החוג למדעי הצמח בחקלאות (710)
מסלול מדעי הצמח בחקלאות ואגרו-אינפורמטיקה (2510)
נכון לשנתון:
 


תוכנית הלימודים


שנה א'
שנה ב'
שנה ג'
היקף הלימודים במסלול
סה"כ נקודות בחוג התמחות באגרו אינפורמטיקה
( 7725)
סה"כ נקודות בחוג מדעי הצמח בחקלאות
( 710)
מס שנים לתואר33
סה"כ אחוז שכר לימוד לתואר 300300
סה"כ נ"ז למסלול מקסימום150


האתר נבנה ע"יהפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע