החוג למטעים וצמחי נוי (714) - מסלול מטעים וצמחי-נוי - לא מחקרי
קורסי המסלול
תואר מוסמך
מטעים וצמחי-נוי - לא מחקרי (1441)
שנה א'
לימודי חובה עליך לבחור אחד מבין שני הקורסים הבאים
71105
כתיבה אקדמית דרך פיתוח חשיבה ביקורתית
החוג הנותן: מטעים וצמחי נוי נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: א' או ב' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 10:15 12:00 חדר 108 א' ד"ר אביטל וקנין
שעור ב ה 9:15 11:00 יק"א 20 א' ד"ר אביטל וקנין
שעור ג א 11:15 13:00 יק"א 19 ב' ד"ר אביטל וקנין
שעור ד ד 13:15 15:00 חדר 102 ב' ד"ר אביטל וקנין
תינתן הנחיה אישית לתלמיד בתאום עם המרצה
71187
סמינר מוסמך במטעים וצמחי נוי
החוג הנותן: מטעים וצמחי נוי נ"ז: 1 ש"ש: 14 סוג: סמינריון סמסטר: א' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
סמינריון א ב 14:15 15:00 חדר 103 א' ד"ר סמדר הרפז-סעד
לימודי חובת בחירה עליך לבחור סמינר נוסף מהחוג או מבין הסמינרים מהחוגים האחרים
71120
סמינר מוסמך במדעי הצמח בחקלאות
החוג הנותן: מטעים וצמחי נוי נ"ז: 1 ש"ש: 14 סוג: סמינריון סמסטר: א' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
סמינריון א ה 12:15 14:00 אתרוג א' ד"ר ליאור אשד-וויליאמס
אם רשמת קורס זה וקבלת בו ציון, רשום קורס71191
71133
סמינר מוסמך במדעי הקרקע והמים
החוג הנותן: מטעים וצמחי נוי נ"ז: 1 ש"ש: 14 סוג: סמינריון סמסטר: א' או ב' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
סמינריון א ה 13:15 14:00 ח"ס קרקע א' פרופ רוני וולך
סמינריון ב ה 13:15 14:00 ח"ס קרקע ב' פרופ רוני וולך
נושא הסמינר יאושר ע"י מרכז הקורס. תלמיד יוכל לזכות בנקודת זכות נוספת עבור הגשת עבודה סמינרית מורחבת. במקרה ותכנית לימודיך כוללת סמינר נוסף (כנדרש במסלול הלא מחקרי) ואם הסמינר הנוסף הינו בחוג למדעי הקרקע והמים, הסמינר השני יזכה אותך בנקודת זכות אחת ולא יכלול הגשת עבודה סמינרית מורחבת. אם רשמת קורס זה וקבלת בו ציון, רשום קורס 71199 עבור הסמינר השני.
71140
סמינר מוסמך בגידולי שדה וירקות
החוג הנותן: מטעים וצמחי נוי נ"ז: 1 ש"ש: 14 סוג: סמינריון סמסטר: א' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
סמינריון א ב 15:15 16:00 חדר 101 א' פרופ צבי פלג
אם רשמת קורס זה וקבלת בו ציון, רשום קורס 71194
71157
סמינר מוסמך במדעי בעלי-חיים ווטרינריה
החוג הנותן: מטעים וצמחי נוי נ"ז: 1 ש"ש: 14 סוג: סמינריון סמסטר: א' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
סמינריון א ה 14:15 16:00 ח"ס בע"ח א' ד"ר נורית ארגוב-ארגמן
71187
סמינר מוסמך במטעים וצמחי נוי
החוג הנותן: מטעים וצמחי נוי נ"ז: 1 ש"ש: 14 סוג: סמינריון סמסטר: א' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
סמינריון א ב 14:15 15:00 חדר 103 א' ד"ר סמדר הרפז-סעד
71192
סמינר מוסמך בגנטיקה והשבחה
החוג הנותן: מטעים וצמחי נוי נ"ז: 1 ש"ש: 14 סוג: סמינריון סמסטר: א' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
סמינריון א ג 15:15 17:00 חדר 3114 א' פרופ דני זמיר
אם רשמת קורס זה וקבלת בו ציון רשום קורס 71961
71193
סמינר מוסמך באגרואקולוגיה ובריאות הצמח
החוג הנותן: מטעים וצמחי נוי נ"ז: 1 ש"ש: 14 סוג: סמינריון סמסטר: ב' סוג הבחינה: השתתפות פעילה

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
סמינריון א ג 13:15 15:00 חדר 106 ב' ד"ר שי קובו
אם רשמת קורס זה וקבלת בו ציון, רשום קורס 71960
71194
סמינר מוסמך בגידולי שדה וירקות
החוג הנותן: מטעים וצמחי נוי נ"ז: 1 ש"ש: 14 סוג: סמינריון סמסטר: ב' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
סמינריון ב ב 15:15 16:00 חדר 3 ב' פרופ שחל עבו
אם רשמת קורס זה וקבלת בו ציון, רשום קורס 71140
71199
סמינר מוסמך במדעי הקרקע והמים
החוג הנותן: מטעים וצמחי נוי נ"ז: 1 ש"ש: 14 סוג: סמינריון סמסטר: א' או ב' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
סמינריון ב ה 13:15 14:00 מי תהום ב' פרופ רוני וולך
נושא הסמינר יאושר ע"י מרכז הקורס. תלמיד יוכל לזכות בנקודת זכות נוספת עבור הגשת עבודה סמינרית מורחבת. במקרה ותכנית לימודיך כוללת סמינר נוסף (כנדרש במסלול הלא מחקרי) ואם הסמינר הנוסף הינו בחוג למדעי הקרקע והמים, הסמינר השני יזכה אותך בנקודת זכות אחת ולא יכלול הגשת עבודה סמינרית מורחבת. אם רשמת קורס זה וקבלת בו ציון, רשום קורס 71133 עבור הסמינר השני.
