החוג למדעי הצמח בחקלאות (710)
מסלול מדעי הצמח בחקלאות ואגרו-אינפורמטיקה (2510)
נכון לשנתון:
 


תוכנית הלימודים
שנה א'
שנה ב'
שנה ג'

היקף הלימודים במסלול
סה"כ נקודות בחוג התמחות באגרו אינפורמטיקה
( 7725)
סה"כ נקודות בחוג מדעי הצמח בחקלאות
( 710)
מס שנים לתואר33
סה"כ אחוז שכר לימוד לתואר 300300
סה"כ נ"ז למסלול מקסימום150


החל משנת הלימודים תשפ"א לבוגרי החטיבה יוענק תואר "בוגר במדעי החקלאות" בו יצוין שם החוג הראשי.  החטיבה ב"אגרואינפורמטיקה" תצוין רק באישור הלימודים והציונים ולא תופיע בתעודה.

האתר נבנה ע"יהפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע