החוג להתמחות בניהול ביו-רפואי (3220)
מסלול התמחות בניהול ביו - רפואי - מורחבת (3664)
נכון לשנתון:
 


תוכנית הלימודים
מסלול אב:
הכנה למוסמך במינהל עסקים לתלמידי בוגר שנה ג (3000)
שנה א'
שנה ב'
היקף הלימודים במסלול
סה"כ נקודות בחוג התמחות בניהול ביו-רפואי
( 3220)
מס שנים לתואר2
סה"כ אחוז שכר לימוד לתואר 200
סה"כ נ"ז למסלול מינימום48


בההתמחות בביו רפואי מורחב - יש ללמוד 24 נ"ז בהתמחות לפחות ולהשלים את כל קורסי החובה במנהל עסקים ולצבור סך הכל 48 נ"ז לתואר:

  1. ימי רביעי קורסי החובה הכלליים ניתנים בצורה מקוונת, ישנה הגבלה של לימוד מקוון עד 30% מהתואר. 
  2. לבחירת הסטודנטים, קיימות קבוצות לימוד נוספות עבור קורסי החובה הכללים במנהל עסקים המקיימות בימים אחרים בשבוע. 
  3. במערכת מופיעים כל קורסי בחירה של ההתמחות אבל אין חובה לקחת את כולם.
  4. על הסטודנט בתוכנית יש לצבור מינימום 48 נקודות זכות אקדמיות (נ"ז) על מנת להשלים את התואר, מתוכם מינימום 24 נ״ז בקורסי ההתמחות בניהול ביו-רפואי והשאר קורסי חובה או בחירה במנהל עסקים.
  5. להתמחות קורס השלמה נוסף: 55876 - מבוא למדעי החיים והרפואה, זהוא קורס שנתי שנתי. זמני ההוראה ייקבעו ע"י המרצה. בקורס יתקיימו 2-3 מפגשים עם מרצה הקורס שיתואמו עם הסטודנטים בקורס. מעבר לכך, הקורס מתנהל בצורה של לימוד עצמי עם 10 מבדקי בית שמרכיבים את הציון הכללי בקורס. קורס זה הינו קורס תשתית ואינו נכנס לשקלול. יש ללמוד קורס זה בשנה הראשונה לתואר.
האתר נבנה ע"יהפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע