏. תרג יא לחוג ‎718‏ ולמסלול ‎2518‏. שעור א לחוג ‎710‏,‎715‏,‎716‏,‎722‏,‎791‏,‎792‏,‎793‏,‎795‏ ולמסלול ‎2510‏,‎2512‏,‎2515‏,‎2516‏,‎2517‏,‎2518‏,‎2522‏. תרג א לחוג ‎710‏. תרג ב לחוג ‎710‏ ולמסלול ‎2510‏,‎2516‏,‎2522‏. תרג ג לחוג ‎722‏. תרג ד לחוג ‎722‏,‎793‏ ולמסלול ‎2512‏. תרג ה לחוג ‎722‏.
71067
עקרונות בכימיה אורגנית ב'
החוג הנותן: מדעי הצמח בחקלאות נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור, תרגיל ומעבדה סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 8:15 10:00 אולם אריוביץ 20 ב' ד"ר צבי חיוקה
שעור ב ג 8:15 10:00 אולם אריוביץ 20 ב' ד"ר צבי חיוקה
תרגיל א ה 12:15 13:00 חדר 101 ב' ד"ר צבי חיוקה, גב ספיר נחום טויזר
תרגיל ב ה 12:15 13:00 חדר 106 ב' גב מיטל כהן אור
תרגיל ג ה 11:15 12:00 אולם אריוביץ 20 ב' גב ספיר נחום טויזר
תרגיל ד ד 11:15 12:00 חדר 8 ב' גב מיטל כהן אור
תרגיל ה ג 13:15 14:00 חדר 1 ב' גב מיטל כהן אור
תרגיל ו ג 10:15 11:00 חדר 108 ב' גב ספיר נחום טויזר
תרגיל ז ג 10:15 11:00 אתרוג ב' מר איתן מרגוליס
תרגיל ח ד 13:15 14:00 חדר 3 ב' מר איתן מרגוליס
תרגיל ט ד 13:15 14:00 חדר 6 ב' גב ספיר נחום טויזר
תרגיל י ג 14:15 15:00 חדר 102 ב' מר איתן מרגוליס, ד"ר צבי חיוקה
תרגיל יא ג 15:15 16:00 חדר 106 ב' מר איתן מרגוליס
תרגיל יב ב 14:15 15:00 חדר 106 ב' מר איתן מרגוליס
תרגיל יג ד 13:15 14:00 אתרוג ב' גב מיטל כהן אור
תרגיל יד ה 13:15 14:00 חדר 3 ב' גב מיטל כהן אור
מעבדה א א 9:15 12:00 מע' 21 ב' גב אבישג יהודה
מעבדה ב א 9:15 12:00 מע' 22 ב' גב אופל חתם
מעבדה ג א 9:15 12:00 מע' 21 ב' גב גל כהן
מעבדה ד ג 8:15 11:00 מע' 21 ב' גב אבישג יהודה
מעבדה ה ג 8:15 11:00 מע' 22 ב' גב מריה מרטיננקו
מעבדה ו ג 8:15 11:00 מע' 21 ב' גב אופל חתם
מעבדה ז ג 8:15 11:00 מע' 22 ב' גב גל כהן
מעבדה ח ה 8:15 11:00 מע' 21 ב' גב אבישג יהודה
מעבדה ט ה 8:15 11:00 מע' 22 ב' גב מריה מרטיננקו
מעבדה י ה 8:15 11:00 מע' 21 ב' גב אופל חתם
מעבדה יא ה 8:15 11:00 מע' 22 ב' גב גל כהן
מעבדה יב ה 16:15 19:00 מע' 21 ב' גב מריה מרטיננקו
מעבדה יג ה 16:15 19:00 מע' 22 ב' ד"ר צבי חיוקה, גב אופל חתם
מעבדה יד ה 16:15 19:00 מע' 22 ב' ד"ר צבי חיוקה, גב גל כהן
המעבדות יחלו בשבוע שני מעב א לחוג ‎712‏ ולמסלול ‎2512‏. מעב ב לחוג ‎712‏. מעב ג לחוג ‎712‏. מעב ד לחוג ‎710‏. מעב ה לחוג ‎710‏. מעב ו לחוג ‎715‏,‎792‏. מעב ז לחוג ‎710‏,‎791‏. שעור ב לחוג ‎712‏,‎718‏,‎794‏,‎795‏ ולמסלול ‎2518‏. תרג ז לחוג ‎712‏. תרג ח לחוג ‎722‏,‎793‏. תרג ט לחוג ‎722‏,‎793‏ ולמסלול ‎2512‏,‎2522‏. תרג י לחוג ‎718‏. תרג יא לחוג ‎718‏. תרג יב לחוג ‎718‏,‎794‏. מעב יד לחוג ‎718‏. מעב ח לחוג ‎722‏. מעב ט לחוג ‎722‏,‎793‏ ולמסלול ‎2522‏. מעב י לחוג ‎715‏,‎722‏,‎795‏ ולמסלול ‎2515‏. מעב יא לחוג ‎716‏,‎795‏ ולמסלול ‎2516‏. מעב יב לחוג ‎718‏ ולמסלול ‎2510‏,‎2518‏. מעב יג לחוג ‎718‏,‎794‏ ולמסלול ‎2518‏. שעור א לחוג ‎710‏,‎715‏,‎716‏,‎722‏,‎791‏,‎792‏,‎793‏ ולמסלול ‎2510‏,‎2515‏,‎2516‏,‎2522‏. תרג א לחוג ‎710‏. תרג ב לחוג ‎710‏,‎791‏. תרג ג לחוג ‎715‏ ולמסלול ‎2510‏,‎2515‏. תרג ד לחוג ‎715‏,‎795‏ ולמסלול ‎2518‏. תרג ה לחוג ‎712‏. תרג ו לחוג ‎712‏. תרג יד לחוג ‎715‏,‎722‏,‎792‏. תרג יג לחוג ‎716‏.
71073
מעבדה בעקרונות הכימיה
החוג הנותן: מדעי הצמח בחקלאות נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: מעבדה סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
מעבדה א א 9:15 12:00 מע' 201 א' ד"ר מרב סטי, גב לירון נלגס, גב ליאור פרי, גב דיאנה אבו חלקה, גב רוני סידס
מעבדה ב א 16:15 19:00 מע' 201 א' ד"ר מרב סטי, גב ליאור פרי, גב אופל חתם, גב נטלי בן עבו, גב דיאנה אבו חלקה
מעבדה ג ב 16:15 19:00 מע' 201 א' ד"ר מרב סטי, מר ירון בן שושן, גב אופל חתם, גב דיאנה אבו חלקה, גב ליאור פרי
מעבדה ד ג 8:15 11:00 מע' 201 א' גב איה בריל, גב ליאור פרי, גב נטלי בן עבו, גב רוני סידס
מעבדה ה ג 12:15 15:00 מע' 201 א' גב לירון נלגס, גב איה בריל, גב אופל חתם, גב נטלי בן עבו
מעבדה ו ג 16:15 19:00 מע' 201 א' גב ליאור פרי, גב דיאנה אבו חלקה, גב רוני סידס, גב אופל חתם
מעבדה ז ד 12:15 15:00 מע' 201 א' ד"ר מרב סטי, גב לירון נלגס, גב איה בריל, גב ליאור פרי, גב נטלי בן עבו
מעבדה ח ד 15:15 18:00 מע' 201 א' ד"ר מרב סטי, גב לירון נלגס, גב איה בריל, גב ליאור פרי, גב רוני סידס
.המעבדה תחל בשבוע חמישי של הסמסטר לו"ז יתפרסם במודל. מעב ז לחוג ‎712‏,‎715‏,‎792‏,‎795‏ ולמסלול ‎2512‏,‎2518‏. מעב א לחוג ‎716‏,‎722‏,‎793‏ ולמסלול ‎2516‏,‎2522‏. מעב ב לחוג ‎710‏,‎718‏,‎794‏ ולמסלול ‎2510‏,‎2515‏,‎2518‏. מעב ג לחוג ‎722‏,‎793‏ ולמסלול ‎2522‏. מעב ד לחוג ‎710‏ ולמסלול ‎2510‏. מעב ה לחוג ‎712‏. מעב ו לחוג ‎715‏,‎792‏. מעב ח לחוג ‎718‏.
71074
עקרונות הכימיה
החוג הנותן: מדעי הצמח בחקלאות נ"ז: 7 ש"ש: 98 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 14:15 16:00 אולם 11 א' ד"ר מרב סטי, ד"ר מרב סטי
שעור א ג 8:15 11:00 אולם 11 א' ד"ר מרב סטי, ד"ר מרב סטי
שעור ב א 12:15 14:00 אולם 11 א' ד"ר מרב סטי, ד"ר מרב סטי
שעור ב ד 9:15 12:00 אולם אריוביץ 20 א' ד"ר מרב סטי, ד"ר מרב סטי
תרגיל א ה 12:15 14:00 חדר 10 א' ד"ר מרב סטי, מר אורן לוינגר
תרגיל ב ה 12:15 14:00 מקלט א' גב יעל טל
תרגיל ג ה 12:15 14:00 אולם 15 א' גב מריה מרטיננקו
תרגיל ד ג 11:15 13:00 חדר 10 א' ד"ר מרב סטי, גב הדר קליין
תרגיל ה ג 11:15 13:00 חדר 9 א' מר ירון בן שושן
תרגיל ז ה 14:15 16:00 אולם 15 א' גב מריה מרטיננקו
תרגיל ח ה 14:15 16:00 יק"א 19 א' גב יעל טל
תרגיל ט ה 8:15 10:00 חדר 108 א' ד"ר מרב סטי, גב יעל טל
תרגיל י ה 10:15 12:00 חדר 9 א' מר אורן לוינגר
תרגיל יא ה 8:15 10:00 יק"א 19 א' גב הדר קליין
תרגיל יב ה 8:15 10:00 אתרוג א' גב מריה מרטיננקו
תרגיל יג ד 13:15 15:00 חדר 104 א' מר ירון בן שושן
תיגבור עקרונות הכימיה - החל מהשבוע השני - אולם 11 תרג יב לחוג ‎722‏,‎793‏. שעור א לחוג ‎712‏,‎718‏,‎794‏ ולמסלול ‎2512‏,‎2518‏. תרג א לחוג ‎712‏,‎795‏ ולמסלול ‎2512‏. תרג ב לחוג ‎712‏ ולמסלול ‎2518‏. תרג ג לחוג ‎712‏. תרג ד לחוג ‎718‏,‎794‏. תרג ה לחוג ‎718‏. שעור ב לחוג ‎710‏,‎715‏,‎716‏,‎717‏,‎722‏,‎791‏,‎792‏,‎793‏,‎795‏ ולמסלול ‎2510‏,‎2515‏,‎2516‏,‎2517‏,‎2522‏. תרג ז לחוג ‎710‏. תרג ח לחוג ‎710‏,‎791‏ ולמסלול ‎2510‏. תרג ט לחוג ‎716‏ ולמסלול ‎2516‏. תרג י לחוג ‎710‏,‎715‏,‎792‏ ולמסלול ‎2515‏. תרג יא לחוג ‎722‏ ולמסלול ‎2522‏. תרג יג לחוג ‎718‏.
71077
מעבדה בביוכימיה
החוג הנותן: מדעי הצמח בחקלאות נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: מעבדה סמסטר: ב' סוג הבחינה: מעבדה

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
מעבדה א א 15:15 19:00 מע' 21 ב' ד"ר עידו גולדשטיין, מר שי שמש, גב נופר בוכשטב
מעבדה ב א 15:15 19:00 מע' 22 ב' ד"ר עידו גולדשטיין, גב לירון נלגס, גב דיאנה אבו חלקה
מעבדה ג א 15:15 19:00 מע' 21 ב' ד"ר עידו גולדשטיין, גב נגה קורנפלד, גב לירון נלגס
מעבדה ד א 16:15 20:00 מע' 22 ב' ד"ר עידו גולדשטיין, גב עדי לוי בן שבת, גב נגה קורנפלד
מעבדה ה ד 13:15 17:00 מע' 21 ב' ד"ר עידו גולדשטיין, גב נופר בוכשטב, מר שי שמש
מעבדה ו ד 13:15 17:00 מע' 22 ב' ד"ר עידו גולדשטיין, גב נופר בוכשטב, מר שי שמש
מעבדה ז ד 13:15 17:00 מע' 21 ב' ד"ר עידו גולדשטיין, גב רוני לוטן, גב לירון נלגס
מעבדה ח ד 13:15 17:00 מע' 22 ב' ד"ר עידו גולדשטיין, גב דיאנה אבו חלקה, גב נסטסיה אדלר בערק
קיימת חפיפה מובנית בין התרגיל בביוכימיה למעבדה בביוכימיה 71077, התרגיל והמעבדה יתקיימו לסירוגין . מעב ז לחוג ‎718‏. מעב ו לחוג ‎715‏,‎718‏. מעב ג לחוג ‎710‏. מעב ב לחוג ‎710‏,‎791‏ ולמסלול ‎2510‏. מעב ח לחוג ‎718‏. מעב ד לחוג ‎718‏,‎794‏,‎795‏ ולמסלול ‎2517‏. מעב ה לחוג ‎715‏,‎792‏,‎794‏,‎795‏ ולמסלול ‎2515‏,‎2518‏. מעב א לחוג ‎710‏.
71078
ביולוגיה של התא
החוג הנותן: מדעי הצמח בחקלאות נ"ז: 3.5 ש"ש: 49 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 8:15 11:00 אולם אריוביץ 20 א' ד"ר אסף מוסקונה, פרופ מנחם מושליון
שעור ב ה 8:15 11:00 אולם אריוביץ 20 א' פרופ מנחם מושליון, ד"ר אסף מוסקונה
תרגיל א ה 16:15 17:00 אולם אריוביץ 20 א' ד"ר אסף מוסקונה, מר טל בן שלום, גב עדי יערן, גב יעל גרונוולד, מר עודד פרי טל
תרגיל ב ה 17:15 18:00 אולם אריוביץ 20 א' פרופ מנחם מושליון, מר טל בן שלום, גב עדי יערן, גב יעל גרונוולד, מר עודד פרי טל, ד"ר אסף מוסקונה
תרגיל ינתן אחת לשבועיים החל מהשבוע השני לסמסטר. תרג ב לחוג ‎710‏,‎715‏,‎716‏,‎717‏,‎722‏,‎791‏,‎792‏,‎795‏. תרג א לחוג ‎712‏,‎717‏,‎718‏,‎722‏,‎791‏,‎794‏,‎795‏ ולמסלול ‎2512‏,‎2515‏,‎2516‏,‎2522‏. שעור א לחוג ‎710‏,‎715‏,‎716‏,‎717‏,‎722‏,‎791‏,‎792‏,‎793‏ ולמסלול ‎2510‏,‎2515‏,‎2516‏,‎2522‏. שעור ב לחוג ‎712‏,‎717‏,‎718‏,‎794‏,‎795‏ ולמסלול ‎2512‏,‎2517‏,‎2518‏.
71079
ביוכימיה למדעי החקלאות
החוג הנותן: מדעי הצמח בחקלאות נ"ז: 5 ש"ש: 70 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 10:15 12:00 אולם אריוביץ 20 ב' ד"ר מרב סטי, ד"ר מרב סטי, גב מעיין פרייברג, גב מעיין פרייברג
שעור א ד 8:15 10:00 אולם אריוביץ 20 ב' ד"ר מרב סטי, ד"ר מרב סטי, גב מעיין פרייברג, גב מעיין פרייברג
תרגיל א א 15:15 18:00 חדר 3 ב' גב מעיין פרייברג, גב שלי גריס-פישהיימר, גב יונית מסטיץ, גב הדס ריכטר
תרגיל ב א 15:15 18:00 חדר 106 ב' ד"ר מרב סטי, גב שלי גריס-פישהיימר, גב מעיין פרייברג, גב הדס ריכטר, גב יונית מסטיץ
תרגיל ג א 15:15 18:00 חדר 2 ב' גב שלי גריס-פישהיימר, גב מעיין פרייברג, גב הדס ריכטר, גב יונית מסטיץ
תרגיל ד ג 16:15 19:00 חדר 8 ב' גב שלי גריס-פישהיימר, גב יונית מסטיץ, גב מעיין פרייברג, גב הדס ריכטר
תרגיל ה ד 13:15 16:00 חדר 8 ב' גב שלי גריס-פישהיימר, גב יונית מסטיץ, גב מעיין פרייברג, גב הדס ריכטר
תרגיל ו ד 13:15 16:00 חדר 101 ב' גב שלי גריס-פישהיימר, גב יונית מסטיץ, גב מעיין פרייברג, גב הדס ריכטר
תרגיל ז ד 13:15 16:00 מקלט ב' גב שלי גריס-פישהיימר, גב יונית מסטיץ, גב מעיין פרייברג, גב הדס ריכטר
תרגיל ח ד 13:15 16:00 יק"א 20 ב' גב שלי גריס-פישהיימר, גב יונית מסטיץ, גב מעיין פרייברג, גב הדס ריכטר