71961
סמינר מוסמך בגנטיקה והשבחה
החוג הנותן: מטעים וצמחי נוי נ"ז: 1 ש"ש: 14 סוג: סמינריון סמסטר: ב' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
סמינריון א ג 15:15 16:00 חדר 3114 ב' פרופ דני זמיר
אם רשמת קורס זה וקבלת בו ציון רשום קורס 71192 ,
73504
סמינר מוסמך באיכות הסביבה ומשאבי טבע בחקלאות
החוג הנותן: מטעים וצמחי נוי נ"ז: 1 ש"ש: 14 סוג: סמינריון סמסטר: ב' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
סמינריון א ד 10:15 11:00 חדר 3 ב' ד"ר ערן טס
חלה על התלמיד חובת הגשה של חיבור מדעי מספר משתתפים מוגבל ל-14. עדיפות לתלמידי החוג.
קורסי בחירה . קורסי בחירה מומלצים (ניתן ללמוד קורסים נוספים בהתאם לתוכנית הלימודים)
71111
ביולוגיה התפתחותית של הגפן
החוג הנותן: מטעים וצמחי נוי נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ומעבדה סמסטר: ב' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ומעבדה א ב 11:15 14:00 חדר 2 ב' ד"ר גיל ניר
ינתנו 2 סיורים בתאום עם המרצה, הקורס מוגבל ל 40 תלמידים.
71121
סוגיות נבחרות באפיגנטיקה
החוג הנותן: מטעים וצמחי נוי נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: מבחן ממוחשב בבית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 9:15 11:00 ח"ס בע"ח ב' פרופ ליאור דוד
71145
ניהול יער בישראל
החוג הנותן: מטעים וצמחי נוי נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ד 10:15 12:00 חדר 1 ב' ד"ר יגיל אסם
הקורס כולל סיור ומוגבל ל-50 סטודנטים. פתוח לתלמידי שנה ג' באישור מרצה
71936
מעבדה בהזנה מינרלית של צמחים
החוג הנותן: מטעים וצמחי נוי נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: מעבדה סמסטר: ב' סוג הבחינה: השתתפות פעילה

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
מעבדה א ב' ד"ר אורי ירמיהו
המעבדה תינתן בסוף הסמסטר מעבדה תינתן בסוף הסמסטר בין התאריכים 03/07/2020 עד ד7.7.20 קורס ניתן פעם בשנתיים. הקורס יתקיים במעבדה 3 בניין לובל .
71938
הזנה מינרלית של צמחים
החוג הנותן: מטעים וצמחי נוי נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 11:15 13:00 חדר 6 ב' ד"ר נירית ברנשטיין
תרגיל א א 13:15 14:00 חדר 5 ב' ד"ר נירית ברנשטיין, מר נריה זקצר
תרגיל ב א 14:15 15:00 חדר 5 ב' ד"ר נירית ברנשטיין, מר נריה זקצר
הקורס ניתן פעם בשנתיים. תרגיל ב' יפתח על פי ביקוש בהחלטת המרצה
71955
חומרי טבע בגידולי שדה ירקות וצמחי מרפא
החוג הנותן: מטעים וצמחי נוי נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 16:15 18:00 חדר 109 א' ד"ר אפרים לוינסון
71976
שינוי גלובלי - השלכות ביולוגיות ואקולוגיות
החוג הנותן: מטעים וצמחי נוי נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 10:15 12:00 חדר 3 א' פרופ ז'וזה גרינצוויג
תרגיל א א 12:15 13:00 חדר 3 א' פרופ ז'וזה גרינצוויג
73534
ביוטכנולוגיה בחקלאות
החוג הנותן: מטעים וצמחי נוי נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ד 10:15 13:00 אתרוג ב' ד"ר יחיעם זלץ, ד"ר רבקה ברג
יינתן בפקולטה לחקלאות ברחובות. פתוח לתלמידי מוסמך ודוקטורט בכל החוגים
שנה ב'
לימודי חובה
71000
עבודת גמר עיונית
החוג הנותן: מטעים וצמחי נוי נ"ז: 0 ש"ש: 0 סוג: מטלה סמסטר: קורס שנתי סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
מטלה א שנתי
בתאום
לימודי חובת בחירה עליך לבחור סמינר נוסף מהחוג או מבין הסמינרים מהחוגים האחרים
71120
סמינר מוסמך במדעי הצמח בחקלאות
החוג הנותן: מטעים וצמחי נוי נ"ז: 1 ש"ש: 14 סוג: סמינריון סמסטר: א' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
סמינריון א ה 12:15 14:00 אתרוג א' ד"ר ליאור אשד-וויליאמס
אם רשמת קורס זה וקבלת בו ציון, רשום קורס71191
71133
סמינר מוסמך במדעי הקרקע והמים
החוג הנותן: מטעים וצמחי נוי נ"ז: 1 ש"ש: 14 סוג: סמינריון סמסטר: א' או ב' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
סמינריון א ה 13:15 14:00 ח"ס קרקע א' פרופ רוני וולך
סמינריון ב ה 13:15 14:00 ח"ס קרקע ב' פרופ רוני וולך
נושא הסמינר יאושר ע"י מרכז הקורס. תלמיד יוכל לזכות בנקודת זכות נוספת עבור הגשת עבודה סמינרית מורחבת. במקרה ותכנית לימודיך כוללת סמינר נוסף (כנדרש במסלול הלא מחקרי) ואם הסמינר הנוסף הינו בחוג למדעי הקרקע והמים, הסמינר השני יזכה אותך בנקודת זכות אחת ולא יכלול הגשת עבודה סמינרית מורחבת. אם רשמת קורס זה וקבלת בו ציון, רשום קורס 71199 עבור הסמינר השני.
71140
סמינר מוסמך בגידולי שדה וירקות
החוג הנותן: מטעים וצמחי נוי נ"ז: 1 ש"ש: 14 סוג: סמינריון סמסטר: א' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
סמינריון א ב 15:15 16:00 חדר 101 א' פרופ צבי פלג
אם רשמת קורס זה וקבלת בו ציון, רשום קורס 71194
71157
סמינר מוסמך במדעי בעלי-חיים ווטרינריה
החוג הנותן: מטעים וצמחי נוי נ"ז: 1 ש"ש: 14 סוג: סמינריון סמסטר: א' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
סמינריון א ה 14:15 16:00 ח"ס בע"ח א' ד"ר נורית ארגוב-ארגמן
71187
סמינר מוסמך במטעים וצמחי נוי
החוג הנותן: מטעים וצמחי נוי נ"ז: 1 ש"ש: 14 סוג: סמינריון סמסטר: א' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
סמינריון א ב 14:15 15:00 חדר 103 א' ד"ר סמדר הרפז-סעד
71192
סמינר מוסמך בגנטיקה והשבחה
החוג הנותן: מטעים וצמחי נוי נ"ז: 1 ש"ש: 14 סוג: סמינריון סמסטר: א' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
סמינריון א ג 15:15 17:00 חדר 3114 א' פרופ דני זמיר
אם רשמת קורס זה וקבלת בו ציון רשום קורס 71961
71193
סמינר מוסמך באגרואקולוגיה ובריאות הצמח
החוג הנותן: מטעים וצמחי נוי נ"ז: 1 ש"ש: 14 סוג: סמינריון סמסטר: ב' סוג הבחינה: השתתפות פעילה

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
סמינריון א ג 13:15 15:00 חדר 106 ב' ד"ר שי קובו
אם רשמת קורס זה וקבלת בו ציון, רשום קורס 71960
71194
סמינר מוסמך בגידולי שדה וירקות
החוג הנותן: מטעים וצמחי נוי נ"ז: 1 ש"ש: 14 סוג: סמינריון סמסטר: ב' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
סמינריון ב ב 15:15 16:00 חדר 3 ב' פרופ שחל עבו
אם רשמת קורס זה וקבלת בו ציון, רשום קורס 71140
71199
סמינר מוסמך במדעי הקרקע והמים
החוג הנותן: מטעים וצמחי נוי נ"ז: 1 ש"ש: 14 סוג: סמינריון סמסטר: א' או ב' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
סמינריון ב ה 13:15 14:00 מי תהום ב' פרופ רוני וולך
נושא הסמינר יאושר ע"י מרכז הקורס. תלמיד יוכל לזכות בנקודת זכות נוספת עבור הגשת עבודה סמינרית מורחבת. במקרה ותכנית לימודיך כוללת סמינר נוסף (כנדרש במסלול הלא מחקרי) ואם הסמינר הנוסף הינו בחוג למדעי הקרקע והמים, הסמינר השני יזכה אותך בנקודת זכות אחת ולא יכלול הגשת עבודה סמינרית מורחבת. אם רשמת קורס זה וקבלת בו ציון, רשום קורס 71133 עבור הסמינר השני.
71961
סמינר מוסמך בגנטיקה והשבחה
החוג הנותן: מטעים וצמחי נוי נ"ז: 1 ש"ש: 14 סוג: סמינריון סמסטר: ב' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
סמינריון א ג 15:15 16:00 חדר 3114 ב' פרופ דני זמיר
אם רשמת קורס זה וקבלת בו ציון רשום קורס 71192 ,
73504
סמינר מוסמך באיכות הסביבה ומשאבי טבע בחקלאות
החוג הנותן: מטעים וצמחי נוי נ"ז: 1 ש"ש: 14 סוג: סמינריון סמסטר: ב' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
סמינריון א ד 10:15 11:00 חדר 3 ב' ד"ר ערן טס
חלה על התלמיד חובת הגשה של חיבור מדעי מספר משתתפים מוגבל ל-14. עדיפות לתלמידי החוג.
קורסי בחירה . קורסי בחירה מומלצים (ניתן ללמוד קורסים נוספים בהתאם לתוכנית הלימודים)
71111
ביולוגיה התפתחותית של הגפן
החוג הנותן: מטעים וצמחי נוי נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ומעבדה סמסטר: ב' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ומעבדה א ב 11:15 14:00 חדר 2 ב' ד"ר גיל ניר
ינתנו 2 סיורים בתאום עם המרצה, הקורס מוגבל ל 40 תלמידים.
71121
סוגיות נבחרות באפיגנטיקה
החוג הנותן: מטעים וצמחי נוי נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: מבחן ממוחשב בבית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 9:15 11:00 ח"ס בע"ח ב' פרופ ליאור דוד
71145
ניהול יער בישראל
החוג הנותן: מטעים וצמחי נוי נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ד 10:15 12:00 חדר 1 ב' ד"ר יגיל אסם
הקורס כולל סיור ומוגבל ל-50 סטודנטים. פתוח לתלמידי שנה ג' באישור מרצה
71936
מעבדה בהזנה מינרלית של צמחים
החוג הנותן: מטעים וצמחי נוי נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: מעבדה סמסטר: ב' סוג הבחינה: השתתפות פעילה

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
מעבדה א ב' ד"ר אורי ירמיהו
המעבדה תינתן בסוף הסמסטר מעבדה תינתן בסוף הסמסטר בין התאריכים 03/07/2020 עד ד7.7.20 קורס ניתן פעם בשנתיים. הקורס יתקיים במעבדה 3 בניין לובל .
71938
הזנה מינרלית של צמחים
החוג הנותן: מטעים וצמחי נוי נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 11:15 13:00 חדר 6 ב' ד"ר נירית ברנשטיין
תרגיל א א 13:15 14:00 חדר 5 ב' ד"ר נירית ברנשטיין, מר נריה זקצר
תרגיל ב א 14:15 15:00 חדר 5 ב' ד"ר נירית ברנשטיין, מר נריה זקצר
הקורס ניתן פעם בשנתיים. תרגיל ב' יפתח על פי ביקוש בהחלטת המרצה
71955
חומרי טבע בגידולי שדה ירקות וצמחי מרפא
החוג הנותן: מטעים וצמחי נוי נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 16:15 18:00 חדר 109 א' ד"ר אפרים לוינסון
71976
שינוי גלובלי - השלכות ביולוגיות ואקולוגיות
החוג הנותן: מטעים וצמחי נוי נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 10:15 12:00 חדר 3 א' פרופ ז'וזה גרינצוויג
תרגיל א א 12:15 13:00 חדר 3 א' פרופ ז'וזה גרינצוויג
73534
ביוטכנולוגיה בחקלאות
החוג הנותן: מטעים וצמחי נוי נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ד 10:15 13:00 אתרוג ב' ד"ר יחיעם זלץ, ד"ר רבקה ברג
יינתן בפקולטה לחקלאות ברחובות. פתוח לתלמידי מוסמך ודוקטורט בכל החוגים