החוג למדעי הקרקע והמים (716)
מסלול מדעי הקרקע והמים - מחקרי (1640)
נכון לשנתון:
 


תוכנית הלימודים


שנה א'
שנה ב'
היקף הלימודים במסלול


l