החוג למתמטיקה (530) - מסלול מתמטיקה חד חוגי מורחב
קורסי המסלול
תואר בוגר
מתמטיקה חד חוגי מורחב (1010)
שנה א'
לימודי חובה
76411
הכרת משאבי הספרייה לתלמידי החוג למתמטיקה - קורס מתוקשב
החוג הנותן: מתמטיקה נ"ז: 0 ש"ש: 0 סוג: הדרכה סמסטר: א' או ב'

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
הדרכה א א' גב מלי כהן
הדרכה ב ב' גב מלי כהן
קורס זה הינו תנאי מוקדם להשתתפות בסמינריון בוגר.
80131
חשבון אינפיניטסימלי (1)
החוג הנותן: מתמטיקה נ"ז: 7 ש"ש: 98 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' או ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 10:00 11:45 אודיטוריום הנדסה א' ד"ר נועה ניצן, ד"ר נועה ניצן, ד"ר נועה ניצן
שעור א ב 10:00 11:45 אודיטוריום הנדסה א' ד"ר נועה ניצן, ד"ר נועה ניצן, ד"ר נועה ניצן
שעור א ג 10:00 11:45 אודיטוריום הנדסה א' ד"ר נועה ניצן, ד"ר נועה ניצן, ד"ר נועה ניצן
שעור א ג 10:00 11:45 אודיטוריום הנדסה א' ד"ר נועה ניצן, ד"ר נועה ניצן, ד"ר נועה ניצן
שעור א ה 10:00 11:45 קפלן א' ד"ר נועה ניצן, ד"ר נועה ניצן, ד"ר נועה ניצן
שעור ב א 10:00 11:45 כימיה 7 א' ד"ר איב גודין, ד"ר איב גודין, ד"ר איב גודין
שעור ב ד 10:00 11:45 אודיטוריום הנדסה א' ד"ר איב גודין, ד"ר איב גודין, ד"ר איב גודין
שעור ב ד 10:00 11:45 אודיטוריום הנדסה א' ד"ר איב גודין, ד"ר איב גודין, ד"ר איב גודין
שעור ב ה 10:00 11:45 קנדה א' ד"ר איב גודין, ד"ר איב גודין, ד"ר איב גודין
שעור ג ב 14:00 15:45 מתמטיקה 2 א' פרופ תומר שלנק, פרופ תומר שלנק, פרופ תומר שלנק
שעור ג ג 14:00 15:45 מתמטיקה 2 א' פרופ תומר שלנק, פרופ תומר שלנק, פרופ תומר שלנק
שעור ג ה 10:00 11:45 מתמטיקה 2 א' פרופ תומר שלנק, פרופ תומר שלנק, פרופ תומר שלנק
שעור ד א 10:00 11:45 קפלן ב' פרופ רז קופרמן, פרופ רז קופרמן, פרופ רז קופרמן
שעור ד ג 14:00 15:45 כימיה 7 ב' פרופ רז קופרמן, פרופ רז קופרמן, פרופ רז קופרמן
שעור ד ה 10:00 11:45 קפלן ב' פרופ רז קופרמן, פרופ רז קופרמן, פרופ רז קופרמן
תרגיל א א 16:00 17:45 קנדה א' מר איתי אלפרן
תרגיל ב ב 12:00 13:45 שפרינצק 115 א' גב יעל הכהן
תרגיל ג ב 14:00 15:45 רוטברג א' מר אריה דויטש
תרגיל ד ג 14:00 15:45 לוי 06 א' מר אייל זליג
תרגיל ה א 12:00 13:45 שפרינצק 215 א' מר איתי אלפרן
תרגיל ו ג 12:00 13:45 לוי 06 א' מר דוד זיסלמן
תרגיל ז ב 16:00 17:45 כימיה 7 א' גב יעל הכהן
תרגיל ח א 14:00 15:45 שפרינצק 215 א' מר אור יער
תרגיל ט ב 12:00 13:45 שפרינצק 29 א' מר אריה דויטש
תרגיל טו ב 10:00 11:45 שפרינצק 215 ב' מר אריה דויטש
תרגיל י ג 16:00 17:45 B220 א' מר דוד זיסלמן
תרגיל י ג 16:00 17:45 B220 א' מר דוד זיסלמן
תרגיל יא ב 14:00 15:45 שפרינצק 115 א' מר אור יער
תרגיל יב ד 14:00 15:45 שפרינצק 101 א' מר אייל זליג
תרגיל יג א 12:00 13:45 שפרינצק 217 ב' מר דניאל אופנר, מר אריה דויטש
תרגיל יד א 16:00 17:45 מתמטיקה 110 ב' מר דניאל אופנר, מר אריה דויטש
בימי ה' בשעה 10-11 יתקיימו בחנים (חובה) והשלמות שאינן מקנות נ"ז, על פי הצורך ובתיאום מול צוות הקורס. שעה זו משותפת עם קורס 80134 והשימוש בה ע"י שני הקורסים יהיה מתואם. שעור ב' מומלץ לתלמידי המסלול מדעי המחשב-קוגניציה ולתלמידי המסלול מתמטיקה-קוגניציה. שיעור ב' תרגיל ו' מומלץ לתלמידי תלפיות ואחרים. תלמידים הלומדים ביחד עם תלמידי תלפיות יהיו כפופים לאילוצי תכנית תלפיות. שיעור ג' מומלץ לתלמידי ביולוגיה חישובית. רק תלמידים שיתחילו את לימודיהם בסמסטר ב' רשאים להירשם לקבוצת שיעור ד' וקבוצות תרגול י"ג, י"ד, ט"ו ביום ב' 23/12 תרגול ב' יתקיים בלוי 06
80132
חשבון אינפיניטסימלי (2)
החוג הנותן: מתמטיקה נ"ז: 7 ש"ש: 98 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' או ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 10:00 11:45 מתמטיקה 2 ב' פרופ רון ליבנה, פרופ רון ליבנה, פרופ רון ליבנה
שעור א ג 14:00 15:45 קנדה ב' פרופ רון ליבנה, פרופ רון ליבנה, פרופ רון ליבנה
שעור א ה 10:00 11:45 אודיטוריום הנדסה ב' פרופ רון ליבנה, פרופ רון ליבנה, פרופ רון ליבנה
שעור א ה 10:00 11:45 אודיטוריום הנדסה ב' פרופ רון ליבנה, פרופ רון ליבנה, פרופ רון ליבנה
שעור ב ב 12:00 13:45 כימיה 7 א' פרופ תמי ציגלר, פרופ תמי ציגלר, פרופ תמי ציגלר
שעור ב ג 10:00 11:45 שפרינצק 214 א' פרופ תמי ציגלר, פרופ תמי ציגלר, פרופ תמי ציגלר
שעור ב ה 10:00 11:45 שפרינצק 115 א' פרופ תמי ציגלר, פרופ תמי ציגלר, פרופ תמי ציגלר
תרגיל א ב 16:00 17:45 רוטברג ב' מר איתי אלפרן
תרגיל ב ב 12:00 13:45 שפרינצק 117 ב' מר אייל זליג
תרגיל ג א 12:00 13:45 לוי 06 ב' מר איתי אלפרן
תרגיל ד ב 16:00 17:45 B221 א' מר עמית אופיר
תרגיל ד ב 16:00 17:45 B221 א' מר עמית אופיר
תרגיל ה ד 13:00 14:45 שפרינצק 29 א' מר עמית אופיר
בימי חמישי בשעה 10-11 יתקיימו בחנים (חובה) והשלמות שאינן מקנות נ"ז, על פי הצורך ובתיאום מול צוות הקורס. שעה זו משותפת עם קורס 80135 והשימוש בה ע"י שני הקורסים יהיה מתואם. במידה ולא ניתן יהיה לקיים בחינה רגילה - תתקיים בחינת בית
80134
אלגברה ליניארית (1)
החוג הנותן: מתמטיקה נ"ז: 6 ש"ש: 84 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' או ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 10:00 11:45 קנדה א' ד"ר אורי פרזנצ'בסקי, ד"ר אורי פרזנצ'בסקי, ד"ר אורי פרזנצ'בסקי
שעור א ד 10:00 11:45 פלדמן ב א' ד"ר אורי פרזנצ'בסקי, ד"ר אורי פרזנצ'בסקי, ד"ר אורי פרזנצ'בסקי
שעור א ה 10:00 10:45 פלדמן ב א' ד"ר אורי פרזנצ'בסקי, ד"ר אורי פרזנצ'בסקי, ד"ר אורי פרזנצ'בסקי
שעור ב ב 10:00 11:45 קנדה א' מר איתמר צביק, מר איתמר צביק, מר איתמר צביק
שעור ב ג 10:00 11:45 כימיה 7 א' מר איתמר צביק, מר איתמר צביק, מר איתמר צביק
שעור ב ה 10:00 10:45 אודיטוריום הנדסה א' מר איתמר צביק, מר איתמר צביק, מר איתמר צביק
שעור ב ה 10:00 10:45 אודיטוריום הנדסה א' מר איתמר צביק, מר איתמר צביק, מר איתמר צביק
שעור ג א 16:00 17:45 מתמטיקה 2 א' מר פבל גיטרמן, מר פבל גיטרמן, מר פבל גיטרמן
שעור ג ד 15:00 16:45 מתמטיקה 2 א' מר פבל גיטרמן, מר פבל גיטרמן, מר פבל גיטרמן
שעור ג ה 10:00 10:45 מתמטיקה 2 א' מר פבל גיטרמן, מר פבל גיטרמן, מר פבל גיטרמן
שעור ד ג 10:00 11:45 אולם לוין ב' ד"ר אלכס גורביץ, ד"ר אלכס גורביץ, ד"ר אלכס גורביץ
שעור ד ד 10:00 11:45 מתמטיקה 2 ב' ד"ר אלכס גורביץ, ד"ר אלכס גורביץ, ד"ר אלכס גורביץ
שעור ד ה 10:00 10:45 מתמטיקה 2 ב' ד"ר אלכס גורביץ, ד"ר אלכס גורביץ, ד"ר אלכס גורביץ
תרגיל א א 14:00 15:45 שפרינצק 217 א' מר מוחמד אבו-ראדי
תרגיל ב ד 13:00 14:45 רוטברג א' מר נעם קולודנר
תרגיל ג ד 15:00 16:45 שפרינצק 214 א' מר נעם קולודנר
תרגיל ד ה 12:00 13:45 שפרינצק 115 א' ד"ר גילי שול-גנץ
תרגיל ה ג 12:00 13:45 פלדמן א א' מר צור פלוטניקוב
תרגיל ו א 12:00 13:45 רוטברג א' מר צור פלוטניקוב
תרגיל ז ג 16:00 17:45 לוי 06 א' מר מוחמד אבו-ראדי
תרגיל ח ב 16:00 17:45 מתמטיקה 2 א' מר אמיר בכר
תרגיל ט ד 10:00 11:45 לוי 06 א' מר אלעד קוזלוב
תרגיל י ב 12:00 13:45 רוטברג א' מר אמיר בכר
תרגיל יא א 14:00 15:45 שפרינצק 215 ב' מר גבע ישפה
תרגיל יב ב 14:00 15:45 קנדה עליון ב' מר אור רז
תרגיל יג ג 16:00 17:45 שפרינצק 26 ב' מר דניאל קלמנוביץ
בימי ה' בשעה 10-11 יתקיימו בחנים (חובה) והשלמות שאינן מקנות נ"ז, על פי הצורך ובתיאום מול צוות הקורס. שעה זו משותפת עם קורס 80131 והשימוש בה ע"י שני הקורסים יהיה מתואם. שיעור ב' ותרגיל ה' מומלץ לתלמידי תלפיות ואחרים. תלמידים הלומדים ביחד עם תלמידי תלפיות יהיו כפופים לאילוצי תכנית תלפיות. ביום 2/1/219 תרגיל י' יתקיים בכיתה שפרינצק 116 תרגיל ב' יתקיים ביום 4/12/19 בכיתה קנדה עליון ביום 12/1/20 שיעור ג' בשעות 16-18 יתקיים בסילברמן ראשל שעור ג' מומלץ לתלמידי המסלול מדעי המחשב-קוגניציה ולתלמידי המסלול מתמטיקה-קוגניציה. תרגיל י"ב מומלץ לביולוגיה חישובית ואחרים. רק תלמידים שיתחילו את לימודיהם בסמסטר ב' רשאים להירשם לקבוצת שיעור ד' וקבוצות תרגול י"ב ו-י"ג.
80135
אלגברה ליניארית (2)
החוג הנותן: מתמטיקה נ"ז: 6 ש"ש: 84 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' או ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 14:00 15:45 כימיה 7 ב' ד"ר אלכס גורביץ, ד"ר אלכס גורביץ, ד"ר אלכס גורביץ, מר איתמר צביק, מר איתמר צביק, מר איתמר צביק
שעור א ב 10:00 11:45 כימיה 7 ב' ד"ר אלכס גורביץ, ד"ר אלכס גורביץ, ד"ר אלכס גורביץ, מר איתמר צביק, מר איתמר צביק, מר איתמר צביק
שעור א ה 10:00 10:45 כימיה 7 ב' ד"ר אלכס גורביץ, ד"ר אלכס גורביץ, ד"ר אלכס גורביץ, מר איתמר צביק, מר איתמר צביק, מר איתמר צביק
שעור ב ג 10:00 11:45 קפלן ב' מר פבל גיטרמן, מר פבל גיטרמן, מר פבל גיטרמן, מר איתמר צביק, מר איתמר צביק, מר איתמר צביק
שעור ב ד 10:00 11:45 קפלן ב' מר פבל גיטרמן, מר פבל גיטרמן, מר פבל גיטרמן, מר איתמר צביק, מר איתמר צביק, מר איתמר צביק
שעור ב ה 10:00 10:45 קנדה ב' מר פבל גיטרמן, מר פבל גיטרמן, מר פבל גיטרמן, מר איתמר צביק, מר איתמר צביק, מר איתמר צביק
שעור ג א 10:00 11:45 אולם לוין א' ד"ר קלואי פרין, ד"ר קלואי פרין, ד"ר קלואי פרין
שעור ג ד 10:00 11:45 אולם לוין א' ד"ר קלואי פרין, ד"ר קלואי פרין, ד"ר קלואי פרין
שעור ג ה 10:00 10:45 קפלן א' ד"ר קלואי פרין, ד"ר קלואי פרין, ד"ר קלואי פרין
תרגיל א ה 12:00 13:45 רוטברג ב' ד"ר גילי שול-גנץ
תרגיל ב ב 12:00 13:45 שפרינצק 115 ב' מר אור לנדסברג
תרגיל ג א 14:00 15:45 לוי 07 ב' מר חגי לבנר
תרגיל ד ג 12:00 13:45 מתמטיקה 2 ב' מר אופק לוי
תרגיל ה ג 16:00 17:45 שפרינצק 217 ב' מר אופק לוי
תרגיל ו ב 16:00 17:45 שפרינצק 117 ב' מר חגי לבנר
תרגיל ז ד 15:00 16:45 פלדמן ב ב' מר צבי שם טוב
תרגיל ח ב 14:00 15:45 שפרינצק 215 ב' מר אור לנדסברג
תרגיל ט ב 14:00 15:45 שפרינצק 29 א' מר דניאל וייסמן
תרגיל י ג 14:00 15:45 שפרינצק 215 א' מר אריאל דייויס
תרגיל יא ד 13:00 14:45 לוי 06 א' מר דניאל וייסמן
בימי חמישי בשעה 10-11 ייתקיימו בחנים (חובה) והשלמות שאינן מקנות נ"ז, על פי הצורך ובתיאום מול צוות הקורס. שעה זו משותפת עם הקורסים 80132 ו-80133. השימוש בה ע"י שלושת הקורסים יהיה מתואם. שיעור ב' ותרגיל ו' מומלץ לתלמידי תלפיות. שעור ב' מומלץ לתלמידי המסלול מדעי המחשב-קוגניציה ולתלמידי המסלול מתמטיקה-קוגניציה. לתלמידי ביולוגיה חישובית מומלץ להירשם לשעור ד' ותרגיל ט'.
80181
מתמטיקה דיסקרטית
החוג הנותן: מתמטיקה נ"ז: 5 ש"ש: 70 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' או ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 12:00 13:45 קנדה א' ד"ר אורית רז, ד"ר אורית רז
שעור א ג 12:00 13:45 כימיה 7 א' ד"ר אורית רז, ד"ר אורית רז
שעור ב א 14:00 15:45 קנדה א' ד"ר בוריס ביגון, ד"ר בוריס ביגון
שעור ב ג 8:00 9:45 קנדה א' ד"ר בוריס ביגון, ד"ר בוריס ביגון
שעור ג ג 16:00 17:45 קפלן א' ד"ר אלכס גורביץ, ד"ר אלכס גורביץ
שעור ג ד 13:00 14:45 כימיה 7 א' ד"ר אלכס גורביץ, ד"ר אלכס גורביץ
שעור ד ב 10:00 11:45 שפרינצק 115 ב' מר אורי ברזנר, מר אורי ברזנר
שעור ד ג 12:00 13:45 שפרינצק 115 ב' מר אורי ברזנר, מר אורי ברזנר
תרגיל א ד 14:00 14:45 שפרינצק 215 א' מר דניאל קלמנוביץ
תרגיל ב ד 15:00 15:45 לוי 06 א' מר משה וויט
תרגיל ג א 12:00 12:45 קנדה עליון א' גב חיה זילברמן
תרגיל ד ד 13:00 13:45 שפרינצק 215 א' מר דניאל קלמנוביץ
תרגיל ה ה 9:00 9:45 שפרינצק 214 א' גב חיה זילברמן
תרגיל ו ה 12:00 12:45 שפרינצק 214 א' גב נוי סופר
תרגיל ז ה 13:00 13:45 C320 א' מר דניאל קלמנוביץ
תרגיל ז ה 13:00 13:45 C320 א' מר דניאל קלמנוביץ
תרגיל ח ב 9:00 9:45 שפרינצק 214 א' גב נוי סופר
תרגיל ט ד 16:00 16:45 לוי 06 א' מר משה וויט
תרגיל טו ה 12:00 12:45 C320 א' מר דניאל קלמנוביץ
תרגיל טו ה 12:00 12:45 C320 א' מר דניאל קלמנוביץ
תרגיל י א 13:00 13:45 שפרינצק 28 א' גב נוי סופר
תרגיל יא ג 15:00 15:45 פלדמן ב ב' מר מיכאל סימקין
תרגיל יב ד 16:00 16:45 שפרינצק 215 ב' מר מיכאל סימקין
תרגיל יג ד 9:00 9:45 שפרינצק 214 ב' מר מיכאל סימקין
תרגיל יד ה 9:00 9:45 B221 א' גב נוי סופר
תרגיל יד ה 9:00 9:45 B221 א' גב נוי סופר
שיעור ב' מומלץ לתלמידי המסלול מדעי המחשב-קוגניציה וגם לתלמידי המסלול מתמטיקה-קוגניציה. שיעור ב' מיועד לתלמידי החוג להנדסה (583). תרגיל ט' מומלץ לתלמידי תיכון ליד"ה. תרגיל טו מיועד לתלמידי חבצלות (חוג 127) בסמסטר א'. מומלץ ללמוד את הקורס בסמסטר א'. תלמידי ביולוגיה חישובית לומדים את הקורס בסמסטר ב'.
לימודי חובת בחירה ניתן לבחור את הקורס 80200 בשנה א' או ב' במסגרת קורסי חובת הבחירה.
80200
תורת הקבוצות
החוג הנותן: מתמטיקה נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ד 16:00 17:45 קפלן ב' פרופ עומר בן-נריה
תרגיל א ה 9:00 9:45 שפרינצק 215 ב' מר אור יער
תרגיל ב ה 10:00 10:45 שפרינצק 116 ב' מר אור יער
תרגיל ג ה 14:00 14:45 שפרינצק 117 ב' מר אור יער
ניתן ללמוד קורס זה בשנה א' היות והוא לא מסתמך על רקע קודם, אולם הקורס דורש חשיבה מתמטית מופשטת יותר מקורסי שנה א' האחרים. לפיכך, בשנה א' הוא מומלץ לתלמידים אוהבי אתגרים.
קורסי בחירה להשלמת הנקודות במתמטיקה אפשר לבחור מרשימת הקורסים הבאה:
80115
תורת המספרים האלמנטרית
החוג הנותן: מתמטיקה נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ד 13:00 13:45 מתמטיקה 110 ב' פרופ אהוד דה-שליט, פרופ אהוד דה-שליט
שעור א ה 12:00 13:45 מתמטיקה 2 ב' פרופ אהוד דה-שליט, פרופ אהוד דה-שליט
תרגיל א ה 9:00 9:45 שפרינצק 214 ב' מר ליעד קסטל
הקורס מקנה נקודות זכות במתמטיקה רק אם נלמד בשנת הלימודים הראשונה של התלמיד/ה. מי שילמד את הקורס בשנים מתקדמות יוכל לקבל עליו נקודות זכות כלימודים משלימים לתואר.
קורסי בחירה . קורסי תכנות - עליך ללמוד בשנים א' עד ג' את אחד מקורסי התכנות הבאים: (קורס התכנות ייחשב רק כחלק מהלימודים המשלימים לתואר).
67101
מבוא למדעי המחשב
החוג הנותן: מתמטיקה נ"ז: 7 ש"ש: 98 סוג: שעור, תרגיל ומעבדה סמסטר: א' או ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 12:00 13:45 כימיה 7 א' פרופ אביב זהר, פרופ אביב זהר, פרופ ג'פרי רוזנשיין, פרופ ג'פרי רוזנשיין
שעור א ה 13:00 13:45 כימיה 7 א' פרופ אביב זהר, פרופ אביב זהר, פרופ ג'פרי רוזנשיין, פרופ ג'פרי רוזנשיין
שעור ב א 14:00 15:45 כימיה 7 א' פרופ אביב זהר, פרופ אביב זהר, פרופ ג'פרי רוזנשיין, פרופ ג'פרי רוזנשיין
שעור ב ה 14:00 14:45 כימיה 7 א' פרופ אביב זהר, פרופ אביב זהר, פרופ ג'פרי רוזנשיין, פרופ ג'פרי רוזנשיין
שעור ג ב 12:00 14:45 כימיה 7 ב' ד"ר אריה שלזינגר
תרגיל א ד 15:00 16:45 שפרינצק 217 א' גב ספיר שאבי
תרגיל ב ד 17:00 18:45 B221 א' מר ינון קפלן
תרגיל ב ד 17:00 18:45 B221 א' מר ינון קפלן
תרגיל ג ב 18:00 19:45 B220 א' מר ינון קפלן
תרגיל ג ב 18:00 19:45 B220 א' מר ינון קפלן
תרגיל ד ב 12:00 13:45 B221 א' גב רוני רזניק
תרגיל ד ב 12:00 13:45 B221 א' גב רוני רזניק
תרגיל ה ב 14:00 15:45 כימיה 7 א' גב רוני רזניק
תרגיל ו ב 8:00 9:45 לוי 06 א' מר עידן רפאלי
תרגיל ז ג 10:00 11:45 שפרינצק 27 א' מר עידן רפאלי
תרגיל ח ג 12:00 13:45 B221 א' מר אלישע קיפניס
תרגיל ח ג 12:00 13:45 B221 א' מר אלישע קיפניס
תרגיל ט ד 13:00 14:45 פלדמן ב א' מר אלישע קיפניס
תרגיל טו ב 17:00 18:45 פלדמן ב ב' מר זיו בן אהרון, מר גיא אמיר
תרגיל טז ד 16:00 17:45 C320 ב' גב עדי קוגן
תרגיל טז ד 16:00 17:45 C320 ב' גב עדי קוגן
תרגיל י ג 16:00 17:45 שפרינצק 215 א' גב ספיר שאבי
תרגיל יא ג 12:00 13:45 C320 א' מר מתן לוי
תרגיל יא ג 12:00 13:45 C320 א' מר מתן לוי
תרגיל יב ד 13:00 14:45 פלדמן ב ב' גב עדי קוגן
תרגיל יג ג 14:00 15:45 פלדמן ב א' מר מתן לוי
תרגיל יד ג 12:00 13:45 לוי 07 ב' מר זיו בן אהרון
תרגיל יז ד 16:00 17:45 אולם ח ב' מר גיא אמיר
תרגיל יח ב 8:00 9:45 שפרינצק 213 א' גב ספיר שאבי
תרגיל יט ב 12:00 13:45 שפרינצק 213 א' מר עידן רפאלי
מעבדה א א 14:00 15:45 C500 א'
מעבדה א א 14:00 15:45 C500 א'
מעבדה ב א 14:00 15:45 B500 א'
מעבדה ג א 14:00 15:45 C400 א'
מעבדה ג א 14:00 15:45 C400 א'
מעבדה ד א 14:00 15:45 A100 (מייקרוסופט) (חדר שקט) א'
מעבדה ד א 14:00 15:45 A100 (מייקרוסופט) (חדר שקט) א'
מעבדה ה א 16:00 17:45 C400 א'
מעבדה ה א 16:00 17:45 C400 א'
מעבדה ו א 16:00 17:45 A500 א'
מעבדה ז א 16:00 17:45 C500 א'
מעבדה ז א 16:00 17:45 C500 א'
מעבדה ח א 16:00 17:45 B500 א'
מעבדה ט ב 16:00 17:45 C500 א'
מעבדה ט ב 16:00 17:45 C500 א'
מעבדה טו ב 9:00 10:45 B210 א'
מעבדה טו ב 9:00 10:45 B210 א'
מעבדה טז ב 9:00 10:45 B500 א'
מעבדה י ב 16:00 17:45 A500 א'
מעבדה יא ב 16:00 17:45 A210 א'
מעבדה יא ב 16:00 17:45 A210 א'
מעבדה יב ב 16:00 17:45 B410 א'
מעבדה יב ב 16:00 17:45 B410 א'
מעבדה יג ב 9:00 10:45 A310 א'
מעבדה יג ב 9:00 10:45 A310 א'
מעבדה יד ב 9:00 10:45 A500 א'
מעבדה יז ד 14:00 15:45 A210 א'
מעבדה יז ד 14:00 15:45 A210 א'
מעבדה יח ד 14:00 15:45 C400 א'
מעבדה יח ד 14:00 15:45 C400 א'
מעבדה יט ד 14:00 15:45 A500 א'
מעבדה כ ד 14:00 15:45 B210 א'
מעבדה כ ד 14:00 15:45 B210 א'
מעבדה כא ג 15:00 16:45 C400 א'
מעבדה כא ג 15:00 16:45 C400 א'
מעבדה כב ג 15:00 16:45 A310 א'
מעבדה כב ג 15:00 16:45 A310 א'
מעבדה כג ג 15:00 16:45 A210 א'
מעבדה כג ג 15:00 16:45 A210 א'
מעבדה כד ג 15:00 16:45 C500 א'
מעבדה כד ג 15:00 16:45 C500 א'
מעבדה כה ה 11:00 12:45 C500 א'
מעבדה כה ה 11:00 12:45 C500 א'
מעבדה כו ה 11:00 12:45 B210 א'
מעבדה כו ה 11:00 12:45 B210 א'
מעבדה כז ה 11:00 12:45 A310 א'
מעבדה כז ה 11:00 12:45 A310 א'
מעבדה כח ה 11:00 12:45 C400 א'
מעבדה כח ה 11:00 12:45 C400 א'
מעבדה כט ה 12:00 13:45 A500 א'
מעבדה ל A210 ב'
מעבדה ל A210 ב'
מעבדה לא א 14:00 15:45 B410 א'
מעבדה לא א 14:00 15:45 B410 א'
מעבדה לב א 16:00 17:45 A410 א'
מעבדה לב א 16:00 17:45 A410 א'
מעבדה לג ב 16:00 17:45 C400 א'
מעבדה לג ב 16:00 17:45 C400 א'
מעבדה לד B210 א'
מעבדה לד B210 א'
שיעור ג' מומלץ להנדסה ואחרים. שיעור א' מומלץ לביולוגיה חישובית. תרגיל א' או ח' מומלצים לביולוגיה חישובית. תרגיל מומלצים ו' להנדסה ואחרים. ההמלצה היא בגלל אילוצי מערכת שעות, אין שוני בין הנלמד בשיעורים/תרגילים. אם לא ניתן יהיה לערוך את המבחן בכיתות, אז המבחן יתקיים מהבית במועד שרשום בשנתון. הקושי של המבחן יהיה דומה למבחנים קודמים, אך יתכנו שינויים בהרכב השאלות בהתאם לנסיבות.
76628
תכנות מתמטי ב MATLAB למדעי כדור הארץ
החוג הנותן: מתמטיקה נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינת בית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ה 12:00 13:45 חוות מחשבים ב' ד"ר רועי כנעני
תרגיל א ה 14:00 14:45 חוות מחשבים ב' ד"ר רועי כנעני
דרישת קדם: קורס תכנות. תרגיל רשות ללא נ"ז יינתן במעבדה. קיימת חובת הגשת תרגילים.
76629
תכנות מתמטי במאטלב לכימיה
החוג הנותן: מתמטיקה נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' או ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ד 14:00 16:45 חוות מחשבים א' ד"ר רועי כנעני
שעור ב ב 15:00 17:45 חוות מחשבים ב' ד"ר רועי כנעני
תרגיל א ד 17:00 17:45 חוות מחשבים א' ד"ר רועי כנעני
תרגיל ב ב 18:00 18:45 חוות מחשבים ב' ד"ר רועי כנעני
1.תרגיל רשות ללא נ"ז יינתן במעבדה. קיימת חובת הגשת תרגילים. בהסכמת הסטודנטים,יצומצמו ההפסקות בין השיעורים. 2.דרוש ידע מתמטי כפי שיש לתלמידי טבע מקורסים מתמטיים שונים בפקולטה.
76631
תכנות בסיסי בפייתון
החוג הנותן: מתמטיקה נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ד 10:00 11:45 חוות מחשבים א' גב הילה מושיוב
שעור ב ד 13:00 14:45 חוות מחשבים א' גב הילה מושיוב
שעור ג ב 14:00 15:45 חוות מחשבים א' ד"ר רועי כנעני
שעור ד ד 16:00 17:45 חוות מחשבים א' ד"ר משה גולדשטיין
שעור ה ב 16:00 17:45 חוות מחשבים א' ד"ר רועי כנעני
תרגיל א ד 12:00 12:45 חוות מחשבים א' גב הילה מושיוב
תרגיל ב ד 9:00 9:45 חוות מחשבים א' גב הילה מושיוב
תרגיל ג ב 18:00 18:45 חוות מחשבים א' ד"ר רועי כנעני
תרגיל ד ד 18:00 18:45 חוות מחשבים א' ד"ר משה גולדשטיין
תרגיל ה ב 19:00 19:45 חוות מחשבים א' ד"ר רועי כנעני
תרגיל רשות ללא נ"ז יינתן במעבדה. קיימת חובת הגשת תרגילים.
76632
תכנות מתקדם בפייתון
החוג הנותן: מתמטיקה נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 10:00 11:45 חוות מחשבים ב' גב הילה מושיוב
שעור ב ג 14:00 15:45 חוות מחשבים ב' ד"ר רועי כנעני
שעור ג א 16:00 17:45 חוות מחשבים ב' ד"ר רועי כנעני
שעור ד ג 16:00 17:45 חוות מחשבים ב' ד"ר רועי כנעני
תרגיל א ג 12:00 12:45 חוות מחשבים ב' גב הילה מושיוב
תרגיל ב ג 18:00 18:45 חוות מחשבים ב' ד"ר רועי כנעני
תרגיל ג א 18:00 18:45 חוות מחשבים ב' ד"ר רועי כנעני
תרגיל ד ג 19:00 19:45 חוות מחשבים ב' ד"ר רועי כנעני
דרישת קדם: קורס תכנות בשפת פייתון. תרגיל רשות ללא נ"ז יינתן במעבדה. קיימת חובת הגשת תרגילים.
76634
פייתון למדעי כדור הארץ
החוג הנותן: מתמטיקה נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ה 12:00 13:45 חוות מחשבים א' גב הילה מושיוב
תרגיל א ה 14:00 14:45 חוות מחשבים א' גב הילה מושיוב
תרגיל רשות ללא נ"ז יינתן במעבדה. קיימת חובת הגשת תרגילים.
76637
תכנות בשפת פייתון
החוג הנותן: מתמטיקה נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: מבחן ממוחשב בבית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 14:00 15:45 חוות מחשבים ב' ד"ר עופר אליאור
תרגיל א ב 13:00 13:45 חוות מחשבים ב' ד"ר עופר אליאור
הקורס פתוח לכולם ומתאים לתלמידי מתמטיקה.תרגיל רשות ללא נ"ז יינתן במעבדה. קיימת חובת הגשת תרגילים.
76639
פייתון לפיסיקאים
החוג הנותן: מתמטיקה נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 16:00 17:45 חוות מחשבים ב' מר גד קסיר
שעור ב ג 16:00 17:45 חוות מחשבים ב' מר גד קסיר
שעור ג ה 16:00 17:45 חוות מחשבים ב' מר גד קסיר
תרגיל א א 18:00 18:45 חוות מחשבים ב' מר גד קסיר
תרגיל ב ג 18:00 18:45 חוות מחשבים ב' מר גד קסיר
תרגיל ג ה 18:00 18:45 חוות מחשבים ב' מר גד קסיר
תרגיל רשות ללא נ"ז יינתן במעבדה. קיימת חובת הגשת תרגילים.
שנה ב'
לימודי חובה
76411
הכרת משאבי הספרייה לתלמידי החוג למתמטיקה - קורס מתוקשב
החוג הנותן: מתמטיקה נ"ז: 0 ש"ש: 0 סוג: הדרכה סמסטר: א' או ב'

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
הדרכה א א' גב מלי כהן
הדרכה ב ב' גב מלי כהן
קורס זה הינו תנאי מוקדם להשתתפות בסמינריון בוגר.
80315
חשבון אינפיניטסימלי מתקדם (1)
החוג הנותן: מתמטיקה נ"ז: 6 ש"ש: 84 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' או ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 10:00 11:45 כימיה 7 א' פרופ שחר מוזס, פרופ שחר מוזס
שעור א ד 10:00 11:45 מתמטיקה 2 א' פרופ שחר מוזס, פרופ שחר מוזס
שעור ב ב 16:00 17:45 שפרינצק 215 ב' ד"ר שיא מאור, ד"ר שיא מאור
שעור ב ג 14:00 15:45 שפרינצק 217 ב' ד"ר שיא מאור, ד"ר שיא מאור
תרגיל א ד 14:00 15:45 שפרינצק 26 א' מר נתנאל לוי
תרגיל ב ג 12:00 13:45 שפרינצק 217 א' מר נתנאל לוי
תרגיל ג ה 12:00 13:45 שפרינצק 117 ב' מר משה וויט
תרגיל ד ד 14:00 15:45 שפרינצק 215 ב' מר משה וויט
80316
חשבון אינפיניטסימלי מתקדם (2)
החוג הנותן: מתמטיקה נ"ז: 6 ש"ש: 84 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: מבחן ממוחשב בבית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 16:00 17:45 קפלן ב' פרופ יעקב סולומון, פרופ יעקב סולומון
שעור א ה 12:00 13:45 אולם לוין ב' פרופ יעקב סולומון, פרופ יעקב סולומון
תרגיל א ג 14:00 15:45 לוי 06 ב' מר אנדריי שוליקה
תרגיל ב ג 18:00 19:45 שפרינצק 217 ב' מר אנדריי שוליקה
80445
מבנים אלגבריים (1)
החוג הנותן: מתמטיקה נ"ז: 6 ש"ש: 84 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' או ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 12:00 13:45 אודיטוריום הנדסה א' פרופ ענר שלו, פרופ ענר שלו
שעור א א 12:00 13:45 אודיטוריום הנדסה א' פרופ ענר שלו, פרופ ענר שלו
שעור א ג 16:00 17:45 פלדמן א א' פרופ ענר שלו, פרופ ענר שלו
שעור ב א 10:00 11:45 שפרינצק 215 ב' פרופ אלכסנדר לובוצקי, פרופ אלכסנדר לובוצקי
שעור ב ב 10:00 11:45 לוי 06 ב' פרופ אלכסנדר לובוצקי, פרופ אלכסנדר לובוצקי
תרגיל א ג 9:00 10:45 שפרינצק 215 א' מר מיכאל צ'פמן