החוג לביוכימיה ומדעי המזון (722)
מסלול ביוכימיה ומדעי המזון ואגרו-אינפורמטיקה (2522)
נכון לשנתון:
 


תוכנית הלימודים


שנה א'
שנה ב'
שנה ג'
היקף הלימודים במסלול
סה"כ נקודות בחוג התמחות באגרו אינפורמטיקה
( 7725)
סה"כ נקודות בחוג ביוכימיה ומדעי המזון
( 722)
חובהחובה בחוג134.5
חובה בחטיבה/בתוכנית9
חובת בחירה מקורסי החוג5.5
השלמת נ"ז לתואר1
מס שנים לתואר33
סה"כ אחוז שכר לימוד לתואר 300300
סה"כ נ"ז למסלול מקסימום150