החוג למדעי הצמח בחקלאות (710) - מסלול מדעי הצמח בחקלאות ואגרו-אינפורמטיקה
קורסי המסלול
תואר בוגר
מדעי הצמח בחקלאות ואגרו-אינפורמטיקה (2510)
שנה א'
לימודי חובה . להלן טבלת קורסי חובה המדגימה מהלך אופטימאלי של לימודים בחוג. חריגה מרצף לימודים מומלץ המתפרס על פני שישה סמסטרים, עלולה לשבש את מהלך הלימודים הסדיר ואף להיות כרוכה בהוצאות נוספות
71007 חדו"א I CALCULUS I
החוג הנותן: מדעי הצמח בחקלאות 7 נ"ז 98 ש"ש שעור ותרגיל סמסטר א' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 12:15 15:00 אולם 15 א' ד"ר אנה גורביץ, ד"ר אנה גורביץ
שעור א ג 15:15 17:00 אולם 15 א' ד"ר אנה גורביץ, ד"ר אנה גורביץ
שעור ב ב 12:15 15:00 אולם זימן א' ד"ר יבסיי קוסמן, ד"ר יבסיי קוסמן
שעור ב ג 15:15 17:00 אולם זימן א' ד"ר יבסיי קוסמן, ד"ר יבסיי קוסמן
תרגיל א ג 17:15 19:00 אולם 15 א' מר אילן אלחנן
תרגיל ב ג 17:15 19:00 אולם 11 א'
תרגיל ג ה 14:15 16:00 חדר 106 א' מר אילן אלחנן
תרגיל ד ה 14:15 16:00 חדר 103 א'
שעור א לחוג ‎716‏,‎717‏,‎722‏,‎729‏,‎793‏,‎795‏. תרג א לחוג ‎716‏,‎717‏,‎722‏,‎729‏,‎795‏. תרג ד לחוג ‎716‏,‎722‏. תרג ב לחוג ‎716‏,‎717‏,‎722‏,‎729‏,‎793‏,‎795‏ ולמסלול ‎2510‏,‎2512‏,‎2515‏,‎2516‏,‎2517‏,‎2518‏,‎2522‏. שעור ב לחוג ‎716‏,‎717‏,‎722‏,‎729‏,‎793‏ ולמסלול ‎2510‏,‎2512‏,‎2515‏,‎2516‏,‎2517‏,‎2518‏,‎2522‏. תרג ג לחוג ‎716‏,‎722‏.
71014 חדו"א II למדעים הניסויים CALCULUS II FOR EXPERIMENTAL STUDIES
החוג הנותן: מדעי הצמח בחקלאות 4 נ"ז 56 ש"ש שעור ותרגיל סמסטר ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 10:15 13:00 חדר 10 ב' ד"ר יבסיי קוסמן
תרגיל א ה 14:15 15:00 חדר 8 ב' מר אילן אלחנן
תרגיל ב ג 13:15 14:00 חדר 3 ב' מר אילן אלחנן
תרגיל ג ה 15:15 16:00 חדר 102 ב' מר אילן אלחנן
שעור א לחוג ‎716‏,‎722‏,‎793‏ ולמסלול ‎2510‏,‎2512‏,‎2515‏,‎2516‏,‎2517‏,‎2518‏,‎2522‏. תרג א לחוג ‎722‏,‎793‏ ולמסלול ‎2522‏. תרג ב לחוג ‎716‏ ולמסלול ‎2510‏,‎2512‏,‎2515‏,‎2516‏,‎2522‏. תרג ג לחוג ‎722‏ ולמסלול ‎2518‏.
71025 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה תיאורית INTRODUCTION TO PROBABILITY AND DESCRIPTIVE STATISTICS
החוג הנותן: מדעי הצמח בחקלאות 2 נ"ז 28 ש"ש שעור ותרגיל סמסטר ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ה 13:15 15:00 אולם 11 ב' ד"ר הדס דון-יחיא
תרגיל א ה 15:15 16:00 חדר 108 ב' ד"ר הדס דון-יחיא
תרגיל ב ה 16:15 17:00 חדר 101 ב'
תרגיל ג א 13:15 14:00 חדר 5 ב'
תרגיל ד ב 15:15 16:00 חדר 106 ב'
תרגיל ה ה 15:15 16:00 חדר 106 ב'
תרגיל ו ה 12:15 13:00 חדר 103 ב'
השיעור ינתן בשבוע אחד שעתיים ושבוע שני שעה אחת בלבד. התרגיל ינתן החל מהשבוע השני לסמסטר, מבחן אמצע יתקיים ב 19.6.20 בשעה 8:30 בכיתות המחשב 16+17+18 תרג ה לחוג ‎718‏. תרג ו לחוג ‎710‏,‎718‏,‎791‏ ולמסלול ‎2518‏. שעור א לחוג ‎710‏,‎715‏,‎716‏,‎718‏,‎791‏,‎792‏,‎794‏ ולמסלול ‎2510‏,‎2515‏,‎2516‏,‎2518‏. תרג א לחוג ‎710‏. תרג ב לחוג ‎715‏,‎792‏ ולמסלול ‎2510‏. תרג ג לחוג ‎716‏ ולמסלול ‎2516‏. תרג ד לחוג ‎718‏,‎794‏. תרג ז לחוג ‎710‏,‎791‏.
71033 חקלאות הצומח בישראל PLANT-BASED AGRICULTURE IN ISRAEL
החוג הנותן: מדעי הצמח בחקלאות 2 נ"ז 28 ש"ש שעור סמסטר ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ה 9:15 11:00 חדר 10 ב' פרופ ז'וזה גרינצוויג, פרופ יהושע סרנגה
ינתן סיור בתאום עם המרצה בתאריך 6.4.20 השתתפות חובה חטיבת שיווק יכולים לקחת את הקורס רק בשנה א' שעור א לחוג ‎710‏ ולמסלול ‎2510‏,‎2610‏.
71048 מבוא למדעי הצמח – אנטומיה של צמחי הזרע INTRODUCTION TO PLANT SCIENCE-PLANT ANATOMY
החוג הנותן: מדעי הצמח בחקלאות 5 נ"ז 70 ש"ש שעור ומעבדה סמסטר ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 10:15 12:00 אולם 11 ב' ד"ר אפרת שפר, ד"ר עידן עפרוני
מעבדה א ג 13:15 16:00 מע' 11 ב' ד"ר עידן עפרוני
מעבדה ב ד 10:15 13:00 מע' 11 ב'
מעבדה ג ד 14:15 17:00 מע' 11 ב' ד"ר אפרת שפר
המעבדות ינתנו במקביל גם במעבדה 12. תינתן מעבדת השלמה עבור תלמידי קרקע וכן עבור מי שלא עשה את המעבדה 71049 בתאריך 16.3.20 בין השעות 15-18 שעור א לחוג ‎710‏,‎715‏,‎716‏,‎791‏,‎792‏ ולמסלול ‎2510‏,‎2515‏,‎2516‏. מעב א לחוג ‎710‏,‎715‏,‎791‏,‎792‏. מעב ב לחוג ‎710‏,‎791‏ ולמסלול ‎2510‏,‎2515‏. מעב ג לחוג ‎716‏ ולמסלול ‎2516‏.
71049 מבוא למדעי הצמח – התפתחות עולם הצמחים INTRODUCTION TO PLANT SCIENCE-PLANT EVOLUTION
החוג הנותן: מדעי הצמח בחקלאות 5 נ"ז 70 ש"ש שעור ומעבדה סמסטר א' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 11:15 13:00 אולם 11 א' ד"ר סמדר הרפז-סעד
מעבדה א ד 13:15 16:00 מע' 11 א' ד"ר סמדר הרפז-סעד
מעבדה ב ה 9:15 12:00 מע' 11 א'
מעבדה ג ה 14:15 17:00 מע' 11 א'
שימו לב, בשבוע הראשון יתקימו הרצאות במבוא למדעי הצמח במקום מעבדות במועדים הבאים: יום א' בין השעות 11-12 27.10.19 באולם 11 יום ג' 11-14 בתאריך 29.10.19 באולם 11 יום ד' 14-17 בתאריך 30.10.19 בחדר 8 שעור א לחוג ‎710‏,‎715‏,‎791‏,‎792‏ ולמסלול ‎2510‏,‎2515‏. מעב א לחוג ‎710‏,‎715‏,‎791‏,‎792‏ ולמסלול ‎2510‏,‎2515‏. מעב ב לחוג ‎710‏. מעב ג לחוג ‎710‏,‎715‏,‎792‏.
71061 פיזיקה למדעי החקלאות א' PHYSICS FOR AGRONOMY MAJORS A
החוג הנותן: מדעי הצמח בחקלאות 3 נ"ז 42 ש"ש שעור ותרגיל סמסטר א' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 14:15 16:00 אולם זימן א' מר איתי בראלי
שעור ב ד 10:15 12:00 אולם זימן א'
תרגיל א ה 13:15 14:00 חדר 2 א'
תרגיל ב ה 12:15 13:00 יק"א 20 א'
תרגיל ג ה 13:15 14:00 חדר 103 א'
תרגיל ד ה 14:15 15:00 חדר 104 א'
תרגיל ה ה 12:15 13:00 חדר 103 א'
תרגיל ו ה 13:15 14:00 חדר 101 א'
תרגיל ז ה 15:15 16:00 חדר 104 א'
תרג ג לחוג ‎715‏,‎795‏. תרג ד לחוג ‎712‏. תרג ה לחוג ‎718‏,‎794‏ ולמסלול ‎2518‏. תרג ו לחוג ‎718‏. תרג ז לחוג ‎712‏ ולמסלול ‎2512‏. שעור א לחוג ‎710‏,‎715‏,‎791‏,‎792‏,‎795‏ ולמסלול ‎2510‏,‎2515‏. תרג א לחוג ‎710‏,‎791‏,‎792‏. תרג ב לחוג ‎710‏ ולמסלול ‎2510‏,‎2515‏. שעור ב לחוג ‎712‏,‎718‏,‎794‏ ולמסלול ‎2512‏,‎2518‏.
71062 פיזיקה למדעי החקלאות ב' PHYSICS FOR AGRONOMY MAJORS B
החוג הנותן: מדעי הצמח בחקלאות 3 נ"ז 42 ש"ש שעור ותרגיל סמסטר ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 12:15 14:00 חדר 10 ב' מר איתי בראלי
שעור ב א 14:15 16:00 חדר 10 ב'
תרגיל א ד 14:15 15:00 חדר 109 ב'
תרגיל ב ד 13:15 14:00 חדר 2 ב'
תרגיל ג ג 14:15 15:00 יק"א 19 ב'
תרגיל ד ג 15:15 16:00 חדר 1 ב'
תרגיל ה ד 15:15 16:00 חדר 106 ב'
תרגיל ו ה 15:15 16:00 חדר 104 ב'
תרג ג לחוג ‎718‏,‎794‏ ולמסלול ‎2518‏. תרג ד לחוג ‎718‏,‎794‏,‎795‏. תרג ו לחוג ‎715‏,‎792‏ ולמסלול ‎2515‏. תרג ה לחוג ‎710‏,‎791‏. שעור א לחוג ‎710‏,‎715‏,‎791‏,‎792‏,‎795‏ ולמסלול ‎2510‏,‎2515‏. שעור ב לחוג ‎718‏,‎794‏ ולמסלול ‎2518‏. תרג א לחוג ‎710‏. תרג ב לחוג ‎710‏ ולמסלול ‎2510‏.
71066 עקרונות בכימיה אורגנית א' PRINCIPLES IN ORGANIC CHEMISTRY A
החוג הנותן: מדעי הצמח בחקלאות 3 נ"ז 42 ש"ש שעור ותרגיל סמסטר א' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 13:15 15:00 אולם 11 א' ד"ר אלי רוכלין, ד"ר אלי רוכלין
שעור א ד 16:15 18:00 אולם 11 א' ד"ר אלי רוכלין, ד"ר אלי רוכלין
שעור ב ג 15:15 17:00 אולם 11 א' ד"ר אלי רוכלין, ד"ר אלי רוכלין
שעור ב ד 8:15 10:00 אולם זימן א' ד"ר אלי רוכלין, ד"ר אלי רוכלין
תרגיל א ג 16:15 18:00 חדר 106 א'
תרגיל ב ב 13:15 15:00 חדר 101 א'
תרגיל ג ג 11:15 13:00 9 א א'
תרגיל ד ג 11:15 13:00 חדר 1 א'
תרגיל ה ג 11:15 13:00 חדר 10 א'
תרגיל ו ה 10:15 12:00 אולם 15 א'
תרגיל ז א 11:15 13:00 חדר 101 א'
תרגיל ח א 11:15 13:00 חדר 2 א'
תרגיל ט ג 13:15 15:00 יק"א 20 א'
תרגיל י ב 13:15 15:00 חדר 5 א'
תרגיל יא ג 13:15 15:00 חדר 10 א'
תרגיל יב א 11:15 13:00 אתרוג א'
הקורס ינתן החל מהשבוע השביעי לסמסטר. תרג ו לחוג ‎716‏. שעור ב לחוג ‎712‏,‎718‏,‎794‏. תרג יב לחוג ‎712‏. תרג ז לחוג ‎712‏. תרג ח לחוג ‎712‏,‎794‏. תרג ט לחוג ‎718‏,‎794‏. תרג י לחוג ‎715‏,‎791‏,‎792‏ ולמסלול ‎2515‏. תרג יא לחוג ‎718‏ ולמסלול ‎2518‏. שעור א לחוג ‎710‏,‎715‏,‎716‏,‎722‏,‎791‏,‎792‏,‎793‏,‎795‏ ולמסלול ‎2510‏,‎2512‏,‎2515‏,‎2516‏,‎2517‏,‎2518‏,‎2522‏. תרג א לחוג ‎710‏. תרג ב לחוג ‎710‏ ולמסלול ‎2510‏,‎2516‏,‎2522‏. תרג ג לחוג ‎722‏. תרג ד לחוג ‎722‏,‎793‏ ולמסלול ‎2512‏. תרג ה לחוג ‎722‏.
71067 עקרונות בכימיה אורגנית ב' PRINCIPLES IN ORGANIC CHEMISTRY B
החוג הנותן: מדעי הצמח בחקלאות 4 נ"ז 56 ש"ש שעור, תרגיל ומעבדה סמסטר ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 8:15 10:00 אולם אריוביץ 20 ב' ד"ר צבי חיוקה
שעור ב ג 8:15 10:00 אולם אריוביץ 20 ב' ד"ר צבי חיוקה
תרגיל א ה 12:15 13:00 חדר 101 ב' ד"ר צבי חיוקה
תרגיל ב ה 12:15 13:00 חדר 106 ב'
תרגיל ג ה 11:15 12:00 חדר 106 ב'
תרגיל ד ד 11:15 12:00 אתרוג ב'
תרגיל ה ג 13:15 14:00 חדר 1 ב'
תרגיל ו ג 10:15 11:00 חדר 108 ב'
תרגיל ז ג 10:15 11:00 אתרוג ב'
תרגיל ח ד 13:15 14:00 חדר 3 ב'
תרגיל ט ד 13:15 14:00 חדר 6 ב'
תרגיל י ג 14:15 15:00 חדר 102 ב'
תרגיל יא ג 15:15 16:00 חדר 106 ב'
תרגיל יב ב 17:15 18:00 חדר 106 ב'
תרגיל יג ד 13:15 14:00 אתרוג ב'
תרגיל יד ה 13:15 14:00 חדר 3 ב'
מעבדה א א 9:15 12:00 מע' 21 ב'
מעבדה ב א 9:15 12:00 מע' 22 ב'
מעבדה ג א 9:15 12:00 מע' 21 ב'
מעבדה ד ג 8:15 11:00 מע' 21 ב'
מעבדה ה ג 8:15 11:00 מע' 22 ב'
מעבדה ו ג 8:15 11:00 מע' 21 ב'
מעבדה ז ג 8:15 11:00 מע' 22 ב'
מעבדה ח ה 8:15 11:00 מע' 21 ב'
מעבדה ט ה 8:15 11:00 מע' 22 ב'
מעבדה י ה 8:15 11:00 מע' 21 ב'
מעבדה יא ה 8:15 11:00 מע' 22 ב'
מעבדה יב ה 16:15 19:00 מע' 21 ב'
מעבדה יג ה 16:15 19:00 מע' 22 ב' ד"ר צבי חיוקה
מעבדה יד ה 16:15 19:00 מע' 22 ב' ד"ר צבי חיוקה
המעבדות יחלו בשבוע שני מעב א לחוג ‎712‏ ולמסלול ‎2512‏. מעב ב לחוג ‎712‏. מעב ג לחוג ‎712‏. מעב ד לחוג ‎710‏. מעב ה לחוג ‎710‏. מעב ו לחוג ‎715‏,‎792‏. מעב ז לחוג ‎710‏,‎791‏. שעור ב לחוג ‎712‏,‎718‏,‎794‏,‎795‏ ולמסלול ‎2518‏. תרג ז לחוג ‎712‏. תרג ח לחוג ‎722‏,‎793‏. תרג ט לחוג ‎722‏,‎793‏ ולמסלול ‎2512‏,‎2522‏. תרג י לחוג ‎718‏. תרג יא לחוג ‎718‏. תרג יב לחוג ‎718‏,‎794‏. מעב יד לחוג ‎718‏. מעב ח לחוג ‎722‏. מעב ט לחוג ‎722‏,‎793‏ ולמסלול ‎2522‏. מעב י לחוג ‎715‏,‎722‏,‎795‏ ולמסלול ‎2515‏. מעב יא לחוג ‎716‏,‎795‏ ולמסלול ‎2516‏. מעב יב לחוג ‎718‏ ולמסלול ‎2510‏,‎2518‏. מעב יג לחוג ‎718‏,‎794‏ ולמסלול ‎2518‏. שעור א לחוג ‎710‏,‎715‏,‎716‏,‎722‏,‎791‏,‎792‏,‎793‏ ולמסלול ‎2510‏,‎2515‏,‎2516‏,‎2522‏. תרג א לחוג ‎710‏. תרג ב לחוג ‎710‏,‎791‏. תרג ג לחוג ‎715‏ ולמסלול ‎2510‏,‎2515‏. תרג ד לחוג ‎715‏,‎795‏ ולמסלול ‎2518‏. תרג ה לחוג ‎712‏. תרג ו לחוג ‎712‏. תרג יד לחוג ‎715‏,‎722‏,‎792‏. תרג יג לחוג ‎716‏.
71073 מעבדה בעקרונות הכימיה CHEMICAL PRINCIPLES - LAB
החוג הנותן: מדעי הצמח בחקלאות 2 נ"ז 28 ש"ש מעבדה סמסטר א' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
מעבדה א א 9:15 12:00 מע' 201 א' ד"ר מרב סטי
מעבדה ב א 16:15 19:00 מע' 201 א' ד"ר מרב סטי
מעבדה ג ב 16:15 19:00 מע' 201 א' ד"ר מרב סטי
מעבדה ד ג 8:15 11:00 מע' 201 א'
מעבדה ה ג 12:15 15:00 מע' 201 א' ד"ר מרב סטי
מעבדה ו ג 16:15 19:00 מע' 201 א'
מעבדה ז ד 12:15 15:00 מע' 201 א'
מעבדה ח ד 16:15 19:00 מע' 201 א' ד"ר מרב סטי
.המעבדה תחל בשבוע חמישי של הסמסטר לו"ז יתפרסם במודל. מעב ז לחוג ‎712‏,‎715‏,‎792‏,‎795‏ ולמסלול ‎2512‏,‎2518‏. מעב א לחוג ‎716‏,‎722‏,‎793‏ ולמסלול ‎2516‏,‎2522‏. מעב ב לחוג ‎710‏,‎718‏,‎794‏ ולמסלול ‎2510‏,‎2515‏,‎2518‏. מעב ג לחוג ‎722‏,‎793‏ ולמסלול ‎2522‏. מעב ד לחוג ‎710‏ ולמסלול ‎2510‏. מעב ה לחוג ‎712‏. מעב ו לחוג ‎715‏,‎792‏. מעב ח לחוג ‎718‏.
71074 עקרונות הכימיה CHEMICAL PRINCIPLES
החוג הנותן: מדעי הצמח בחקלאות 7 נ"ז 98 ש"ש שעור ותרגיל סמסטר א' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 14:15 16:00 אולם 11 א' ד"ר מרב סטי, ד"ר מרב סטי
שעור א ג 8:15 11:00 אולם 11 א' ד"ר מרב סטי, ד"ר מרב סטי
שעור ב א 12:15 14:00 אולם 11 א' ד"ר מרב סטי, ד"ר מרב סטי
שעור ב ד 9:15 12:00 אולם 11 א' ד"ר מרב סטי, ד"ר מרב סטי
תרגיל א ה 12:15 14:00 חדר 10 א' ד"ר מרב סטי
תרגיל ב ה 12:15 14:00 מקלט א'
תרגיל ג ה 12:15 14:00 אולם 15 א'
תרגיל ד ג 11:15 13:00 מקלט א' ד"ר מרב סטי
תרגיל ה ג 11:15 13:00 חדר 9 א'
תרגיל ז ה 14:15 16:00 יק"א 19 א'
תרגיל ח ה 14:15 16:00 מקלט א'
תרגיל ט ה 8:15 10:00 חדר 6 א' ד"ר מרב סטי
תרגיל י ה 10:15 12:00 חדר 5 א'
תרגיל יא ה 8:15 10:00 יק"א 19 א'
תרגיל יב ה 8:15 10:00 אתרוג א'
תרגיל יג ד 13:15 15:00 חדר 104 א'
תיגבור עקרונות הכימיה - החל מהשבוע השני - אולם 11 תרג יב לחוג ‎722‏,‎793‏. שעור א לחוג ‎712‏,‎718‏,‎794‏ ולמסלול ‎2512‏,‎2518‏. תרג א לחוג ‎712‏,‎795‏ ולמסלול ‎2512‏. תרג ב לחוג ‎712‏ ולמסלול ‎2518‏. תרג ג לחוג ‎712‏. תרג ד לחוג ‎718‏,‎794‏. תרג ה לחוג ‎718‏. שעור ב לחוג ‎710‏,‎715‏,‎716‏,‎717‏,‎722‏,‎791‏,‎792‏,‎793‏,‎795‏ ולמסלול ‎2510‏,‎2515‏,‎2516‏,‎2517‏,‎2522‏. תרג ז לחוג ‎710‏. תרג ח לחוג ‎710‏,‎791‏ ולמסלול ‎2510‏. תרג ט לחוג ‎716‏ ולמסלול ‎2516‏. תרג י לחוג ‎710‏,‎715‏,‎792‏ ולמסלול ‎2515‏. תרג יא לחוג ‎722‏ ולמסלול ‎2522‏. תרג יג לחוג ‎718‏.
71077 מעבדה בביוכימיה BIOCHEMISTIRY LAB
החוג הנותן: מדעי הצמח בחקלאות 2 נ"ז 28 ש"ש מעבדה סמסטר ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
מעבדה א א 15:15 19:00 מע' 21 ב' ד"ר עידו גולדשטיין
מעבדה ב א 15:15 19:00 מע' 22 ב'
מעבדה ג א 15:15 19:00 מע' 21 ב'
מעבדה ד א 16:15 20:00 מע' 22 ב'
מעבדה ה ד 13:15 17:00 מע' 21 ב'
מעבדה ו ד 13:15 17:00 מע' 22 ב'
מעבדה ז ד 13:15 17:00 מע' 21 ב'
קיימת חפיפה מובנית בין התרגיל בביוכימיה למעבדה בביוכימיה 71077, התרגיל והמעבדה יתקיימו לסירוגין . מעב ז לחוג ‎718‏. מעב ו לחוג ‎715‏,‎718‏. מעב ג לחוג ‎710‏. מעב ב לחוג ‎710‏,‎791‏ ולמסלול ‎2510‏. מעב ד לחוג ‎718‏,‎794‏,‎795‏ ולמסלול ‎2517‏. מעב ה לחוג ‎715‏,‎792‏,‎794‏,‎795‏ ולמסלול ‎2515‏,‎2518‏. מעב א לחוג ‎710‏.
71078 ביולוגיה של התא CELL BIOLOGY
החוג הנותן: מדעי הצמח בחקלאות 3.5 נ"ז 49 ש"ש שעור ותרגיל סמסטר א' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 8:15 11:00 אולם אריוביץ 20 א' ד"ר אסף מוסקונה, פרופ מנחם מושליון
שעור ב ה 8:15 11:00 אולם אריוביץ 20 א' פרופ מנחם מושליון, ד"ר אסף מוסקונה
תרגיל א ה 16:15 17:00 אולם אריוביץ 20 א' ד"ר אסף מוסקונה, מר טל בן שלום
תרגיל ב ה 17:15 18:00 אולם אריוביץ 20 א' פרופ מנחם מושליון, מר טל בן שלום
תרגיל ינתן אחת לשבועיים החל מהשבוע השני לסמסטר. תרג ב לחוג ‎710‏,‎715‏,‎716‏,‎717‏,‎722‏,‎791‏,‎792‏,‎795‏. תרג א לחוג ‎712‏,‎717‏,‎718‏,‎722‏,‎791‏,‎794‏,‎795‏ ולמסלול ‎2512‏,‎2515‏,‎2516‏,‎2522‏. שעור א לחוג ‎710‏,‎715‏,‎716‏,‎717‏,‎722‏,‎791‏,‎792‏,‎793‏ ולמסלול ‎2510‏,‎2515‏,‎2516‏,‎2522‏. שעור ב לחוג ‎712‏,‎717‏,‎718‏,‎794‏,‎795‏ ולמסלול ‎2512‏,‎2517‏,‎2518‏.
71079 ביוכימיה למדעי החקלאות BIOCHEMISTRY
החוג הנותן: מדעי הצמח בחקלאות 5 נ"ז 70 ש"ש שעור ותרגיל סמסטר ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 10:15 12:00 אולם אריוביץ 20 א' פרופ חגי אבליוביץ, פרופ חגי אבליוביץ, ד"ר מרב סטי, ד"ר מרב סטי
שעור א ד 8:15 10:00 אולם אריוביץ 20 א' פרופ חגי אבליוביץ, פרופ חגי אבליוביץ, ד"ר מרב סטי, ד"ר מרב סטי
תרגיל א א 15:15 18:00 חדר 3 ב' פרופ חגי אבליוביץ
תרגיל ב א 15:15 18:00 חדר 106 ב' ד"ר מרב סטי
תרגיל ג א 15:15 18:00 חדר 2 ב'
תרגיל ד ג 16:15 19:00 חדר 8 ב'
תרגיל ה ד 13:15 16:00 חדר 8 ב'
תרגיל ו ד 13:15 16:00 חדר 101 ב'
תרגיל ז ד 13:15 16:00 מקלט ב'
תרגיל ח ג 14:15 17:00 יק"א 20 ב'
קיימת חפיפה מובנית בין התרגיל בביוכימיה למעבדה בביוכימיה 71077, התרגיל והמעבדה יתקיימו לסירוגין . תרג ו לחוג ‎715‏,‎718‏. תרג ח לחוג ‎716‏. שעור א לחוג ‎710‏,‎715‏,‎716‏,‎718‏,‎725‏,‎791‏,‎792‏,‎794‏,‎795‏ ולמסלול ‎2510‏,‎2515‏,‎2518‏. תרג א לחוג ‎710‏. תרג ב לחוג ‎710‏,‎791‏ ולמסלול ‎2510‏. תרג ג לחוג ‎710‏. תרג ד לחוג ‎718‏,‎794‏,‎795‏ ולמסלול ‎2517‏. תרג ה לחוג ‎715‏,‎792‏,‎794‏,‎795‏ ולמסלול ‎2515‏,‎2518‏. תרג ז לחוג ‎718‏.
71137 תכנות בסיסי בפייתון PYTHON 1
החוג הנותן: מדעי הצמח בחקלאות 3 נ"ז 42 ש"ש שעור ותרגיל סמסטר א' או ב' סוג הבחינה: פרויקט
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ותרגיל א א 17:15 21:00 כתת מחשב 16 א' ד"ר לאה בורובוי
שעור ותרגיל ב ב 17:15 21:00 כתת מחשב 16 א' ד"ר לאה בורובוי
שעור ותרגיל ג א 17:15 21:00 כתת מחשב 16 ב' ד"ר לאה בורובוי
שעור ותרגיל ד ב 17:15 21:00 כתת מחשב 16 ב' ד"ר לאה בורובוי
שות א לחוג ‎710‏,‎715‏,‎716‏,‎717‏,‎722‏,‎791‏,‎792‏,‎793‏,‎794‏,‎795‏ ולמסלול ‎2510‏,‎2512‏,‎2515‏,‎2516‏,‎2517‏,‎2518‏,‎2522‏. שות ב לחוג ‎710‏,‎715‏,‎716‏,‎717‏,‎722‏ ולמסלול ‎2510‏,‎2512‏,‎2515‏,‎2516‏,‎2517‏,‎2518‏,‎2522‏. שות ג לחוג ‎710‏,‎715‏,‎716‏,‎717‏,‎722‏ ולמסלול ‎2510‏,‎2512‏,‎2515‏,‎2516‏,‎2517‏,‎2518‏,‎2522‏. שות ד לחוג ‎710‏,‎715‏,‎716‏,‎717‏,‎718‏,‎722‏ ולמסלול ‎2510‏,‎2512‏,‎2515‏,‎2517‏,‎2518‏.