החוג למדעי החיים (570) - מסלול מדעי החיים חד-חוגי מורחב
קורסי המסלול
תואר בוגר
מדעי החיים חד-חוגי מורחב (4010)
שנה א'
לימודי חובה
69123 כימיה פיסיקלית לתלמידי ביולוגיה PHYSICAL CHEMISTRY FOR BIOLOGY STUDENTS
החוג הנותן: מדעי החיים 5 נ"ז 70 ש"ש שעור ותרגיל סמסטר ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 12:00 13:45 סילברמן ראשל ב' פרופ דני פורת, פרופ דני פורת
שעור א ב 14:00 14:45 פלדמן א ב' פרופ דני פורת, פרופ דני פורת
תרגיל א ב 17:00 18:45 שפרינצק 26 ב'
תרגיל ב א 10:00 11:45 שפרינצק 217 ב'
תרגיל ג ג 14:00 15:45 שפרינצק 29 ב'
חובה להגיש תרגילים.
69166 כימיה אורגנית לתלמידי ביולוגיה ORGANIC CHEMISTRY FOR BIOLOGY STUDENTS
החוג הנותן: מדעי החיים 5 נ"ז 70 ש"ש שעור ותרגיל סמסטר ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ד 9:00 9:45 קנדה ב' ד"ר יורי טולצ'ינסקי, ד"ר יורי טולצ'ינסקי
שעור א ה 8:00 9:45 קנדה ב' ד"ר יורי טולצ'ינסקי, ד"ר יורי טולצ'ינסקי
תרגיל א א 16:00 17:45 לוי 07 ב'
תרגיל ב ד 16:00 17:45 שפרינצק 28 ב'
תרגיל ג ד 17:00 18:45 רוטברג ב'
תרגיל ד ב 15:00 16:45 שפרינצק 26 ב'
תרגיל ה ה 15:00 16:45 אולם לוין ב'
תרגיל ו ג 16:00 17:45 לוי 07 ב'
קבוצות תרגיל ג' ו - ד' לתלמידי התכנית לביולוגיה חישובית ואחרים.
69174 כימיה כללית לתלמידי ביולוגיה GENERAL CHEMISTRY FOR BIOLOGY STUDENTS
החוג הנותן: מדעי החיים 6 נ"ז 84 ש"ש שעור ותרגיל סמסטר א' סוג הבחינה: מבחן ממוחשב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 16:00 17:45 כימיה 7 א' פרופ רועי שנהר, פרופ רועי שנהר
שעור א ד 10:00 11:45 כימיה 7 א' פרופ רועי שנהר, פרופ רועי שנהר
תרגיל א ב 12:00 13:45 שפרינצק 26 א'
תרגיל ב ה 14:00 15:45 רוטברג א'
תרגיל ג ה 8:00 9:45 מתמטיקה 110 א'
תרגיל ד ב 15:00 16:45 שפרינצק 26 א'
תרגיל ה א 14:00 15:45 שפרינצק 26 א'
תרגיל ו ה 8:00 9:45 שפרינצק 27 א'
קבוצת תרגיל ג' וה' מיועדים לביולוגיה חישובית. קבוצת תרגיל ג' לפסיכוביולוגיה.
72128 מבוא לביולוגיה של האורגניזם -Introduction to Biology and Evolution of Organisms
החוג הנותן: מדעי החיים 5 נ"ז 70 ש"ש שעור ומעבדה סמסטר א' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ד 16:00 17:45 קפלן א' פרופ אריאל צ'יפמן
מעבדה א ב 12:00 14:45 אודיטוריום בנין מעבדות א'
מעבדה ב ב 12:00 14:45 אודיטוריום בנין מעבדות א'
מעבדה ג ב 12:00 14:45 אודיטוריום בנין מעבדות א'
מעבדה ד ב 12:00 14:45 אודיטוריום בנין מעבדות א'
מעבדה ה ב 12:00 14:45 אודיטוריום בנין מעבדות א'
מעבדה ו ג 14:00 16:45 אודיטוריום בנין מעבדות א'
מעבדה ז ג 14:00 16:45 אודיטוריום בנין מעבדות א'
מעבדה ח ג 14:00 16:45 אודיטוריום בנין מעבדות א'
מעבדה ט ג 14:00 16:45 אודיטוריום בנין מעבדות א'
מעבדה י ג 14:00 16:45 אודיטוריום בנין מעבדות א'
המעבדה תתקיים החל מהשבוע הרביעי של הסמסטר בקורס יינתנו גם תרגולים ממוחשבים בשבוע השביעי ובשבוע התשיעי של הסמסטר (לוח זמנים יינתן על ידי מורי הקורס)
72153 מבוא לביולוגיה של התא לתלמידי ביולוגיה Introduction to Cell Biology
החוג הנותן: מדעי החיים 4 נ"ז 56 ש"ש שעור ותרגיל סמסטר א' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 10:00 11:45 פלדמן א א' ד"ר אמיר עדן, ד"ר אמיר עדן, פרופ אורן אוסטרזצר, פרופ אורן אוסטרזצר
שעור א ה 13:00 13:45 פלדמן א א' ד"ר אמיר עדן, ד"ר אמיר עדן, פרופ אורן אוסטרזצר, פרופ אורן אוסטרזצר
תרגיל א א 12:00 12:45 שפרינצק 24 א'
תרגיל ב א 12:00 12:45 שפרינצק 25 א'
תרגיל ג א 13:00 13:45 שפרינצק 24 א'
תרגיל ה ב 14:00 14:45 שפרינצק 101 א'
תרגיל ו ה 9:00 9:45 שפרינצק 213 א'
תרגיל ז ה 11:00 11:45 שפרינצק 28 א'
תרגיל ח ה 11:00 11:45 שפרינצק 213 א'
תרגיל ט ה 12:00 12:45 שפרינצק 213 א'
72155 מבוא לגנטיקה GENERAL GENETICS A
החוג הנותן: מדעי החיים 5 נ"ז 70 ש"ש שעור, תרגיל ומעבדה סמסטר ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 8:00 9:45 קנדה ב' ד"ר יונתן צור, ד"ר יונתן צור, ד"ר מיכל רבני, ד"ר מיכל רבני
שעור א ה 12:00 12:45 קנדה ב' ד"ר יונתן צור, ד"ר יונתן צור, ד"ר מיכל רבני, ד"ר מיכל רבני
תרגיל א ב 12:00 12:45 שפרינצק 27 ב' גב רעות סולימן
תרגיל ב ב 12:00 12:45 שפרינצק 26 ב' גב רעות סולימן
תרגיל ג ג 12:00 12:45 מתמטיקה 110 ב' גב רעות סולימן, מר דן סרני
תרגיל ד ג 13:00 13:45 שפרינצק 114 ב' גב רעות סולימן, מר דן סרני
תרגיל ה ג 14:00 14:45 סילברמן 504 ב' גב רעות סולימן
תרגיל ו ה 13:00 13:45 סילברמן 508 ב' גב רעות סולימן, גב נטע הרמן
תרגיל ז ה 13:00 13:45 שפרינצק 115 ב' גב רעות סולימן, מר דן סרני
תרגיל ח ה 14:00 14:45 סילברמן 508 ב' גב רעות סולימן, גב נטע הרמן
מעבדה א ב 8:00 10:45 אודיטוריום בנין מעבדות ב'
מעבדה ב ב 8:00 10:45 ב'
מעבדה ג ב 8:00 10:45 ב'
מעבדה ד ב 8:00 10:45 ב'
מעבדה ה ב 8:00 10:45 ב'
מעבדה ו ב 8:00 10:45 ב'
מעבדה ז ב 8:00 10:45 ב'
מעבדה ח ב 8:00 10:45 ב'
מעבדה ט ב 8:00 10:45 ב'
מעבדה טו ד 12:00 14:45 ב'
מעבדה טז ד 12:00 14:45 ב'
מעבדה י ב 8:00 10:45 ב'
מעבדה יא ב 8:00 10:45 ב'
מעבדה יג ד 12:00 14:45 ב'
מעבדה יד ד 12:00 14:45 ב'
מעבדה יז ד 12:00 14:45 ב'
מעבדה יח ד 12:00 14:45 ב'
מעבדה יט ד 12:00 14:45 ב'
מעבדה כ ד 12:00 14:45 ב'
מעבדה כא ד 12:00 14:45 ב'
מעבדה כב ד 12:00 14:45 ב'
מעבדה כג ד 12:00 14:45 ב'
המעבדה תינתן פעם בשבועיים- סה"כ 6 שבועות (מתוכם 1 שעה תרגיל כיתתי)- לו"ז מפורט יינתן על ידי מתרגלי הקורס בתחילת המעבדות. המעבדה מיועדת לתלמידי מדעי-החיים בלבד. תלמידים אחרים יכולים להרשם לקורס מס' 72156. סה"כ תרגולים- 14 (תרגול אחרון לאחר סיום הסמסטר). מסלול כימיה ביולוגיה= מעבדות של יום ד' תרגיל ט' מסלול ביולוגיה חישובית- מעבדות של יום ב' מסלול פסיכוביולוגיה- עדיפות למעבדות של יום ב' מסלול ביולוגיה קוגניציה- עדיפות למעבדות יום ב'
72301 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה Introduction to probability and statistics
החוג הנותן: מדעי החיים 4 נ"ז 56 ש"ש שעור ותרגיל סמסטר ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 11:00 12:45 פלדמן א ב' פרופ לירן כרמל, פרופ לירן כרמל
שעור א ד 11:00 11:45 אולם לוין ב' פרופ לירן כרמל, פרופ לירן כרמל
תרגיל א ב 10:00 10:45 שפרינצק 116 ב'
תרגיל ב ה 14:00 14:45 סילברמן 506 ב'
תרגיל ג ב 15:00 15:45 סילברמן 504 ב'
תרגיל ד ג 12:00 12:45 סילברמן 506 ב'
תרגיל ה ד 10:00 10:45 שפרינצק 116 ב'
תרגיל ו ד 14:00 14:45 שפרינצק 203 ב'
תרגיל ז ד 15:00 15:45 שפרינצק 25 ב'
תרגיל ח ג 13:00 13:45 שפרינצק 213 ב'
76222 קורס ממוחשב בבטיחות - שנה א' computer based safety training- 1
החוג הנותן: מדעי החיים 0 נ"ז 0 ש"ש הדרכה סמסטר א' או ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
הדרכה א א'
הדרכה ב ב'
חומר הקורס והמבדק באתר הקורס
77148 פיסיקה כללית - מכניקה לתלמידי ביולוגיה General Physics - Mechanics - For Biology students
החוג הנותן: מדעי החיים 5 נ"ז 70 ש"ש שעור ותרגיל סמסטר א' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 18:00 19:45 פלדמן א א' פרופ אלדד בטלהיים, פרופ אלדד בטלהיים
שעור א ד 13:00 14:45 מתמטיקה 2 א' פרופ אלדד בטלהיים, פרופ אלדד בטלהיים
תרגיל א ב 10:00 11:45 שפרינצק 215 א'
תרגיל ב ג 14:00 15:45 שפרינצק 215 א'
תרגיל ג ב 12:00 13:45 שפרינצק 27 א'
תרגיל ד א 12:00 13:45 פלדמן ב א'
כולל השלמות שאינן מקנות נ"ז.
77304 פיסיקה כללית - חשמל ואופטיקה לתלמידי ביולוגיה General Phys.: Elect. & Optics For Biology Students
החוג הנותן: מדעי החיים 5 נ"ז 70 ש"ש שעור ותרגיל סמסטר ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 14:00 15:45 פלדמן א ב' פרופ דורון גזית, פרופ דורון גזית
שעור א ג 10:00 11:45 פלדמן א ב' פרופ דורון גזית, פרופ דורון גזית
תרגיל א ה 10:00 11:45 סילברמן 504 ב'
תרגיל ב ד 15:00 16:45 אולם לוין ב'
תרגיל ג א 18:00 19:45 אולם לוין ב'
תרגיל ד ה 10:00 11:45 קנדה עליון ב'
קבוצת תרגילים א ו- ד' לפסיכוביולוגיה ואחרים. כולל השלמות שאינן מקנות נ"ז.
80125 מתמטיקה למדעים 1 MATHEMATICS FOR SCIENCE STUDENTS 1
החוג הנותן: מדעי החיים 4 נ"ז 56 ש"ש שעור ותרגיל סמסטר א' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 10:00 11:45 פלדמן ב א' מר שמואל ברגר, מר שמואל ברגר
שעור א ד 8:00 8:45 פלדמן ב א' מר שמואל ברגר, מר שמואל ברגר
שעור ב ג 8:00 9:45 שפרינצק 115 א' מר אביגדור בר-יודא, מר אביגדור בר-יודא
שעור ב ה 10:00 10:45 אולם לוין א' מר אביגדור בר-יודא, מר אביגדור בר-יודא
תרגיל א ד 9:00 9:45 שפרינצק 117 א'
תרגיל ב א 16:00 16:45 שפרינצק 116 א'
תרגיל ג ה 8:00 8:45 שפרינצק 217 א'
תרגיל ד א 12:00 12:45 לוי 06 א'
תרגיל ה ד 9:00 9:45 לוי 07 א'
תרגיל ו ב 11:00 11:45 מתמטיקה 110 א'
קבוצות שעור א תרגילים א' וב', לרוקחות ואחרים. קבוצת שעור א' - לתלמידי ביולוגיה-סביבה. קבוצת שעור ב - לביולוגים, פסיכוביולוגיה ואחרים. קבוצת שעור א' מיועדת לתלמידים החייבים ללמוד את הקורס חדו"א בסיסי ואחרים. תרגיל א' מיועד לפסיכוביולוגיה.
80127 מתמטיקה למדעים 2 MATHEMATICS FOR SCIENCE STUDENTS 2
החוג הנותן: מדעי החיים 4 נ"ז 56 ש"ש שעור ותרגיל סמסטר ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 16:00 17:45 אולם לוין ב' מר אורי ברזנר, מר אורי ברזנר
שעור א ד 10:00 10:45 אולם לוין ב' מר אורי ברזנר, מר אורי ברזנר
תרגיל א ד 8:00 8:45 שפרינצק 115 ב'
תרגיל ב ג 12:00 12:45 סילברמן ראשל ב'
קורסי בחירה קורס בחירה לשנים א או ב'
72131 אתגרים בגנטיקה GENETICS LAB - HONOR'S PROG.
החוג הנותן: מדעי החיים 2 נ"ז 28 ש"ש שעור ותרגיל סמסטר ב' סוג הבחינה: עבודה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ד 13:00 14:45 סילברמן 504 ב' פרופ נסים בנבניסטי
תרגיל א ד 15:00 16:45 סילברמן 504 ב'
הקורס מתקיים פעם בשבועיים. קורס בחירה לתלמידים מצטיינים - ההרשמה היא ברשימת המתנה, עד שבועיים אחרי תחילת הסמסטר א' מוגבל ל 30 תלמידים
שנה ב'
לימודי חובה
69173 מעבדה ביסודות הכימיה לתלמידי ביולוגיה ומדעי הסביבה GENERAL CHEMISTRY LAB FOR BIOLOGY AND ENVIRONMENTAL STUDIES STUDENTS
החוג הנותן: מדעי החיים 3 נ"ז 42 ש"ש מעבדה סמסטר ב' סוג הבחינה: עבודה שוטפת
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
מעבדה א א 14:00 18:45 אודיטוריום בנין מעבדות ב' פרופ גיל שהם
מעבדה ב ג 13:00 17:45 אודיטוריום בנין מעבדות ב' פרופ גיל שהם
מעבדה ג ה 8:00 12:45 אודיטוריום בנין מעבדות ב' פרופ מיטל רכס
קורס המעבדה יכלול תשעה מפגשים מלאים, כולל מפגש הכרות עם המעבדה ושיטות העבודה בה ועוד שמונה ניסויים בכימיה כללית ואנליטית. יתכנו גם מפגשים חלקיים נוספים לאורך הסמסטר לפי הצורך. המפגשים יערכו פעם בשבוע ויתפרשו על פני כל הסמסטר כדי לאפשר מרווחים נוחים בין הניסויים. המפגש הראשון יערך בשבוע הראשון של הסמסטר באולם ההרצאות בבניין המעבדות החדש (ברנדמן 017). למפגש הראשון על התלמידים להביא אישור על ביצוע מבדק הבטיחות. לתשומת ליבכם, "קורס ממוחשב בבטיחות שנה א" (76222) מהוה תנאי קדם למעבדה זו. חובה לבצע את הקורס הנ"ל לפני תחילתה של המעבדה. כנהוג במעבדות הכימיה השונות, כל תלמיד חייב להגיע לכל המפגשים עם נעליים שלמות, בגדים ארוכים שיכסו את הידיים והרגליים, חלוק מעבדה מלא וארוך ומשקפי מגן תקניות. פתיחת קבוצות המעבדה בכל אחד מהימים המצוינים תתאפשר רק בתנאי שבאותו היום ירשמו לפחות 16 תלמידים (שתי תת-קבוצות). שימו לב: על מנת שנוכל להיערך למעבדה בהתאם לכמות המשתתפים עוד מבעוד מועד, אנו ממליצים ומבקשים להירשם אליה מיד עם פתיחת מערכת הרישום בראשית השנה. קבוצה א': עדיפות לתלמידי מדעי התרופה. לתשומת ליבכם: חובה להרשם למעבדה באותה השנה שבה היא מוגדרת חובה לתלמיד. החוג לכימיה לא יבטיח מקומם של תלמידים שלא ילמדו את המעבדה בשנה המתאימה על פי תכנית לימודיהם. במידה וישנו אישור מיוחד לדחייה, יש להציגו בפני החוג לכימיה.
72107 מבוא לאקולוגיה Introduction to Ecology
החוג הנותן: מדעי החיים 5 נ"ז 70 ש"ש שעור ותרגיל סמסטר א' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 14:00 14:45 א'
שעור א ג 10:00 11:45 א'
תרגיל ב א 18:00 18:45 שפרינצק 117 א'
תרגיל ג ג 15:00 15:45 סילברמן 506 א'
תרגיל ה ב 10:00 10:45 שפרינצק 28 א'
תרגיל ו ב 11:00 11:45 שפרינצק 25 א'
שים לב לדרישות הקדם. דרישה מוקדמת: "מבוא לסטטיסטיקה והסתברות" (72301), או כל קורס בסיסי אחר בסטטיסטיקה. תרגיל א' לביולוגיה חישובית ואחרים.
72121 ביוכימיה של התא לתלמידי מדעי החיים BIOCHEMISTRY OF THE CELL
החוג הנותן: מדעי החיים 6 נ"ז 84 ש"ש שעור ותרגיל סמסטר א' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 14:00 15:45 קפלן א' פרופ עודד ליבנה, פרופ עודד ליבנה, פרופ תומר רביד, פרופ תומר רביד, ד"ר יוליה שיפמן, ד"ר יוליה שיפמן
שעור א ב 10:00 11:45 פלדמן א א' פרופ עודד ליבנה, פרופ עודד ליבנה, פרופ תומר רביד, פרופ תומר רביד, ד"ר יוליה שיפמן, ד"ר יוליה שיפמן
תרגיל ב ב 16:00 17:45 סילברמן 506 א'
תרגיל ה ב 12:00 13:45 סילברמן 508 א'
תרגיל ו ד 8:00 9:45 סילברמן 508 א'
תרגיל ז א 10:00 11:45 א'
דרישות מקדימות: סיום בהצלחה של קורסים בכימיה כללית וכימיה אורגנית ייתכנו שינויים במועדי התרגילים בשל גודל הקבוצות ומספר התלמידים בקבוצה. בקורס יתקיימו ארבעה בחנים המשוקללים לציון הסופי. להלן מועדי הבחנים בקורס: 21/10/18 בשעות 9:00-10:00 אולמות קפלן ורוטברג 07/11/18 בשעות 18:00-19:00 אולמות קפלן ורוטברג 02/12/18 בשעות 9:00-10:00 אולמות קפלן ורוטברג 19/12/18 בשעות 18:00-19:00 אולמות קפלן ורוטברג
72332 ביולוגיה מולקולרית MOLECULAR BIOLOGY
החוג הנותן: מדעי החיים 5 נ"ז 70 ש"ש שעור ותרגיל סמסטר ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 12:00 13:45 קפלן ב' פרופ ערן משורר, פרופ ערן משורר, ד"ר אורן רם, ד"ר אורן רם, ד"ר תמר אבין-ויטנברג, ד"ר תמר אבין-ויטנברג
שעור א ד 15:00 15:45 קפלן ב' פרופ ערן משורר, פרופ ערן משורר, ד"ר אורן רם, ד"ר אורן רם, ד"ר תמר אבין-ויטנברג, ד"ר תמר אבין-ויטנברג
תרגיל א א 14:00 15:45 מתמטיקה 110 ב'
תרגיל ב א 14:00 15:45 סילברמן 506 ב'
תרגיל ג ב 10:00 11:45 סילברמן 508 ב'
תרגיל ד ג 12:00 13:45 שפרינצק 217 ב'
תרגיל ה ד 16:00 17:45 שפרינצק 114 ב'
תרגיל ו ה 8:00 9:45 סילברמן 506 ב'
תרגיל ז ה 12:00 13:45 מתמטיקה 110 ב'
72334 מבוא למדעי הצמח INTRODUCTION TO PLANT SCIENCE
החוג הנותן: מדעי החיים 5 נ"ז 70 ש"ש שעור ומעבדה סמסטר א' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 12:00 12:45 מתמטיקה 2 א' פרופ יוסף הירשברג, פרופ יוסף הירשברג, פרופ אורן אוסטרזצר, פרופ אורן אוסטרזצר
שעור א ה 8:00 9:45 קנדה א' פרופ יוסף הירשברג, פרופ יוסף הירשברג, פרופ אורן אוסטרזצר, פרופ אורן אוסטרזצר
מעבדה א ד 12:00 15:45 אודיטוריום בנין מעבדות א'
מעבדה א ד 12:00 15:45 אודיטוריום בנין מעבדות א'
מעבדה א ד 12:00 15:45 אודיטוריום בנין מעבדות א'
מעבדה א ד 12:00 15:45 אודיטוריום בנין מעבדות א'
מעבדה א ד 12:00 15:45 אודיטוריום בנין מעבדות א'
מעבדה א ד 12:00 15:45 אודיטוריום בנין מעבדות א'
מעבדה א ד 12:00 15:45 אודיטוריום בנין מעבדות א'
מעבדה ב ד 12:00 15:45 אודיטוריום בנין מעבדות א'
מעבדה ב ד 12:00 15:45 אודיטוריום בנין מעבדות א'
מעבדה ב ד 12:00 15:45 אודיטוריום בנין מעבדות א'
מעבדה ב ד 12:00 15:45 אודיטוריום בנין מעבדות א'
מעבדה ב ד 12:00 15:45 אודיטוריום בנין מעבדות א'
מעבדה ב ד 12:00 15:45 אודיטוריום בנין מעבדות א'
מעבדה ב ד 12:00 15:45 אודיטוריום בנין מעבדות א'
מעבדה ג ד 12:00 15:45 א'
מעבדה ג ד 12:00 15:45 א'
מעבדה ג ד 12:00 15:45 א'
מעבדה ג ד 12:00 15:45 א'
מעבדה ג ד 12:00 15:45 א'
מעבדה ג ד 12:00 15:45 א'
מעבדה ג ד 12:00 15:45 אודיטוריום בנין מעבדות א'
מעבדה ו ה 12:00 15:45 א'
מעבדה ו ה 12:00 15:45 א'
מעבדה ו ה 12:00 15:45 א'
מעבדה ו ה 12:00 15:45 א'
מעבדה ו ה 12:00 15:45 א'
מעבדה ו ה 12:00 15:45 א'
מעבדה ו ה 12:00 15:45 א'
מעבדה ז ה 12:00 15:45 א'
מעבדה ז ה 12:00 15:45 א'
מעבדה ז ה 12:00 15:45 א'
מעבדה ז ה 12:00 15:45 א'
מעבדה ז ה 12:00 15:45 א'
מעבדה ז ה 12:00 15:45 א'
מעבדה ז ה 12:00 15:45 א'
מעבדה ח ה 12:00 15:45 א'
מעבדה ח ה 12:00 15:45 א'
מעבדה ח ה 12:00 15:45 א'
מעבדה ח ה 12:00 15:45 א'
מעבדה ח ה 12:00 15:45 א'
מעבדה ח ה 12:00 15:45 א'
מעבדה ח ה 12:00 15:45 א'
בקורס יינתנו: 6 מעבדות. בנוסף, בקורס יינתן חצי יום סיור (22/01/2020 יום ד', ו 23/01/2020- יום ה') לו"ז מפורט יינתן על ידי מורי הקורס בתחילת הסמסטר
72336 מבוא לפיסיולוגיה INTRODUCTION TO PHYSIOLOGY
החוג הנותן: מדעי החיים 5 נ"ז 70 ש"ש שעור, תרגיל ומעבדה סמסטר א' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 16:00 17:45 פלדמן א א' פרופ יעקב נחמיאס, פרופ יעקב נחמיאס, פרופ עדי מזרחי, פרופ עדי מזרחי, פרופ עידן שגב, פרופ עידן שגב
שעור א ג 8:00 9:45 אודיטוריום הנדסה א' פרופ יעקב נחמיאס, פרופ יעקב נחמיאס, פרופ עדי מזרחי, פרופ עדי מזרחי, פרופ עידן שגב, פרופ עידן שגב
שעור א ג 8:00 9:45 אודיטוריום הנדסה א' פרופ יעקב נחמיאס, פרופ יעקב נחמיאס, פרופ עדי מזרחי, פרופ עדי מזרחי, פרופ עידן שגב, פרופ עידן שגב
תרגיל א א 13:00 13:45 סילברמן 506 א'
תרגיל א א 13:00 13:45 סילברמן 506 א'
תרגיל א א 13:00 13:45 סילברמן 506 א'
תרגיל א א 13:00 13:45 סילברמן 506 א'
תרגיל א א 13:00 13:45 סילברמן 506 א'
תרגיל א א 13:00 13:45 סילברמן 506 א'
תרגיל א א 13:00 13:45 סילברמן 506 א'
תרגיל א א 13:00 13:45 סילברמן 506 א'
תרגיל ב ה 9:00 9:45 סילברמן 502 א'
תרגיל ב ה 9:00 9:45 סילברמן 502 א'
תרגיל ב ה 9:00 9:45 סילברמן 502 א'
תרגיל ב ה 9:00 9:45 סילברמן 502 א'
תרגיל ב ה 9:00 9:45 סילברמן 502 א'
תרגיל ב ה 9:00 9:45 סילברמן 502 א'
תרגיל ב ה 9:00 9:45 סילברמן 502 א'
תרגיל ב ה 9:00 9:45 סילברמן 502 א'
תרגיל ג ב 15:00 15:45 שפרינצק 101 א'
תרגיל ג ב 15:00 15:45 שפרינצק 101 א'
תרגיל ג ב 15:00 15:45 שפרינצק 101 א'
תרגיל ג ב 15:00 15:45 שפרינצק 101 א'
תרגיל ג ב 15:00 15:45 שפרינצק 101 א'
תרגיל ג ב 15:00 15:45 שפרינצק 101 א'
תרגיל ג ב 15:00 15:45 שפרינצק 101 א'
תרגיל ג ב 15:00 15:45 שפרינצק 101 א'
תרגיל ד ב 16:00 16:45 לוי 06 א'
תרגיל ד ב 16:00 16:45 לוי 06 א'
תרגיל ד ב 16:00 16:45 לוי 06 א'
תרגיל ד ב 16:00 16:45 לוי 06 א'
תרגיל ד ב 16:00 16:45 לוי 06 א'
תרגיל ד ב 16:00 16:45 לוי 06 א'
תרגיל ד ב 16:00 16:45 לוי 06 א'
תרגיל ד ב 16:00 16:45 לוי 06 א'
תרגיל ה ד 11:00 11:45 סילברמן 504 א'
תרגיל ה ד 11:00 11:45 סילברמן 504 א'
תרגיל ה ד 11:00 11:45 סילברמן 504 א'
תרגיל ה ד 11:00 11:45 סילברמן 504 א'
תרגיל ה ד 11:00 11:45 סילברמן 504 א'
תרגיל ה ד 11:00 11:45 סילברמן 504 א'
תרגיל ה ד 11:00 11:45 סילברמן 504 א'
תרגיל ה ד 11:00 11:45 סילברמן 504 א'
תרגיל ו ה 12:00 12:45 סילברמן 504 א'
תרגיל ו ה 12:00 12:45 סילברמן 504 א'
תרגיל ו ה 12:00 12:45 סילברמן 504 א'
תרגיל ו ה 12:00 12:45 סילברמן 504 א'
תרגיל ו ה 12:00 12:45 סילברמן 504 א'
תרגיל ו ה 12:00 12:45 סילברמן 504 א'
תרגיל ו ה 12:00 12:45 סילברמן 504 א'
תרגיל ו ה 12:00 12:45 סילברמן 504 א'
מעבדה א ג 12:00 16:45 אודיטוריום בנין מעבדות א'
מעבדה א ג 12:00 16:45 אודיטוריום בנין מעבדות א'
מעבדה א ג 12:00 16:45 אודיטוריום בנין מעבדות א'
מעבדה ב ד 11:00 15:45 אודיטוריום בנין מעבדות א'
מעבדה ב ד 11:00 15:45 אודיטוריום בנין מעבדות א'
מעבדה ב ד 11:00 15:45 אודיטוריום בנין מעבדות א'
מעבדה ג ה 12:00 16:45 אודיטוריום בנין מעבדות א'
מעבדה ג ה 12:00 16:45 אודיטוריום בנין מעבדות א'
מעבדה ג ה 12:00 16:45 אודיטוריום בנין מעבדות א'
מעבדה ד ג 12:00 16:45 אודיטוריום בנין מעבדות א'
מעבדה ד ג 12:00 16:45 אודיטוריום בנין מעבדות א'
מעבדה ד ג 12:00 16:45 אודיטוריום בנין מעבדות א'
מעבדה ה ד 11:00 15:45 אודיטוריום בנין מעבדות א'
מעבדה ה ד 11:00 15:45 אודיטוריום בנין מעבדות א'
מעבדה ה ד 11:00 15:45 א'
מעבדה ו ה 12:00 16:45 א'
מעבדה ו ה 12:00 16:45 א'
מעבדה ו ה 12:00 16:45 א'
מעבדה ז ג 12:00 16:45 א'
מעבדה ז ג 12:00 16:45 א'
מעבדה ז ג 12:00 16:45 א'
מעבדה ח ד 11:00 15:45 א'
מעבדה ח ד 11:00 15:45 א'
מעבדה ח ד 11:00 15:45 א'
מעבדה ט ה 12:00 16:45 א'
מעבדה ט ה 12:00 16:45 א'
מעבדה ט ה 12:00 16:45 א'
מעבדה י ג 12:00 16:45 א'
מעבדה י ג 12:00 16:45 א'
מעבדה י ג 12:00 16:45 א'
מעבדה יא ד 11:00 15:45 א'
מעבדה יא ד 11:00 15:45 א'
מעבדה יא ד 11:00 15:45 א'
מעבדה יב ה 12:00 16:45 א'
מעבדה יב ה 12:00 16:45 א'
מעבדה יב ה 12:00 16:45 א'
המעבדה תינתן במשך 4 שבועות בכיתות חוות המחשבים בניין שפרינצק. השעור כולל השלמות שאינן מקנות נ"ז. תרגיל א' לביולוגיה חישובית ואחרים. תרגיל ו' לפסיכוביולוגיה ואחרים. קב' מעבדה ד' לביולוגיה חישובית ואחרים. קבוצות מעבדה של יום ד'- מיועדים לתלמידי כימיה ביולוגיה שנה ב' תרגיל יינתן במשך 8 שבועות
72356 מעבדה בביוכימיה לתלמידי ביולוגיה Biochemistry lab for 2nd year
החוג הנותן: מדעי החיים 4 נ"ז 56 ש"ש שעור ומעבדה סמסטר ב' סוג הבחינה: עבודה שוטפת
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ד 8:00 8:45 סילברמן ראשל ב' ד"ר דנה רייכמן, פרופ תומר רביד
מעבדה א א 16:00 19:45 אודיטוריום בנין מעבדות ב' ד"ר דנה רייכמן, פרופ תומר רביד
מעבדה ב א 16:00 19:45 אודיטוריום בנין מעבדות ב' ד"ר דנה רייכמן, פרופ תומר רביד
מעבדה ג א 16:00 19:45 אודיטוריום בנין מעבדות ב' ד"ר דנה רייכמן, פרופ תומר רביד
מעבדה ד ב 12:00 15:45 אודיטוריום בנין מעבדות ב' פרופ תומר רביד, ד"ר דנה רייכמן
מעבדה ה ב 12:00 15:45 אודיטוריום בנין מעבדות ב' פרופ תומר רביד, ד"ר דנה רייכמן
מעבדה ו ב 12:00 15:45 אודיטוריום בנין מעבדות ב' פרופ תומר רביד, ד"ר דנה רייכמן
מעבדה ז ב 12:00 15:45 אודיטוריום בנין מעבדות ב' פרופ תומר רביד, ד"ר דנה רייכמן
קורס חובה לתלמידי התכנית המשולבת למדעי הכימיה והביולוגיה ולתלמידי תכנית אתגר בביולוגיה וכל תלמידי מדעי החיים חד חוגי מורחב שנה ב'. נוכחות חובה במפגש החד פעמי ב 18/03 ובמעבדות
72362 מבוא למיקרוביולוגיה - שיעור INT. TO MICROBIOLOGY - HONOR'S PROG.
החוג הנותן: מדעי החיים 4 נ"ז 56 ש"ש שעור סמסטר א' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 8:00 9:45 קנדה א' פרופ דוד יוגב, פרופ דוד יוגב, פרופ אהרון אורן, פרופ אהרון אורן, ד"ר אלכסנדר רובינסקי, ד"ר אלכסנדר רובינסקי, ד"ר אורן פרנס, ד"ר אורן פרנס
שעור א ה 10:00 11:45 רוטברג א' פרופ דוד יוגב, פרופ דוד יוגב, פרופ אהרון אורן, פרופ אהרון אורן, ד"ר אלכסנדר רובינסקי, ד"ר אלכסנדר רובינסקי, ד"ר אורן פרנס, ד"ר אורן פרנס
(הקורס מחליף את הקורס 72335)
72368 מבוא לאבולוציה Introduction to Evolutionary Biology
החוג הנותן: מדעי החיים 4 נ"ז 56 ש"ש שעור ותרגיל סמסטר ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ד 9:00 11:45 רוטברג ב' ד"ר יהוא מורן
תרגיל א ד 8:00 8:45 שפרינצק 201 ב'
תרגיל ב ד 17:00 17:45 שפרינצק 116 ב'
תרגיל ג ד 13:00 13:45 שפרינצק 28 ב'
תרגיל ד ב 15:00 15:45 שפרינצק 201 ב'
תרגיל ה ד 14:00 14:45 שפרינצק 25 ב'
תרגיל ו ה 14:00 14:45 שפרינצק 27 ב'
תרגיל ז ב 14:00 14:45 שפרינצק 25 ב'
תרגיל ח ג 13:00 13:45 שפרינצק 203 ב'
76223 קורס ממוחשב בבטיחות - שנה ב computer based safety training-2
החוג הנותן: מדעי החיים 0 נ"ז 0 ש"ש הדרכה סמסטר א' או ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
הדרכה א א'
הדרכה ב ב'
76414 הכרת משאבי הספרייה לתלמידי החוג למדעי החיים - קורס מתוקשב INFORMATION & LIBRARY RESOURCES FOR LIFE SCIEN.
החוג הנותן: מדעי החיים 0 נ"ז 0 ש"ש הדרכה סמסטר א' או ב'
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
הדרכה א א' גב מלי כהן
הדרכה ב ב' גב מלי כהן
קורס זה הינו תנאי מוקדם להשתתפות בסמינריון בוגר.