החוג למתמטיקה (530) - מסלול תכנית תלפיות
קורסי המסלול
תואר בוגר
תכנית תלפיות (2055)
שנה א'
לימודי חובה לימודי חובה בפיסיקה לתלמידי תלפיות בשנה א':
76222
קורס ממוחשב בבטיחות - שנה א'
החוג הנותן: מתמטיקה נ"ז: 0 ש"ש: 0 סוג: הדרכה סמסטר: א' או ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
הדרכה א א'
הדרכה ב ב'
חומר הקורס והמבדק באתר הקורס
76412
הכרת משאבי הספרייה לתלמידי החוג לפיסיקה - קורס מתוקשב
החוג הנותן: מתמטיקה נ"ז: 0 ש"ש: 0 סוג: הדרכה סמסטר: א' או ב'

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
הדרכה א א' גב מלי כהן
הדרכה ב ב' גב מלי כהן
קורס זה הינו תנאי מוקדם להשתתפות בסמינריון בוגר.
77101
מכניקה ויחסות פרטית
החוג הנותן: מתמטיקה נ"ז: 7 ש"ש: 98 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' או ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 14:00 15:45 פלדמן א א' פרופ ניר שביב, פרופ ניר שביב, פרופ ניר שביב
שעור א ד 13:00 14:45 קנדה א' פרופ ניר שביב, פרופ ניר שביב, פרופ ניר שביב
שעור א ה 14:00 15:45 קפלן א' פרופ ניר שביב, פרופ ניר שביב, פרופ ניר שביב
שעור ב א 12:00 13:45 פלדמן ב ב' ד"ר אורלי גנת, ד"ר אורלי גנת
שעור ב ג 12:00 13:45 רוטברג ב' ד"ר אורלי גנת, ד"ר אורלי גנת
שעור ב ה 12:00 13:45 כימיה 7 ב' ד"ר אורלי גנת, ד"ר אורלי גנת
שעור ג ג 16:00 18:45 פלדמן ב א' ד"ר חורחה פלסיו, ד"ר חורחה פלסיו
שעור ג ה 14:00 16:45 פלדמן א א' ד"ר חורחה פלסיו, ד"ר חורחה פלסיו
תרגיל א ב 16:00 17:45 שפרינצק 115 א' מר שחר סימון
תרגיל ב א 12:00 13:45 שפרינצק 27 א' מר איתי קרן
תרגיל ג ד 15:00 16:45 שפרינצק 115 א' מר סער בק
תרגיל ד ד 8:00 9:45 שפרינצק 115 א' מר שחר סימון
תרגיל ה ב 10:00 11:45 שפרינצק 116 א' מר סער בק
תרגיל ו ד 15:00 16:45 שפרינצק 29 ב' מר איתי קרן
שיעור ב' בסמ' ב' פתוח רק לנכשלים בסמ' א'. הקורס כולל השלמות במתמטיקה שאינן מקנות נ"ז. מומלץ רקע במתמטיקה ופיסיקה ברמה של 5 יחידות בגרות. תרגיל ב' וה' מומלץ לתכנית המשולבת פיסיקה-כימיה ואחרים, תרגיל א' לתלפיות. תרג א לחוג ‎520‏. תרגיל א מיועד לתלפיות. שעור ג לחוג ‎520‏. שיעור ג' עבור תלפיות בלבד.
77102
חשמל ומגנטיות
החוג הנותן: מתמטיקה נ"ז: 6 ש"ש: 84 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 8:00 9:45 פלדמן א ב' פרופ ניר ברנע, פרופ ניר ברנע
שעור א ה 12:00 13:45 פלדמן א ב' פרופ ניר ברנע, פרופ ניר ברנע
שעור ב א 12:00 13:45 פלדמן א ב' ד"ר מיכאל משה, ד"ר מיכאל משה
שעור ב ג 12:00 13:45 פלדמן א ב' ד"ר מיכאל משה, ד"ר מיכאל משה
שעור ג א 9:00 11:45 ב' ד"ר מיכאל אסף, ד"ר מיכאל אסף, ד"ר מיכאל אסף
שעור ג ג 9:00 11:45 ב' ד"ר מיכאל אסף, ד"ר מיכאל אסף, ד"ר מיכאל אסף
שעור ג ה 9:00 11:45 ב' ד"ר מיכאל אסף, ד"ר מיכאל אסף, ד"ר מיכאל אסף
תרגיל א ד 13:00 14:45 אולם לוין ב' מר רונן וייס
תרגיל ב ה 14:00 15:45 לוי 06 ב' מר יוסף קפלן
תרגיל ג ד 15:00 16:45 מתמטיקה 2 ב' מר יוסף קפלן
תרגיל ד ב 14:00 15:45 שפרינצק 29 ב' מר סער בק
תרגיל ה ג 10:00 11:45 מתמטיקה 110 ב' מר רונן וייס
תרגיל ו ב 12:00 13:45 ב' מר איתי קרן, מר איתי קרן
תרגיל ו ד 12:00 13:45 ב' מר איתי קרן, מר איתי קרן
תרגיל ז ג 15:00 16:45 ב' מר איתי ליניאל, מר איתי ליניאל
תרגיל ז ה 15:00 16:45 ב' מר איתי ליניאל, מר איתי ליניאל
קבוצת שעור ב' לתכנית המשולבת פיסיקה-כימיה, פיסיקה ביולוגיה ואחרים. קבוצת שיעור א' לתלפיות ואחרים. קב' תרגיל ב' לתלפיות בלבד. שיעור ג' מיועד לתלמידים שנכשלו/לא למדו את הקורס בסמ' ב'. בשבוע של ה-27.9.2020 יתקיימו השיעורים והתרגילים החל מיום ג'. תרג ב לחוג ‎520‏. תלפיות.
77159
מעבדה בפיסיקה א - חלקית
החוג הנותן: מתמטיקה נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ומעבדה סמסטר: ב' סוג הבחינה: מעבדה

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ומעבדה א א 9:00 11:45 ביתן 9 ב'
שעור ומעבדה ב ד 10:00 12:45 ביתן 9 ב'
שעור ומעבדה ג ד 14:00 16:45 ביתן 9 ב'
שעור ומעבדה ד ה 8:00 10:45 ביתן 9 ב'
קבוצה א' וב' לתלפיות בלבד. מיועד לתלמידי פיסיקה במסלולים חד חוגי או דו-חוגי. אחראי פרופ' עדי וקנין. שומ א לחוג ‎520‏. שומ ב לחוג ‎520‏.
לימודי חובה . לימודי חובה במתמטיקה לתלמידי תלפיות בשנה א':
80114
מתמטיקה שימושית (1)
החוג הנותן: מתמטיקה נ"ז: 6 ש"ש: 84 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 14:00 15:45 אודיטוריום הנדסה א' ד"ר מרים בנק, ד"ר מרים בנק, ד"ר מרים בנק
שעור א א 14:00 15:45 אודיטוריום הנדסה א' ד"ר מרים בנק, ד"ר מרים בנק, ד"ר מרים בנק
שעור א א 18:00 18:45 קנדה א' ד"ר מרים בנק, ד"ר מרים בנק, ד"ר מרים בנק
שעור א ב 12:00 13:45 פלדמן א א' ד"ר מרים בנק, ד"ר מרים בנק, ד"ר מרים בנק
שעור ב ב 8:00 9:45 קפלן א' ד"ר מוריה סיגרון, ד"ר מוריה סיגרון, ד"ר מוריה סיגרון
שעור ב ה 8:00 8:45 קפלן א' ד"ר מוריה סיגרון, ד"ר מוריה סיגרון, ד"ר מוריה סיגרון
שעור ב ה 12:00 13:45 קפלן א' ד"ר מוריה סיגרון, ד"ר מוריה סיגרון, ד"ר מוריה סיגרון
תרגיל א א 16:00 16:45 רוטברג א' מר בנימין בכנר
תרגיל ב ד 17:00 17:45 שפרינצק 215 א' גב עדי ולר-וייזר
תרגיל ג ב 12:00 12:45 שפרינצק 27 א' מר בנימין בכנר
תרגיל ד ג 16:00 16:45 אודיטוריום הנדסה א' גב עדי ולר-וייזר
תרגיל ד ג 16:00 16:45 אודיטוריום הנדסה א' גב עדי ולר-וייזר
תרגיל ה ד 15:00 15:45 רוטברג א' מר בנימין בכנר
תרגיל ו ג 8:00 9:45 פלדמן ב א'
שיעור א' מיועד לתלמיד התכנית פיסיקה-כימיה. שיעור ב' מומלץ לתלמידי פיסיקה במסלול החד-חוגי ולתלמידי תלפיות. שיעור ב' מיועד לתלמידי הנדסת חשמל ומחשבים ולתלמידי המסלול פיסיקה-מדעי המחשב. קבוצת תרגיל ו' מיועדת לתלפיות בלבד. תרגיל ה' יום ד' 4/12/19 יתקיים בכיתה שפרינצק 114 ביום 24/11/19 תרגיל א' יתקיים בכיתה C220 ביום 22/12/19 תרגיל א' יתקיים בכיתה C220 ביום 26/1/20 תרגיל א' יתקיים בכיתה C220
80131
חשבון אינפיניטסימלי (1)
החוג הנותן: מתמטיקה נ"ז: 7 ש"ש: 98 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' או ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 10:00 11:45 אודיטוריום הנדסה א' ד"ר נועה ניצן, ד"ר נועה ניצן, ד"ר נועה ניצן
שעור א ב 10:00 11:45 אודיטוריום הנדסה א' ד"ר נועה ניצן, ד"ר נועה ניצן, ד"ר נועה ניצן
שעור א ג 10:00 11:45 אודיטוריום הנדסה א' ד"ר נועה ניצן, ד"ר נועה ניצן, ד"ר נועה ניצן
שעור א ג 10:00 11:45 אודיטוריום הנדסה א' ד"ר נועה ניצן, ד"ר נועה ניצן, ד"ר נועה ניצן
שעור א ה 10:00 11:45 קפלן א' ד"ר נועה ניצן, ד"ר נועה ניצן, ד"ר נועה ניצן
שעור ב א 10:00 11:45 כימיה 7 א' ד"ר איב גודין, ד"ר איב גודין, ד"ר איב גודין
שעור ב ד 10:00 11:45 אודיטוריום הנדסה א' ד"ר איב גודין, ד"ר איב גודין, ד"ר איב גודין
שעור ב ד 10:00 11:45 אודיטוריום הנדסה א' ד"ר איב גודין, ד"ר איב גודין, ד"ר איב גודין
שעור ב ה 10:00 11:45 קנדה א' ד"ר איב גודין, ד"ר איב גודין, ד"ר איב גודין
שעור ג ב 14:00 15:45 מתמטיקה 2 א' פרופ תומר שלנק, פרופ תומר שלנק, פרופ תומר שלנק
שעור ג ג 14:00 15:45 מתמטיקה 2 א' פרופ תומר שלנק, פרופ תומר שלנק, פרופ תומר שלנק
שעור ג ה 10:00 11:45 מתמטיקה 2 א' פרופ תומר שלנק, פרופ תומר שלנק, פרופ תומר שלנק
שעור ד א 10:00 11:45 קפלן ב' פרופ רז קופרמן, פרופ רז קופרמן, פרופ רז קופרמן
שעור ד ג 14:00 15:45 כימיה 7 ב' פרופ רז קופרמן, פרופ רז קופרמן, פרופ רז קופרמן
שעור ד ה 10:00 11:45 קפלן ב' פרופ רז קופרמן, פרופ רז קופרמן, פרופ רז קופרמן
תרגיל א א 16:00 17:45 קנדה א' מר איתי אלפרן
תרגיל ב ב 12:00 13:45 שפרינצק 115 א' גב יעל הכהן
תרגיל ג ב 14:00 15:45 רוטברג א' מר אריה דויטש
תרגיל ד ג 14:00 15:45 לוי 06 א' מר אייל זליג
תרגיל ה א 12:00 13:45 שפרינצק 215 א' מר איתי אלפרן
תרגיל ו ג 12:00 13:45 לוי 06 א' מר דוד זיסלמן
תרגיל ז ב 16:00 17:45 כימיה 7 א' גב יעל הכהן
תרגיל ח א 14:00 15:45 שפרינצק 215 א' מר אור יער
תרגיל ט ב 12:00 13:45 שפרינצק 29 א' מר אריה דויטש
תרגיל טו ב 10:00 11:45 שפרינצק 215 ב' מר אריה דויטש
תרגיל י ג 16:00 17:45 B220 א' מר דוד זיסלמן
תרגיל י ג 16:00 17:45 B220 א' מר דוד זיסלמן
תרגיל יא ב 14:00 15:45 שפרינצק 115 א' מר אור יער
תרגיל יב ד 14:00 15:45 שפרינצק 101 א' מר אייל זליג
תרגיל יג א 12:00 13:45 שפרינצק 217 ב' מר דניאל אופנר, מר אריה דויטש
תרגיל יד א 16:00 17:45 מתמטיקה 110 ב' מר דניאל אופנר, מר אריה דויטש
בימי ה' בשעה 10-11 יתקיימו בחנים (חובה) והשלמות שאינן מקנות נ"ז, על פי הצורך ובתיאום מול צוות הקורס. שעה זו משותפת עם קורס 80134 והשימוש בה ע"י שני הקורסים יהיה מתואם. שעור ב' מומלץ לתלמידי המסלול מדעי המחשב-קוגניציה ולתלמידי המסלול מתמטיקה-קוגניציה. שיעור ב' תרגיל ו' מומלץ לתלמידי תלפיות ואחרים. תלמידים הלומדים ביחד עם תלמידי תלפיות יהיו כפופים לאילוצי תכנית תלפיות. שיעור ג' מומלץ לתלמידי ביולוגיה חישובית. רק תלמידים שיתחילו את לימודיהם בסמסטר ב' רשאים להירשם לקבוצת שיעור ד' וקבוצות תרגול י"ג, י"ד, ט"ו ביום ב' 23/12 תרגול ב' יתקיים בלוי 06
80134
אלגברה ליניארית (1)
החוג הנותן: מתמטיקה נ"ז: 6 ש"ש: 84 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' או ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 10:00 11:45 קנדה א' ד"ר אורי פרזנצ'בסקי, ד"ר אורי פרזנצ'בסקי, ד"ר אורי פרזנצ'בסקי
שעור א ד 10:00 11:45 פלדמן ב א' ד"ר אורי פרזנצ'בסקי, ד"ר אורי פרזנצ'בסקי, ד"ר אורי פרזנצ'בסקי
שעור א ה 10:00 10:45 פלדמן ב א' ד"ר אורי פרזנצ'בסקי, ד"ר אורי פרזנצ'בסקי, ד"ר אורי פרזנצ'בסקי
שעור ב ב 10:00 11:45 קנדה א' מר איתמר צביק, מר איתמר צביק, מר איתמר צביק
שעור ב ג 10:00 11:45 כימיה 7 א' מר איתמר צביק, מר איתמר צביק, מר איתמר צביק
שעור ב ה 10:00 10:45 אודיטוריום הנדסה א' מר איתמר צביק, מר איתמר צביק, מר איתמר צביק
שעור ב ה 10:00 10:45 אודיטוריום הנדסה א' מר איתמר צביק, מר איתמר צביק, מר איתמר צביק
שעור ג א 16:00 17:45 מתמטיקה 2 א' מר פבל גיטרמן, מר פבל גיטרמן, מר פבל גיטרמן
שעור ג ד 15:00 16:45 מתמטיקה 2 א' מר פבל גיטרמן, מר פבל גיטרמן, מר פבל גיטרמן
שעור ג ה 10:00 10:45 מתמטיקה 2 א' מר פבל גיטרמן, מר פבל גיטרמן, מר פבל גיטרמן
שעור ד ג 10:00 11:45 אולם לוין ב' ד"ר אלכס גורביץ, ד"ר אלכס גורביץ, ד"ר אלכס גורביץ
שעור ד ד 10:00 11:45 מתמטיקה 2 ב' ד"ר אלכס גורביץ, ד"ר אלכס גורביץ, ד"ר אלכס גורביץ
שעור ד ה 10:00 10:45 מתמטיקה 2 ב' ד"ר אלכס גורביץ, ד"ר אלכס גורביץ, ד"ר אלכס גורביץ
תרגיל א א 14:00 15:45 שפרינצק 217 א' מר מוחמד אבו-ראדי
תרגיל ב ד 13:00 14:45 רוטברג א' מר נעם קולודנר
תרגיל ג ד 15:00 16:45 שפרינצק 214 א' מר נעם קולודנר
תרגיל ד ה 12:00 13:45 שפרינצק 115 א' ד"ר גילי שול-גנץ
תרגיל ה ג 12:00 13:45 פלדמן א א' מר צור פלוטניקוב
תרגיל ו א 12:00 13:45 רוטברג א' מר צור פלוטניקוב
תרגיל ז ג 16:00 17:45 לוי 06 א' מר מוחמד אבו-ראדי
תרגיל ח ב 16:00 17:45 מתמטיקה 2 א' מר אמיר בכר
תרגיל ט ד 10:00 11:45 לוי 06 א' מר אלעד קוזלוב
תרגיל י ב 12:00 13:45 רוטברג א' מר אמיר בכר
תרגיל יא א 14:00 15:45 שפרינצק 215 ב' מר גבע ישפה
תרגיל יב ב 14:00 15:45 קנדה עליון ב' מר אור רז
תרגיל יג ג 16:00 17:45 שפרינצק 26 ב' מר דניאל קלמנוביץ
בימי ה' בשעה 10-11 יתקיימו בחנים (חובה) והשלמות שאינן מקנות נ"ז, על פי הצורך ובתיאום מול צוות הקורס. שעה זו משותפת עם קורס 80131 והשימוש בה ע"י שני הקורסים יהיה מתואם. שיעור ב' ותרגיל ה' מומלץ לתלמידי תלפיות ואחרים. תלמידים הלומדים ביחד עם תלמידי תלפיות יהיו כפופים לאילוצי תכנית תלפיות. ביום 2/1/219 תרגיל י' יתקיים בכיתה שפרינצק 116 תרגיל ב' יתקיים ביום 4/12/19 בכיתה קנדה עליון ביום 12/1/20 שיעור ג' בשעות 16-18 יתקיים בסילברמן ראשל שעור ג' מומלץ לתלמידי המסלול מדעי המחשב-קוגניציה ולתלמידי המסלול מתמטיקה-קוגניציה. תרגיל י"ב מומלץ לביולוגיה חישובית ואחרים. רק תלמידים שיתחילו את לימודיהם בסמסטר ב' רשאים להירשם לקבוצת שיעור ד' וקבוצות תרגול י"ב ו-י"ג.
80135
אלגברה ליניארית (2)
החוג הנותן: מתמטיקה נ"ז: 6 ש"ש: 84 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' או ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 14:00 15:45 כימיה 7 ב' ד"ר אלכס גורביץ, ד"ר אלכס גורביץ, ד"ר אלכס גורביץ, מר איתמר צביק, מר איתמר צביק, מר איתמר צביק
שעור א ב 10:00 11:45 כימיה 7 ב' ד"ר אלכס גורביץ, ד"ר אלכס גורביץ, ד"ר אלכס גורביץ, מר איתמר צביק, מר איתמר צביק, מר איתמר צביק
שעור א ה 10:00 10:45 כימיה 7 ב' ד"ר אלכס גורביץ, ד"ר אלכס גורביץ, ד"ר אלכס גורביץ, מר איתמר צביק, מר איתמר צביק, מר איתמר צביק
שעור ב ג 10:00 11:45 קפלן ב' מר פבל גיטרמן, מר פבל גיטרמן, מר פבל גיטרמן, מר איתמר צביק, מר איתמר צביק, מר איתמר צביק
שעור ב ד 10:00 11:45 קפלן ב' מר פבל גיטרמן, מר פבל גיטרמן, מר פבל גיטרמן, מר איתמר צביק, מר איתמר צביק, מר איתמר צביק
שעור ב ה 10:00 10:45 קנדה ב' מר פבל גיטרמן, מר פבל גיטרמן, מר פבל גיטרמן, מר איתמר צביק, מר איתמר צביק, מר איתמר צביק
שעור ג א 10:00 11:45 אולם לוין א' ד"ר קלואי פרין, ד"ר קלואי פרין, ד"ר קלואי פרין
שעור ג ד 10:00 11:45 אולם לוין א' ד"ר קלואי פרין, ד"ר קלואי פרין, ד"ר קלואי פרין
שעור ג ה 10:00 10:45 קפלן א' ד"ר קלואי פרין, ד"ר קלואי פרין, ד"ר קלואי פרין
תרגיל א ה 12:00 13:45 רוטברג ב' ד"ר גילי שול-גנץ
תרגיל ב ב 12:00 13:45 שפרינצק 115 ב' מר אור לנדסברג
תרגיל ג א 14:00 15:45 לוי 07 ב' מר חגי לבנר
תרגיל ד ג 12:00 13:45 מתמטיקה 2 ב' מר אופק לוי
תרגיל ה ג 16:00 17:45 שפרינצק 217 ב' מר אופק לוי
תרגיל ו ב 16:00 17:45 שפרינצק 117 ב' מר חגי לבנר
תרגיל ז ד 15:00 16:45 פלדמן ב ב' מר צבי שם טוב
תרגיל ח ב 14:00 15:45 שפרינצק 215 ב' מר אור לנדסברג
תרגיל ט ב 14:00 15:45 שפרינצק 29 א' מר דניאל וייסמן
תרגיל י ג 14:00 15:45 שפרינצק 215 א' מר אריאל דייויס
תרגיל יא ד 13:00 14:45 לוי 06 א' מר דניאל וייסמן
בימי חמישי בשעה 10-11 ייתקיימו בחנים (חובה) והשלמות שאינן מקנות נ"ז, על פי הצורך ובתיאום מול צוות הקורס. שעה זו משותפת עם הקורסים 80132 ו-80133. השימוש בה ע"י שלושת הקורסים יהיה מתואם. שיעור ב' ותרגיל ו' מומלץ לתלמידי תלפיות. שעור ב' מומלץ לתלמידי המסלול מדעי המחשב-קוגניציה ולתלמידי המסלול מתמטיקה-קוגניציה. לתלמידי ביולוגיה חישובית מומלץ להירשם לשעור ד' ותרגיל ט'.
80157
מתמטיקה שימושית (2)
החוג הנותן: מתמטיקה נ"ז: 6 ש"ש: 84 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 14:00 15:45 קפלן ב' ד"ר מרים בנק, ד"ר מרים בנק
שעור א ג 8:00 9:45 קפלן ב' ד"ר מרים בנק, ד"ר מרים בנק
שעור ב ב 12:00 13:45 קפלן ב' פרופ רות לורנס-נאימרק, פרופ רות לורנס-נאימרק
שעור ב ד 13:00 14:45 קנדה ב' פרופ רות לורנס-נאימרק, פרופ רות לורנס-נאימרק
תרגיל א ב 12:00 13:45 לוי 06 ב' מר מתן טל
תרגיל ב ג 16:00 17:45 שפרינצק 29 ב' מר בנימין אקרמן
תרגיל ג ב 14:00 15:45 שפרינצק 114 ב' מר מתן טל
תרגיל ד ד 17:00 18:45 שפרינצק 115 ב' מר בנימין אקרמן
תרגיל ה א 18:00 19:45 שפרינצק 115 ב' מר בנימין בכנר
שיעור ב' ותרגיל ה' מומלץ לתלפיות ואחרים. לתלמידי הנדסת חשמל ומחשבים מומלץ להירשם לשעור א'.
לימודי חובה לימודי חובה במדעי המחשב לתלמידי תלפיות בשנה א':
67101
מבוא למדעי המחשב
החוג הנותן: מתמטיקה נ"ז: 7 ש"ש: 98 סוג: שעור, תרגיל ומעבדה סמסטר: א' או ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 12:00 13:45 כימיה 7 א' פרופ אביב זהר, פרופ אביב זהר, פרופ ג'פרי רוזנשיין, פרופ ג'פרי רוזנשיין
שעור א ה 13:00 13:45 כימיה 7 א' פרופ אביב זהר, פרופ אביב זהר, פרופ ג'פרי רוזנשיין, פרופ ג'פרי רוזנשיין
שעור ב א 14:00 15:45 כימיה 7 א' פרופ אביב זהר, פרופ אביב זהר, פרופ ג'פרי רוזנשיין, פרופ ג'פרי רוזנשיין
שעור ב ה 14:00 14:45 כימיה 7 א' פרופ אביב זהר, פרופ אביב זהר, פרופ ג'פרי רוזנשיין, פרופ ג'פרי רוזנשיין
שעור ג ב 12:00 14:45 כימיה 7 ב' ד"ר אריה שלזינגר
תרגיל א ד 15:00 16:45 שפרינצק 217 א' גב ספיר שאבי
תרגיל ב ד 17:00 18:45 B221 א' מר ינון קפלן
תרגיל ב ד 17:00 18:45 B221 א' מר ינון קפלן
תרגיל ג ב 18:00 19:45 B220 א' מר ינון קפלן
תרגיל ג ב 18:00 19:45 B220 א' מר ינון קפלן
תרגיל ד ב 12:00 13:45 B221 א' גב רוני רזניק
תרגיל ד ב 12:00 13:45 B221 א' גב רוני רזניק
תרגיל ה ב 14:00 15:45 כימיה 7 א' גב רוני רזניק
תרגיל ו ב 8:00 9:45 לוי 06 א' מר עידן רפאלי
תרגיל ז ג 10:00 11:45 שפרינצק 27 א' מר עידן רפאלי
תרגיל ח ג 12:00 13:45 B221 א' מר אלישע קיפניס
תרגיל ח ג 12:00 13:45 B221 א' מר אלישע קיפניס
תרגיל ט ד 13:00 14:45 פלדמן ב א' מר אלישע קיפניס
תרגיל טו ב 17:00 18:45 פלדמן ב ב' מר זיו בן אהרון, מר גיא אמיר
תרגיל טז ד 16:00 17:45 C320 ב' גב עדי קוגן
תרגיל טז ד 16:00 17:45 C320 ב' גב עדי קוגן
תרגיל י ג 16:00 17:45 שפרינצק 215 א' גב ספיר שאבי
תרגיל יא ג 12:00 13:45 C320 א' מר מתן לוי
תרגיל יא ג 12:00 13:45 C320 א' מר מתן לוי
תרגיל יב ד 13:00 14:45 פלדמן ב ב' גב עדי קוגן
תרגיל יג ג 14:00 15:45 פלדמן ב א' מר מתן לוי
תרגיל יד ג 12:00 13:45 לוי 07 ב' מר זיו בן אהרון
תרגיל יז ד 16:00 17:45 אולם ח ב' מר גיא אמיר
תרגיל יח ב 8:00 9:45 שפרינצק 213 א' גב ספיר שאבי
תרגיל יט ב 12:00 13:45 שפרינצק 213 א' מר עידן רפאלי
מעבדה א א 14:00 15:45 C500 א'
מעבדה א א 14:00 15:45 C500 א'
מעבדה ב א 14:00 15:45 B500 א'
מעבדה ג א 14:00 15:45 C400 א'
מעבדה ג א 14:00 15:45 C400 א'
מעבדה ד א 14:00 15:45 A100 (מייקרוסופט) (חדר שקט) א'
מעבדה ד א 14:00 15:45 A100 (מייקרוסופט) (חדר שקט) א'
מעבדה ה א 16:00 17:45 C400 א'
מעבדה ה א 16:00 17:45 C400 א'
מעבדה ו א 16:00 17:45 A500 א'
מעבדה ז א 16:00 17:45 C500 א'
מעבדה ז א 16:00 17:45 C500 א'
מעבדה ח א 16:00 17:45 B500 א'
מעבדה ט ב 16:00 17:45 C500 א'
מעבדה ט ב 16:00 17:45 C500 א'
מעבדה טו ב 9:00 10:45 B210 א'
מעבדה טו ב 9:00 10:45 B210 א'
מעבדה טז ב 9:00 10:45 B500 א'
מעבדה י ב 16:00 17:45 A500 א'
מעבדה יא ב 16:00 17:45 A210 א'
מעבדה יא ב 16:00 17:45 A210 א'
מעבדה יב ב 16:00 17:45 B410 א'
מעבדה יב ב 16:00 17:45 B410 א'
מעבדה יג ב 9:00 10:45 A310 א'
מעבדה יג ב 9:00 10:45 A310 א'
מעבדה יד ב 9:00 10:45 A500 א'
מעבדה יז ד 14:00 15:45 A210 א'
מעבדה יז ד 14:00 15:45 A210 א'
מעבדה יח ד 14:00 15:45 C400 א'
מעבדה יח ד 14:00 15:45 C400 א'
מעבדה יט ד 14:00 15:45 A500 א'
מעבדה כ ד 14:00 15:45 B210 א'
מעבדה כ ד 14:00 15:45 B210 א'
מעבדה כא ג 15:00 16:45 C400 א'
מעבדה כא ג 15:00 16:45 C400 א'
מעבדה כב ג 15:00 16:45 A310 א'
מעבדה כב ג 15:00 16:45 A310 א'
מעבדה כג ג 15:00 16:45 A210 א'
מעבדה כג ג 15:00 16:45 A210 א'
מעבדה כד ג 15:00 16:45 C500 א'
מעבדה כד ג 15:00 16:45 C500 א'
מעבדה כה ה 11:00 12:45 C500 א'
מעבדה כה ה 11:00 12:45 C500 א'
מעבדה כו ה 11:00 12:45 B210 א'
מעבדה כו ה 11:00 12:45 B210 א'
מעבדה כז ה 11:00 12:45 A310 א'
מעבדה כז ה 11:00 12:45 A310 א'
מעבדה כח ה 11:00 12:45 C400 א'
מעבדה כח ה 11:00 12:45 C400 א'
מעבדה כט ה 12:00 13:45 A500 א'
מעבדה ל A210 ב'
מעבדה ל A210 ב'
מעבדה לא א 14:00 15:45 B410 א'
מעבדה לא א 14:00 15:45 B410 א'
מעבדה לב א 16:00 17:45 A410 א'
מעבדה לב א 16:00 17:45 A410 א'
מעבדה לג ב 16:00 17:45 C400 א'
מעבדה לג ב 16:00 17:45 C400 א'
מעבדה לד B210 א'
מעבדה לד B210 א'
שיעור ג' מומלץ להנדסה ואחרים. שיעור א' מומלץ לביולוגיה חישובית. תרגיל א' או ח' מומלצים לביולוגיה חישובית. תרגיל מומלצים ו' להנדסה ואחרים. ההמלצה היא בגלל אילוצי מערכת שעות, אין שוני בין הנלמד בשיעורים/תרגילים. אם לא ניתן יהיה לערוך את המבחן בכיתות, אז המבחן יתקיים מהבית במועד שרשום בשנתון. הקושי של המבחן יהיה דומה למבחנים קודמים, אך יתכנו שינויים בהרכב השאלות בהתאם לנסיבות.
67109
מבני נתונים
החוג הנותן: מתמטיקה נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' או ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 12:00 13:45 כימיה 7 ב' פרופ גיא קינדלר, ד"ר עמית דניאלי
שעור ב ב 12:00 13:45 קנדה ב' ד"ר עמית דניאלי, פרופ גיא קינדלר
שעור ג ד 16:00 17:45 אודיטוריום הנדסה א' פרופ דורית אהרונוב
שעור ג ד 16:00 17:45 אודיטוריום הנדסה א' פרופ דורית אהרונוב
תרגיל א ב 16:00 17:45 שפרינצק 115 ב' מר נדב שוויגר
תרגיל ב ג 10:00 11:45 שפרינצק 115 ב' מר יובל להב
תרגיל ג ד 13:00 14:45 שפרינצק 115 ב' מר אלעד שהם
תרגיל ד ב 14:00 15:45 קפלן ב' מר ניצן כהן
תרגיל ה ג 12:00 13:45 פלדמן ב ב' מר יובל להב
תרגיל ו ד 15:00 16:45 ב' מר אלעד שהם
תרגיל ז א 14:00 15:45 אולם לוין ב' מר נדב שוויגר
תרגיל ח א 16:00 17:45 שפרינצק 28 ב' מר אורי קלנר
תרגיל ט ג 10:00 11:45 C320 א' מר איתי אלון
תרגיל ט ג 10:00 11:45 C320 א' מר איתי אלון
תרגיל י ג 14:00 15:45 C220 א' גב נועם שנולד
תרגיל י ג 14:00 15:45 C220 א' גב נועם שנולד
תרגיל יא ג 14:00 15:45 שפרינצק 26 ב' מר אורי קלנר
תרגיל יב ב 12:00 13:45 C320 א' מר מיכאל קבנוב
תרגיל יב ב 12:00 13:45 C320 א' מר מיכאל קבנוב
תרגיל יג ד 12:00 13:45 C400 א' מר גיא שירן
תרגיל יג ד 12:00 13:45 C400 א' מר גיא שירן
תרגיל יד ד 10:00 11:45 C320 ב' מר ניצן כהן
תרגיל יד ד 10:00 11:45 C320 ב' מר ניצן כהן
דרישות קדם: מבוא למדעי המחשב, והקורסים אינפי ומתמטיקה דיסקרטית. שיעור א' ותרגילים א' או ב' מיועדים לביולוגיה חישובית. שיעור ב' מיועד לתלמידי הנדסת חשמל עם התמחות באופטואלקטרוניקה ומיקרואלקטרוניקה. ביום רביעי 13/11/19 שיעור ג' יתקיים באודיטוריום בית צרפת, חד פעמי ביום 24/12/20 תרגול י' יתקיים באודיטוריום בקר בניין מדעי המוח
67315
סדנת תכנות בשפות C ו- ++C
החוג הנותן: מתמטיקה נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: מבחן ממוחשב בבית


סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 14:00 15:45 קנדה ב' ד"ר דינה שניידמן
שעור א ד 9:00 9:45 קפלן ב' ד"ר דינה שניידמן
שעור ב ב 12:00 13:45 מתמטיקה 2 ב' גב הדס בר
שעור ב ג 11:00 11:45 פלדמן ב ב' גב הדס בר
תרגיל א ד 13:00 14:45 A210 ב'
תרגיל א ד 13:00 14:45 A210 ב'
תרגיל ב ד 13:00 14:45 A310 ב'
תרגיל ב ד 13:00 14:45 A310 ב'
תרגיל ג ד 13:00 14:45 A500 ב'
תרגיל ה ד 15:00 16:45 A310 ב'
תרגיל ה ד 15:00 16:45 A310 ב'
תרגיל ו ד 15:00 16:45 B400 ב'
תרגיל ז ד 15:00 16:45 A500 ב'
תרגיל ח ד 15:00 16:45 B500 ב'
תרגיל ט ד 16:00 17:45 A210 ב'
תרגיל ט ד 16:00 17:45 A210 ב'
תרגיל טו ג 14:00 15:45 A310 ב'
תרגיל טו ג 14:00 15:45 A310 ב'
תרגיל טז ג 14:00 15:45 B500 ב'
תרגיל י ד 16:00 17:45 A410 ב'
תרגיל י ד 16:00 17:45 A410 ב'
תרגיל יא ד 16:00 17:45 A500 ב'
תרגיל יג ד 14:00 15:45 A210 ב'
תרגיל יג ד 14:00 15:45 A210 ב'
תרגיל יד ד 14:00 15:45 B500 ב'
תרגיל יז ג 14:00 15:45 A210 ב'
תרגיל יז ג 14:00 15:45 A210 ב'
תרגיל יח ג 17:00 18:45 A310 ב'
תרגיל יח ג 17:00 18:45 A310 ב'
תרגיל יט ג 17:00 18:45 A500 ב'
תרגיל כ ג 17:00 18:45 B210 ב'
תרגיל כ ג 17:00 18:45 B210 ב'
תרגיל כא ב 10:00 11:45 A500 ב'
תרגיל כב ב 10:00 11:45 C400 ב'
תרגיל כב ב 10:00 11:45 C400 ב'
תרגיל כג ד 13:00 14:45 C400 ב'
תרגיל כג ד 13:00 14:45 C400 ב'
תרגיל כד ד 15:00 16:45 C400 ב'
תרגיל כד ד 15:00 16:45 C400 ב'
תרגיל כה ג 14:00 15:45 A500 ב'
תרגיל כו ב 10:00 11:45 C500 ב'
תרגיל כו ב 10:00 11:45 C500 ב'
תרגיל כז ד 13:00 14:45 A100 (מייקרוסופט) (חדר שקט) ב'
תרגיל כז ד 13:00 14:45 A100 (מייקרוסופט) (חדר שקט) ב'
תרגיל כח ד 15:00 16:45 A100 (מייקרוסופט) (חדר שקט) ב'
תרגיל כח ד 15:00 16:45 A100 (מייקרוסופט) (חדר שקט) ב'
תרגיל כט ד 16:00 17:45 C120 אינטל (חדר שקט) ב'
תרגיל כט ד 16:00 17:45 C120 אינטל (חדר שקט) ב'
תרגיל ל ד 14:00 15:45 C120 אינטל (חדר שקט) ב'
תרגיל ל ד 14:00 15:45 C120 אינטל (חדר שקט) ב'
תרגיל לא ג 14:00 15:45 A100 (מייקרוסופט) (חדר שקט) ב'
תרגיל לא ג 14:00 15:45 A100 (מייקרוסופט) (חדר שקט) ב'
תרגיל לב ד 13:00 14:45 A100 (מייקרוסופט) (חדר שקט) ב'
תרגיל לב ד 13:00 14:45 A100 (מייקרוסופט) (חדר שקט) ב'
תרגיל לג ב 10:00 11:45 A100 (מייקרוסופט) (חדר שקט) ב'
תרגיל לג ב 10:00 11:45 A100 (מייקרוסופט) (חדר שקט) ב'
דרישת קדם: 67101 מבוא למדעי המחשב. מועדי הבחינה ב C: מועד א יתקיים ביום 17/5/20. מועד ב יתקיים ביום 5/8/20 לאחר הבחינה של C++. דרישה מקדימה/מקבילה לקורס היא רישום לקורס מבני נתונים״ 67109
לימודי חובה
79619
פיזיקה חישובית לניתוח מערכות
החוג הנותן: מתמטיקה נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: עבודה בכתב


סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ה 17:00 19:45 מתמטיקה 110 א' ד"ר אלכסנדר פייגל