תרגיל ט ג 14:15 17:00 ח"ס קרקע ב' גב שלי גריס-פישהיימר, גב יונית מסטיץ, גב מעיין פרייברג, גב הדס ריכטר
קיימת חפיפה מובנית בין התרגיל בביוכימיה למעבדה בביוכימיה 71077, התרגיל והמעבדה יתקיימו לסירוגין . תרג ו לחוג ‎715‏,‎718‏. תרג ח לחוג ‎716‏,‎718‏. תרג ט לחוג ‎716‏. שעור א לחוג ‎710‏,‎715‏,‎716‏,‎718‏,‎725‏,‎791‏,‎792‏,‎794‏,‎795‏ ולמסלול ‎2510‏,‎2515‏,‎2518‏. תרג א לחוג ‎710‏. תרג ב לחוג ‎710‏,‎791‏ ולמסלול ‎2510‏. תרג ג לחוג ‎710‏. תרג ד לחוג ‎718‏,‎794‏,‎795‏ ולמסלול ‎2517‏. תרג ה לחוג ‎715‏,‎792‏,‎794‏,‎795‏ ולמסלול ‎2515‏,‎2518‏. תרג ז לחוג ‎718‏.
71137
תכנות בסיסי בפייתון
החוג הנותן: מדעי הצמח בחקלאות נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' או ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ותרגיל א א 17:15 21:00 כתת מחשב 16 א' ד"ר לאה בורובוי, גב עיינה נטע
שעור ותרגיל ב ב 17:15 21:00 כתת מחשב 16 א' ד"ר לאה בורובוי, גב עיינה נטע
שעור ותרגיל ג א 17:15 21:00 כתת מחשב 16 ב' ד"ר לאה בורובוי, גב עיינה נטע
שעור ותרגיל ד ב 17:15 21:00 כתת מחשב 16 ב' ד"ר לאה בורובוי, גב עיינה נטע
שעור ותרגיל ה ב' ד"ר לאה בורובוי, גב עיינה נטע
קבוצה ה' 2.9-5.9 נלמד בכיתת מחשב 16 שות א לחוג ‎710‏,‎715‏,‎716‏,‎717‏,‎722‏,‎791‏,‎792‏,‎793‏,‎794‏,‎795‏ ולמסלול ‎2510‏,‎2512‏,‎2515‏,‎2516‏,‎2517‏,‎2518‏,‎2522‏. שות ב לחוג ‎710‏,‎715‏,‎716‏,‎717‏,‎722‏ ולמסלול ‎2510‏,‎2512‏,‎2515‏,‎2516‏,‎2517‏,‎2518‏,‎2522‏. שות ג לחוג ‎710‏,‎715‏,‎716‏,‎717‏,‎722‏ ולמסלול ‎2510‏,‎2512‏,‎2515‏,‎2516‏,‎2517‏,‎2518‏,‎2522‏. שות ד לחוג ‎710‏,‎715‏,‎716‏,‎717‏,‎718‏,‎722‏ ולמסלול ‎2510‏,‎2512‏,‎2515‏,‎2517‏,‎2518‏.
71745
חדו"א II לכלכלנים
החוג הנותן: מדעי הצמח בחקלאות נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 10:15 12:00 אולם אריוביץ 20 ב' ד"ר אנה גורביץ, ד"ר אנה גורביץ
שעור א ג 12:15 13:00 אולם אריוביץ 20 ב' ד"ר אנה גורביץ, ד"ר אנה גורביץ
תרגיל ב ג 13:15 14:00 חדר 10 ב' ד"ר אנה גורביץ
תרגיל ג ג 16:15 17:00 אולם 11 ב' ד"ר אנה גורביץ
תרג ג לחוג ‎729‏. שעור א לחוג ‎717‏,‎729‏,‎795‏ ולמסלול ‎2517‏. תרג ב לחוג ‎717‏,‎795‏ ולמסלול ‎2517‏.