החוג למדעי בעלי החיים (718)
מסלול מדעי בעלי החיים ואגרו-אינפורמטיקה (2518)
נכון לשנתון:
 


תוכנית הלימודים


שנה א'
שנה ב'
שנה ג'
היקף הלימודים במסלול
סה"כ נקודות בחוג מדעי בעלי החיים
( 718)
סה"כ נקודות בחוג התמחות באגרו אינפורמטיקה
( 7725)
חובהחובה בחוג119
חובה בחטיבה/בתוכנית9
חובת בחירה מקורסי החוג15
השלמת נ"ז לתואר7
מס שנים לתואר33
סה"כ אחוז שכר לימוד לתואר 300300
סה"כ נ"ז למסלול מקסימום150