החוג להתמחות בהתנהגות ארגונית ומנהל משאבי אנוש (3224)
מסלול התמחות בהתנהגות ארגונית ומינהל משאבי אנוש - ראשית (3331)
נכון לשנתון:
 


תוכנית הלימודים


שנה א'
שנה ב'
היקף הלימודים במסלול
סה"כ נקודות בחוג התמחות בהתנהגות ארגונית ומנהל משאבי אנוש
( 3224)
מס שנים לתואר2
סה"כ אחוז שכר לימוד לתואר 200
סה"כ נ"ז למסלול מינימום42
סה"כ נ"ז למסלול מקסימום48


האתר נבנה ע"יהפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע