החוג למדעי בעלי החיים (718)
מסלול מדעי בעלי חיים - חטיבת איכות הסביבה (1801)
נכון לשנתון:
 


תוכנית הלימודים
מסלול אב:
מדעי בעלי חיים (1810)
שנה ב'
שנה ג'
היקף הלימודים במסלול
סה"כ נקודות בחוג מדעי בעלי החיים
( 718)
סה"כ נקודות בחוג חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה
( 7101)
חובהחובה בחוג121.5
חובה בחטיבה/בתוכנית18
חובת בחירה מקורסי החוג10.5
מס שנים לתואר33
סה"כ אחוז שכר לימוד לתואר 300300
סה"כ נ"ז למסלול מקסימום150


ראש החטיבה:  פרופ' עידו קן
טלפון: 08-9489233

e-mail: Iddo.Kan@mail.huji.ac.il   

 כללי

 

ההתעניינות בנושאי הסביבה והמודעות לבעיות איכות הסביבה הולכים וגוברים, וההתיחסות לבעיות הללו מצד גורמים שונים הולכת ומתרחבת. מצד אחד נפגעת החקלאות מזיהום הסביבה, ומצד שני היא תורמת לקיום שטחים ירוקים ונוף פתוח, אך גם לזיהום הסביבה ולפגיעה באיכותה בדרכים שונות.

 

חוקרים-מורים רבים בפקולטה לחקלאות עוסקים בנושאים שונים הקשורים לאיכות הסביבה, ומחפשים דרכים לצמצום השימוש במזהמים למיניהם, מבלי לפגוע בפיתוח החקלאות ובכושר הייצור שלה.

 

הפקולטה לחקלאות החליטה להקדיש תשומת-לב מיוחדת לריכוז חטיבת הלימודים הזאת, שכוללת קורסים העוסקים בבעיות הללו מהיבטים שונים. מרביתם של הקורסים מתקיימים בפקולטה לחקלאות גם במסגרות לימוד שונות, והם קובצו כאן למערכת אחת. נוספו אליהם קורסים חדשים, שתוכננו במיוחד למסגרת זאת, והם משובצים בחוגים למדעי הצמח, הגנת הצומח, מדעי הקרקע והמים, כלכלה חקלאית ומינהל בחקלאות, מדעי בעלי-חיים וביוכימיה ומדעי המזון.

 

החוגים, המציעים תוכנית זאת, מפרטים להלן מסגרת לימודים משותפת, תוך שינויים קלים מחוג לחוג. תלמידי כל אחד מהחוגים הנ"ל חייבים בקורסי החובה של החוג אליו הם משתייכים. תוכנית הלימודים המשולבת תורכב בהתיעצות עם ראש החוג. החוגים הללו מוכנים לקבל את בוגרי התוכנית, ללימודי ה"מוסמך" בתחומם.

 

ההתמחות מתחילה בשנה ב' ללימודי ה"בוגר". המתענינים מתבקשים להרשם לפי מספר החטיבה (בנוסף לרישום לחוג). בוגרי החטיבה יקבלו תואר "בוגר במדעי החקלאות", וההתמחות ב"חקלאות ואיכות הסביבה" תצויין באישור הלימודים והציונים. תלמידים אחרים בפקולטה, שאינם יכולים או אינם נוטים להצטרף לתוכנית המלאה, מוזמנים להשתתף בקורסים השונים המוצעים כאן - בהקף הנוח להם - כקורסי בחירה רגילים.

להשלמת החובות לתואר בוגר למדעי בעלי-חיים וחטיבה לאיכות הסביבה,

1)       יש לבחור קורס אחד מבין השלושה:

71503 ביולוגיה של הקרקע                                              2     

71819 השלכות סביבתיות של הזנת מעלי-גירה                  2     

71838 זואוגאוגרפיה של חוליתניים בישראל                        3     

2)  יש לבחור מבין קורסי הבחירה המומלצים בחוג  8 נ"ז הקורסים הענפיים גידוליים).לתלמידים שהחלו לימודים בשנת תשע"א

יש ללמוד לפחות שני קורסים בשפה האנגלית (דרישה זו חלה על מי שהחלו בלימודי הבוגר בשנת תשפ"ב ואילך).