החוג לכלכלת סביבה וניהול (717)
מסלול כלכלת סביבה וניהול (1710)
נכון לשנתון:
 


תוכנית הלימודים


שנה א'
שנה ב'
שנה ג'
מסלולי המשך:
כלכלת סביבה וניהול וחטיבה בשיווק ובמימון (1715)
היקף הלימודים במסלול
סה"כ נקודות בחוג כלכלת סביבה וניהול
( 717)
מס שנים לתואר3
סה"כ אחוז שכר לימוד לתואר 300


 

הלימודים במסלול זה משלבים לימודי כלכלה וניהול עם קורסים שעוסקים בכלכלת משאבי טבע וסביבה וכלכלת המגזר החקלאי ומוסדותיו. במסלול מושם דגש על הצד הכלכלי-יישומי והאנליטי-כמותי, ובהתאם לכך הוא כולל מגוון קורסים במקצועות המתמטיקה, הסטטיסטיקה והמחשב. כמו כן, להרחבת אופקים בתחומי איכות הסביבה והחקלאות, מקנה המסלול אפשרות בחירה מכלל הקורסים הניתנים בפקולטה.

דרישה מוקדמת להשתתפות בקורס תורת הצרכן (71732) :

ציון ממוצע 70 לפחות בארבעת הקורסים 71709,71710,71007,71745, ובתנאי שבכל אחד מהקורסים ציון מעבר 60 לפחות.