החוג למדעי בעלי החיים (718)
מסלול מדעי בעלי חיים (1810)
נכון לשנתון:
 


תוכנית הלימודים


שנה א'
שנה ב'
שנה ג'
מסלולי המשך:
מדעי בעלי חיים - חטיבת איכות הסביבה (1801)
חטיבת שמירת טבע ומנהל שטחים פתוחים בשילוב מדעי בעלי חיים (2618)
היקף הלימודים במסלול
סה"כ נקודות בחוג מדעי בעלי החיים
( 718)
חובה בחוג107.5
חובת בחירה מקורסי החוג30
אבני פינה4-8
השלמת נ"ז לתואר4.5-8.5
מס שנים לתואר3
סה"כ אחוז שכר לימוד לתואר 300
סה"כ נ"ז למסלול מקסימום150


את רשימת קורסי אבני פינה, ניתן למצוא באתר תכנית אבני פינה