החוג להתמחות במדע המידע בניהול (3223)
מסלול התמחות במדע המידע בניהול - ראשית (3662)
נכון לשנתון:
 


תוכנית הלימודים
שנה א'
שנה ב'

היקף הלימודים במסלול
סה"כ נקודות בחוג התמחות במדע המידע בניהול
( 3223)
מס שנים לתואר2
סה"כ אחוז שכר לימוד לתואר 200
סה"כ נ"ז למסלול מינימום48
סה"כ נ"ז למסלול מקסימום48


האתר נבנה ע"יהפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע