החוג למדעי הצמח בחקלאות (710) - מסלול מדעי הצמח בחקלאות וחטיבת שיווק
קורסי המסלול
תואר בוגר
מדעי הצמח בחקלאות וחטיבת שיווק (1015)
שנה ב'
לימודי חובה להלן טבלת קורסי חובה המדגימה מהלך אופטימאלי של לימודים בחוג. חריגה מרצף לימודים מומלץ המתפרס על פני שישה סמסטרים, עלולה לשבש את מהלך הלימודים הסדיר ואף להיות כרוכה בהוצאות נוספות.
71012
יסודות הגנטיקה
החוג הנותן: מדעי הצמח בחקלאות נ"ז: 5 ש"ש: 70 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 13:15 15:00 אולם אריוביץ 20 א' ד"ר עידן עפרוני, ד"ר עידן עפרוני, פרופ נעמי אורי, פרופ נעמי אורי
שעור א ג 8:15 10:00 אולם אריוביץ 20 א' ד"ר עידן עפרוני, ד"ר עידן עפרוני, פרופ נעמי אורי, פרופ נעמי אורי
תרגיל א ד 12:15 13:00 חדר 108 א' מר עידן סבאג
תרגיל ב ג 10:15 11:00 אולם אריוביץ 20 א' ד"ר עידן עפרוני, מר איתי כהן
תרגיל ג ג 12:15 13:00 חדר 3 א' מר אלון ישראלי
תרגיל ד ג 11:15 12:00 חדר 106 א' גב נטע קובץ
תרגיל ה ה 13:15 14:00 חדר 104 א' מר איתי כהן, פרופ נעמי אורי
תרגיל ו ד 11:15 12:00 חדר 101 א' מר עידן סבאג
תרגיל ז ד 11:15 12:00 חדר 8 א' מר עידן סבאג
תרגיל ח ה 13:15 14:00 חדר 103 א' מר אלון ישראלי
תרגיל ט ג 12:15 13:00 חדר 101 א' גב נטע קובץ
תרגיל י ג 11:15 12:00 חדר 3 א' גב נטע קובץ
השיעור יינתן במעגל סגור ויועבר מאולם איריוביץ לחדר 9 בניין קנדי לי שעור א לחוג ‎710‏,‎712‏,‎715‏,‎718‏,‎722‏,‎791‏,‎792‏,‎793‏,‎794‏,‎795‏. תרג א לחוג ‎718‏,‎794‏. תרג ב לחוג ‎712‏,‎795‏. תרג ג לחוג ‎710‏,‎791‏. תרג ד לחוג ‎712‏. תרג ה לחוג ‎722‏,‎793‏. תרג ו לחוג ‎715‏,‎792‏. תרג ז לחוג ‎718‏. תרג י לחוג ‎712‏. תרג ח לחוג ‎722‏. תרג ט לחוג ‎710‏.
71015
פיזיולוגיה של הצמח
החוג הנותן: מדעי הצמח בחקלאות נ"ז: 7 ש"ש: 98 סוג: שעור ומעבדה סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 10:15 12:00 אולם זימן א' פרופ דוד וייס, פרופ דוד וייס, פרופ מנחם מושליון, פרופ מנחם מושליון, ד"ר שילה רוזנווסר, ד"ר שילה רוזנווסר
שעור א ג 10:15 12:00 חדר 10 א' פרופ דוד וייס, פרופ דוד וייס, פרופ מנחם מושליון, פרופ מנחם מושליון, ד"ר שילה רוזנווסר, ד"ר שילה רוזנווסר
מעבדה א ד 10:15 14:00 מע' 21 א' ד"ר שילה רוזנווסר, גב עדי יערן, גב יעל גרונוולד, מר חגי שוחט, גב נגה גלנץ עידן, גב דפנה אוני, מר רועי שדה, מר עומרי חסון, גב נוי שדות
מעבדה ב ד 15:15 19:00 מע' 21 א' גב עדי יערן, גב יעל גרונוולד, מר חגי שוחט, גב נגה גלנץ עידן, גב דפנה אוני, מר רועי שדה, מר עומרי חסון, גב נוי שדות, פרופ דוד וייס
מעבדה ג ה 11:15 15:00 מע' 21 א' גב עדי יערן, גב יעל גרונוולד, מר חגי שוחט, גב נגה גלנץ עידן, פרופ מנחם מושליון
שעור א לחוג ‎710‏,‎715‏,‎716‏,‎791‏,‎792‏. מעב א לחוג ‎716‏. מעב ב לחוג ‎710‏,‎715‏,‎791‏,‎792‏. מעב ג לחוג ‎710‏,‎715‏,‎791‏,‎792‏.
71018
יסודות מדע הקרקע
החוג הנותן: מדעי הצמח בחקלאות נ"ז: 5 ש"ש: 70 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 10:15 13:00 אולם אריוביץ 20 א' פרופ בנימין חפץ
תרגיל א ב 8:15 10:00 מי תהום א' פרופ בנימין חפץ, מר מעוז דור
תרגיל ב ב 8:15 10:00 חדר 101 א' מר אמיר פרץ
תרגיל ג ב 8:15 10:00 חדר 10 א' מר אביתר בן מרדכי
תרגיל ד ב 12:15 14:00 אתרוג א' מר מעוז דור
תרגיל ה ג 13:15 15:00 מי תהום א' מר נערן ברינט
תרגיל ו ג 13:15 15:00 חדר 2 א' מר תומר מלחי
ינתנו מעבדות לסרוגין במקביל לשעות התרגילים , מבחן אמצע יתקיים בתאריך , תרג ו לחוג ‎716‏. שעור א לחוג ‎710‏,‎715‏,‎716‏,‎791‏,‎792‏. תרג א לחוג ‎710‏,‎791‏. תרג ב לחוג ‎710‏,‎791‏. תרג ג לחוג ‎710‏,‎791‏. תרג ד לחוג ‎715‏,‎792‏. תרג ה לחוג ‎715‏,‎716‏.
71019
מבוא לכלכלה
החוג הנותן: מדעי הצמח בחקלאות נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: א' או ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 15:15 17:00 אולם אריוביץ 20 א' מר עפר ברונר
שעור ב ב 18:15 20:00 אולם אריוביץ 20 ב' מר עפר ברונר
תלמידי חוג 717 אינם רשאים ללמוד קורס זה. שעור ב לחוג ‎716‏,‎722‏,‎793‏. שעור א לחוג ‎710‏,‎715‏,‎718‏,‎791‏,‎792‏,‎794‏.
71033
חקלאות הצומח בישראל
החוג הנותן: מדעי הצמח בחקלאות נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ה 10:15 12:00 חדר 3114 ב' פרופ ז'וזה גרינצוויג, פרופ יהושע סרנגה
ינתן סיור בתאום עם המרצה בתאריך .... השתתפות חובה חטיבת שיווק יכולים לקחת את הקורס רק בשנה א' שעור א לחוג ‎710‏.
71056
מיקרוביולוגיה כללית
החוג הנותן: מדעי הצמח בחקלאות נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור ומעבדה סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 12:15 14:00 אולם אריוביץ 20 ב' פרופ אדוארד יורקביץ, ד"ר נדב קשטן, ד"ר יונתן פרידמן
שעור ב ב 12:15 14:00 אולם זימן ב' ד"ר נדב קשטן, ד"ר יונתן פרידמן, פרופ אדוארד יורקביץ
מעבדה א ד 10:15 14:00 מע' 3 ב' ד"ר נדב קשטן, גב איה בריל, גב ענבל הרולד, גב דריה פלדמן, גב נעמה שטרצר
מעבדה ב ד 15:15 19:00 מע' 3 ב' ד"ר יונתן פרידמן, גב איה בריל, גב דריה פלדמן, גב יעל בלו, מר ניתאי מרוז
מעבדה ג ה 10:15 14:00 מע' 3 ב' פרופ אדוארד יורקביץ, גב דריה פלדמן, גב נעמה שטרצר, מר ניתאי מרוז, גב ענבל פולין
מעבדה ד ד 10:15 14:00 מע' 3 ב' ד"ר נדב קשטן, גב ענבל הרולד, גב דריה פלדמן, גב נעמה שטרצר
מעבדה ה ד 15:15 19:00 מע' 3 ב' ד"ר יונתן פרידמן, גב דריה פלדמן, גב איה בריל, גב יעל בלו, מר ניתאי מרוז
מעבדה ו ה 10:15 14:00 מע' 3 ב' פרופ אדוארד יורקביץ, גב ענבל הרולד, גב דריה פלדמן, גב ענבל פולין
יתכנו שינויים בקבוצות מעבדה הרישום הסופי יקבע על ידי מזכירות הוראה בהתאם להתאמה בין מספר התלמידים לתפוסת המעבדה ( הודעה על כך תצא בנפרד). קבוצה א,ב,ג, מחזור א' ישתתפו במעבדה בשבעת השבועות הראשונים לסמסטר קבוצות , ד' ה' ו' מחזור ב' יתקיים בשבעת השבועות האחרונים של הסמסטר . שעור ב לחוג ‎715‏,‎716‏,‎722‏,‎793‏. שעור א לחוג ‎710‏,‎712‏,‎718‏,‎791‏,‎792‏,‎794‏,‎795‏. מעב א לחוג ‎715‏,‎716‏,‎718‏,‎792‏. מעב ב לחוג ‎710‏,‎712‏. מעב ג לחוג ‎722‏,‎793‏. מעב ד לחוג ‎718‏,‎794‏. מעב ה לחוג ‎710‏,‎791‏. מעב ו לחוג ‎712‏.
71065
מבוא לביולוגיה מולקולרית
החוג הנותן: מדעי הצמח בחקלאות נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 12:15 14:00 אולם אריוביץ 20 א' פרופ אלכסנדר ויינשטיין, פרופ שי מורין
שעור ב ד 12:15 14:00 אולם אריוביץ 20 א' פרופ אלכסנדר ויינשטיין, פרופ שי מורין
תרגיל א ג 14:15 15:00 אולם אריוביץ 20 א' פרופ אלכסנדר ויינשטיין, מר שירן בן-זאב
תרגיל ב ג 14:15 15:00 חדר 8 א' פרופ שי מורין, גב יסמין רביד
תרגיל ג ג 14:15 15:00 יק"א 19 א' גב ריטה שוכמכר
תרגיל ד ד 14:15 15:00 חדר 9 א' פרופ אלכסנדר ויינשטיין, מר אלעד שרון
תרגיל ה ד 14:15 15:00 אולם אריוביץ 20 א' גב אלה תדמור, פרופ שי מורין
רישום תלמידי מוסמך ודוקטור באישור המרצה בלבד. תרג ה לחוג ‎710‏,‎715‏,‎791‏,‎792‏. תרג ו לחוג ‎710‏,‎715‏,‎791‏,‎792‏. שעור א לחוג ‎712‏,‎718‏,‎722‏,‎793‏,‎794‏,‎795‏. שעור ב לחוג ‎710‏,‎715‏,‎791‏,‎792‏. תרג א לחוג ‎712‏,‎718‏,‎722‏,‎793‏,‎794‏,‎795‏. תרג ב לחוג ‎712‏,‎718‏,‎722‏,‎793‏,‎794‏,‎795‏. תרג ג לחוג ‎712‏,‎718‏,‎722‏,‎793‏,‎794‏,‎795‏. תרג ד לחוג ‎710‏,‎715‏,‎791‏,‎792‏.
71251
מבוא להיסטוריה ולפילוסופיה של המדע
החוג הנותן: מדעי הצמח בחקלאות נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: א' או ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 15:15 17:00 אולם 11 א' מר נתנאל קופפר
שעור ב ב 16:15 18:00 אולם אריוביץ 20 ב' מר נתנאל קופפר
שעור א לחוג ‎710‏,‎712‏,‎715‏,‎716‏,‎729‏,‎791‏,‎792‏,‎794‏. שעור ב לחוג ‎718‏,‎722‏,‎793‏,‎795‏.
71402
פרוסמינר במדעי הצמח בחקלאות
החוג הנותן: מדעי הצמח בחקלאות נ"ז: 0 ש"ש: 0 סוג: מטלה סמסטר: ב' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
מטלה א א 10:15 12:00 אולם זימן ב' ד"ר יונתן אלקינד
מטלה ב א 10:15 12:00 חדר 5 ב' פרופ יהושע סרנגה
מטלה ג א 10:15 12:00 חדר 3114 ב' פרופ עודד שוסיוב
הפרוסמינר כולל הדרכה מקוונת על הכרת משאבי הספריה. השיעור הראשון יתקיים באולם זימן
71441
מורפוגנזה וביולוגיה של ריבוי צמחים
החוג הנותן: מדעי הצמח בחקלאות נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 14:15 16:00 אולם 11 ב' ד"ר ליאור אשד-וויליאמס
תרגיל א א 16:15 17:00 אולם 11 ב' ד"ר ליאור אשד-וויליאמס, גב נטע מויאל
71449
יסודות בקרת הפריחה
החוג הנותן: מדעי הצמח בחקלאות נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ד 9:15 11:00 חדר 10 ב' פרופ דוד וייס
תרגיל א ד 11:15 12:00 חדר 104 ב' פרופ דוד וייס, גב נתנאלה אליעז
71501
מבוא לאנטומולוגיה
החוג הנותן: מדעי הצמח בחקלאות נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 12:15 14:00 אולם אריוביץ 20 ב' פרופ בועז יובל
71502
מבוא לפיטופתולוגיה
החוג הנותן: מדעי הצמח בחקלאות נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור ומעבדה סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 8:15 10:00 חדר 9 ב' ד"ר שי קובו, ד"ר מרגנית לוי, פרופ עודד ירדן
מעבדה א ב 10:15 12:00 מע' 3 ב' ד"ר שי קובו, ד"ר מרגנית לוי, פרופ עודד ירדן, מר תמיר זגורי, גב תמר בלישה, מר דביר מנדלסון, מר גילי ברויאר, גב דגן אדלבאום שדה
מעבדה ב ב 14:15 16:00 מע' 3 ב' ד"ר שי קובו, ד"ר מרגנית לוי, פרופ עודד ירדן, גב תמר בלישה, מר דביר מנדלסון
שעור לחוג 792,791,715,710. מעב א לחוג 792,791,715,710. מעב ב לחוג 792,791,715,710. שעור א לחוג ‎710‏,‎715‏,‎792‏. מעב א לחוג ‎710‏,‎715‏,‎792‏. מעב ב לחוג ‎710‏,‎715‏.
71506
מעבדה באנטומולוגיה (לשאינם מתמחים)
החוג הנותן: מדעי הצמח בחקלאות נ"ז: 1 ש"ש: 14 סוג: מעבדה סמסטר: ב' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
מעבדה א ג 16:15 19:00 מע' 3 ב' ד"ר יונתן בוחבוט, גב טל שפירא, מר עידן קנוניץ', מר אמיר דקל, מר טהר רוט
יתקיימו ארבע מעבדות במהלך הסמסטר , הודעה על תאריכי פתיחת המעבדות תצא מטעם המרצה עם פתיחת הלימודים
71808
מבוא לביולוגיה של בעלי-חיים
החוג הנותן: מדעי הצמח בחקלאות נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ה 13:15 15:00 אולם אריוביץ 20 ב' ד"ר נורית ארגוב-ארגמן
תלמידי חוג 718 אינם רשאים ללמוד קורס זה.
לימודי חובה קורסי חובה בחטיבת שיווק
65533
ניהול אסטרטגי
החוג הנותן: מדעי הצמח בחקלאות נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ד 11:15 13:00 חדר 9 ב' ד"ר אריה ארליך
71019
מבוא לכלכלה
החוג הנותן: מדעי הצמח בחקלאות נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: א' או ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 15:15 17:00 אולם אריוביץ 20 א' מר עפר ברונר
שעור ב ב 18:15 20:00 אולם אריוביץ 20 ב' מר עפר ברונר
תלמידי חוג 717 אינם רשאים ללמוד קורס זה. שעור ב לחוג ‎716‏,‎722‏,‎793‏. שעור א לחוג ‎710‏,‎715‏,‎718‏,‎791‏,‎792‏,‎794‏.
71720
מבוא לחקר שווקים
החוג הנותן: מדעי הצמח בחקלאות נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 18:15 21:00 חדר 109 ב' גב אלונה רון-שניר
71726
התנהגות צרכנים
החוג הנותן: מדעי הצמח בחקלאות נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 13:15 16:00 חדר 101 ב' פרופ אייל ארט
71733
ניהול השיווק
החוג הנותן: מדעי הצמח בחקלאות נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ד 9:15 12:00 יק"א 19 א' פרופ אמיר היימן
שעור לחוג 710,715,717,718,722,729,795.
לימודי חובת בחירה יש לבחור לפחות 3 קורסים מרשימה זו בשנים ב',ג'. ניתן לבחור ארבעה כאשר אחד מהם יהיה במסגרת חובת בחירה מקורסי החוג
71034
גנטיקה מולקולרית
החוג הנותן: מדעי הצמח בחקלאות נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ה 10:15 12:00 אולם זימן ב' פרופ אלון סמך, ד"ר אסף מוסקונה
תרגיל א ה 12:15 13:00 חדר 3114 ב' פרופ אלון סמך, מר גיל זימרן
תרגיל ב ה 12:15 13:00 חדר 2 ב' ד"ר אסף מוסקונה, גב ילנה סטרלין
תרגיל ד ד 14:15 15:00 חדר 104 ב' גב ילנה סטרלין
קורס ברמת בוגר - שהינו חובה לתלמיד שלא למד את הקורס בתואר ראשון
71045
עקרונות השבחת צמחים
החוג הנותן: מדעי הצמח בחקלאות נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 14:15 16:00 חדר 3114 א' ד"ר יונתן אלקינד
תרגיל א א 16:15 17:00 חדר 3114 א' ד"ר יונתן אלקינד, גב רעות דבורה
תרגיל ב א 17:15 18:00 חדר 3114 א' גב רעות דבורה
71305
פיזיולוגית הייצור של גידולים חקלאיים
החוג הנותן: מדעי הצמח בחקלאות נ"ז: 3.5 ש"ש: 49 סוג: שעור ומעבדה סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 8:15 10:00 חדר 3114 ב' פרופ שמואל וולף
מעבדה א ג 10:15 13:00 מע' 101 ב' גב נגה גלנץ עידן, מר אור ברושי, פרופ שמואל וולף
71403
ביולוגיה של העץ
החוג הנותן: מדעי הצמח בחקלאות נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 14:15 16:00 חדר 10 ב' פרופ ז'וזה גרינצוויג, פרופ ז'וזה גרינצוויג, פרופ אלון סמך, פרופ אלון סמך, ד"ר סמדר הרפז-סעד, ד"ר סמדר הרפז-סעד
שעור א ד 13:15 15:00 אולם 11 ב' פרופ ז'וזה גרינצוויג, פרופ ז'וזה גרינצוויג, פרופ אלון סמך, פרופ אלון סמך, ד"ר סמדר הרפז-סעד, ד"ר סמדר הרפז-סעד
וגם יש לבחור לפחות קורס 1 מרשימה זו בשנים ב',ג'. ניתן לבחור את שני הקורסים כאשר אחד מהם יהיה במסגרת חובת בחירה מקורסי חוגים אחרים
71092
מבוא לאבולוציה
החוג הנותן: מדעי הצמח בחקלאות נ"ז: 2.5 ש"ש: 35 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ד 9:15 11:00 אתרוג ב' ד"ר ליאור דוד
תרגיל א ד 11:15 12:00 אתרוג ב' ד"ר ליאור דוד, גב רוני תדמור
שעור לחוג 726,722,721,718,715,712,710. תרג לחוג 726,722,721,718,715,712,710.
71530
אקולוגיה כללית
החוג הנותן: מדעי הצמח בחקלאות נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 17:15 19:00 אולם אריוביץ 20 ב' פרופ משה קול
וגם . קורסי אבני פינה מתחום מדעי הרוח- יש לבחור קורס אחד עד סוף התואר
13019
אל האדמה!: ההתיישבות היהודית החקלאית בעולם המודרני
החוג הנותן: מדעי הצמח בחקלאות נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: עבודה בכתב


סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 12:15 14:00 חדר 104 א' פרופ יונתן דקל-חן
קורס "אבני פינה" – תחום רוח. הקורס מתקיים בקמפוס רחובות.
15177
סוגיות פילוסופיות על החיים ומה שבתוכם: משמעות, אושר וערך
החוג הנותן: מדעי הצמח בחקלאות נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 18:15 20:00 יק"א 20 א' ד"ר שמעון אזולאי
קורס מתכנית "אבני פינה"- תחום רוח. הקורס מתקיים בקמפוס רחובות. אינו מיועד לתלמידי החוג לפילוסופיה.
17004
"פני משה" - דמויותיו של משה בראי ספרות עם ישראל
החוג הנותן: מדעי הצמח בחקלאות נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב


סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב' פרופ אביגדור שנאן, פרופ יאיר זקוביץ
קורס מתכנית "אבני פינה" - מקוון בתחום הרוח. הקורס סגור בפני תלמידי הר הצופים. המבחנים בקורס יתקיימו בקמפוסי ספרא ורחובות בלבד.
17172
השירה העברית החדשה: היסטוריה, פואטיקה ותרבות
החוג הנותן: מדעי הצמח בחקלאות נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א' פרופ אריאל הירשפלד
קורס מקוון. קורס "אבני פינה" – תחום רוח.
23334
מבאך ועד הביטלס: מוסיקה בתרבות המערבית - רחובות
החוג הנותן: מדעי הצמח בחקלאות נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 12:15 14:00 יק"א 20 א' ד"ר נעמה רמות
קורס "אבני פינה" – תחום רוח. הקורס מתקיים בקמפוס רחובות. *** לא פתוח לתלמידים שלמדו את קורסים מס' 30112, 30111, 23330 בשנים עברו.
43404
תולדות התפתחות האדם והתשתית הביולוגית
החוג הנותן: מדעי הצמח בחקלאות נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ותרגיל א א' פרופ אנה בלפר-כהן
*קורס מתכנית "אבני פינה" - תחום רוח. יינתן במסגרת מקוונת באוניברסיטה העברית בפלטפורמת Moodle והוא פתוח לכל תלמידי האוניברסיטה החייבים באבני פינה מתחום הרוח. *הקורס אינו מיועד לתלמידי הפקולטה למדעי הרוח ולא לקמפוס הר הצופים.
71273
תולדות הציוויליזציה
החוג הנותן: מדעי הצמח בחקלאות נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 12:15 14:00 אולם זימן ב' פרופ עודד היילברונר
וגם . מרשימה זו תוכל להשלים את צבירת חובת הבחירה של החוג עד סוף התואר.
71016
עקרונות ההשקייה
החוג הנותן: מדעי הצמח בחקלאות נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ותרגיל א ה 8:15 11:00 9 א ב' ד"ר אפי טריפלר
תלמידי חוג 716 אינם רשאים ללמוד קורס זה. . השיעור יתקיים החל מ 28.3.19 בחדר 9/ א
71017
תכנות מתמטי במאטלב
החוג הנותן: מדעי הצמח בחקלאות נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ד 17:15 20:00 כתת מחשב 16 ב' ד"ר דוד דיין
תרגיל א ד 20:15 21:00 כתת מחשב 16 ב' ד"ר דוד דיין
הגשת תרגילים היא חובה. התרגול הינו תרגיל רשות לל נ"ז
71021
שיטות קלאסיות ומולקולריות בהשבחת צמחים
החוג הנותן: מדעי הצמח בחקלאות נ"ז: 4.5 ש"ש: 63 סוג: שעור ומעבדה סמסטר: ב' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ד 13:15 16:00 חדר 3114 ב' פרופ אורי לביא, פרופ אלכסנדר ויינשטיין, ד"ר יונתן אלקינד
מעבדה א ד 16:15 19:00 חדר 3114 ב' פרופ אלכסנדר ויינשטיין, ד"ר יונתן אלקינד, מר עודד סקליטר
מעבדה פעם בשבועיים.
71083
מערכות מרעה טבעי
החוג הנותן: מדעי הצמח בחקלאות נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ותרגיל א ד 13:15 15:00 חדר 1 ב' ד"ר זלמן הנקין, ד"ר יוג'ין אונגר, ד"ר איריס שינבאום
תאריכי סיורי בקורס : סיורים יתקיימו בתאריכים :
71111
ביולוגיה התפתחותית של הגפן
החוג הנותן: מדעי הצמח בחקלאות נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ומעבדה סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ומעבדה א ג 10:15 13:00 חדר 106 ב' ד"ר גיל ניר
ינתנו 2 סיורים בתאום עם המרצה, הקורס מוגבל ל 40 תלמידים.
71121
סוגיות נבחרות באפיגנטיקה
החוג הנותן: מדעי הצמח בחקלאות נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 9:15 11:00 ח"ס בע"ח ב' ד"ר ליאור דוד
71155
ביולוגיה וייצור של צמחי נוי
החוג הנותן: מדעי הצמח בחקלאות נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 9:15 13:00 חדר 1 ב' פרופ מיכל אורן שמיר, פרופ דוד וייס
שימו לב, השיעור ינתן שעתיים בלבד כל שבוע. ינתנו סיורים במהלך הסמסטר בתאום עם המרצה ויתפרשו על ארבע שעות.
71184
הנדסה גנטית
החוג הנותן: מדעי הצמח בחקלאות נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 10:15 12:00 חדר 3114 ב' פרופ ברטה סיוון-לבבי, פרופ חנוך זוסנק, ד"ר שילה רוזנווסר
תרגיל א ג 12:15 13:00 חדר 3114 ב' פרופ ברטה סיוון-לבבי, ד"ר מיכל שפילמן
תרגיל ב ג 12:15 13:00 חדר 103 ב' מר אלישע הנדל, ד"ר שילה רוזנווסר
71260
תרגיל מחקר
החוג הנותן: מדעי הצמח בחקלאות נ"ז: 8 ש"ש: 112 סוג: שעור סמסטר: קורס שנתי סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א שנתי פרופ שחל עבו, פרופ יעל מישאל, פרופ בנימין חפץ, ד"ר אסף מוסקונה, פרופ ז'וזה גרינצוויג, פרופ אלכסנדר ויינשטיין, פרופ שי מורין, ד"ר נמרוד שוורץ
לרישום קורס זה עליך לפנות למזכירות
71303
עשבים רעים והדברתם
החוג הנותן: מדעי הצמח בחקלאות נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור ומעבדה סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ד 8:15 10:00 חדר 101 ב' פרופ צבי פלג
מעבדה א ד 10:15 13:00 מע' 101 ב' פרופ צבי פלג, מר ירון גדרי, מר ינון ידיד
ינתן סיור באחד מימי השישי בתאום עם המרצה, לא ינתנו שתי מעבדות באמצע סמסטר בתאום עם המרצה
71313
איכות פירות וירקות
החוג הנותן: מדעי הצמח בחקלאות נ"ז: 4.5 ש"ש: 63 סוג: שעור ומעבדה סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 15:15 18:00 אולם 15 ב' פרופ עודד שוסיוב
מעבדה א ב 12:15 15:00 מע' 12 ב' פרופ עודד שוסיוב, גב חן נובוגרוצקי
מעבדה תינתן בתאריכים:. 19.3 16.4 30.4 28.5 11.6 25.6 דרישה מומלצת:71314 מספר משתתפים מוגבל ל-80 ינתן סיור נוכחות חובה בתאריך :
71314
ביולוגיה ופיזיולוגיה של גידול ירקות
החוג הנותן: מדעי הצמח בחקלאות נ"ז: 4.5 ש"ש: 63 סוג: שעור ומעבדה סמסטר: ב' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 9:15 12:00 חדר 3114 ב' פרופ רבקה אלבאום
מעבדה א ב 12:15 15:00 מע' 11 ב' פרופ רבקה אלבאום, מר זכריה הבר
חובה למגמת בתי-צמיחה ירקות ופרחים שנה ג'. מעבדה פעם בשבועיים.הקורס מוגבל ל 44 תלמידים. הקורס 71314 לא יינתן בשנה הבאה
71322
עקרונות ייצור גידולי שדה בהשקייה
החוג הנותן: מדעי הצמח בחקלאות נ"ז: 3.5 ש"ש: 49 סוג: שעור ומעבדה סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 15:15 17:00 חדר 5 ב' פרופ יהושע סרנגה
מעבדה א א 12:15 15:00 מע' 101 ב' פרופ יהושע סרנגה, מר שירן בן-זאב
מעבדה/סיור/תרגיל פעם בשבועיים, בתאום עם קורס עקרונות ייצור זרעים (71338), השתתפות חובה, מועדים מדויקים ימסרו במהלך הקורס.
71323
עקרונות ייצור מספוא ומרעה
החוג הנותן: מדעי הצמח בחקלאות נ"ז: 3.5 ש"ש: 49 סוג: שעור ומעבדה סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ה 14:15 16:00 חדר 3 ב' פרופ יהושע סרנגה
מעבדה א ה 16:15 19:00 חדר 3 ב' פרופ יהושע סרנגה, מר שירן בן-זאב
סיור אחד יתקיים בשעות השיעור והמעבדה. סיור נוסף יימשך יום שלם ויתקיים ביום חופש או יום שישי ביחד עם הקורס "מערכות מרעה טבעי". על המעדים המדויקים תימסר הודעה. השתתפות חובה.
71332
מעבדה בתכנון ניסויים למדעי הצמח בחקלאות
החוג הנותן: מדעי הצמח בחקלאות נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור ומעבדה סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 8:15 10:00 חדר 106 א' פרופ צבי פלג
מעבדה א ב 10:15 12:00 חדר 106 א' פרופ צבי פלג, מר הראל בכר
71335
ביולוגיה של שימור תבואה, זרעים ומזון יבש
החוג הנותן: מדעי הצמח בחקלאות נ"ז: 3.5 ש"ש: 49 סוג: שעור ומעבדה סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בע"פ

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 14:15 16:00 יק"א 19 א' פרופ אליהו שעיה, ד"ר משה קוסטיוקובסקי
מעבדה א ב 16:15 19:00 מע' 101 א' פרופ אליהו שעיה, ד"ר משה קוסטיוקובסקי
מעבדה תינתן 5 פעמים במהלך הסמסטר בתאום עם המרצה. דרישה מקדימה:71501 וגם 71502 שתי המעבדות האחרונות יקיימו בימי חמישי ב 20.12.18+10.1.19
71338
עקרונות ייצור זרעים
החוג הנותן: מדעי הצמח בחקלאות נ"ז: 3.5 ש"ש: 49 סוג: שעור ומעבדה סמסטר: ב' סוג הבחינה: עבודה שוטפת

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 10:15 12:00 אתרוג ב' פרופ שמואל וולף
מעבדה א א 12:15 15:00 מע' 12 ב' גב נגה גלנץ עידן
מעבדה ניתנת פעם בשבועיים .
71339
ביולוגיה וייצור של צמחי תבלין ובושם
החוג הנותן: מדעי הצמח בחקלאות נ"ז: 3.5 ש"ש: 49 סוג: שעור ומעבדה סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 15:15 17:00 חדר 2 ב' פרופ נתיב דודאי
מעבדה א ג 17:15 20:00 מע' 101 ב' פרופ נתיב דודאי, מר זכריה הבר
סיור יתקיים באחד מימי שישי, המעבדה תתקים גם ב 210 בתאריכים 21/3/2017 + 30/5/2017 , מספר משתתפים בקורס מוגבל ל-80
71340
גידול מדשאות נוי וספורט
החוג הנותן: מדעי הצמח בחקלאות נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ה 10:15 12:00 חדר 3 א' ד"ר גיא תמרי
כולל סיור
71342
מבוא למערכות מידע גאוגרפיות (GIS)
החוג הנותן: מדעי הצמח בחקלאות נ"ז: 3.5 ש"ש: 49 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 8:15 10:00 חדר 8 א' ד"ר יפית כהן
תרגיל א ג 13:15 15:00 כתת מחשב 16 א' ד"ר יפית כהן, מר ניצן גרף
תרגיל ב ג 15:15 17:00 כתת מחשב 16 א' מר ניצן גרף
71344
אקולוגיה של שמירת טבע
החוג הנותן: מדעי הצמח בחקלאות נ"ז: 3.5 ש"ש: 49 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ד 16:15 18:00 חדר 109 ב' ד"ר יהושע שקדי
תרגיל א ד 18:15 19:00 כתת מחשב 17 ב' ד"ר יהושע שקדי
בנוסף יום סיור. מספר משתתפים מוגבל ל 20. עדיפות לתלמידי תוכנית שמירת טבע ושטחים פתוחים וחטיבת איכות הסביבה
71345
סדנת מבוא לשמירת טבע ושטחים פתוחים
החוג הנותן: מדעי הצמח בחקלאות נ"ז: 1 ש"ש: 14 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 16:15 18:00 חדר 1 א' פרופ ז'וזה גרינצוויג
הקורס יתקיים בין התאריכים 14.10.18-25.11.18
71406
עקרונות תכנון גנים
החוג הנותן: מדעי הצמח בחקלאות נ"ז: 4.5 ש"ש: 63 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 12:15 15:00 חדר 2 א' ד"ר יצחק בירן
כולל סיורים.
71410
ביולוגיה וגידול הדרים ועצ"פ סובטרופיים
החוג הנותן: מדעי הצמח בחקלאות נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור, תרגיל ומעבדה סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בע"פ

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ד 9:15 11:00 חדר 1 א' פרופ אלון סמך, ד"ר אבי צדקה
תרגיל א ד 8:15 9:00 חדר 1 א' פרופ אלון סמך, ד"ר אבי צדקה, גב תהל וקסלר
מעבדה א ד 11:15 13:00 חדר 1 א' פרופ אלון סמך, ד"ר אבי צדקה, גב תהל וקסלר
כולל סיורים, מעבדות יינתנו מידי פעם במתכונת שונה. בתאום עם המרצה בין השעות 11 -13 מעבדה 101 בניין קנדי לי
71415
ביולוגיה התפתחותית של הזית
החוג הנותן: מדעי הצמח בחקלאות נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ומעבדה סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 13:15 15:00 חדר 3114 א' ד"ר גיורא בן-ארי
מעבדה א ג 15:15 18:00 מע' 101 א' ד"ר גיורא בן-ארי, מר יקיר פרייזלר
ינתן סיור ליום שלם בתאום עם המרצה ,המעבדה תינתן מדי פעם בתאום עם המרצה.
71421
ביולוגיה התפתחותית של עצי-פרי נשירים
החוג הנותן: מדעי הצמח בחקלאות נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 15:15 18:00 חדר 104 ב' ד"ר סמדר הרפז-סעד
מועד הסיור ייקבע ע"י המרצה
71424
הכרת צמחי-נוי א'
החוג הנותן: מדעי הצמח בחקלאות נ"ז: 3.5 ש"ש: 49 סוג: שעור ומעבדה סמסטר: ב' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ומעבדה א ד 15:15 18:00 חדר 2 ב' ד"ר יצחק בירן
כולל סיור.
71426
פיזיולוגיה של צמחים בתנאי עקה
החוג הנותן: מדעי הצמח בחקלאות נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 13:15 15:00 חדר 5 ב' ד"ר אסף מוסקונה
71432
עקרונות הגידול בבתי-צמיחה
החוג הנותן: מדעי הצמח בחקלאות נ"ז: 4.5 ש"ש: 63 סוג: שעור, תרגיל ומעבדה סמסטר: א' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 14:15 16:00 חדר 3114 א' ד"ר יונתן אלקינד
תרגיל א ב 16:15 18:00 חדר 3114 א' ד"ר יונתן אלקינד, גב רעות דבורה
מעבדה א ב 12:15 14:00 מע' 101 א' ד"ר יונתן אלקינד, גב רעות דבורה
חובה למגמת בתי-צמיחה ירקות ופרחים שנה ג'.
71446
פיזיולוגיה ופתולוגיה של האיחסון
החוג הנותן: מדעי הצמח בחקלאות נ"ז: 3.5 ש"ש: 49 סוג: שעור ומעבדה סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ד 8:15 10:00 חדר 5 א' פרופ אלי פליק, פרופ דב פרוסקי
מעבדה א ד 10:15 13:00 מע' 3 א' פרופ אלי פליק, פרופ דב פרוסקי
מעבדה פעם בשבועיים.במהלכן יתקיימו שניים - שלושה סיורים בתאום עם המרצה ובתלות מזג האויר.
71456
גידול והכרה של עצי יער
החוג הנותן: מדעי הצמח בחקלאות נ"ז: 3.5 ש"ש: 49 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ד 9:15 12:00 חדר 3114 א' ד"ר דוד ברנד
כולל שני ימי סיור בימי שישי.מעבדה בתיאום עם המרצה.
71460
אקו-פיסיולוגיה וגנטיקה של עצי יער
החוג הנותן: מדעי הצמח בחקלאות נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ותרגיל א ג 13:15 15:00 חדר 3114 ב' ד"ר רקפת דוד שורץ, ד"ר תמיר קליין
דרישה מקדימה: מומלץ 71403 וגם 71456 יתקימו שני סיורים-תירגולים ביער בנושא של דילולים ומדידות עצים בהקף של שש שעות כל אחד. התירגולים יתקימו בימי שישי בתיאום עם המרצה
71512
יישום שיטות ואמצעים להדברת פגעים בצמחים
החוג הנותן: מדעי הצמח בחקלאות נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ד 15:15 18:00 יק"א 19 א' פרופ אברהם גמליאל, פרופ דני שטיינברג
71515
מבוא לניהול אוכלוסיות מזיקים
החוג הנותן: מדעי הצמח בחקלאות נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 15:15 17:00 חדר 108 א' פרופ שי מורין
. חובת בחירה לכל תלמידי חטיבה 7101.
71601
יסודות מדע ההשקייה
החוג הנותן: מדעי הצמח בחקלאות נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 10:15 12:00 מי תהום א' פרופ רוני וולך
תרגיל א ג 12:15 13:00 מי תהום א' פרופ רוני וולך, מר נערן ברינט
71602
דישון ופוריות הקרקע
החוג הנותן: מדעי הצמח בחקלאות נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור ומעבדה סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ה 8:15 10:00 מי תהום א' ד"ר אורי ירמיהו, ד"ר רן אראל
מעבדה א ה 10:15 12:00 מע' 4 א' מר דוד ילין
מעבדה ב ה 10:15 12:00 מע' 4 א' מר רועי גוטהלף
מעב א לחוג ‎716‏. מעב ב לחוג ‎710‏,‎716‏. מעב ג לחוג ‎710‏,‎715‏.
71604
בקרת אקלים בבתי-צמיחה
החוג הנותן: מדעי הצמח בחקלאות נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 14:15 16:00 חדר 108 ב' ד"ר מאיר טייטל
יתקיימו סיורים
71619
יסודות המטאורולוגיה החקלאית
החוג הנותן: מדעי הצמח בחקלאות נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 12:15 14:00 חדר 108 ב' ד"ר ערן טס
תרגיל א ג 14:15 15:00 חדר 108 ב' ד"ר ערן טס, גב מאור גבאי
71756
הקמת עסק וניהולו
החוג הנותן: מדעי הצמח בחקלאות נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 16:15 17:00 חדר 104 א' גב קרן מושליון
תרגיל א ג 17:15 18:00 חדר 104 א' גב קרן מושליון
לא מיועד לתלמידי חוג 717 וחוג 729
71951
סוגיות נבחרות בריבוי עצים- סדנה
החוג הנותן: מדעי הצמח בחקלאות נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: סדנה סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
סדנה א ד 12:15 14:00 אתרוג ב' ד"ר ליאור אשד-וויליאמס
71986
סדנה-מחלות בעצי פרי נשירים וגפנים
החוג הנותן: מדעי הצמח בחקלאות נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: סדנה סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
סדנה א א 11:15 16:00 חדר 3 ב' ד"ר מרי דפני ילין, ד"ר מרי דפני ילין, ד"ר מרי דפני ילין, ד"ר מרי דפני ילין
סדנה א ב 9:15 14:00 חדר 3 ב' ד"ר מרי דפני ילין, ד"ר מרי דפני ילין, ד"ר מרי דפני ילין, ד"ר מרי דפני ילין
סדנה א ג 9:15 14:00 חדר 3 ב' ד"ר מרי דפני ילין, ד"ר מרי דפני ילין, ד"ר מרי דפני ילין, ד"ר מרי דפני ילין
סדנה א ד 9:15 14:00 חדר 3 ב' ד"ר מרי דפני ילין, ד"ר מרי דפני ילין, ד"ר מרי דפני ילין, ד"ר מרי דפני ילין
בנוסף סיור ינתן בתאריך 11.7.19 למשך 8 שעות .שמורה מעבדה 3 לכל אורך הסדנה לשעתיים האחרונות של השיעור בכל יום.
73527
שונות ברצף ה-DNA ויישומיהם
החוג הנותן: מדעי הצמח בחקלאות נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 10:15 12:00 חדר 3114 א' פרופ אורי לביא, ד"ר גיורא בן-ארי
תרגיל א ג 12:15 13:00 כתת מחשב 16 א' פרופ אורי לביא, ד"ר גיורא בן-ארי, מר נווה מן
שנה ג'
לימודי חובה להלן טבלת קורסי חובה המדגימה מהלך אופטימאלי של לימודים בחוג. חריגה מרצף לימודים מומלץ המתפרס על פני שישה סמסטרים, עלולה לשבש את מהלך הלימודים הסדיר ואף להיות כרוכה בהוצאות נוספות
71346
ביולוגיה של התא הצמחי
החוג הנותן: מדעי הצמח בחקלאות נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 12:15 14:00 חדר 8 א' ד"ר ליאור אשד-וויליאמס, ד"ר עינת שדות
שעור לחוג 791,726,710. שעור לחוג 710,726,791.
71401
סמינריון במדעי הצמח בחקלאות
החוג הנותן: מדעי הצמח בחקלאות נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: מטלה סמסטר: א' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
מטלה א א 10:15 12:00 חדר 8 א' פרופ אמנון שורץ
מטלה ב א 10:15 12:00 חדר 105 א' ד"ר יונתן אלקינד
מטלה ג א 10:15 12:00 חדר 104 א' פרופ עודד שוסיוב
מטלה ד א 10:15 12:00 חדר 5 א' פרופ רבקה אלבאום
שלושת המפגשים הראשונים יתקיימו בחדר 8 בניין קנדי לי
71808
מבוא לביולוגיה של בעלי-חיים
החוג הנותן: מדעי הצמח בחקלאות נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ה 13:15 15:00 אולם אריוביץ 20 ב' ד"ר נורית ארגוב-ארגמן
תלמידי חוג 718 אינם רשאים ללמוד קורס זה.
לימודי חובה קורסי חובה בחטיבת שיווק
65503
יסודות מדעי ההתנהגות
החוג הנותן: מדעי הצמח בחקלאות נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 10:15 13:00 חדר 3114 א' ד"ר מיכל שודל
שעור לחוג 795,729,717. שעור לחוג 717,729,795.
65507
התנהגות ארגונית
החוג הנותן: מדעי הצמח בחקלאות נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 10:15 13:00 חדר 9 ב' ד"ר מיכל שודל
71719
שיווק תוצרת חקלאית
החוג הנותן: מדעי הצמח בחקלאות נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 17:15 20:00 יק"א 19 א' ד"ר יעל קחל
71730
סדנה בשיווק מוצרי מזון חקלאות וסביבה א'
החוג הנותן: מדעי הצמח בחקלאות נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 17:15 20:00 יק"א 20 א' ד"ר אסף לוי, פרופ אמיר היימן
הקורס ינתן פרונטלית במשולב עם מפגשים אישיים בתאום עם המרצה , הקורס יתקיים בכיתת מחשב 17 בתאום מול המרצה.
71731
סדנה בשיווק מוצרי מזון חקלאות וסביבה ב'
החוג הנותן: מדעי הצמח בחקלאות נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ה 9:15 12:00 ח"ס כלכלה ב' פרופ אמיר היימן
חלק מהקורס ינתן כפגישה אישית בתאום עם כל תלמיד.
לימודי חובת בחירה יש לבחור לפחות 3 קורסים מרשימה זו בשנים ב',ג'. ניתן לבחור ארבעה כאשר אחד מהם יהיה במסגרת חובת בחירה מקורסי החוג
71034
גנטיקה מולקולרית
החוג הנותן: מדעי הצמח בחקלאות נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ה 10:15 12:00 אולם זימן ב' פרופ אלון סמך, ד"ר אסף מוסקונה
תרגיל א ה 12:15 13:00 חדר 3114 ב' פרופ אלון סמך, מר גיל זימרן
תרגיל ב ה 12:15 13:00 חדר 2 ב' ד"ר אסף מוסקונה, גב ילנה סטרלין
תרגיל ד ד 14:15 15:00 חדר 104 ב' גב ילנה סטרלין
קורס ברמת בוגר - שהינו חובה לתלמיד שלא למד את הקורס בתואר ראשון
71045
עקרונות השבחת צמחים
החוג הנותן: מדעי הצמח בחקלאות נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 14:15 16:00 חדר 3114 א' ד"ר יונתן אלקינד
תרגיל א א 16:15 17:00 חדר 3114 א' ד"ר יונתן אלקינד, גב רעות דבורה
תרגיל ב א 17:15 18:00 חדר 3114 א' גב רעות דבורה
71305
פיזיולוגית הייצור של גידולים חקלאיים
החוג הנותן: מדעי הצמח בחקלאות נ"ז: 3.5 ש"ש: 49 סוג: שעור ומעבדה סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 8:15 10:00 חדר 3114 ב' פרופ שמואל וולף
מעבדה א ג 10:15 13:00 מע' 101 ב' גב נגה גלנץ עידן, מר אור ברושי, פרופ שמואל וולף
71403
ביולוגיה של העץ
החוג הנותן: מדעי הצמח בחקלאות נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 14:15 16:00 חדר 10 ב' פרופ ז'וזה גרינצוויג, פרופ ז'וזה גרינצוויג, פרופ אלון סמך, פרופ אלון סמך, ד"ר סמדר הרפז-סעד, ד"ר סמדר הרפז-סעד
שעור א ד 13:15 15:00 אולם 11 ב' פרופ ז'וזה גרינצוויג, פרופ ז'וזה גרינצוויג, פרופ אלון סמך, פרופ אלון סמך, ד"ר סמדר הרפז-סעד, ד"ר סמדר הרפז-סעד
וגם יש לבחור לפחות קורס 1 מרשימה זו בשנים ב',ג'. ניתן לבחור את שני הקורסים כאשר אחד מהם יהיה במסגרת חובת בחירה מקורסי חוגים אחרים
71092
מבוא לאבולוציה
החוג הנותן: מדעי הצמח בחקלאות נ"ז: 2.5 ש"ש: 35 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ד 9:15 11:00 אתרוג ב' ד"ר ליאור דוד
תרגיל א ד 11:15 12:00 אתרוג ב' ד"ר ליאור דוד, גב רוני תדמור
שעור לחוג 726,722,721,718,715,712,710. תרג לחוג 726,722,721,718,715,712,710.
71530
אקולוגיה כללית
החוג הנותן: מדעי הצמח בחקלאות נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 17:15 19:00 אולם אריוביץ 20 ב' פרופ משה קול
וגם מרשימה זו תוכל להשלים את צבירת חובת הבחירה של החוג עד סוף התואר.
71016
עקרונות ההשקייה
החוג הנותן: מדעי הצמח בחקלאות נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ותרגיל א ה 8:15 11:00 9 א ב' ד"ר אפי טריפלר
תלמידי חוג 716 אינם רשאים ללמוד קורס זה. . השיעור יתקיים החל מ 28.3.19 בחדר 9/ א
71017
תכנות מתמטי במאטלב
החוג הנותן: מדעי הצמח בחקלאות נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ד 17:15 20:00 כתת מחשב 16 ב' ד"ר דוד דיין
תרגיל א ד 20:15 21:00 כתת מחשב 16 ב' ד"ר דוד דיין
הגשת תרגילים היא חובה. התרגול הינו תרגיל רשות לל נ"ז
71021
שיטות קלאסיות ומולקולריות בהשבחת צמחים
החוג הנותן: מדעי הצמח בחקלאות נ"ז: 4.5 ש"ש: 63 סוג: שעור ומעבדה סמסטר: ב' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ד 13:15 16:00 חדר 3114 ב' פרופ אורי לביא, פרופ אלכסנדר ויינשטיין, ד"ר יונתן אלקינד
מעבדה א ד 16:15 19:00 חדר 3114 ב' פרופ אלכסנדר ויינשטיין, ד"ר יונתן אלקינד, מר עודד סקליטר
מעבדה פעם בשבועיים.
71083
מערכות מרעה טבעי
החוג הנותן: מדעי הצמח בחקלאות נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ותרגיל א ד 13:15 15:00 חדר 1 ב' ד"ר זלמן הנקין, ד"ר יוג'ין אונגר, ד"ר איריס שינבאום
תאריכי סיורי בקורס : סיורים יתקיימו בתאריכים :
71111
ביולוגיה התפתחותית של הגפן
החוג הנותן: מדעי הצמח בחקלאות נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ומעבדה סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ומעבדה א ג 10:15 13:00 חדר 106 ב' ד"ר גיל ניר
ינתנו 2 סיורים בתאום עם המרצה, הקורס מוגבל ל 40 תלמידים.
71121
סוגיות נבחרות באפיגנטיקה
החוג הנותן: מדעי הצמח בחקלאות נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור