החוג למדעי הצמח בחקלאות (710) - מסלול אגרואקולוגיה ובריאות הצמח - חטיבת כלכלה ושיווק
קורסי המסלול