החוג למדעי הצמח בחקלאות (710)
מסלול חטיבת שמירת טבע ומנהל שטחים פתוחים - בשילוב מדעי הצמח (2610)
נכון לשנתון:
 


תוכנית הלימודים
מסלול אב: מדעי הצמח בחקלאות (1010)
שנה א'
שנה ב'
שנה ג'

היקף הלימודים במסלול
סה"כ נקודות בחוג מדעי הצמח בחקלאות
( 710)
סה"כ נקודות בחוג חטיבה בשמירת טבע ומנהל שטחים פתוחים
( 7726)
חובהחובה בחוג130.5130.5
חובה בחטיבה/בתוכנית88
חובת בחירה מקורסי החוג66
בחירה מכלל קורסי הפקולטה5.5
השלמת נ"ז לתואר5.5
מס שנים לתואר33
סה"כ אחוז שכר לימוד לתואר 300300
סה"כ נ"ז למסלול מקסימום150


ראש התוכנית: פרופ' אפרת שפר
טלפון: 08-9489513
e-mail: 
Efrat.Sheffer@mail.huji.ac.il
 

הקצב המהיר של תהליכי העיור והתיעוש בעולם בכלל ובישראל בפרט, הגביר את חשיבותם של השימור, הטיפוח והניהול הנכון של השטחים הפתוחים, הכוללים יער טבעי ונטוע, שטחי מרעה טבעי, חולות, נחלים, פארקים ושמורות טבע. לשטחים הפתוחים חשיבות כלכלית- חברתית רבה, בהיבטים של: שימור ערכי טבע ונוף, שמירה על איכות הסביבה וטיפוח מרחבים לטיולים ונופש פעיל. בהיבט זה, התפקיד העתידי של החקלאות לא יצטמצם לייצור מזון בלבד, אלא היא תתפוס מקום מרכזי בשימור הטבע והנוף בשטחים הפתוחים. גישה מערכתית-יישומית זו קיימת בפקולטות לחקלאות, המציעה תוכנית לימודים המאפשרת התמחות בשמירת טבע ומנהל שטחים פתוחים, עם דגש באקולוגיה יישומית ושיקומית.

 

מטרת התוכנית להקנות לתלמידים את הידע הבסיסי והמתקדם בביולוגיה ואקולוגיה, ביחד עם הכלים להתמחות באקולוגיה יישומית, תוך דגש על שמירת השונות הביולוגית. בתוכנית גם מסלול ייחודי להתמחות ביערנות. התכנית תכשיר עתודות חוקרים ואנשי מקצוע החסרים היום בגופים המטפלים בשטחים פתוחים, כגון קק"ל, רשות הטבע והגנים הלאומיים, משרדי הגנת הסביבה והחקלאות, מועצות אזוריות, עיריות וגופים מהסקטור הפרטי העוסקים בתכנון סביבתי.

  

מבנה הלימודים:  התוכנית כוללת לימודי יסוד חובה כלליים במדעי הטבע ובחקלאות, לימודי חובה באקולוגיה וניהול יער, שטחי מרעה טבעי ושמורות טבע, וקורסי בחירה במגוון רב של נושאים בשמירת טבע ואיכות סביבה. 

החל משנת הלימודים תשפ"א לבוגרי החטיבה יוענק תואר "בוגר במדעי החקלאות", בו יצוין שם החוג הראשי.  החטיבה ב"שמירת טבע ומנהל שטחים פתוחים" תצוין רק באישור הלימודים והציונים ולא תופיע בתעודה.

 

האתר נבנה ע"יהפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע