החוג למדעי קרקע ומים וכלכלת סביבה וניהול (719)
מסלול מדעי הקרקע והמים וכלכלת סביבה וניהול (1910)
נכון לשנתון:
 


תוכנית הלימודים


שנה א'
שנה ב'
שנה ג'
היקף הלימודים במסלול
סה"כ נקודות בחוג מדעי הקרקע והמים
( 716)
סה"כ נקודות בחוג כלכלת סביבה וניהול
( 717)
סה"כ נקודות בחוג מדעי קרקע ומים וכלכלת סביבה וניהול
( 719)
חובה בחוג152
סה"כ152
מס שנים לתואר3