החוג לביוכימיה ומדעי המזון (722)
מסלול ביוכימיה ומדעי המזון (2210)
נכון לשנתון:
 


תוכנית הלימודים


שנה א'
שנה ב'
שנה ג'
היקף הלימודים במסלול
סה"כ נקודות בחוג ביוכימיה ומדעי המזון
( 722)
חובה בחוג133
חובת בחירה מקורסי החוג12
אבני פינה4-8
השלמת נ"ז לתואר0-1
מס שנים לתואר3
סה"כ אחוז שכר לימוד לתואר 300
סה"כ נ"ז למסלול מקסימום150


את רשימת קורסי אבני פינה, ניתן למצוא באתר תכנית אבני פינה