החוג למדעי הצמח בחקלאות (710)
מסלול מדעי הצמח בחקלאות וחטיבת איכות הסביבה (1011)
נכון לשנתון:
 


תוכנית הלימודים
מסלול אב: מדעי הצמח בחקלאות (1010)
שנה ב'
שנה ג'

היקף הלימודים במסלול
סה"כ נקודות בחוג מדעי הצמח בחקלאות
( 710)
סה"כ נקודות בחוג חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה
( 7101)
חובהחובה בחוג115
חובה בחטיבה/בתוכנית18
חובת בחירה מקורסי החוג10-14.5
השלמת נ"ז לתואר2.5-7
מס שנים לתואר33
סה"כ אחוז שכר לימוד לתואר 300300
סה"כ נ"ז למסלול מקסימום150


 

רכז: פרופ' עידו קן
טלפון: 08-9489233

e-mail: Iddo.Kan@mail.huji.ac.il   

                                      

   כללי

 

ההתעניינות בנושאי הסביבה והמודעות לבעיות איכות הסביבה הולכים וגוברים, וההתיחסות לבעיות הללו מצד גורמים שונים הולכת ומתרחבת. מצד אחד נפגעת החקלאות מזיהום הסביבה, ומצד שני היא תורמת לקיום שטחים ירוקים ונוף פתוח, אך גם לזיהום הסביבה ולפגיעה באיכותה בדרכים שונות.

 

חוקרים-מורים רבים בפקולטה לחקלאות עוסקים בנושאים שונים הקשורים לאיכות הסביבה, ומחפשים דרכים לצמצום השימוש במזהמים למיניהם, מבלי לפגוע בפיתוח החקלאות ובכושר הייצור שלה.

 

הפקולטה לחקלאות החליטה להקדיש תשומת-לב מיוחדת לריכוז חטיבת הלימודים הזאת, שכוללת קורסים העוסקים בבעיות הללו מהיבטים שונים. מרביתם של הקורסים מתקיימים בפקולטה לחקלאות גם במסגרות לימוד שונות, והם קובצו כאן למערכת אחת. נוספו אליהם קורסים חדשים, שתוכננו במיוחד למסגרת זאת, והם משובצים בחוגים למדעי הצמח, הגנת הצומח, מדעי הקרקע והמים, כלכלה חקלאית ומינהל בחקלאות, מדעי בעלי-חיים וביוכימיה ומדעי המזון.

 

החוגים, המציעים תוכנית זאת, מפרטים להלן מסגרת לימודים משותפת, תוך שינויים קלים מחוג לחוג. תלמידי כל אחד מהחוגים הנ"ל חייבים בקורסי החובה של החוג אליו הם משתייכים. תוכנית הלימודים המשולבת תורכב בהתיעצות עם ראש החוג. החוגים הללו מוכנים לקבל את בוגרי התוכנית, ללימודי ה"מוסמך" בתחומם.

 

ההתמחות מתחילה בשנה ב' ללימודי ה"בוגר". המתענינים מתבקשים להרשם לפי מספר החטיבה (בנוסף לרישום לחוג). 

תלמידים אחרים בפקולטה, שאינם יכולים או אינם נוטים להצטרף לתוכנית המלאה, מוזמנים להשתתף בקורסים השונים המוצעים כאן - בהקף הנוח להם - כקורסי בחירה רגילים.

תלמידי החוג הלומדים בחטיבה חייבים בקורסי החובה של החוג ובקורסי החובה של החטיבה. להשלמת המיכסה ל-150 נ"ז על התלמיד לבחור מתוך רשימת קורסי הבחירה של החוג. יש ללמוד לפחות שני קורסים בשפה האנגלית (דרישה זו חלה על מי שהחלו בלימודי הבוגר בשנת תשפ"ב ואילך).

החל משנת הלימודים תשפ"א לבוגרי החטיבה יוענק תואר "בוגר במדעי החקלאות", בו יצוין שם החוג הראשי.  החטיבה ב"חקלאות ואיכות הסביבה" תצוין רק באישור הלימודים והציונים ולא תופיע בתעודה.

האתר נבנה ע"יהפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע